Jak chápat výpadky Schumannovy rezonance

8.10.2023 v Zprávy 16

Schumannova rezonance je přirozeně se vyskytující elektromagnetická frekvence v zemské ionosféře.  Obvykle má tato frekvence 7,83 Hz, ale někdy skočí do vyšších otáček, třeba až k 50 Hz.
Předpokládá se, že tyto frekvence mají významný dopad na lidské vědomí a jsou odpovědné za mnoho duchovních a psychických zážitků, které lidé hlásí, když tato rezonance stoupne.V posledních letech roste zájem o Schumannovu rezonanci a její účinky na lidské vědomí. Jedním z fenoménů, který si v této souvislosti získal pozornost, je výskyt „výpadků“ na grafu Schumannovy rezonance.

Výpadek je časový úsek, během kterého je graf prázdný, nebo bez jakékoli aktivity.
Tyto výpadky byly pozorovány po různě dlouhou dobu, v rozmezí od několika minut do několika hodin.Předpokládá se, že výpadky na Schumannově rezonančním diagramu představují období duchovní rekalibrace, nebo nového vyrovnání. Tato období jsou nezbytná pro náš duchovní růst a vývoj a umožňují nám zbavit se starých vzorců myšlení a chování, které nám již neslouží.
Během výpadku schumannovy rezonance se má za to, že se elektromagnetická energie v ionosféře Země posouvá a že tento posun ovlivňuje způsob, jakým vnímáme realitu. Někteří věří, že výpadky na grafu schumannovy rezonance jsou významné, protože indikují posun v energetickém poli Země.
Během výpadku schumannovy rezonance se energie Země resetuje, což umožňuje zahájení nového cyklu růstu a změn.

Výpadky mohou podle jiných teorií také představovat projev toho, že došlo k manipulaci s časem a k jeho navrácení o určitý úsek. Během výpadku proudu se vynuluje samotný čas, což umožňuje opakování událostí a vznik nových příležitostí.

Výpadky na Schumannově rezonanci by také mohly představovat čas, kdy je odkryt závoj mezi fyzickou a duchovní sférou, což nám umožňuje snadněji přistupovat k duchovním energiím a spojit se s vyššími sférami vědomí. Během těchto období se naše intuice a psychické schopnosti zvyšují a že jsme více naladěni na energie vesmíru.

Příčina výpadků na Schumannově rezonančním diagramu není zcela jasná. Někteří vědci spekulují o tom, že tyto výpadky mohou souviset se změnami v magnetickém poli Země, zatímco jiní naznačují, že mohou být způsobeny kolísáním sluneční aktivity.

Neexistuje jasná shoda názorů na to, co tyto výpadky způsobuje, a k plnému pochopení tohoto jevu je zapotřebí další výzkum.
Jednu společnou korelaci lze nalézt s aktivitou na slunci, ale zdá se, že oficiální věda tuto souvislost odmítá. Erupce na slunci však skutečně na lidský organismus fyzicky působí. Lidé z nich bývají neobvykle unavení.

Schumannova rezonance má významný dopad na lidské vědomí a spiritualitu. Mnoho lidí uvádí, že zažívá hluboké duchovní zážitky během období vysoké aktivity na Schumannově resonančním diagramu a výskyt výpadků je považován za důležitou součást duchovní cesty.

Ať už věříte, že výpadky schumannovy rezonance představují reset, časovou rekalibraci, nebo dobu kdy je odstraněn závoj mezi fyzickou a duchovní sférou, nelze popřít silný dopad, který má Schumannova rezonance na naše kolektivní vědomí.

© aluska.org 2023 

 

Komentáře

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-08 07:16:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tohle mě taky zajímalo

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-08 11:18:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady míříte kompletně špatným směrem. To, že se Schumanova rezonance navýšila není známka probouzení vědomí, je to známka toho, že do atmosféry někdo pumpuje obrovská množství energie. Dělají to zařízení podobného známému HAARPu, dnes už mnohem modernější.
Prostě někdo napumpuje do ionosféry tak mnoho energie, že se změní schumanka, ostatně z těch grafů to dobře poznáte podle toho, že má pravidelné průběhu, což je známka toho, že to je děláno uměle.
To, že jsou výpadky je způsobeno tím, že z nějakého důvodu to pumpování energie zpomalili.
Obecně lze říci, že to navyšování je škodlivé a ne dobré, jak se tady duchovní lidičky radují…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-08 11:40:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Nebo výpadky měřáku, nebo výpadky v zápisu, obecně technické selhání.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-08 12:06:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Výpadky v meraní boli dosť časté aj v minulosti. Pýtal som sa na to vedcov na hvezdárni kde najú na to zariadenie. Dokáže to ovlivniť aj elektrická trakcia (vlaky) vo vzdialenosti 30 km. Zmeny v SchR sú tiež aj prirodzeného charakteru vzhľadom na postupujúcu galaktickú supervlnu. Užívateľ armag má ovšem tiež pravdu. Haarp je Teslova technológia a tiež to ovlivňuje SchR. Tesla nebol až taký úžasný keď nám zanechal veci, ktoré môžu zničiť celé ľudstvo. Neodhadol správne ako budú v budúcnosti použité niektoré jeho vynálezy keď sa spolčil s mecenášmi, ktorí mu dali prachy na výskum.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-08 12:15:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Logicky musí naměřené hodnoty ovlivňovat i HAARP. Bohužel chybí spolehlivý zdroj, podle kterého bys určil, jestli to či ono zvýšení bylo umělého, nebo přirozeného původu.

Ikona diskutujiciho AaQBy 2023-10-08 11:20:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinými slovy není pravda nijak jasná.
Přitom mi přijde Schumannova rezonance velice zásadní,
ačkoliv jí je věnována pozornost zcela minimální.
Něco podobného jako ohledně dat k Duté Zemi.
Krásné téma a většinou automaticky přehlíženo jako totální blbost.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-08 11:39:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Teorie dutozemě je podle mě docela hardcore. Málokdo je ochotný se jí podrobněji zabývat. Data jsou, ale je málo lidí, kteří se odhodlají to šířit a překládat. Je kolem toho kontroverze. Skutečná rána by byla, kdyby někdo došel na okraj díry a spatřil ji na vlastní bulvy, ale protože tam nikoho nepustí, zůstáváš u textů a filmů a ověříš si prd. Nakonec máš v podstatě na výběr věřit/nevěřit, pokročilý si to spočítá.
Schumannka je zase taková záhada, co chceš dál vyzkoumat. Víme co to je, není úplně jisté jak to vzniká (našla jsem více verzí), víme že to má vliv na živé organismy. O co se chceš dál opřít a kam chceš v průzkumu směřovat. Maximálně můžeš měřit hodnoty a občas ti někdo napíše „jooo, včera to stouplo a bylo mi blbě“. Jenom ji pozorujeme, to je asi tak všechno, co se s ní dá dělat. Nebo jsem možná jenom málo kreativní a třeba má někdo v hlavě ultimátní kulervoucí projekt na její výzkum a jenom mu chybí finance. V takovém případě jsem jedno ucho.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-08 17:48:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Tam není díra, to, že se země sklání se dá poznat jen pomocí gyroskopů např. na lodích. Někteří cestovatelé tyto věci popsali při plavbách na daleký sever v 19. a na počátku 20. století.
Například Nansen ve své knize dokonce popsal situaci, kdy viděl 2 slunce na obloze. To druhé bylo právě z té další země.
Byrd také popsal zajíamvé věci ze svých letů přes póly.

Tam něco je, ale nesmí se o tom mluvit a letové koridory hlídají vojáci…

Ikona diskutujiciho Dutozem 2023-10-08 20:59:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Když si zajedete k moři, uvídíte v dálce na horizontu tohle:

https://i.imgur.com/7yba6WH.jpg

Jak by tohle mohlo existovat uvnitř nějaké dutozemě?

Ikona diskutujiciho Zatmění Měsíce dutozemi :) 2023-10-09 23:40:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Při zatmění Měsíce je na Měsíc vrhán vždy kruhový stín. Lodičku v dálce na obzoru zkresluje snad třeba ještě, řekněme, nějaká fatamorgána. Ale jak by zastínila Měsíc kruhovým stínem nějaká dutozem a ještě přesně pokaždé, když má planeta Země v reálu zastínit Měsíc? 🙂

Ani západ sluníčka nemůže v dutozemi fungovat, když v jejím modelu neustále jen mizí za jakousi temnou hvězdou. Takto bychom neviděli sluníčko nikdy zapadat za horizont ve stylu jak ho na Zemi zapadat vídáme.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-10 17:00:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Zatmění Měsíce i Slunce v dutozemi se dá snadno vysvětlit. Jen si o tom musíš něco nastudovat sám.
Základ je v tom, že Slunce i Měsíc jsou něco jiného, než ses učil normálně ve fyzice…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-10 17:16:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Je tady o tom starý seriál.. mám v plánu se k tomu ještě vrátit a sepsat to líp, aby to mělo úroveň, ale musím vyhrabat příslušnou knížku a teď se zabývám jinými tématy.

Ikona diskutujiciho Měsíc 2023-10-10 20:40:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Měsíc je ke všemu ještě umělé, duté těleso, které bylo na oběžné dráze „zaparkováno“ až později. Původně byly snad dokonce tři. Ty ostatní byly menší jak ten, co zde ještě zůstal. První spadl údajně na Zemi neúmyslně jako selhání, nehoda a zničil tehdy Polaris, který na Zemi existoval jako první předlidská civilizace, ještě před známou Atlantýdou. O druhý Měsíc Země přišla údajně snad ve válce mezi Atlantýdou a Velkou Tartárií. Měsíc byl udájně cíleně svržen na Atlatýdu a Atlantýda tuto válku tehdy prohrála. Každopádně ztráta těchto dvou Měsíců měla na Zemi následky. Změnila se především gravitace na jejím povrchu. Pobyt na planetě se stal tím již nesnesitelným pro rasu obrů – Nephilim, která po té, právě kvůli tomu pak opustila planetu Zemi.

Ale zpět k tématu dutozemě. Měsíc je umělé a duté těleso, které bylo v minulosti zaparkováno na oběžné dráze Země až později. Tím chci říci, že pokud byla před tím vytvořena dutozem se zmenšenou kopií jakéhosi originálu okolního vesmíru, tak Měsíc v té původní konstrukci dutozemě přece nemohl být ani zahrnutý. Tedy pokud připutoval později, jak může (a existuje vůbec?) existovat ve skutečném i vitřním vesmíru dutozemě současně? Pokud se už o nějakou hypotetickou představu dutozemě tedy pokouším jelikož už jen samotná existence dutozemě si s tímto podle odporuje.

Viděl jsem video modelu dutozemě. Narazil jsem i na nějaký článek. Nevím, zda-li jsem četl všechno.

Vyzdvihoval jsem zde jen jevy, které podle mne ten model dutozemě nemůže v reálu vykrýt. Ano. Slunce je v modelu dutozemě jen malý zářič a Měsíc má být na obloze nevětším pevným tělesem.

Ale, aby bylo jasno. Zatměním Měsíce jsem myslel samozřejmě jev, kdy Země stojí za úplňku se Sluncem a Měsícem v jedné rovině. Tehdy dopadá na Měsíc kruhový stín Země a jedná se o tzv. krvavý – rudý úplněk, který zde všichni známe. V dutozemi podle mne krvavý – rudý úplněk nemůže vziknout a ještě to v přesně tam v ten daný moment napodobovat reálný stav ve skutečném a reálném vesmíru – tam venku (z pohledu hypotetické dutozemě na tom opravdovém povrchu za těma dírama, co má mít v oblastech pólů).

Ikona diskutujiciho Jana 2023-10-08 19:09:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Schumanky objasňuje slovenská astrofyzička Jana Tomajko, momentálně žijící v Austrálii.

https://www.youtube.com/live/A23C1D7T2FY?si=OX8L7HZVXwnltbc-

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-09 19:09:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Len by som upresnil Schumanov rezonátor je niečo čo rezonanciu vytvára (vysielač). Prijímač SchR je hodne komplikovaná vec, hlavne z pohľadu prijímacích antén, ich umiestnenia a okolitého terénu. Na obrázku je to vidieť. Podobné antény majú aj v astronomickom a geofyzikálnom observatóriu MFF UK, Modra-Piesky, Slovensko https://www.mdpi.com/atmosphere/atmosphere-07-00116/article_deploy/html/images/atmosphere-07-00116-g003.png

Tu si môžete prečítať aké majú problémy s meraním: Pozoruhodné môže byť, že na meranie na ich mieste vplýva aj chvenie okolitých stromov a vegetácie. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006RS003478

Ikona diskutujiciho Strachkvas 2023-10-10 21:44:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O dutozemi občas píše Jan van Helsing, teď dočítám jeho knihu “Příručka pro bohy” a taky se tam o tomto tématu zmiňuje.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek