Jak poznat černého mága nebo zlou čarodějnici

5.8.2020 v Spiritualita 35

Zlé čarodějnice nemají pokaždé špičatý dlouhý nos pokrytý bradavicemi, ale dají se celkem snadno poznat. Stejně tak i černí mágové. Jsou to zejména metody s jakými pracují a přístup k lidem, co je snadno odhalí. A nemějte obavu, po letech se charakter každého člověka zapíše do jeho tváře i navenek.

O čem je skutečná černá magie
1. praktikování magického umění za pomoci zlovolných energií a entit
2. obecná spolupráce s démony
3. praktikování magie, která zasahuje do svobodné vůle druhých osobTypické poznávací znaky černého mága, nebo zlé čarodějnice

1. Kašle na svobodnou vůli
Vrhat na někoho kouzla bez jeho svolení může nadělat takovou paseku, že když se tato destrukce vrátí zpátky k čarodějnici, nebude stačit valit oči. Neexistují žádná ,,nevinná černá kouzla“. Vždy, když si s temným uměním pohráváte, platíte za to na oplátku výraznou daň.

Když na někoho sesíláme kouzla bez dovolení, hrajeme si ,,na boha“. Myslíme si, že víme, co je dobré pro ostatní, i když neznáme ani ty nejzákladnější duchovní zákony. I životní problém přišel k dotyčnému z nějakého důvodu. A tímto důvodem může být například jeho probuzení. Navíc vše, co se s námi děje, je nějakým způsobem vyvoláno našimi úmysly a činy. Snaha obejít něčí svobodnou vůli není nikdy zadarmo.

2. Vyvolává temné síly
Nikdy bychom nepožádali zloděje, aby nám pomohl otevřít zamčené dveře od našeho domu. Stejně tak nežádáme od démona, aby nám pomohl i když jsou naše záměry dobré. Toto nikdy nesmíme pokoušet za žádnou cenu.

Démoni se obvykle mágy snaží oklamat a manipulují s nimi nepředstavitelným způsobem. Pro nikoho nepracují zadarmo pokud to není pro ně samotné výhodné a plody jejich služeb se nakonec obrátí proti mágovi.
Někteří černí mágové jsou buď tak naivní a hloupí, nebo tomu skutečně uvěří, že jsou schopní pracovat s nebezpečnými bytostmi, které je vedou do záhuby, ale představují se jim jako neutrální, nebo dokonce dobré.

3. Až moc se předvádí
Účel mága není ukázat, jak mocný je. Neměli bychom svou energií plýtvat na svou potřebu vypadat zajímavě, důležitě, získat obdiv, nebo donutit někoho uvěřit v síly které ovládáme. Snaha přimět někoho aby uvěřil, zasahuje do jeho svobodné vůle a navíc za zneužívání duchovních darů přijde trest. O své duchovní dary přijdeme, pokud naše záměry nebudou vždy zcela čisté a nebudeme s nimi uctivě zacházet.
Předvádí se proto pouze černokněžníci, protože démonům je jedno, že kouzlením sytí své ego, ti to naopak podporují.

4. Využívá slabých a nevinných
Černá magie je silná, dokáže někoho zmanipulovat nebo donutit, aby udělal co černý mág vyžaduje. Černota se pozná podle toho, že se nezdráhá mířit proti lidem a vyřizovat si s nimi účty.
Dobří lidé se skutečnými duchovními dary ovládají síly přírody, nikdy ne lidi.

5. Černý mág je nevděčný ignorant
Černý mág nikdy neděkuje silám, které mu daly moc. Není skromný, ani uctivý.
Vyšší síly od nás sice nevyžadují uctívání. Ale vděčnost otevírá dveře do nebe. Vděčnost a úcta je velmi důležitá při duchovní práci a komunikaci s vyšší sférou.
Naučte se vždy poděkovat všem nebo všemu, co vám pomohlo. Jak při duchovní práci, tak i v běžném životě u banálních záležitostí.

5+1. Hraje si na oběť, aby tak omluvil své činy
Všichni jsme už potkali tuto unikátní sněžnou vločku. Narcistický člověk, který věří, že s ním všechno souvisí a je ve všech myslitelných ohledech speciální. Když čarodějnice uvěří ve svou magickou převahu, věci se jí snadno vymknou z rukou. Přestane respektovat vyšší principy (v horším případě je ani nezná) a začne si psát svá vlastní pravidla, kdy je jí vše dovoleno (avšak pouze v její zvrácené mysli).
Tato osoba se bude snažit manipulovat s ostatními, aby odlehčila své špatné skutky a posílila svá černá kouzla.
Zatímco ubližuje druhým lidem a snaží se je zlikvidovat, tváří se navenek že ona je ta dobrá, která se snaží zachránit svět před nimi, protože podle ní jsou špatní a … dosaďte si jakoukoliv pohádku, protože lež a zrada jdou s černou magií ruku v ruce.

7. Jejich aura smrdí… oni sami strašně smrdí
Zlá čarodějnice se víc zabývá kletbami, uřknutím a vysíláním destrukce, než žehnáním a ochrannými rituály. Temné síly, které tyto čarodějnice řídí, je vedou k tomu, každý den dělat více a více chyb. Jejich energie se časem pořád víc a víc zhoršuje. Být v blízkosti těchto lidí není příjemné.

Konstruktivní lidé a senzibilové je poznají podle nepříjemného až nesnesitelného smradu, který vydávají (ale jiní lidé tvrdí, že nic necítili). Bývá to smrad týden nemytého podpaží které se pařilo v polyesteru, nebo smrad nohou, které už týden chodí v kožených botách se stále stejným párem ponožek z umělého materiálu. Bývá to také smrad starého zatuchlého baráku. Tento puch je tak úporný, že máte pocit že se vám zažral do nosu a vyžaduje dvě hodiny intenzivního větrání a následné vykouření vonnými esencemi.
Na první setkání jsou tito lidé pocitově odporní a odpuzující.

Zajímavostí že, tak tak jako destruktivní černí mágové smrdí a odpuzují konstruktivní lidi, u černého mága setkání s vysoce konstruktivním člověkem vyvolává obrovskou nenávist, závist a nutkavou potřebu tomuto člověku co nejvíce ublížit. Protože je ve vleku destruktivních energií, které dobré lidi nenávidí a snaží se je zlikvidovat.

8. Jsou mstiví a zákeřní
Zlá čarodějnice nebo černý mág se s vámi bude bavit (stejně tak i démoni) pouze tehdy, kdy má pocit, že mu z toho něco kápne. Ve chvíli, kdy se s ním přestanete vídat a on zjistí že přišel o vaše zdroje, vytáhne na vás všechno co má, aby vás zničil. Nemuseli jste mít žádný společný konflikt, mohli jste například jen ztratit zájem. Jejich ego je tak nenasytné a jejich vnitřní nejistota tak obrovská, že i obyčejnou ztrátu zájmu chápou jako obrovský osobní útok.
V případě že jste se pohádali, nebo jste zjistili s jakým neřádem jste se to vlastně stýkali, bude jejich nátlak na vás ještě mnohem větší.
Černí mágové a zlé čarodějnice mají jednu věc společnou, zásadně vždy jsou to zlí lidé s křivým charakterem, kteří se v pomstě a zlu doslova vyžívají a ve snaze vás pošpinit nebo zlikvidovat, se neštítí absolutně ničeho. Nasadí na vás všechny páky, které mají.

9. Mají křivé nosy a sami se stylizují do podoby černého mága
Tento bod nemusí sedět na všechny, zejména pokud se bavíme o mužích. Ale většina zlých čarodějnic, které jsem doposud potkala, měly společné znaky. V podstatě pořád chodily celé v černém, téměř na nich není vidět jiná barva a když už, je to opět barva tmavá, maximálně červená. Nosí přehnaný makeup, veliké protáhlé oční linky, často se stylizují do gothic stylu. Vlasy mají černé, nebo červené. Nosí na sobě kříže, ankhy, triquetry, horova oka, prsty mají obalené prsteny.
Mají křivý obličej. Nos uhýbající na stranu, uhýbající bradu, křivé koutky úst, jedno oko výš a druhé níž, nebo jedno oko přivřenější než druhé. Na obličeji mívají minimálně jednu (nebo i více) velikou bradavici, na nose nebo v okolí úst. Někdy doslova vypadají, jakoby právě vylezli z rakve. Fascinuje je temná kultura, gothika, smrt, lebky a zlo. Nosí to na sobě, nosí si to domů, je to jejich styl.

10. Jsou manipulativní a vyprávějí příšerné nebo úchylné historky
Typický znak černého mága je, že se vás hned z kraje snaží zmást. Jejich oblíbená hláška je, že není jenom černá a bílá, ale mnoho odstínů šedé a že jsou ve spojení s bytostmi, které nejsou ani dobré ani špatné, že jsou šedohnědé. (Doslova, toto není žádná metafora, ale skutečný přepis blábolů, které jsem si vyslechla od vícero případů)

Dodneška vzpomínám například na příběh jednoho vykuka, který vyprávěl jak byl přes noc venku s bandou lidí. Jedna žena z party řekla, že jsi jde odskočit na malou do keře. Když se vrátila, říkala, že na tom místě muselo něco zlého být, protože se tam celou dobu bála takovým způsobem, jaký u sebe nepoznává. Černý mág jí na to řekl, že o tom ví, že za ní poslal jednu ze svých šedých bytostí, aby ji hlídala. A historka nabrala ještě větší grády ve chvíli, kdy ji rozšířil o svou fantazii spojenou s vyměšováním dotyčné, kterou se sem už stydím napsat.

Nejvíce zbystřete ve chvíli, kdy vám někdo řekne, že dělá do magie, ale nestaví se na žádnou stranu, ani na dobrou ani na špatnou. To v překladu znamená, že je temný a snaží se vás jen zblbnout. O to víc v případě, kdy přetočí řeč na vás a snaží se vás přesvědčit, že ani vy nejste dobří. Tím se snaží hrát na temnou stránku ukrytou ve vás a posílit ji, pěstovat ji, abyste jim šli lépe na ruku a klesli na jejich úroveň.

11. Jsou labilní a nemocní
Temné bytosti a zlovolné energie, které se okolo těchto lidí zdržují, jim berou mnoho energie. Jde to ruku v ruce s duševní nestabilitou až bipolaritou, chronickou únavou a fyzickými nemocemi. Černí mágové jsou už v mladém věku dost nemocní, hodně je bolí záda a hlava. Mají deprese, nejednou navštíví léčebnu pro duševně choré, často užívají antidepresiva. Někteří se pokoušeli, nebo opakovaně pokoušejí o sebevraždu.
Provází je černé stíny, slyší hlasy a nenávidí šťastné lidi. Jsou nestálí v životě, kariéře i v partnerských vztazích.
Své partnery podvádí, zneužívají, okrádají, nebo si je přikouzlili prostřednictvím černé magie, když o ně předtím protějšek sám od sebe nejevil zájem.

Závěr
Buďte bdělí, protože i když se to zdá jako bizarní popis kreatur které musejí být velmi vzácné (přece kdo by něco takového dělal??), černých mágů je více, než by se zdálo. Někteří jsou zpočátku nenápadní, někdy se snaží vetřít do vaší přízně a tvářit se neškodně. Nebo do toho spadnou postupně tím, že sice projeví zájem o alternativní způsob života, ale nevyznají se v problematice, nemají pro to cit a osloví nebezpečné síly. Černým mágem se člověk nemusí stát z vlastní vůle nárazově, může se k tomu i dopracovat po letech, když na to půjde blbě a dostane se pod nadvládu temných bytostí.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Krucifix 2020-08-05 06:43:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Setkal jsem se v životě se dvěma osobami, které toto vše naplňují. Rizikem je, že i vytříbený první dojem je nemusí odhalit – mě to trvalo několik setkání, než jsem pochopil…dokáží se maskovat a platí to, že si hrají na oběti a vlastně hodné lidi. Bacha na ně. Jsou mezi námi.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-08-05 10:09:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jo alue jednou se potkal spoustu zlých čardějek po kupě jak na někoho posílali jednou byl skoro večer říkám si půjdu si vybouchat petardy co zbyli po silvestru zbylo dojdu k lesu a náhle slyším jako by se z něj ozívali hlasy bylo tam více lidí byla z toho cítit negativní energie ale byl sem zvědavy co se tam děje zavedlo mě to celkem hluboko do lesa a uviděl sem kruh asi 8 lidi jak tam cosi zlého vyvolávali asi nákýho démona a chtěli ho na někoho poštvat napadlo mě to překazit ale jak nahodou v kapse objevím zapomenutou petardu byla to bouchací petarda a vydávala ohlušující ránu to je napad hodím to blizko nich a tím se to vyvolávaní rozruší a navíc je to pořádně vyděsí a strochou stěstí se rozutečou připlížil sem se za nejbližsí křoví oni byli zjevně v tranzu už nevšimli si mě zapalil se petardu s hodil kus od nich a utikal sem pryč porad byli v tranzu ničeho si nevšímli za 10 vterin by se měla ozvat rána tu dobou sem byl uz zalezlí v lese BUUMM čardejky se rozutíkali na všechny strany doslova vyděšeny strachy já se málem zalknul tichým smíchem to bylo znamení které neočekávali tak a byl po vyvolavání a ja se těšil že ztoho vyjde bez následku jenže to sem se spletl mezitím sem šel domů ale myslím že si mě někdo z těch lidi všiml nebo si mě všimla zla sílá a mínila se mi za to pomstít když sem byl dál od lesa všiml sem že mě sledují z lesa ty čardějky vypadali jak nazagůlové v černých habitech a všechny na mě upirali své nenávistné a zlé myšlenky zjevně pochopili ža se jednalo o žertík no došel sem na silnici a šel sem domů na silnici a malem mě přejel náky blazen který jel jak kanec málem mě trefil ty lidi jsou blázni a došel sem domu a lehl potom mě se zdálo že sem byl opět v tom lese a že mě tam chytli bylo mi opravdu zle celej spocenej sem se probudil no fuj už nikdy takové sny co se dělo dál povím příště tlačí mě čas

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-05 11:22:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Hustej zážitek 🙂 Dobrý nápad, akorát musíš vždycky počítat s tím, že za každý hrdinský čin budeš po zásluze potrestán. To platí pokaždé, když někomu pomáháš z bryndy, nebo někoho zachraňuješ.
Jak už je to dlouho? Doufám že jsi provedl nějaký očistný nebo ochranný rituál, předpokládám že na tebe stihly něco poslat ty lesní mrchy. Takoví ,,lidé“ se neštítí ničeho.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-08-05 13:27:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak to dopovím probral sem se cely spoceny pižamo se mohl ždímat něco se na mne přilepilo a odmítalo se to pustit zlá energetická bytost začal sem prosit konstruktivní síly vesmíru o ochranu a vyzualizoval proud bílého světla který obklopil tu zlou bytost začala se vztekat nechtěj ani vědět jak vypadala koutkem oka sem viděl stín drapy to mělo veliký na hlavě to mělo roh demonické zjevení a říkám odejdi odsud nebo tě ta bíla energie spálí hned poté přišli i vesmirné konstruktivní bytosti a podporovali mě na energie a snazili se démona zahnat demon bušil do štítu nakonec když zjistil že neprojde utekl pryč ale utoky na mě nevzdal na mě přímo neutočil ale skoušel to jinak utočil na mě nepřímo připravoval ruzné nehody které mě měli zranit a že jich bylo třeba těsně vedle mě spadla křidlice ze střechy většinou na mě dycky něco schazoval velkých výšek a dělal vše tak abych si ničeho nevšim nakonec ho konstruktivní síly vesmíru dostaly a zlikvidovali jeho chování mě uplně vytrhlo on se mě nebal věděl že se umím bránit přitom na mě bezhlavě a bezestrachu zautočil měl sem za to že si vybíraj slabé oběti je to pro ně snažší a meně náročné snadny zdroj energie a to sem pronašel věty typu sem stvořen ze světla které tě sežehné a nekonečná bude má moc jako nekonečný samotný vesmír nemůžeš obstát proti nekonečnu uteč a daval se do nich silnou vůli jako moc to na něj nezabralo bude to asi rok co se to stalo nebyt pomoci sil vesmíru tak bych asi nezahnal podle mě tu potvoru nadopovali energii díky tomu měla tak strašnou sílu

Alue ty bys to udělala taky kdybys viděla nakou slezinu zlých čarděju a čardějek hlavně narušit jejich rituál jakkoliv bude možný co bys udělala na mém místě kdyby si mě nevšimli bylo by to bez následku taky bych věnoval radu čtenářům tohoto bloku pokud uvidíte že se někdo koná černý ritual překažte to ale at vás při tom nikdo nevidí třeba pomoci petardy oni se leknou a ritual se tím rozruší hodně lidi mi vyčitá že hazarduji ale to se občas stavá když chcete mít pocit že jste hrdina podobných zažitku s čardejkami mám hodně často na ně narážím podívejte se třeba na fb stránky to něco uvidíte kolik černým magu se tam domlouvá na temné rituály a místa kde se sejdou pak tam stačí dojít počkat až se sejdou a pak odpalit dělbuch sranda jak se pak rozutíkaj na všechny strany rychle zdrhnout k autu a ujet ale to dělam když nemam roupama co dělat tak si hraji na hrdinu tím že kazím černým magům rituály

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-05 15:01:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Hele to je právě jeden takový omyl.
Duševně labilní a slabí lidé si ty démony v podstatě vyrábí sami tím, že si je přitahují. Tím jak myslí a jak se chovají. Zdravý člověk by si s tím poradil snadno, nebo takové problémy prostě nemá, protože nemá tu rezonanci které tyhle obtížné muchy vyhledávají. V podstatě se jenom lepí na jejich vlastní destrukci. Ti lidi nejvíc bojují sami se sebou, ne se skutečnými démony. Zlé bytosti a destruktivní energie jsou u nich vedlejší projev, je to SYMPTOM nabalený na primárním problému.

Ale když na tebe pošle černý mág černého anděla nebo démona, tak to je úplně jiné kafe. To můžeš být silný jak chceš, ale klidně na tebe v noci skočí a začne tě škrtit, nebo se ti zjeví a mluví na tebe a vyhrožuje ti, nebo právě jak sám říkáš, snaží se tě zabít různými nehodami.
A právě ti lidi co jsou nejvíce konstruktivní a nejvíc pomáhají lidem ven z matrixu, jsou nejvíc na ráně, protože se jich matrix snaží zbavit, protože mu narušují plány. Proto na ně jsou útoky, proto mají smůlu na zlé lidi atd.

Nebudu si hrát na kinga. V této konkrétní situaci jsem nebyla a tudíž jistě nevím jak bych se zachovala. Po bitvě je každý generálem, že jo 😀
Ale myslím si, že bych to vyhodnotila tak, že bych se pokud možno nepozorovaně zdejchla, nebo verze B, že bych celou dobu šmírovala, protože bych byla zvědavá (ale to je dost velká teorie, protože je tam riziko že na tebe taky něco skočí, možná bych to nechtěla riskovat). Přerušit jim rituál, to bych asi neudělala z několika důvodů:
1. Nemíchám se druhým lidem do života. Nestojím o jejich problémy. Když jsou blbí, tak jsou blbí a zaplatí za to. Nemusím u všeho nutně exhibovat. Jenom ať si vymáchají hubu, když mají takové zhovadilé nápady a chtějí škodit.
2. Kdybych jim to přerušila, tak by se na další termín slezli znova a dodělali by to, tudíž by moje intervence vyšla vniveč a ničeho bych nedosáhla. Čili zbytečný risk.
3. Vzhledem ke svým zkušenostem s temnými bytostmi bych nebyla ochotná riskovat jejich pomstu. Už jsem si užila dost zlých lidí i zlých bytostí, nemám chuť si to zopakovat.

Stejně si ale myslím, že to byl z tvé strany hrdinský krok… překvapuje mě, že na fb existují takové skupiny co se takhle otevřeně domlouvají a člověk zvenku se k tomu může dostat. To jsou teda pěkní amatéři. No, pak ať si ale nestěžují a nefňukají, až naplní blázince s diagnozou schizofrenie, protože tak tyhle srandičky většinou skončí. Odstřelí se sami z kola ven.

Ikona diskutujiciho Nunu 2020-08-08 10:46:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj

Ikona diskutujiciho Jana 2020-08-05 14:06:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Počula som už o viacerých prípadoch súvisiacich s takými ľuďmi, no osobne som zatiaľ nestretla žiadnu čarodejnicu/mága.. Ale napr. Jedna pani, čo vlastnila obchodík s kamienkami, čajmi atď. mi rozprávala, keď som u nej bola nakupovať, že na ňu nejaká žena posiela „zlo“, udialo sa jej mnohé – vykradli jej obchod a sama skončila na lôžku, asi pol roka sa z toho dostávala a potom jej myslím pomohol aj nejaký liečiteľ. Neviem však, čo sa s ňou stalo, pretože obchodík vlastní už iná majiteľka a zatiaľ som sa jej nepýtala na tú predošlú.
Aj priateľ mal jedno stretnutie so zvláštnou osobou, ktorá mu povedala veci z minulosti, ktoré nemala ako vedieť. Neviem, či bola dobrá či zlá, ale presne v tej chvíli, keď sa rozprávali (bez toho, aby som vedela, že s ňou je) som pocítila náhle zoslabnutie (hneď po stretnutí mi volal). Neviem, či je možné, aby cez druhého človeka sa napojila aj na mňa, alebo prečo som presne v tej chvíli pocítila fyzické zoslabnutie, no myslím si, že to môže byť reálne – keď do človeka „vidí“, tak asi nemá problém vidieť jeho blízke osoby, s ktorými sa stretáva a prípadne im poškodiť.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-05 14:46:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Mojí máti se před mnoha lety stalo, že ji uhranula cizí baba v Brně na ulici. Vypadala jako typická rozcuchaná škaredá bába v černých hadrech. Nějak se jí asi máti od pohledu nelíbila, nebo si potřebovala na někom vybít zlost.
Máti se tehdy dvakrát po cestě domů zjevil obrovský černý krkavec (černý anděl, to známe…) a málem se kvůli němu vybourala, protože jí vlezl do cesty. Pak to asi měsíc řešila a snažila se to sundat, už nevím jak to nakonec dokázala…. nebo jestli to vůbec dokázala. Ona měla pořád strašnou smůlu na lidi i v životě, možná to nezlomila. Nemohla jsem jí pomoct, byla jsem tehdy malá a nevěděla jsem co vím dnes, neměla jsem ani prostředky.
Ale tu storku s krkavcem mám pořád v živé paměti.

Ikona diskutujiciho Jana 2020-08-05 14:39:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pred niekoľkými rokmi chodil v TV zaujímavý seriál – Záhady SK. Zďaleka nie so všetkým súhlasím, ale rada som si ho vždy pozerala a aj zážitok pani v 7:07 mi doteraz utkvel v pamäti (odporúčam pozrieť). Netušila som totiž, že také miesta, kde sa napr. vyvolávajú rôzne mocnosti existujú až tak blízko.. https://www.youtube.com/watch?v=_L1lwpWyc4A

Ikona diskutujiciho varvara 2020-08-08 15:07:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Jana,

také miesta máš bližšie, ako si ochotná pripustiť si – je to celá obrovská a hustá „globálna“ sieť takých miest (riadené z jediného centra) – poznávacie znamenia – kríž, „hviezda“(tá správna – ako máš na platidle, prípadne s jedným „cípom“ viac“), mesiac, démoni, … – je to hustá sieť priamo pred očami – tie pod zemou kopírujú sieť nad zemou a ich spojenia.

Ikona diskutujiciho Jana 2020-08-09 16:13:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja by som nemala problem uverit, ze take podzemne miesta existuju, no nechapem, ako moze byt vchod do nich tak „neviditelny“ pre okoloiducich, este som ani zabery z takych miest nevidela, vzdy len clanky.

Ikona diskutujiciho Pěkný 2020-08-05 17:51:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám příznaky černého mága, oblékám se černé, občas mám špatné myšlenky. Někdy mi připadá být cool nebo nějak hype in být pohádkový čaroděj. Ale vždy se snažím orientovat na světlo a lásku, máte nějaké rady jak se z toho dostanu? Je možné že nějaký minulý život?

Ikona diskutujiciho Jana 2020-08-05 21:19:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Podľa mňa si takým niečím prechádza veľa ľudí, ktorých zaujíma duchovno a tajomno. Že zároveň ich zaujíma aj tá temná stránka, napriek tomu sa však vidia na strane svetla a dobra. Väčšinou si podľa mňa týmto prechádza človek v čase, keď sa s „duchovnom“ len oboznamuje a keď si už určí svoj smer, tak o ňom už nepochybuje.
Ďalšia vec je, že každý (najmä osoby v puberte, ktoré sa ešte „hľadajú“) sa raz nachádza v etape, kedy sa potrebuje zaradiť a aj byť niečím iný/cool a napr. byť čarodej mu k tomu pocitu výnimočnosti prispieva a uspokojuje jeho ego. A ako bolo písané vyššie, môže to viesť k pýche a pocitu nadradenosti nad ostatných. Nie je zlé zaujímať sa aj o temné sily, ale len informatívne, aby ich človek dokázal identifikovať a nedať sa nachytať – ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští“. Čo je potrebné? – mať neustále v sebe zapnutý akýsi kompas a sebareflexiu, aby sme sami dokázali posúdiť svoje správanie.

A odporúčam sa zamerať na protipól temna – na svetlé bytosti (a snahu o priblíženie sa k nim) napr. čítaním knihy Anděl strážný od Alue, alebo vypočutím si prednášky Margot Ruis, ktorá rozpráva o bytostiach prírody. To sú sily, ktoré čakajú na náš úprimný záujem o ne a komunikácia s ktorými nás napĺňa vďačnosťou, láskou a radosťou a zaženie temné myšlienky.. https://www.youtube.com/watch?v=bAx2pRRHm2Q

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-08-05 18:31:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ja se lidem do života nepletu snažím se dycky źachránit toho kdo má být napaden nedokažu si představit kdyby tu potvoru poslali na někoho kdo je bezbranný tak ho ta potvora zničí no k těm skupinám nevím co mim považovat za elitu nebo amatéry kteréhokoliv rytualu si všimnu tak ho překazím

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-05 18:41:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale oni ten rituál zopakovali znova, chápeš? Oni tu potvoru stejně poslali, akorát o něco později.

Ikona diskutujiciho aťa 2020-08-05 19:19:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prekvapil ma jeden nie tak dávny zážitok. Večer sa mi v posteli ako na malej obrazovke, napríklad z mobilu, ale to bolo v priestore,bez ohraničenia,zjavil autor knihy a vyhrážal sa mi. Brrr. Ku knihe som mala výhrady, dávala som si otázky, prečo tak, veď sa dá inak, pustila si aj fantáziu na špacír…. A zrazu je pri mne a vraví.To som nečakala, ani vo sne by ma niečo takéto nenapadlo. Každého posudzujem podľa seba,tak mám šťastie na dobrých ľudí, z ktorých niektorý môže mať aj zlý deň, ale žeby mohol byť aj niekto taký … Nechápala som,prečo sa mi vyhráža? Bojí sa ma? Ubližuje mu môj nesúhlas? Knihu som prestala čítať a chcela som ju vyhodiť. Kolegyňa rada pozerá jeho videa, tak som jej povedala, že mám jeho knihu, že ju nechcem lebo mám s nim nepríjemný zážitok. Vzala si ju. A nedočítala,odložila. Videla ho aj ona, ale k nej bol milý, tak mi povedala.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-05 19:54:52
Ikona diskutujiciho
sipka

a jméno? jméno? 🙂 zvědavá jsem.

Ikona diskutujiciho Rady 2020-08-07 08:20:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, co si myslíš o této paní a tom, co má ve videu jako skryté podprahové data v 31 sekundě?
https://www.youtube.com/watch?v=VpZ9ZwJiQjc
Co to podle tebe znamená? Je mi jasné, že jede na reiki a že to není nic dobrého. Tím, že tam má ve videu fotku slavného komika, tak se tím asi hlásí do party té špatné strany. Chci varovat kolegyňku, která mi říkala, že si myslí, že tato paní umí. No jo, ale z zdroj, odkud čerpá, nebude nic dobrého.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-07 09:36:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle googlu fakt nabízí reiki. Je jedno jestli je to na pohled hodná paní co umí hezky kreslit… od reiki ruce pryč!

Ikona diskutujiciho roman 2020-08-08 12:42:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Drtivá většina „mistrů“ reiky, ani netuší, odkud k nim proudí energie. Celý systém byl heknutý. Je docela sledovat reakce lidí, kteří ten systém obhajují, že je to čistá, „pozitivní“ (ani neví co to je). Pak se požádá o opravu jejich napojení na původní energetické linie, zdroje. Po tomto jim lezou oči z důlku. Energie se stane úplně jinou. Podmínkou je, aby dál ctily vesmírné zákony, což znamená, některé části z dané techniky prostě musí přestat používat.

Ikona diskutujiciho mif 2020-08-07 12:01:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu, jak už jsem psal, jsem bývalý ten, čemu říkáš „temný mág“. Zbavit se toho není až tak jednoduché /opak mnohoduchého :-)/, jak si to v pohádkách přečteš. Žádná snadná cesta. Jen namátkou: Někdo tam psal o reiki: bacha, tohle je čistokrevná černá magie. Někdo psal o nekromancii jako o zábavě. To si dělají prdel? Nijak se při své „zábavě“ nechrání? Vždyť o tom píše už Homér… Číst grimoáry je dobré, posoudíš stav duše /co je zle a co špatně – funguje to/. NIKDY nezkoušet!!! Já jen tak zlehka 🙂

Ikona diskutujiciho [email protected] 2020-08-08 10:06:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud nekoho obtezuji silne negativni bytosti je tu moznost ochrany ktere resi I to aby se negativni bytost , demon nemohl vratit , nebo skodit nekomu jinemu , Staci nekolik kousky kovu , a pozadat duchovni bytosti ktere se jmenuji committee o naprogramovani techto kousku kovu jako vezeni pro demony, a je vystarano , do kovu jde spusta programu ktere osekaji , a natahnou demony do sebe , a nedovoli jim uniknout, az je vlastne zlikviduji , a takto mate ochrany zadarmo , dobra vec je ze nektere programy odmaskuji temnotu , ktere si clovek nemusi byt vedom , protoze se snazi nenapadne manipulovat a skodit , s timto okamzite poznate ze se neco ciziho dostalo do VAs, sam jsem mel s demony potize spoustu let , az loohan zjistil ze asi 100 metru od meho bydliste je demonske hnizdo , shodou okolnosti je to music club. Diskoteka , a tam se to roji , dalsim vec ze clovek nemusi byt spatny , staci jet v nacpane mhd , a nekdo zasahne do Vasi aury a je to … Prrogramovani predmetu anti evil programy je od loohana , perfektni je program channel , ktery lze naprogramovat do silikonu. S ten je schopny chanelovat anti evil energies uz od 1mm krychloveho v dostacne sile…

Ikona diskutujiciho markéta nikol 2020-08-08 11:32:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mýho přítele nejmladší bratr, jak mi vyprávěl přítel. Žil v dětským domově, tam se jeho život začal odvíjet špatným směrem. Po škole, začal bejt z něj kriminálník. Tenkrát kradl různý věci a ukrýval je za naším městě v menší osadě ve velkým baráku. Policajti ho vyhmátli a zavřeli ho. Příteli řekli, ať si tam jde podívat. Přítel mi vyprávěl, jak tam měl nakradeno spoustu věcí, mezi nimi byl oltář na černou magii. Panenka woodoo, pak tam byl myslím kuřecí noha. Přítelův bratr začal do toho i fetovat ( krystaly ), jak byl zfetovaný, dokonce vyhrožoval i vlastnímu otci, že ho zabije a dokonce ho i okradl. Zažila jsem ho i mimo kriminál. Měl takový zlý oči, jako posedlý démonem. Chodila s ním tehda i holka, která je ode mě o 6 let mladší. Spolu fetovali. Dokonce ji i bil, když byl ve fetu. Nevěděla jsem, že tato zrůda má syna. Teď je zase zavřený a až ho pustí bude hledat svoji přítelkyni. Vyhrožoval ji, že jí zabije. Ostatní sourozenci se ho raději zřekli.

Ikona diskutujiciho roman 2020-08-08 12:29:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,
v loňském roce, jsem narazil na zahraniční „terapeutickou“ techniku. Pokud ji někdo používá, tak jak je učena, zadělává si na hodně velké problémy.
– ignorují svobodnou vůli: po ukončení terapie, nebo výuky, není zrušené spojení mezi „terapeutem“ a klientem, mezi žákem a učitelem. Toto spojení se po krátké době překlopí do destruktivního spojení, které se nazývá smyčka černého mága. Přes tuto smyčku, dokáže „terapeut“, učitel vysávat z těch druhých jejich potenciál, kreativitu, životní energii a další věci. Zpátky jim pak posílá „produkty“ své karmy. Když lektor takového systému měl přes 30000 takových smyček a většinu měl z tohoto života, tak to svědčí o úžasných schopnostech té techniky.
– ignorují vesmírné zákony: ta technika dokáže člověku „pomoct“ od nějakých projevů, ale vůbec nepracuje s tím, jestli to vůbec jde udělat, jestli je to dovoleno
– na pomoc používají různé entity: jednu z lektorek tohoto systému jsem dával do hromady a ta měla přes 800% (celek 1000%) těchto entit destruktivních. Ten systém nic takového neřeší.
Řešilo se tam několik podobných perel, který ten systém je schopen dělat, které popisují míru jeho dstruktivity.
Název té techniky neříkám záměrně. Je na každém, aby se naučil rozlišovat co je pro něj prospěšné a co není. Co platí pro jednoho, neplatí pro další. Je nutné se naučit jít po vlastní, třeba složitější a krkolomnější cestě, než jít po krásné cestě někoho jiného. Tím se nic nenaučíme.
Ten,kdo tento systém používá a ctí Vesmírné zákony (znám i takové). Tak tato technika, v jejich rukách je velmi silný konstruktivní nástroj.
Před každou podobnou terapií je nutné se ptát sám sebe, svých konstruktivních průvodců, svého těla – co mi tato daná technika přinese? je pro mě přínosem? je pro mě technika v podání daného člověka přínosem a terapií? atd. Otázek raději více.
Přeji všem, dobrou ruku při vývěru podobných technik, lektorů, seminářů atd. Občas se hodí, být někým konstruktivním nasměrován, případně si nechat ukázat možnou cestu. Kudy pak jdeme, je jen na nás.
r

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-08 20:20:55
Ikona diskutujiciho
sipka

jmenuj tu techniku přímo nemaž se s nima tak…

Ikona diskutujiciho rudo 2020-08-09 09:39:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

PRAHA je uz vela storoci hlavne svetove centrum ciernej magie

v starych ceskych filmoch sa to ukazuje ako humor

(Werich rad hral v tychto filmoch, a jeho magister KELLY)

a preto je tiez PRAHA urcena temnymi silami ako hlavne mesto buduceho Velkeho Israela v strednej europe

Zeman a Babis a dalsi idu naplno v priprave na uskutocnenie tohto zakerneho planu

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-09 09:51:59
Ikona diskutujiciho
sipka

myslím si, že Zeman tak úplně podle tohoto plánu nejde, dřív ale asi jo

Ikona diskutujiciho Marcy 2020-08-09 13:02:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý deň chcem sa spýtať ak prerusila som kontant s ludmi ktori sa venuju reiki a ďalšia pani ona je z neakeho hindu hnutia gurua svamiji nithiananda budem mať od nich klud a pokoj tiež čerpali zo mna energiu a citilila som to zlu mam s reiki skúsenosť bola som v minulosti u par liecitelov a poucila som sa ale ak som ich odstrihla nepíšem si snimi nijako inak ich neoslovujem.. možu mi skodit . aj na dialku .. ďakujem

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-09 19:56:56
Ikona diskutujiciho
sipka

máte jejich fotku? pokud ano, tak si udělejte na všechny dotyčné tento rituál:
https://aluska.org/jak-se-ucinne-ochranit-pred-vysavanim-jinou-osobou/

Ikona diskutujiciho celesta 2020-08-09 16:04:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc pekne napsane. Posledni dobou se me lide ptaji,je ta ci ona temna ci ne? Ja sedivim,ze to nevidi,ci neciti,protoze jsou probuzeni. Nejprve se mi nechtelo poukazovat na nekoho a sdelovat sve videni,ale kdyz Anabel (muj Strazce) jiz nekolikrat odpojoval tyto uzasne duse od velmi nizkych entit,zacala jsem sve videni lidem sdelovat na vyzadani,samozrejme. Jeste bych k Alusce pridala,ze nekteri majivelmi pekna tela zde a kazi o Svetle a Lasce. Po sledovani jejich poradu se Vam pak ale pritizi a nebo na srdci citite tlak. I takto muzete rozlusit.

Ikona diskutujiciho roman 2020-08-09 21:04:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Tomu se říká duchovní srdce. To pozná pravou podstatu dané bytosti. Jinak taky funguje příkaz „Ukaž mi svou pravou tvář“. Ten se musí vyslovit 3x a každá bytost musí svoji podstatu ukázat. Je to takový zákon. Občas, se z nádherné zářivé bytosti (které tak nějak chladí, až řeže) najednou vyklube „pěkný“ ptáček.

Ikona diskutujiciho Marta 2020-08-10 22:44:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobry den, mam dva dotazy. Jak se da zbavit urknuti, kupovala jsem pred mnoha lety pozemek a trvala na tom, ze bude vyklizen, jak bylo ujednano, coz vedlo k hádce a původní majitelka me zakládal, urkla at vzdy prijdu o vse ci budu mit nejvic rada a co budu milovat. Presne to se mi od te doby stale a se vším deje. Rada bych to uz po 15 letech zastavila. Nemate prosim Alusko napad jak se toho zbavit? No a jeste mam dóžat jak je to s obličejem pokřivených úrazem? Zlomený nos, pomocníci a s tim související nesoumernist obličeje, jedno oko více rozšířené, rty na jedné straně více nize atd.? Moc dekuji za odpoved a preji Vam at se mate krasne a užijete si leto.

Ikona diskutujiciho poucne video 2020-08-11 19:59:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tento pan vam ukaze ako to vlastne s tymi demonmi je:
https://www.youtube.com/watch?v=70y1UM8stbw&t=14s

Ikona diskutujiciho Amy 2020-08-14 19:11:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, ráda si čtu Vaše články, ale dnes mi to opravdu nedá a musím reagovat. Uvědomte si prosím jak je na duševně nemocné ještě pořád nahlíženo. Jsou to většinou oběti svých partnerů, práce, toho světa celkově a ne černí mágové. A ty nedokonalosti v obličeji….Vy jste dokonale souměrná? Moje máma má bradavici co si pamatuji a je to tak hodná ženská. Moje dcera zase po nárazu křivý nos. A ne opravdu není temný démon. Místo abychom viděli krásu v nedokonalostech ji budeme opět stigmatizovat? A zápach – v dopravních prostředcích by museli cestovat jen démoni. Někteří ovlivnitelní jedinci by Vás mohli vzít doslova a to by nebylo ku prospěchu nikomu.Omlouvám se, ale za názorem si stojím.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-08-14 21:26:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek není o duševně nemocných lidech, ale o lidech kteří provozují černou magii a jak je poznat. Nevím, jestli jste si nespletla diskuzi nebo nečetla článek, těžko říct. Předpokládejme také, že přístup na internet mají kompetentní lidé, kteří umí myslet sami za sebe a jsou svéprávní.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek