Jak být nestydatě sám sebou ve světě iluzí a falešnosti

23.4.2024 v Psychologie 10

Ve společnosti, kde se oslavuje povrchnost, může být náročné zůstat autentický a být sám sebou. Žijeme v éře, která oslavuje falešnost. Jsme neustále bombardováni obrázky photoshopových těl, nerealistického životního stylu a umělými předobrazy osobností, které nás odvádějí od našeho autentického já, kde fasáda překrývá realitu. Přesto v nás uprostřed tohoto moře vyumělkovanosti přetrvává touha po autenticitě.Všichni jsme tam už byli: Dělalo se nám nevolno z toho, že jsme někdo, kým vlastně nejsme. Byli jsme unaveni z toho, že necháváme ostatní lidi diktovat, co máme dělat a kým máme být. Nyní je ideální čas přijmout naše pravé já. Je to akt sebezáchovy a nezbytný krok k vedení duchovně naplňujícího života. V dnešním článku probereme rady, jak znovu zažehnout plamen naší skutečné podstaty.

Dokonalost neexistuje 
Od lesklých obálek časopisů po pečlivě vytvořené příspěvky na Instagramu. Naše společnost je prosycena iluzí dokonalosti. Influenceři, plastická chirurgie, falešné řasy, prodlužování vlasů, umělé nehty a jiné prostředky, které mají zaručit, aby ženy zůstaly mladé a atraktivní před očima veřejnosti, vedla k masovému strachu z toho, že člověk bude normální a přirozeně zestárne.
Neznamená to, že bychom dělali něco špatného, pokud uděláme něco pro zlepšení našeho zdraví nebo vzhledu. Ale hluboce bychom se měli zamyslet nad důvody PROČ to děláme. Pod naleštěným povrchem se často skrývá prázdnota, takže si mnozí lidé připadají odpojení od sebe sama a nenaplnění. Uvědomit si prázdnotu tohoto úsilí je prvním krokem ke znovuzískání autenticity. Dokonalost je nedosažitelná fata morgána a skutečná trvalá krása spočívá v přijetí svých nedokonalostí a své zranitelnosti.

Společenské podmínění
Společnost často jednotlivcům vnucuje různá přesvědčení, hodnoty a očekávání a formuje jejich myšlenky, chování a osobnosti. Osvobodit se z tohoto podmínění znamená zpochybnit tyto vnější vlivy a prozkoumat naše skutečné touhy, hodnoty a identitu.
Že to mnoho lidí nedělá, je obzvláště patrné v obrovském množství nefunkčních vztahů, které nyní vidíme jako přímý důsledek falešných přesvědčení, tolerance urážek a nesprávného učení v náboženských institucích. V určitých situacích je nutné nosit falešnou masku, abychom například obstáli v práci nebo vyřešili problémy.
Přesto bychom se měli hlídat, abychom se v tomto procesu úplně neztratili. Své pravé já lze stále uchovat a mít, i když světu „předvádíme show“, nebo se řídíme pravidly a předpisy.
Zamyslete se nad svou výchovou, kulturními vlivy a očekáváními, které jsou na vás kladeny. Identifikujte přesvědčení, která vám k ničemu dobrému neslouží, a nechte je odplout ze svého života.
Uvědomte si zdroje společenského podmínění ve vašem současném životě. Můžou zahrnovat rodinu, vrstevníky, média, kulturní normy a vzdělávací instituce. Uvědomte si, jak tyto vlivy utvářely vaše přesvědčení a chování. Takto uvidíte, jakou masku falešnosti vlastně nosíte a můžete se jí začít zbavovat.
Autenticita je postupný proces. Jak budete pokračovat v odhalování svého společenského podmínění, pamatujte, že osobní růst je celoživotní cesta. Zůstaňte zvědaví, otevření a přizpůsobiví. Přijímejte nové zkušenosti a perspektivy, které přispívají k posílení vašeho autentického já.

Spojení s vnitřní esencí
Odvaha být sám sebou navzdory světu, je cesta k autenticitě. Znamená to ponořit se hluboko do sebe, abyste pochopili svou skutečnou povahu, hodnoty, touhy a vášně. Pokud tak učiníte a převedete myšlenku do praxe, povede to k naplňujícímu a smysluplnějšímu životu.
Zde je několik metod, které vám pomohou spojit se s vaší skutečnou podstatou:

Sebereflexe: Vyhraďte si pravidelný čas na sebereflexi a introspekci. Najděte si klidné místo, kde můžete být sami se svými myšlenkami. Položte si smysluplné otázky o tom, kdo jste, co vám přináší radost a na čem vám v životě skutečně záleží. Přemýšlejte o svých životních zkušenostech, a o tom, jak vás formovaly.

Důvěřujte své intuici: Vaše intuice je cenným kompasem, který vás může dovést k vašemu autentickému já. Naučte se naslouchat tomuto vnitřnímu hlasu a důvěřujte svým vnitřním pocitům. Cvičte se v rozhodování na základě své intuice a všimněte si, jak je v souladu s vaší skutečnou podstatou. Postupem času, jak ji budete více používat, si vytvoříte silnější spojení se svou intuicí.

Obklopte se lidmi, kteří vás podporují: Hledejte vztahy, kde se přijímá zranitelnost a odhazují se masky falešnosti. Tyto vztahy posílí vaše pravé já a umožní vám být více autentickými.

Chovejte soucit sám k sobě: Během této cesty se k sobě chovejte laskavě a soucitně. Přijměte své nedokonalosti a pochopte, že sebeobjevování je neustálý proces. Buďte trpěliví sami se sebou a oslavujte pokrok, kterého na své cestě dosáhnete. Pamatujte, že spojení s vaší vnitřní podstatou je osobní cesta, která může vyžadovat čas a úsilí. Buďte otevření zkoumání, přijměte sebeobjevování a věřte, že když budete věrní sami sobě, vytvoříte si život, který bude rezonovat s vašimi nejhlubšími touhami a hodnotami.

Přijetí zranitelnosti a nedokonalosti
Společnost často odrazuje od projevů zranitelnosti a oslavuje dokonalost. Skutečná autenticita však vyžaduje, abychom přijali zranitelnost i nedokonalost. Přijměte fakt, že jste nedokončené dílo a že růst je přirozenou součástí vašeho života. Přijetí své nedokonalosti je mocným lékem na kulturu plnou falešnosti. Pochopte, že vaše chyby vás nedefinují, ale slouží jako příležitosti k růstu a sebeobjevování. Přijměte svou jedinečnost a výstřednost, protože právě ony vás činí jedinečnými. Raději oslavte cestu, než abyste se zaměřovali na nedosažitelný cíl.

Vyjádření vaší jedinečné autenticity
Každý člověk má jedinečný soubor darů, talentů a vášní. Přijmout své pravé já znamená vyjádřit svou autenticitu beze strachu a studu. Objevte, co vám přináší radost, podněcuje vaši vášeň a co je v souladu s vašimi hodnotami. Ať už prostřednictvím umění, psaní, hudby nebo jakékoli jiné formy kreativního sebevyjádření. Dovolte svému skutečnému já zazářit. Oslavte svou individualitu, protože je to vzácný dar, který můžete světu nabídnout jen vy.

Žijte v souladu se svými hodnotami
Chcete-li být svým skutečným já, slaďte své činy se svými základními hodnotami. Vypěstujte si hluboké porozumění tomu, na čem vám skutečně záleží, a nechte se tím řídit při vašich rozhodnutích a snahách. Může to vypadat jako opuštění vztahů, které vás nutí jednat v rozporu s vašimi přesvědčeními a hodnotami.

Pocit smysluplnosti a naplnění přirozeně následuje, když je váš život v souladu s vašimi hodnotami. Přijměte svoji autenticitu tím, že budete žít život, který je věrný vašemu přesvědčení, i když to znamená zpochybnit společenské normy.

Přijetí svého pravého já nevyžaduje, abyste se něčím stali. Pokud zjistíte, že se snažíte změnit, upravit nebo najít autentičtější sebe, může to znamenat, že jste na špatné cestě. Je to všechno o tom, kdo jste právě teď, když čtete tento článek, a zahrnuje to veškerou vaši krásu i trapnost společně v přítomném okamžiku.

Je nemožné zažít autenticitu bez radikálního přijetí všeho, čím právě teď jste.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2024-04-23 10:51:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento článek je léčivý.

Ikona diskutujiciho Standa 2024-04-23 13:14:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dotknu se zde jednoho nevyřešeného nešvaru moderní doby. Zůstat v matrixu stále sám sebou je téměř nemožné. Slabší pohlaví jsou ale na tom znatelně hůř a nutno přiznat, že si za to mohou sami… Cožpak musí být na veřejnosti vždycky zmalované pod obraz? A samozřejmě jejich herecké výkony jsou na tři Oskary. Pak se ale odlíčí a jejich ego – fyzický zjev a psychika – jsou ty tam. Nač žít v extrémech a je to ženám vůbec zapotřebí? Jsem si jist, že toto neskutečné divadlo musí přirozeně zaniknout, neboť okrádá ženu o její identitu, psychické zdraví, vnitřní krásu, peníze a čas. A muži tuto změnu dokonce rádi podpoří.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-23 13:31:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Silný makeup v běžném každodenním režimu, který není na výjimečné situace, značí velkou vnitřní nejistotu. Důvod, proč k tomu některé ženy přistupují je právě společenská povrchnost a ageismus. Musíš být dokonalá, štíhlá, musí ti být navždy 20 a pokud taková nejsi, stáváš se terčem kritiky a útoků.
Dám ti jeden příklad. Mně stačilo z vegetariánství přibrat 5kg, které jsem do roka zhubla a okamžitě se o mě po internetu psalo, že jsem tlustá a stará… bylo mi tehdy nějakých 23 a neměla jsem tabulkově ani skutečnou nadváhu. Psychicky zakomplexovaní jedinci totiž vyčkávají, až někdo šlápne vedle, aby si z tebe mohli utrhnout kousek masa a tento tlak tě nutí do dokonalosti. Je to obrana proti hadům. Pokud jsi na netu, tak buď budeš dokonalý, nebo se stáhneš do ústranní, jinak ti to hadi dají vyžrat, protože zrovna na netu se nedokonalost neodpouští nikdy… Ale pro reálný svět to platí úplně stejně, akorát že se to dělá víc skrytě.
Pokud chceš útočit na zmalované ženy, polož si první otázku, čemu ty ženy musí v životě čelit, že je to nutí k tomu, aby skrývaly jak skutečně vypadají. Možná zjistíš, že si nesou traumata, že jsou pod obrovským tlakem který jim neodpustí být v klidu sama sebou, snaží se chránit před další kritikou jejich vzhledu, věku, nebo čehokoli jiného.

Pamatuji na jednu paní co jsem dřív potkávala. Vypadala tak na 55+ a evidentně žila sama. I když šla jenom s odpadkama, tak měla vysoké podpatky, byla načesaná, zalakovaná, měla minisukni, velmi silná vrstva make-upu, vypadala jako barbie. Vypadalo to velice nepatřičně i kdyby měla jiný věk. Myslím si ale, že kdybysme si s touto paní popovídali a zjistili bysme co má za sebou a jakému tlaku čelí, tak bysme pochopili proč to dělá. Já jsem na to nikdy nepřišla. Neměla jsem odvahu se jí zeptat.

Neposmívat se, neukazovat prstem, nekopat do lidí. Raději se zamyslet nad jejich příběhem, protože nikdo nedělá nic bezdůvodně, i když to navenek působí neadekvátně.

Ikona diskutujiciho Jarka 2024-04-24 16:40:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Stando – co se týká líčení se u žen. Z mého pohledu a zkušeností. Jak sleduju okolí, tak některé ženy a dívky se líčí proto, že se jim to líbí a baví je to. Což chápu před xxlety jsem chodila taky jako zmalovana jako plakát. Samozřejmě některé mají “ dokonalý“ make-up kvůli okolí nebo mužům. Ono i některi muži jsou „fifleny“ nemyslím líčení, ale jsou posedlí svým vzhledem. Nejlepší podle mě je zlatá střední cesta. Nevypadat jako chodící paleta barev a pojízdná parfumerie anebo nedodržování základních hygienických návyků.

Ikona diskutujiciho Josef 2024-04-24 18:29:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Cituji bratrance ze Slovenska ze 4.B. v roce 1978:
Prečo sa ženy maľujú a voňavkujú?
Lebo sú škaredé a smrdia.

Ikona diskutujiciho Jarka 2024-05-10 23:48:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Josef – no a chlapi voní po fialkach a jsou krásní jako obrázek.

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-04-23 14:56:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho sm 2024-04-23 18:41:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se líbí jak lidi vůbec nechápou tvárnost tohoto činění. A to na obě strany. Vlastně jsou o tomto i pohádky. U nás ve městě třeba ta paní co fotila nemodelky. Mladý holky, studentky a tak, aby měly pěkný fotky na památku, na kterých vypadají jako modelíny. Samozřejmě tam vypadaly skvěle. Ale komentáře pak k těm fotkám typu – př. od babičky: „Nelinko, ty jsi se minula povoláním.“ Ne, babičko. Jen nevíš že v 17 je, pokud jsem jen trochu normální holka, docela problém nevypadat po základní úpravě jako světová topmodelka a díky tomu že chodím v těch vytahaných svetrech co mi pořád dáváš na Vánoce (a já si je 1x za rok vezmu abych tě potěšila) se v této neznalosti jen utvrzuješ. Chjo 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-23 18:46:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Babička ví moc dobře. Taky jí přece bylo 17. Prostě miluje svoje krásný vnouče a nebojí se to dát najevo.

Ikona diskutujiciho Petra N. 2024-04-29 21:14:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mého názoru, nejlepší a ta základní cesta, jak být sám sebou, je prostě odpojit se od všech televizí, internetu, mobilů, rádií, a pokud možno i od lidí a to na minimálně měsíce (spíše roky). Člověk pak začne naprosto přirozeně naslouchat sám sobě a všechny myšlenkové pokrouceniny, které při své dosavadní cestě životem zvnějšku nasbíral, z něj opadnou. Z myšlenek jsou slova, ze slov činy a pokud člověk existuje nějakou dobu úplně sám, nejde nebýt autentický, není před kým a s kým hrát „divadlo“. Otázka je, KDO by v dnešní době byl ochoten k něčemu takovému, dát tomu ten čas, dát tomu tu energii (a taky je po tu dobu potřeba nějak přežít, žeano 🙂 A po návratu do společnosti lidí pak takový člověk může mezi ostatními působit jako zjevení. Záleží pak na něm jak dlouho bude trvat, než na sebe zase nalepí cizí konstrukty a bude potřebovat další detox.

Tak trochu vím o čem píšu, ale bližší podrobnosti zde uvést nemohu. Rok a půl trvalo, než se mi srovnaly biorytmy. A po návratu mezi lidi jsem pak ještě 8 let měla tak pevnou imunitu, že jsem nikdy v sezóně nechytila žádnou chřipajznu, NIC ačkoliv jsem se lidem nijak nevyhýbala. 8 let trvalo, než jsem poprvé lehla s horečkou. Být sám sebou je fakt extrémně těžké, a v tom mumraji lidí snad asi i dlouhodobě nemožné, protože se sobě přirozeně automaticky přizpůsobujeme (to bychom museli být pevně naprogramované stroje bez emocí). Z tohoto důvodu je i důležité vyskytovat se v komunitě těch správných lidí, kde člověk může „volně dýchat bez kašlání“ a hlasitě si zpívat, aniž by mu ujížděl hlas

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek