Jak nejvíc naštvat Narcistu: Chování, které doslova nenávidí

6.12.2023 v Psychologie 13

Možná trávíte spoustu času tím, že jste frustrováni narcisem, který se vyskytuje ve vašem životě. Vidíte, jak se chová i k ostatním lidem, a je to otřesné. Přesně víte, co se vám na tom vztahu nelíbí a zvažujete, jak ho usadit? V dnešním článku takové rady najdete, ale dávejte si pozor, protože vrácením facky narcistu nepřevychováte, nenapravíte, ani nezměníte. Můžete maximálně docílit pouze toho, že si na vás přestane dovolovat a přestane po vás šlapat.Chování, které všichni narcisté nenávidí:

Když ho neuznáváte
Není žádným tajemstvím, že většina narcistů si libuje v obdivu a potvrzování.
Aby si udrželi pocit vlastní hodnoty, jsou závislí na neustálém souhlasu. K dosažení tohoto cíle absorbují (nebo kradou) energii ostatních lidí, aby se sami cítili dobře. Narcistům proto nevadí špatná pozornost, protože také podněcuje jejich narcistický oheň. I špatná pozornost je energie a jakákoli forma pozornosti jim dává motivaci. Zejména motivaci potvrzovat sami sebe. Často mají raději špatnou pozornost, protože pokud někoho stále obtěžují svými zločiny, mohou toho využít k prohloubení pouta, prohloubení psychického traumatu a udržet vás na svém háku.
Nedostatek vašeho uznání je proto skutečnou hrozbou. Pro narcistu je lhostejnost ještě větším problémem než nenávist. Jsou raději, když na ně máte špatný názor, než abyste neměli žádný názor. Narcisté nemohou vystát, když jim nikdo nevěnuje pozornost. Nevědí, jak se cítit důležití nebo výjimeční, pokud zrovna nejsou středem vesmíru.

Když se mluví věcně
Věnovali jste někdy pozornost tomu, jak narcista mluví? Používají přehnaný, rozvláčný jazyk nabitý grandiózními emocemi. Překrucují realitu, aby se setkala s jejich podivným pohledem na svět, a věří, že jejich pravda je vždy univerzální pravdou. Narcisté strávili celý svůj život pozorováním emocionálního jazyka jiných lidí a využívali ho ve svůj prospěch.
Když tedy mluvíte fakticky k věci, místo emotivních výlevů, intuitivně chápou, že ztrácejí převahu. Proto nesnáší, když je někdo místo emočního výboje vyzývá svými jasně danými fakty. Obvykle se pomstí další hádkou, nebo hysterií.
Tato dětinská reakce jednoduše ukazuje, že jsou mimo kontrolu. Pokoušejí se zvýšit intenzitu konverzace tím, že vyvrhnou emocionální záchvat vzteku. Tato dynamika však pouze zdůrazňuje psychickou nezralost narcisty, a jeho neschopnost absorbovat fakta, ukazuje na neschopnost přistupovat k interakci dospěle. Nejsou zběhlí v prostoru faktů, protože neustále lžou a skrývají věci, takže předložení faktů je zcela vyvede z rovnováhy.

Když vystoupíte jako autorita
Narcisté nenávidí autoritu. Je to proto, že jim vadí, že se musí zodpovídat komukoli kromě sebe. Jakákoli autorita ohrožuje jejich vrozenou touhu po moci a kontrole. Není neobvyklé, že narcisté mají problémy v práci, ve škole nebo se zákonem.

Měnil narcista ve vašem životě několik zaměstnání v krátkém čase? Stěžovali si kolegové na jeho chování? Zatímco narcisté mohou být inteligentní, většinou působí jako bojovně a společensky nevhodně v profesionálním prostředí. Pokud jsou konfrontováni se svým nevhodným chováním, mají tendenci popírat nebo racionalizovat svou roli. Samozřejmě není žádným překvapením, že většina autorit nerada pracuje s narcisty. Nadřízení je považují za neukázněné a nerozumné. Nedokážou pochopit, proč ten člověk nemůže následovat základní pokyny bez těkavých reakcí.

Když se jim řekne NE
Tohle je to nejhorší, co jim můžete udělat. Když jim někdo řekne ne a pak si na tom navíc i skálopevně trvá, je to pro ně katastrofa. Narcisté jsou zvyklí manipulovat a protlačovat se, aby získali to, co chtějí. Aby tento úkol splnili, přeskakují všechny stopky a bourají hranice.
Celý svůj život strávili okouzlováním lidí, aby naplnili své potřeby. Takže když narazí na NE, jsou naprosto vzteklí. Jejich emoční manipulace nezabírá! Co teď?
Narcista není jen naštvaný, je hlavně zmateny. Narcisté nedokážou pochopit, proč by je někdo odmítal. Postrádají skutečnou empatii, neumí pochopit, co se děje ve vaší mysli. A pokud se to snaží pochopit, následně odmítají tuto realitu přijmout, protože nesnesou ten pohled na pravdu a na sebe sama.

Vyvození důsledků
Zkoušeli jste někdy stanovit hranice narcisovi? Jak dobře vám to šlo? S největší pravděpodobností jste se pokusili implementovat limit a oni reagovali jedním ze tří způsobů:
Úplně vás pošlapou a podpálí všechny vaše pocity a integritu
Uznají svou chybu, slíbí, že se změní, a pak jedou ád postaru.
Reagují intenzivním vztekem, výhrůžkami nebo dokonce fyzickým násilím.

Narcisté nemohou přijmout žádné skutečné důsledky svých činů. Nevidí, když se mýlí, a nedokážou pochopit, jak by si někdo mohl myslet, že se mýlí. A i kdyby to narcista pochopil, bylo by mu to jedno.
Výsledkem je, že narcisté mají tendenci reagovat nepřiměřeně na stanovené hranice a vážné rozhovory tak, že se vás pokusí zastrašit a donutit vás k dodržování jejich pravidel. Naneštěstí mnoho lidí jednoduše rezignuje, protože na ty hnoje psychicky nemají a dostanou strach. Protože se chtějí vyhnout dalšímu potenciálnímu konfliktu, vzdávají se a zavrhují své pocity.

Když prohrají
Pozorovali jste někdy malé děti, jak hrají deskovou hru? Pokud ano, pravděpodobně jste byli svědky mnoha podvodných chování a dramatických reakcí na prohru. Je to přijatelné, když jsou hráčům tři roky. Ale co se stane, když mluvíme o dospělých?
Narcisté mohou připomínat batolata, protože při neúspěchu bývají extrémně bolaví ztroskotanci. Bojují s tím, aby přijali prohru, a také mají tendenci se bouřit, když se to stane.

Může nastat několik scénářů:
Opakovaně prohlašují, že odpovědná osoba (šéf/rozhodčí) byla nekompetentní.
Pokoušejí se očernit nebo ponížit vítěze.
Předstírají, že jim na vítězství nezáleží.
Trvají na tom, že vlastně „nechali toho druhého vyhrát“ a vzít si pozornost okolí.
Odmítají se smířit s tím, že prohráli, a neohrabaně se chovají, jako by oni byli skutečným vítězem (Když je například ze svého života vypakujete, začnou všem společným známým vykládat, že oni opustili vás a udělají z vás nekompetentního dementa.)

Veřejné ponížení
Protože jsou to bolestní poraženci, narcisté neumí zvládnout skutečné nebo domnělé veřejné ponížení. Nemohou tolerovat hrozbu selhání. Pro ně je veřejné ponížení nejvyšší formou porážky.
Všichni víme, že narcisté mají neuvěřitelně křehká ega. Když se domnívají, že si z nich někdo dělá legraci nebo když nejsou vnímaným odborníkem nebo autoritou ve veřejném prostředí, otřese to jejich existencí. V důsledku toho udělají cokoliv, aby ochránili své křehké ego.

Některé běžné reakce zahrnují:
Násilné nebo emocionálně nabité hrozby
Pokus o zvýšení počtu diváků
Křičí
Demonstrativně se nafouknou a vztekle odcházejí
Vysmějí se tomu na veřejnosti, ale až zajdou za roh, utrhnou se na svou oběť a zadupou ji do prachu
Vymýšlejí lži o každém, kdo je skutečný odborník

Očekávání závazků
Většina narcistů je v tom naprosto hrozná. I když věří, že si zaslouží veškerou loajalitu, obvykle ji sami neposkytují. V důsledku toho, když se dostanou do vztahů, neberou v úvahu potřeby jiných lidí. Zohledňují pouze své vlastní emoce, impulsy a touhy.
Bohužel, mnoho zbožňujících partnerů drží toužebnou naději, že se jejich narcista změní. Poslouchají, jak je narcista chválí a zbožňuje. Drží se letmých slibů, že tentokrát to bude jiné. Přesto narcista určuje všechna pravidla. Může je kdykoli libovolně porušovat a měnit způsobem, který mu vyhovuje.

Zranitelnost a emocionální projev
Narcisté často používají kognitivní empatii k předstírání zájmu o emoce jiných lidí. Skutečná, emocionální empatie znamená vžít se do situace někoho jiného. Přebíráme pocity a zkušenosti druhého člověka. Kognitivní empatie je naproti tomu daleko zákeřnější a manipulativnější. Přemýšlejte o prodavači lačnícím po penězích, který se živí vaší ambivalencí ohledně nákupu nového auta. Přemýšlejte o generálním dodavateli, který vás přesvědčí, že potřebujete modernizovat své spotřebiče. Kognitivní empatie znamená proniknout do něčích hlubokých emocí a pocitů. Tato taktika vyžaduje počáteční připojení. Narcisté používají kognitivní empatii k „získání vstupu“ do vaší zranitelnosti. Tento pocit důvěry a vztahu vytvářejí pomocí falešné laskavosti a soucitu. Zároveň se jim ale hnusí skutečná zranitelnost a emocionální projevy. Vnímají to jako projev slabosti. Proto je zneužívají, aby vás využili, když je vaše obrana oslabená.

10 – 99 % ostatních lidí
Kolik blízkých přátel má váš narcista? Pravděpodobně velmi málo. Obvykle jsou jejich jedinými přáteli lidé, kteří potvrzují jejich narcismus a kteří je ještě neprohlédli.
Jak často si váš narcista stěžuje na jiné lidi? Pravděpodobně vícekrát, než dokážete spočítat. Je to proto, že jediné provinění často vyústí v celoživotní zášť. Jedna chyba pošpiní celou pověst. Narcisté se snaží vydrbat s každým člověkem, který nezapadá do jejich zfalšovaného vidění světa.
Nesnesou výzvy. Nemohou tolerovat myšlenku, že by jiní lidé mohli vědět víc než oni. Narcisté jsou přesvědčeni, že jsou jedineční a měli by se stýkat pouze s jinými zvláštními nebo vysoce postavenými jedinci.

Když je konfrontujete s čímkoli, co je v rozporu s jejich božskou postavou, můžete se vsadit, že jejich reakce bude výbušná a zlomyslná. Narcisté nemohou tolerovat lidi, kteří skutečně žijí v realitě. To je důvod, proč jen zřídka uvidíte lidi se silnými hranicemi tolerovat narcisty delší dobu. Uvědomují si, že narcista nemůže poskytnout vzájemný respekt, spojení ani lásku.

Vaše vlastní jasnost
Narcista nade vše nenávidí myšlenku, že byste si mohli pamatovat na svůj život předtím, než jste ho potkali. Tato obava je jeho největším strachem a proto se vrhne manipulativních taktik, aby zabránil tomu, aby se projevila.
Narcisté vás získají svým šarmem, vtipem a kognitivní empatií. Díky nim se budete cítit výjimečně takovým způsobem, který jste nikdy předtím necítili (samozřejmě pomocí kognitivní empatie).
Ale narcista nikdy nechce, abyste mysleli sami za sebe. Pokud to začnete dělat, bude na to reagovat nelibě. Pokusí se vás zlomit a sabotovat. Donutí vás pochybovat o vašich schopnostech a pochybovat o vašich motivech. Jeho cílem je přeprogramovat vaši mysl a udělá co může, aby si zachoval svůj preferovaný status quo.

Když změníte status quo
Narcisté nenávidí změnu, pokud je mimo jejich kontrolu. Ale když zůstanete s narcisem, zůstanete v porážce plné zášti a frustrace. Pokud opravdu přemýšlíte, jak udělat narcistu nešťastným, nejlepším způsobem je opustit ho. Cokoli jiného se pouze zapojuje do jejich her na ovládání mysli, díky čemuž věří, že nad vámi stále mají moc.
Když si vyberete sebe před narcisty tím, že takové vztahy nadobro opustíte, je to nejúčinnější způsob, jak jim ukázat, že už vás nemají jako svou loutku na provázku. Opustit narcistu je nejlepší způsob, jak je ponížit, přechytračit a přemoci. Odejít a žít si v klidu svůj život je nejlepší možné řešení.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Petr 2023-12-06 09:29:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Amen

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-06 10:40:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A kolik se jich teď odhaluje na Slovensku po prohraných volbách, že ano? Už jim před očima chrastí klepety a šíji jim pruhované komplety. Rád uvidím něco takového už i nás.

Ikona diskutujiciho sm 2023-12-06 17:05:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi dobře shrnuto (p.s. NE je opravdu nejlepší – úplně je to drtí 🙂 ). A ano, jedinou možností je narcistu opustit. Běžně to jde snadno, pokud je to v rámci rodiny, je to složitější. Ale i tak je to možné. Narcista jednoduše nemůže existovat s kýmkoliv partnersky na stejné úrovni. Umí být vždy pouze nadřízený nebo podřízený. Pokud je pak podřízený, velmi špatně to nese a má s tím problémy do konce života.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-12-06 19:57:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, dat vsem replikatory, zakladni prijem a nejake zakladni zakony (jako fyzicky neutocit/neublizovat) a at si kazdy zije svuj zivot. Kdyz se nekdo chce porovnavat s ostatnimi (napr. soutezit a vyhrat/prohrat), tak muze s tim, kdo o to ma taky zajem. Kdyz se nekdo chce porovnavat s okolim kdo ma konstruktivnejsi zivot nebo vice pratel/lepsi pratele, tak take muze (nekteri narcisti delaji na oko naopak vse „tak, jak se ma“ napr illuminati jsou silne narcisticti a psychopaticti, ale predstiraji tradicni rodinu + ze jsou krestane nebo zide a maji hodne pratel at uz mezi sobe podobnymi nebo diky tomu ze lidem lzou, takze kdyz se jim nekdo k necemu hodi, oblbnou ho). Takze po zajisteni zakladnich potreb (zaroven se zakony proti fyzickemu napadeni) by skoncilo psychicke ublizovani, protoze kazdy by se bavil jen s tim, s kym on sam chce. Nikdo by se nemusel bavit s narcistou (komu toto nevyhovuje..coz asi skoro nikomu nevyhovuje). Ten, kdo neni narcista (a zaroven nejede v matrixovych programech ve sve hlave, ze by se porovnaval s okolim, kdo zije lepsi spolecensky zivot, nebo jine hodnoceni), tomu nezalezi na energy supply (nepotrebuje, aby se s nim kdokoli bavil = muze zit cely zivot klidne i o samote), takze se bavi s tim, s kym si rozumi a zaroven i ten druhy se chce bavit s nim (je to vzajemne). No a tim se vyresi problem s narcisty, protoze pokud umite byt navzdy sami = nepotrebujete energy supply, a zaroven se umite neporovnavat stylem „musim mit tolik a tolik pratel ci zalozit rodinu, abych nevypadal divne / jako narcista“ (tedy uznavate, ze lide jsou rovnocenni a kazdy si zije svuj zivot podle sebe, kdyz dodrzuje zakladni zakony napr. ze nikomu fyzicky neublizuje), tak se proste uz s narcisty (nebo s kymkoli jinym, s kym si nerozumite, byt to neni narcista) nemusite nikdy setkat/mluvit (protoze mate zakladni prijem). Proto jsem pro zakladni prijem (protoze toho vyresi opravdu hodne). Narcisty sice nezmeni, ale ti se nauci byt o samote (a bez energy supply) – kdyz to ocividne neumi, tak budou trpet.. Kolegyni v praci (narcistku, ktera vsem delala peklo) preradili do nove otevreneho oddeleni, kde ji nikdo neznal (mohla zacit od zacatku, zmenit se), ale jeji novi kolegove uz si stezovali, ze i 10 min stridani s ni je peklo. Ja jsem ji prestala uz pred casem resit = reagovat nebo prozivat (jeji manipulace a nesmysly). Vsichni ostatni kolegove z ni ale byli nestastni a to pokracuje i mezi novymi lidmi kteri ji neznali takze od ni nic spatneho necekali a chteli ji do kolektivu normalne prijmout (tak, jako kazdeho). Ale kdyby byl zakladni prijem, tak by se s ni z donuceni nikdo bavit nemusel – a pokud by se ona naucila byt sama, tak by se bud vylecila/zmenila (tim sbepoznavanim o samote) a nebo by proste zila navzdy sama, kdyz by se s ni nikdo bavit nechtel. Nebyla by to ostuda, protoze i NEnarcista muze mit specifickou/komplikovanou povahu, takze muze zit o samote (kdyz chce nebo kdyz se s nim nikdo nechce bavit). Proto bych to brala rovnocenně a neresila kdo jak zije (hlavne, ze ja jsem se svym zivotem spokojena, tak jako kazdy, kdo se neporovnava a umi byt sam).

Ikona diskutujiciho kiana 2023-12-28 13:40:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo jen jsem zapomněla napsat poslední update o narcistické kolegyni, že jak jsem se obávala, jestli když někteří kolegové nemají úplně dobrý charakter, ale v rámci sjednocení se před velkým zlem drželi při sobě – tak jestli když by „společný nepřítel“ nebyl, tak by náhodou nezačali bojovat proti sobě nebo tak něco (např. pomlouvat se navzájem) – tak reálný výsledek je takový, že poté, co narcistka/psychopatka začala pracovat na jiném oddělení, u nás vše normálně funguje (a problémy výrazně ubyly). Takže nedošlo k tomu, že by po zmizení největšího zla NEnarcističtí kolegové přestali spolupracovat, ale naopak se všechno zlepšilo do pohody. Realita někdy dokáže i příjemně překvapit (já očekávala raději horší věci, abych nebyla zklamaná/abych se na to připravila).

Ikona diskutujiciho Petr 2023-12-07 14:02:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase na druhou stranu, každý se může spatřit, pokud má dost síly se postavit do pravdy… Vše má někde příčinu, pokud si to člověk uvědomí a chce s tím něco dělat, ze všeho je cesta ven..i z narcizmu…a taky nikdy to není jen na jedné straně, pokud se člověk v něčem neobětuje a neporušuje tak sám své vlastní hranice, není možné aby se k němu choval někdo nadřazeně.

Ikona diskutujiciho sm 2023-12-07 15:35:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Příčina je v dětství. Resp. může za to jeden z rodičů. Problém je, že si to narcista nikdy neuvědomí a bude tě klidně donekonečna přesvědčovat o tom, že na stole je vidlička, i když naprosto jasně vidíš nůž. Docela jsem o tom načetl (mám v rodině 2 narcisty), ale nikdy jsem nenašel byť jediný případ, že by existovala jiná možnost, než narcistu odstřihnout.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-12-09 08:47:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný článek. Bohužel jsem v něm poznala různé lidi ze své minulosti. Brrrrr… nedají se převychovat ani napravit.

Ikona diskutujiciho Will 2023-12-09 08:48:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano bohužel to taky znám. Narcismus je hrozný peklo. Zpočátku nejde poznat, pak se to začne ukazovat, vy toho člověka furt omlouváte a pak najednou vám to dojde. Jenomže to už býváte namotaní.

Ikona diskutujiciho františek 2023-12-09 08:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

díky za super čánek :O)

Ikona diskutujiciho Petra 2023-12-13 16:49:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemám potřebu kohokoliv naštvávat. Ani narcistu. Po čem já toužím je konstruktivní spolupráce a pokud se s někým s jakéhokoliv důvodu dohodnout nelze, jdu prostě od něj. Nevidím v tom smysl. Na světě jsou další miliardy lidí a určitě se najde někdo s kým spolupráce bude možná. Každá bytost na sobě musí sama pracovat a on ten narcista to fakt asi jednoduché mít nebude…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-12-15 08:08:37
Ikona diskutujiciho
sipka

když ho máš v práci, nebo hůř, doma, tak to není tak jednoduché

Ikona diskutujiciho Sebastian 2024-01-06 00:16:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Narcis a kedysi davne clanky o energetickych upiroch mi pridu podobne, priam rovnake.
Alue, je tam velka podobnost podla Teba, alebo sa mi to len zda.
Lebo crty vykreslene pre upira sa takmer zhoduju s narcisom popisanym tera, ak si dobre pamatam.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek