Horoskop podle Egyptské astrologie

28.4.2020 v Zajímavosti 8

Staří Egypťané astrologii chápali jako dar bohů, už před čtyřmi tisíci lety. Horoskop nerozdělovali podle znamení zvěrokruhu jako my, ale jeho znamení (je jich oproti našemu jen jedenáct) spojovali s různými bohy a jejich vlastnostmi (archetypální vzory). Narozeným v příslušném období přisuzovali pečlivě a mistrně odpozorované osobní charakteristiky. Existuje více navzájem si podobných verzí egyptských znamení, (které se od sebe odlišují v datování období, nebo kdy to které egyptské božstvo, vládne). Projděte si pro zajímavost jednu z nich.bůh Amon – Ra: 30. 1. – 1.3.

Bůh plodnosti, a nejvyšší bůh starověkého Egypta, stojí na počátku všeho a vládne nad vším, neboť je jedním z hlavních stvořitelů vesmíru, oblohy a života na Zemi – ze svých myšlenek. Jméno Amon se spojilo se jménem slunečního boha Ra. Manželkou Amona byla krásná bohyně Mut.

Narodit se ve znamení Amona je už samo o sobě velké štěstí – přináší to úžasné příležitosti. Tito lidé jsou originální tvůrci, nezávislí, mají obrovskou fantazii a často i geniální myšlenky. Najdeme mezi nimi vědce a vynálezce, také vizionáře zabývající se vzestupem a transformací lidstva. V krajním případě bývají tito lidé snílky, kteří až naivně věří v lepší zítřky.
Narazíme, pokud jim jejich mnohdy potřeštěné nápady začneme vymlouvat. Musíme na ně velmi diplomaticky. Jestliže se zatvrdí, jsou velmi paličatí a po zlém s nimi nikdo nehne. Nepracují ani tak pro peníze, ale z touhy po seberealizaci. Pro jejich hlavu v oblacích můžeme mít dojem, že nás nevnímají a moc o nás nestojí, ale oni jenom nemají okamžitý nápad, jak své upřímné city dát najevo. V lásce i přátelství jsou věrní, oddaní a spolehliví.
Typické vlastnosti: fantazie, nadšení pro věc, velkorysost, tvrdohlavost.
Největší dar: dostávají se jim stále nové a nové šance.

 

bohyně Mut: 2.3. – 3.4.

Krásnou bohyni Mut, manželku boha Amona, poznáme podle supí čelenky na hlavě. Po povznesení Amona na slunečního boha se Mut stává „Reovým okem“, a protože sluneční oko se zjevuje především ve lvích bohyních, získává Mut podobu lva.

Lidem narozeným v tomto znamení osud často nepřeje, občas musí bojovat o své místo pod sluncem, bohyně Mut je proto obdařila vynikajícím intelektem, skvělou intuicí a značnou bojovností. Nikdy neváhají zastat se slabšího. Díky těmto vlastnostem se dostávají na výsluní světa častěji než ostatní. Životní trable, kdy občas musejí přežívat v obtížných podmínkách, jim pomáhá překonat výrazné kouzlo osobnosti a přitažlivost pro ostatní lidi, kteří v mezích svých možností nabízejí upřímnou radu nebo pomoc.
Na druhou stranu se ale s až dojemnou péčí také dokážou postarat o jiné lidi. Vycítí, kdy mají přispěchat na pomoc. Jsou neodolatelní svůdníci, ale nemívají příliš šťastnou ruku při volbě životního partnera. Jsou praktičtí, bývají mistrní organizátoři, ale tvrdě vyžadují, aby ostatní stíhali jejich tempo.
Typické vlastnosti: rychlost, bystrost, netrpělivost, odolnost.
Největší dar: najít možnost tam, kde ostatní vidí jen pustinu.

bohyně Isis: 4. 4. – 6. 5.

Nejslavnější egyptská bohyně řádu a intuice – velká čarodějka, se smyslem pro krásno a harmonii, je dárkyní a ochránkyní života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi, oba mají láskyplný a starostlivý vztah k synu Horovi. Pozemské děti chrání před hady, dravou zvěří a jinými nebezpečími.

Milí, společenští, přátelští a velmi vtipní lidé s vyrovnanou povahou, často s uměleckým talentem. Stmelují rodinu, pomáhají jejím slabším členům, aniž by se proto litovali nebo považovali za oběť. Jsou skvělými rodiči.
Nemají rádi shon a hádky, bývají všestranně nadaní a milují umění. Nechybí jim hravost a fantazie. Trpělivě kráčejí za svými cíli, ale rychle a někdy až příliš nadšeně se přizpůsobují novinkám. Trochu moc se spoléhají na své dojmy a je obtížné snažit se jim radit. Potíž nastane, pokud se zatnou. Obrovskou výhodu mají ve schopnosti rychle obnovovat fyzické a duševní síly, a to i pokud na první pohled působí křehce a zranitelně – ve skutečnosti jsou velmi pevní.
Typické vlastnosti: společenskost, smysl pro humor, svéhlavost.
Největší dar: klid, trpělivost, smysl pro láskyplnou harmonii.

 

bůh Horus: 7. 5. – 8. 6.

Horus, bůh vycházejícího slunce, býval zobrazován jako sokol, slunce a měsíc představovaly jeho oči. Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně Isis, bohyně nevyčerpatelné štědrosti. Symbolizuje boj světla proti temnotě a nespravedlnosti.

Tito lidé mají velkou touhu po seberealizaci, velice se chtějí uplatnit. K tomu dostávají darem vynalézavost, obratnost, sílu a vynikající paměť, díky níž shromažďují neuvěřitelné množství informací. Jsou výborní řečníci a není dobré se s nimi pouštět do slovního souboje. Trpí (a s nimi jejich okolí) upovídaností a nebývají právě diskrétní.
Jejich kladem je velká pracovitost. Postrádají však trpělivost a jejich zájmy se snadno tříští mezi různé objekty, což platí i v lásce. Tam jim znamenitě pomáhá obratnost, se kterou hladce proplouvají i mezi několika vztahy, aniž by si kdo z partnerů všiml něčeho podezřelého. Velmi vynalézavě flirtují.
Typické vlastnosti: pracovitost, vynalézavost, povídavost.
Největší dar: dobrá paměť a schopnost kličkovat, a to i ve vztazích.

bůh Geb: 9. 6. – 12. 7.

Egyptský bůh Geb zosobňuje Zemi, je symbolem úrody a bohatosti přírodního světa. Na zádech mu bují rostliny, z jeho těla tryská voda. Symbolizuje mateřství, plodnost, úrodu i sklizeň. Skrývá v sobě ženský princip – skromnost, a vnitřní touhu obětovat se pro harmonii a všeobecné dobro.

Geb dává energii romantikům, kteří ne vždy dokážou rozeznat, co je sen a co realita, proto mohou častěji propadat depresím. Nejraději by dali přednost svému snu už proto, že by se v něm cítili bezpečněji. Bytostně touží po harmonickém a klidném životě. Dost ale pochybují o tom, že se jim to kdy povede, protože jsou melancholičtí a mají sklon k pesimismu. Drží slovo, bývají zdrženliví, skromní a klidní.
Touží po větší sebedůvěře, potřebují věřit druhým lidem. Vynikají v umění empatie, druhým rozumějí, chápou jejich bolesti a radosti jako málokdo. Velmi těžce nesou zklamání, dokážou snadno zatrpknout. Škodí jim stres a spěch, nesnášejí naléhání a tlaky z okolí.
Typické vlastnosti: denní snění, pečlivost, melancholie.
Největší dar: dokonalá schopnost vcítit se do bolesti jiných lidí, spolehlivost.

 

bohyně Sechmet: 13. 7. – 14. 8.

Mocná, ohnivá bohyně se lví hlavou, strážkyně podsvětí a spravedlnosti, je symbolem řádu a jasu. Je na světě, aby učila a usměrňovala vzpurné lidstvo. Dcera slunečního boha Rea- paní ohně – vládne mocnou energií, jakou disponuje snad jen žár slunce. Pokud je to nutné, nezná soucit ani útrpnost, spravedlivě trestá všechny bez rozdílu. Je ale rovněž kouzelnice s mystickou mocí, která své magické vědomosti dává do služeb léčitelství.

Velmi silní jedinci, jen tak se nenechají odradit od svých plánů a osobních cílů. Charakterizuje je pevná vůle, sebevědomí, vytrvalost a tvořivá energie. Skvělí pozorovatelé a analytici. O sobě nepochybují, jsou prostě nejlepší. Mají vynikající instinkt divokých zvířat dostat kořist. Bývají velmi hezcí, což jim usnadňuje život. V lásce ovšem nejsou jednoduchými partnery, mají vysoké nároky a počítají s absolutní volností. Jsou mlsní a milují své vášně, ale ne trvale, lehce podléhají vábení svých smyslů.
Nedokážou ale žít sami, pokud se tak stane, nebyla to jejich vůle. Manželství s nimi je adrenalinový sport – krásný, ale riskantní.
Typické vlastnosti: rozhodnost, vytrvalost, potřeba volnosti.
Největší dar: schopnost přesně a rychle zasáhnout cíl, vnímat věci, které ostatní „nevidí“.

bůh Thovt: 15. 8. – 16. 9.

Božská podoba Thovta, pána času a nositele vědění lidstva, bývá často zobrazována v podobě lidského těla s hlavou posvátného ptáka Ibise. Patron všech písařů, léčitelů a kouzelníků, a pán měsíce totiž vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. S důmyslnou energií boha představivosti a díky své jasnozřivosti snadno odhaloval lži, podvody a krádeže.

Zrozeni v tomto znamení patří k mimořádně praktickým a schopným lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou pilní, pečliví a přesní. Chybují jen minimálně, ale podle svého mínění prakticky nikdy. Mají velmi ustálené představy takřka o čemkoli a nemá smysl jim je rozmlouvat. Pozor si musíme dát na jejich podezíravost, a také na náladovost.
Nesnášejí chaos, sami mají velký smysl pro řád a pořádek, a dokonalé pozorovací schopnosti. Jsou hloubaví, tajemní, ale zároveň i velice přátelští a obětaví. Skrývají v sobě jakési tajemství řádu bytí, čímž jsou přitažliví. Ve společnosti a lásce jsou ostýchaví a bázliví. Málokdy otevírají své srdce a dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné, pokud potkají svou osudovou lásku.
Typické vlastnosti: přitažlivost, zdrženlivost, obětavost.
Největší dar: smysl pro řád věcí a schopnost uvést do něj i složité děje.

 

bůh Seth: 17. 9. – 20. 10.

Seth je bohem války, bouře a pouště a pánem kovů. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth podle staroegyptské legendy bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným sluncem. Právě jeho vyhnanství ho však povyšuje na boha svobody.

Lidé zrození v tomto znamení bývají často zmateni svými osudy, což souvisí s tím, že po celý svůj život řeší otázku volby, a „vrozený“ strach z rozhodování. V jakékoli situaci jsou vždy nejméně dvě možné cesty a oni se domnívají, pokud nepoužívají intuici, že vždy mají nalézt tu správnou cestu, což ve skutečnosti nelze. Bytostně touží po harmonii, duševní pohodě, ale ta se dostaví pouze, pokud poznají sami sebe, a naučí se přijímat plnost přítomného okamžiku. Neustále je bude trápit úzkost ze špatného rozhodnutí.
Okamžitě se ale stávají nekompromisními a neúnavnými bojovníky, pokud narazí na nespravedlnost. Nesnášejí jakýkoliv nátlak, to rázem zmizí jejich strach a vzepřou se. Materiální statky je moc nezajímají, přesto nebývají chudí. Jsou skvělí diplomaté, pokud mají za úkol smířit znepřátelené strany.
Typické vlastnosti: váhavost, touha po spravedlnosti a harmonii.
Největší dar: hladkost, se kterou se promění z boha války v patrona smíření.

bůh Osiris: 21. 10. – 25. 11.

Osiris – pán Nilu a bůh komunikace – je vládcem podsvětí, přírody a vegetace. Symbolizoval vševidoucí oko, nevyčerpatelnou sílu přírody a fyzickou zdatnost, ale zároveň i temnotu a mystičnost „druhého břehu“. Za manželku měl sestru, bohyni Isis. 

Poněkud nevyzpytatelní lidé s bystrým uvažováním, inteligencí, aktivní a nesmírně zvídaví. Jsou ochotni se i mimořádně nadřít, aby se dostali věcem na kloub. Chtějí být dokonalí a dokonalý musí být také jejich partner, což je někdy k nevydýchání. Často ne zcela záměrně skrývají své city i skutečné myšlenky, takže jsou pro okolí trochu záhadní.
Nesporně to však jsou přitažlivé a originální bytosti. Přiklánějí se k mystice. Bývají velmi úspěšní v zaměstnání i praktickém životě a ne zcela chápou, že někdo nemusí být tak schopný jako oni, v tomto směru dokáží být hodně ironičtí. Jsou tělesně zdatní, bývají nadaní na sporty. Spíš než fyzická energie je někdy zrazuje duševní síla, nebo schopnost ustát náhlé myšlenkové „zkraty“.
Typické vlastnosti: mimořádná bystrost, nevypočitatelné chování.
Největší dar: talent poznat svoji příležitost a bez váhání se jí chopit.

 

bůh Anubis: 26. 11. – 28. 12.

Bůh „mrtvých“  a soudce duší se obvykle objevoval s hlavou psovité šelmy. Anubis v noci hlídal mumie před zlými mocnostmi. Váží lidská srdce u posmrtného soudu a je symbolem přechodu duše z jasného dne do posvátných, mystických míst vyššího světa.

Zrozenci pod ochranou boha Anubise milují riziko, adrenalin a vzrušení, nesnáší nudu a stereotyp. Touha po nebezpečí je vhání do velmi komplikovaných životních situací, ze kterých často vyjdou pošramoceni. Vědí to, vzrušení a zážitkům však nedokážou odolat. Umějí se jako velmi mladí postavit na vlastní nohy a vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout. Dělají, co se jim zrovna chce, ostatní jsou povinni se přizpůsobit.
Jsou věrní a milují i poté, co se zklamou. Trochu připomínají malé děti už svou krásnou vlastností nadchnout se pro každou hloupost, ale i jistým sobectvím. Vždy jsou a zůstanou vnitřně nezávislými jedinci.
Typické vlastnosti: touha po dobrodružství, samostatnost, originalita.
Největší dar: nadchnout a nenudit – přinášejí stále nové zážitky.

bohyně Hathor: 29. 12. – 29. 1.

Bohyně Hathor, se slunečním kotoučem na hlavě, byla vládkyní žen a patronkou zasvěcených, bohyně tance a hudby, země a oblohy, symbolizovala také smrt a znovuzrození. Přáním umírajících bylo přejít do Hathořiny družiny, která do sebe pojímá i zacházející slunce a chrání je před mocnostmi temnoty.

Lidé narození pod ochranou Hathor bývají moudří, a svou moudrost používají v životě. Nevyhledávají pomíjivé věci, dokážou ocenit podstatné kvality a dospívají velmi daleko na své osobní duchovní cestě. Bohužel i proto jsou často sami, nezdá se ale, že by jim to příliš vadilo. Pokud mají nějakou nectnost, je to jistý pocit duševní nadřazenosti a neochota přizpůsobovat se. Mají skvělý přehled a jsou často žádáni o radu, ale nesmíte na ně příliš naléhat, případně zbytečně často oponovat a dávat najevo nesouhlas.
Jsou ideálními partnery pro přizpůsobivé jedince, kteří je za žádných okolností nebudou kritizovat. Pro ně budou oddanými, vděčnými a stále milujícími partnery.
Typické vlastnosti: pohrdání pomíjivými věcmi, nutkavý a častý pocit neomylnosti.
Největší dar: schopnost poskytovat ostatním pevnou oporu i na těžké pouti životem.

Zdroj textu: časopis Paní domu, únor/2009
upraveno

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-04-28 02:00:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

cože, jak to může tak moc sedět 😀

Ikona diskutujiciho izairi 2020-04-28 10:28:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm,mně napadlo,že budu mít Anubise,ani nevím proč.Zajímavé.
Alu mimo téma,ale chci se zeptat.Když spím s křišťálem,tak ho mám jen položený vedle sebe,a ráno je hodně teplý.Přebírá jen teplotu mého těla nebo ze mně něco stahuje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-04-28 12:42:14
Ikona diskutujiciho
sipka

aby z tebe stahoval, měla bys ho držet v ruce

Ikona diskutujiciho izairi 2020-04-28 13:45:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo aha,díky za odpověď :).

Ikona diskutujiciho elbar 2020-04-28 17:58:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sri Chinmoy:
Každý den je jen jedna věc,
kterou se mám naučit: jak být upřímně šťastný.

Ikona diskutujiciho martin martin 2020-04-28 23:20:44
Ikona diskutujiciho
sipka

1.3. a neskutečně to sedí 😁

Ikona diskutujiciho dexter 2020-04-29 08:13:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Set. Super. A ne, set neni bohem svobody, ale zlym bohem podsveti.

Ikona diskutujiciho Jáchym 2020-05-17 13:04:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je nutné ale dodat velice zásadní informaci o které se v tomto textu nepíše. Ra nebyl bůh ale hvězdný národ původem z Venuše. Zástupce této civilizace přišel na Zemi vyučovat Zákon Jednoty!!! Přišli moc brzo, lidé si to vyložili špatně, zákon nepochopili a umanuli si, že Ra je bůh. Pyramidy jsou dílem Ra. Je to energetické léčitelské místo.

Je nutné i v této situaci kde se nyní nacházíme vzít na zřetel, že každý jsme mistrem sám sobě. V každém z nás je esence Stvořitele a proto každý jsme svobodné svrchované hvězdné bytosti chcete-li boží. Všichni jsme jeden.

„Jste Jednota, jste nekonečnost. Jste světlo /láska. Jste láska /světlo. Jste. Takový je zákon jednoty“

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek