Jak ovládnout svou mysl

31.7.2023 v Psychologie 4

Ovládáte svou mysl, nebo jste jejím otrokem? Než vyrazíme dobývat vnější svět a získáme právo nazývat se úspěšnými, musíme nejprve udělat krok zpět a dobýt sami sebe. Většinu času jsme však otroky své mysli, místo abychom svou mysl ovládali. I když možná rádi věříme, že máme své myšlení pod kontrolou, lžeme sami sobě.
Úzkost, nadměrné přemýšlení, neudržitelný hněv a nedostatečná kontrola emocí jsou jasné a přítomné známky toho, že ve skutečnosti neovládáme svou mysl. Když jsou vaše emoce a chování ovládány vtíravými myšlenkami, už nejste pánem své mysli. Jste otrok vlastní mysli.„Ten, kdo přemůže ostatní, je silný. Ten, kdo zvítězí nad sebou samým, je mocný.“ – Lao Tzu

Pán nebo otrok?
Necháváte svou mysl, aby přebírala kontrolu nad vaším životem, nebo využíváte svou mysl k cílenému budování života, který chcete? Zde je několik způsobů, jak zjistíte, zda je mysl vaším pánem, nebo naopak:

Neschopnost myslet jinak: Dokážete změnit svůj způsob myšlení, když si to situace vyžaduje? Nebo uvíznete v předsudcích? Pokud nemáte schopnost změnit své myšlenkové vzorce, pak je nepravděpodobné, že ovládnete svou mysl.
Pokud však můžete změnit své myšlení, když je to potřeba, pak se nestanete otrokem své mysli. Tím, že si uvědomíte své myšlenky, můžete přeměnit špatné myšlenky na realistické myšlenky, které vám umožní dělat v životě lepší rozhodnutí.
Tento psychologický posun paradigmatu, známý jako kognitivní přerámování, vám může pomoci změnit staré myšlenkové vzorce, které vám již neslouží, a vyvinout konstruktivnější, nové myšlení. Když identifikujete chybné myšlenkové procesy a změníte způsob, jakým pozorujete a analyzujete nápady, emoce, zkušenosti, situace a události, zpochybníte svou mysl a začnete ji ovládat. Zpochybňování svých myšlenek je úplně prvním krokem potřebným k ovládnutí své mysli.

Žijete v režimu autopilota: Máte automatickou tendenci jednat určitým způsobem, bez vynaložení vědomého úsilí? Chcete dělat věci jak jste zvyklí, aniž byste o tom museli přemýšlet? Pokud ano, pak je to jeden z příznaků, že vaše mysl je vaším pánem.
Život v režimu autopilota znamená, že se chcete zapojit do pohodlného a uvolněného způsobu myšlení. A dovolujete svému nevědomí nebo podvědomí, aby ovládalo vaše činy.
Může to být váš způsob, jak se vypořádat se stresem, úzkostí nebo depresí, zvláště když se cítíte vyhořelí nebo nemáte nástroje, jak se s tím vypořádat. Pokud se cítíte vyčerpaní, bez energie a nejste schopni vědomě fungovat v každodenním životě, vaše mysl se dostane do režimu autopilota.

Pokud postrádáte kontrolu nad svými myšlenkami, emocemi a touhami a většinu času jednáte impulzivně, může být obtížné ovládnout svou mysl. Studie ve skutečnosti zjistily, že vysoká úroveň impulzivity a úniková motivace může vést ke špatné regulaci emocí. Nepochybně se staneme otrokem svých mentálních návyků, když si nebudeme vědomi svých instinktů a přirozených pudů, které nás řídí.

Nedbáte na své myšlenkové vzorce: Víte, jak budete pravděpodobně reagovat v konkrétním scénáři? Uvědomujete si, jak funguje vaše mysl a jak vaše myšlenky ovlivňují vaše emoce?
Pokud vám chybí povědomí o vašich vlastních myšlenkových vzorcích, pak nebudete schopni ovládnout svou mysl. Naše myšlenky přímo ovlivňují naše chování, jednání a reakce. Pesimistické myšlenky mohou vést k pesimistickému postoji a snížit vaše sebevědomí a sebedůvěru.
Být si vědom svých myšlenek vám však umožňuje sebehodnotit a lépe porozumět své mysli. Osvobodíte se od škodlivých kognitivních předsudků a pomůže vám to rozvíjet různé perspektivy. Nejen, že vám to umožní lépe zvládat své emoce, ale také vám to pomůže posílit vztahy.

Slepě věříte všem svým myšlenkám: Když jsou vaše rozhodnutí, chování a činy řízeny spíše vašimi myšlenkami než fakty, znamená to, že ten malý hlásek ve vaší hlavě z vás udělal svého otroka. Dokud nepochopíte, že to co si myslíte nemusí být pravda, i když jste si tím absolutně jistí, tak se z toho nedostanete.

Nevěnujete moc pozornost své intuici: Když se rozhodujete na základě toho, co si myslíte, než na základě toho, co vám říkají vaše vnitřní pocity nebo váš střevní mozek, pak nejste pánem své mysli.

Hledáte ve všem hlubší smysl: Pokud za všemi věcmi hledáte hlubší, duchovnější nebo psychologický význam, budete vždy utíkat k vysvětlením, která nikdy neuhasí vaši žízeň po smyslu. Ale když prostě přijmete věci takové, jaké jsou, můžete svou energii zaměřit více na věci, které jsou podstatné, než na hledání souvislostí jen proto, že o tom vaše mysl údajně potřebuje vědět víc.

Ovládnout svou mysl: Ale JAK?
Většinou jsme otroci své mysli, a pokud se nám nějakým způsobem podaří konečně pozvednout závoj své vlastní iluze, tak stejně nevíme, jak máme svou mysl ovládnout. Věříme prostě tomu, co nám naše mysl říká. Děláme, co nám říká, a plníme každý její příkaz. Jsme zajatci reality vytvořené naší myslí, kde jsou fakta překrucována na „pravdy“, které slouží účelům naší mysli.
Ale to není skutečná pravda, ani realita. Jsou to jen příběhy, kterými nás krmí naše mysl. To je důvod, proč je tak těžké přesvědčit některé lidi, že se v určitých věcech mýlí. I když jsou konfrontováni s protichůdnými důkazy a fakty, stávají se otroky svých kognitivních předsudků a silně se drží svých falešných přesvědčení.

Vaše vědomí je mocnější a silnější, než vaše mysl. Váš intelekt, uvědomění a odhodlání mohou kompenzovat vlivy vaší mysli a umožnit vám nakonec ovládnout svou mysl. Když si však nejsme vědomi vlivu, jaký na nás má naše mysl, nebo když máme slabý intelekt a vůli, stáváme se otroky své mysli. Individuální já nebo vědomí ustoupí na zadní sedadlo a mysl nás pohání myšlenkami, činy a chováním, které jsou často nevhodné a neužitečné.
Kromě vašeho vědomí však může hrát zásadní roli také několik dalších faktorů, které vám pomohou zvládnout vaši mysl. Faktory jako věk, čas, životní zkušenosti, přátelé a rodina, sociální kruh, kariérní úspěchy i neúspěchy, média atd.
Dalším zásadním faktorem, který ovlivňuje naši mysl, myšlenky a chování, je jídlo, které konzumujeme.

Udělat krok zpět od svých myšlenek a přenesení pozornosti do přítomného okamžiku může také pomoci reflektovat situaci a získat větší kontrolu nad svými myšlenkami. Odstoupení od svých myšlenek vám umožní získat zpět svou sílu. Umožňuje vám uniknout z otrocké pasti své mysli a místo toho získat schopnost ji ovládat.
Být si vědom svých myšlenek vám pomůže vyhnout se ulpívání na neužitečných myšlenkách a záměrně se odpoutat od nezdravých mentálních vzorců a interpretací, které vycházejí z nevědomé mysli.

Jak ovládat svou mysl
Strategie, které vám mohou pomoci ovládnout svou mysl a omezit nechtěné, rušivé myšlenky:

Identifikujte spouštěče svých rušivých myšlenek
Některé spouštěče přemáhají naši mysl a brání jí v soustředění se na produktivní jednání. Některé minulé zkušenosti, traumatické události, vztahy, místa, situace, lidé nebo dokonce konkrétní datum, mohou vyvolat destruktivní myšlenky a obtížné emoce. To může vést ke stresu, smutku, úzkosti, strachu, hněvu a dokonce i k touze po pomstě.
Pokud zjistíte, že máte konkrétní spouštěče a je obtížné se s nimi vypořádat, pak je důležité, abyste se je naučili identifikovat dříve, než ve vás vyvolají destruktivní řetězové reakce. Jakmile znáte své spouštěče, rozhodněte se, co chcete dělat a jak s nimi chcete naložit. Pokud se s těmito spouštěči nedokážete vypořádat, zkuste se jim vyhnout. To vám pomůže lépe zvládat své myšlenky a zabrání vám stát se vězněm své mysli.

Soustřeďte se na přítomný okamžik
Lidská mysl bývá až po okraj nacpaná zneklidňujícími myšlenkami a většina z nich je dotěrných. Místo toho, abyste se zabývali každou myšlenkou, která se ve vaší mysli objeví, se na chvíli zastavte a soustřeďte se na přítomný okamžik. Když se na chvíli zastavíte, umožní vám to uklidnit myšlenky, uznat své emoce a lépe porozumět sami sobě. Sebeuvědomění je klíčem k pozorování a uvědomění si svého myšlení a emocí.
Cvičením všímavosti (mindfulness) se naučíte, že uznání destruktivních myšlenek je zásadní pro získání kontroly nad vaší myslí. Jedině tak, že přijmete všechny své myšlenky a pocity, můžete si být skutečně vědomi přítomného okamžiku. Pokud tedy zjistíte, že se stáváte otrokem svých myšlenek, zaměřte svou pozornost na přítomný okamžik, bez ohledu na to, co zrovna děláte. Jedním z nejlepších způsobů je soustředit se na svůj dech.

Ovládněte svou mysl hlubokým dýcháním
Podle buddhismu naše mysl vždy potřebuje nějakou aktivitu, do které se může zapojit, a tak když se ji snažíme umlčet, naše mysl se snaží zůstat aktivní tím, že vyvolává nápady, myšlenky, vzpomínky a starosti, které se prohánějí naší myslí. Tyto myšlenky nás udržují v zotročení a brání nám prožívat duševní klid.
Toto je známé jako „opičí mysl“. Jedna studie z roku 2018 vysvětluje: „Opičí mysl je metaforou přirozeného sklonu mysli k neklidu – skákání z jedné myšlenky nebo pocitu na druhou, jako když se opice houpe z větve na větev.“ Vědci se však domnívají, že klid a nehybnost mysli lze rozvíjet systematickým mentálním tréninkem zahrnujícím kombinaci koncentrace, nekoncepčního pozorování a rozlišování.

Hluboké dýchání nám může pomoci uklidnit tuto opičí mysl, opustit všechny destruktivní, dotěrné myšlenky a uvolnit se. Vědomým zaměřením na svůj dech dáte své mysli úkol, na který se má soustředit. Takto ovládáte svou mysl. Hluboké dýchání, také známé jako břišní dýchání nebo brániční dýchání, vám může pomoci snížit stres a úzkost, uvolnit napjaté svaly, zlepšit soustředění a lépe spát. Zhluboka dýchat je skvělá strategie, jak získat duševní jasnost a prozatím se odchýlit od nekontrolovaných myšlenek.

Meditujte
Meditace není jen pro mnichy a jednotlivce se zájmem o spiritualitu. Meditace může mít také mnoho psychologických výhod, které vám umožní ovládnout svou mysl, místo abyste byli jejím otrokem. Tato prastará technika nám pomáhá rozvíjet uvědomění a všímat si přítomného okamžiku. Meditace je odpovědí na naši opičí mysl, která se nás snaží proměnit ve svého otroka. Mění naše vědomí, zlepšuje pozornost a koncentraci, rozvíjí přijetí a učí nás vzdát se věcí, které nás trápí. Může také snížit stres, úzkost, obavy a strach. Vytvořením hlubokého stavu relaxace vám meditace může pomoci zažít klidnou mysl.
Každodenní cvičení vám umožní překonat sled neuspořádaných myšlenek, které vytvářejí stres tím, že je vaše mysl přeplněná a chaotická. Meditace také zlepšuje vaši fyzickou, duševní a emocionální pohodu.

Posaďte se na klidné místo, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Nesnažte se vyhýbat jakýmkoli myšlenkám, které vznikají přirozeně. Místo toho je jednoduše uznejte a nechte být.
Soustřeďte se na svůj dech a cvičte alespoň 10 minut denně.

Zde je několik dalších způsobů, jak ovládnout svou mysl:
Přijměte své nevítané myšlenky a dál je nerozvádějte.
Povzbuzujte a rozvíjejte u sebe konstruktivní myšlenky a emoce.
Vyhněte se přílišnému přemýšlení a přemítání o minulých událostech.
Snažte se získat nové perspektivy.
Procvičujte si vizualizaci a řízené představy.
Naučte se zvládat stres relaxačními technikami.
Pište si deník a zapisujte si své myšlenky.
Poraďte se s odborníkem na duševní zdraví nebo s terapeutem, pokud máte pocit, že je to mimo vaši kontrolu.

Nebuďte loutka
Nemusíte kontrolovat své myšlení, stačí jen nenechat se jím ovládat.
Mysl je hrozný pán, ale je z ní výborný otrok. Místo toho, aby vám životní situace diktovala a ovládala váš život, začněte žít vědomě. Když se naučíte ovládat svou mysl, získáte kontrolu nad tím, jak se cítíte a co děláte. Lépe reagujete na stresory a cítíte vděčnost za to, co máte. I když ovládat svou mysl může být opravdu těžké a vyžaduje to dlouhodobou praxi, nakonec to bude více než stát za to. Budete odolnější, šťastnější, trpělivější a klidnější. Být pánem své vlastní mysli a rozvíjet své vědomí promění celý váš život k lepšímu.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho loc 2023-07-31 22:06:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vládnoucí mysl = Ego.
Vzniká-li naše odpověď okamžitě, pak to bývá myšlenka automatu – Ega.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-08-02 14:21:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to trochu náročnější studium, ale o to užitečnější článek, dobrý na archivaci a stále se potom k němu vracet. Jen tak se mohou dostavit výsledky.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-08-02 15:57:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ve své mysli stále chovám novou, vyšší formu dimenze lidstva, ve které se lidé po celou dobu zabývají ušlechtilými a budujícími myšlenkami, které na svém portále tak vytrvale popisuje paní Aluška. Do očí se mi někdy vkrádají slzy, drazí přátelé, když si představím, že za dveřmi je nádherný svět plný pochopení a nezištné lásky vůči všemu kolem. Ta doba, ač se to nezdá rychle přichází s probouzejícím se lidstvem – to je totiž jedna z hlavních podmínek vzestupu lidstva. Potom tento web a jemu podobné budou bezesporu mít svá nezadatelná místa třeba ve veřejnoprávní televizi a zaplní celou naši mysl dobrými a užitečnými věcmi. Není to snad ta opravdová osvěta, kterou člověk ke svému šťastnému, radostnému a zdravému životu potřebuje?

Ikona diskutujiciho asdf 2023-08-13 08:21:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Takový svět ve skutečnosti už existuje, jen o trochu „vedle“, opravdu doslova za dveřmi. Nejde o to, zda se k němu bude ten každodenní k němu bude přibližovat, ten také jen tak existuje a nemění se. Ale můžeme se změnit/měnit my, a pomalu se k tomu krásnému dobrému světu přesouvat výše zmíněnou myšlenkovou projekcí, až v něm opravdu budeme. A pak to opravdu bude vypadat jako by se kolem nás svět měnil k lepšímu, ale ve skutečnosti jsme to my co jsme se rozhodli vizualizací dobra a myšlenkovým soustředěním k němu přejít. A na tom je dobré to, že na ostatních vůbec nezáleží, ať si jdou kam chtějí, pokud s naší myslí vytrváme, nemůžou nám v cestě k lepšímu světu nijak zabránit (z našeho pohledu prostě nějak skončí, ať už tím že se polepší (zmizí v nich zlo) nebo skončí s tím zlem i jejich fyzická existence). Je to podobné jako bychom byli na poušti a chtěli aby tato rozkvetla a změnila se v zahradu. Můžeme tam sedět a čekat že k tomu dojde „samo od sebe“ a možná se i nějakém geologickém horizontu dočkáme, a nebo se zvedneme a systematicky půjdeme až dojdeme do míst kde je příroda svěží a prostředí vhodné k životu. A jak tak půjdeme, tak uvidíme jak se krajina kolem nás mění k lepšímu, mnohem rychleji než kdybychom jen tak stáli na místě a čekali, a nebo chaoticky bez cílevědomosti jen tak pobíhali sem a tam…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek