Jak dobré emoce potlačují záněty

2.2.2023 v Zdravověda 5

Štěstí není jediná emoce, která vám může pomoci udržet si zdraví i ve vyšším věku. Pomáhají také emoce nadšení, pobavení, hrdosti, euforie, síly, nebo veselí. Objevují se první studie, které prokazují, že každodenní prožívání širokého spektra různých konstruktivních emocí skutečně vede ke zmírnění zánětů v těle.Prožívání nejrůznějších euforických, inspirativních, šťastných a uvolněných pocitů opravdu přispívá k léčbě zánětu
Studie odhaluje, že pouhé konstruktivní duševní naladění souvisí s nižšími biomarkery systémového zánětu, což snižuje riziko chronických onemocnění a předčasného úmrtí.

Pravidelný pocit radosti nebo štěstí produkuje dopamin, melatonin a serotonin, včetně jeho prekurzoru tryptofanu. Všechny tyto látky lze nazvat „neurochemikáliemi štěstí“, protože právě jejich vylučování člověku umožňuje prožívat štěstí a duševně-emocionální pohodu.

Vědci v této souvislosti vytvořili termín „emodiverzita“, aby zdůraznili důležitost každodenního prožívání různých konstruktivních emocí.

Seznam lidských emocí. Dobrá pomůcka i pro lidi, kteří mají potíže lépe pochopit své pocity.

16 různých konstruktivních emocí
Není to pouze „štěstí“ a „radost“. Dobrých emocí, které mohou vyvolat protizánětlivou reakci, je mnohem více.
Patří sem: být aktivní, bdělý, pobavený, v pohodě, pozorný, klidný, veselý, odhodlaný, nadšený, vzrušený, šťastný, inspirovaný, zaujatý, hrdý, uvolněný a silný.

Ve studii, jejímž cílem bylo zjistit vliv emoční rozmanitosti na zdraví, výzkumníci vybrali 175 účastníků, kteří měli na konci každého dne uvést, jestli prožili některé ze 16 různých dobrých emocí. Dále nechali účastníky hodnotit své prožívání 16 destruktivních emocí, mezi které patřily pocit strachu, studu, utrápenost, ospalost, provinění, nepřátelství, podráždění, nervózita, smutek, vystrašenost, depresivnost, pomalost, unavenost a rozrušenost.
Míra, v jaké někdo zažil některou z 32 známých každodenních emocí, byla hodnocena na škále od 1 (velmi mírně) až po 5 (extrémně). Emodiverzita byla měřena po dobu 30 dnů a kategorizována podle počtu případů a míry prožití jednotlivých emocí.

Po ukončení experimentu byly účastníkům odebrány vzorky krve a testovány na tři biomarkery zánětu: IL-6, CRP a fibrinogen. Výzkumníci dospěli k závěru, že větší rozmanitost každodenních dobrých emocí souvisí s výrazně nižší mírou systémového zánětu. Co se týče destruktivních emocí, bylo zřejmé, že zánět výrazně zvýšily.

Přibývá důkazů, že zánětlivé reakce mohou pomoci vysvětlit, jak se určité emoce dostávají takříkajíc pod kůži a přispívají k náchylnosti k nemocem. Zato zjištění naznačují, že bohatý, spontánní a různorodý konstruktivní emoční život může být prospěšný zdraví, protože snižuje míru zánětu.

Poněkud nedávná systematická analýza více než desetiletých intervencí mysli a těla (MBI) zjistila, že praktiky jako jóga a meditace snižují množství prozánětlivých cytokinů. Systematický přehled 18 různých studií MBI, který provedli vědci z Coventry University, dospěl k závěru, že duchovní praktiky, jako jsou mindfulness, meditace, jóga a tai-chi, mají zřejmě podobný účinek. Umí zvrátit poškození těla způsobené chronickým stresem a zánětem.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Standa 2023-02-02 19:13:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

16 konstruktivních emocí? Neuvěřitelné, ale mám je všechny !!!!!!!!!!!!!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-02 19:30:43
Ikona diskutujiciho
sipka

😀

Ikona diskutujiciho Barča 2023-02-03 10:27:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano. Klíč k pevnému zdraví je štěstí. Ale kde ho vzít a jak si ho udržet.

Ikona diskutujiciho František 2023-02-03 10:28:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za další výborný článek. moc mi váš web pomáhá. 🙏

Ikona diskutujiciho Petr sas 2023-02-10 10:31:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

preji tyto emoce vsem na svete a vsem kteri ziji

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek