Ibuprofen nepříznivě ovlivňuje plodnost nenarozených dětí

18.9.2018 v Prevence 1

Užívání ibuprofenu v prvních 24 týdnech těhotenství může ohrozit plodnost nenarozených dcer. S těmito výsledky přišla studie zveřejněná v Human Reproduction.

Výzkumný tým zjistil, že vystavení matky léku ibuprofen během počátečních stádií těhotenství mělo na svědomí větší úbytek pohlavních buněk u embryí.

 


 

Pohlavní buňky se podílejí na tvorbě gamet (buněk, které se během oplodnění spojují). Vědci se zaměřili i na tkáň vaječníků a odhalili, že spousta pohlavních buněk bylo u dcer žen, které v těhotenství požívaly ibuprofen, vymřelá, nebo přestala růst.

 

Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivý lék běžně nasazovaný v boji proti bolesti, horečce a migrénám. Výzkumníci poznamenali, že užívání tohoto léku po dobu pouhých několika dnů může mít na svědomí závažné problémy s plodností potomků. Odhaduje se, že celá 1/3 žen v prvním trimestru těhotenství ibuprofen běžně užívá.

 

 

Studie, jež je předmětem tohoto článku, zahrnula výzkum 185 plodů z ukončených těhotenství, jež byly 7-12 týdnů staré. Výzkumný tým vypěstoval tkáň vaječníků a pupečníková krev embryí podstoupila testování. Cílem bylo odhalit, zda vystavení ibuprofenu způsobuje škody, či nikoli. Vyšlo však najevo, že tento lék dokáže prostoupit placentou.

 

Tkáň embrya, jehož matka v těhotenství užívala ibuprofen 7 dní, mělo téměř o polovinu méně zárodečných buněk oproti ostatním embryím.

 

,,Zjistili jsme, že se v těchto případech jednalo o menší množství buněk, u nich došlo k růstu a dělení. Více buněk však umíralo a docházelo k razantnímu snížení počtu pohlavních buněk bez ohledu na stáří plodu,“ sdělil Dr. Mazaud-Guittot. ,,Dokonce ani po 5 dnech od ukončení užívání ibuprofenu se jeho škodlivé dopady na plod zcela nezvrátily.“

 

Mezi omezení této studie lze zařadit testy, k jejichž provedení došlo v laboratoři namísto přímo v těle ženy. Není to však poprvé, co byla odhalena souvislost mezi léky proti bolesti a zdravotními riziky u těhotných žen. Dříve provedená studie poukazuje na to, že ženy užívající paracetamol riskují vystavení jejich dětí poruchám řeči. Přestože je třeba provést další studie zkoumající výše uvedené entity, je ženám doporučeno vyhýbat se užívání ibuprofenu v prvních měsících těhotenství.

 

 

Primární zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Převzato z: http://www.upsychiatra.cz/ibuprofen-nepriznive-ovlivnuje-plodnost-nenarozenych-deti/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-09-18 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jako vůbec se tomu nedivím. Jak jsem si před nějakou dobou vzala ty dva při nemoci, měla jsem po tom ještě týden průjem a bolesti střev, ať jsem snědla cokoliv. Jako páni… Co s člověkem udělají dva prášky. V těhotenství bych se rozhodně bála to brát 8-O dobře, když člověk nese zodpovědnost jen za svoje tělo, tak teda +- si můžu rozhodnout sama o tom, jak moc ho poničím nebo ne, ale když odpovídám i za své dítě, není to taková sranda.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek