Duševní příčina bolestí a onemocnění konkrétní části těla

22.8.2023 v Zdravověda 4

Vše, co zpozorujeme na fyzické úrovni, je zároveň i projevem nějakého vlivu na metafyzické úrovni. Když třeba mluvíme o hojnosti, ve skutečnosti mluvíme také o hojnosti emocionální, mentální a duchovní energie. Symptomy, které jsou zjevné na fyzické úrovni, nás vedou k tomu, abychom se hlouběji zajímali o sebe jako o energetické a duchovní bytosti. Máme tendenci si s těmito věcmi příliš nelámat hlavu, když naše tělo funguje dobře, necítíme bolest nebo nejsme ve vleku nějaké chronické nemoci. Ale když naše tělo pociťuje bolest, onemocní, nebo prožijeme nehodou, máme tendenci začít hledat odpovědi i mimo běžný fyzický rámec. Chceme hlavně najít odpověď na otázku Proč. Proč nás to bolí, Proč se nám to stalo a Proč se to zvrhlo do chronické formy.Naše tělo dokáže přenášet zprávy z vyšších energetických rovin do fyzického projevu. Je pak na nás, abychom tato sdělení interpretovali a jednali podle toho.
Západní přístupy k bolesti, jakožto hlavnímu příznaku jakékoli nemoci, se do značné míry omezují na léky k jejímu potlačení a chirurgický zákrok, pokud je situace vážná. Léčba spočívá v utlumení receptorů bolesti v těle, nebo odříznutí postiženého orgánu. I když tento přístup má své místo zejména v akutních situacích, není to obecně nejlepší způsob jak přistupovat k chronické bolesti nebo jiným tělesným disharmoniím, které pociťujeme. Pokud nás něco bolí, měli bychom se začít ptát proč a jít po příčině.

Dnešní trend obecně povzbuzuje lidi, aby převzali odpovědnost za svůj život.
Starověcí taoisté teoretizovali o tom, že dobro a zlo, správné a špatné, jin a jang, jsou jen různé úhly pohledu, které si všichni v té či oné době osvojujeme. Vzhledem k tomu, že zemská rovina je svou povahou dualistická, všichni se v té či oné době díváme z obou konců dalekohledu jak z jinového, tak z jangového konce. Potom nemá smysl soudit jedno jako dobré a jedno jako špatné, jsou to spíše projevy lidského bytí. Přesto existuje něco jako být v pohodě a něco jako být nemocný.

Když onemocníme, máme potřebu chtít s tím něco dělat a mnohdy vyhledáme léčitele, terapeuta, detoxikačního praktika. Celostní léčení jednotlivce probíhá na různých energetických úrovních. Jsou to nejen fyzické, ale také emocionální, mentální a duchovní úrovně. Celostní medicína vnímá člověka jako celek i s jeho psychikou a stylem života, ne pouze jako seznam symtomů, které je potřeba vypnout.
K léčení jednotlivce je mimochodem často potřebné zlepšení nejen na individuální úrovni, ale také na úrovni rodiny a komunity.

Níže najdete rozepsané jednotlivé části těla a co jejich onemocnění či bolest signalizuje. Jedná se pouze o obecná pozorování, sloužící k osvětlení oblasti, na které pracujete. Seznam nenahrazuje spolupráci s lékařem či jiným odborníkem.

HLAVA

Bolesti hlavy
Bolest hlavy naznačuje oddělení se od něčeho důležitého.
Čím větší je bolest, tím důležitější, to „něco“ je. Podle toho, která část hlavy nás bolí, se její význam mění. Bolesti hlavy naznačují znehodnocení Já ze strachu.

Když bolí temeno hlavy: Vrchol hlavy představuje naše spojení s Vesmírem. Bolest je spojena s oddělením od této vyšší síly. Je také spojena s Ledvinami a spouštěcí emocí je Strach. Meridiány žlučníku a močového měchýře procházejí horní částí hlavy. Žlučník je spojován s odvahou a močový měchýř s ledvinami souvisí se strachem. Bod umístěný na temeni hlavy se v čínské medicíně široce používá k uklidnění ducha.

Když bolí čelo: Čelo souvisí se 3. okem. To je spojeno s introspekcí a osvícením. Bolest je zde spojena s oddělením od vaší vlastní vnitřní bytosti. Souvisí také s emočními problémy.

Když bolí spánky: Strany hlavy jsou spojeny s odvahou, zejména odvahou čelit svému vlastnímu světu. Migréna lokalizovaná v předních kvadrantech, vpravo nebo vlevo, ukazuje na oddělení od vašeho světa. Bolest očí naznačuje nejen neochotu dívat se ven, ale dívat se dovnitř.
Většina lidí trpících migrénou uvádí nejen silnou bolest za okem, ale také akutní citlivost na světlo. Nedostatek radosti (ze sebe sama) je také silně indikován bolestí v této oblasti.

Když bolí týl: Zadní část hlavy představuje vaši minulost. Někteří říkají, že je to také oblast spirituality. Bolest zde představuje něco ve vaší minulosti, co není úplné a zůstává neodpuštěno. Zadní částí hlavy prochází kanál žlučníku a kanály močového měchýře, což naznačuje hněv zrozený ze strachu. Má se za to, že zadní část hlavy je sídlem duchovních zkušeností.
Bolest v zadní části hlavy představuje neochotu podívat se hluboko dovnitř po zdroji Světla a Pravdy.

ZÁDA

Páteř
Představuje podporu, o které si myslíte, že ji v životě máte, a také vaše spojení s těmito podpůrnými silami. Zakřivená páteř neboli skolióza představuje nesoulad se životem.  Spazmy představují neochotu přijmout podporu.

Ramena
Ramena představují zátěž a zodpovědnost. Zatuhlá ramena představují neochotu převzít své odpovědnosti v životě, zejména svůj vlastní život. Bolest a dysfunkce v různé míře představují různé stupně neochoty nést odpovědnost. Rameny prochází meridián žlučníku a ukazuje na odvahu (nebo spíš její nedostatek…).

Záda
Záda jsou v čínské medicíně považována za vaši jangovou stranu: aktivní, agresivní, osvětlená strana.
Záda také představují to, co je za vámi. Velmi často nevidíme jasně to, co je za námi. Problémy se zády obecně představují konflikt mezi nutkáním posunout se vpřed a setrvačností neodpuštěné minulosti, která nás drží zpátky. Toto napětí nás velmi často od obou odděluje a výsledkem je bolest.

Střední část zad je spojnicí mezi ramenem a spodní částí zad. Může to být slabý článek. Když zpevníme ramena a staneme se ochotní převzít zodpovědnosti Života a shromáždili jsme kolem sebe finanční a emocionální podporu, kterou potřebujeme (dolní část zad), něco se vplíží a bodne nás do zad. Toto je slepé místo. Nejen, že to nevidíme, ale je velmi obtížné na to dosáhnout. Je to sabotér nebo svůdce, který nás svádí z naší cesty.
V této oblasti se nacházejí tonizační body pro játra, žaludek a slezinu. Tyto orgány jsou zodpovědné za přeměnu a transport Qi a za volný tok Qi v těle. Blokády zde ovlivňují celé tělo a můžou vás i úplně zastavit.
Slezina představuje starosti, játra představují hněv nebo základní emoce. Obojí může sabotovat i ty nejlepší plány.
Střední část zad představuje vinu a uvízlost v minulosti.

Dolní část zad představuje podporu. Je to finanční podpora, emocionální podpora rodiny a přátel, podpora Vesmíru. Ledviny se nacházejí v této oblasti a dysfunkce ledvin má za následek strach, úzkost a fóbie.

Bolest v kříži může naznačovat, že jsme si nabrali víc, než dokážeme zvládnout. Pokud si to jen myslíme a ve skutečnosti to není pravda, zůstane pouze u dysfunkce. Pokud bychom si toho na sebe skutečně vzali příliš mnoho, bylo by to indikováno fyzickým traumatem zad. To, co musíme udělat, je odlehčit svou zátěž.

Chronická bolest dolní části zad, která není spojena s žádným fyzickým traumatem, souvisí s vyčerpáním ledvin. Ledviny mají centrální funkci ve vztahu k jiným orgánům, je to místo, kde je uložena Yuan Qi neboli naše primární esence. Yuan Qi je také známá jako primární Qi. Je to Qi, se kterou se narodíte a určuje vaši relativní sílu ve světě. Posílit slabou Yuan Qi se považuje za poměrně obtížné, ale jde to, například cvičeními typu Čchi-kung nebo vizualizačními meditacemi.

Bolest v kříži vyžaduje posílení ledvin. Označuje nedostatek důvěry ve vesmír, který člověka chrání a podporuje a také strach z peněz.

Kostrč
Je sídlem sebelítosti. Může to být strach požádat o pomoc. Člověk by raději seděl a litoval se, než aby něco skutečně udělal. Může být na řešení příliš unavený, bezradný, může mít strach, nevěří že mu bude pomoženo. Zažil trauma, které ho silně zasáhlo a je ukřivděný – strachem, hrůzou a křivdou se mu „zakousl zadek“. Zadek uvolníte hlubokým předklonem a dosahováním rukou na zem, také masážemi zadku.


NOHY

Boky / Kyčle
Boky představují rozhodnutí v životě, zejména rozhodnutí o pohybu vpřed. Bolest v kyčlích je známkou toho, že jste „zaseknutý“, neschopný se rozhodnout nebo jasně vidět, co je třeba udělat dále.
Žlučníkový meridián prochází boky, což opět představuje odvahu a sebedůvěru k pohybu vpřed. Problémy s kyčlemi představují strach z toho, že budeme dělat zásadní rozhodnutí. Boky představují myšlenku, že další krok ve vašem životě je důležitý. Bolest nebo nepohodlí vám radí zpomalit nebo zastavit, rozhlédnout se kolem sebe, koupit si mapu nebo se někoho zeptat na cestu.

Stehna
Stehna jsou spojnicí mezi boky (rozhodnost) a koleny (hrdost). Velmi často, když se rozhodneme že uděláme další krok, nám překáží pýcha. „Co když budu vypadat hloupě? Co když to není správné? Co když to nevyjde?“ Kolena se zablokují a je nám zabráněno v pohybu vpřed.
Bolest, která začíná v bocích a vystřeluje do stehna (sedací nerv), je způsobena oddělením od naší touhy a rozhodnutí jít vpřed a je také projevem strachu z toho, že spadneme na zadek. Problémy s horní částí stehen představují uchování traumatu z dětství.

Kolena
Kolena představují hrdost. Pýcha nebo ego nám brání odevzdat se vůli vesmíru. Pokaždé, když se v životě pohneme vpřed nebo se přiblížíme ke změně, přiblížíme se neznámému. Můžeme se cítit zranitelní nebo nejistí. Můžeme stát pevně, ale naše ztuhlá kolena vzdorují změnám.
Ztuhlá a bolavá kolena jsou příznakem nedostatku energie v ledvinách, klíčovou emocí je Strach. Místo abychom si svůj strach přiznali, odoláváme mu, dokud nás nepřemůže. Zatímco kolena představují Pýchu, mohou také reprezentovat Pokoru, což je moudrost, jak se podvolit tváří v tvář změnám.
Problémy s koleny naznačují uvíznutí v egu, které je příliš hrdé na to, aby se ohnulo.

Holeně
Přestože jsou holeně kostnaté, jsou ve skutečnosti dost citlivé. Rána do holeně je bolestivá a zasáhne celé tělo. Když jsme se zmobilizovali, abychom postoupili kupředu, něco přišlo a přivedlo nás ke zhroucení.
Je to něco, o co zakopneme, protože to nevidíme, i když je to přímo před námi.

Posun vpřed je často poznamenán změtí emocionálních reakcí, které je třeba vyřešit, zvláště pokud se tomu bráníme. Problémy s holeněmi jsou strachem z budoucnosti, nechceme jít dopředu.

Kotníky
Představují flexibilitu, která je důležitá, když se člověk pohybuje v serpentinách a labyrintech života. Ztuhlé, bolestivé kotníky znamenají, že změna je pro vás obtížná. Bráníte se pohybu vpřed.
Zlomený kotník je upozornění pro nutný rozvoj určité flexibility ve vašem životě.

Chodidla
Nohy představují naše spojení s Matkou Zemí. Oteklé, zarudlé nebo bolestivé nohy představují stav našeho vztahu s naší Matkou, s Matkou Zemí a referují o stavu naší základní energie. Zatímco jsou to nohy, které nás nesou vpřed, jsou to chodidla, která ve skutečnosti navazují kontakt se zemí a mohou zastavit jakýkoli pokrok, nebo jej ztížit.
V moderní době s asfaltem, betonem a výškovými budovami ztrácíme kontakt se Zemí a jejími energiemi. Všechny kanály Jin a Jang nohou se setkávají a proudí do sebe v prstech u nohou. Jedná se o oblast s vysokou energií a silným účinkem na tělo. Toto je oblast, kde jsou silné energie v přechodu, takže náš kontakt s Matkami, Matkou Zemí a našimi základními energiemi je vždy ambivalentní. Chceme se k té lásce přiblížit, ale zároveň se vzdálit vlastním směrem.
Chodidla často ukládají toxické energie, zármutek nebo výčitky, co nejdále od srdce. To znamená v nohách. Často se jedná o problémy, které sahají až do dětství. Nedostatek možností k účinnému uvolnění zármutku nebo zášti vede tělo k jejich ukládání. Postupem času se zde ukládá stále více toxických energií, protože tělo se snaží ochránit srdce. Metafyzicky je jasné, že prostor, ve kterém stojíte, je bolestivý. Klíčem je jít dál. Přestaňte se zaobírat minulostí, uvolněte nebo transformujte cokoli, co vás emocionálně drží na místě.
Nohy představují naše chápání sebe sama, života a druhých a prsty představují drobné detaily budoucnosti.

Hrdlo
Hrdlo představuje naši vůli a naši schopnost komunikovat, jak s ostatními, tak se sebou samými. Bolesti v krku, knedlíky v krku, nádory, to vše představuje potíže s vyřčením toho, co chceme říci. Bulky jsou našimi úmyslnými pokusy blokovat svobodné vyjádření emocí a naší identity. Hrdlo je kanál mezi hlavou a srdcem.
Čínská medicína říká, že v srdci je umístěna mysl, zejména ve spojení s emocí radosti a vyjádřením lásky k sobě a k druhým.
Měli jste někdy skvělý nápad, motivovali jste své tělo, vložili do toho své srdce, jen abyste pak řekli něco úplně hloupého, co v tom udělá zmatek? Měli jste někdy nutkání říct něco pochvalného a potlačili jste to? Stalo se vám někdy, že jste právě vyhrkli něco, co jakoby obcházelo mozek? Jak často neopatrné nebo špatně zvolené slovo způsobí zmatek ve vašem životě? Odkud to pochází? Jsou to všechny věci, které jste během let neřekli, které vám uvízly v krku. Potřebují se dostat ven, a vyjdou ven, tak či onak.
Všechny emoce musí být vyjádřeny, dokonce i ty, které považujeme za špatné. Hrdlo je cestou vyjádření a kanálem kreativity.
Problémy s krkem naznačují neschopnost mluvit za sebe, spolknutý hněv, potlačenou kreativitu a odmítání změny.

Problémy se štítnou žlázou
Naznačují potíže s analýzou, přijetím a asimilací komunikace mezi hlavou a srdcem.

Hrudník
Oblast hrudníku představuje ženský princip. Princip vyživování a „dechu života“, který proudí plícemi. U mužů bolest nebo nepohodlí v oblasti hrudníku představuje odpojení od ženského principu. Závist na ženy a touha spojit se s ženskou stránkou. Stejně tak u žen se vyskytuje závist na muže a touha spojit se s mužskou stránkou.
V čínské medicíně je přední strana považována za jin. Hrudník je soutokem tří nejdůležitějších druhů Qi, které vyživují tělo: Zhong Qi z plic, Jing Qi ze sleziny a Yuan Qi z ledvin.

Ňadra
Problémy s prsy představují odmítnutí matky a ženského principu. Odmítání vyživovat sebe a vyživovat ostatní. Ňadra představují mateřství a výchovu. Cysty, bulky atd. představují nadbytečnou mateřskost (podle hesla všeho moc škodí). Zkuste se sami sebe zeptat, jestli máte pocit, že jste se všem rozdali, za všechny se  obětovali a nic moc z toho nemáte, ani vděk – to bude ono.

Solar Plexus
Je sídlem ega a individuality. Obecně tato oblast představuje konflikty ve vašem životě. Bolest nebo nepohodlí v oblasti bránice představují nevyřešené konflikty. V čínské medicíně bolest v této oblasti indikuje stagnaci Qi jater, obvykle spojenou s hněvem.

Žaludek
Žaludek představuje trávení nejen potravy a fyzických živin, ale i nových myšlenek, nových způsobů jak věci dělat, a přijímání změn jakéhokoli druhu. Žaludek je tvořen velkým silným svalem, který má za úkol předtrávit a posunout do střev to, co dostane. To znamená, že jeho úkolem je rozložit to, co dostal, do formy, se kterou si tělo dál poradí.
Metafyzicky, když přijdeme na nový nápad nebo nový způsob, jak věci dělat, je proces podobný. Nejprve musíme spolknout myšlenku, ať už celou, nebo v praktických kouscích, rozložit ji do formy, kterou zvládneme, a nakonec absorbovat to, co potřebujeme.
Stejně jako špatná strava otráví tělo, mohou mít otravné účinky i toxické nápady, potlačované emoce a odpor ke změnám.

V tradiční čínské medicíně je dlouhodobá emoční disharmonie považována za primární příčinu nemocí. Posílení sleziny i žaludku je považováno za klíčovou strategii pro řešení téměř jakékoli nemoci.
Stejně jako fyzické tělo potřebuje výživu, aby rostlo a vykonávalo své každodenní činnosti, potřebují to i emocionální, mentální a duchovní těla. Metafyzický „wellness“ není pouze o změně stravy. Žaludek nezpracovává jen výživu, tráví i myšlenky. Problémy s ním tedy naznačují děs, strach z nového a neschopnost asimilovat nové.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Market 2023-08-22 16:32:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek…Moc díky!

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2023-08-23 09:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý seznam a podle mě dost trefný. děkuji za vydání !

Ikona diskutujiciho Q 2023-08-24 10:02:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za tento vyčerpávající elaborát. Našel jsem si tam věci a myslím že to sedí.

Ikona diskutujiciho Anička 2023-08-24 10:04:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mňo 😀 Někoho znám, to je chodící mindrák a ty symptomy na těle úplně přesně odpovídají. Napadlo mě článek přeposlat ale pak jsem si radši říkala že nebudu dráždit hada bosou nohou.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek