Duchovní význam pořadí, v jakém jste se narodili rodičům

14.12.2021 v Zajímavosti 7

Rodina, do které jste se narodili, není náhodně vybraná. Vaše duše si vybrala konkrétní rodinu, protože věděla, že vám nabídne to nejlepší pro podporu vašeho duchovního rozvoje a růstu. Platí to, i pokud byl váš život těžký, protože právě překonané problémy vás nejvíce zocelí, naučí vás úctě, vděku, pracovitosti a naučí vás vážit si maličkostí. Neplakejte nad klacky pod nohama, které jste překonali, protože právě tyto klacky mají potenciál udělat z vás mimořádnou osobnost.Vaše pořadí narození také není náhodné. Ať už jste nejstarší, nejmladší nebo jedináček, má to duchovní význam.

Prvorození
Na hlubší a duchovní úrovni jsou prvorozené děti často mimořádně silnými dušemi. Jistě všichni znáte ten nátlak očekávání, která se kladou na prvorozené dítě. Právě to se symbolicky stává pokračovatelem hlavního rodinného příběhu, i nedořešených nenaplněných snů a problémů po rodičích a prarodičích, kteří do prvorozeného vkládají největší naděje a doufají, že půjde cestou, kterou chtějí oni. Ideálně takovou, která se jim samotným jako dětem nepovedla. V mnoha ohledech jsou prvorození vybaveni k tomu, aby na sebe vzali mnoho této zatuchlé rodinné energie a přinesli do rodiny čerstvý vzduch uzdravení. Pokud to zvládnou, pak už neexistuje skutečně nic, co by prvorození nezvládli.
Prvorození, pokud jsou správně vedeni, také působí jako výborní pečovatelé a vychovatelé, nejen na energetické úrovni. Chrání své sourozence a nesou na svých bedrech velkou část zátěže z rodiny. I když jsou dost silní na to, aby tuto tíhu unesli, pokud je tyto věci až příliš zatíží, může to vést k pocitům, že nejsou dost dobří, k nízkému sebevědomí, nebo naprosté rezignaci a stažení.
Když tuto tíhu unesou a dokážou ji přetvořit v něco dobrého, rychle postupují vpřed a často jsou v životě velmi úspěšní.

Prostředně narození
Prostřední dítě má potenciál mnoha talentů, které potřebuje přivést na svět, a proto potřebuje záštitu prvorozeného a kamarádství posledně narozeného. Zatímco prvorozený je zaměstnán udržováním štítu, prostředně narozený se může pustit do práce na tom, čeho jeho duše přišla dosáhnout. V mnoha ohledech prvorozený a prostředně narozený často spolupracují na energetické úrovni, i když to tak na fyzické úrovni nevypadá.
Prostředně narozený může být nucen podpořit prvorozeného a podržet ho, když jde do tuhého. Současně může mít za úkol podporovat i posledně narozeného, takže se cítí být zachycený kdesi uprostřed.
Většina prostředně narozených dětí je přirozenými prostředníky, umí velmi dobře pracovat s lidmi a působit jako léčitelé. Obvykle jsou také diplomatičtí a dokáží se na věci dívat z širšího úhlu pohledu. Někdy mohou ztratit ze zřetele, kdo skutečně jsou, a snadno sejít ze své cesty, protože často dělají věci pro druhé lidi.
Když se naučí být sami sebou a být nezávislejší, mohou pracovat na zrodu nových vzrušujících projektů.

Posledně narození
Na duchovní úrovni byli posledně narození posláni, aby do rodiny vnesli lehkost a radost. Posledně narozené děti mají stmelovat rodinu, spojovat ji s ostatními a navazovat dlouhodobá přátelství. Obvykle přistupují k životu uvolněněji a je méně pravděpodobné, že na ně bude uvalena tíha rodinného příběhu, kterou musí nést prvorozený.
Často si chtějí dělat věci po svém a pro sebe. V mnoha ohledech se snaží vytvářet si vlastní cestu, tvořit zcela novou energii.
Protože starší sourozenci obvykle absorbují velkou část rodinné zátěže, mohou mít některé posledně narozené děti nedostatek schopnosti převzít odpovědnost za svůj život. Mohou také postrádat zralost a potřebují se naučit, jak si vytvořit vlastní cestu. Když se to však úspěšně naučí, mohou se pustit do inovativních a inspirativních projektů.

Jedináčci
Jedináček je velmi podobný prvorozenému dítěti, ale má to ještě těžší. Jedináčci přebírají rodinnou zátěž, aniž by za sebou měli prostředního narozeného, který by jim kryl záda. To znamená, že jedináčci jsou často extrémně nezávislí a houževnatí. Je u nich také větší pravděpodobnost, že se ujmou vedoucí role, než prvorozený.
Většina duší, které přicházejí na svět jako jedináčci, obvykle pomáhá svým rodičům něco dokončit, nebo přináší více energie do něčeho, na čem jejich rodiče pracovali. Na hlubší úrovni přicházejí jedináčci také proto, aby se naučili zacházet s emocemi a pocity citového bezpečí. Je to proto, že jedináčci mohou mít někdy problém navázat vztah s ostatními, nebo vytvořit zdravé vazby ve vztazích.

Jedním z klíčových rozdílů mezi prvorozenými a jedináčky je, že jedináčci obvykle přicházejí, aby se zapojili do rodinné dynamiky, zatímco prvorození obvykle přicházejí, aby něco změnili, nebo přetvořili.

Význam pořadí vašeho narození závisí také na energii vaší rodiny a záměru vaší duše obecně. Pokud jste navíc mezi svými sourozenci jediným mužem, nebo jedinou ženou, můžete také rezonovat s rysy prvorozených, protože na jedinou dceru, či na jediného syna, se kladou jiné nároky, než když jich je víc.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021Komentáře

Ikona diskutujiciho Jami 2021-12-14 14:59:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chtěla bych se zeptat, zda toto pořadí platí i pro nenarozené děti? Myslím to tak, že jsem se narodila jako první, ale moje maminka už těhotná byla, i když se dítě nenarodilo. A pak – jsem jedináček, ale pokud to vezmeme i s nenarozenými dětmi, pak jsem prostřední. Děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-14 15:25:10
Ikona diskutujiciho
sipka

když se dítě nenarodilo, tak není…

Ikona diskutujiciho peace 2021-12-15 14:25:49
Ikona diskutujiciho
sipka

A u mě je to ještě složitější 😀
Alue, jak se to bere když se přede mnou narodilo ještě jedno miminko které ale po pár měsících zemřelo? Asi to není podstatné, ale možná jsem byl i to předchozí miminko, protože moje mám prý jak umřelo, tak si pak moc přála až bude znova těhotná aby to zase byla ta stejná duše. A když jsem byl malý a dozvěděl jsem se to (mě to máma nechtěla říct, ale dozvěděl jsem se to „náhodou“), tak jsem prý mámě řekl „ale vždyť to jsem zase já“. Má to i nějaký význam? Je dokonce i pravda, že mám docela dost kamarádů starších přesně o tu danou dobu, ale možná je to jen náhoda, nejsem ten co by za vším viděl něco mimořádného 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-15 19:35:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek popisuje roli existujících dětí v rodině. Když dítě v rodině není, tak v ní aktivně nepůsobí.

Ikona diskutujiciho Jami 2021-12-14 17:37:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji 😊

Ikona diskutujiciho mirkan 2021-12-27 06:03:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím a děkuji tímto svým rodičům, – vyrůstal jsem jako dítě ulice – veden tak k samostatnosti a vlastnímu úsudku. Pro prvorozeného ve znamení Berana ideální ….

Ikona diskutujiciho ryba 2021-12-28 10:32:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vás i všechny čtenáře zdravím a mám dotaz,který se určitě týká značného počtu lidí – jsme v rodině dvě děti a já ten DRUHOROZENÝ. A u dvou dětí také zůstane. Co teď,kam se mám zařadit?
Děkuji za odpověď! ryba

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek