Důkazy, že římský katolicismus je ve skutečnosti čarodějnictví

16.7.2023 v Symbolika 28

Tento článek čerpá z knihy Tajemství Iluminátů, autorem je Doc Marquis. Autor byl schopen vnést do diskuse skutečně okultní úhel pohledu. Dívá se na plán zavést Nový světový řád z pohledu bývalého čaroděje. Marquis má své knize kapitolu nazvanou: „Je to katolicismus, nebo čarodějnictví?“
Na začátku této kapitoly učiní autor docela silné prohlášení: „Musím důrazně prohlásit, že katolicismus a čarodějnictví jsou jedno a totéž… mezi čarodějnictvím a katolicismem není žádný rozdíl.“
Poté autor popisuje několik kriticky důležitých oblastí, ve kterých jsou praktiky římského katolicismu a čarodějnictví totožné. Jsou to konkrétně následující věci, které se vyskytují jak při praktikování čarodějnictví, tak i při kostelní mši: Oltář, Zlatý pohár neboli kalich, Svíčky s konkrétně vybranou barvou podle jejich účelu, Použití kadidla, Použití zvonků při obřadu, Uctívání soch, Použití latiny při modlitbách, Použití zlatého žezla při udělování božského požehnání lidem, Obecná víra v očistec, Konzumace hostie zastupující tělo uctívané modly, Víra v pět elementů.

Nyní se podívejme konkrétně na každou z těchto oblastí:

Oltář
V každém katolickém kostele je viditelně umístěn v zadní části kostela.
Na oltáři a kolem něj se odehrává mše. V čarodějnictví se také zásadní mít oltář, používá se podobně ke třem účelům:
– Praktikovat magické obřady, jako je sesílání určitých kouzel nebo uctívat okultní božstva.
– Nabíjet a zasvěcovat magické nástroje.
– Vykonat lidskou oběť.

Římskokatolický oltář také zahrnuje magické pomůcky a denně jsou u něj symbolicky vykonávány lidské oběti. Tato každodenní lidská oběť je vykonávána podle falešné víry v transsubstanciaci, víru, že kněz magicky promění oplatku v Ježíšovo tělo a víno v Jeho krev.

Marqiuz v knize vysvětluje: „Jinými slovy, každý den je Kristus reinkarnován a poté obětován… denně vykonávají lidskou oběť, při které je Kristus obětován za jejich hříchy.“

Římští katolíci takto denně provádějí lidské oběti podobným způsobem jako to dělaly čarodějnice po celá staletí.

Čarodějnický a katolický oltář mají společné základní prvky.

Katolický zlatý pohár neboli kalich
„Právě tento kalich, do kterého se lije víno, se stává doslovnou krví Kristovou. Když čarodějnice vykoná lidskou oběť, po rozříznutí hrdla oběti bude prolitá krev shromážděna do kalichu, stejně jako to dělají katolíci, až na to, že v čarodějnickém kalichu je krev skutečná.“ V Satanových očích katolíci provádějí stejný obřad jako čarodějnice.
Nižší třídy čarodějnic, které nenásledují zcela tradiční zvyky a volí měkčí cestu, však stejně jako katolíci pouze zasvěcují víno svému božstvu a to poté pijí. V takovém případě není v jejich postupech absolutně žádný rozdíl.

Čarodějnice (satanisti) stejně jako katolíci používají kalichy k pití krve.

Svíce
„Svíčky byly v katolické mši zavedeny kolem roku 320 našeho letopočtu. Nejsou pro ně žádné biblické důvody, ledaže jste praktikující černá čarodějnice. Níže je seznam různých barevných svíček, které čarodějnice používá během roku. Vzpomeňte, zda si vybavíte některou z těchto barev používaných během katolické mše:
Bílá — čistota, pravda, upřímnost
Červená — Síla, zdraví, vitalita, se*uální láska
Světle modrá – klid, porozumění, trpělivost
Tmavě modrá – impulzivita, deprese, změna
Zelená — finance, plodnost, štěstí
Zlatá/žlutá – přesvědčování, šarm, sebevědomí
Hnědá — Váhání, nejistota
Růžová — čest, láska, morálka
Černá – zlo, ztráta, nesoulad, zmatek
Fialová – napětí, ambice, síla
Stříbrno-šedá — Zrušení, bezvýchodná situace
Oranžová — povzbuzení, stimulace
Zelenožlutá – nemoc, vztek, žárlivost

Pomocí těchto barevných svíček a správných kouzel může čarodějnice způsobit, že se stane cokoliv. Její katoličtí kolegové tyto okultní nástroje nejen používají, ale také za ně platí, když jdou k různým sochám a zapalují tam svíčky.“

Kadidlo
 „Kadidlo je stálý nástroj, který používají kněží. Vezmou si kadidelnici, projdou kolem oltáře a pak s ní zamávají směrem k davu s invokací (modlitbou)… Čarodějnice nejenže používají kadidlo, ale světí jím svůj oltář a své kolegyně čarodějnice přesně tak, jak to dělají katolíci…“

Zvonky
Zvonky používají jak římští katolíci, tak i čarodějnice. Zvonky jsou pokřtěny (zasvěceny) a jak v čarodějnictví, tak i v katolicismu, knězi při rozeznívání zvonků asistují ministranti (tradičně jsou ministranti výhradně chlapci).

Uctívání soch, neboli modloslužebnictví
Čarodějnice se modlily k obrazům nebo sochám svých božstev po mnoho staletí předtím, než s touto praxí začali katolíci.

Latina
„Donedávna se při většině čarodějnických obřadů mluvilo latinsky. V Americe se z nějakého zvláštního důvodu stalo, že když čarodějnice před dvaceti lety přestaly používat latinu, přestaly se i katolické mše odehrávat v latině. Dnes se mluví většinou v americké angličtině, stejně jako u čarodějnické mše.“

V České republice můžete být svědky kombinace latinských modliteb, které jsou ustálené pro všechny a češtiny. Latina je z nějakého důvodu hlavní jazyk ďábla a jeho démonů. Proto jejich oběti při posednutí někdy mluví latinsky. Proto se v kostele, i při čarodějnické a satanistické mši, používá latina. Všechna stará satanistická rituální zaříkávadla jsou výhradně v latině.

Ukázka kostelní latiny

Zlaté žezlo
„…když papež, kardinálové nebo kněží chtějí udělit hromadné požehnání, vytáhnou zlaté žezlo nebo hůlku, ponoří ji do svěcené vody a pak s ní mávnou na lidi.
Žezla nejsou ve světě okultismu žádnou novinkou. Když chce čarodějnice řídit svou moc, může to udělat pomocí hůlky.“

Může také ovládat démonické síly, které má k dispozici díky svému zasvěcení, za pomoci hůlky ve vysvěceném kruhu s pentaklem uvnitř něj. Svěcenou vodu používá čarodějnice k očištění sebe a svých nástrojů. Voda je posvěcena jak v čarodějnictví, tak v katolicismu, smícháním vody se solí.

Čarodějnice používají k posílení a usměrnění své síly buď magickou hůlku, nebo rituální dýku.

Očistec
Učení o očistci se v Bibli ani nenachází. Podle katolického katechismu je očistec popisován jako: „logicky odvozené místo. Protože katolík nemohl jít rovnou do nebe, kdyby zhřešil, a protože by nemohl jít do pekla, kdyby nezemřel ve smrtelném hříchu, muselo být mezi tím místo, kde by se mohl očistit“ … A takto vznikl Očistec.
Víra v očistec je však zcela okultního původu. Čarodějnictví učí, že poté, co člověk projde očistcem, je reinkarnován a je ve svém příštím životě mocnější, než byl předtím. Po několika reinkarnacích se dostatečně očistí, aby mohl žít s bohy a bohyněmi, přesně se stejným koncem, jak to učí katolíci.

Konzumace hostie zastupující tělo uctívané modly
Katolíci i čarodějnice se učí, že hostie se stává skutečným tělem jejich příslušných bohů. Pro římského katolíka se hostie stává skutečným tělem Ježíše Krista a čarodějnice věří, že se hostie stává tělem jejich pohanského božstva.

Na hostiích bývá obrázek kříže, nebo logo s písmeny IHS. IHS, či JHS (iota-éta-sigma), je zkratka řecké podoby jména Ježíš. V čarodějnictví I.H.S. zastupuje Iris, Horus a Semiramis. Tento koncept je v obou kruzích znám jako transsubstanciace.

Čarodějnictví používá stejné hostie ke stejnému účelu. Dřív čarodějnice kradly hostie v kostelech, dneska si je pohodlně objednají na internetu. Tradiční čarodějnice však preferují hostie, které předtím posvětil kněz, (jako i jiné knězem posvěcené pomůcky používané při jejich rituálech), protože jsou pak silnější. Proto si je při mších tajně schovávaly, místo aby je přímo v kostele snědly. Toto chování ukazuje že síla katolické magie je uznávaná i samotnými satanisty a pracuje v jejich prospěch.


Víra v 5 elementů
Jak čarodějnictví, tak římský katolicismus učí, že se vesmír skládá z pěti prvků: Duch, Voda, Vzduch, Oheň a Země. Těchto pět okultních prvků se také nachází v katolické mši:
Duch — bůh v oplatce, kterého denně obětují
Voda – posvěcená voda, kterou používají k očištění a při křtu
Vzduch – symbolicky použitý prostřednictvím kadidla
Oheň — používá se při pálení kadidla a je ve svících na oltáři
Země — Hostie z mouky, které představují  maso jejich obětovaného božstva, Ježíše Krista

Závěr Doc Marquise je nevyhnutelný a usvědčující: Praxe okultismu oběhla všechny okruhy, od starověkého Babylonu až po dnešní římskokatolickou instituci.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho pavel blaheta 2023-07-16 11:50:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A to autor ještě zapomněl či neuvedl jednu zásadní věc – a to je kříž. Znamení kříže je to nejmocnější magické znamení. Řekl jsem to jednou známému faráři a vůbec se na to netvářil mile. Oni asi dobře vědí, že to co dělají je do značné míry magie.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-16 12:33:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Má to všechny ukazatele tradičního magického kultu. Zahrnuje zasvěcení svému bohu, uctívání, upsání se do daného spolku, zahrnuje povinnou rutinu pravidelného uctívání i sankce a nemilost boha za porušení předepsaného. Symbolické obětování na oltáři je pak vlastně jen třešnička na dortu. Ale normální lidi to většinou nevidí, protože zkrátka čarodějnictví a satanismus nikdy nezkoumali a nemají to s čím porovnat.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-07-24 11:59:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Bol som na cintoríne kde je pochovaný nejaký farár ktorý zomrel snáď pred 80 rokmi a má teraz spravený nový pomník. Čo ma trochu prekvapilo je že nemá na pomníku klasický kříž (má tam miesto toho rovnoramenný kríž v ktorom sú písmená IHS alebo tak nejak). 95% pomníkov má kríž ale farárovi ho nedajú…

Ikona diskutujiciho kešo 2023-07-24 17:26:29
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosmac

Skratka IHS je kult jezuitov.
https://aluska.org/kamen-cintamani-vlastnili-kamen-cintamani-jezuite-15-dil/

Ikona diskutujiciho kešo 2023-07-16 16:00:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Film Spotlight (2015) podľa skutočnej udalosti o zneužívaní detí v arcidiecéze v Bostone.

https://www.csfd.cz/film/388128-spotlight/prehled/

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-07-17 16:38:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S článkem naprosto souhlasím…já v tom žila několik let…..no ty brďo toto říct těm co se hlásí ke katolíkům, že dělají a podporují černou magii, čarodějnické rituály, tak to bylo ještě více jedovatých keců, než za kovidšaškecu. Je to tak v kostele se všichni na sebe usmívají, ruce si podávají a venku by si vrazili kudlu do zad. A to jim může člověk ukazovat články, videa a dokonce je někdy i v TV o zneužívání dětí farářema.
Oni dělají, že to nevidí, neslyší a vůbec je to nezajímá. A kdyby se to stalo jejich dítěti udělal to jejich známý farář, tak by neřešili nic, protože by dítěti nevěřili. Je to sekta vypatlanych hlav.

Ikona diskutujiciho Petra 2023-07-18 11:30:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mého názoru nemá moc smysl živit v sobě výhrady a podporovat vznik nenávisti a to nejen ke katolické, ale obecně vůči jakékoliv organizované církvi. Raději ten čas věnovat něčemu, co je k užitku. Třeba se naučit nějaké řemeslo, nebo si přečíst knihu, která nás potěší (nikoliv vyděsí a deprimuje). Chci říct, že jsem nad tím nikdy takhle dopodrobna nepřemýšlela, nebylo to zapotřebí, katolické církvi nějak přirozeně od dětství doslova n.e.r.o.z.u.m.í.m. Nevím co bych dělala, kam bych se poděla, kdybych se narodila dejme tomu o 200 let dříve, tehdy bylo nemyslitelné nebýt katolík či „protestant“, ale ani těm protestantům asi nerozumím, i když nejspíš nikdy nebyli tak upjatí. A aktuálním „bohem“, ke kterému se v mém okolí vzhlíží je naprosto jednoznačně HDP. 😀 Dál mé průměrné obzory dané tím, že jsem se narodila do této země v tuto dobu, nedohlédnou. A dělat ze sebe nějakého exota zase nechci, stojí to příliš mnoho energie, člověk by z toho mohl časem zbytečně onemocnět dříve než pořádně zestárne a stihne náležitě zhuntovat tělo.

Ikona diskutujiciho Luz 2023-07-21 23:17:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Autor zřejmě je takový ten fundamentalistický evangelikál, podle kterého je zlo všechno, co se neshoduje s evangelikálním výkladem Bible (tedy nejenom katolicismus, ale i např. nová spiritualita nebo jak nazvat to, v co věří příznivci těchto stránek).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-22 09:51:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Webová stránka Aluska.org nepředstavuje žádný systém víry. Čtenář vybírá z obrovského spektra témat, na které si musí udělat názor sám. Představa, že lze vydáváním článků na různá témata prezentovat systém víry, je naprostý nesmysl.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-07-22 10:12:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Autor to má srovnaný jasně. Spíš mám pocit, že se ozvala potrefená husa, která nemá argumenty, takže se pokouší první urazit autora a pak nálepkovat web který mu dal prostor.

Ikona diskutujiciho Luz 2023-07-22 13:09:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Konstatuji podle toho, co jsem mohla o něm najít na netu. To nemá být urážka, ale je to prostě kontext jeho víry. A i když Alue nereprezentuje vyloženě nějaký systém, jsou tam prvky, které se s autorem neshodují (třeba už proto, že on říká, že se řídí striktně podle Bible).

Ikona diskutujiciho Luz 2023-07-22 13:16:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Zuzi, pořád tady jde najít různé společné věci, kterým vesměs věří čtenáři těchto stránek, ale z pohledu autora by byly stejně tak špatné jako katolicismus (např. nadpřirozené energie, reinkarnace, neuznávání Krista jako spasitele), neříkám nic o tom, kam se přikláním já (katolík fakt nejsem), ale píšu to pro doplnění kontextu, z čeho vychází ten autor.

Ikona diskutujiciho Q 2023-07-22 10:49:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je úplně perfektní. Jsem si jistý že naštve spoustu satanistů převlečených do beránčího roucha. Jen tak dál !! 👍

Ikona diskutujiciho housenka 2023-07-22 11:35:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem nad tím právě přemýšlela. Už mě to taky párkrát napadlo když jsem si uvědomila že tam rituálně v podstatě jedí maso a pijí krev.. Ale jsem ráda že to někdo dal dohromady přehledně. Třeba to s tím kalichem nebo s hostiemi jsou pro mě novinky. Kvalita článků teď v létě mě fakt překvapuje. Čekala jsem okurkovou sezónu a ono ne.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-07-28 06:31:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zachariáš
8:1–23
Toto hovorí Jehova vojsk: ‚V tých dňoch sa desať mužov zo všetkých jazykov národov+ pevne chytí odevu* Žida a povedia: „Chceme ísť s vami,+ lebo sme počuli, že je s vami Boh.“‘“+

Do toho ideme. *pre vás uchovajte to. *Ide o obradného Žida

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-07-29 13:52:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zmluvu s Diablom uzavrel Dionýzios syn Semiramis a Dumuziho tammuza. Svätá trojica.neverejné

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-07-29 21:15:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobre ale potom tri zástavy v Norimberku na oslavách nacizmu sú Tammuz*Dionýzios*Semiramis ako tri okná za Heydrichom vo filme Conferencia

The Conference (2022) – IMDb. Pôjdeme do hĺbky 4 000 000 000 / mld / vrážd od roku 2300 pred n.l..A 15 000 vojen.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-07-31 06:03:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pri inaugurácii Bidena ukazuje * keď spieva Katty Perry na pohlavný úd Nimroda – kamenný monument pred Capitolom USA.
Ten istý má bergouš / Bergóilo vo Vatikáne. Nimroda zabil Tammuz Dumuzi. Dvojitý kríž majú tri štáty v heraldike. Slovenský znázorňuje to že kraľuje Tammuz. Sionska Strážna Veža jw.org ho mala dlhé roky od roku 1900 vpravo hore na časopise.
Ak dvojitý kríž nakloníte tak spodná druhá priečka je koruna a T je Tammuz. Toho uctievali Izraelčania počas 1500 ročného pôsobenia a Boh JHWH im to vyčítal.

Ezechiel 8 : 14

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-07-31 21:04:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

prísne tajné

kresťan sa neprežehnáva * ak to robí tak to robí okultne T písmenom a to je Tammuz*
Ľudstvo vzýva Tammuza*Semiramis*Dionýza Trojbožstvo.
Čakáá nás veľká robota !!!
Anglická koruna od roku napr. 1500 má trámový kríž čo je Tammuz a Adolfovi deyatelia mali ho tiež. A ukrajinci na tankoch tiež !!! A You tube ho má vpravo dole ak vraciate video do zmenšeneho obrazu .
Čakáá nás veľká robota !!!

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-03 06:43:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde všade je Tammuz ?
Napr. Traja boli u jana masaryka a vyhodili ho z okna **Tuma čo je tvar Tammuz a Šrámek a ešte.

Tomko kardinál vatikánu – zomrel

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-03 06:54:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aj vrah Jana Masaryka bol Tammuz v tvare Tuma.
Babka Daculu VI bola Tammuzova v tvare Tommaia Margita – zachránil kresťanskú Európu pred turkami. Vidieť toľko krvi to urobí dačo s človekom !!!
V hrade Draculu máme obrazy marie Bánffy. Král Karol III Windsor tam chodí. Som to uviedol v emailoch Alžbete II a priznal to !!!

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-07 06:28:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Román MANON
V Londýne Prévost konvertoval na anglikanizmus a stal sa vychovávateľom mladého muža z najlepšej rodiny, no plánoval si vziať svoju sestru a bol vyhostený na popud svojho otca. Odišiel do Holandska, kde v roku 1731 vydal knihy V. a VI. Mémoires . Rýchlo k nim pripojil voľne súvisiaci siedmy zväzok: L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (Dejiny rytierov z Grieux a Manon Lescaut). Je to román, ktorý viditeľne pojednáva o vlastnej láske autora ku kurtizáne z Haagu Lenki Eckhardtovej, s ktorou sa krátko predtým zoznámil, a ktorá je očividne rovnako vášnivá, ako frustrujúca a vyvoláva pocity viny .
Manon je film režiséra Henriho-Georgesa Clouzota podľa novely Manon Lescaut od Abbé Prévosta . Film bol prvýkrát uvedený v roku 1949, v tom istom roku bol ocenený Zlatým levom . V roku 1950 získal Cenu francúzskych filmových kritikov .

Autor dal Manon meno Leskot od slova LECH * LOCH / jazerá v Británii majú predponu LOCH / dvojitý význam. neskôr.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-09 06:48:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stavitelia chrámov boli Amalekiti.
Od slova MOLOCH.ITI.
Prevádzali obradný sex a incesty.
Moloch je anglicky MALCOLM.
Ak sa používa predpona MOLL tak to je časť významných mien
Ak sa používa LOCH tak je to MO.LOCH. LOChONCZY
COLMAR je zrejme odvodené od MAL.COLM
Atď.
2 svetové vojny boli bitky o ALSAK COLMAR

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-11 07:11:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

**začínam pomaly odhaľovať code URKUND ZEUS ktorý je v kostoloch a vlastne všade zapísaný.
Eshelon code.

Plagiarism control – Understanding the Urkund analysis report

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-13 12:46:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je päť synov
Urkund
Ompud
Vavrinec čo je Lawrence,Lorenz a Bobkový list DIOV Dionýzosa zbošteného Syna tzv. Dominnes Deyus
Zak
Aupar*k

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-18 07:19:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

trochu som napisal o kostoloch.
Katolícka cirkev to asi pochopi.

Vstupy sú ženským pol pohlavím s Venus a loď s klenbami je vlastne pošva a vpredu a po bokoch sú tri okná STD Semeramis
*templari tam vkladali do stavieb svoje túžby po ženách nemiestné

Ikona diskutujiciho dodo 2023-08-18 12:39:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Očistec sa v Biblii spomína na veľa miestach ak sa Biblia správne prečíta, nie však doslovne, ale významovo. Moderný význam slova očistec by sa dal vyjadriť ako filter. Boh (navyšší stvoriteľ) má v cykle jedného veku (12000 rokov) jeden špeciálny deň, kedy odfiltruje všetky nesprávne filozofie, teórie a nemorálnosti ohňom (veľkým ničením). Do nového veku prejdú len tí, ktorí pochopili význam očisty. Tento špeciálny deň má svoj názov ako deň súdu. Mnohí netušia, že tento deň sa blíži. Môžeme to pozorovať na celkovom úpadku civilizácie. Postava opisovaná v Biblii ako Noe má svoj význam. Bolo mu povedané čo sa v tento deň bude diať a čo má urobiť pre svoju záchranu.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-08-19 06:26:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

dakujem
52 čslo má veľký význam
* v roku 1952 bola hmla v Londýne a nevedia prečo
Mena peňazí bola v ČSR
Celé Písmo je o čísle 52 ale to zatiaľ nemôžu vedieť ľudia. neskôr

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek