Jak perfektně usnout?

15.9.2008 v Návody 0

Dnes, jako výjimkou, nejsem autorem následujícího článku. Psala ho bytost mě na celém světě nejbližší… vy, kteří mě znáte víte, že já podávám data trošku jiným způsobem vyjadřování 🙂

POMOC PRO VÁS VSECHNY A NEPOCHOPITELNÝ NÁVOD NA OKAMŽITÉ POUŽITÍ

Sdělím Vám něco co se nikde nedočtete a má to neuvěřitelný léčebný účinek na Váš organismus a zároveň způsobuje nevysvětlitelné efekty v hypothalamu, hypofýze a Limbickém systému člověka.

Pro lepší pochopení je nutné ale předeslat následující sdělení.

Spojení nervů a svalů v lidském těle a jejich vzájemným pohybem dochází k interakci energií a tato způsobí jakékoliv toky vysílaných silových polí v těle a z těla ven.

Známé je třeba chvění organismu člověka, když je člověku zima, aby se zahřál.

Tyto toky energetických polí okamžitě vybudí Vaše DNA a uvedou je do aktivního stavu nejvyšší pohotovosti. Tenhle stav mimo mnohé jiné vyvolá TVORBU PROTEINŮ VE VAŠEM TĚLE.

ANO POCHOPILI JSTE NAPROSTO SPRÁVNĚ ZAČÍNAJÍ SE V TĚLE MATRIALIZOVAT PROTEINY ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ.

Tyto vybuzené antény jinak taky nazývané chromozomy a sekundárně potom systém THALAMU, HYPOTHALAMU A HYPOFÝZY ZAČÍNAJÍ PŘIJÍMAT FOTONY A Z NICH MATERIALIZOVAT POTŘEBNÉ LÁTKY A SLOŽKY DŮLEŽITÉ PRO TĚLO.

Jeden foton, který dopadne ze slunce na Vaši pokožku nebo na sítnici oka (to ale nesmíte nosit žádné sluneční brýle jako AGENTI V MATRIXU) má v sobě zakódovaná data a nyní se držte jaké obrovské množství dat to je: JE TO PŘESNĚ 1×10 na 38 DAT

Pro ty co si neumějí představit tuhle velikost tak je to následující číslo

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 D A T KTERÉ DOPADAJÍ NA VAŠI POKOŽKU A OPRAVUJNÍ VAŠE TĚLO, ZHMOTŇUJÍ NEDOSTATEK VITAMÍNŮ A LÁTEK, KTERÉ TĚLO POTŘEBUJE NA VLASTNÍ BEZCHYBNÝ PROVOZ ORGANISMU.

A TOHLE JE TAKY PLATNÉ PRO ZVÍŘATA, ROSTLINY, STROMY BA DOKONCE PRO NEŽIVOU PŘÍRODU PRO KAMENY A HLÍNU, DÁ LI SE HLÍNA A KAMENY POVAŽOVAT ZA NEŽIVOU PŘIRODU. (dle určité nauky je i kámen živá hmota)

Pro buňky v těle tuhle práci provádí pokožka a pro mozek je přijímačem sítnice v oku.

Lidé, kteří žijí jenom ze světla tak se denně dívají 1-2 hodiny do slunce a to třeba i v pravé poledne a přibývají a ubývají na váze tak jako kdyby jedli.

Nedoporučují pro ty kteří by se chtěli touhle metodou ze slunce živit, dělat to hned napoprvé v pravé poledne!!!!!

Začít ráno hned po východu sluníčka a večer před západem slunce.

Já osobně znám několik lidí v Německu, Rakousku a Švýcarsku

A je taky nutné k tomu vědět i další podrobnosti.

Tímto jsem vysvětlil proč taky v zimě odchází do jiné dimenze (umírá) více lidí než v létě.

Všechny ty (sračkové) krémy na opalování Vám brání ve vstupu těchto fotonů do těla. Nejlepší je používat olivový olej panenský a nic jiného.

A nyní to co jsem Vám chtěl sdělit. Můžete si to vyzkoušet, když třeba nemůžete usnout a máte neustále mnoho myšlenek (destruktivních) , nebo jste nejistí, máte strach a popřípadě se vám točí hlava a nevíte co dělat…..

a mnoho jiného…..

Jeden z NEJNEUVĚŘITELNĚJŠÍCH GENERÁTORŮ LIDSKÉHO TĚLA NENÍ NIC JINÉHO NEŽ VAŠE O Č I !!!!!

JSOU TO NEUVĚŘITELNÉ VYSILAČE A PŘIJIMAČE FOTONŮ PRO LIDSKÝ ORGANISMUS .

OČI VYTVÁŘÍ ELEKTRICKÝ DIPÓL A VYSÍLAJÍ OKAMŽITĚ PŘI JEJICH URČITÉM POHYBU ELEKTRICKÉ PROMĚNLIVÉ POLE DO VAŠEHO MOZKU !!!!!

Tímhle můžete (restartovat) vymazat všechny myšlenky a krásně usnout a samozřejmě mnoho dalších věcí než to co jsem uvedl. AKTIVUJETE VÁŠ MOZEK NEUVĚŘITELNÝM ZPŮSOBEM.

Mechanizmus pro tohle působení není běžným lidem znám.

Jak tedy postupovat je velice jednoduché a až krutě jednoduché a primitivní.

NÁVOD:

Představte si že Váš obličej jsou hodiny.

Nejlépe si lehněte na záda a začněte pravotočivě kroužit vašima očima zhora od 12 Hodiny přes 3 a 6 hodinu na 9 a zpět na 12.

Jinak jednodušeji řečeno začněte dělat pravotočivé kruhy Vašima očima.TO JE VŠE. Tohle zkoušejte prosím minimálně 1 minutu před usnutím a najednou zjistíte že hned v zápětí usnete. Není to napoprvé lehké ale dá se to naučit.

Né aby jste kroužili levotočivě. Nefunguje to, protože vesmír má pravotočivý pohyb zakódovaný jako konstruktivní, levotočivý jako destruktivní.

( pozn.: PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK!!! OD LEVÉ RUKY K PRAVÉ!!!! POZOR NA TO!!!!!

Pro ty co rozumí je následující vysvětlení:

Pohybem očí vytvoříte elektrické silové pole, které působí na membránové vstupní (gate) dveře neuronálních transmiterových čidel (rezonátorů) které způsobí okamžité nabuzení tak zvaného PLEASURE – TRANSMITER VYSÍLAČE ROZKOŠE NEBO JINAK VYSÍLAČE VŮLE NEBO POTĚŠENÍ…..

…..a tyto způsobí RESET jinak řečeno výmaz destruktivních dat u oscilátorů destrukce v mozku.

Tohle je známý fakt a je zneužit u HAARPU mobilních telefonů , radarů a mnohých jiných.

V neposlední řadě čipování lidé už tyhle možnosti mít nebudou a atd atd atd…..

Bude jim vnucen pravý opak…..

Až zavěsím tenhle telefon nechám již jenom na Vás, co se bude dít dál …..

__________________________________________________

Pro jistotu ještě přikládám obrázek, který naznačuje, kterým směrem máte kroužit. – Podívejte se na něj, sledujte šipky, kružte podle nich a ten směr si zapamatujte. Jako vodítko vám může být třeba to, že se budete soustředit vždy na horní část kruhu. A podle toho na kterou stranu směřuje ta horní část můžete posoudit, jestli je to levo- nebo pravotočivé. – U mě takové vodítko funguje vždy výborně, když mi to zrovna nějak vypadne z hlavy. Podívám se na horní část a hned vím.

Tento obrázek tedy ukazuje pravotočivý směr kroužení očí.

-POZOR! PŘI KROUŽENÍ PŘED SPANÍM MÁTE MÍT OTEVŘENÉ OČI!-

Kroužit musíte rychle a nepřerušovaně, zavřené oči mají menší účinek.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek