Etruskové byli Slované! Dodnes dokážeme přečíst jejich písmo! | Doporučuji

15.6.2019 v Záhady 53

Před pár lety jsem se zmínila, že jsem znala velice vzdělanou historičku, která mi vyprávěla o tom, jak jako průvodkyně přivedla skupinku svých slovenských studentů (přednášela i na vysokých školách) do muzea, kde se nacházely artefakty náležející etruské kultuře. Etruskové měli žít na území dnešní Itálie, podle oficiálního letopočtu zhruba od 8.-7. stol. př.n.l. Jejich civilizace dosáhla vrcholu kolem 6. století př. n. l., kdy se Etruská říše nebývale rozrostla a Etruskové prostřednictvím své obchodní moci získali vliv nad celým Středomořím. Zanikla ve 3. stol. př. n l. (podle oficiální datace, reálná čísla by vypadala jinak, ale to je podružné).Bylo nám zatajeno, že šlo ve skutečnosti o slovanský národ
Tato zmíněná paní měla pro svoji skupinku připravenou tabulku, kdy ke každému znaku náleželo písmenko z naší aktuální abecedy a podle této jednoduché abecedy její skupinka dokázala číst nápisy na artefaktech a rozumět jim, přestože oficiálně nebylo etruské písmo doposud rozluštěno a také se oficiálně tvrdí, že Etruskové převzali písmo od Řeků, což je lež jako věž. Když totiž přečtete etruské písmo s pomocí překladu do latinky, zjistíte, že je to vlastně staroslověnština!!

Tehdy se se mnou pár velmi inteligentních osob, co tomu očividně moc rozumí, přelo o to, že nemám pravdu a ať poskytnu důkazy pro to co říkám. Blbě se však předává důkaz o někom, kdo už nežije a jeho životní dílo bylo velmi pečlivě zničeno. A tak kdo nevěří mé zkušenosti, ať si opatří svou vlastní, co se budu rozčilovat, není to můj problém, že někdo něco nechce chápat. Moje poslání není přesvědčovat zabejčence, co nechtějí nic vidět ani slyšet, od toho tu skutečně nejsem a ani o to nemám upřímně zájem. Kdo chce vědět a vidět, ten má zde prostor. Kdo nechce, ať si najde jinou zábavu.

Abych se vrátila zpět k tomu příběhu… Hodně se po Etruscích dochovaly artefakty související s pohřby, takže sarkofágy a náhrobní kameny. Nejvíc mě pobavilo, když mi vyprávěla, jak se slováci shlukli u jednoho sarkofágu, který byl celý popsaný, ale oficiálně významu slov nikdo nerozuměl. Slováci vytasili svoje papíry a krásně četli: ,,Ty, která jsi na nás celý život jenom nadávala a plivala, dobře ti tak!“ … No, ale vykládejte tohle dneska lidem. ,,Dej důkazy, dej důkazy“, místo aby zkusili pátrat sami, přenášejí veškerou práci na vás a chtějí, abyste všechno dělali za ně, i za ně ideálně mysleli. Ale tak to v životě nefunguje.

Pak na mě ale vykoukl následující článek, který pochází z Ruska. A helemese, Rusové to konečně po letech řekli otevřeně lidem. Tak mi to prostě nedalo a musela jsem pořídit překlad. Ano, slovanské národy rozumí etruskému písmu, protože Etruskové jsou naši příbuzní! Pro ty největší rýpaly, zde je článek v originálním znění, můžete si ho přečíst v ruštině: http://argumenti.ru/society/2019/05/612774

Český překlad následuje níže.

,,Žena z Elche“, pochází (velmi hrubým odhadem) asi z 5. stol. př.n. l.  Našli ji v roce 1897 ve Španělsku. Údajně by mohlo jít o kartáginskou bohyni Tanit.

 

Proč měli Rusové a Bulhaři zákaz vstupu do etruských síní ve Vatikánu
Ještě před sto lety Rusy a Bulhary nepouštěl Vatikán do etruských síní, a to zejména pokud tam chtěli jít ve skupinách. Milovníci literatury, dokonce i středoškolští studenti, kteří ještě měli v čerstvé paměti hodiny staroslovanštiny, totiž při pohledu na etruské nápisy zůstaly překvapení. (pozn. Alue: To mi také dotyčná říkala, že na daná místa se smělo vejít pouze se speciálním povolením, které ona vzhledem ke své významné pozici měla. Jinak by tam svou skupinku nedostala.)

Bez větších problémů studenti nahlas četli etruská písmena. Zprava doleva, zleva doprava. Kdekoliv, kde spatřili nějaký nápis – na talíři, helmě, nebo zrcadle. Pro ně bylo vyřešení tajemství etruského písma veliká radost! Ale jak si asi umíte představit, největší katastrofa to byla pro ,,odborníky na etruský jazyk“. – Co když někdo vyřeší tuhle záhadu! No to nesmíme dovolit!

Už před sto lety Rusové a Bulhaři chápali a mohli číst etruské texty, i pouze se znalostí tehdejší abecedy. Nemluvě o staroslovanštině, řečtině a latině… Pochopili, že jedno písmenko může znamenat slovo i slabiku. V té době bylo v ruské abecedě více písmen, takže intuitivní dekódování etruštiny bylo mnohem jednodušší, než v současnosti. Reforma ruského jazyka způsobila, že myšlení se stalo ploché a lineární, eliminovala se různorodost, složitost a rozsah chápání.

Časopis ,,Etruscan studies“, který vycházel ve Florencii, od roku 1927 pravidelně publikoval práce ,,vynikajících odborníků“ z různých univerzit po celém světě, kteří ,,pracovali“ celé roky v potu tváře nad záhadami dávného národa etrusků. V tomto případě je údajným hlavním problémem původ Etrusků a jejich jazyk.

Už na počátku 19. století několik prominentních vědců S. Chiampi, A. Čertkov a F. Volanský dokázali, že etruský jazyk má slovanský původ
Dokazují to i díla současných vědců P. Oreškina a G. Grineviče. To však ,,odborníci“ nepřijali a veřejnosti se nadále tvrdilo, že je to záhada. Chiampi, Čertkov a Volanský dešifrovali etruské texty tak brilantně, že je prostě nemožné pochybovat o správnosti jejich metody čtení. Bylo pouze možné předstírat, že nic takového neexistuje.

Dokonce i mnozí významní představitelé z Itálie, historici, mluvili otevřeně o slovanské povaze Etrusků. Například italský Jovan de Ruberto v článku „Slovanské osady v Neapolském království“ uvádí, že v roce 1468 Slované založili v Itálii tato města: Montemiro, Sanfelice, Tavenna, Seritello.

„Etruskové zavedli v Itálii zákony, byli první ve filozofii, geometrii. Byli to žreci, stavitelé měst a chrámů, vynálezci vojenských strojů, lékaři, umělci, sochaři, agronomové …“ F. Dempster, italský historik (1619)

Ve slovníku Stephanuse Byzantinuse (527 – 565 n.l.) se uvádí, že ,,Etruskové jsou slovanským kmenem“. Etruskové si říkali Rasséni. V důsledku toho má i jejich písmo název „Rassénské obrazově zrcadlové písmo (molvice)“.

Talentovaný dešifrovatel starověkých jazyků P. Oreškin v knize ,,Babylonský fenomén“ také poukazuje na zvláštnost rassénského písma – zrcadlového obrazu. Oreškin tyto šikovné techniky nazývá složitým systémem starověkých Rassénů.

Etruské písmo přeložené do ruštiny

 

Etruskové stavěli města ze dřeva a kamene, vybavili je vodovodem a systémem silnic, ovládali umění dobývat rudu, metalurgii a všechny druhy řemesel. Rádi se koupali v lázních a saunách, nosili husté dlouhé vousy, prováděli rituály spalování mrtvých a uctívali jejich památku. Podobně jako Rusové. Tvořili velká umělecká díla a zdobili veřejná místa.

Italská muzea a soukromé sbírky jsou napěchované úžasným etruským uměním. Před více než dvěma tisíci lety ovládali Etruskové téměř celý Apeninský poloostrov. Byly vládci západních moří, proto se vyznali v obchodu, navigaci a ve stavbě lodí. Talentovaní a zruční lidé národa Etrusků pracovali, tvořili a byli základ pro vychvalovanou kulturu Starověkého Říma.

Ti, kteří se dopustili nespravedlnosti a záměrně systematicky zametali pod koberec pravdu o velkých stavitelích Etruscích-Rassénech, dostanou dříve nebo později přes prsty. (konec překladu)

Aby toho nebylo málo, ještě stojí za povšimnutí dílo archeologa z Polska, který se jmenoval Tadeusz Wolański. Žil od roku 1789 do roku 1865 a v tomto období dešifroval etruské písmo. Poskytl jeho překlad do latinky. Člověk, který rozumí staroslověnštině nebo staré ruštině před reformou azbuky (tehdy došlo k redukci znaků), dokáže pomocí této tabulky číst etruské nápisy. Dokonce i ten, kdo ovládá současnou ruštinu, dokáže zachytit základní význam slov.

 

překlad etruského písma do latinky

Tohle je veliká pravda, kterou před námi oficiální ,,odborníci“ a ,,etruskofilové“ záměrně tají. Takže si pamatujte jednou a navždy: Etruskové jsou naši předkové a oslavovaný Starověký Řím čerpal z naší slovanské kultury a z našich znalostí. Buďte hrdí na to, že jste Slované, protože je skutečně na co být hrdý. A nenechte se zblbnout učebnicemi dějepisu. Oni chtějí, abyste o své historii nic nevěděli, je to záměr.

připravila Alue K. Loskotová,  © Aluška.org 2019Komentáře

Ikona diskutujiciho Mikuláš Gera 2019-06-15 07:00:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne tak.

Čo len potvrdzuje, že väčšina oficiálnej histórie je v podstate podvod …..

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-15 08:16:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Většina historie je podvod. Protože oficiální psané dokumenty pro Evropu existují tak maximálně 1000 let.
Co bylo před tím je většinou vymyšlené, protože vše zaniklo v sérii katastrof, které proběhly někde kolem roku 500 našeho letopočtu.
Po katastrofách proběhlo stěhování národů a historie začala v podstatě od nuly.

V ČR se vytvořila bajka o praotci Čechovi, Poláci měli bratra Lecha a tak to různě šlo. Každý kmen si pro sebe urval kus země a potom tam žili.

Zajímavé knihy o tom píše Zillmer, najdete je na ulozto.
https://ulozto.cz/!nIQlq2nTYoDi/zillmer-hans-joachim-kolumbus-prisel-jako-posledni-pdf
https://ulozto.cz/!FRPY5vYESW0k/zillmer-zeme-versus-katastrofy-pdf

Ikona diskutujiciho kachni.noha 2019-06-15 08:13:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

etruskové = éto ruskij, podobně jako p-rusové, třeba slovo árijec je z ruského slova orat=aráť, čili naši předkové byli oráči, stejně jako kdysi náš oráč přemysl, árijec zní díky hitlerovi nadutě, oráč už ne, na youitube a na svobodném vysílači jsou o tom spousty pořadů

Ikona diskutujiciho hanka 2019-06-15 08:27:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasné… zrovna včera jsem na Biosféře četla podobný článek a dokonce vyšla o tématu kniha v ruštině: https://www.rinok.sk/Vratme-Etruskov-Rusi-d318.htm
A vůbec zajímavých knih jsou tam mraky, měla bych se začít učit rusky.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston 405 2019-06-15 09:10:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úchvatné originální články eskalují?
Já nemám slov – tak jsem se dnes konečně dozvěděl, co přesněji věděla ta paní, o které jsi už několikrát psala…. Nemůžu tomu uvěřit, co poslední dobou píšeš! To není jenom tak, něco se děje a jako průvodný jev Aluška píše superčlánky jako o závod, to je šílené! 😀
Takže děkuji za odhalení tajemství Etrusků. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-15 09:32:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Je vždycky moc příjemné, když někdo umí ocenit moji piplačku 🙂 díky

Ikona diskutujiciho Andy 2019-06-15 10:03:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Italové jsou hrdí na latinu a že jsou potomci velkých Římanů, … „To bylo italské“ a já jim na to odpovídala: uvědomujete si, že rimska říše nebyla jen Itálie že? Hahahah. A zmlkli. Ale i tak se nad námi trochu povyšují, nad vychodo Evropany … Uvěřili lživé masáži o naší malosti. Smutné je, že i mnoho z nás … Vždyť jsme tak malý národ.
A to ještě ani neví že díky Etruskům vůbec mají nějakou kulturu.
A co vím s mou velmi omezenou znalostí italštiny, tak i několik italských slov pocházejících z latiny pocházejí z našeho starého jazyka.
Například „mare“ moře. „Nouvo“ nový.
A v knize historie odívání byl jeden obraz jedné etruské ženy, ta měla tak krásný šátek, (myslím že to šátkováni jako doplněk pro zakrytí ženských půvabů pochází od nich, páč mykeňanky chodily dobrý den kozy ven a Římané tehdá ještě vlastně vůbec nebyli.) … a A nosily dlouhé sukně a tak, vůbec se oblékaly jinak než národy kolem.
A vůbec, Slované v tom Řecku … To byli Achájové … tuším 😀

Ikona diskutujiciho Verča H. 2019-06-15 12:04:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky děkuji za tento článek Aluško. Tohle téma mě zajímá (historie Slovanů atd.), klidně sem přidávej další. 🙂 ..a taky musím říct, že co máš tento nový web, tak je to úplně jiný level 😉 moc ti děkuji za takový skvělý obsah! 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-16 12:39:27
Ikona diskutujiciho
sipka

díky 🙂

Ikona diskutujiciho Lona 2019-06-15 14:17:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Běžně se o dějepis tolik nezajímám, ve škole mám co dělat, abych v hodinách tohoto předmětu neusnula, ale tohle bylo vážně zajímavé a čtivé! Díky 🤔😊

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-15 15:27:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady máte nějakou inspiraci k tématu

http://pravda.tode.cz/?page_id=2689

Každopádně, je úplně jedno, kdo kde žil, protože vše se změnilo přibližně před 1200 lety, kdy došlo k obrovskému stěhování národů. A od té doby již v podstatě není nikdo, kdo by žil na svém původním území. Snad s vyjímkou Číňanů, Japonců, Afričanů, ale v Evropě se to vše hodně pomíchalo.
V dobách mongolské expanze a po té ve 30leté válce došlo k takovému genovému mišmaši, že asi těžko najdete někoho, kdo má původní evropský genom.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-06-15 16:18:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jů, tohle je moc zajímavé 😮

Ikona diskutujiciho Josef Malár 2019-06-16 11:11:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ARMAG: žádná mongolská invaze nikdy nebyla a v dějepise jsou převážně lži. Jednalo o obranu západních hranic veliké slovanské říše, před křížovými výpravami. Byla to ORDA, pořádková pohraniční armáda, a byly jí přpsány zločiny, kterých se dopustili křesťané na Slovanech. Tak jako se jich dopouštěli už staletí před tím.
Ta zmíněná slovanská veleříše existovala tisíce let, a Etruskové byli její součástí. celý řím byl její součástí. Jmenovala se Velká Tartarie (její nejmladnší název). současné Rusko je nástupnickým státem, nese její původní název (Rassénia- domov rasy,rodu – odtud Rodina (vlast)).

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-16 12:27:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Josef Malár: Někdy se podívej, jak vypadá Mongol a jak Rus nebo jiný běloch evropského typu.
Ty zkazky o Tartárii vznikly, protože někdo najel na staré anglické mapy a nedošlo mu, že v angličtině Tartar znamená Tatar.
Ty staré mapy, kde je na velké části Asie napsáno Tartárie, znamenají pouze to, že tam v češtině mělo být napsáno Tatárie – říše Tatarů, v jejichž čele stali Mongolové.

Více o historii Ruska zde:
https://uloz.to/!67dmQbb6Lk2F/gumiljov-lev-nikolajevic-od-rusi-k-rusku-docx
https://ulozto.cz/!PxEjNVnxbnAk/karamzin-nikolaj-obrazy-z-dejin-rise-ruske-i-pdf
https://ulozto.cz/!QZg4D8F75xKw/karamzin-nikolaj-obrazy-z-dejin-rise-ruske-ii-pdf

Rusové Mongolům hodně dlouho platili daně, to znamená, že byli pod jejich vládou a měli co dělat aby se jich zbavili, nakonec se jim to povedlo. Detaily i s letopočty a mapami si můžete nalézt v těch knihách od Gumiljova nebo Karamzina.

Ikona diskutujiciho Josef Malár 2019-06-16 11:18:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem velmi šťastný, že povědomí o Slovanech a jejich skutečné historii se šíří. nutno dodat, že nejcennější informace se nachází ve svzcích Anatolije Fomenka. který na základě měsíčního kalendáře přepracoval chronologii celých dějin, zjistil, že tisíc let středověku je v dějinách bohužel navíc. a že etruskové jsou od nás vzdáleni cca tisíc let. staří řekové pak cca 700 let. byl to on, díky němuž dnes víme o Velké Tartarii. Kdo neví. Ať zamíří na sérii na youtube Až se vzbudí atlanťané. originál od Ruské autorky je na kanálu New Earth. dozvíte se, že naši předkové ovládali jinačí sortu technologie, než se nám dnes předkládá „vědou“.

Varování!!! Nově objevené informace mohou způsobit, že kompletně přestanete věřit státu a mainstremu, neboli hlavnímu uznávanému světonázoru.
Studentům dějepisu doporučuju odpapouškovat, co je ve škole učí, aby prospěli (nechodit to studovat na SŠ nebo VŠ.), ale i nadále to považovat za lži.

Ikona diskutujiciho Dan79 2019-06-16 11:44:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na toto téma je skvělá kniha od pana Antonína Horáka: O Slovanech úplně jinak

Ikona diskutujiciho Inka 2019-07-02 12:44:50
Ikona diskutujiciho
sipka

To se mi tady vážně líbí…to je inspirace….

Ikona diskutujiciho Martin 2019-06-16 12:35:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Máte nějáký relevantní zdroj o této informaci? Vědeckou publikaci nebo tak něco? A ten obrázek přeložený jak píšete do „latinky“ je pořád v azbuce…. Stálo by za to to alespoň opravit ať to nemate lidi. 😉 Díky za odpověď. Martin

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-16 12:38:42
Ikona diskutujiciho
sipka

podívej se na to pořádně, je tam latinka vedle azbuky…

Ikona diskutujiciho Andy 2019-06-16 15:16:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aha tak ne, Achájové byli po Slovanech, myslela jsem Mínojskou civilizaci.
Jo a díky za tip dane, knížku si přečtu

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-06-16 16:57:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to velmi zajímavý. Četl jsem si informace na tohle téma už před časem, včetně odkazů na ruské zdroje.
Bohužel ale, je původ těchto informací stále jen jeden – pár lidí v Rusku a jejich teorie.
Nemám na to, abych se pokusil si překládat etruské texty, tak mi jen zbývá čekat, jestli to někdo další potvrdí. Třeba překladem nějakých etruských nápisů a tak. Zatím to je pořád jenom o tom, že se po internetu s nadšením šíří text z jednoho původního zdroje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-16 17:07:57
Ikona diskutujiciho
sipka

nesmysl, jsou tam uvedení odborníci nejenom z ruska ale také itálie a ještě jeden z polska…

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-06-17 19:54:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, ale odkud ty informace všichni mají? Právě a jenom z toho Ruska, odkud je opisujou z jednoho původního zdroje růyní lidi, kterým se zalíbil. Aspoň to tak vypadá, když se na téma podíváš trošku víc, než jen přes jeden článek.
Nicméně, je to jen můj dojem a ví, než jen trošku jsem se taky nepodíval.

Ikona diskutujiciho Jana 2019-06-17 08:26:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi zaujimavy a hodnotny clanok, dakujeme. A pridavam o dalsi poznatok, ze je dost mozne, ze ani stahovanie narodov sa nedialo tak ako pise oficialna historia. Pise o tom slovensky spisovatel Miroslav Žiarislav Švický v knihe ,,Návrat slovenov a duchu a slove“. Takisto sa tam opiera o vedecke poznatky a citacie inych autorov a studuje nasu historiu aj z hladiska jazykovedy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-17 09:07:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Vždycky se směju, když někde vidím ,,slovanský národ asi přišel odtudsi z východu“ … jako kdyby dějiny nemohly normálně říct, že jsme původní obyvatelé. Takhle co se dozvídám z těch utajených dějin to vypadá, že celá Evropa až k mořím byla původně čistě slovanská a všichni ostatní jsou náplava odjinud, kteří přišli potom. A naše říše byly obrovské. Taky mě pobavilo, že Etruskové měli říši až do Egypta.. No a Faraoni byli přece bílí, jako nejvyšší kasta. Takže to mě přivádí na myšlenku, že faraoni byli možná původem bílí slované.

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-17 11:13:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Egyptští faraóni bílí nebyli. Původní Egypťané byli černoši.
Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo o faraónech tvrdil, že byli běloši.

Ostatně už v bajce o praotci Čechovi a Lechovi je že putovali hodně dlouho krajinou až se jim zalíbila země strdím a mlékem oplývající, proto zde zůstali a bratr Lech šel ještě dál až do Polska.

Proč jsi smazala můj včerejší příspěvek, kde byly knihy, ve kterých si lidé můžou přečíst ruské dějiny. Takové věci jsou nezbytné, když tady jsou osoby, které tvrdí, že Mongolové hlídali západní hranice…

Ikona diskutujiciho Dexter 2019-06-17 10:29:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nic novýho pod sluncem. O etruským jazyku pojednává fascinující knížka „O Slovanech trochu jinak“ od Antonína Horáka, jehož chybou bylo, že nebyl lingvista-historik, ale inženýr. Tenhle pan horák dokázal přeložit nejenom etruské písmo a jazyk, ale také lineár B, což je nerozluštěné krétské písmo, opět slovanské. Po těchto objevech se dočkal totálního zavržení ze strany historiků, neboť se na věc podíval jinak, než jak diktovalo historické paradigma.

Ikona diskutujiciho Motyčka 2019-07-04 03:03:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, tu knížku, co zmiňujete, má většina českých odborníků v knihovně a pak si z ní čte, když dojde na párty chlast, aby se měli čím zabavit. Ale tak asi stačí říct, že nám lžou, bylo to jinak a lidi vám sežerou i kdybyste si vymysleli cokoliv. Když jsem tu knížku otevřel a uviděl sponu s latinským nápisem, vzpomněl jsem si, že jsem se ní už setkal, tak jsem se zaradoval, že by Horák mohl mít aspoň jednu věc správně. Pak jsem si všiml, že u toho píše, je to mylný výklad a pod to přihodil svoji verzi 😀
Horák naprosto vesele ignoruje všechno, co je o všech jazycích světa známo, ale tak když lidi volají jolandě za 70kč za minutu, tak uspět se dá asi i takhle. Ale kdyby vás něco seriózně zajímalo, tak vám klidně odpovím

Ikona diskutujiciho Danny 2019-06-17 13:19:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky se zajímám trochu o Slovany a Slovanství a je neskutečné, kolik je toho zamlčeného a překrouceného. Museli jsme být hodně velkým trnem v oku, když si dali ti „samozvaní páni světa“ (nebo jak je nazvat), tolik práce, aby nás zničili a demoralizovali.

Taky jsem vyrostla v tom, že Slované byli nějaký nedůležitý primitivní kmen, jehož potomci nemají být na co hrdí. Sakra, Skoti jsou hrdí Keltové, Američani jsou hrdí (a nemají na co), Italové jsou hrdí na „svoje“ Římany,… a my se ještě budeme stydět. Přitom by to mělo být naopak.

Třeba nedávno jsem četla, že Rakousko-Uhersko se po válce rozdělilo na malé státečky, aby neměly moc. To by bylo, aby několik slovanských států zůstalo pohromadě a tvořilo jeden velký celek.

Jsem ráda, že se těm mizerům nepodařilo zahladit stopy po Slovanech úplně. Zbylo toho málo, ale aspoň něco.
Jinak doporučuju stránku slovanskakultura, sem tam mají zajímavé články.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-17 14:49:13
Ikona diskutujiciho
sipka

to je fakt, ze stejného důvodu bylo NEPRAVOMOCNĚ rozděleno i česko a slovensko, abychom byli oslabení

Ikona diskutujiciho Ivan 2019-06-26 12:44:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Z toho istého dôvodu bola rozbitá a vybombardovaná NATOm Juhoslávia v 1998. Na jej mieste je dnes spoločenstvo „samostatne sa hašteriacich“ štátikov bez akejkoľvek schopnosti čosi ovplyvniť.

Ikona diskutujiciho Luk 2019-06-17 13:31:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já to muliji, prostě to že mi věci dávají intuitivně větší smysl. Už od mala, třeba když jsem se chtěl vrhnout například zkoumat vesmír, mně to odradilo, protože to co se ukazuje běžně lidem, mi tak nějak nedává smysl, jako kdyby existovalo a znal bych trochu něco jiného. Tohle je rozhodně lepší vzdělávání se 😁 mnohem víc mne to láká hledat sám, tímhle článkem výživným se chytit i historie, tvé články o dutozemi co sdílíš jsou taky tak skvělé. Celé je to jako kdyby šlo najít to pravé, co jde opravu tak nějak cítit intuitivně, že je pravdivé, vše pak ostatní co se servíruje ve škole nebo jako pravda veřejně, je oproti tomu tolik zbytečné a pro mě nudné, až to prostě odrazuje. Moc se mi líbí jak prostě sama o sobě chceš věnovat bádání čas, to pak já rád si to zase přečtu 😄😁 jednou bych si přál, být zvídaví jako ty, prvotně objevovat sám. Díky za tvé články, jsou hodně obsáhlé a navíc to inspiruje vklouznout na podobnou vlnu, na které jsi ty a plus, tohle vše jsou i důkazy toho, že to jde, že něco víc existuje a může to být prostě příjemná záležitost každodenně v jakýchkoliv oblastech. Jsem tvůj každodenní čtenář a děkuji za tvůj web a za tvou inspiraci 🏵️🍀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-17 14:50:09
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuju 🙂

Ikona diskutujiciho Tomáš 2019-06-19 16:31:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O tomto píše už v roce 1991 Antonín Horák ve své knize O Slovanech úplně jinak.

Ikona diskutujiciho Assage 2019-06-19 20:12:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokřivené dějiny
https://www.facebook.com/dejinyjinak
Pondělí 10. června 2019
Zde se dozvíte to, co v učebnicích dějepisu bylo zakázané napsat, nikde se o tom nemluví ani nepíše protože to bylo v plánu…
Nejstarší národ a zakladatel evropské civilizace.
Thráckých kmenů bylo cca 210. Pelasgové atd., tzv. thrácký lid a bulharský národ.
Kvůli anarchii mezi lidmi, rody, kmeny a národy si Evropa nepamatuje vlastní původní dějiny.
Dovolte , abych se s vámi podělil o staro_nové poznání, které čerpám z buharský psaných odborných článků, tématických přednášek, historických dokumentu, dalších videí na YouTube a zdrojů jako Wikipedie, která je neúplná a ne vždy pravdivá. Na uvedených videích se vyjadřují archeologové , profesoři, filologové, lingvisté, astrofyzici a další učenci…
Jak to bylo se sepisováním a uvedením falešných a překroucených údajů o bulharské historii do podvědomí lidí ?
Mladí a inteligentní lidé nahlížejíc do autentických starodávných textů zjišťují, že po osvobození Bulharska od turecké nadvlády koncem 18 století, dvě velká imperia ruské a rakouskouhesrké posílají své vědce a učence, aby sepsali historii Bulharska. Uchopili se tohoto úkolu po svém. Měli k ruce velice cenné spisy, knihy, mapy a informace, které lajdácky přepisují. Důležité informace zcela přehlížejí a ignorují. Dopisují je ledabyle svými slovy. Dnes se může každý sám přesvědčit z originálních a původních zdrojů, jak to vlastně bylo a co všechno tito pisálkové zpackali na příkaz…
Pokřivené dějiny
Tzv. učitel národů Petr Danov (Beinsa Dano) řekl, „nikdo nemůže zastavit pravdu o bulharských dějinách“.
Baba Vanga řekla, „země se otevře a svět pochopí, jací byli Bulhaři“.
Posláním naší současné civilizace je narovnat dějiny a pochopit vědění předané od nejstarších národů.
O Atlantech, kteří věděli o zkáze ,která je čeká. Proto učenci a kněží vstoupili na okolní pevniny, aby předávali své učení a vědění starodávným divochům. Vyhledávali energetická centra, stavěli města , pyramidy, říše, impéria. Posláním bylo učit, co je nahoře má být i dole. Předávali vědění o astrologii, energetickém poli země a jeho působení na člověka, zpracovávat rudy atd. Tehdejšími obyvateli evropské půdy, Balkánského poloostrova byli Thrácké kmeny. Tehdy po potopě vyšla delegace Atlantů a Thráků z balkánského území přes Babilón, Sumér a Egypt , kde zanechali své vědění a stavby. Šli přes všechna velká území Afganistán, Irán, Pakistán, Indii do Himálají. Zpět pak vyrazili už bez Atlantu pouze Bolgari. Vraceli se severněji, prošli dnešní střední a severní Asii, dál zakládali svá města, pevnosti a věže. Tento návrat je vnímán už jako šíření SLOVANŮ po Evropských zemích, cca 5-6 stol. Dokazují to tzv. (bulharské /slovanské ) názvy měst, pohoří, řek, písemnictví , knihy, mapy a archeologické nálezy…
Kdy se mluvilo jedním jazykem?

Hermes Trismegist ( mocný tří světů)
Orfeus ( je titul, or- fej: mluvit – nebesky).
Bogomilové byli nositeli „Posvátné knihy“, pomocí které položili základy katarské, patarenské a albigojské hereze, která opomíjela legitimitu církve a vyhledávala počáteční, čisté učení Ježíše Krista. Aneb Ježíšovo učení je pronásledováno církví…
Slovani (proč mají podobná slova a dorozumí se?)
Kníže Sámo (Šam bat -Kij), založil koncem 6 století stát Duloba na našem území. Je bratrem moudrého a mocného bulharského knížete Kubrata a strýcem pěti slavných Kubratova synů.
kultůra
mystika
esoterika
mapy
knihy
arch. nálezy
dějiny

Čím a pro koho jsou „Slovanské védy“ nežádoucí? Především je to pravoslavná církev, která nepřipouští informace o tom, že jsme byli i pohany, že jsme měli svou mytologii, národní epos a tisíciletou národní paměť. V důsledku tohoto postoje jsou odborníci nejen v Bulharsku málo seznámeni s pohanským obdobím, mytologií a nepřejí si ani nemohou zkoumat dávné dějiny, dávají přednost citování byzantských a jiných zahraničních autorů, kteří často nepravdivě vykládali skutečnost…
Spisovatel Nikola Gigov: „Jak je možné nazývat nás „barbary“ při existenci 300.000 národních bulharských písní (zapsaných). Francouzi mají 8.000 národních písní, Německo- 50.000 národních písní a malé zotročené Bulharsko má zaznamenáno 300.000 národních písní. Není to snad ohromný kulturní fenomén Orféova dědictví? V těchto písních je i dnes cítit dech dávných slov a melodie vybroušené v průběhu tisíciletí“…

[email protected]

Ikona diskutujiciho Assage 2019-06-19 21:30:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Princip kolonizátorů je rozděl a panuj…
Jedním ze základů je udržet upravenou historii v učebnicích pro děti-ve školách, tedy ovlivnit budoucnost nevěděním.
Bulharsko je jedna ze zemí, kde je násilně předkládaná upravená historie, zřejmě pro to, aby se země a lid rozmělnil, zpřetrhal spojení s minulostí s předky a původní pamětí obyvatel nejstaršího lidu osídlujícího území Evropy v prapočátcích. Svůj díl nesou zajisté i války, kdy po skončení nezbylo knih, rukopisů a učenců, kteří by to dokázali napravit. Válkami obnažený národ je dobrým terčem. Obelháváním se mělo docílit toho, aby nejstarší národ zapomněl na vlastní původní dějiny, aby mohl být kolonizován a ovládán. Tím se podryla autorita národa a hrdost lidí. Slavného národa z kterého se zrodila celá Evropa a části střední Asie.
Archeologické nálezy s datací více jak 8000 let př.n.l., spisy a svědectví zaznamenané antickými filosofy, astrology a básníky potvrzují tyto slova. Tzv. učitel národů Petr Danov (Beinsa Dano) řekl, „nikdo nemůže zastavit pravdu o bulharských dějinách“.
Baba Vanga řekla, „země se otevře a svět pochopí, jací byli Bulhaři“.
Posláním naší současné civilizace je narovnat dějiny a pochopit vědění předané od nejstarších národů.
Píši o Atlantech, kteří věděli o zkáze ,která je čeká. Proto učenci a kněží vstoupili na okolní pevniny, aby předávali své učení a vědění starodávným divochům, jak v Ameriice , tak v Evropě. Vyhledávali energetická centra, stavěli města , pyramidy, říše, impéria. Posláním bylo učit, co je nahoře má být i dole. Předávali vědění o astrologii, energetickém poli země a jeho působení na člověka, zpracovávat rudy atd. Tehdejšími obyvateli evropské půdy, Balkánského poloostrova byli Thrácké kmeny, (celkem asi 210). Tehdy po potopě vyšla delegace Atlantů a Thráků z balkánského území přes Babilón, Sumér a Egypt , kde zanechali své vědění a stavby. Šli přes všechna velká území Afganistán, Irán, Pakistán, Indii do Himálají. Zpět pak vyrazili už bez Atlantu pouze Bolgari. Vraceli se severněji, prošli dnešní střední a severní Asii, dál zakládali svá města, pevnosti a věže. Tento návrat je vnímán už jako šíření SLOVANŮ po Evropských zemích, cca 5-6 stol. Dokazují to tzv. (bulharské /slovanské ) názvy měst, pohoří, řek, písemnictví , knihy, mapy a archeologické nálezy…Pohoří Bugaraš není jediné s bulharským místním názvem, shodné pojmenování nesou pohoří Monde Bulgheria a Cele di Bulgheria v Itálii, nebo pohoří Belurtag a Mustag v centrální Asii, stejnojmenné město Belur v Indii, nebo také Kabardsko-Balkarsko je na severním okraji Kavkazu.Staré jméno města Balevo (východní Srbsko) bylo původně Belaura. Existuje mnoho míst v Euroasii s podobnými starověkými názvy bulharského lidu, který byl druhým největším národem po Indech, jak víme od antických filosofů.
Vědec a historik Jakub bin Hoguman al-Bulgari, žijící v 6. století napsal knihu „Dějiny Bulharů“. Tato kniha se nám nezachovala, ale je zmiňována v cestopisech cestovatele Abu-Chamid Al-Farnatiho, který navštívil Volžské Bulharsko v letech 1135-1136. Spisovatel Nikola Gigov říká: „Jak je možné nazývat nás „barbary“ při existenci 300.000 národních bulharských písní (zapsaných). Francouzi mají 8.000 národních písní, Německo- 50.000 národních písní a malé zotročené Bulharsko má zaznamenáno 300.000 národních písní. Není to snad ohromný kulturní fenomén Orféova dědictví? V těchto písních je i dnes cítit dech dávných slov a melodie vybroušené v průběhu tisíciletí“…
Runové písmo je bulharská hlaholice, ze které pochází cyrilice. Etruskové tj. Thrákové, tj. Bulhaři. . . („Pунен шрифт е българската глаголица, от която произхожда кирилицата. Етруските са траки, т.е. българи“)“
Rusové nazývají vše kolem sebe slovanské, aby pak mohli všechno slovanské nazvat ruské“
Karel Čapek

Ikona diskutujiciho Jaroslav Kuča 2019-06-20 11:33:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidé,co nelpí na vylhané historii,ale pátrají po pravdivých Dějinách ví mnohé o Slovanech a Etruscích-rovněž Slovanech.Ale velmi se tají a vymazal z paměti i národ,který žil na ůzemí dnešní Itálie dávno před Etrusky,byli to Umbrové. Etruskové si s Umbry velmi rozuměli,byli spolu spřízněni a jednalo se pravděpodobně o další Pravětev Slovanů. Umbrové tam žili mnohem,mnohem dříve,před Etrusky,před více jak třemi tisíci lety,měli velmi blízko k Bohu,kterého znali a oslavovali podobně,jako ostatní Slovanské národy a neměli vůbec nic společného s filosofií zástupců božích na Zemi,jak jej prezentuje římská církev a Vatikán.Vše je obráceno naruby pro moc a ovládání,které u Slovanů neexistovalo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-20 12:16:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Prakticky všechno poukazuje na to, že my Slované jsme jediný zdejší původní národ a všichni ostatní jsou náplava 🙂

Ikona diskutujiciho Assage 2019-06-20 21:43:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Psal o nich Herodot: „Trákové jsou po Indech nejpočetnějším národem na světě. Pokud by byli někým spojeni a žili pod vládou jediného panovníka, byli by neporazitelní a podle mého názoru nejmocnější ze všech, kteří existují“. Žijí však v různých kmenech, které se vždy snaží uchovat si samostatnost a utvořit svůj vlastní stát. Část Evropy osídlená Tráky byla rozsáhlá – jedná se o současná území Bulharska, Rumunska, Moldávie, Ukrainy, části Ruska, Řecko, Anatolie (v Turecku), Pomoraví a část Makedonie…
https://www.facebook.com/dejinyjinak/posts/2236818743020625?__tn__=K-R

Ikona diskutujiciho Assage 2019-06-21 06:19:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Panslavizmus připnul Bulhary ke slovanům a bulharský jazyk k rodině slovanských jazyků. Přitom nikdo do teď neobjevil nějaký model praslovanského jazyka.
Maďárský prof. Peter Juhas napsal velkou knihu o Cyrilu a Metodějovi, ve které pokládá otázku. „takže, Latinská imperie zanikla před 2 tisicíletími a jméno v azbuce má stále stejné. Bulhaři do dnešních dnů existují, jsou živý a zdravý a přitom říkají, že azbuka je slovanská? Tento spor se může vyřešit, když se ustanoví, jaké národnosti jsou zakladatele azbuky, když se zjistí jaký mají vlastní jazyk, pro koho ho vytvořili a proč se ho zastávají i přes to, že jsou neustále pronásledovány. Aby se to celé objasnilo anti bulharskými vědci, kteří jsou placeni zahraničními institucemi, nazývají je řeky, slovany, nebo řeko- slovany, Makedonci, ale nikdy Bulhary. Je to jen výsledek politické doktríny…
Neexistuje žádná taková věc jako slovanská azbuka. Předtím bulhaři psali texty runovým písmem (hlaholici). Bulharskou azbuku vytvořl na objednávku cara Borise, Kliment Ochridský se žáky Cyrila a Metoděje. Boris I. financoval a zorganizoval projekt na vytvoření nové BULHARSKÉ azbuky. Studenti Cyrila a Metoděje vytvořili cyrillici a přeložili mnoho knih v bulharštině. Od té doby se píše azbukou i v rusku. Kdo chce znát skutečnou historii Bulharska – čtěte Jagfar Tariha Bakhshi Imana…
V Evropě, Bulhaři vytvořili druhý státní systém po Římské říši, který byl zásadně odlišným od řecko-římského modelu, nebyl otroctvím !!!
V íránských učebnicích dějepisu se píše, že starověcí Bulhaři jsou Indo-Árijského původu a jsou součástí starověké perské civilizace. Píše se také, že dosáhli břehu řeky Dunaje až poté, co byli vytlačeni ze starých perských území…
A Evropa o thrácích mlčí…

„Bulharsko je matka slovanů, Rusko otcem slovanů. My dáme světu veliký přínos skrze slovanství, až se vztahy oteplí…“
Baba Vanga

https://www.facebook.com/dejinyjinak/posts/2221638197872013?__tn__=K-R

Ikona diskutujiciho Vlastimil Votřel 2019-06-21 23:43:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Žena z Elche”, pochází (velmi hrubým odhadem) asi z 5. stol. př.n. l. Našli ji v roce 1897 ve Španělsku. Údajně by mohlo jít o kartáginskou bohyni Tanit.
Může s tím souviset výrok „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“ (římský státník Cato starší, Marcus Porcius Cato )?

Ikona diskutujiciho jan 2019-06-24 10:32:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…pokud chcete mít větší přehled o neznámých = utajených dějinách, tak na téhle adrese http://www.funtime.cz/?p=589&fbclid=IwAR1Gp0hZrvavh33R3ABN7IVh7QyJ42droPJzY6KQxyhA0uldxswbYL05law
je velmi slušný soupis faktů o Velké Tartarii – a na konci i možností.
…hlubší vhled do dějin planety se týká projektu MATRIX a jeho druhé pozitivní části. Tu nepříjemnou jsme už skončili rokem 2002, ale ta stále v hustší (= hmotných) vrstvách energie doznívá…

Ikona diskutujiciho Vladimír 2019-06-24 21:38:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč se to děje
V roce 100 n. l. římský císař Trajanus s hrůzou zjistil, že Řím platí slovanským kmenům Thrákům a Dákům na území dnešního Rumunska, aby neválčili. Trajánus sebral legie, vtrhl do Thrákie a zlikvidoval veškerou elitu a na uvolněná místa dosadil římské dosídlence. Tím Trákové přišli o území i o řeč. V roce 1697 zemřel švédský král Karel XI. V muzeu se nedávno našla pohřební řeč, která byla sepsaná ve švédském posvátném jazyce a přednesená na pohřbu. Švédský posvátný jazyk byla ruština. Otázka: kdo dokázal přesvědčit původní ruský kmen, aby opustil ruštinu a naučil se švédštinu. Před 400 lety se ve slovanském Uhersku zmocnila vlády skupina Maďarů a prosadila nový jazyk maďarštinu. Místní Slované přišli o řeč i zem. Podobně v Anglii se zformovala angličtina teprve ve 14 století. Je to hroznej paskvil. Měli si nechat francouzštinu. Dne 8. 11. 1620 proběhla bitva na Bílé hoře. Po této bitvě jsme přišli o inteligenci. Uvolněné místo zaplnili cizinci a Příslušníci Vyvoleného Národa (PVN). Od té doby PVN (je to cca 80 rodin) ovládají Prahu a Čechy a je jedno jaký režim je momentálně u moci. Měli jsme štěstí, nepřišli jsme zatím o svůj starobylý jazyk. Pra pra pra předchůdcem našeho jazyka byl sanskrt. S územím jsme takové štěstí neměli. Jedna návštěva mi řekla“Češi si neumějí vládnout“. Je to pravda. Ale proč? Když chcete řídit auto, tak se musíte dostat za volant. U vlaku, letadla a lodi je totéž. Bez toho, že se dostanete do řídícího prostoru to nejde. Chcete do řídícího prostoru, a ten je již obsazenej a ostraha vás nepustí. To platí i o řízení podniků i státu. Co tedy uděláte? Nic neuděláte. V tom je ten problém. Nemáte šanci cokoliv udělat. Př. Přišel ke mě soused a říká, abych si vzal klíče a šel ven manifestovat proti přeletům letadel. V r.1989 to fungovalo a změnil se režim a když se k tomu ještě přidaly volby, tak to nemělo chybu. Lidi, kteří věří takovým nesmyslům jsou požehnáním pro elitu v pozadí. Ta elita může být v naprostém klidu. Pokud se zamyslíte nad zamořováním země pesticidy, potravin éčky, nesmyslným očkováním s přísadami thymerosal, skvalen, hliník, formaldehyd… již v dětském věku, neobyčejnou dostupností drog např. na Václavském náměstí, tak to je cílená likvidace nás samotných a k tomu je potřeba připočítat i brzké uřezávaní hlav. Elita- PVN plánují vyčištění Evropy od bílých obyvatel. Netuším jak, ale určitě vědí jak se následně zbavit migrantů. S nástupem robotizace nebude práce pro bílé. Migranti pracovat nebudou, tak proč je sem tahaj? Ještě taková zajímavost. U nás je cca 200 000 cikánů. Kolik jich je ve vedení důležitých orgánů? U nás je cca 200 000 PVN. Když se podíváte na poslance , senátory, vládu, herce, advokáty, lékaře, zakladatele charty 77…. Uvidíte jen PVN
Poznámka: U nás máme 3 základní náboženství judaismus, křesťanství a islám. Začínají stejně Bůh stvořil zemi. V další větě už se liší. V křesťanství bůh stvořil Adama a Evu a zemi jim dal k disposici. V Talmudu bůh stvořil vyvolený národ (PVN) a tomu dal zemi. A dál konstatuje: objeví se bytosti, které vypadají jako lidé, chovají se jako lidé, ale nejsou vyvoleným národem. Tyto bytosti jsou gojim= otroci=dobytek. Podle toho s nimi budete zacházet. Protože PVN mají obsazeny skoro všechny důležité funkce na celém světě, tak usoudili, že je na čase se začít o zemi, kterou dostali od boha, sami starat. Když si představíte to obrovské surovinové bohatství Ruska, které rusové těží a prodávají. To nemůžou, to není jejich. Proto je na čase, aby se gojímové spojili a to bohatství pro PVN vybojovali zpět. K islámu jen stručně. Mohamed byl vybrán, první Korán byl napsán latinsky a potom přeložen. Mohamed 10 let kázal v Mecce a nikdo ho nebral vážně. Potom přešel do Mediny a tam zazářil. Zvláště myšlenky, že se mají zabíjet nemuslimové, majetek zabavovat a ze ženských dělat otrokyně. To se stalo roku 622, kdy Mohamed prozřel a od toho roku se počítá muslimský letopočet.
Genetiku, a nebo jen některé výsledky z ní asi brzy zakážou. Genetik dokáže z DNA vyčíst kdo byl náš prapůvodní otec a z mitochondriální DNA prapůvodní matku. Evropu v rozdílných časech osídlili 4 základní proudy obyvatel. Skupina R1a, R1b, J1 a J2. Všechny byly slovanské. Hranice zemí, jazyk, kterým se tam mluví, nic nevypovídají o lidech, kteří tam žijí. V celé Evropě jsou namíchaní ti samí lidé. Zajímavá je otázka Němců. Proč tak nenávidí Slovany. To asi proto, že se jmenují Germáni podle slovanského boha hromu, kterého uctívali původně, když ještě byli Slovany. Je třeba rozlišit, kdo jsou původem a kdo je přiměl nenávidět své bratry a namluvil jim, že jsou něco víc. A dostaneme se zase k PVN.
Katalánsko se chce osamostatnit od Španělska a to je špatně. Slovensko se trhlo od Česka a to bylo dobře, protože dosáhlo svobody. Rozumí tomu někdo? Myslím, že Katalánsko je bohaté, tak ho nemůžou pustit. Československo bylo nutné rozdělit a zlikvidovat. Existuje nějaká jiná země podobné velikosti, ve které by se vyrábělo všechno na špičkové úrovni?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-25 08:04:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Vím od paní, která je v článku zmíněná, že podle dochovaných pramenů, je nejstarší jazyk na této planetě Ruština. Takže původní národ je slovanský národ a sedí to se vším co jsi velmi trefně napsal. Ale Germáni sem přišli z povrchu, mají jiný příběh… Ta nevraživost byla mezi nás uměle zaseta elitou, protože oba tyto národy jsou velice inteligentní, schopné a společně mají obrovskou sílu. Pamatuji si, jak jsem si všimla u sebe, když mi bylo asi 10 let, že nesnáším němce. Tak jsem si položila otázku, proč je nesnáším. Jestli mi nějaký němec něco udělal. A uvědomila jsem si, že mi nic neudělal, že je to něco, co jsem převzala z toho co se o nich povídá, zejména v rámci druhé světové války. Pak jsem si uvědomila, že dnešní němci, tehdy děti a dnes už dospělí, ale nic z toho neudělali a proto je nemůžu nesnášet, když jsou to lidé jako já, ještě k tomu moji sousedi, akorát mají jinou řeč. A normální civilisté tehdy také trpěli, že nejsou žádná monstra, ale lidské bytosti krucipísek… A ta nevraživost mě úplně pustila, naopak jsem se zastyděla, že jsem se nechala ovládat podprahovým programem proti němcům. Elity to chtějí, abysme němce nesnášeli, je to celé v jejich plánu. Takže nás odmalička masírují, že jsou to zločinci. A němce zase masírují proti nám, že Slované jsou primitivní východňáci co kadí do vyhrabané díry v zemi a telefon drží nohou. Potkala jsem kopy němců a rakušáků, ale byli to už lidé uvědomělí a byli velice milí, i se hodně zabývali spiritualitou. Mohla jsem jim normálně říct čím se zabývám a nikdo se na to netvářil divně jako v česku, naopak měli veliký zájem a byli smutní, že nemám překlady do němčiny. A stalo se mi to opakovaně, to nebyl příklad jedné osoby a jedné situace.

Ikona diskutujiciho Danny 2019-06-25 12:00:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobře řečeno. Ještě jsem kdysi četla zajímavý článek o tom, že car Petr I. jednou někam jel a nevrátil se on, ale někdo, kdo se za Petra I. jen vydával. A najednou v Rusku změnil slovanský kalendář, přijeli Němci, kteří byli pověřeni, aby přepsali ruské dějiny….

K té angličtině – Irové a Skoti měli vlastní jazyky, které ale byly nahrazené angličtinou a dneska tam původní řečí umí mluvit jen málo kdo. Já bych se nedivila, kdyby to bylo taky schválně, aby ti lidi trochu zapomněli na svoje kořeny a kulturu. Tak jsem o tom zrovna nedávno přemýšlela, ale nevim, jak to bylo doopravdy.

Ikona diskutujiciho Blanka 2019-06-26 09:14:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi před 5 lety jsem byla poprvé na dovolené v Toskánsku a nejvíce mě přitahovaly Etruskové, jejich pohřebiště a památky. Na jejich místě jsem se cítila doma. Moje duše tam jásala. Vůbec jsem tomu nerozuměla. Jedu tam letos už potřetí. Prostě tam musím být. Teď mi to zapadlo. Chápu, proč mě to tam táhne. Zřejmě jsem tam jako Etrusk žila, no a Etrusk=Slovan. Děkuji, nádherné zjištění. Jako bych to věděla a toto mi to jen potvrdilo.

Ikona diskutujiciho Vladimír 2019-06-27 00:47:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Začátkem 70 let byl mým spolužákem v Plzni Franta Leskot. Zřejmě jen schoda jmen. Začetl jsem se do příspěvků v tomto webu a byl jsem ohromen. Tolik práce a odborné úrovně jsem již dlouho neviděl. Rád bych přispěl svými informacemi, ale nejdříve se seznámím s těmi informacemi, které již jsou zde. Pro Danny a Blanku. To s Petrem Velikým je pravda, pošlu odkaz, ale napřed jej musím vyhledat. Dost děvčat z Moravy se vdává do Severní Itálie. Překvapilo mě to. Pak jsem se dověděl, že ještě dnes tam jsou údolí, kde se mluví jazykem podobným slovenštině – Etruskové ještě žijí. Pro začátek doporučuji hodně zajímavý web https://sargon.webnode.cz/. Autor Jiří Šťastný je podle mého názoru velice sečtělý člověk. Máte můj obdiv . V dnešní době potkat cílevědomého, chytrého a slušného člověka je zázrak.

Ikona diskutujiciho hanka 2019-06-27 17:12:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za super komentáře, je to nesmírně zajímavé téma. Čistě pocitově jsem měla dojem, že slované jsou hodně starý národ, snad nejstarší tady na Zemi. A taky jsem vděčná že tady máme češtinu, hlavně se mi líbí různá nářečí a doufám, že se dochovají, stejně tak naše tradice, oblékání a hudba. Štve mě jak se po republice rozšiřuje pražská mluva, je to nevkusné a na Moravě to nemá co dělat.

Ikona diskutujiciho Dave 2019-11-01 10:45:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidi trochu přemýšlejte. Je název Etruskové jménem, kterým se nazývali, nebo je tak nazvali jiní?! Etruskové sami sebe nazývali národem RUMŮ, ALE etruské Y(U) lze přečíst jako U také jako O. Takže si říkali: Národ Romů! A také po sobě nazvali ono slavné město na sedmi pahorcích… Dokonce staří Římané a i jejich fresky jasně ukazují, že slovanského původu nebyli. Nebyli, jednalo se o národ tmavší pleti!

Ikona diskutujiciho Ladi Assage 2019-12-31 07:10:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč oficiální věda stále nerespektuje BULHARSKÉ DĚJINY? Protože pro Evropu byla schválená pouze okleštěná a upravená křesťanská historie?
Bulharské letopisy naznačují, že důvodů je mnohem více. Pouze z těchto starých letopisů, které lidé zachránili před nově vzniklými bolševíky v rusku, se dočteme obecné celosvětové dějiny. Tenkrát se to mezi lidmi v Povolžském Bulharsku a v celé Rusi rozneslo, že bolševici hledají a ničí staro-bulharské a arabské písemnosti. Přechovávání takovýchto knih se trestalo 10 letým vězením, nucenými pracemi, kde mnoho lidí zemřelo. Ti odvážnější zakopali své nejcenější knihy pod zem, aby je nyní vykopali a předali nám originální vědění…
(Říkám si, zda li to není ještě brzo? Situace v Rusku se pro tzv. Tatary z Povolžského Bulharska nezměnila…

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 –453) byl nejmocnější car rodu Dulo a státního útvaru ve střední a východní Evropě. Attila toužil po nalezení meče s kterým ovládne celý svět, to se mu povedlo.
Attila je následníkem rodu Dulo a veliké říše po otci, Attila založil geopolitickou mapu celého současného světa. Určil hranice Indii, Balistan – Palestina, Iránu, Francii, Itálii, Anglii – celé Evropy, Asie, včetně Sibiře. Dále také nazval Ameriku – Askaj později přejmenovanou.
Jméno se vztahuje k Atil, středoasijskému názvu řeky Volhy.
Alodan Bojan Dulo je Attila, který se narodil v Kazaňi, v Povolžském Bulharsku. V Anglii je také známý jako King Arthur.
Ve Skandinávii existují písemné prameny, že vikingská aristokracie sahá až na Balkán. Na podporu tohoto tvrzení byly objeveny pohřbené thrácké exempláře s artefakty shodnými s těmi z bulharska. Argumenty, proti nimž nikdo nemůže odporovat jsou: pohřební rituální praktiky, pohřební rituální oběti, příprava hrobky a artefaktů, schoda písma a způsob oblékání, to jsou nejsilnější důkazy.

BolgAri jsou nejstarší lidé na Zemi.
The Voice of Russia, zkoumá některé z nejzajímavějších teorií o původu a minulosti starověkých Bulharů ve svém materiálu s názvem „Po stopách starověkých Bulharů“. Podle známých vědců, kteří dospěli k závěrům na základě vlastních průzkumů, že dějiny Bulharů překvapují rozmanitostí a hypotéz, většina z nich se schoduje na tom, že jsou nejstaršími lidmi na Zemi.
V 15. století byzantský učenec Laonick Chalkokondil tvrdil, že BolgAri jsou „božími dětmi“ synové Boží, synové slunce, vyvolení a všichni ostatní národy od Británie až po Saharu a dále za Sibiř byli jejich dětmi, přímí dědici.
Někteří učenci věří, že Bulhaři jsou zakladateli kultur a civilizací. Jejich etnonymum existovalo před 25 000 lety, když se sešlo sedm kmenů, aby vytvořily stát Idel. Podle legendy je Idel třetím synem Uralu, bohatýr s epickým stejnojmenným baškirským příběhem.
Každý národ nazýval Bulhary odlišně, ale to bylo jedno – to jsou silní lidé, kteří se dokážou bránit. Slovo „bulharský“ v Altaji náhodou znamená „ten, kdo přežil“.
Španělský Arab Abu Hamid al-Garnati, který navštívil Volžské Bulharsko v letech 1135 a 1150, zase prohlásil, že „bulharština“ znamená „učený člověk“.
Bulharský vědec Nikolaj Pavlov ve své studii „Bulharská otázka na Volze-Uralu“ píše: „Toto jméno nedávno našlo své etymologické vysvětlení ve starověkých íránských jazycích. Stejně jako ostatní starověcí lidé si i staří Bulhaři, kterých bylo nejvíce po Indech pojmenovali svět, bohy, přírodu“. Ještě dnes je možné si všimnout bulharských názvu v Evropě i Asii.
Ale Paisius, hieromonk v Hilendarském klášteře, který je právem považován za patriarchu „bulharštiny“, je ve své práci „Historie osamělých bulharů“, napsané v roce 1762, příliš citově přitažlivý k odtrženým Bulharům: „Někteří nemají rádi tento název a nevědí, druhý se stydí se nazývat Bulharem. Oh, jsou hloupý!“. Samotný název práce svědčí o tom, že Paisius považuje Bulhary za organickou součást „slovanské linie“, a tedy za „nejslavnější“.“ Ze všech slovanských rodin byli nejslavnější Bulhaři, první začali s nazvem král, nebo car, šar -první měli své patriarchy, první se pokřtili“. Aniž by citoval konkrétní zdroj, Paisius uvádí, že jakmile se lidé usadili kolem řeky Volhy (Bolga), pojmenovali jí.
Není náhodou, že moudrost předků říká: „Všichni stojíme na bedrech titánů.“ A stejně jako u etnohistorického bulharského kaleidoskopu je zřejmé, že byl velmi zajímavý pro všechny své průzkumníky, a znovu nám připomíná, že všichni lidé na Zemi jsou bratři a sestry! Rozdílem je pak dobro a zlo.

„Slovani“ byli zpočátku část bulharů, kteří byli pokřtěni slovem Božím. Takže pouze ti pokřtění jsou Slovanmi, zbytek bulharů nepokřtěných zůstává pohany, tangristy atd…

Závěr si udělějte sami 🙂

Víceinformací zde: https://www.facebook.com/dejinyjinak

Ikona diskutujiciho Libor 2021-01-05 10:35:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Praslované, Pragermáni. Úplně stejné slátaniny, které vymýšlela propaganda nacionálně socialistického Německa se teď valí z Ruska. Slované založili Řím a proto je Rusko nositelem civilizace. Stačí k tomu srovnání azbuky, která, stejně jako etruská abeceda pochází z abecedy řecké, a srovnání slov s idoevropskými kořeny, které jsou obdobná ve slovanských, románských i germánských jazycích. Pohybujeme se v kategoriích „Američané nepřistáli na Měsíci“, „pyramidy postavili mimozemšťané “ apod.

Ikona diskutujiciho Tomáš 2022-05-22 18:07:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No něco na tomhle všem je. Není náhodou, že tolik učenců dokázalo číst etruské nápisy staroslověnsky. Etruskové se dělili na vládnoucí vrstvu Tyrhénů lýdského původu a vrstvu poddaných Rasénů, přičemž dochovaná etruština je rozhodně odlišná od dochované lýdštiny. Raséni byli nositeli Villanovské kultury popelnicových polí (od 12. století př. n. l.), o které se na akademické půdě sice soudí, že byla italická, ale to byla už předchozí Terramarská kultura (od 18. století př. n. l.), kterou Villanovská kultura překryla jako člen archeologického komplexu popelnicových polí, který se šířil od severu a podle nejnovějších výzkumů měl původ v prabaltoslovanské Třtiněcké kultuře z 19. století př. n. l. z Polska. Na rozmachu kultur popelnicových polí měli jistě velký podíl keltoilyrští a baltoslovanští kolonisté, takže ti druzí mohli představovat rasénskou Villanovskou kulturu. To ale neznamená, že šlo vyloženě o Slovany a Rusy. Slované představovali jednu baltoslovanskou větev, která vzešla z Lužické kultury (od 14. století př. n. l.) v Polsku a ve Slovany se vyvinula s postupným přesunem až na Ukrajině, jak souhlasně ukazuje korelace moderního archeologického, lingvistického a genetického výzkumu. Někteří z Hérodotových „Skythů-oráčů“ a „Skythů-rolníků“ coby nositelů Černoleské kultury (od 10. století př. n. l.) si již mohli říkat Slověni a pak založit Zarubiněckou kulturu (3. století př. n. l.), která už určitě byla protoslovanská. Nějaké žvásty o záměrně vymazané historii nebo prastaré rusko-slovanské superříši v celé Evropě a Asii s tím nemají co dělat, takže jestli něco takového začali Rusové ve Vatikánu roztrubovat, tak bych pak docela chápal ten vatikánský zákaz. Etruská městská a námořní civilizace byla výdobytkem tyrhénské vládnoucí elity etruské společnosti, a ne prosté zemědělské Villanovské kultury, jejímiž nositeli byli Raséni. Černoleská a Zarubiněcká kultura taky nebyly materiálně vyspělé civilizace, ale materiálně jednoduché kultury, tj. něco, na co západní civilizace pohlíží jako na primitivní společnost, ale ve skutečnosti šlo o duchovně vyspělejší lidi než ty civilizované, protože jejich řeč (praslovanština) byla lingvisticky nejvyspělejší indoevropskou řečí v Evropě. Takže než tady začneme oslavovat Etrusky jako první Slovany, automaticky přebírat informace z nějakých ruských propagandistických zdrojů a obviňovat akademickou historiografii z falšování dějin, ověřujme si to všechno. Jasně, akademická půda je vždycky zkostnatělá, ale to neznamená, že dáme volnou ruku lidské fantazii a začneme ji vydávat za nějakou zatajenou pravdu… Trochu čestnosti a poctivosti místo bezbřehého fantazírování by to chtělo…

Ikona diskutujiciho R R 2023-03-28 16:06:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

história bola síce písaná víťazmi, ale toto je iba nový blud tých istých západných manipulátorov. lebo ich staré techniky im na nás už fungujú menej. nie je možné vedieť to, čo tvrdí článok, je to neseriózne.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek