Fjodor Dostojevskij: 25 základních pravidel života

24.9.2021 v Zajímavosti 2

Milovat člověka znamená vidět ho takového, jakého ho Bůh zamýšlel.

Soucit je nejdůležitějším a možná jediným zákonem existence celého lidstva.

Svoboda nespočívá v tom, že se člověk nesmí omezovat. Jde o to mít nad sebou kontrolu.U všech věcí existuje hranice, kterou je nebezpečné překročit. Jakmile ji totiž překročíte, není možné se vrátit zpět.

Štěstí nespočívá v tom, že jsme šťastní; je to spíše proces jeho dosažení.

Je třeba milovat život více, než hledat jeho smysl.

Život, který nemá smysl, je dusivý.

Pokud přestanete číst knihy, znamená to, že přestanete přemýšlet.

V pohodlí není štěstí, štěstí se rodí z utrpení.

Krása spasí svět.

Jsi-li na cestě k cíli a zastavíš se, abys házel kameny po každém psovi, který na tebe štěká, nikdy toho cíle nedosáhneš.

Pravda bez lásky je lež.

Hledejte lásku a hromaďte ji ve svých srdcích. Láska je tak mocná, že nás činí znovuzrozenými.

Pokud opravdu milujete, buď žárlivost zabije vaši lásku, nebo vaše láska zabije žárlivost.

Ke zničení člověka stačí velmi málo: stačí ho přesvědčit, že nikdo nepotřebuje to, co on.

Je úžasné, co dokáže s duší člověka udělat jeden sluneční paprsek!

Musíte mluvit tváří v tvář… abyste mohli číst duši ve tváři, aby se srdce ozývalo ve zvucích slov. Jedno slovo vyřčené s přesvědčením, s plnou upřímností a bez zaváhání, tváří v tvář, znamená mnohem víc než desítky popsaných listů papíru.

Děti mohou uzdravit duši člověka.

Pokud chcete pomoci, můžete udělat mnoho dobrého i se svázanýma rukama.

Příteli, pamatuj, že je dobré, bezpečné a krásné mlčet.

Jen si nelžete. Kdo lže sám sobě a naslouchá vlastním lžím, dojde k tomu, že nerozlišuje žádnou pravdu v sobě ani kolem sebe, a proto upadá do neúcty k sobě i k druhým. Přestává kohokoli milovat, ale aby se bavil, zatímco nemá lásku, oddává se vášním a drsným požitkům a dospěje do bodu, kdy se ve své špatnosti stává podobným zvířeti, a to vše je způsobeno jeho nekonečným lhaním lidem i sobě.

Dospělí nevědí, že dítě může poskytnout nesmírně důležitou radu i v těch nejtěžších případech.

Mysl je darebák a ospravedlní cokoli!

Nezaplevelujte si paměť záští, jinak v ní už nemusí být místo pro krásné chvíle.

Chci, aby alespoň s jedním člověkem bylo možné o všem mluvit stejně otevřeně, jako mluvím sám se sebou.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Sin Le Noble 2021-09-25 13:42:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hluboké myšlenky, krásné, díky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-25 14:09:42
Ikona diskutujiciho
sipka

🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek