Elektromagnetické záření zabíjí nenarozené děti: Těhotné ženy přicházejí o děti kvůli mobilům a všudypřítomnému neionizujícímu záření

11.2.2020 v Žena 4

160 tisíc nenarozených dětí z důsledku elektromagnetického ozáření (EMR) během 20 let pouze ve městě Petrohrad (5 mil. Obyvatel).

Profesor Viktor Andreevič Ovsjannikov, doktor technických věd (biofyzika), vědecký pracovník Fyzikálního technického ústavu Ruské akademie věd (Ioffe Institut) v Petrohradě, vystoupil 25. prosince 2014 v Radě Akademické univerzity se zprávou „O vlivu elektromagnetického záření – EMR na dynamiku změn dětské populace v Petrohradě „.

Ve zprávě byly mezi vědeckými důvody problému uvedeny údaje o velikosti elektrických polí emitovaných současnými mobilními telefony GSM. Během provozu telefon vyzařuje záření s výkonem od 1 do 2 W, které vytváří v dolní části břicha elektrické pole 170 – 340 μW / cm², s přijatelnou normou pro dospělé 10 μW / cm² a v místnosti 3 μW / cm².Při experimentech s embryi kuřat, které byly pod vlivem EMR mobilního telefonu, byla zaznamenána zvýšená úmrtnost embryí oproti kontrolní skupině:

Kontrolní skupina 2% úmrtí.

Skupina pod vlivem EMR 20% úmrtí.

„Pokusy“ o účincích elektromagnetického záření ukázaly, že za určitých parametrů embryo umírá před narozením. Takový proces – smrt zdravého dítěte v lůně matky – se nazývá „zmrazené nebo nevyvíjející se těhotenství“. Formálně není embryo ještě člověkem, ale podle oficiálních statistik města Petrohradu, podle autora zprávy, ztrácí takto Petrohrad okolo 20 tisíc dětí ročně. Při krátkých hovorech mobilním telefonem během těhotenství může žena porodit dítě, je však pravděpodobné, že dítě bude mít vážné zdravotní komplikace. Podle hlavního porodníka v Petrohradě má takové choroby už při narození až 30% dětí.

Profesor Viktor Andrejevič Ovsjannikov

Na vědeckých mezinárodních konferencích konaných v Petrohradě na téma „Elektromagnetická kompatibilita v rádiovém inženýrství“ v částech „Zdravotní účinky EMR“, se opakovaně konstatovalo, že EMR může mít škodlivé účinky na téměř všechny systémy lidského organismu, ale především na centrální nervový systém , hematopoetický, kardiovaskulární, endokrinní a imunitní systém.

Tyto konference se konají jednou za dva roky, po dobu posledních 20 let, na prvních konferencích jsem byl předsedou národního organizačního výboru. Vezměme si, jaká je situace se „zmraženým těhotenstvím“ v zahraničí. Podle internetu: v Evropě končí 30% těhotenství v první třetině těhotenství. V Evropě se dokonce vytvořila společnost žen, které přežily „zmrazené těhotenství“. V USA – 20%, v Austrálii 31% žen přijde o dítě kvůli „zmrazení těhotenství“.

Zvážíme údaje „zmrazeného těhotenství“ z roku 2011 v Petrohradě. Podle orientačních odhadů autora zprávy v roce 2011 „zmrazené těhotenství“ ze statistik města „vzalo“ asi 20 tisíc nenarozených dětí. Nemocnice a správa města je očekávaly, ale děti se nenarodily.
Autor zprávy vybral 5 velkých obvodních nemocnic z 18 obvodů města. Autor nezohlednil velké resortní nemocnice.

Ve stadiu embryonálního vývoje se embryo nepovažuje za lidskou bytost, a také proto neexistuje žádná taková informace v oficiálních statistikách města Petrohrad a v jiných registrech. V obvodních nemocnicích se takové informace určitý čas ukládají. Proto musel autor chodit do nemocnic a mluvit s gynekology. Všichni lékaři uvedli, že v posledních letech se vyskytlo mnohem více případů „zmrazeného těhotenství“, denně se provádí několik registrací. Zároveň lékaři se zkušenostmi poznamenali, že v minulosti byly 1 – 2 takové případy na oddělení ročně. Přitom počet potratů pouze v 5 nemocnicích je obrovský: více než pět tisíc žen, které ztratily dítě.

Lékaři uvedli, že tento počet je třeba násobit, protože „množství takových případů se nedostane k ohlašujícímu orgánu nemocnice.“ Na základě toho lze tvrdit, že jedna z pěti žen ztratila dítě v důsledku „zmrazeného těhotenství“. Experiment s inkubátory uskutečněn prof. J.G. Grigorevem ukázal, že ve stádiu embryonálního vývoje je embryo velmi citlivé na EMR.

Analýza příčin „zmrazeného těhotenství“
V centru dětské patologie v Petrohradě, kam se autor obrátil, prof. B.I. Gluchovec řekl, že k nim se obracejí s žádostí stovky žen každý rok: „Pomozte nám rodit zdravé dítě při zdravých rodičích.“

Městem zamávala vlna „zmrazených těhotenství“. Poskytnu informace ze Střediska dětské patologie. V tomto středisku se v roce 2009 provedla analýza 532 případů „zmrazeného těhotenství“ v počátečních stádiích (4 – 12 týdnů).

Identifikována patologie v embryu. Počet případů – celkem v%:

1. Vzestupná bakteriální infekce 196 případů – 36,8%.

2. hematogenní infekce 132 – 24,8%.

3. Imunitní patologie 65 – 12,2%.

4. Endokrinní patologie 30 – 5,6%

5. chromozomálních patologie 109 – 20,5%

Tabulka nám umožňuje zhruba rozdělit osoby, které zemřely v důsledku „zmrazeného těhotenství“, z důvodů, které ji způsobily:

60% případů připsaných z důsledku infekce plodu.

40% v důsledku vystavení vnějšímu vlivu EMR.

Pokud přijmeme tento poměr, zjistíme, že každý rok pouze ve městě Petrohrad z důsledku infekce přijde 12 000 žen o své děti a v důsledku škodlivých účinků elektromagnetického záření přijde o své děti 8 000 dalších žen.

V důsledku toho město v průběhu 20 let „dostalo méně než 240 000 dětí kvůli infekcím a 160 000 dětí v důsledku jejich vystavení elektromagnetickému záření“. Tyto odhady jsou přibližné, vyžadují však pozornost a přijetí opatření.

EMR může mít škodlivé účinky na těhotné ženy a jejich nenarozené děti, které se dají určit pitvou imunitních, endokrinních a chromozomálních patologií.

Autor zprávy nepochybuje o tom, že ve městě Petrohrad je mnoho míst, kde může být těhotná žena vystavena elektromagnetickému záření z  mobilní komunikace na dálkový přenos, aniž by věděla o jejich umístění na sousedních střechách a dokonce ani nemusí pocítit okamžik, kdy bude její očekávané a žádané dítě usmrceno vlivem tohoto působení. Pouze v nemocnici zjistí, že její dítě zemřelo na „zmrazené těhotenství“. Zatím však nikdo nenazve pravého vraha jejího očekávaného dítěte – EMR z mobilních telefonů, počítačových tabletů, notebooků atd.

Proto by měla být gubernátorem zřízena komise nebo skupina specialistů, která bude povinna zabývat se otázkami neionizujícího záření a pracovat pod přímým dohledem Ruského výboru na ochranu před neionizujícím zářením Ruské federace (Moskva). Město by mělo neustále monitorovat elektromagnetické prostředí a měla by se přijmout mimořádná opatření k ukončení některých rádiových komunikací s přechodem na kabelové a drátové systémy.

V případě „zmrazeného těhotenství“ se vývoj plodu náhle zastaví (zmrazí) a dítě zemře. Může k tomu dojít s krvácením, nebo bez něj. V každém případě to vede pouze k jednomu výsledku – potratu ze zdravotních důvodů. V případě, že žena odmítla potrat, zemře na intoxikaci těla. Při plánovaných potratech (na žádost matky) se odstraní zdravý plod – takové případy jsou ve zprávě zohledněny.

V roce 2011 profesorka S.V. Soboleva zveřejnila výsledky analýzy demografické situace v Rusku a na Sibiři. Ukázala, že od počátku 90. let minulého století se demografická situace s dětskou populací na Sibiři, v Petrohradě a v Rusku jako celku stala katastrofickou. Snížení počtu dětí se stalo trvalým jevem. Pokud jde o počet dětí na jednu ženu, země od roku 1990 klesla pod úroveň „prosté reprodukce obyvatelstva“ a na této úrovni zůstává dodnes.
Celkový koeficient porodnosti v roce 2009 byl 1,54 narozených dětí v průměru na jednu ženu, namísto 2,14 – 2,15 dětí potřebných pro reprodukci.
Statistické údaje o poklesu dětské populace nezohledňují však další období ve vývoji dítěte – čas jeho nitroděložního vývoje. Během tohoto období dítě ještě nemá vlastní ochranné systémy: imunitní a reparativní. Jakékoliv choroby, které vznikly během tohoto období (první trimestr vývoje), se budou rychle vyvíjet. Proto, pokud během tohoto období začne na embryo působit externí škodlivý faktor, například karcinogen, zhoubný novotvar embrya se bude vyvíjet tak rychle, že nemoc může embryo zničit ještě před narozením. V praxi lékaři často vidí vývoj rakovinných nádorů a dokonce metastáz v embryu.

V roce 2014 se jako medicínský úspěch zaznamenala úspěšná operace rakoviny u nenarozeného dítěte. Jak je uvedeno, v Petrohradě se ročně narodí třetina dětí se závažnými patologiemi (jako je Downův syndrom atd.), O kterých informoval ředitel Výzkumného ústavu porodnictví a gynekologie profesor E.K. Alajmazjan. – jde průměrně o 10 až 15 tisíc dětí. Vysvětlení je jednoduché. Tyto děti ještě v lůně matky byly vystaveny stejnému charakteru, ale s nižší dávkou škodlivých účinků. Přežili a narodili se. Ale takové děti a jejich rodiče jsou odsouzeni k bezútěšnému životu.

Z ruštiny podle přiloženého videa přeložil biosferaklub.info
Do češtiny aluška.orgKomentáře

Ikona diskutujiciho Kamil Pokorný 2020-02-11 13:56:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Největší potíž je, že takových studií je na světě již stovky, ba tisíce, přímo z vědeckých univerzit a ústavů, od renomovaných vědců, ale na tyto netermické škodlivé vlivy, ke kterým dochází při „nižších intenzitách“, při kterých se ještě nezahřívá tkáň, zodpovědné úřady naprosto nehledí, ignorují tyto vlivy a popírají, a to konkrétně počínaje Evropským parlamentem, který velmi tlačí na zavádění 5G nehledě na jakákoli rizika a alarmování tisíců vědců celého světa, až po naši Českou Národní referenční laboratoř (NRL SZÚ) v čele s panem Jelínkem, který po vzoru svého předchůdce pana Pekárka naprosto popírá a tvrdohlavě ignoruje všechny tyto vlivy a lže, že neexistují, a oba udržují od roku 2000 nesmyslně tolerantně limity EMP záření tak, že nás „chrání“ až od intenzity, kdy dochází k měřitelnému zahřátí tkání… Aby se „vešly“ a mohly instalovat všechny vysílače rovnou na střechy a 2 metry od oken…
Neskutečná ignorance… a zároveň nevědomí i povrchnost, pohodlnost a nezájem celé veřejnosti – dokonce ani o svoje zdraví – pak tedy mají, co chtějí a co dovolí……

Já vím, že to je „jen“ kvantová dočasná hra duší, a je to celé tady iluze, ale i tak bychom si mohli tu iluzi udržet krásnější, čistější a těch pár desítek let tu rodit a prožít v lepším zdraví… Co říkáte?
A není to o tom, vyhodit mobily a vše, ale jenom se je naučit používat opravdu opatrně, nesmažit se hodiny denně, a možná nedovolit zbytečné a příliš blízké instalace nových vysílačů a sítí jako 5G 🙂
Zamyslete se prosím a každý osobně uvažujte, jestli by jste rádi něco v té věci zlepšili, aspoň pro ochranu svého zdraví a své rodiny a okolí a klidně mne kontaktujte mailem ohledně rady.

Ikona diskutujiciho Jarka 2020-02-11 18:54:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Video z článku mne přivedlo k jinému z téhož kanálu, kde se hovoří o „špinavé elektřině“. Tedy, že do domů proniká modulované vysokofrekvenční záření po rozvodné síti. Speciálně je zde zmíněno Německo a ČR.
https://youtu.be/vbYd2l47vCI?t=867

Ikona diskutujiciho asdf 2020-02-17 01:50:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Gramatiku normálně moc neřeším, ale tady mě to teda praštilo přes oči – místo „díky“ v nadpise rozhodně má být „kvůli“, popř. „vinou“, jinak to vyzní opravdu velice cynicky…

Ikona diskutujiciho Petr 2020-03-09 21:47:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Měl bys řešit především sebe.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek