Gateway Process 2: Meditace Hemi-Sync a návod k použití zdarma

30.10.2023 v Návody 33

The Gateway Experience je domácí školicí program pro rozvoj, zkoumání a aplikaci rozšířených stavů vědomí. Cvičení v této sérii využívají speciálně namíchané frekvence Hemi‐Sync v kombinaci s verbálním vedením a jemnými zvukovými efekty (nebo hudbou), které vás zavedou do ucelených a soustředěných stavů vědomí. Budete jemně vedeni ze svého fyzického bdělého stavu do hluboké relaxace a poté k těm prahům vědomí, kde můžete zažít hluboké stavy rozšířeného uvědomění. V takových stavech má člověk k dispozici širší škálu vjemů, pomocí nichž může řešit problémy, rozvíjet kreativitu, nebo získat vedení. Toto rozšíření a integraci osobního uvědomění můžete využít k tomu, abyste poznali a lépe porozuměli svému úplnému já, abyste si mohli užívat více naplňujícího života.Každé album (Wave = vlna) v Gateway Experience má progresivní charakter a staví přímo na nástrojích a technikách z předchozího alba. Proto musí být alba používána postupně.

K dispozici je celkem 6 nahrávek. Ve formátu .flac je stáhnete přes následující odkaz: https://drive.google.com/file/d/1U42lZgeyhugKZbfl7ouT_e7z5zNAgjMu/view
Soubory pod tímto odkazem představují originální obsah přímo z původních CD. Náhled souboru se vám možná nenačte, nenechte se tím odradit a klikněte vpravo nahoře na stažení souboru. Dostanete .7z soubor, který poté rozbalíte programem 7zip, ExpressZip, nebo v macu postačí disková utilita.
Alternativní variantou je youtube. (Obsažené nahrávky jsou však dle dostupných údajů pozměněné.) Jednotlivé díly najdete pod následujícími odkazy:
Discovery 1 Orientation – Hemi-Sync – Gateway Experience (Enhanced version)
Discovery 2 Intro to Focus 10 – Hemi-Sync – Gateway Experience
Discovery 3 Advanced Focus 10 – Hemi-Sync – Gateway Experience
Discovery 4 Release and Recharge – Hemi-Sync – Gateway Experience
Discovery 5 – Exploration, Sleep – Hemi-Sync – Gateway Experience
Discovery 6 Free Flow 10 – Hemi-Sync – Gateway Experience
Videa dostanete do mp3 přes následující šikovný nástroj (online a zdarma).

Následují doporučení pro poslech cvičení:

• Najděte si prostředí bez rozptylování, kde můžete zatemnit místnost a zůstat nerušeni po dobu 30 až 45 minut cvičení.
• Poslouchejte pomocí stereo sluchátek na osobním nebo domácím stereo systému.
• Nastavte hlasitost na úroveň, při které sotva uslyšíte slova. Jinak vás slovní vedení vyděsí po období ticha.
• Po jídle počkejte alespoň jednu hodinu a vyhněte se alkoholu, drogám nebo nadměrnému množství kofeinu, které mohou omezit účinnost cvičení Hemi‐Sync.
• Udělejte si pohodlí. Před každým cvičením použijte koupelnu, i když se vám to zdá zbytečné. Uvolněte veškerý těsný oděv a sundejte si boty, brýle nebo kontaktní čočky. Poslouchejte vleže nebo vsedě s podepřenou hlavou, podle toho, co je pro vás pohodlnější.
• Pokud vás při cvičení někde svědí, poškrábejte se. Budete se moci jemně vrátit do svého vzoru relaxace.
• Při vstupu do cvičení může dojít k metabolickému poklesu, který vyvolá pocit tepla, pohybu nebo tlaku. Mějte po ruce volnou deku, připravenou k vytažení nebo odhození podle potřeby.
• Veďte si deník, do kterého zaznamenáte podrobnosti o svých zkušenostech, jako je datum/čas, poloha těla, léky nebo neobvyklá strava, nálada/postoj, hladina energie, fáze měsíce nebo jakékoli jiné neobvyklé okolnosti.

Cvičení
Objev #1 — Orientace
Energetický konverzní box (Energy Conversion Box) se stane vaší mentální schránkou, do které budete odkládat obavy, rozptýlení, nebo rušení, po dobu trvání cvičení. Představte si ho jako nádobu. Může být jednoduchá, nebo zdobená, high-tech, nebo starožitnost, dřevěná truhla, světelná koule, vysavač. Představte si konkrétní symboly, které umístíte do krabice, jako je peněženka představující finanční starosti, fotka nebo panenka představující někoho, koho máte na mysli. Do kontejneru můžete umístit omezující slova jako „nelze“, „nemělo by se“ nebo „musím“; cihlové zdi, které symbolizují vaši vnitřní obranu; stůl nebo počítač symbolizující práci. Experimentujte. Je to nástroj pro vaše použití. Kdykoli si to budete přát, můžete do ní během cvičení umístit jakékoli nové rozptýlení.

Afirmace zaměřuje váš záměr a pozornost. Můžete použít slova tak, jak byla vyslovena ve cvičení, upravit je tak, abyste maximalizovali osobní relevanci a význam, nebo je nahradit vlastní verzí. Experimentujte a udělejte to po svém. Rezonanční ladění urychluje shromažďování vaší vibrační energie a zároveň snižuje vnitřní dialog. Pomáhá vitalizovat a nabíjet celý váš systém a uvolňuje blokády v přirozených energetických kanálech.
Všimněte si jakýchkoli fyzických projevů, když hlasitě vokalizujete. Zvuky ve cvičení jsou pouze vodítkem. Nastavte si svůj vlastní rytmus a tempo, pohybujte se po stupnici nahoru a dolů, experimentujte s různými zvuky samohlásek.

Dýchejte jen o něco hlouběji, než byste dýchali normálně. Při nádechu si představujte, jak do všech částí vašeho těla vtahujete jiskřivou, pulzující energii. Umožněte jí, aby se jemně pohybovala ve vaší hlavě, zatímco zadržujete dech. Pokuste se s každým výdechem uvolnit všechnu destruktivní i stagnující energii přes chodidla.

Otevírání a zavírání očí vám může zpočátku připadat trapné, ale přesto to zkuste udělat. Je to cenný první krok ve vašem učení, že jste schopni ovládat autonomní procesy a obvyklé chování.

Do plného bdělého vědomí se můžete kdykoli vrátit normálním dýcháním, otevřením očí nebo pohybem prstů pravé ruky.

Focus 3 je první milník na vaší cestě v programu Hemi‐Sync, ve kterém jsou váš mozek a mysl koherentnější, synchronizovanější a vyváženější. Na konci se vraťte do plného bdělého vědomí (C‐1). Každé cvičení je ukončeno silným zvukovým signálem. Navzdory vašemu pokušení sundat si sluchátka dříve, poslouchejte tento signál, dokud neodezní. Čím úplněji se vrátíte z každého cvičení, tím dále můžete jít do dalšího.

Objev #2 — Úvod do Focusu 10
Focus 10 je úroveň, ve které vaše mysl zůstává bdělá, zatímco vaše tělo klidně a pohodlně spí. Postupujte podle pokynů, zaměřte se a poté úplně uvolněte každou část těla. Vaše tělo ví, jak to udělat. „Dívejte se se zavřenýma očima“, když se pohybujete směrem k hluboké relaxaci. Jedním z paradoxů „mysl vzhůru, tělo spí“ je možnost zvýšené citlivosti: uvědomění si, že póry vaší pokožky dýchají, slyšet svištění proudění krve v uších, cítit tlukot vašeho srdce.

Spontánní dálkové vidění/vnímání je v tomto stavu také možné: slyšíte zvuky, o kterých byste přísahali, že je slyšíte poprvé, ale při předchozí meditaci jste je neslyšeli. Nebo vnímáte vzdálené jemné vůně. Umístěte všechna očekávání do své krabice, uvolněte se a jednoduše se ponořte do toho, co zažíváte. Zdravotní afirmace na konci každého cvičení vám pomůže vyrovnat fyzické a nefyzické energie. Vězte, že to pro vás funguje, bez námahy z vaší strany.

Objev #3 — Pokročilý Focus 10
Balón s rezonanční energií (REBAL) je cenným nástrojem k vytvoření stavu vysoké energie ve vás i kolem vás. Váš REBAL působí jako magnet, přitahuje vlivy, po kterých toužíte, a chrání vás před nežádoucí energií. Čím více si vybudujete REBAL, tím lépe udržíte vyšší energetické hladiny. Váš REBAL může spontánně změnit formu, vyvinout jemnou membránu, nebo se stát zářivým polem.
Můžete jej zapnout a používat v C-1 nebo v jakémkoli jiném stavu, stejně jako byste zapínali světlo. Použijte jeden dech rezonanční energie jako spínač. Vdechujte pulzující energii a když ji držíte, myslete na jasný pohybující se kruh s číslem 10 uvnitř. Při výdechu se nechte obklopit kruhem.
Experimentujte s využitím REBALu ve skupině lidí a zjistěte, zda jeho rezonance přitahuje lidi, kteří jsou s ním v harmonii. Zkuste ho rozšířit kolem svého auta, abyste ho chránili, aby se vám jelo lépe v provozu, nebo když hledáte místo na parkování.

Objev #4 — Uvolnění a dobití
Technika Uvolnění a dobití (Release and Recharge) vás naučí metodu, kterou můžete denně používat, s nahrávkou nebo bez ní, k uvolnění a přeměně emocí, které jste si sami v sobě uložili. Naučený strach může být užitečným varovným signálem, ale poté, co varování pochopíte, jej již nepotřebujete.
Ve stavu Focus 10 můžete klidně identifikovat a jemně uvolnit strachy, bloky, limity – jakékoli zásahy do vašeho růstu – a nahradit zablokovanou energii čistou energií, která existovala před zavedením těchto limitů.
Pro účely tohoto cvičení „strach“ označuje primární emocionální náboj spojený s vlastním limitem a „emoce“ označuje související pocity. Věřte, že vaše vyšší Já ví, co jste připraveni odhalit; jednoduše postupujte podle pokynů a uvidíte, co vás napadne. Pokud nic nepřijde, vypusťte to „nic“ v bublině, tu pošlete pryč a přijměte, že tento proces může pracovat na hlubších úrovních vědomí.

Když jste nasměrováni k tomu, abyste vnímali „vzpomínku, událost“, můžete se spojit s konkrétní příležitostí, nebo se vzpomínkou na vaši předchozí neomezenou zkušenost. Vždy do toho pošlete čistou energii, jako poslední závěrečný krok.
Zde je příklad toho, jak funguje přeměna energie: Můžete vnímat strach z mluvení ve skupinách. Jakmile to zabalíte do bubliny a pošlete ji pryč, vnímáte emoci rozpaků spojenou s tímto strachem. Po uvolnění obou se znovu spojíte s radostí a uspokojením, které jste pociťovali jako malé dítě při sdílení svých zážitků s ostatními lidmi. Poté získáte zpět své potěšení z komunikace a sdílení sebe sama s ostatními.

Jakmile budete spokojeni s popsaným cvičením, můžete experimentovat s úmyslným vkládáním a následným získáváním symbolu ze své krabičky pro cokoli, o čem si myslíte, že může překážet vašemu pokroku. Postupujte podle všech ostatních pokynů; rozdíl je pouze v tom, že si předem určíte, s čím budete pracovat.
Například, pokud máte podezření, že nevědomý strach z oddělení od fyzického těla blokuje váš pokrok, umístěte symbol tohoto strachu (třeba kouzelný koberec přilepený k zemi) do Schránky a postupujte podle pokynů pro jeho uvolnění. Toto cvičení není rychlým řešením ani jednorázovým všelékem. Většina vlastních limitů má mnoho vrstev a bude vyžadovat opakované úsilí. Ale pokud opravdu toužíte překonat svá omezení, může to značně usnadnit váš pokrok. Vezměte si k srdci zkušenosti mnoha lidí, kteří hlásí, že to patří mezi nejhodnotnější cviky celé série. Mnozí jej používají denně k odstranění aktuálních frustrací nebo zklamání.

Objev #5 — Průzkum a spánek
Průzkum a spánek je založen na konceptu, že spánek je přirozenou bránou do jiných stavů vědomí. Je možné, že bez ohledu na to, zda si to pamatujeme nebo ne, naše nefyzické vědomí prochází touto Bránou každou noc. Cvičení vám pomůže vybavit si tento běžný, přirozený proces v C-1, když se probudíte. Je důležité nedržet se svého očekávání. Nechte je jít. Odpočiňte si.
Ke cvičení přistupujte s hravým smyslem pro zvědavost a zájem. Stejně jako jste se otevřeli divům fyzického světa, když jste byli velmi mladí, buďte nyní otevření stejným způsobem nefyzické zkušenosti. Můžete se rozhodnout přidat k Afirmaci prohlášení jako: „Jsem zcela bez očekávání a jsem otevřený všem zkušenostem, které mě čekají.“ Během tohoto cvičení jsou otázky jako: „Začínám se oddělovat?“ nebo „Je to to, co bych měl cítit?“ zasahování do procesu. Po cvičení máte dostatek času zhodnotit své zkušenosti. Jednoduše se ponořte do toho, co se děje, a pamatujte, že to můžete vnímat mnoha různými způsoby.  Signály Hemi‐Sync na konci cvičení slábnou a vás zanechají v přirozeném spánku.

Objev #6 — Volný tok 10
Volný tok 10 (Free Flow 10) je příležitostí jít za svým cílem se všemi dosud naučenými nástroji. Do této chvíle jste si vytvářeli vlastní zkušenosti pod vedením instrukcí ke cvičení. Nyní jste svým vlastním průvodcem. Hledejte jen to, co opravdu chcete vědět, a buďte za to zodpovědní. Cokoli přijmete, se stane vaší součástí. Vaše přesvědčení, energie a postoj ovlivňují intenzitu a rozsah vašeho volného toku. Pocit vděčnosti zlepšuje komunikaci a spojení se zdroji mimo vaše vědomé hranice. Pokud máte konkrétní účel, zapište si ho předem stručně a přímočaře; mějte ho na mysli, když začnete, a zůstaňte otevření všemu, co zažijete.
Očekávání, kdy a jak by mělo přijít vedení, blokují právě ty znalosti, které hledáte. Vyberte si pouze vedení. Můžete, ale nemusíte něco „vidět“ nebo „slyšet“. Mračení se, nebo škubání ve svalu a intuitivní náznaky, mohou být stejně tak poučné.
Jeden z účastníků, kteří absolvovali Gateway, necítil nic, než křeče v noze. Cenný poznatek, že má „křečovitý přístup“, mu došel až později. Použijte opakování tohoto cvičení, abyste si „hráli“ s konkrétním nástrojem: svou afirmací, krabicí, REBALem atd.

Pokaždé, když s cvičením pracujete, prozkoumejte je z nové perspektivy. Nečekejte, že se vaše zkušenost bude podobat zkušenostem někoho jiného. Važte si své jedinečnosti. Je v pořádku přezkoumat předchozí zkušenost, ale udělejte to raději otevřeně, než abyste se pokoušeli znovu vytvořit stejnou situaci. Stručně řečeno, vstupte do volného toku s vědomím, klidem, otevřeností a užívejte si!

Dívejte se dopředu
Objevování je pouze prvním krokem vašeho pokračujícího dobrodružství s osobním růstem. Stejně jako každé cvičení Discovery staví na tom, co jste se již naučili, celý kurz Gateway Experience staví sám na sobě. Když budete pokračovat ve zbytku kurzu, klidně zopakujte jakékoli dřívější cvičení, když se k tomu budete cítit vedení. Výsledky jsou kumulativní. Vaše pokračující průzkumy vás mohou katapultovat do vyšších úrovní vědomí.

V šesti po sobě jdoucích cvičeních se pokaždé dostanete do nových, vzrušujících destinací na vaší cestě seberozvoje. Naučíte se mocné nástroje pro ovládání vaší nefyzické energie a využijete vysokoenergetický stav Focus 12 k tomu, abyste ve svém životě udělali důležité změny.

Často kladené otázky / FAQ
Účastníci Gateway Experience si v průběhu let běžně kladli určité otázky. Tuto sekci „Otázky a odpovědi“ jsme zařadili k doplnění a posílení pokynů v příručce.

Otázka: Co mám dělat, když se po cvičení necítím úplně vzhůru a bdělý?
Odpověď: Existuje několik metod, které můžete použít, abyste se uzemnili. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů: Pomalu počítejte od 10 do 1; pijte studenou vodu; dejte si studenou sprchu, nebo si opláchněte studenou vodou obličej, krk a zápěstí. Pokud počasí dovolí, možná budete chtít chodit venku naboso, zhluboka se nadechnout a přitom uvolňovat přebytečnou energii chodidly; opřete se zády o strom a představte si energii proudící z temene hlavy k větvím nahoře a od nohou ke kořenům stromu a dolů do středu země.

Otázka: Co když mám tendenci během cvičení usínat?
Odpověď: Nenechte se odradit. Učíte se udržovat rovnováhu mezi hlubokou relaxací a spánkem. Pokud usnete, vaše podvědomí bude cvičení stále prožívat a mít z něj prospěch, ale zde jsou některé návrhy: Ujistěte se, že jste před cvičením odpočatí (možná budete muset změnit denní dobu, kdy s programem pracujete). Před cvičením si opláchněte obličej a krk studenou vodou. Do schránky na přeměnu energie vložte symbol spánku. Pokud tyto návrhy nepomohou, můžete zkusit poslouchat cvičení v sedě, nikoli vleže.
Poznámka: Možná se „odklikáváte“. To se liší od spánku. Pokud se odklikáváte, budete mít pocit, že neuplynul žádný čas, když se vrátíte k vědomí. Vzpomínka na váš zážitek bude uložena, i když si ji nevybavíte. Odklikávání je běžným zážitkem, který postupně ubývá.

Otázka: Co když nejsem schopen nebo ochoten provést rezonanční ladění nahlas?
Odpověď: Je důležité, abyste se účastnili rezonančního ladění. Pokud tak učiníte, pomůže vám to vnímat vaši nefyzickou energii, abyste se ji mohli naučit ovládat a používat. Rezonanční ladění podporuje zrychlené shromažďování vaší vibrační energie a zároveň snižuje vnitřní dialog. Vaše nepohodlí ohledně vokalizace při cvičení nakonec opadne.

Otázka: Co když nemohu ležet na zádech, aniž bych z toho byl neklidný?
Odpověď: Zkuste se podepřít polštáři, nebo se posadit do pohodlného křesla, nebo použijte malá sluchátka do ucha a ležte na boku.

Otázka: Co když si nedokážu představit svůj REBAL?
Odpověď: Vizualizace je jen jeden způsob vnímání. Někteří lidé jsou schopni lépe „cítit“ svůj REBAL, když prostě myslí na sebe, a jak jsou obklopeni a naplněni brninou silnou energií. Jiní mohou „slyšet“ praskání energie, nebo intuitivně vědět, že jejich REBAL je na místě. Časté používání vašeho REBALu posiluje vaši schopnost s ním pracovat způsobem, který je pro vás nejúčinnější.

Otázka: Uvědomuji si bzučení nebo tlak na čele a/nebo zrychlení srdečního tepu. Je to normální?
Odpověď: Tyto jevy jsou u některých lidí běžné v reakci na proces Hemi‐Sync. Pamatujte, že rozšiřujete své vědomí. Můžete si proto lépe uvědomovat tlukot srdce, dýchání nebo jiné fyzické vjemy. Pro mnoho lidí představuje takové vylepšené uvědomění uklidňující spojení s fyzickou realitou, které jim umožňuje s větší jistotou přejít do jiných stavů vědomí. Pokud se budete i nadále cítit rozptylováni, vložte své rozptýlení do svého boxu. Pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí, ověřte, zda máte hlasitost dostatečnou, abyste slyšeli verbální pokyny.

Otázka: Jak poznám, zda jsem na určité úrovni soustředění, nebo zda zažívám to, co cvičení zamýšlí?
Odpověď: Pozastavte svá očekávání ohledně úrovní soustředění a věřte, že vaše zkušenosti s daným cvičením jsou přesně takové, jaké by v daném okamžiku měly být. Každý vnímá různé úrovně Focusu po svém. Stejně tak zkušenosti dvou jedinců nejsou stejné. Jednoduše věnujte pozornost jemným změnám nebo pocitům pohybu ve vašem těle a dovolte, aby se vaše zážitky rozvinuly. Vaše zkušenosti mohou sahat od kosmické přírody, až po pozemské. Přijměte to, co k vám přichází, bez posuzování a pokračujte v cvičení s ujištěním, že všechny vaše zkušenosti jsou cenné. Pokud by pokyny popisovaly, jaká by měla být vaše zkušenost, můžete zážitek ztratit, protože nebyl zmíněn, i když to pro vás byla smysluplná událost.

Otázka: Stane se Hemi‐Sync mou berličkou?
Odpověď: Ne, rozhodně ne. Cvičení Hemi‐Sync jsou jako tréninková jízda na kole: skvělé pro cvičení, ale zbytečné, když už jezdit umíte. Podobně jako u biofeedbacku můžete využít Hemi‐Sync, když zrovna neposloucháte cvičení. Můžete se naučit spustit změnu vědomí a získat požadovaný stav tím, že se zhluboka nadechnete a zapamatujete si pocity, které jste měli během cvičení. Čím více budete tuto techniku praktikovat, tím snazší a efektivnější bude.

Otázka: Co mám dělat, když je mi pocit „zvýšené energie“ nepříjemný?
Odpověď: Vaším cílem během těchto cvičení je vnímat svou nefyzickou energii, abyste se ji mohli naučit ovládat a používat. Můžete cvičit práci se svou nefyzickou energií z objektivního „experimentálního“ rozpoložení mysli, abyste zmírnili své nepohodlí. Zrychlete, zpomalte. Máte to pod kontrolou.

Otázka: Co když nemohu mít mimotělní zážitek?
Odpověď: Nezoufejte. Uvědomte si prosím, že ne každý bude mít vědomou mimotělní zkušenost. Pro většinu to chce hodně cviku a mnozí z nás mají skryté strachy, které nás brzdí. Také, pokud se příliš snažíte o OBE, intenzivní úsilí se může stát právě tím rozptýlením, které vás brzdí. Buďte nonšalantní vůči OBE. Jsou jen malou částí našich programů pro sebezkoumání a osobní růst.

Otázka: Když jsem mimo své tělo, mohu pomoci někomu jinému mít OBE? (*OBE = astrální cestování, mimotělní zážitek)
Odpověď: Účastníci hlásili, že tuto schopnost úspěšně rozvinuli. Pokud chcete dosáhnout takového efektu, experimentujte. Vy a další osoba můžete zkusit vzorování a synchronizovat se ve vašich OBE.

Otázka: Jak vypadá nefyzické tělo?
Odpověď: Nefyzické tělo může být vnímáno jako koule energie, mlhavá forma, nebo lidský tvar. Obvykle se vám to bude jevit jako něco, co vám vyhovuje.

Otázka: Jak mohu ovládat OBE?
Odpověď: Pokud si stanovíte cíl, než začnete, nebudete se muset rozhodovat, co dělat, až budete venku. Pokud k OBE dojde spontánně, pamatujte, že myšlenky jsou akce v nefyzickém stavu. Experimentujte s tím, že na někoho budete myslet a kontaktovat jeho/její energii, spíše než přijet do geografického cíle. Kdykoli se budete chtít vrátit, myslete na to, že se znovu připojíte ke svému tělu a/nebo pohnete prstem na ruce či noze.

Otázka: Zjevuje se mi Bůh, když během cvičení „vidím“ záplavu světla?
Odpověď: Vnímání světla naznačuje, že se rozvíjí váš potenciál nefyzického uvědomění. Takové světlo je široce hlášeno průzkumníky vyššího vědomí a lidmi, kteří zažili blízkost smrti. Světlo je často doprovázeno pocity euforie, jednoty s Vesmírem nebo pocitem ohromující lásky. Nepodporujeme žádný konkrétní výklad nebo význam; spíše vám doporučujeme, abyste si našli svůj vlastní.

Otázka: Kolikrát bych měl udělat cvičení, než přejdu k dalšímu?
Odpověď: To se liší člověk od člověka. Měli byste se s cvičením seznámit a nechat svou intuici, aby vás navedla, kdy jít dál. Není nutné „ovládat“ cvičení před pokrokem a vždy se můžete vrátit zpátky.

Otázka: Bylo by prospěšné kombinovat léky měnící mysl s Hemi‐Sync?
Odpověď: Ne. Cvičení Hemi‐Sync jsou navržena tak, abyste se naučili ovládat své stavy vědomí. Drogy by tuto kontrolu jednoduše narušovaly. Také vaše racionální schopnost interpretovat a chápat své zkušenosti by byla ohrožena používáním látek, které mění mysl.

Otázka: Byly by Gateway Experience a proces Hemi‐Sync přínosné pro jednotlivce, kteří praktikují různé meditační techniky?
Odpověď: Ano, absolutně. Mnoho dlouhodobých meditujících uvedlo, že Hemi‐Sync® usnadňuje schopnost dosáhnout hlubokého meditačního stavu a také schopnost si tento stav udržet.

© aluska.org 2023Komentáře

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-10-30 12:43:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. Celé dopoledne jsem soubor z google drivu stahoval a asi u 95% stahování mi to vyhodilo chybu a musím začít znovu. Matrix se asi hodně zlobí. Mimochodem, v odtajněné zprávě od CIA chybí 25. stránka, která byla teprve nedávno odtajněna, je o tom i video na youtube. Už se těším, až to vyzkouším.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-10-30 18:24:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je pech… Soubor z Google Disku nejde stáhnout. Stahování se zastaví vždycky kolem 2/3 celkové velikosti. Celkem 5 neúspěšných pokusů.

Našel jsem Gateway Experience i na Uložtu, tak stahuju odtud – snad to není o nic ochuzené: https://uloz.to/file/CqMRuoJ4O9Qa/hemi-sync-the-gateway-experience-rar#!ZGpjLGR0BGIwAwt5AJExZQAxLwIuHGyCLx5JnmAVpz9zZmV=

Ikona diskutujiciho Dalimil 2023-10-31 09:53:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky. 🙂 Medituji hlavně před spaním a o tomto programu jsem ještě neslyšel. Rád si ho vyzkouším. Ukázky mi zněly příjemně.

Ikona diskutujiciho Petros 2023-10-31 11:02:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Stáhl jsem to za 12 minut celé a nic se mi neseklo. Problém nebude v tom souboru.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-31 11:04:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud je příliš pomalý internet, může stahování padat. Jestli ti to nabízí manuálně obnovit a pokračovat ve stahování, tak nemáš problém. Zkus si stáhnout Operu, ta se mi na tohle zdá šikovnější. A zkontroluj jaký máš přenos dat. Pokud máš dva prdy za hodinu, zkus to stáhnout jinde.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-31 21:38:53
Ikona diskutujiciho
sipka

asi to chce zkusit později – mně to píše:

Je nám líto, ale tento soubor momentálně není možné zobrazit ani stáhnout.
V poslední době tento soubor zobrazilo nebo stáhlo příliš mnoho uživatelů. Pokuste se o získání přístupu později.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-01 10:55:14
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana: Píše mi to tu samou hlášku… Nemohu stáhnout :/. Nebyla by tu nějaká dobrá duše, která by to dala třeba na ulož.to?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-01 11:23:42
Ikona diskutujiciho
sipka

éch.. tak vydrž. je to upload na pár hodin.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-01 16:10:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady to lze stáhnout. Download dole. U mne velmi rychlý. Do hodiny celý stažený.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=386512

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-01 19:09:01
Ikona diskutujiciho
sipka

díky. už mi to nahrávání pětkrát zdechlo, protože od toho pořád odcházím dělat jiné věci a uloz.to nenabízí pokračování přerušeného stahování.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-02 10:21:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyjo, aluško děkuju moc za snahu! ***** díky :), jdu stahovat.

Ikona diskutujiciho ruda 2023-10-30 19:54:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tato technika mě hodně oslovuje. Zatím jsem projel jen Objev#1, ale je to působivé. Děkuji a všem zvídálkům přeji, ať se líbí a daří.

Ikona diskutujiciho josef 2023-10-31 17:42:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek.

Mohu se mýlit, ale poslech takových nahrávek musí být zásadně ve formátu .flac. Jedná se totiž o bezztrátový formát, tudíž veškeré informace jsou zachovány přesně tak, jak byly nahrány. To má za výsledek větší objem dat a tedy i výsledného souboru.

Formát MP3 je však ztrátově kompresní formát, což znamená, že při konverzi z původní nahrávky do MP3 dochází ke ztrátám, jelikož celý princip komprese je založen na vynechání informací, které člověk neslyší nebo je běžně subjektivně nevnímá.

A tohle jsou speciálně namíchané frekvence Hemi‐Sync se zvukovými efekty.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-01 08:49:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za poučení. Tak v tom případě nemá smysl vkládat odkazy na youtube, protože programy pro stáhnutí to tahají v mp3 nebo mp4 a mám dojem že youtube ani neumožňuje nahrávat .flac, je tam tam .avi nebo .mp4 .. jako zdroj je vlastně na nic.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-01 09:46:07
Ikona diskutujiciho
sipka

nedávno jsem něco hledal a našel jsem zprávičku, že YT veškerá videa,… komprimuje vlastním „systémem/algoritmem“; takže i poslech solfeggiho,… je o jiné frekvenci. Je potřeba používat formáty bezkomprese…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-01 09:59:54
Ikona diskutujiciho
sipka

To je blbý teda.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-01 11:50:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tak, ako je to nahrané mp3 plne postačí. Uvedomte si, že v dobe kedy prebiehal výskum používali cievkový magnetofón. Zaujímalo by ma či ten šum je tam primiešaný naschvál, alebo je to normálny produkt magnetického záznamu, pretože na niektorých úsekoch je počuť viac šum ako operatéra.
K tomuto sa viaže film: „Muži co zírají na kozy“, nájdete ho na známom úložisku. Ako komédia je to celkom dobré.
V originálnom materiáli sa píše, že subjekt s 20-ročným tréningom v zenovej meditácii dokáže dôsledne nastoliť Hemi-Sync podľa vlastného uváženia a udržať ju viac ako 15 minút. Niektorí jedinci ako Uri Geller, nepotrebujú ani meditáciu na to, aby dosiahli toho, že objekt zmizne z našej reality a objaví sa na inom mieste. Má to hodne spoločného so sústredením energie.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-01 11:53:53
Ikona diskutujiciho
sipka

To je vzrůšo. 🙂

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-10-31 18:37:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky moc za nápad. Sám bych se k tomu nedohrabal a moc mě to zaujalo.

Ikona diskutujiciho Will 2023-10-31 18:40:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Anglicky umím dobře. Tak jsem si prošla recenze, případná doporučení nebo nedoporučení po internetu. A ty věci, co lidi píšou, mě úplně odstřelily. Prý se s tím dají dokázat úplně neuvěřitelný věci, ale má to svoje úskalí jako všechno. Člověk nesmí myslet destruktivně. Neměl by mít psychickou nemoc – aby nemyslel destruktivně. Někteří lidi s tím přestali protože pro ně bylo prozření příliš intenzivní a neuměli se s tím srovnat. A když přestanete meditovat, časem ty schopnosti zase ztratíte. Můžete se s tím naučit číst myšlenky a astrálně cestovat. Je to síla. Jdu do toho. Nenašla jsem žádné špatné ohlasy. Akorát varování.

Ikona diskutujiciho housenka 2023-10-31 18:42:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Překvapuje mě že se tak zajímavému programu doposud nikdo v čr nevěnoval, přitom je dost starý a dá se po letech dost dobře poznat jak je užitečný. Pokud si teda člověk umí dohledat zkušenosti v jiných jazycích. Že se ani žádné studio nechopilo potenciálně zajímavého podniku. Kdyby to přeložili do češtiny myslím si že by to zákazníky mělo.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-01 03:57:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to vypadá úžasně – poslechla jsem kousíček tedy raději v originálním formátu např. VLC player mi to přehraje
(už se mi to podařilo stáhnout, hned poté, co jsem odeslala komentář mě ještě napadlo přihlásit se na google a pak už to hned šlo)

Ikona diskutujiciho Sojina 2023-11-01 17:45:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To asi neni v CZ ze?Anglicky neumim tolik, abych poslouchala…a predpokladam, ze jinak to nema smysl…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-01 19:13:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to anglicky a pokud bys nerozuměla pokynům, nemůžeš programem projít. Není to pasivní meditace pouze o frekvenci, ale dostáváš úkoly, na co se soustředit, co vizualizovat, jak dýchat, kdy zpívat. Je to tréninkový program, který má člověka naučit používat aktivně a efektivně svoje schopnosti. Nic se z toho samo nenatrénuje pouze poslechem. Podle mého hledání se tato věc vůbec nedostala na český trh.

Ikona diskutujiciho Sojina 2023-11-01 18:12:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinak z youtube me kdysi nekdo naucil stahovat tak, ze umazete pismena ube, zbyde jen yout a zbytek daneho odkazu… a pak vam naskoci okno, kde uz muzete stahovat, je tam i wav. i mp3, ale ten flac. ne

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-04 22:18:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podařilo se mi nahrávky ve formátu FLAC nahrát na Uložto, kdyby to někomu nešlo stáhnout z ruského zdroje: https://uloz.to/file/ZK6L9yNmCX3f/hemi-sync-the-gateway-experience-the-gateway-process-flac-zip#!ZGywZmR2AQIzMTH4ZJSyMQLjA2SuAJLmJRAyG3ElrRkZpwVjMD==

Ikona diskutujiciho dagmar19 2023-11-05 17:17:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za uložení nahrávky na uložto, zkoušela jsem to stáhnout asi 10 krát z drive.google, až jsem to vzdala a chtěla jsem se spokojit s mp3 verzí z ulož.to

Ikona diskutujiciho Simona 2023-11-07 03:29:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Paráda! Tiež si to z tadiaľ skúsim stiahnuť. Ďakujem.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-11-07 13:10:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je nějaká varianta pro ty co neovládají angličtinu? Jana

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-07 14:27:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Není. Je to anglicky.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-11-25 13:33:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som to zapla na youtube a jen dala titulky zmenit.Neviem či je to dobry napad a bude stihat čitat, no angličtinu sa len učim tak to by mi nepomohlo.a dakujeme za stranku, je super.

Ikona diskutujiciho peace 2023-12-30 15:04:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem to konečně vyzkoušel, zatím jen dvakrát. První cvičení předevčírem a včera jsem si ho chtěl znova pustit, ale omylem jsem pustil druhé cvičení, tak jsem ho už nechal. Zatím mám docela problém se soustředit na to co mám dle pokynů dělat a nemyslet na jiné věci, snad se to časem zlepší. Akorát u
toho druhého cvičení, jak se má zaměřit pozornost na jednotlivé části těla a uvolnit je, tak mě téměř pokaždé daná část pak začala svědit, že jsem si to musel poškrábat, není na to nějaká finta jak to nedělat?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-12-30 15:13:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Cvičení dělá mistra. Bloky se mohou praxí překonat. Já jsem u toho na začátku strašně náruživě spala.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek