Jak posílit intuici do maximálního potenciálu

24.4.2022 v Energie 6

Vaše intuice je mocný nástroj, který vás může chránit před mnoha nebezpečími plynoucími z okolního světa. Může jít o něco tak nenápadného, jako je varování před chůzí tmavou uličkou pozdě v noci nebo varování, abyste se při procházce parkem ohlédli přes rameno, nebo o hlas ve vaší hlavě, který vás varuje, abyste se vzdálili z určitého úseku chodníku chvíli předtím, než tudy projede auto a narazí do stromu přímo v místě, kde jste předtím stáli.Na jedné straně jsme často nabádáni, abychom důvěřovali svému instinktu, avšak naše společnost, která klade důraz na fakta a prokazatelnost, nejprve vyžaduje hmotný důkaz, aby něco bylo bráno vážně. A to je oblast, kde naše intuice nemá šanci prorazit. „Cítím to, ale nevím proč,“ neobstojí před hodnotící logikou. Proto je práce s intuicí něco, co je třeba specificky rozvíjet a trénovat, zejména abychom se naučili pochopit jak ji vnímáme, jakým způsobem k nám promlouvá.
Intuice funguje podobně jako sval. Můžeme ji rozvíjet a posilovat pomocí konkrétních kroků, technik a cílených cvičení, nebo ji můžeme nechat ochabnout a snížit její moc tím, že ji budeme trvale ignorovat a necháme ji zcela ustoupit. Nenechte to zajít do této fáze, mnohdy je právě intuice to, co vás může dělit od fatálních následků. Jsou situace, které logika nemá šanci správně vyhodnotit, zejména pokud jde o budoucnost a věci, které nám nejsou známy a přitom mají na situaci vliv.
A jak můžete svou intuici posilovat?

Nepodceňujte své sny
Vaše sny často slouží jako komunikační prostředek. Poskytují vám zprávy, které se vám snaží předat vaše intuice nebo podvědomí. Používají je také strážní andělé a vyšší síly, aby s vámi komunikovali. Pokud máte intenzivní živý sen, u kterého proživáte silné emoce a přesně si ho pamatujete, je lepší si ho zapsat do snového deníku. Může v sobě skrývat důležitou nápovědu o tom co přijde, nebo co se děje za vašimi zády.

Věnujte hlavně pozornost přitomnému okamžiku
Pokud si dovolíte příliš se zabývat tím, co bylo a co teprve přijde, může to způsobit, že budete zcela ignorovat to, co se děje tady a teď. Naučte se věnovat pozornost svému aktuálnímu okolí a soustřeďte se na přítomný okamžik, protože intuice s námi může mluvit, pouze pokud jsme duševně přítomní. Projevuje se tady a teď. Když jsme myslí jinde, nedokážeme ji vyhodnotit, nebo zaregistrovat.

Hrajte si
Pokud si z umění naslouchat své intuici uděláte povinný úkol. Rychle vás to přestane bavit. Udělejte z toho hru. Než se podíváte na hodinky, zkuste odhadnout, kolik je asi hodin. Pokud uslyšíte klepání na dveře, odhadněte, kdo by tam mohl být, než je otevřete. Všímejte si, jaká je vaše první myšlenka, když potkáte nového člověka (intuice vám často řekne, jestli je dobrý nebo špatný, dřív než na vás stihne udělat první dojem), než zvednete telefon (o co asi jde, co vám dotyčný chce říct). Stačí si všímat, jestli ucítíte, jestli to bude dobré nebo špatné. Klidně to omezte na prosté ano/ne, dobrý/špatný.
Cílem je naučit se věnovat pozornost tomuto neuchopitelnému pocitu. Většina lidí ho má, ale nevěnují mu pozornost, nevšímají si ho. I když nemusíte vždycky odhadnout správně kolik je hodin nebo proč vám někdo volá, jde o to, že se učíte vnímat prvotní pocit. Jde o samotný proces toho, že si vůbec všimnete a věnujete tomu pozornost. Mnohokrát se spletete a nevyjde vám to, ale pochopíte, jak to funguje a že určité pocity v určitých situacích prostě máte. Je to způsob, jak sám sebe poznat a pochopit jak fungujete, jak reagujete. A pak, až nastane zlomový bod, vám tento pocit řekne, co máte dělat.

Buďte často v přírodě
Příroda promlouvá k naší duši, nabíjí nás energií a zvyšuje naše vibrace. Tato kombinace posiluje i naši intuici, protože v přírodě, v klidu a harmonii, v krásném prostředí, se zvyšuje naše citlivost a vnímavost. Zkuste si posedět hodinku nebo dvě venku, rozjímejte o krásných věcech, pozorujte trávu, broučky a vnímejte, jak vás to mění.
Zvyšování energií je důležité, pokud chcete posílit nebo udržovat svoji intuici, protože čím lepší energie člověk má, tím více je vnímavý. Můžete k tomu použít i vhodné pomůcky jako jsou Přírodní křišťály, nebo Energetický krystal.

Všímejte si své energetické hladiny
Je to často přehlížený projev. Úroveň energie, kterou cítíte, když jste v blízkosti určitých lidí nebo vstupujete na určitá místa, může působit jako varovné znamení. Pokud si všimnete, že pokaždé, když jste v blízkosti určité osoby, cítíte se vyčerpaní nebo slabí, buďte obezřetní a vyhýbejte se takovým místům i lidem. Pokud se naopak cítíte optimisticky a živě, znamená to, že dané místo nebo osoba vám energie zvyšuje.

Věnujte pozornost znamením
Vaše intuice většinou nebude mluvit hlasitě a zjevně. Často budou její vzkazy přicházet jen jako pouhý šepot, nebo náznak. To platí zejména na počátku vaší cesty. Většina lidí, kteří nevědí, čemu mají naslouchat, většinu zpráv, které se jim intuice snaží sdělit, přehlédne. Naučte se naslouchat a věnujte pozornost i těm nejmenším náznakům. Někdy je dobré si to psát, podobně jako sny.

Požádejte o pomoc nahoru
Poproste své strážné anděly o vedení. Řekněte, že jste ochotni naslouchat, že stojíte o jejich rady a prosíte, aby vám pomohli při učení se naslouchání své intuici. Nemusíte od nich cítít žádnou odpověď, nebo i můžete, to je zcela na vás. Nechtějte okamžité výsledky po první modlitbě. Tyto věci si vyžadují čas a trénink. Jisté je, že andělé vaši prosbu uslyší a budou se vám snažit vyjít vstříc. Andělé vždy na naše prosby odpovídají, ale ne vždy jejich odpověď zachytíme, je to normální.

Reagujte
Když vám intuice předá zprávu, kterou pochopíte, okamžitě na ni reagujte. Tím, že jí věnujete pozornost a zaměříte se na její upozornění, účinně posilujete komunikaci mezi svým vědomím a podvědomím. Dáváte tak své intuici prostor a možnost promlouvat silněji, častěji.
Může se vám stát, že přijmete znamení nebo signál, který nebudete schopni vyhodnotit. Budete vědět, že se něco děje, ale nepochopíte, co na základě toho máte vykonat. Může se vám stát, že něco zaregistrujete, ale nebudete schopní pochopit ani to, jestli to znamená ano, nebo ne. V takovém případě si signál zapište, buďte opatrní a vyčkejte, může se to později vyloupnout konkrétněji. Případně o další znamení požádejte své anděly. Nejste dokonalí a nevíte všechno, ale důležité je, že máte snahu. Neschopnost jednoznačně přečíst znamení se občas stane, do takové situace se mohou dostat i ti nejzkušenější z nás, takže nepodléhejte zbytečně prvnímu nezdaru a nehažte flintu do žita. Zkrátka buďte dál pozorní.

Vnímejte, co říká vaše tělo
Máme sklon být hodně v hlavě, ale pozor! Intuice sídlí v celém našem těle a často nepromlouvá pouze intelektuální, myšlenkovou cestou. Promlouvá i přes vaše fyzické tělo! Pokud si například všimnete, že se vám při pouhém pomyšlení na určitou situaci okamžitě udělá nevolno, je to silné znamení, abyste se jí vyhnuli. Nebo někam jedete, v hlavě se vám neodehrává nic zvláštního, ale najednou vám scvakne v žaludku, nebo na prsou, až vás to znervozní. Řeknete si co je, proč mě to tak bolí, vždyť se nic neděje a nedělám nic zvláštního… Znamená to, že tam nemáte jet. Pokud jede někdo s vámi, může se to týkat daného člověka. Pokud se vám zničehonic udělá špatně, nebo se vám sevře na hrudi a přitom jste zdraví a tyto problémy obvykle nemíváte, pozor, je to důrazné varování!

Testujte a zapisujte
Když pracujete na zlepšení své intuice, dovolte si ji občas otestovat. Pokud máte pocit, nebo předtuchu, že se něco může stát, zapište si tento dojem spolu s datem a místem kde to na vás přišlo. Pak počkejte, zda se tyto předpovědi vyplní. Jakmile posílíte svou intuici, všimnete si, jak často jsou tato tušení zakořeněna v pravdě. To vás povzbudí k větší důvěře v sebe sama.

Sledujte znamení
Poselství, které hledáte, nemusí přijít v podobě fyzického pocitu, nebo emoce. Místo toho se vám důležité poselství může zjevit prostřednictvím znamení ve světě kolem vás. Věnujte pozornost menším detailům. Vidíte všude, kam se podíváte, stejné číslo? Všímáte si náhle motýlů, kteří jsou všude kolem vás? Každé z těchto znamení může mít význam.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022 

Komentáře

Ikona diskutujiciho hanka 2022-04-24 08:06:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasné a praktické tipy, děkuju!

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-04-24 14:38:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já bych doporučil ty tvoje články jako povinnou četbu ve škole, ale nejdřív pro učitele a pak pro studenty.

Ikona diskutujiciho Jo 2022-04-25 12:29:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Viď?? Taky mě to hned napadlo. 😄👍 Školky a školy budoucnosti založené na duchovních praktikách. Klidně i ve formě her… No úplně to vidím!

Ikona diskutujiciho Jo 2022-04-25 12:27:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek. Občas se mi stalo, že jsem měla náhlé vnuknutí něco udělat, udělat jinak nebo naopak neudělat než obvykle dělám. V prvních chvílích mi to nedávalo smysl (zasahuje do toho mysl, protože mysl potřebuje být stále udržovaná v jistotě stejných, neměnných věcí). Ale později mi to dalo vždy význam a odpověď. Je potřeba cvičit mysl/ego, aby se nebála těchto věcí. Jako jsou předtuchy, intuice, vnuknutí, telepatie. Zkrátka vše co nemůžeme vidět, sáhnout si na to. Je velmi obtížné překecat mysl, aby se nechala vést těmito duchovními a vesmírnými zákony. Kdo to dokáže, ten prošel v podstatě procesem duchovního probuzení, vývoje a osvícení.
Ty dva usmířil v jednom domě aneb hmota vedená duchovní podstatou.

Umím si představit takové školky, školy, univerzity kde by se už v dětech podporovaly všechny tyto naprosto potřebné věci pro život ve hmotě.
Prozatím jsme byli už od školky všichni vedení k opaku. Jen k životě ve hmotě, s uctíváním hmoty a vedení egomyslí.

Ikona diskutujiciho Jol 2022-05-18 19:57:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda.. Ja každé tehotenstvi poznala podle snu s pozitivním testem i když logika říkala ze tehotna nejsem. Byla sem

Ikona diskutujiciho Marie Anna Eva 2022-05-19 07:31:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vzpomněla jsem si na jeden můj sen, který se mi před lety zdál. Šla jsem s manželem po cestě kolem plotu, u kterého seděla kočka na obrácených neckách. Ve výkladu jsem si našla, že kolem mne je faleš a intriky a manžel že je moji oporou. Něco jsem v práci tušila,ale takhle jsem si to potvrdila. Následující den jsem se vypravila na ústředí podniku, zaklepala jsem na první dveře. řekla, jakou mám kvalifikaci a praxi a že bych tam chtěla pracovat. Tamní šéf nadskočil radostí a ukázal mi místo, které potřeboval obsadit. Ostatní jako „papírový převod“ na nové místo zařídila promptně jeho náměstkyně a já jsem se další den přesunula. Na starém pracovišti všichni koukali jako puci, protože jsem jim do pracně vytvořených sítí intrik hodila vidle. Pomalu vyplouvalo, co jsem dříve jen tušila. Fungova jsem tam jako užitečný idiot, který každého všechno naučil a zaučil, aby pak ti noví šli dále a výš a já běhala na stejném místě jako ten křeček v kolečku. Závěr byl téměř biblický. Netrvalo dlouhu a původní oddělení celé zrušili a hlavní intrikánky se pracovně potulovaly tu a támhle.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek