Jak do deseti minut zjistit, zda je někdo skutečně inteligentní

7.12.2019 v Psychologie 6

Zjistit, zda je někdo opravdu inteligentní, může být obtížné. Spojuje se s tím problém, že možná někoho zbytečně urazíte. Člověk se to musí snažit udělat tak, aby se při tom držel pravdy a faktů.

Jak zjistit, zda je někdo inteligentní?Inteligentní člověk ví, že více interakcí rovná se více příležitostí
Nejednat s lidmi s patřičnou úctou, rovná se zbytečně zmeškané příležitosti.

Například špatné nebo ignorující chování k obsluhujícímu personálu v restauraci, konkrétně takové, že člověk s číšníkem mluví „co nejméně“. U hlupáka je velká pravděpodobnost, že číšníky sotva vezme na vědomí, natož aby s nimi rozmlouval.

Skutečně inteligentní člověk ví, že úspěch vyplývá z dobrých vztahů s lidmi, proto se k nim chová slušně, s úctou a drží se zásad slušného chování.

Proč nemůžou inteligentní lidé najít štěstí

Osoba s vyšší inteligencí si všimne detailů a maličkostií, které se zdají být nepodstatné
Lidé s vysokou inteligencí si s větší pravděpodobností všimnou malých detailů, které ostatní lidé ignorují. Na rozpoznání velmi inteligentního člověka proto stačí jednoduché pozorování:

Vejdete s ním do nového prostředí. Někam, kde jste nikdy předtím nebyli, kde do té doby nikdy nebyl ani on. A sledujte, jak ten člověk vnímá prostor.

Inteligentní lidé si nejen povšimnou malých detailů, ale budou na ně i velmi zvědaví. Tato zvědavost může podnítit jakýsi další smysl pro zvědavost a mohou se na ty detaily vyptávat podrobněji.

U člověka s vysokou inteligencí je také více pravděpodobné, že bude skeptičtější vůči odpovědím, které dostává. Nestačí mu, že to někdo řekl, nebo napsal. Neznamená to, že vůbec ničemu a nikomu nevěří, jen potřebuje podrobněji analyzovat každý aspekt, než dospěje k jednoznačnému závěru.

Inteligentní lidé se vždy snaží naučit něco nového
Inteligentní lidé se prostě rádi učí.

Na světě jsou miliony lidí, kteří jsou o sobě přesvědčení, že nejsou schopní ničeho dosáhnout, neboť se trápili v základní škole. Nebo jsou možná postižení nějakou poruchou učení. Možná v raném věku dostali nálepku, že jsou ,,pomalí“ a ta jim už zůstala.

Přesto musí toto zničující vnímání sebe sama opustit. Současná věda totiž ukazuje, že lidé mohou vědomě měnit strukturu a fungování svého mozku. Svou inteligenci si může zvýšit každý jedinec kráčející po Zemi – velký i malý, starý i mladý.

Vědecký termín používaný pro výše zmíněný jev je neuroplasticita. A je dokázaný vědou. Michael Merzenich, považovaný mnohými za otce současné neurovědy, v časopise Forbes napsal:

,,Při správném cvičení mozku si může inteligenci zvýšit každý, v jakémkoliv věku a potenciálně značně. Nebo jen můžete nechat svůj mozek zahálet – a sledovat, jak pomalu a neúprosně chřadne. Stejně jako tělo, které má sedavý způsob života. “

Je to zcela jasné: Inteligence není neměnná. S trochou snahy a odhodlání může své kognitivní funkce zlepšit každý.

Jen je sledujte, obvykle to tam je. A obvykle jsou to ti tiší. Klidné vody totiž tečou nejhlouběji
Skutečně inteligentní lidé neklábosí na prázdno, umí být sami se sebou, nevyžadují si za každou cenu pozornost a ve škole často nezvedají ruku, i když jako jedni z mála znají odpověď.

Nové definování inteligence
Zastánci teorie MI tvrdí, že tradiční definice inteligence je příliš úzká, a tak širší definice přesněji odráží různé způsoby, jakými lidé přemýšlejí a učí se. Aby to bylo jasné, něco takového jako inteligence opravdu existuje. Ale je u každého člověka jiná. Většina sporů kolem inteligence a IQ není věcí reality, ale definice.

Pro ilustraci tohoto tvrzení se podívejme na dva úplně odlišné lidi. Dejme tomu, že osoba „A“ je špičkový automobilový mechanik a osoba „B“ profesor angličtiny na jedné z nejprestižnějších univerzit.
Pokud oběma těmto lidem dáte stejný test na IQ, je možné, že profesor dosáhne vyššího skóre. Předvídatelnost takového výsledku vyplývá ze způsobu sestavení většiny inteligenčních testů. To znamená, že jelikož většinu IQ testů sestavují vědci, nedá se prakticky nijak vyloučit jejich jednostrannost.

Je tedy profesor inteligentnější, než skvělý mechanik? Někteří lidé, jako například badatelé v oblasti inteligence (a profesoři angličtiny), by řekli že ano.
Výsledky by však byly zcela opačné, kdyby byl vydán inteligenční test, který se zaměřuje více na prostorové, než na jazykové schopnosti. Požádejte profesora, aby nakládal s nějakým složitým kusem zařízení a bude na vás hledět jako vyoraná myš. Takže správná dpověď zní ,,ano“ i ,,ne“.

Co se týče úplného, ​​přesného změření inteligence, IQ testy žalostně selhávají. Tedy, většina z nich.

Teorie MI
Necelých sedm desetiletí po objevení prvních IQ testů byla předložena celková teorie inteligence. Tato teorie je známá jako Teorie rozmanitých inteligencí, tedy ,,MI“.

Teorii MI vypracoval v roce 1983 psycholog z Harvardovy univerzity, Howard Gartner. Zatímco tradiční testy IQ zakládají výsledek obecné inteligence na třech či čtyřech obecných schopnostech, Gartner uvádí, že je nejméně osm testovatelných schopností. Jsou to:

tělesně-kinestetická (pohybová)
intrapersonální
interpersonální
logicko-matematická
hudebně-rytmická
přírodní
verbálně-lingvistická
vizuálně-prostorová

Je proto vhodné zakončit tento článek citací samotného Gartnera: ,,Zaráží mě neodůvodněná domněnka, že se jisté lidské schopnosti mohou svévolně vyčlenit jako inteligence, zatímco jiné ne.“

připravila Aluška.org s pomocí zdrojeKomentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-07 02:16:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ano! ano! a znovu ano!! sakra, ano, pod tento článek bych se „mohla podepsat“. děkuju. já fakt hodně rezonuju s tvými názory a postoji.

„a ve škole často nezvedají ruku, i když jako jedni z mála znají odpověď.“ – to je trefný 🙂

„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude si celý život myslet, že je neschopná.“
– Albert Einstein

na něm mě mimochodem pořád fascinuje, že on nebyl pouze inteligentní, ale také moudrý.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-07 02:58:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jo a taky bych ráda řekl, že inteligence se nedá měřit podle známek ve škole. tohle je fakt u každého jedince individuální. jen blbec to vidí pouze skrze tak úzký a neúplný pojem, jako jsou známky(někteří holt žijí v krabici a je jim pohodlná, takže se nikdy ani nedostanou ven). je to přesně to, co říká náš ateliérní: „známku vám dát musím, ale to, co je pro vás skutečně podstatné a něco říkající a dávající, je to slovní ohodnocení, diskuze a výměna názorů o díle.“

chci říct… dát za 5 je snadný, ale poradit studentům co dělají špatně v učení a jak to zlepšit, jak se vlastně efektivně učit(a že o tom existují i knihy), to jim nikdo nikdy neřekne. což je kapku absurdní a směšný, ale ok. klasický školský systém má fakt trhliny, ne-li díry jak hovado.

ale co jsem chtěla hlavně ještě říct… co pořád nechápu jsou lidé, kteří místo aby konstruktivně tvořili svůj vlastní život a nějakým způsobem rozvíjeli sami sebe a své zájmy, něco si plánovali a tak dál, vylepšovali hlavně SAMI SEBE, furt zaměřují pozornost ven a jen furt dokolečka závidí těm, kteří něco konstruktivního se svým životem dělají a nesnáší je, šikanují je, řeší je. místo, aby se zaměřili na sebe, jen závidí a nenávidí a řeší druhé. k čemu je to dobré? proč na to ten člověk nekašle? ano, já jsem bohužel taky soutěživá, ale tihle doslova ubližují sami sobě. prostě… oni pro sebe nedělají nic, jen se zanášejí nenávistí k těm, kteří své síly vypínají na to, aby něco vybudovali, někam došli. nechápu, nerozumím. takový člověk očividně nemá dostatek moudrosti ani základní prozíravost na to, aby vůbec něco konstruktivního sám se sebou začal. od takových lidí se distancuji a šetřím si tak energii a oni jsou schopní říct, JEN PROTO, ŽE SI JICH JEDNODUŠE NEVŠÍMÁM, že „si o sobě moc myslím“. chápete to?? ten člověk v sobě řeší i to, že si ho nevšímám a dělám si své!! nechápu. bože, to musí být hrozný takhle moc řešit druhé. kéž by tolik pozornosti tito dotyční věnovali i sobě a svému životu, jistě by zjistili, že i on jsou velmi zajímavá osobnost a mají co na práci a jejich cesta někam vede. ale oni ne… a já jsem takovej blbec, že se jim z toho třeba i pokouším pomoct a někam je konstruktivně nasměrovat a on ten dotyčný je fakt často takový, s prominutím, destruktivní blb, že je schopný mi říct něco ve smyslu „ty meleš ale kraviny“ – a to je ještě hodně slabý odvar toho, co už jsem od druhých slyšela. prostě.. proč maj blbové často pocit, že všichni okolo nich jsou blbové?? podle sebe soudím tebe, asi. seděl by k tomu ten první obrázek, heh.

to je pro mě fakt jinej vesmír – naštěstí. nikdy bych nechtěla být taková. nikdy nikdy. mám tendence v druhých vidět to krásné a potenciál, který se dá rozvíjet, jenomže někteří si to nechtějí nechat ukázat. furt jen vidí druhého skrze své komplexy a nenechají si pomoct. hrozný. ale je fakt, že už jsem taky za svůj krátký život stačila přijít i na to, že prostě ne každý je osobnost, no. jo a taky nesnáším, když si někdo, kdo ani nedělá nic se svým vlastním životem, myslí, že mi může říkat, co mám dělat jako kdybych byla malé dítě – když jsem se ho vůbec neptala… 🙂 když o mně nic neví. nejsem zvyklá na despekt, takže je to pak celkem špatně snesitelné. jak říkám: je vtipné, jak si blbové někdy myslí, že ví všechno a všem můžou velet.

a aby nedošlo k nedorozuměním – jako „blba“ já nejčastěji označuju člověka s velice uzavřenou myslí bez většího všeobecného rozhledu, který si odmítá nechat i jen ukázat cokoliv nového, takový ten člověk, co žije ve své krabici a odmítá vylézt a každý, kdo k němu přijde s něčím novým, je pro něj hlupák a blázen 🙂 a jen závidí a nenávidí a nic dobrého se sebou nedělá, většinou propije víkendy a pak chodí v týdnu do práce/školy, what a lifestyle. zajímavé na těchto lidech je, že opravdu netouží po nových vědomostech a seberozvoj jim nic neříká. nerozumím. vždyť bez seberozvoje bych třeba já vůbec nebyla kým jsem dnes, je to vše odmakané, každý přeci může… ale oni prostě nee, furt si jedou to své. a taky nechápu lidi bez respektu pro druhé a bez, alespoň základního, pochopení pro druhé – rovnou soudí, rovnou urážejí, nevidí to krásné na druhých. vždyť vůbec nevědí, co ten člověk má/nemá za sebou, proč se chová jak se chová… ale ono je fakt, že destruktivní lidé nesnášejí konstruktivní často už od pohledu.

ach, Aluška.org… místo, kde si můžu psát inteligentně o tématech, která mě baví a zajímají:) s dalšími inteligentními lidmi. dobrý jako. jsem opravdu moc vděčná, že jsem vyrostla zrovna zde, na tomto.

ps: nádherná relaxační kytarová hudba – https://www.youtube.com/watch?v=FjHGZj2IjBk

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-07 03:09:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Nestačí mu, že to někdo řekl, nebo napsal. Neznamená to, že vůbec ničemu a nikomu nevěří, jen potřebuje podrobněji analyzovat každý aspekt, než dospěje k jednoznačnému závěru.“ – to si dám vytetovat na čelo. nikdy jsem nechápala, že někdo věří tomu, co „jedna pani řikala“ a ani si o tom nic nezjistí. třeba nechápu, že lidi na fb rovnou sdílí a nezjišťují, někdy pomalu ani nečtou… (:

nejhorší je, že škola může člověka pouze vééééélice slušně bloknout a velice mu ublížit, místo, aby ho někam fakt nasměřovala a pomohla mu. navíc pokud si jde člověk za svým posláním, nemusí vůbec spoustu těch kravin ze střední potřebovat, ať si řiká kdo chce co chce… nemít střední neznamená být blbem, to může říct za jen blb. dle mých zkušeností může být člověk i velice inteligentní a uvědomělý a škola mu nemusí jít – už jen proto, že ho nudí, cítí, že mu to nic nedává a kašle na to nebo mu dělá problém skutečně vnímat a zajímat se o něco, co ho ani trochu nezajímá. a pak jde domů a tam mé své zájmy, které by do něho třeba nikdo neřekl… a z těch si později může udělat obživu. fakt neni vždy nutný mít střední. to samé jako známky: je to fakt u každýho hodně individuální. že má člověk s vyšším IQ potenciál mít dobré známky ještě přeci neznamená, že je mít musí a bude, jsou i inteligentní lidé, kterým biflování nonsensu nic neříká a táhnou to jen, aby prošli(jako já:) mám milion jiných, důležitějších zájmů). nemluvě o dětech, které mají špatnou situaci doma nebo depresi(ideálně obojí najednou :/), to už se pak vůbec nechce učit ani dělat cokoliv navíc. v nevýhodě jsou i děti, které nemají doma tátu, který by jim vysvětlil matiku.

a už musim skončit, zaspamuju to tu. na tohle téma bych mohla mluvit sto let, jelikož mě fascinuje zabedněnost některých jedinců, kteří fakt soudí lidi jen skrze známku. asi to má i co dělat s nedospělostí mysli.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-07 03:19:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a ono co si budem, opakovat texty a fráze ve škole umí kdekdo, ale něco skutečně konstruktivního a užitečného v životě vymyslet a vytvořit, to už je jiná. vždyť je škola víc o paměti, opakování a píli, než o čemkoliv jiném. nejhorší verze je si navyknout furt dokola dělat to, co člověka nebaví, nic konstruktivního se svým životem ve skutečnosti nedělat, neplánovat a takhle to táhnout až do konce vysoké… pak do práce, rodina, hypotéka.. a najednou zjistíte, že vůbec nevíte kdo jste, nic jste v životě neudělali ani nezažili, nevytvořili, cítíte se prázdní, protože jste furt dokola dělali to, co vám bylo určeno a co vás ale ve skutečnosti nebavilo.. aniž byste si to uvědomili, protože se z vás stal biorobot, co se každé ráno zapne a jede to samé dokola, bez zamyšlení.

to je fakt ta nejhorší možnost jak žít a už jsem takových viděla dost.
nebo ta možnost „žiju něco, co nesnáším a stěžuju si na to, ale to je vše, co dělám“ – taky fakt blbý.

a do háje, už končím, nevím, proč se vždy tak rozepíšu, to mám fakt jen tady.
nevim, proč to nemůžu stručně napsat do jednoho komentáře. když ono tohle téma je hrozně výživné.

psps: děkuju, že jsi zmínila, že existuje celkem 9 základních typů inteligence. spoustu „inteligentů“ na tenhle fakt jaksi zapomíná.

Ikona diskutujiciho ginze 2019-12-07 06:32:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jenže nejhorší v naší společnosti je právě to, že 90% lidí si myslí, čím vyšší vzdělání, tím vyšší IQ. Pamatuji si, že na střední jsme měli hned několik lidí, kteří absolutně nechápali význam vět, ale učili se je nazpaměť…a procházeli v pohodě s dvojkama a teď mají maturitu. A byly to právě ty typy, co neznali jinou zábavu, než o víkendu chlastat, o nic se do hloubky nezajímali atd. To mi přijde, že i tak se pozná inteligentní člověk – má smysluplné zájmy. V práci kolikrát zjistím, že si s nějakým člověkem nemám o čem povídat, protože jeho zájmy jsou koukat na telku, chodit do hospody atd. A o čem si pak s takovou osobou povídat 😀

Ikona diskutujiciho Hana 2019-12-08 15:46:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, s tím zvedáním ruky ve škole, když jsem věděla správnou odpověď, a přesto jsem se nepřihlásila, jsem to tak měla často. A i dnes to mám často tak, že ne vždy mluvím i když mám k danému tématu hodně co říct. Ne vždy mám to správné rozpoložení a dostatek energie na to výstižně vyjadřovat své pocity a postoje nahlas svému okolí, a tak si často nechávám určité věci jen pro sebe. Ale netroufám si považovat se díky tomu za inteligentního člověka, spíš jsem dost uzavřená a introvertní a hodně o věcech přemýšlím uvnitř sebe a zpracovávám si je, než abych o nich vedla delší debaty s druhými, to mě obvykle dost vyčerpává. Ale ráda ostatní poslouchám.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek