Jak na čtení z ruky – 2. díl (Chiromantie)

22.5.2017 v Psychologie 3

V prvním díle jste se dozvěděli vše o hlavních čárách na dlani. Tentokrát se zaměříme na vedlejší čáry, které mnoho napoví o lásce, přátelství, vztazích k okolí i sobě samému a také o našem zdraví.

Čtení z ruky neboli chiromantie je velmi složitá věda, která se zabývá každou maličkostí a změnou na dlani. Zatímco hlavní čáry se vyskytují na každé dlani, u vedlejších čar je jejich výskyt ovlivněn dalšími životními zvraty a rozhodnutími.

V jedné chvíli nám některé vedlejší čáry zcela chybí a v jiném životním období je můžeme na dlani opět najít. Tak, jako se v průběhu života každý člověk vyvíjí, mění své priority, postoje a plány, tak se společně s ním mění i vedlejší čáry. I proto se můžeme čtením z ruky čas od času přesvědčit, zda některá důležitá rozhodnutí byla krokem správným směrem a případně své činy přehodnotit.

Jak si může každý ověřit hned ze své dlaně, vedlejších čar máme velmi mnoho. Z obrázku se můžete zorientovat v tom, které vedlejší čáry vyznačené zelenou barvou jsou důležité pro čtení z ruky, pokud se chceme dozvědět o zdraví, lásce, přátelství a vztazích ke svému okolí i k sobě samému. Dále se pak dozvíte o těchto jednotlivých čarách podrobnosti.

1. Apollonova linie
2. Venušin pás
3. Merkurova linie
4. Martova linie
5. Linie vztahů
6. Rascety


1. Apollonova linie neboli sluneční čára

Ne každý má to štěstí, že Apollonovu linii na své dlani najde. Její přítomnost značí šťastný, spokojený život bez větších překážek. Je to rýha určující kvalitu osobnosti, a také využité vlohy a schopnosti.

Zřetelná Apollonova linie táhnoucí se směrem k prsteníčku je ideální. Je znamením úspěchu, života bez větších překážek a dosažení vytyčených cílů. Tento člověk má ty nejlepší předpoklady pro šťastný a spokojený život.

Slabá Apollonova linie značí možnost úspěchu, ale je třeba si ještě definovat správný cíl. Ve chvíli, kdy je vytyčená meta jasně daná, najde se i potřebná síla na její dosažení.

Přerušovaná Apollonova linie ukazuje na nemalé starosti na cestě za úspěchem a štěstím, ale nakonec se tato osoba dočká a pozitivní výsledky snahy se dříve či později dostaví.

Pokud Apollonova linie zcela chybí, je pravděpodobné, že tato osoba nemá v životě příliš šťastných okamžiků a do cesty se jí staví mnoho těžko překonatelných překážek. Obvykle se tito lidé nehrnou do zakládání rodiny, nemají stabilní zázemí, ani chuť a motivaci ke změně.

Apollonova linie začínající na čáře života je dobré znamení. Tento člověk má nejlepší předpoklad, že ho čeká vzestup a sláva nebo přinejmenším velmi úspěšná kariéra.

Apollonova linie začínající na čáře hlavy ukazuje na osobu, jejíž úspěch bude mít spojitost s vědeckou činností.

Kříž, hvězda nebo ostrůvky protínající Apollonovu linii jsou výstrahou, že mohou při rychlém vzestupu nastat situace, které veškeré plány zhatí. Najdete-li tento symbol na své dlani, bude třeba zvýšené opatrnosti při důležitých rozhodnutích.

Vodorovné čáry protínající Apollonovu linii znamenají překážky v podobě osob, které vám úspěch nepřejí. Mějte se před těmito závistivci na pozoru a nenechte si jimi své plány překazit.

Zdvojená Apollonova linie je znamení, že má tato osoba po svém boku někoho, kdo jí cestu za úspěchem a štěstím usnadňuje a maximálně ji podporuje, ať už jde o životního partnera, rodinného příslušníka nebo oddaného přítele.

Apollonova linie zakončená trojzubcem ukazuje na finanční zabezpečení a pevné a šťastné rodinné zázemí v pozdějším věku.

2. Venušin pás odhalí vášeň a smyslnost

Stejně jako je tomu u ostatních vedlejších čar, ani Venušin pás se nevyskytuje na každé dlani. Tato rýha odhaluje osobu, pro kterou hraje sex, vášeň a smyslnost v životě důležitou roli. Nejde však jen o tělesné prožitky, ale také „hry“ s osobami opačného pohlaví, schopnost empatie a upoutání pozornosti tím správným způsobem.

Růžové zbarvení nepřerušeného Venušina pásu je ideální. Tito lidé jsou přátelští, empatičtí, ve společnosti oblíbení a přitažliví pro opačné pohlaví. Mají v sobě jiskru, které se jen těžko odolává a zároveň dostatek rozumu a pokory, aby této své „výhody“, o které ale samozřejmě dobře vědí, zbytečně nezneužívali.

Tmavě červeně zbarvený Venušin pás značí osobu, která se nechává unášet svými sexuálními touhami a zcela jim podléhá. To samé platí pro emocionální prožitky, jimž se často poddává, neboť jsou její hnací silou.

Venušin pás uprostřed přerušený patří člověku, jehož vztah k osobám opačného pohlaví je opatrný. Nepouští se do nepromyšlených vztahů, a pokud už se něco takového stane, trvá delší dobu, než dotyčnému začne plně důvěřovat.

Chybějící Venušin pás neznamená, že je tato osoba bez vášně a sexuální touhy. Může však naznačit, že jde o sebestředného jedince, pro kterého jsou city druhořadou záležitostí. Tito lidé zpravidla nemají mnoho blízkých přátel a vztahy jim dlouho nevydrží.

3. Merkurova linie upozorňuje na skryté zdravotní problémy

Tato negativní čára na dlani je varování před nemocemi, o kterých ani nemusíte vědět. Jde zpravidla o onemocnění vnitřních orgánů a nervového systému, ale může jít i o psychické bloky a problémy, které ještě nebyly odstraněny a číhají jen na příležitost, kdy se projeví. Přítomnost Merkurovy linie je vždy známka nesouladu.

Pokud Merkurova linie zcela chybí, jde o zdravého a odolného jedince. Ovšem neznamená to, že se čára nemůže objevit v pozdějším věku.

Hluboká a přerušovaná Merkurova linie varuje před onemocněním jater, či „spolupracujících“ orgánů trávicího ústrojí.

Lámající se Merkurova linie ukazuje na problémy močových cest a ledvin.

Merkurova linie táhnoucí se od spodní části dlaně k malíčku značí problémy nervového systému.

Velmi slabá Merkurova linie je docela dobré znamení, protože ozdravné procesy v těle už byly nastartovány.

4. Martova linie (linie Marsu)

Čára Marsu ukazuje na ochranu před nemocemi, nebezpečím, ztrátami a dalšími negativními vlivy. Pokud je čára života nevýrazná a Martova linie naopak zřetelná, znamená to velkou posilu a obranu před nástrahami.

Martova linie táhnoucí se po celé délce čáry života značí životní sílu a elán. Tyto osoby mívají šťastná manželství, jsou finančně zabezpečené a mají také spoustu přátel a koníčků.

Chybějící čára Marsu ukazuje na nejasné cíle a nechuť do čehokoliv. Chybí zde motivace změnit svůj život k lepšímu a dát mu jasný směr.

Krátká a přerušovaná Martova linie varuje před úrazy a nehodami.

5. Linie vztahů

Linie vztahů je tvořena několika krátkými vodorovnými rýhami, které vznikají hlubokými citovými vazbami či zážitky. I zde platí, že se čáry mohou časem úplně změnit s přicházejícími zkušenostmi a přehodnocením priorit. Linie vztahů neukazuje jen na uzavřená manželství a partnerské vztahy, ale i na ostatní velmi blízké a důležité osoby ve vašem životě.

Pokud linii vztahů protínají další vertikální čáry právě v místě vodorovné rýhy značící citovou vazbu, můžete se těšit na potomka. Hodně rozšířená je teorie o tom, že hluboké rýhy znamenají chlapce a tenčí holčičky, ale není to žádným pravidlem.

6. Rascety a jejich význam

Rasceta je název používaný v chiromantii označující vedlejší čáru vyskytující se příčně na zápěstí, která vytváří jakýsi náramek těsně pod dlaní. Jde o více zpravidla paralelních čar blízko u sebe. Většina chiromantů je toho názoru, že každá jedna rasceta představuje asi dvacet let života. Směrodatná pro určení přibližné délky naší „cesty“ je však čára života, neboť rascety a jejich změny jsou závislé na působení osudu a samozřejmě také na dalších souvisejících čárách.

Dlouhé, hluboké rascety, které vedou paralelně za sebou a jsou dobře zabarvené, znamenají velké štěstí v životě a předpovídají dlouhodobé úspěchy, osobní vývoj a celkově pohodový život.

Přerušené rascety nevěstí nic moc dobrého. V životě této osoby budou hrát roli neočekávané události znamenající konec všeho, co bylo léta budováno. Z hlediska chiromantie jde o jakousi životní zkoušku s nejistým pokračováním.

Svislé čáry mezi rascetami značí klidné a pohodové stáří, i když ranější období nejspíš nepřinesou mnoho úspěchů a štěstí. Vše se ale v pozdějším věku ustálí.

Osoba s dlouhými, bledými a úzkými rascetemi bude náchylnější k různým onemocněním, neboť se u ní vyskytuje nějaká forma oslabení. Může jít jak o stránku fyzickou, tak o duševní. Tito lidé jsou často méně průbojní, mají problém se seberealizací a jsou celkově nerozhodní.

Rascety ve tvaru řetězu znamenají potíže v důležitých oblastech života, jejichž překonání nebude jednoduché a bohužel ani trvalé. Pokud tuto řetězovitou strukturu vidíme na první rascetě směrem od dlaně, je pravděpodobné, že tyto překážky budou odstraněny rychleji a je zde velká naděje na úspěch.

První rasceta je zaoblená (vydutá) směrem k dlani – tyto osoby mívají sklon k nervozitě. Celý život je provází vnitřní neklid, a to i bez zjevného důvodu.

zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/cteni-z-ruky-2.-cast-vedlejsi-cary

Komentáře

Ikona diskutujiciho Aneska 2017-05-22 16:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak bych měla chápat, že na levé (hlavní ruce) mám 4 rascety a na pravé (vedlejší) 3?

Ikona diskutujiciho myší královna 2017-05-22 19:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dožiju se šedesáti a budu mít jednu holčičku.

Ikona diskutujiciho myiuri 2017-05-29 12:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: já mám na obou rukach rascety 3 a u prave (hlavni) je ta uprostred jen do pulky

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek