Entity 4. dimenze a úskalí s nimi spojená

17.6.2023 v Bytosti 12

4. dimenze je jednoduše řečeno nehmotný astrální prostor, který se nachází všude kolem nás. Prolíná paralelně náš svět a je plný různorodých bytostí. Pokud vás přilákalo přečíst si tento článek, pak předpokládám, že jste již zažili výzvy, které vám přítomnost těchto entit může přinést.
V západní kultuře je to trochu tabuizované téma. Jedno z těch, u nichž se lidé trochu obávají, že budou označeni za „blázny“ nebo „lidi z Akt X“. Je ale potřeba občas prolomit ledy, abychom se posunuli jako společnost dál, protože mlčení o důležitých tématech nic neřeší.Pojem „entita“ je velmi nekonkrétní. Než se zaměříme na specifické entity, které mají lidé obvykle na mysli, trochu si to vysvětlíme. Existují v podstatě tři hlavní typy entit: Duch vázaný na zemi, Bytosti z vyšších dimenzí a Nelidské destruktivní entity. Budeme se zabývat především poslední kategorií.

Duch vázaný na Zemi
Obecně se jedná o lidskou bytost, která byla inkarnována, ale po smrti svého těla nepřešla do duchovního světa (nebe/nespojila se s Vyšším Já). Zůstávají v nehmotné podobě právě ve 4. astrální dimenzi, dokud nejsou připraveni přejít dál.
Obvykle je k hmotě a Zemi poutá strach ze ztráty, výčitky, přílišná závislost, neschopnost něco opustit, nebo odpustit. Často jsou vázáni na určité místo, které nechtějí nebo nemohou opustit. Mohou být přátelští, zlomyslní nebo přímo zlí a nebezpeční. Záleží na tom, o jakého člověka jde, jakou má duši a jaké jsou jeho motivy, proč tu zůstal. Mohou být někdy obtěžující, když se jejich aktivita projevuje například pohybem nábytku, rámusem, zjevením a čímkoli co si obvykle spojujeme se strašením. Tímto typem entit se v tomto článku nebudeme zabývat, ale je dobré o nich vědět a respektovat jejich existenci.

Bytosti z vyšších dimenzí
Jedná se o bytosti, které sídlí ve vyšších, andělských rovinách. Mají schopnost projevovat se ve 4. dimenzi a také mají zájem o spolupráci s bytostmi 3. dimenze, s hmotnými lidmi. Mají individuální duše a povahy. Přicházejí v nejrůznějších podobách a formách, existuje mnoho typů. Patří sem andělé, duchovní průvodci i přírodní duchové.

Bytosti vyšších dimenzí jsou složité téma, na jednu věc je potřeba dávat si speciálně pozor. Nadané osoby, které dokáží vidět za oponu, se často stávají oběťmi chytrých temných duchů, kteří se falešně prezentují jako dobré vyšší bytosti. Někteří jsou velmi chytří podvodníci a manipulátoři s energií, díky čemuž bývají i těžko odhalitelní, dokonce i pro zkušené mystiky.
Pokud vás téma vyšších bytostí, andělů a duchovních průvodců zajímá hlouběji, chtěli byste s nimi navázat kontakt a naučit se jak na to, v knize Anděl strážný najdete vše co budete potřebovat vědět.

Nelidské destruktivní entity
O nich lidé obvykle mluví, když říkají, že mají ve svém poli nějakou špatnou entitu, a právě o nich je dnešní článek.

Jsou to entity, které často posednou lidi, protože žijí v energetickém těle svého hostitele. Tyto entity se chovají jako parazité, kteří z hostitele odčerpávají životní energii (čchi) a postupně časem i sílí, zatímco oběť slábne.
Jasnovidci, kteří jsou schopni je vidět, hlásí nejrůznější tvary, velikosti a vlastnosti. Je to velmi různorodá škála příšerek, černých žmolků, nebo ještěřích obludek. Lidé se v souvislosti s nimi běžně zmiňují také o chapadlech nebo hácích, kterými se přisávají na energetické pole člověka.
Jejich zdrojem potravy je také emoční energie, proto se snaží svou oběť neustále stresovat a zneklidňovat.
Nemají individuální duši, i když mohou jednat individuálním způsobem. Mají kolektivní skupinové vědomí a fungují na principu vědomí úlu.
Nižší běžní parazité nemají zlý úmysl, pouze naplňují svůj parazitický pud sebezáchovy. Jsou prostě hladoví a chtějí se nažrat. Dalo by se to přirovnat k chování bakterie, která člověka také nemá úmysl zabít, když mu vyvolá nemoc. Pouze se snaží množit a šířit dál.
Ti chytřejší své oběti šikovně farmí, podobně jako když hospodář chová dobytek. Naučili se velmi obratně zapínat emocionální kohoutek svého lidského hostitele, takže kdykoli dostanou hlad, mohou se na požádání napít emocionální energie. Zaměřují se na jakoukoli citovou zranitelnost a nerovnováhu člověka a mají tendenci zaháknout chapadlo přímo ve zranitelném místě.

Proč mám ve svém poli entitu?
V podstatě je tam proto, že ji tam necháváte být. Je to podvědomé povolení. Vaše parazitická entita nechce být odhalena, abyste nebyli motivovaní proti ní začít bojovat. Chce koexistovat, aniž by její hostitel věděl, že tam je, proto se snaží pracovat nenápadně. Hlavní taktikou těchto parazitů je manipulace s myslí člověka, aby se domníval, že destruktivní myšlení a jednání jsou z jeho hlavy, zatímco jsou podsunuté parazitem. Parazit toho docílí tak, že používá slabosti, které zesiluje a rozvádí, takže hostitel nepojme podezření ve chvíli, kdy se mu zhorší již existující problém.

Kdo je obzvláště zranitelný
Dokud jste člověk, jste zranitelný. Nikdo tomu úplně neuteče. Jak se duchovně vyvíjíme a jsme stále více přítomni, jak se stáváme osvícenými, je pro ně mnohem obtížnější nás oklamat a farmit. Nejlepší imunitou je tedy uvědomělost, zvládání svého myšlení a práce na sobě. V případě, že se situace vymkne naší kontrole, je důležité umět je vyčistit.

Největší problémy s entitami mívají lidé, kteří brali drogy nebo psychofarmaka, nebo dlouhodobě dělali věci, které je znecitlivují: televize s násilnými pořady, alkohol který má sedativní účinky, nadměrné hraní videoher kde se člověk často dívá na mrtvoly a na krev.

Proč jsou drogy nebezpečné pro duchovní rozvoj? Protože nepřirozeně mění stav vědomí, kdy se člověk dostává ze svého normálního stavu do vynuceně změněného a mezitím vynechá několik důležitých a nezbytných kroků ve vývoji. Pokud na to není duchovně vyzrálý a není psychicky připraven, v místě chybějících kroků se vytvoří slepá skvrna. To je místo, kterým entity proklouznou, jako otevřenými dveřmi. Je to slepé místo, takže si ho člověk, který si vzal drogu, neuvědomuje. Může to trvat dlouhou dobu zcela nepozorovaně (roky i životy).
To je důvod, proč se svědectví lidí, kteří něco brali, mohou lišit. Někomu to spustí psychickou nemoc, někomu to spustí paranoidní myšlení a někoho to naopak posune, že si něco důležitého uvědomí. Avšak více lidí má zkušenost špatnou, protože duchovní úroveň společnosti obecně, je velmi špatná a nízká.

Co s tím dělat?
Zde je klíč, který odemyká dveře k řešení: Něco je ve vás, čeho se parazit drží. Bude to psychická blokáda, narušení toku energie, nebo spouštěč emoční reakce. Entita může ve vašem poli existovat pouze tehdy, když se má za co zaháknout.

Jako první je potřeba převzít plnou odpovědnost za to, že je tam, protože jste jí nějak dali povolení tam být. Je to váš problém, váš binec k uklizení a váš úkol se jí zbavit. Nepřenášejte proto tento úkol na jiné lidi a neběhejte s tím po léčitelích, nepomůžou vám a spíš si přiděláte nové problémy. Pokud chcete s někým spolupracovat, raději se poraďte s blízkou osobou, nebo s dobrým psychologem, který vám pomůže rozebrat příčiny duševní krize a ideálně by vás měl psychicky podpořit, povzbudit.

Entity se živí zejména destruktivními emocemi. Jaké jsou vaše emoční spouštěče? Identifikujte situace, které vás opravdu rozčilují, nebo hodně znepokojí. To jsou chvíle, kdy parazit sílí.

Parazit má rád: Obviňování druhých, hněv, pocit oběti, paranoiu, strach, pocit viny, pocit deprivace, obavy, lítost nad sebou samým, utrpení ze samoty, sebepodceňování, pocit nehodnosti/nedostatečné kvality, nedostatek motivace, nejistotu, netrpělivost, zášť, žárlivost, deprese, pocit znechucení, pocit nedocenění, podráždění, pocit že jste v pasti, když máte hlavu úplně v oblacích, popírání temnoty, vyhýbání se kruté realitě, když všechno musí být dokonalé a přesně podle vás, potřebu ovládat siuace, nebo druhé lidi. Má rád manipulaci a obecné pácháni zla, ale na to už musí být hostitel opravdu charakterově vadný a naprosto nevědomý, aby spolupracoval. Normální slušný člověk se pohybuje ve spektru neštěstí a zlo dobrovolně nepáchá.

Pokud některou z těchto emocí rozpoznáte jako svůj problém (tj. opakující se téma ve vašem životě), je pravděpodobné, že to ve vás posiluje nějaká entita a vzniklé emoce používá jako potravu. Proto se to postupně zhoršuje, ničí vám to život a odhání to od vás lidi, pokud včas neuznáte že je něco špatně a nebudete s tím nic dělat.

Uznání a přijetí problému je prvním krokem k sebeposílení.
Dalším krokem je chápat, že tyto entity jsou  v populaci normální. Většina lidí je má ve svém poli, aniž by si to uvědomovala. Tento svět je ve skutečnosti velký kotel emocí, ideální živná půda pro psychické upíry a parazity. Každý člověk si něco řeší a každý člověk na něčem potřebuje pracovat. Proto se neobviňujte a nedělejte z toho něco mimořádného a výjimečného, hlavně se nezačněte litovat. Jestli je na vaší situaci nebo mimořádného, pak je to situace, kdy to aktivně řešíte a že se toho zbavíte, což většinová populace obvykle nedělá.

Pracujte na svých tématech
To nejdůležitější, co můžete udělat, je pracovat na svých věcech. Je to opravdu tak jednoduché. Jakmile odstraníte zdroj potravy – nabité emoční výkyvy – nebudou se mít čeho chytit a odpadnou.

Je také nesmírně důležité, abychom své emoce nepopírali. Popírání a potlačování sebe sama opět vytváří slepé zóny, kde se skrývají. To, co hledáme, je autentický nezatížený emoční projev Já, který je v souladu se Zdrojem.

Lidé mohou své entity odstranit i silou své vůle a vizualizací. Dočasně to může fungovat. Pokud se ale nevypořádáte s energií, která je pozvala do vašeho prostoru, budete k sobě jednoduše přitahovat další entitu podobného typu znovu a znovu a znovu, dokud se nezbavíte připoutanosti k této emoci ze svého nitra. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat a z toho důvodu jsem psala, že vám léčitel nepomůže. Je to součást vaší duchovní cesty a seberealizace, součást vašeho návratu k tomu, kým skutečně jste. Proto není možné, aby to za vás odpracoval někdo jiný, jelikož vás to nikam neposouvá.
Nechte se inspirovat a podporovat druhými lidmi, pokud vidíte, že jsou napřed a ví co dělají. Mohou vám dobře poradit a povzbudit vás. Ale na vaší cestě přesto musíte kráčet sami po vlastních.

S odstraněním přisátých energetických parazitů vám z dostupných pomůcek pomůže:
VykuřováníZde je návod a Zde najdete pestrý výběr z mnoha druhů vykuřovadel, která můžete použít k očistě svého domova.
Přírodní křišťál – Při akutních potížích uchopit do ruky a po odeznění příznaků omýt pod tekoucí studenou vodou. Přesný návod k použití a očištění najdete Zde a Zde si můžete vybrat svůj křišťál.
Energetický krystal – Generováním konstruktivní energie potlačuje vliv parazita, který se postupně samovolně odlepí. Energetický krystal si můžete vybrat Zde a Zde je o výrobku podrobnější článek.
Skalární tělové svíce – Parazita lze odsát skalárními svícemi. Aplikujeme buď na čakru či oblast kde je uchycen, nebo aplikujeme dvě svíce simultánně na důlky na bedrech (k aplikaci je zásadně nutný asistent), poté jednu na solar plexus, jednu na brzlík a poslední na třetí  oko (opatrně, pracujete s ohněm a pozor na oharky). Svíce komínovým efektem a mírným sáním vytahují destruktivní energie a obnovují přirozený tok čchi v organismu. Koupíte Zde a Podrobnější článek je Tady.

Uvolněte uvězněnou emoci, zbavte se připoutanosti k emoci, a pak už nebude místo, kde by se k vám mohla entita připoutat. Většina lidí to musí udělat několikrát kvůli různým problémům, po určitou dobu a prostřednictvím různých úrovní vibračního vědomí. Neexistuje rychlé řešení. Je to však jediný trvale efektivní způsob, jak katalyzovat duchovní cestu, protože vytvoříte prostor pro vyšší vědomí, které zaplaví místa, kde jste byli kdysi zablokováni. Používání osvíceného vědomí je totiž mocnou cestou k duchovnímu mistrovství.

Vaším úkolem tedy není předstírat že vás něco neštve. Ani nemáte za úkol neprožít emoci, pokud už vznikla. Vaším úkolem je dozrát do takového stavu duchovní vyrovnanosti, že vás to neznepokojí. Jakým způsobem se tam dostanete, záleží na vás. Kolik je lidí, tolik existuje unikátních cest. Vůbec nemusíte nikoho kopírovat ani napodobovat, abyste uspěli. Proto se neznepokojujte, pokud vaši cestu někdo nebude schvalovat. Důvěřujte ve své vlastní směřování a individuální načasování. Pokud cítíte, že to je ono a že to s vámi rezonuje, jděte do toho.

Co dalšího by mohlo pomoci
Klíčové je vědomě přivést pozornost ke svým blokádám. Práce se zvukem, pohyb a jakákoli práce, která uvolňuje zaseknutou energii, může pomoci, pokud s ní pracujete vědomě. Může vás léčit i něco tak banálního, jako je hra na hudební nástroj, nebo rypání se v zahrádce. Někomu může pomoci i řízená meditace.
Nezapomeňte, že klíčem k uvolnění entit z vašeho pole je uvolnění vašich vlastních blokád, aby se neměly na co napojit – cokoli jiného je jen dočasné. Dobrými pomůckami můžete mírnit symptom, nebo docílit toho, že nad vámi entita ztratí moc, avšak je vždy potřebné řešit i příčinu, aby bylo řešení skutečně trvalé.

Tento článek nenahrazuje péči lékaře, ani odbornou diagnózu. Pokud máte zdravotní potíže, obraťte se na odborníky.
© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-06-17 11:13:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento článek. Myslel jsem si, že na sebe destruktivní entitu přisátou nemám, ale docela se mě týká tebou popsaný problém „sebepodceňování, pocit …nedostatečné kvality“. Přesto si ale spíše myslím, že to je v mém případě skutečné sebehodnocení, a že to je signál, že bych na sobě měl pracovat. Tento pocit totiž spíše pramení s přemrštěných požadavků na mou osobu stávajícím systémem, jinými slovy „nestíhám/nestačím“. Jinak totiž se sebou nemám větší problém a mám se rád.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-17 12:02:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná by pro tebe mohl být k nastudování zajímavý taoismus. Neříkám se tím úplně v životě řídit – to by byla cesta do pekla (jako nesledovat znamení a klidně vlítnout do sr. a nechat se smét vlakem protože v taoismu vlastě špatné události nejsou, na to pozor, v tomto je daný myšlenkový směr nebezpečný). Ale jsou tam hlubové myšlenky o sebepřijetí a o akceptaci reality takové, jaká je. Je to filozofie, která vyklidní a když člověk čelí nějakému brutálnímu problému, se kterým ani nemůže nic udělat, tao je docela zajímavé v tomto ohledu. Dokud člověk nedozraje do fáze, kdy si v naprostém klidu přizná, že je vlastně debil co něco neumí ale vůbec to nevadí, tak nebude mít nikdy klid. Žije totiž v představě, že jeho hodnota se odvíjí od hodnoty vyprodukované, bojí se udělat chybu aby neshodil vlastní hodnotu, což je systémová iluze. Člověk často do té fáze dojde právě až v tu chvíli kdy vylezl na vrchol a zjistil že se roky pachtil za hodnotou která tam vůbec není. Že si to jenom myslel 😀

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-06-17 12:13:04
Ikona diskutujiciho
sipka

No páni – díky za doporučení 🙂 taoismus by mě nikdy nenapadlo studovat. Do takové fáze, kdy „si v naprostém klidu přizná, že je vlastně debil co něco neumí ale vůbec to nevadí“ bych chtěl dozrát. Asi si z toho směru něco přečtu.

Ještě jednou dík a přeju hezký víkend 🍀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-17 14:00:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Hele, zkus na začátek třeba Tao Te Ting od Lao C, třeba ti to něco dá. Některé části tohoto systému jsou fakt na prd, neber to doslova, musíš si to probrat a popřemýšlet si nad tím. Určitě to není knížka pro každého. Ale jsou tam staré univerzální pravdy, které moderní uhnaný člověk může ocenit. Obecně si myslím, že pěstování tao jako vnitřního postoje k životu, pro člověka který trpí na stres a moc hrotí život, může být fungující cesta. https://www.youtube.com/watch?v=y89F27_MnTU

Ikona diskutujiciho klara 2023-06-17 21:04:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak presne tento článok potrebujem. V rodine mám blízkeho človeka, ktorý sa lieči v liečebni pre úzkostné stavy a obťažujúce myšlienky (nie je schizofrenik, diagnóza úzkostné stavy, mierna depresia a také …).
Všimla som si , že veľa ľudí s takýmito problémami stále opakuje, že nevedia s tým nič urobiť. Keď sa mi podarí identifikovať miesto bloku alebo spúšťač, tak sa zrazu začnú brániť, že to vlastne ani zmeniť nechcú. Je to komické, ale pripodobním to na príklade – niekto je napr. šikanovaný a trpí tým, ale zároveň uvádza, že stav, ktorý vyúsťuje do šikany vlastne zmeniť v žiadnom prípade nechce a radšej akceptuje šikanu aj naďalej, hoci ho ničí. Častokrát pritom ide o banálne zmeny, ale daná osoba sa bráni zmene ako o život a radšej zotrváva v bludnom kruhu.
Tiež sa občas nechám niekým mierne vytočiť (už len mierne, našťastie) a čím ďalej, tým kratší čas potrebujem na návrat do rovnováhy. Ale je to dlhoročná práca a uvedomenie si, ako „veci“ fungujú. To uvedomenie mne pomohlo najviac, pretože som zrejme racionálnejší typ a zároveň dosť intuitívny. Ale každý má nejaké tie slabé miesta, kde je viac zraniteľný.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-18 08:20:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Zároveň by se včak člověk neměl zatvrdit a neházet lidi do jednoho pytle. Čím víc jsem toho probrala, vyslechla, zažila, tím víc vidím, jak jsou skutečně lidské osudy a důvody spletité. Někteří lidé skutečně nemůžou nic udělat, třeba když problém, který je drtí, záleží na jednání jejich okolí a jejich nejbližších, nebo vyžaduje peníze, které nedokážou vydělat… lidé, kteří si problém vyrobí v hlavě, nebo ho nechávají schválně hnít, protože jim vlastně pozice oběti v něčem vyhovuje, jsou jiná kapitola. Motiv těchto lidí je obecně strach. Různého druhu. Strach z odhalení pravdy, z nutnosti postavit se svému démonovi čelem, z konfliktu, ze změny která nemusí být nutně lepší, z vlastní neschopnosti změnu a následky ustát a přijmout, ze samoty, z odmítnutí, nebo strach z práce navíc. Kopr skutečně existuje a může být fakt silný.

Ikona diskutujiciho Kuník 2023-06-19 10:12:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu, dávala jsi sem rozhovory s p.Nerudou. Předokládám proto, že s nimi souhlasíš. Pokud ano, říká se tam, že astrální rovina je součástí podvodu. Příjde mi potom, že nejenom tyto články ztrácejí smysl.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-19 12:31:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím, v čem ztrácejí smysl. Astrální dimenze existuje, je v ní velice živo a ovlivňuje i ty, kteří na ni ani nevěří. Matrix je také podvod, ale pod vlak kvůli tomu samozřejmě taky neskočím.

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-06-19 19:23:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som nedokázal vypočuť všetky videá s p. Nerudou (ten dabing je strašne pomalý, hoci som si to aj zrýchlil), no boli tu články o Matrixe a zrazu je aj Matrix podvod?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-20 09:16:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Články o matrixu popisují, že je matrix podvod. V tomto se zdroje shodují.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-06-19 20:53:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Berte to tak, že každý materiál má svoje pro a proti. Ani jeden nie je úplne špatný, a tiež ani úplne správny. Keď tam hovoria o podvode možno myslia to, s kým tam človek komunikuje. Ak by to ľudia vedeli, tak by sa tam nepripájali. Tu je to vysvetlené lepšie, čo je to Astrál: https://energyoflife.cz/horovy-hulky/sethuv-faktor/

Ikona diskutujiciho Jabadabaduuu 2023-06-20 05:55:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Tato realita, chcete-li matrix je uměle vytvořená. Astral je něco jako, když se člověk blíží k horskému hřebenu hory. Na jedné straně stéká voda sem a na druhé straně stéká voda tam na druhou stranu.

Otázkou je spíše vinkarnování se sem. Podle Nerudy jsme zde drženi v lidských tělech jako ve vězení. Ale podle toho, co mi povídali entity z astrálu se sem prý vinkarnovávat nemusím, když sem už chodit nechci. Alue mnohdy píše jak si sama duše před svým narozením volí, co zde chce během života prožívat. V těchto věcech mezi Nerudou a ostatním vidím zase zásadní rozspor já.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek