Jak fungují systémy Reiki a Šambala? / DOPORUČUJI

23.11.2018 v Spiritualita 10
Vážení čtenáři, s laskavým svolením autora dnes uvádím důležitý článek o nebezpečích, která na vás číhají, pokud se necháte zasvětit. Zasvěcení vesměs fungují na podobné brdo, článek se týká zejména nejznámějších systémů Reiki a Shambally, ale můžete si být jistí tím, že ať se to jmenuje jak chce, je to pořád jedno a to samé, liší se jen detaily. Článek je velmi alarmující a přesně vystihuje potíže které popisují lidé i mně v poradně a zkušenosti, které jsem zakusila se zasvěcenými lidmi osobně. Čtěte pozorně a varujte své blízké v případě, že by se na něco podobného chystali. Následky bývají v některých případech závažné, někteří lidé po zasvěcení těžce onemocní, začnou být zlí, nebo skončí na psychiatrii.
Proč někteří lidé začali vnímat, že jim systém Reiki škodí?
Shodou okolností jsem teď během září 2010 pomáhal čtyřem lidem, kteří se na základě našich doporučení na webových stránkách novaduchovnicesta.cz rozhodli začít cvičit Pět Tibeťanů a navíc zásadně změnili své stravovací návyky. Dostali se tím sami na vzestup a rozhodli se požádat nás o zrušení zasvěcení do různých stupňů léčebného systému Reiki. Příznaky jejich ovládnutí byly u všech téměř stejné. Temná manipulující struktura zavěšená zezadu na čakry 1B, 2B, 3B nebo 2B, 3B, 4B (k vysvětlení významu čaker na jednotlivých úrovních viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka). Struktura obdobná odsávací digestoři v kuchyňských linkách, tato však současně funguje i jako manipulující a ovládající prvek. Navíc uvnitř jejich bytosti v místě, kde sídlí vnitřní Já, byl vetřelec – obvykle temná duchovní část člověka, který je do systému zasvětil. A z tohoto místa skrytě řídil jejich napojení na celý systém, jejich podřízenost a využívání jejich osobní tvořivé síly. V tuto chvíli je jedno, jestli ten člověk o tom ví nebo neví.

Další dobrý důvod, proč být na vzestupu ve Světle
Proč mne o to tito lidé požádali? Protože tím, že začali pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, dostali se duchovně na vzestup ve Světle. A začali sami vnímat, že systém Reiki, do kterého byli dříve zasvěceni, na nich nějakým způsobem parazituje. Začali si uvědomovat nepříjemné pocity plynoucí obvykle od člověka, který je do systému zasvětil, a kterému vícekrát dovolili, aby na ně energeticky působil.
A to je další dobrý důvod, proč pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, proč být na světelném vzestupu. Pak totiž všechny tyto ovládací mechanismy, které má člověk na sobě, začínají vyplouvat na povrch a bytost na vzestupu má přirozenou šanci především je rozpoznat, poté se jich zbavit a definitivně je dostat ze sebe ven. Navíc člověk na vzestupu má šanci poznat a pochopit pravou podstatu určitých léčebných zákroků, které v dobré víře nechal dříve na sebe působit.
Způsob napojení na člověka naznačuje, odkud takový systém čerpá energii. Buď si bere energii přímo z životní jiskry člověka, která se nachází v oblasti srdce (4. čakra). Nebo odsává část další nejcennější energie člověka, plodivé reprodukční síly schopné tvořit nový život, kterou odebírá ze žláz produkujících vedle této plodivé síly i hmotné zárodečné buňky (2. čakra).
Zneužívání nakupené tvořivé síly mnoha bytostí
Řekli vám při zasvěcení Reiki pravdu o tom, že osobní síla každého z vás bude využívána při každé léčebné akci, kterou bude provádět někdo jiný a zejména váš zasvěcovatel? Pokud by vám to řekli, celý systém by se dal označit jako „kolektivní léčebný systém“, ve kterém mnoho lidí dobrovolně dává k dispozici své energie, aby je kdokoliv další mohl k čemukoliv podle vlastní vůle používat. Oni to však při zasvěcení nikomu neřekli. Pak ovšem nejde o nic jiného, než o masovou manipulaci a gigantické zneužívání.
O vytvoření léčebné síly určitého systému tím, že systém parazituje bez vědomí účastníků na nejcennějších energiích možná stovek tisíců lidí, kteří byli za úplatu k tomuto systému připojeni.
(pozn. Alue: Za ty roky se bavíme spíše i mnoha milionech, pokud bychom vzali v potaz globální měřítko. Reiki je velice populární systém, velmi lákavý a o tom jak je nebezpečný se málo mluví a nikdo to moc nechce slyšet. Takže to má skoro každý, kdo se o tématiku nějakým způsobem zajímá. A pokud ne reiki, tak něco podobného, co se jen jinak jmenuje.)
Připomíná mi to dušičky vodníků ukrývané pod pokličkami. Nebo sbírání úpisů čerty a duše vařící se v kotlích.
V tomto případě jde o skryté ovládnutí a přivlastnění si části duchovní síly velkého počtu lidí. Takový systém vám umožní nakupit do jednoho celku tvořivé schopnosti mnoha lidí a mít sám možnost je využívat. Co vlastně tvořivá síla člověka představuje? Je to schopnost tvořit myšlenkou, měnit strukturu hmoty myšlenkou, realizovat své myšlenky a záměry okamžitým tvůrčím činem v praxi. Je známo, že tvořivá síla běžného normálního člověka nestačí na absolutní tvoření. Například nedokážete zkapalnit led pouhou myšlenkou, nebo vyvolat zemětřesení na Zemi. S využitím nakupené tvořivé síly velkého počtu bytostí však člověk disponující touto silou může totéž dokázat.
Čím více lidí do systému zasvěcením napojíte, tím větší tvořivou sílu sami získáte
Čím více lidí do systému zasvěcením napojíte, tím silnější tvořivou a léčebnou sílu sami získáte. Tím větších úspěchů, až doslova „zázraků“ budete při léčení dosahovat. Tak takto funguje většina zde volně rozšiřovaných systémů ezoterního léčení, do kterých se zájemce zapojuje určitou formou zasvěcení. Chápu, pro prodejce těchto zasvěcení je to opravdu dobrý byznys a výnosný systém obživy. A navíc opravdu účinný způsob, jak si podstatně zvýšit svoji vlastní magickou tvořivou sílu. Na stejném principu totiž funguje většina magických systémů. Podobným způsobem čerpají svoji magickou sílu i některá světová náboženství, například křesťanství a buddhismus. Karmickou očistou Planety, Přírody i mnoha individuálních bytostí se nám vícekrát potvrdilo, že tvoři
vá síla těchto systémů je čerpána z ovládnutých obrovských počtů nejrůznějších bytostí ve hmotě i mimo hmotu.
Se skutečným světelným duchovním vzestupem lidstva a jednotlivců to však nemá nic společného. Mohli bychom mluvit pouze o temném vzestupu – o vzestupu v rámci temných levotočivých bioenergií.
Líbí se toto vám všem, kteří jste součástí těchto systémů a nevíte právě, kdo zrovna vaši energii používá k jakémusi „magickému léčebnému zákroku“? Nebo také k napojování dalšího člověka do systému a ke zvyšování své vlastní tvořivé síly? Někomu by možná nevadilo, že jeho energie je takto používána k pomoci druhým. Ten léčitel však léčí podle vlastní vůle, může dělat velké přehmaty, může být dokonce na temné cestě a energii zneužívat pro jakékoliv jiné účely, například pro ovládání a manipulování druhých bytostí. Podstatné pak je, že všechny nedobrovolně připojené individuální zdroje energií na tom budou mít karmický podíl.
Původ systému Reiki
Odkud celý systém pochází a jakou má výši frekvence ve srovnání s tím, co běžně známe? Výše naladění systému v temných levotočivých energiích především zřetelně převyšuje frekvenci běžných jedenácti duchovních těl člověka. To ovšem znamená, že Stará duchovní cesta a její metody vůbec nedávají možnost alespoň podstatu tohoto systému zjistit, detekovat. A už vůbec ne sílu se mu vzepřít a dokázat se z něj vyvléci.
Systém však přesahuje i frekvence Přírody tohoto světa a také úroveň Stvořitelských sfér nad naším Vesmírem. Zřetelně má proto původ ve vyšších světech. Tedy v oblasti, která je na světelné cestě informačně i frekvenčně dostupná výhradně pro člověka jdoucího po Nové duchovní cestě, který v sobě dokázal probudit schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. A pak je na nevědomé úrovni dostupná i pro všechny bytosti na temném vzestupu. Pro mnoho těch, kteří energeticky parazitují na druhých, kteří další blízké osoby ve svém okolí vysávají, zneužívají. Že to nemohu nijak dokázat? Ale já to přece nepotřebuji dokazovat. Nikoho nemám v úmyslu přesvědčovat. Jen dávám k dispozici informace, ke kterým jsem se dostal, ačkoliv jsem je záměrně nehledal. Jen jsem vyhověl přání osob, které mne požádaly, abych je vyvázal ze systému, u kterého začaly samy vnímat, že to na ně nepříznivým způsobem působí. To je celý příběh.
Jak se sem do naší hmotné roviny tento systém mohl dostat? Přenesl to sem člověk zrozený v tomto Vesmíru – ne však nutně na naší Planetě. Příroda naznačuje, že tento systém se poprvé objevil u Vesmírných lidí v oblasti Plejád. Ne u těch, kteří běžně žili na své planetě, ale u těch, co stovky let působili na palubě kosmických lodí. A to je dost zásadní příčina jejich značného duchovního vychýlení, jak jsem vysvětlil v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.
A co systém zasvěcení Šambala?
Zatím mám dva případy. Už dva lidé zasvěcení do tohoto systému, které jsem na požádání vyvazoval, měli jednu nebo obě čakry na krku přiklopené pokličkou z opravdu extrémně silného temného pancíře. Jaký to asi má význam? Aby ta osoba nekomunikovala. Aby sama nechápala, co je jejím posláním, ale aby naopak plně přijímala manipulativní informace, které k ní plynou ze skrytého napojení na tento systém. Tedy opět totéž. Skrytá manipulace, ovládání, zneužívání duchovní síly napojeného člověka.
Umělé systémy ezoterní léčby svádějí duchovně probuzené na slepou cestu
Obojí je neetické a svádí to mnoho jednotlivců a postupně i drtivou většinu duchovně probuzených lidí na slepou cestu, která neústí v možnost dalšího pokračování evoluce. Náznaky pádu a propadu u člověka jsou touto nepřirozenou cestou uměle zmírněny. Léčba problémů těmito systémy totiž skutečně funguje. Ale zdravotní problém ani jeho duchovní příčina v pozadí tím nejsou zcela odstraněny. Vše zůstává zakryto manipulujícím zákrokem, který zneužívá tvořivou sílu mnoha dalších bytostí. Jedině tak lze vysvětlit, že tentýž problém, který byl dříve „zcela vyléčen“ metodou Reiki, se po nastoupení vzestupné duchovní cesty znovu vynoří na povrch náležitě zesílený, zakutněný, aby teprve teď dostal člověk příležitost zbavit se tohoto problému eticky čistým způsobem.
Jde jen o další vyšší odrůdy umělé medicíny
Léčení těmito umělými systémy tedy nepředstavuje nic jiného, než další vyšší odrůdy „umělé medicíny“. I když takové metody vypadají z duchovního pohledu velmi pokrokově a na první pohled nemají s medicínou nic společného. Důsledky jsou však stejné – pouhé zasunutí a odklizení nemoci, její překrytí neetickým zásahem zvenčí. Bude-li člověk chtít se léčeného problému zbavit definitivně, tento problém se bude muset nejprve obnažit, musí z něj být sejmuty umělé manipulativní zákroky, aby teprve poté mohl být vyřešen přirozeným, eticky čistým způsobem, ve kterém nejsou žádné stopy manipulace, ovládání, zneužívání energií druhého člověka.
Podobné systémy opravdu fungují, protože využívají neeticky nakupenou tvořivou sílu mnoha bytostí a dokážou skutečný problém dobře zastřít. Navíc vypadají mnohem pokročilejší, než klasická medicína. Člověk a civilizace pak nemají potřebu hledat správné přirozené metody řešení problému, který za použití podobného umělého systému duchovní léčby zmizel. Duchovní pád jednotlivců i celé civilizace se tím na jedné straně částečně oddaluje, protože lidem je lépe, mnohé destrukce zmizely. Na druhé straně se však tento pád může postupně stávat definitivním a nezvratným. Projevuje se to v praxi tak, že i přes stále se množící počty údajně „čistých“ duchovních metod, které lidé hromadně používají, se celková situace na Planetě čím dál více vyhrocuje a spěje k nutnosti přijmutí skutečně správného řešení, nastoupení duchovní cesty čistého vzestupu. Přirozené probuzení schopnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, kterou máme my všichni lidé 2. typu na Zemi v sobě.
© Jiří Novák, říjen 2010

Komentáře

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2018-11-23 08:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je pravda, že jsem asi před rokem měl možnost vidět lidi, kteří praktikovali Reiki na ezoterickém festivalu. Věděl jsem co to je za lidi, ale ze zvědavosti jsem přistoupil k jejich stánku, abych zjistil co mi řeknou. Paní ze stánku na mě začala mluvit něco o jejich systému, pozvala mě na jejich cvičení a vrazila mi do ruky letáky, aniž bych o to požádal. Poté jsem odešel a hned za stánkem ty letáky vyhodil.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-11-23 09:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jé…ještě jesem to ani nepřečetla a už píšu DÍKY!…tyhle články prostě zbožňuju…!!

Ikona diskutujiciho Satakieli 2018-11-23 12:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super článek 🙂 NDC a aluska.org jsou moje vůbec nejoblíbenější stránky, tak mám radost, že se jejich článek objevil tady 🙂 Oboje stránky mi hodně dávají. A i když jsou každé trochu jinak zaměřené, tak v těch hlavních věcech se shodují.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-11-23 21:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Jo, reikistky nevypadajú moc dobre. Ale zase porovnávať mladú aziatku so starou češkou, troška porovnávaš neporovnateľné.

Ikona diskutujiciho Peace 2018-11-24 12:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nějak jsem začal cítit, že i když jsem měl kdysi jen zasvěcení na dálku zdarma do čehosi, už ani nevím jak se to jmenuje, že bych i to měl nějak odstranit. Poradila bys prosím Alue jak na to? Někde se to tu možná už psalo, ale nemůžu to najít. Děkuji.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-11-26 22:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]:  Určite to funguje, sama jsem jich kopec vydala. Reiki nikdo nepotřebuje, je to jenom na zblbnutí lidí.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-11-26 22:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:  ,,čehosi" – do čeho konkrétně, kdy, jakým způsobem a kým, to jsou klíčové odpovědi.

Ikona diskutujiciho Kitty Kat 2018-11-27 23:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mau mau :D

Ikona diskutujiciho Rose Kitty 2018-11-29 15:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Dagmar Hanáková 2019-09-16 18:06:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek. Moje matka se nechala zasvětit do Reiki a Shambaly a bůhví čeho. Nejen, že jí to nepomohlo, ale byla jak přímo zhypnotizovaná. Můj dojem je, že dost ztratila smysl pro realitu, bojím se že tyto energie mohou způsobit téměř to, co lidově nazýváme šílenství. Kdo ví, jaké energie dostala. Nicméně byla schopná málem zabít svoje dospělé dítě!!! Vystěhovala mne z domu, v době kdy jsem svůj pronajímala byt. Celý život podléhá vlivu agresivního manžela. Nebýt naprosto cizích lidí, již nežiju. Nevim, kde školitelé berou odvahu, prodávat kurzy kde čeho, kde komu. Kde je etika a morálka. Od p. Fialové jsem si nechala přes matku vypracovat horoskop s karmickým rozborem. Paní má otřesné vyjadřování a jsem dodnes zklamaná z takových existencí. Horoskop jsem vyhodila, ale to jak napsala své dílo, svědčí snad jen o neznalosti psyché. Po této zkušenosti, varuji, nad takovými www.spiritual-mystéria.cz

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek