Jak navodit trans pro hluboké psychospirituální léčení

23.5.2024 v Návody 2

Již po tisíce let lidstvo používá různé techniky ke vstupu do změněných stavů vědomí, které otevírají dveře do ‚říše duchů‘. Trans je změněná forma vědomí, ve které člověk není ani plně při vědomí, ale ani úplně nespí.  Je to stav mezi světem vědomé a podvědomé mysli.
Možná se ptáte, jak hluboko v transu musíme jít, abychom v něm mohli provádět psychologickou, nebo duchovní práci? A jak na to? Na tyto otázky si v dnešním článku také odpovíme.Typy a hloubky transu
Úroveň 1 – Velmi lehký trans: Tato fáze zahrnuje větší sebeuvědomění svého vnitřního fungování. Například si v lehkém transu můžete více uvědomovat své myšlenky, fyzické vjemy a emoce. Ti, kteří praktikují vědomou meditaci na přítomný okamžik, často zažívají stavy velmi lehkého tranzu.

Úroveň 2 – Lehký trans: Toto stádium je charakterizováno snovým stavem vědomí. Osoba prožívající lehký tranz se může ztratit ve snech, nebo fantaziích. Ti, kteří se nechají pohltit sledováním televize, čtením knihy, nebo řízením auta, aniž by si pamatovali cestu tímto autem, zažili lehký trans.

Úroveň 3 – Střední trans: Toto stádium je charakterizováno stavem „flow“, také známým jako stav proudění, volného plynutí. V tomto stavu vědomí je běžné ztratit povědomí o svém okolí, času a dokonce i o svém těle.

Úroveň 4 – Hluboký trans: To je stav, kdy upadáme do hypnagogických a pravidelných spánkových stavů. Tento zvláštní stav vědomí nastává těsně předtím, než usneme a naše vědomá mysl utichne. Je běžné, že v tomto stavu vidíme podivné vizuální vjemy, prožíváme šílené příběhy a dokonce zažíváme sluchové nebo hmatové halucinace.

Úroveň 5 – Velmi hluboký tranz: Tato fáze je definována úplnou ztrátou vědomí, jako to, co zažíváme během hlubokého spánku bez snů, nebo v komatu.

Ze všech výše uvedených úrovní tranzu jsou nejlepší pro vytvoření psychologické a duchovní změny stavy lehkého až hlubokého transu.

Trans a psychospirituální práce
Možná si říkáte, jak vlastně stavy tranzu pomáhají vytvářet psychospirituální (duchovní + psychologické) změny. Odpověď je jednoduchá, vstup do transu nám pomáhá obejít kritickou mysl, která obvykle zasahuje do hluboké vnitřní transformace. To nám umožní komunikovat přímo se svým podvědomím, nebo i s nadvědomím.
Proč kritická mysl zasahuje do naší psychospirituální práce? Protože racionální mysl je bariérou iracionální (nevědomé) mysli. Nevědomí je místo, kde je uložena většina naší bolesti, neuróz a nevyřešených traumat.
Úlohou ega je chránit nás před vnímanými hrozbami, ale často nám jeho defenziva a tvrdohlavost brání vyřešit si staré toxické vzorce chování a myšlení, osvojit si nové zdravější návyky a uvolnit ze sebe dlouho zadržovanou bolest.

Můžete si představit ego – neboli racionální mysl – jako vojáka, který je věčně ve střehu. Naše ega – stejně jako vojáci – mají řadu zbraní, které nás udržují zamčené v určitých rolích a způsobech života, o nichž vojáci věří, že jsou ‚bezpečné‘. Tyto zbraně se nazývají obranné mechanismy.
Mezi běžné příklady obranných mechanismů, které naše ego používá, aby nás udrželo v „bezpečí“, patří popření, projekce, oddělení a represe. Problém ale je, že to, co naše ego vnímá jako „bezpečné“, nám ve skutečnosti poskytuje jen zdánlivé pohodlí a neuspokojivou schopnost fungovat jako společensky přijatelní občané.
To, co ego nechápe, je, že všechno, co bylo pohřbeno, obejito nebo odmítnuto, se nepodařilo úspěšně odstranit jen tím, že to bylo skryto. Cokoli je v nás pohřbeno, to dál roste. Všechen strach, trauma a bolest, které si neseme, klíčí dál v naší nevědomé mysli. Nemůžeme prostě uniknout tomu, co v nás bylo potlačeno. Nakonec tyto „příšery z hlubin“ vtrhnou do našeho vědomého prostředí a začnou ho demolovat, pokud jim nebudeme chytře čelit.

Vstup do transu, který vyvolává smrt ega, je mocný způsob, jak prozkoumat, obejmout a vyléčit určité části nás samých, které nám naše ego bránilo prozkoumat, nebo jim čelit.

Populárnější fakt je, že trans byl po tisíciletí používán pro duchovní účely, jako je kontaktování duchovních průvodců, andělů, hledání zvířecích totemů, komunikace s předky a komunikace s vlastní Duší, neboli vyšším Já. Existuje mnoho vysvětlení, která podrobně popisují, jak stavy tranzu otevírají dveře na druhou stranu reality.
Nebudeme zkoumat všechny teorie, ale jedna hodně zajímavá říká, že naše nevědomé mysli jsou propojeny s širší sítí kolektivního nevědomí. (Tento termín vytvořil slavný psycholog Carl Jung.) Kolektivní nevědomí, také známé jako Univerzální vědomí, nebo Morfogenetická pole, obsahuje energetický plán, který zahrnuje celý život a veškerou existenci.
V kolektivním nevědomí žijí také archetypy, které předkové znali jako „bohové a bohyně“ starověku. Někteří šamané, kteří do tohoto prostoru cestovali, říkají, že naše Duše žijí v tomto prvotním prostoru, nebo že z něj vycházejí.

Je nepopiratelné, že trans nám pomáhá vstoupit do hlubších stavů vědomí, podstoupit mystické zážitky, které mají vliv na naše chápání života.

Jak vstoupit do transu
Jak se rozhodnete použít tyto techniky, je zcela na vás. Dávejte si ale pozor, pokud máte v anamnéze schizofrenii, schizoafektivní poruchu, nebo jakoukoli jinou formu těžkého duševního onemocnění. V takovém případě se poraďte se svým lékařem, než tyto techniky vyzkoušíte, protože by potenciálně mohly více zhoršit váš psychický stav.

Dýchání
Změna tempa a rytmu dýchání je pravděpodobně jednou z nejznámějších technik, jak se dostat do transu. Existuje mnoho jógových dechových praktik, jako je pránájáma, která se používá k odstranění mentálních a emocionálních překážek a může také navodit stav podobný transu.

Holotropní dýchání od Stanislava a Kristiny Grofových je další metoda, která zahrnuje rychlé a rytmické dýchání a může vést k intenzivním změněným stavům vědomí. Pokud ale máte vysoký nebo nízký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění nebo glaukom, měli byste se před pokusem o holotropní dýchání rozhodně poradit se svým lékařem.

Další jednoduchou technikou práce s dechem je prostě pomalu a zhluboka dýchat a vydechovat. Zaměříte svou pozornost na své nádechy. To často vytváří stav lehkého transu.

Mantra a modlitba
Mnoho hinduistických, buddhistických a dokonce křesťanských mnichů a věřících používá mantru jako způsob, jak změnit stav svého vědomí. Modlitba je jemná technika, ale také navozuje stav lehkého transu. Pokud vás modlitba láká, experimentujte s různými druhy modliteb.
Mantra zase mění naše vědomí svým opakujícím se rytmem a monotonním zpěvem.

Prvotní rytmy
Existuje důvod, proč šamani tak rádi tlučou do bubnů. Rytmus totiž vyvolává stav transu, potřebný pro vnitřní práci. Možná byste si mohli také koupit buben (djembe, bongo) nebo si najděte nějaké rytmické nahrávky na internetu. Zajímavý je i mongolský hrdelní zpěv, protože má hluboce zemitou, téměř propastnou kvalitu. Možná budete chtít zkoumat zvuky domorodých kultur nebo hudbu prastarých nástrojů, které vás uvolňují.

Pokuste se najít zvuky, které se opakují a neobsahují hlasy, pokud nejsou v jazyce, kterému nerozumíte. Důvod, proč je nejlepší vyhýbat se hudbě zpívané vaším jazykem, je ten, žeto aktivuje racionální mysl. Smyslem navození transu je přesunout se za racionální mysl, do tekutého stavu podvědomí. Pokud tedy chcete zpěv, pohlídejte si, aby to pro vás byla nesrozumitelná hatmatilka.

Můžete také experimentovat s binaurálními rytmy, což jsou zvukové frekvence, které vás snadno uvedou do změněného stavu vědomí.

Autohypnóza
Autohypnóza je v duchovních kruzích hodně ignorovanou disciplínou. Je to mocný nástroj, který nám může pomoci vytvořit hlubokou psychospirituální změnu. Možná byla hypnóza poskvrněna jevištními umělci nebo strachem z „ovládání“ mysli, ale skutečná hypnóza je naprosto bezpečná a máte to vždy pod kontrolou. Nikdo vás nemůže do ničeho nutit, pokud s tím na určité úrovni nesouhlasíte.

Způsob, jak navodit autohypnózu, je lehnout si do temné a tiché místnosti, soustředit se na svůj dech a v duchu si opakovat: „spát… hluboký spánek… spánek… hluboký spánek… spánek… hluboký spánek“.
Pokud se vám to podařilo, po několika minutách pomalého opakování těchto slov naplní tělo pozoruhodný pocit tepla a lehkosti a mysl ztichne.
Existuje i více způsobů, jak vyvolat autohypnózu, ale tento je snadný i pro začátečníka.

Dívejte se nahoru
Tato jednoduchá technika zahrnuje pohodlné a nerušené sezení a zírání na určitý bod nebo předmět nad úrovní vašeho zraku. Když se zaměříte na tento jediný bod, uvědomte si stěny nebo předměty na periferii vašeho zraku a zaměřte se na bod a vaši periferii současně. Držte tento pohled alespoň pět minut.

Kyvadlo
Zaměření zraku na opakující se pohyb, může pomoci navodit stav podobný transu.

Pohodlně se posaďte na klidné místo a soustřeďte se na své kyvadlo. Můžete buď ‚chtít‘, aby se pohnulo (a bude se pohybovat díky něčemu, čemu se říká ideomotorický efekt), nebo ho prostě rozhoupejte rukou a zírejte na něj, jak se kýve. Zkoušejte toto cvičení po dobu pěti až deseti minut. Pokud se vám to podaří, zažijete lehký trans.

Vizualizace
Běžná a bezpečná technika. Pokud máte silnou představivost, nebudete mít problém s vizualizací a navozením transu. Můžete použít meditační nahrávku s vizualizací, nebo si můžete vytvořit vlastní postup. Můžete si například představit, jak světlo vyplňuje vaši hlavu a postupně i celé tělo.
Možná byste si rádi představili, jak se vznášíte na obloze jako pták.
Možná vám pomůže tradiční vizualizace schodů, kdy sejdete ze schodů, a když dosáhnete dna, vaše vědomí se rozšíří, nebo otevře (a pak opustíte tento stav návratem po schodech nahoru).
Může to vyžadovat trochu experimentování, ale stojí to za to.

Kadidlo a esenciální oleje
Pálení kadidla nebo aplikace esenciálního oleje je další skvělý způsob, jak navodit stav transu. Tato technika se dobře doplňuje s jinými, a tím zvýší hloubku výsledného transu.

Mezi dobré vůně nebo esenciální oleje pro trans patří kadidlo, palo santo, santalové dřevo, kopál, myrha a levandule.

Fyzická a emoční katarze
Fyzická námaha vyčerpává tělo a unavuje mysl, což je skvělé pro navození transu. Existuje důvod, proč domorodci při svých rituálech hodně tančí. Tanec je totiž způsob, jak obejít omezení ega a znovu se spojit s hlubším Já.

Možná si budete chtít udělat katarzi intenzivním kardio cvičením (během, skákáním, plaváním, tancem), nebo zkusit dynamickou duchovní meditaci, abyste navodili stav transu. Intenzivní jóga může také vytvořit změněný stav vědomí.

Optická iluze
Pokud všechno selže, zde je stereotypní optická iluze, která pomáhá navodit stav podobný transu. Zkuste na ni zírat pět nebo více minut.


Co dělat, když jste úspěšně v transu

Zde je několik nápadů, jak tento stav konstruktivně využít:
Opakujte si milující a posilující afirmace pro přeprogramování jakýchkoli destruktivních přesvědčení, které k sobě máte.
Požádejte o rozhovor s vaším duchovním průvodcem, strážným andělem, nebo totemovým zvířetem.
Použijte aktivní imaginaci (jungiánskou techniku) a vydejte se na vnitřní cestu, abyste se setkali se ztracenými částmi sebe sama.
Seznamte se se svým vnitřním dítětem a udělejte spolu léčivé sezení.
Seznamte se se svým stínovým já a udělejte spolu nějakou stínovou práci (ujistěte se však, že jste na to psychicky připraveni a předem jste si vybudovali zdravé sebevědomí)
Připomeňte si zapomenutý sen
Proveďte na sobě léčebný rituál (nebo kouzlo, pokud následujete esoterickou duchovní cestu)
Spojte se s podstatou své duše a se svou vnitřní moudrostí.
Pokuste se slyšet odpověď na otázku, která vás tíží, nebo vycítit řešení situace, která vás trápí.

To jsou jen některé nápady. Trans je stav vědomí, se kterým se potřebuje seznámit každý vážný psychospirituální dobrodruh. Tím, že překročíte omezenou racionální mysl a vstoupíte do říše podvědomí, jste schopni se vnitřně uzdravit a vytvořit pro sebe lepší život. A tato konstruktivní změna se šíří i do okolního světa.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho není 2024-05-23 06:37:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není to prostě jen snaha naladit se na vesmír, splývat s ním a tak vnitřně získat o něm nějaké informace? Představuji si, že to je slast, souznět s ním. Proč tedy nežít tak, abychom mu odpovídali nejen potřebně fyzicky, ale i psychicky. Když nebudeme v rozporu s ním, nemusíme se tak zdlouhavě a náročně snažit o to, co by nám mělo být vlastní už od počátku.

Ikona diskutujiciho Ellie 2024-05-26 13:48:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já doporučuju všechny knihy Dr.Joe Dispena vysvětluje to i na vědecke bazi, tam se teprve plní sny

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek