Inkarnovaní andělé

23.2.2023 v Bytosti 4

Vtělení andělé jsou duchové z andělské říše, kteří se vtělili do lidí, aby lidem pomohli naučit se něco velmi specifického. Vtělení andělé mají obvykle velmi krátkou dobu života, někdy umírají už v dětském věku. Někteří se dožijí dospělosti, pokud se lekce, kterou mají lidstvu předat, odehraje právě v tomto období jejich života. Málokdy se žení nebo vdávají v pozdějším věku, ale není to pevné pravidlo. Někteří žijí déle, aby zažili lásku, manželství a rodičovství.Andělé, kteří se inkarnují jako lidské bytosti, zde mohou být jen krátce a s určitým posláním, nebo účelem. Jsou zde proto, aby zažili lidskou zkušenost, lidské tělo, aby pocítili bolest, radost, zranitelnost a bezmocnost.
Andělé nejsou nadřazeni lidem, ani jiné formě života. Jsou jen jinou formou existence. Takoví lidé si stále uchovávají velkou část své andělské síly, za předpokladu, že se k ní naučí přistupovat, a často udržují blízký vztah se svým vnitřním božstvím.

Mnozí inkarnovaní andělé jsou také vyměněnou duší, což znamená, že se daný člověk možná jako anděl nenarodil, ale jeden z andělů s jeho svolením vstoupil do lidského těla, když nastal ten správný čas. Většina takto inkarnovaných andělů si je plně vědoma své vyměněné duše.

Protože jsou andělé duchovně tak blízko Zdroji, bývají pak jako lidé velmi kreativní. Přímá komunikace je pro ně často obtížná, a tak raději komunikují prostřednictvím hudby, umění nebo psaní.

Mnozí andělé jsou hodně citliví na světlo, zvuk a dotek. Mohou být také klasifikováni jako křišťálové děti.

Mnoho inkarnovaných andělů si pamatuje nebo cítí přítomnost éterických křídel, něco jako fantomovou bolest, kterou cítí někdo, kdo přišel o končetinu. Mohou vidět nebo vnímat velikost, tvar a barvu toho, jak jejich křídla vypadají, nebo jak je cítí.

Co se týče svatozáře, tu má každý člověk. Je to korunní čakra těsně nad temenem hlavy. Andělé mají obvykle silnější, nebo výrazně aktivní korunní čakru i čakru třetího oka a mohou mít slabé nebo nedostatečně aktivní čakry základní a sakrální.

Andělé se také mohou cítit ve svém lidském těle hodně omezeně, což je právě jedna z lekcí, kvůli které se inkarnují, aby ji prožili. Z tohoto důvodu mohou být jejich sny velmi často o mimotělních zážitcích či létání, které mají tuto frustraci dočasně zmírnit.

Andělé se často objevují v paralelních vesmírech. Naše energetická frekvence je poněkud odlišná; máme tendenci být doslova jednou nohou ve dvou světech (nebo i více).

Příběhy o andělech se objevují téměř ve všech náboženstvích. A mnohá z těchto náboženství budou trvat na tom, že andělé se nikdy neinkarnují, ale není to pravda.

Mezi úkoly inkarnovaných andělů může patřit být učitelem, léčitelem, poradcem, strážcem, ochráncem nebo průvodcem.

Většina vtělených andělů má silné spojení se svými strážnými anděly.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2023-02-23 11:56:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Překrásné. děkuji 😍

Ikona diskutujiciho Evik 2023-02-27 14:10:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, nejseš ty náhodou anděl? 🙂

Ikona diskutujiciho Standa 2023-02-27 19:33:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue znám z tohoto webu a také z Youtube. Hodnocení v prvním přiblížení? Sympatická Slovanka s mimořádnou inteligencí.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-03-01 20:45:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také si myslím (podle filmů/seriálů, které zase byly vytvořené podle pověstí a morfogenetických polí), že se přírodní bytost může výjimečně inkarnovat jako člověk (zatímco strážní andělé se podle mě asi neinkarnují, alespoň jsem o tom nikdy neslyšela).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek