Fenomén černé ovce: Je v pořádku opustit svou rodinu?

18.5.2021 v Spiritualita 21

,,Návyky své rodiny jsi nevymyslel ty. Tvá rodina je jako moje. Po tisíce a tisíce let naše rodiny přijímaly nefunkční životní styl a předávaly tyto zvyky jako evangelium dalším generacím. Nedělo se to ze zloby, zášti nebo z nenávisti. Dělo se to proto, že to neuměli lépe.“ ~ David W. EarleKdyž uzdravujeme naše rodinné aspekty, mění se naše osobní energetické vzorce a chování. Jak se vyvíjíme, probouzíme a jsme více uvědomělí, naše minulá účast v destruktivních rodinných vzorcích se před námi stále výrazněji objevuje. Už nás to neláká, ani to nepěstujeme. Může se to dít zejména tehdy, jsou-li trauma a drama v naší rodině normou.

Díky propojení s naší biologickou rodinou, má naše duševní uzdravení dopad i na rodinné vzorce. Naše uzdravení může být prémiovou pozvánkou i pro naši rodinu, aby se podívala na své vlastní nezahojené a aktivní aspekty, zejména ty, které souvisejí s rodinou. Přesto se může objevit odpor vůči naší změně a vůči uzdravení, pokud budou zbytku rodiny tyto vzorce nadále sloužit. Naše rodiny mohou uvíznout ve známých vyjetých kolejích, cítit se pohodlně v současném stavu a mohou být neochotné učinit ten velký krok, jak se dostat ven z nefunkčnosti.

Může přijít doba, kdy již nejsme schopni snášet další destruktivitu ze strany našich blízkých, nebo ve svém životě udržovat opotřebované vzorce chování, či ty, kteří v nich pořád stagnují. V tuto chvíli je v pořádku odejít od své rodiny. Odchod může být přínosem nejen pro vás, ale i pro celou rodinu.

Černá ovce rodiny
Obecně existuje ,,správce“, nebo ,,držitel“ zastaralého rodinného dramatu a tato osoba je známá jako Černá ovce. To znamená, že energie rodinného sváru je pohlcována tímto jediným členem a jak se svár zveličuje, je tato osoba v dynamice vlastní rodiny stále více nevyzpytatelná a neklidná. Černá ovce, která se zásadně liší od zbytku stáda, je takto nominována na základě nevyslovené dohody a proměňuje se v člověka, který automaticky za všechno může. Cokoli, co postihne rodinu, ať už jako celek nebo jednotlivě, je vinou této černé ovce. Každý z nás zdědil spoustu dysfunkčních programů z rodokmenů našich obou biologických rodičů, takže černá ovce nejenže trpí oběma rodovými programy, ale také ji sužuje aktuální rodinné drama. Kdokoli, kdo se ocitne v této pozici, nebude mít v blízkosti své rodiny mnoho dobrých dní, pokud bychom to řekli velice mírně.

Zatímco černá ovce žije svůj život, prožívá vlastní výzvy a jedná za sebe, její rodina si zvykla na ni neustále útočit, soudit ji a obviňovat ji nejen za svůj vlastní nepořádek, ale také za všechno ostatní, co postupně přichází. I když černá ovce nemusí být zodpovědná za konkrétní události, rodina si nějak vytvoří ve svých hlavách scénář, kterým na ni tu vinu stejně hodí. Tyto obvyklé akce se časem mění v zakořeněný vzorec chování, kde každý kousek dokonale zapadá do jiného. Obvyklá a zpevněná řetězová reakce na jakoukoli nepříjemnou rodinnou událost směřuje přímo na černou ovci. A dokud bude fungovat tento řetězec, dokud bude černá ovce považována za zodpovědnou za všechny neduhy, které její rodinu postihnou, existuje jen velmi malá šance pro ostatní členy rodiny, že by se někdy podívali sami na sebe a uvědomili si co dělají. A to není dobře.

Když černá ovce odejde
Tehdy spadne ho*no na větrák. Když se černá ovce uzdraví, opustí rodinu a přestane se účastnit jejich disfunkce, rodina už nemá kam jít se svými traumatickými / dramatickými / obviňujícími hrami a je těžce vyvedena z rovnováhy. Energeticky ani emocionálně nemohou sejmout vinu z černé ovce, ani rozpoznat uzdravení, ke kterému došlo.

Rodinná struktura musí být udržována za každou cenu, a pokud to nejde, přichází bod zoufalství. Rodinný vzorec vstoupí do boje za své zachování. Dokud existoval obětní beránek, do kterého mohl každý kopat a přenášet na něj odpovědnost za rodinné drama, mohli zavírat oči nad svým chováním. Když ale uzdravená černá ovce konečně odešla a opustila nefunkční pavučinu, zbytek rodiny teď sedí doma s čerstvou náloží nevyřešených věcí a nemá je na koho házet. Jejich tácy s ho*ny jsou horké, hnusně páchnou a nyní jsou nuceni si je ponechat. Také v jejich životech se proto začnou dít změny. Toto je okamžik, na který všichni, samozřejmě nevědomky, čekali.

Nyní konečně může začít i jejich vlastní cesta k uzdravení. Může to vést k popření. Často je to popření toho, že se černá ovce již uzdravila, popření vlastní nálože ho*en, kterou je nutno řešit, popření, že by někdo od nich skutečně odešel (no představte si to, jaká troufalost a nevděk!) a přestal se podílet na rodinném dramatu. To může být zpočátku naprosto ohromující.

Přenášení viny
Když se v rodině znovu vytvoří dramatický přetlak a obvyklý terč – černá ovce – již není k dispozici, aby tento tlak absorboval, stane se novým terčem další člen rodiny. Je to obvykle rodinný člen, který je stále v síti, ale nikdy nebyl vystaven extrémně drsnému zacházení, protože černá ovce byla vždy cílem. Nyní ale starý cíl zmizel. Nováček je zprvu z této krutosti a viny šokován, silně reaguje a soptí. Všechno se teď hroutí. Celá rodina se brzy obrátí proti sobě navzájem, protože někdo musí být správcem jejich společného bordelu a nikdo to teď  nechce dělat!

Předchozí správce už odešel, takže po sobě zanechal vakuum. A příroda nesnáší vakuum. V rodině se může stát imploze, protože byla odstraněna fungující část mechanismu a přizpůsobení se novému stavu může trvat celé roky. Dokud rodina nedokončí léčebný cyklus, který zahájila černá ovce.

Držte se mimo zónu obviňování
Není absolutně nic špatného ani hříšného na odchodu ze situace, která je trvale škodlivá, bez ohledu na to, kdo je do toho zapojen. Když zůstaneme, ublížíme tak víc sami sobě a ostatním. Když zůstaneme, udělíme tiché svolení s prodloužením a sycením destruktivní agendy a zůstat krmivem pro supy.

Ve skutečnosti projevujeme své rodině medvědí službu, když s tím nic neuděláme. Aby se členové rodiny dostali do prostoru vážné sebereflexe a probuzení, musí být naše přítomnost odstraněna, jinak mohou mít po velmi dlouhou dobu zastavený vývoj.

Po cestě ven
Když jsme si při svém odchodu nechali dveřma narazit na zadek, může dojít k všemožným odporům, třeba ve formě emocionálního vydírání. Scéna může být ošklivá, ale vězte, že to je vše součást procesu. Nechej tam nepořádek a stáhni se.

V mnoha případech nemusí odcizení trvat navždy. Lidé se časem uzdravují a mění. Změna může chvíli trvat, nebo k ní může dojít mrknutím oka a nakonec se může naskytnout příležitost znovu se připojit k rodině, nebo nějaké lepší části své rodiny. Někdy však změna není možná a zůstat odcizen je proto v pořádku.

Pokud se rozhodneme odejít z naší biologické rodiny, pravděpodobně se časem spojíme s dalšími podobně smýšlejícími lidmi a založíme si vlastní a lepší rodiny. A tyto vztahy mohou být ještě silnější, než krev. Energetická a emocionální síla a soudržnost nahrazuje jakékoli 3D pouto.

Zůstávat spolu za každou cenu
Na druhé straně jsou i lidé, kteří prožívají hluboké úrovně uzdravení a přitom nadále zůstávají v nefunkční rodinné struktuře, aniž by tím byli emocionálně strženi. Vyžaduje to hodně praxe a schopností, aby člověk dokázal být uprostřed silného dramatu, zůstat v nulovém bodě, udržovat se klidný, nezávislý, vstřícný, a energicky odvracet všechny bomby. Schopnost snadno a elegantně odrážet bomby je nesmírně užitečná vlastnost, která slouží všem aspektům života. Učení se této dovednosti v rodinném prostředí může být tím nejtěžším cvičištěm, jaké existuje. Toto nastavení však nedoporučuji, pokud to nemůžete vydržet a ničí vás to.

Schopnost udržovat si odstup, je součástí vstupu do našeho mistrovství. Jedná se o špičkový nástroj, který musíme všichni zvládnout, než můžeme postoupit na další úroveň. To je ale jiný příběh. V zásadě jdeme všichni svým vlastním tempem a děláme to nejlepší, co můžeme v daném okamžiku, i když se to tak vnějšímu pozorovateli nemusí zdát. Udělejte tedy to, co musíte udělat. A vězte, že i ostatní dělají to, co musí. Každý je dokonalý přesně tam, kde je.

Co dělat, když opouštíte rodinu:

Zůstaňte mimo, dokud si nebudete naprosto jisti tím, že zvládnete případný  návrat. Pouze vy to můžete vědět. Nikdo kromě vás to nemá na starosti. A máte poslední slovo rozhodnout se, jestli se někdy vrátíte, nebo ne.

Nemusíte s nimi komunikovat. To znamená nevracet jim zlé telefonní hovory, jedovaté textové zprávy ani jinou formu kontaktu, zejména v počátečních fázích odchodu. Když započne v rodině kolaps, mohlo by se to tím zhoršit. Prostě řekněte NE verbálním nebo písemným výměnám názorů.

Nemusíte se už před nimi obhajovat ani se zpovídat, jste z toho venku! Nyní jste svobodní.

Neobviňujte se. Možná si nesete existující pocit viny za rodinné problémy a další bonusy díky odchodu. Pamatujte si, proč jste vlastně odešli.

(pozn. Alue: Je dobré si zdokumentovat svět, který opuštíte. Třeba na telefon, jako audio nahrávky dialogů. Pro případ, že byste někdy měli slabou chvilku a sentimentálně se chtěli vracet, nebo se z něčeho obvinit. Troška reality vás rychle vrátí zpátky na zem a utvrdí vás v tom, že jste v právu a udělali jste to správně.)

Zlomte staré vzorce. Pokud v rodině byl určitý zvyk, přestaňte s ním. Neberte si ho s sebou do nového života. Pokud zjistíte, že to děláte automaticky, všimněte si toho, zastavte se a nahraďte tento zvyk něčím jiným. Vytvořte si vlastní rituály a tradice. Nyní nadešel čas být konečně sám sebou. Když prolomíme destruktivní vzorce, změníme nejen náš svět, ale i svět kolem nás.

Řekněte si o pomoc. Pokud se v tom stále mentálně točíte a nedokážete se uchytit v novém životě, vyhledejte pomoc. Emocionální dekomprese z jakéhokoli druhu týrání ,,tréninku“ může chvíli trvat. Někdy může i malá pomoc udělat velký rozdíl.

MÁTE NA TO. Jste svůj vlastní šéf a od této chvíle je na vás, abyste si sami určili, co jste v rodině ochotní nebo neochotní přijmout. Nebo jestli se vůbec někdy rozhodnete vrátit.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Emily 2021-05-18 10:17:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tehdy spadne hovvvnona větrák :,DDDD Aaa, já su normálně nějak zesynchronizována s tvými stránkami. Něco řeším, boom, zrovna vydáš článek na to téma. Aktuálně jsem ve fázi, kdy rozprodávám a rozdávám skoro všechny své věci vyjma těch nejnutnějších a prostě to doma končím, protože už jsem tak citlivá, že mám třeba roblém jenomprojít kolem svých rodičů a ty jejich energie jsou jak rána mokrým smradlavým kapesníkem. Už to nedávám tady. A teď prostě tenhle článek, kterým jakoby mi mé vedení říkalo: Jojo, jen tak dál, jsi na správné cestě. Odejdi. A už se nevracej. Kryjeme ti záda. Skoč.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-05-18 10:20:52
Ikona diskutujiciho
sipka

V originálu je skutečně napsané ,,ho*no na větráku“, kdo jsem já abych to kazila 🙂

Držím palce abys to zvládla a měla lepší život ve společnosti lidí, kteří jsou na tvé vlně.

Ikona diskutujiciho luke 2021-05-18 10:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také zažívám něco podobného.
To, že s mými rodiči nemůžu být v jedné domácnosti už cítím asi 3-4 roky. Ale postupně to sílí.
Svým způsobem je mi nejlépe když dělám co mám rád a jsem s lidmi které mám rád. V takových případech i přestávám komunikovat s rodinou. A ano, občas mě to mrzí. Nicméně cítím co oni vyzařují a já nechci aby to přenášeli na mě.

Děkuji ti Alue za tento článek. Zrovna před pár dny jsem se takovou černou ovcí opět stal.

Ikona diskutujiciho adri 2021-05-18 12:05:49
Ikona diskutujiciho
sipka

a kolik ti je? třeba si jenom v pubertě, to se necítí doma dobře nikdo … od tebe to tak necítím, ale mnoho pubošů je samo dost dobře nesnesitelných … a nakonec to přejde. je to tezke obdobi pro obe strany
no a pokud uz si dospely chlap .. nechapu, proc si jeste doma a citis to uz roky, to uz bys mel byt davno pryc ne? trosku se mi zda ze tu bečíš …

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-05-18 12:09:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle zní jako komentář od někoho, kdo v té situaci nikdy nebyl a vůbec nechápe, jak je to těžké a drahé.

Ikona diskutujiciho Eva 2021-05-18 12:18:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, četla jsem tvůj článek o shuffle dancel a chtěla bych se do toho pustit ,poradila bys mi prosím jak jestli jsem to tenkrát koupila boty? Ten odkaz který máš v článku už nefunguje. Moc moc děkuju.

Ikona diskutujiciho luke 2021-05-18 12:25:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

víš adri, je velmi lehké hodnotit psaný text někoho koho ani neznáte.
Nejde o to, kolik mi je let. Pár let od puberty už mám.
Nicméně má životní situace mě donutila vrátit se domů. Myslel jsem si, že doma naleznu větší podporu v nelehké situaci, nicméně opak je pravdou.
A že bečím ? To ano. Za poslední rok a půl jsem probrečel spoustu večerů.
Ono totiž, když vám všichni okolo zatají smrt vaší přítelkyně, nejste na pohřbu, nikdo se o vás nezajímá a spousta z těch lidí na vás háže vinu, tak je to důvod být odloučený od rodiny a nekomunikovat s nimi.
Jak říkám, chtěl jsem se vrátit domů a vše s nimi urovnat. Ale veškerá snaha byla marná.

Proto prosím o trochu pochopení, než se začnete vyjadřovat k osobě kterou ani neznáte.

A omluvám se Alue za širší debatu. Nechci tu spamovat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-05-18 12:34:00
Ikona diskutujiciho
sipka

To je strašný… 🙁 Snad se ta situace zlepší! 🙁

Ikona diskutujiciho adri 2021-05-18 19:35:59
Ikona diskutujiciho
sipka

alue … „Tohle zní jako komentář od někoho, kdo v té situaci nikdy nebyl a vůbec nechápe, jak je to těžké a drahé“ .. takže ty hodnotit muzes, … jakze jsem to já mela ci nemela … aniz bys cokoliv vedela .. dobry
luke …. place spousta lidi, prosim .. chapu, ze je ten zivot tady nekdy tezky, ale rok a pul brecet vam taky k nicemu nepomuze … pokud ubehly 3 4 roky a vy uz davno vite, ze vas rodina nebere … prdte na ne, uz jste si mel davno najit novou rodinu
takze tak

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-05-18 20:23:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, já můžu hodnotit tvůj komentář. Zamysli se nad svým chováním, evidentně postrádáš empatii k druhým lidem a nevíš co se patří. A to nemluvím jenom o tomhle komentáři. Bylo to nevhodné a bezohledné.

Ikona diskutujiciho adri 2021-05-18 20:49:54
Ikona diskutujiciho
sipka

empatii nepostrádám, to že nekomu neco reknu takhle naprimo delam prave proto, ze kdyz to s nekym zamava, je jasne, ze tu zalezistost nema zpracovanou a myslim to dobre … ano? a ze si tu beres jakysi monopol na spravny nazor je trochu divne – diskuze od sdileni nazoru je a to ze nekdo nahodou vybocuje protoze se ti nezda, ze je to vhodné, je taky jen jakysi uhel pohledu. no a co se tyce luka, asi mu to tes musel nekdo rict, ze by nebylo od veci jit taky dal a ne porad brecet, joo je to prime, zadne v rukavickach, ťuťununu … ale je doufam jasne i tobe, ze snazit komunikovat s rodinou, ktera o to nestoj,i je zbytecne

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-05-18 21:02:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten komentář o tobě vypovídá. Zamysli se nad sebou. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu.

Ikona diskutujiciho Nini 2021-05-19 08:31:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Adri: Já to jdu teda taky říct naplno, jako jsi to udělala ty, aniž bys dotyčného znala. Nezníš jako dobrý člověk. A jestli nevidíš nic špatného na tom, co jsi udělala, tak je moje domněnka správná.

Ikona diskutujiciho kiana 2021-05-30 17:30:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Já empatii/soucit cítím jenom občas, ale zrovna u toho, co psal luke, jsem cítila a nechápu, že někdo ne.

Ikona diskutujiciho varvara 2021-06-29 11:47:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Adri,

presne o takýchto – ťažko deštruktívnych – jedincoch, ako si práve TY, je aj tento celý článok – od takých je načim rýchlo ujsť čím ďalej a to navždy … ak máš vôbec čím, tak sa nad sebou zamysli – koľkým, aj a práve svojim „najbližším“, si zničila a systematicky ničíš život – si energetický upír – pani „dokonalá“, ktorá má patent na vynášanie súdov – je to cítiť z každého písmenka, ktoré si tu vypľula … až ma mrazí, že snáď žiješ v nejakej komunite … po kom si to „zdedila“?!? Obhajuješ DEŠTRUKCIU a vynášaš samu seba do nebies … maj na pamäti – žijeme v prevrátenom, pokryvenom a poprekrucovanom svete a práve TY si toho viditeľným vzorom.

S ľúbosťou v srdci

varvara

PS: Nie je dôležité ani tak to ČO povieš, ale AKO to povieš.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-05-19 11:30:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

adri,už kdysi se mi jeden tvůj komentář nelíbil,a napsala jsem ti to. Tenhle se mi taky nelíbí. Ty vůbec nevíš v jaké životní situaci luke je,co prožívá a napíšeš mu tohle? ( viz.první koment) Teď už se nedivim,že nekomentuješ na tadesco ( alespoň jsem si nevšimla). Já neříkám,že moje komentáře jsou vždycky bez chyby,ale tohle bych nikomu nenapsala. Zvlášť když se ten člověk svěří,a určitě očekává nějakou radu nebo povzbuzení,a ne ledovou sprchu.

luke:
Držím palce,aby se situace zlepšila :).

Ikona diskutujiciho adri 2021-05-19 19:32:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ten článek je na takové pěkné téma … skoro se mi zdá, že tu ze mě tu černou ovci děláte … jsem dobrý člověk, pomohla jsem už mnoha lidem i zvířatům … nechápu co to tu žvaníte … že já napíšu něco o člověku, kterého neznám .. ano, jasně a stručně, protože si neberu servítky, nemám ráda, když se někdo lituje, kor dospělý chlap, těžká období máme všichni, ale válet se roky v bahně mu k ničemu není … a taky mě napadlo, že je možná v jenom pubertě, proto má problémy s rodinou, no musíte uznat, že spousta puberťáků lidem na nervy leze … a spousta z vás to měla stejně, pokud mate deti
takže, prestaňte se tu domnívat (pač to děláte také … například o mě) ale když to udělám já … oooh! pozor, ona ta holka …ta holka, si zase dovolila neco rict, ale ze ja o ni napisu ze je zla a hnusna, to odemne necitlive a neempaticke neni, to je neco jineho, protoze pisu o ni .. . no a jedna z dalších domněnek co tu čtu, je že nekomentuju na tadescu … a ze jsem zly clovek dokonce a že vůbec nevím jaké to je, odloucit se od rodiny … iziari, nini, alue .. vy me snad znáte?
ale uz dost toho … že jo … protoze uz fakt nemam naladu na to se tu proti vsem obhajovat, ja vam nemusim nic dokazovat, moc dekuji za vase ehm prispevky a tak … mám se totiž ráda aneb: „Už jsem o vás slyšel tolik pomluv, že nepochybuji o tom, že jste skvělý člověk.“

no a co se tyce tebe luku, jeste jednou … tva kamaradka uz je davno nekde jinde, a je ji dobre … pokud ctes alue.cz a zajimas se o duchovno .. je jasne, ze vis, ze kamaradka je spis smutna z toho ze se porad trapis a nejdes dal ..
nehlede na to ze se ukazalo ze uz nejsi dite ale dospely chlap, kusni se, seber se …

Ikona diskutujiciho varvara 2021-06-29 12:32:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Adri,

NIE!!!!! – práve TY si tá jediná „dokonalá biela“ OVCA, ktorá v každom vo svojom okolí vidí ČIERNU „ovcu“ … ach-jóóó … pre mňa je záhadou, ako sama so sebou dokážeš koexistovať … alebo práve preto, že NIE, tak si hľadáš spôsoby, ako to všetkým vo svojom okolí „vytmavíš“ …

Ikona diskutujiciho Vaclav 2021-05-21 10:43:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nebojte se opustit rodinu, kde necitite lasku a porozumneni. Kdyz zazivate vecnou kritiku, neuctu, neduveru, nedostatek citu. Nicite si jinak svuj zivot a cas, ktery se nikdy nevrati. Myslim tim dospivajici v rodine i manzele. Muzete jenom ziskat. Zjistite to znovu po letech, kdyz s vami rodina zase navaze kontakt. Ceka vas zase zklamani. Nedostatek lasky a srdce ve vztazich v rodine vas ovsem zatizi neschopnosti duverovat lidem a dat lasku dal. Proto je laska, uprimnost, vzajemny respekt v rodine zakladem pro vas zivot. Kdo tuto zasadu porusuje, zadelava vsem na problemy.

Ikona diskutujiciho Tony 2021-05-30 11:35:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cely clanok je vyborn alegoria na svet bez Trumpa a odmlcaneho Q. Teraz si musime svoje problemy vyriesit sami medzi sebou, Q a Trump len ukazali cestu, ukazali ze je tu obrovsky „slon“ v miestnosti a nikto toho „slona“ nechcel riesit. Nazrel vsak cas, kedy sa musi kazdy clen sveta zaoberat tymito otazkami, tymito h*****i, ktore sme si tu navzajom svojou necinnostou voci zlu zanechali.

Ikona diskutujiciho luke 2021-05-30 20:01:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nedá mi to a musím znova reagovat na uživatele adri.

Nechápu odkud jste vzala, že jde o kamarádku?
Já psal o moji přítelkyni. Tím jako myslím partnerku, člověka kterého milujete a chcete s ním strávit veškerý čas.
Snad jsem tím dostatečně vysvětlil jak slovo „přítelkyně“ chápu já.
A snad vám dojde že nešlo jen o kamarádku.

Děkuji za pochopení.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek