Jak poznat reptiliány a jejich vliv

13.4.2023 v Bytosti 31

Alternativní badatelé již sestavili přehled charakteristik, které se obvykle projevují u posedlých nebo reptiliánských hybridů (sdílejí lidskou a reptiliánskou DNA). Takoví lidé už údajně nejsou vzácní a naopak se lidé s velmi malým množstvím reptiliánské DNA stávají vzácnými. V určitých kruzích se takovým lidem říká i „hadí lidé“.Tyto charakteristiky se týkají jak běžných hadích lidí, tak i těch, kteří usilují o mocenské a kontrolní pozice:
Jsou-li dotazováni, odpovídají pouze na to, co si sami zvolí, nebo neodpovídají vůbec. To je velmi snadno rozpoznatelné i v e-mailové komunikaci. Taková osoba chytře použije bílé lži; sdělí jen kousky informací a dává smíšené signály.
Pokud z nich přesto vytáhnete zatajované informace, může dojít k odhalení jejich duše, tedy jejich skutečného charakteru. Pokud je odhalíte, neodpovídejte na každou otázku, která je vám z jejich strany položena. Poškodí vás to, protože mají zlé úmysly a chtějí se mstít.
Jsou to zkušení manipulátoři. Často raději vynechají zásadní informace, než aby přímo lhali, protože pak se mohou tvářit jako nevinní, kteří nebyli správně pochopeni.

Nicki Minaj (obr. nahoře)

Jsou silně se*uálně založení, protože jsou energetickými upíry a se* je jedním z nejsnadnějších způsobů, jak sklízet lidské energetické pole. Pro reptiliánské hybridy je to prostředek nadvlády a kontroly, ať už skryté nebo vyjádřené. Je to nástroj, který používají, zneužívají a kterým manipulují.

Nebavíme se o tom stejném, jako zcela přirozený pud a přitažlivost, kterou pociťují normální lidé. Pro ně je to prostředek k  vampyrismu… vysávají nebo dokonce zachycují velmi velkou část podstaty duše druhého člověka. Všichni reptiliánští hybridi jsou energetickými upíry, všichni do jednoho.
Chytrý hybrid, hostící v sobě reptiliány, dokáže nadměrný se*uální zájem záměrně a uměle vyvolat u svých cílů. Používá k tomu tantrické energie, což je tantricky a magicky manipulovaná lunární energie. Jen extrémně vyvinutý a uvědomělý duch tomu dokáže odolat. Vnucování vlastních charakteristik jiným lidem je také definice posedlosti, což se přesně děje, aniž by přitom pronesli jediné slovo.

Lidé musí znát hloubku úskoků a zla, kterých je hostitelská entita schopna. Tyto reptiliánské vlastnosti lze u normálního člověka vyvolat šikovně vytvořeným a konkrétním „obviněním“. Chudák zacílený člověk nebude vědět o co se jedná a proč je mu podsunuto něco, co nedělá, co nechce, nebo jaký není. Je to však uděláno tak chytře, že to pochopí až zpětně, až když je pozdě na záchranu.

Pokud u hostitelů nedojte k duchovnímu uzdravení, vyrostou z nich pe***ilové, jakými jsou v rámci svého druhu všichni reptiliáni*. (*Reptilián je údajně mimozemská životní forma pohybující se v 5. dimenzi, která dokáže působit na lidi.) Není ale jisté, jestli je u nich vůbec léčení možné, protože toto chování se zdá být záměrné a vědomě zvolené. Při snaze o jejich duchovní léčení často médiím přichází sdělení, že léčivá energie do nich ani nevstoupí.

Reptiliánské aspekty velmi zesiluje tantra, která toto v člověku záměrně a násilně vyvolává magicky i psychicky. Mysl zasaženého se zlomí kvůli extrémnímu teroru a náloži pokrytectví. Jeho ovládaná mysl začne být úchylná, přičemž tantrik/reptil ovládá osobu jako svou loutku… vždy je v tom zapojena magie a tantra.

Pokusíte-li se hostitele nebo hybrida léčit, síla léčitele se kvůli porušení svobodné vůle dramaticky sníží. Nejlepší je držet se od toho dál.

Angelina Jolie (obr. výše)

Dalším silným reptiliánským projevem je potřeba rozdělování jedinců. Nechtějí, aby se lidé, které znají, vzájemně setkávali. Rozdělují lidi a skupiny, aby se nemohli vzájemně domlouvat a spojovat, aby mezi nimi nemohla nastat harmonie a shoda. Také proto, že se před každým prezentuje jinak a pokud by se tito lidé setkali a řekli si to mezi sebou, mohli by jeho manipulace odhalit. Mentalita reptiliánského lovce je o tajnůstkářství a neupřímnosti.

Jsou velice chamtiví, posedlí penězi které mají na prvním místě a nutkavou potřebou ovládat lidi a mít nad nimi moc. Plaz v hostiteli totiž nemá vyšší duchovní aspekt, s nímž by se mohl spojit.

Jsou to experti na přenášení viny Ať už udělají cokoli, obviňují ostatní. Pokud mají s někým poměr, obviní z toho svého partnera. Z tohoto důvodu se lidé, kteří jsou nevědomky ve vztahu s reptiliány, často cítí jako blázni. Jedná se s nimi totiž nelogicky, jsou ponižováni a neustále je jim překrucována realita naopak. Nakonec jsou absolutně nejistí i sami sebou. Šílenství může nabýt až takové intenzity, že oběť může ztratit důvěru ve své vlastní smysly a úsudek.
Jedná se o bolestivě běžnou techniku polapení. Hostitelská entita si to nikdy nemusí připustit, i když se jí to ukáže přímo před očima… oběť tak může přejít k sebezhypnóze a popírání reality. Reptiliánská bytost může popřít pravdivé obvinění i tím, že druhého označí za paranoika a majetníka.

Jsou bez emocí, až robotičtí. Jejich mimika je plastická a často chladná. Jsou však mistry v přetvářce, takže vědí, co by měli cítit nebo co cítí skutečné lidské bytosti, takže se budou tvářit, že cítí skutečné emoce, které předvádějí. Včetně falešného pláče.

Sklízejí lidské energetické pole tím, že své okolí rozčilují, vyvolávají strach a smutek. V těchto situacích se zdají být téměř sjetí, protože mají možnost zprostředkovaně cítit, místo aby prožívali pouze svůj přirozený otupělý stav.

Používají ovládání mysli, aby dosáhli toho, co chtějí, a aby ovládli všechny situace. Lidé je poslouchají. Jsou silně magnetičtí. Reptiliánští hostitelé jsou naprogramováni tak, že ti, kdo je dokáží rozeznat, musí být zničeni, a proto ti, kdo o nich znají pravdu, jsou v nebezpečí. Pozor, reptilián pozná, že byl odhalen, i pokud jste to nahlas neřekli, ale jen jste nenápadně vyklidili pole. Proto se vás bude snažit psychopaticky zlikvidovat, přestože jste mu nijak neublížili, ani ho nekonfrontovali.

Vyšší šanci k odhalení reptiliánské entity mají duchovně a empaticky rozvinutí lidé. Podvodná hostitelská bytost se pak brání tím, že ho označí za příliš sebevědomou, ovládající, dominantní, nebo manipulující bytost. Když je nepřítel reptiliána eliminován prostřednictvím chytře vytvořených scénářů, ještě se jistí i tím, že obíhá koho může a háže krycí mimikry za vše, co udělal, aby svého nepřítele ještě pošpinil a zničil jeho důvěryhodnost. Jeho vnitřním stavem bude vzrušení z nadřazenosti, kterou získal nad ostatními svým lhaním.

Často se rozhodnou být vegetariány. Když konzumují maso, vyzařuje z nich totiž odporný tělesný zápach. To se začíná projevovat, když dojde k plnému ovládnutí reptiliánskou entitou. Nevegetariánská strava naplňuje živočišnou přirozenost a normálního člověka uzemňuje.

Zápach je také běžným jevem při vymítání posedlosti démony. Tělesný zápach, který se stává odporným, a pocit slizkosti po celém těle, jsou mnohokrát pokusy reptiliánské energie, která se snaží převzít kontrolu. Zpočátku mají hostitelé těžký, pižmový zápach. Někteří lidé ho považují za se*uálně stimulující nebo přitažlivý.

Miley Cyrus

Jsou krutí, na nikom jim nezáleží a udělají cokoli, aby dosáhli svého. To se týká agresivních mezi hostitelskými bytostmi. Ti zbabělí používají podvody a lsti. Nesmí ale udělat nic, co by neschválila jejich dominantní nadřízená entita, kterou může být i jiná hostitelská osoba. Fungují v rámci hierarchie vyššího narcismu, psychopatické krutosti, ovládání a sami se zároveň snaží ovládat slabší osoby.

I když se vyskytují prakticky ve všech oblastech života, existuje několik typů: Nejvíce se vyskytují na pozicích, kde mají moc a kontrolu: policisté, správci, bankéři, advokáti/soudci, správci škol a často i učitelé, duchovní (tam, kde existuje hierarchie) a politici.
Vyskytují se také všude tam, kde jsou děti, protože děti pro ně představují čistý zdroj potravy (energie) a mohou být použity jako návnada k nalákání a zničení světlých rodičů.
Plně začleněné reptily hledejte jako soudní znalce v oboru opatrovnictví, učitele, trenéry, ředitele škol, vedoucí klubů, vedoucí církevních skupin mládeže, pastory atd.
Jsou často magnetičtí, okouzlující a milovaní svými nevědomými komunitami. Důkazy o zneužívání jsou pak popírány a zakrývány.

Jak muži, tak ženy jsou vysoce misogynní**. (**misogynní: odrážející nebo projevující nenávist, odpor, nedůvěru nebo špatné zacházení se ženami) To, co reptiliáni (samci i samice) skutečně nenávidí, jsou vyrovnané lidské bytosti.
Feministka chytře označí feministického muže za pravého muže a feministický muž ukáže, že pouze feministická žena je tou pravou ženou. Nefeministická žena, která může projevit duchovní zájem, je pro tuto skupinu předmětem posměchu a výsměchu. Stejně tak nefeministický muž bude touto chytrou skupinou označen za arogantního nebo urážlivého.

V případě mužského šovinismu budou ženy, které akceptují šovinistického muže, považovány za vysoce postavené a ty, které nepřijmou nadvládu této osoby, budou šovinistou a jeho bandou myšlenkově ovládaných následovníků zesměšňovány a vysmívány. Pro každou z těchto nevyrovnaných, destruktivními entitami ovládaných skupin, jsou skutečné lidské city předmětem posměchu.
Skuteční lidé, muži i ženy, jsou totiž nepohodlní pro jejich agendu. Feministka, nebo mužský šovinista, nikdy nebudou kopat za dobro celého lidstva. I kdyby to udělali, bude to jen manévr, který má zakrýt jejich pravou podstatu.

Jsou nesmírně nebezpeční. Psychologie se pokusila tento jev pochopit pomocí označení narcisismus, sociopat a psychopat, aby vysvětlila jejich nelidské sklony. Jedná se o psychopatické jedince. Svou nebezpečnou povahu mohou skrývat a tajit, dokud si nezískají bezpečnou zónu pro své zneužívání.
Skutečná lidská bytost nikdy není narcis, psychopat nebo sociopat.

Katy Perry

Nemají rádi slunce a dávají přednost chladným, tmavým místnostem. Snadno se přehřejí, v interiéru budou nosit sluneční brýle a na venkovních terasách a plážích budou sedět ve stínu. Fenomén neustále nasazených slunečních brýlí může být výmluvný, i když tato vlastnost nemusí platit pro všechny posedlé jedince.

Jsou hierarchičtí a v rámci hierarchie vyhledávají pozice, kde mohou stále více uplatňovat svou moc a kontrolu. Jsou poslušní zkorumpované autoritě a mechanicky nezpochybňují ty, kteří jsou v hierarchii nad nimi. Mají mentalitu úlu. Nedokážou fungovat sami. Dávají přednost pracovním prostředím, kde fungují v sítích, jako jsou vládní agentury, armáda a právní systémy. Vždy budou mít početní převahu nad svými oběťmi. Využívají to k potlačování, útlaku.

Opovrhují pravými světlými bytostmi a cítí se intenzivně nadřazeni lidem, které vnímají pouze jako zdroj potravy, chovnou nádobu a otrockou sílu. Nenávist, kterou cítí, je hmatatelná. Neschopnost napojit se na božské bytí je důvodem jejich obrovské nefalšované nenávisti. Jsou to duševní parazité, dokonce ani ne skuteční duchové. Lidé, kteří jsou věrni vlastnostem, které reptiliáni ztělesňují, působí jako jejich hostileté, prostředníci a služebníčci.

Když se rozzuří, nedobrovolně změní svou podobu, nebo přepne jejich osobnost. Může to vypadat jako chvilkový záblesk proměny nebo něco zjevnějšího, tj. zelená kůže, šupiny či drápy, přičemž divák často nevěří tomu, co uviděl. Naprostý šok z události ho někdy přivede k sebehypnóze, kdy odmítne svůj zážitek jako nereálný.
Mysl, která uvidí skutečnou reptiliánskou bytost, se dostane do stavu „hypnotického šoku“ a šokovaný člověk může záměrně a spontánně zcela změnit téma hovoru, přičemž jasně rozpozná možnost, že mu tato démonická entita, která dosud nebyla v jeho myšlenkových souborech registrována jako „běžná věc“, ublíží.

Mají odpor k vodě, zejména k mořské. Kdokoli, kdo touží po pobytu v oceánu a kdo se raději koupe než sprchuje, by s velkou pravděpodobností neměl mít mnoho reptiliánské DNA. Obecně je totiž slaná voda ničitelem destruktivních bytostí. Reptiliány posedlá bytost vodu nemiluje (i když to může být odborně skryto a ukázán přesný opak charakteru), ať už jde o pití čisté vody nebo příjemné koupání.

Vzestupují rychle ke světské moci a bohatství, navzdory zjevným nedostatkům v podobě nízkého nebo středního intelektu, průměrného nebo podprůměrného vzhledu, nevýrazného vzdělání, běžných dovedností atd. Všichni takové lidi známe a nejvíce je to patrné u politiků.
Mnohokrát se stává, že magie, satanské rituály, tantrické rituály, zaslíbení duše temným bytostem apod. jsou prováděny proto, aby člověk získal světskou slávu a vystoupal na žebříčku světských požitků na úkor čistoty své duše. Z toho není návratu, a proto se tito lidé stále pohybují na cestě destruktivního konání a snaží se pro moc, slávu a světské požitky páchat další a další ohavné činy.

Proč vlastně reptiliáni mají zájem posednout k tomu vhodné lidi? Nemají totiž právo na legitimní inkarnaci na této planetě, a tak obsazují životaschopná těla. Dávejte si pozor na každého, kdo má na reptiliány dobrý názor. Jsou to agenti sloužící svým démonickým manipulátorům.

Změny se mohou projevovat i na krku, v obličeji, zubech…

K příznakům útoku reptiliánské entity patří následující:
(pokud tyto symptomy zaregistrujete, ujistěte se, že se nejedná o zdravotní problém, navštivte pro jistotu svého lékaře)
1. Zimnice nebo pocit, že je vám často zima, i když ostatním kolem vás zima není.
2. Extrémní a náhlá malátnost/opilost/spavost.
3. Mentální zmatenost/ neschopnost soustředit se nebo udržet komplexní myšlení.
4. Extrémní bolest na hrudi. Stlačení srdce. Napodobuje opakovaně srdeční infarkt bez lékařské příčiny.
5. Necitlivost v obličeji a končetinách.
6. Záškuby nebo bolest očí.
7. Prudké kýchání, které se vůbec nepodobá alergickému/normálnímu kýchání (ve skutečnosti jde o snahu těla zbavit se cizí přítomnosti).
8. Migrény (s citlivostí na světlo a zvuk/nevolností).
9. Slyšení jiného hlasu nebo hlasů (vždy se zlověstným poselstvím, tj. „Nenávidím tě“. Sdělení, které je pro oběť nezvyklé a neznámé).
10. Nezvykle intenzivní vztek
11. Chronická deprese
12. Sebevražedné pocity a myšlenky (Když duše svádí dlouhý a silný boj, entita nabádá osobu k sebevraždě.)
13. Elektronické rušení počítačů, telefonů atd.
14. Plechový šum při telefonních hovorech.
15. Nepříjemná chuť v ústech
16. Nevysvětlitelné svalové křeče a prudké, často náhodné bolesti.
17. Opuštění bývalými přáteli a rodinou (Druhá osoba je myšlenkově ovlivněna, aby postiženého opustila, nebo je jí dáno poselství, aby dotyčnému ublížila).
18. Přerušovaný spánek, zejména kolem třetí hodiny ranní.
19. Pocity náhlé a nečekané hrůzy.
20. Záchvaty paniky.
21. Pocit, že jste neustále sledováni/monitorováni.
22. Rozštěpení mysli. Může to také naznačovat pokus o vyvolání schizofrenie.
23. Ztráta krátkodobé paměti.
24. Záchvaty extrémní únavy, zejména po probuzení. Jako by z vás vysávali životní sílu (je to tak). Chronický únavový syndrom.
Většinu, ne-li všechny výše uvedené příznaky lze připsat i jiným organickým příčinám. Začněte prosím s hloubkovým lékařským vyšetřením u odborného lékaře. Poté příznaky nejlépe vyloží duchovní odborník jako shluk příznaků.

Budou také provádět útok na dobrý životní styl a budou cílit na pokročilé bytosti, protože ty představují největší hrozbu pro reptiliánskou agendu. Často se jedná o intelektuální a mediální experty, kteří dokáží tvořit materiál na vysoké úrovni tak, aby někoho duchovně, emocionálně nebo mentálně polapili. Takovými veřejnými osobami mohou být i superhvězdy, herce, slavné lidi, náboženské guru, učitele nebo výzkumníky.

Často je hostitel posedlý jen částečně, nebo je zraněná vnitřní dětská část natolik traumatizovaná, že „opustila své tělo“, takže dominantní entita převezme nyní již dospělé tělo a osobnost. Entita také zajišťuje, že původní duše uvnitř, která je často traumatizovaným vnitřním dítětem nebo dospělým, se nikdy nedočká skutečného uzdravení a zotavení ze svých problémů. Entita pomůže zajistit, aby zraněné vnitřní dítě nebo dospělý zůstali závislí na otupujících činnostech, alkoholu, drogách, se*u, práci nebo na jakémkoli jiném druhu závislosti, aby zabránili skutečnému procítění a uzdravení svých původních traumat. Tato obrana proti vlastní emocionální bolesti a vzpomínkám je činí snadno ovladatelnými.

Oběť se často stává zneužívajícím díky svým vlastním nezhojeným zraněním. Často převezme vládu arogantní entita, která zraněnému vnitřnímu dítěti nabízí pocit kontroly a nadřazenosti nebo magické síly a paranormální schopnosti. To se může stát díky reptiliánské manipulaci, kundalini-se*uálním energetickém působení atd. Kdysi zraněný a zahanbený impotentní muž se nyní může stát Don Juanem a může se vyspat s jakoukoli ženou a dostat ji pod svou kontrolu.
Reptiliáni se mohou také zhostit ženy, aby se z nich staly femme fatale, milenky a svůdkyně, mimořádné královny dramatu nebo ufňukané oběti, které vás vysávají v nekonečných emocionálních upířích dramatech typu „jsem tak bezmocná, pořád se mi ubližuje…“.

K uzdravení sebe sama i druhých je zapotřebí spousta trpělivosti a soucitu. A přesto nelze těmto predátorům dovolit, aby pokračovali ve svém zneužívání, drancování a vampyrizaci lidstva.

Běžnou archetypální podobou, kterou na sebe berou, když jsou viděni, je podoba plazího, hadího, dračího, démonického typu.

článek popisuje mimozemské reptiliánské bytosti, pro nedostatek výzkumu v této oblasti upozorňujeme čtenáře, že se v něm mohou vyskytovat nepřesnosti
připravila © www.aluska.org 2023 / veškeré poznatky uvedené v článku jsou čerpány ze Zdroje 

Komentáře

Ikona diskutujiciho Elis 2023-04-13 08:09:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, mohla bys mi prosím poradit? Jako dítě jsem byla hodně narcistická osoba. A hodně mě to mrzí, některé aspekty mi zůstaly do teď, ale pracují s nimi a snažím se je zvládnou a potlačit. Nechci se takhle chovat. Taky jsem se na to ale ptala mamky. Řekla mi že jsem měla etapy kdy jsem byla hodně empatická a vnímavá a pak jsem měla etapu kdy jsem byla narcista až to bolelo… Znamena to, že v sobě mam reptiliana? Nebo jsem měla…? Některé z těch příznaků mám, ale nevím zda něco nemůže souviset třeba s pubertou … Případně, co bych mohla dělat s tím, kdyby mě reptiliani ovládali? Nechci být pod jejich vlivem. Nesnáším ty odporné ještěrky které ubližují lidstvu… Děkuji za odpověď.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-13 11:40:14
Ikona diskutujiciho
sipka

elis ničeho se neboj s tímhle máme problem asi všichni nezbývá nám nic jiného než se tomu postavit bojovat a zvítězit jinou cestu z toho ven nevidím potom to třeba stebou vzdá si prostě silná osobnost a potom pochopí že to stebou nemá cenu a vykašle se na tebe a ono to může mít více faktoru něco do tebe napumpuje systém , budeš muset stím bojovat

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-14 03:14:00
Ikona diskutujiciho
sipka

hehe, tomu se říká puberta a dospívání:) myslím, že by mamka neměla svým dětem říkat, že byli vyloženě narcisti, neb jde o duševní poruchu.

Ikona diskutujiciho Jana u 2023-04-13 09:12:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji, mnoho mi tento článek vysvětlil, měla jsem takto postiženou matku. Na lidstvo reptiliáni útočí neustále viz politici, herci. Také to, že nám zacloňují neustále slunce a vymlouvají se na zábranu údajnému oteplování, agenda EU na nulové CO2 atd. EK jsou reptiliáni, zrovna tak jako politici DS USA.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-13 11:49:14
Ikona diskutujiciho
sipka

jani a já těm reptilianským agendám nevěřím a nebojím se to říkat nahlas nevěřím v politiku v naboženství nevěřím v to jejich slavným emisím vš slouží pouze k okradení a vyvolávání strachu a když na nějaké téma přijde řeč třeba politika žeknu že toto všechno slouží pouze k manipulaci a že všichni politici jsou grázlové a loutky ktere někdo ovladá v pozadí

Ikona diskutujiciho dodo 2023-04-13 14:15:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Povedal by som, že clonenie Slnka je z úplne iného dôvodu ako nám hovoria. Nechcú aby sme si všimli, že Slnko sa pomaly mení, čo je predzveť niečoho, čomu sa hovorí slnečný záblesk. Otepľovanie je skutočné, len na grafoch, ktoré sú pekne vyhladené priemerovaním to nevidieť.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-04-13 18:31:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu, perfektní článek. Opravdu popisuje typ lidí které jsem zažila, potkala a skutečně to tak bylo. Dokud bylo po jejich, ťu ťu. Jakmile se něco pokaňhalo, okamžitě šli po mě. Nechápala jsem to. Odpovědi jsem našla tady.

Ikona diskutujiciho Will 2023-04-13 18:32:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bohužel jsem podle článku identifikovala celou řadu lidí z minulosti a všichni odpovídali tomuto rámci.

Ikona diskutujiciho Radmil 2023-04-13 18:36:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já bych jenom chtěl dodat že jsem si prošel taky originál protože mě to hodně zaujalo. Originál doslovně taky udává, že „veškeré příznaky schizofrenie jsou způsobeny posedlostí reptiliánskou entitou“ pod co bych se já klidně podepsal, nicméně chápu proč se to při překladu z opatrnosti vyřadilo. Jinak to za sebe tedy můžu potvrdit. Taková drsná duševní choroba není žádná náhoda. Vždycky jejímu spuštění předchází lezení po hřbitovech, uctívání satana, vyvolávání duchů atd. Zajímal jsem se o to hodně. Potkal jsem dost takových a všichni stejně. Pryč od nich. Nedokážete jim pomoct.

Ikona diskutujiciho Kikou 2023-04-13 19:43:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrovna dneska jsem nad tím přemýšlela…že mi „lidi“, kteří dělají taková zvěrstva ani nepřijdou jako lidi. Že snad nemůžou mít ani duši. Vypadá to, že mi tímhle článkem vesmír dal odpověď.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-14 09:00:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem se přiučila.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-13 20:49:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je hodně dobrej článek, akorát býv. illum. chvíli pracoval na moři přímo ve styku s vodou (a asi mu to nijak nevadilo). To bylo než jsem za ním přijela (tedy jsem u toho nebyla), ale vyprávěl o tom a měl i pár fotek. Zbytek na něj sedí a něco sedí i na jiné bývalé (právě jsem si nedávno uvědomila, že i ostatní kluci, se kterými jsem chodila, vykazovali podivné znaky). Psala jsem o tom na tadescu, ale jelikož to tam někomu vadilo, tak jsem se zeptala někde jinde (koho znám osobně), abych měla zpětnou vazbu a např. jeden můj dlouhý vztah probíhal normálně (delší dobu, např. 1-2 roky), ale pak se ten kluk zachoval hodně pochybně, pak bylo zas vše normální (a toto se opakovalo několikrát) – dostala jsem zpětnou vazbu od několika lidí (kterým jsem řekla podrobnosti), že určitě normální nebyl (běžně byl celkem destruktivní a to tím, že přehnaně kritizoval a na koho si to mohl dovolit, tak i ponižoval – ale to, jak se projevil jednou za čas, bylo až šokující). Mně ale připadalo divné, že by se dokázal tak dlouho přetvařovat.

Asi před týdnem se mi stalo, že mi napsal mail údajný nápadník z internetu, kterého jsem ale občas podezřívala z psychopatie (protože se snažil napodobovat můj styl psaní a vyhledal jsem co jsem kde na internetu psala a hned psal to stejné – dokonce že má taky DID). Jak jsem si to přečetla, tak jsem zachvilku uviděla černou bytost (obrys postavy něco jako černý 3D stín), pak jsem začala být náhle hrozně moc vyčerpaná a odpadla jsem=usnula jsem. Na mail jsem se rozhodla neodpovědět. O pár dnů později mi napsal na facebooku známý z internetu (toho znám z jednoho herního spolku), kterého jsem vlastně ani nikdy neviděla osobně a který měl původně přezdívku „anitsociál“ = díky němu jsem zjistila, že disociální porucha osobnosti se také řadí k narcismu+sociopatii+psychopatii: https://www.psychotesty.psyx.cz/texty/disocialni-porucha-osobnosti.htm
On mi tedy napsal ze svého fb profilu, na kterém si změnil profilovku na obrys černé bytosti!! Tato „shoda náhod“ mě trochu vyděsila. Ten, který mi psal na mail, měl předtím kratší sebereflexi, protože mi napsal, že asi po několika měsících vystřízlivěl (každý den hned jak se vzbudí, tak se zhulí) a přečetl si po sobě předchozí maily, a že to opravdu působí, jako by to psal nějaký psychopat (asi to tedy bylo tím, že mi vždy psal zhulený – pokaždé, když se zhulí, přijde k němu jedna a ta stejná „jeho“ další osobnost, a proto ví, že má DID). Hned další den byl už zas asi v rauši, protože napsal, že se musíme setkat osobně a navrhl místo, kde bychom byli úplně sami + období přesně na Velikonoce + že se opijeme, i když jsem mu v nějakém předchozím mailu psala, že nepiju alkohol (tomuto jsem občas na něco neodpověděla, protože se mě ptal opakovaně na to, co jsem už psala..). Asi kdybych podobné typy rovnou blokovala, neměla bych takovéto storky. Ale já vždycky přemýšlím „je to psychopat nebo není, ještě počkám, jak se bude chovat dál“ – oba tito měli neustálé narážky na sex a mě nepřitahovali, takže v tomhle můžu odhalit nesoulad.

V práci měla ta psychopatická kolegyně delší dovolenou a všichni ostatní si odpočinuli. Šéf mi nakonec změnil rozvrh tak, abych se s ní téměř vůbec nepotkala a ona se pak (když se vrátila do práce) víc/spíš zaměřila na toho, s kým je v kontaktu častěji (než na mě, i když v době, kdy se velice krátce vidíme, mě občas také prudí..). Takže se celkem přeorientovala a já jsem vděčná, že (téměř) nejsme v kontaktu.

Ještě se mi zdál nedávno sen, ve kterém jsem si vzpomněla na něco z dětství – sestřenice (o něco starší než já) mě zasvětily do tajemství (když mi bylo asi 6-8 let a mým mladším sestrám to říkat nechtěly, že jsou ještě malé), že existují upíři, kteří pijou lidskou krev. Když jsem zpětně vzpomínala na dětství, tak si na událost normálně pamatuju, ale zpětně (a asi i tenkrát) jsem to brala jako dětskou hru. Jenže ta hra/odhalení bylo o tom, že ti upíři jsou dospělí (=rodiče). V tom snu se mi ten zážitek (dětská hra) připomněl, že to mohlo být i víc než jen hra. O pár dnů později se mi zdál další sen, ve kterém jsem byla malá (tak kolem 5ti let) a byla jsem u babičky, které blblo reptiliánské maskování, a já jsem si říkala „musím ji vidět jako člověka, protože jestli uvidím pravou podobu, tak to bude (díky telepatii=ale tak jsem to nenazývala) hned vědět (že jsem ji odhalila) a mohla by mě zabít“. Předtím se mi nedávno zdálo, že když se mi jednou v životě objevil záhadný vpich od jehly na ruce, tak mě nějaký známý muž (který se se mnou chtěl sejít) zfetoval (pravděpodobně zároveň s nějakým chemickým blokátorem paměti) a sešli jsme se (ale ten sen byl i trochu symbolický než že by byl přesný, takže těžko říct, jestli se to alespoň nějak podobně stalo=lepší by tedy bylo, kdyby se to nestalo vůbec). Takže jsem přemýšlela, jestli mám nějaké ego (případně obrazy vkládá nějaká bytost), které by si vymýšlelo podivné věci. Vzpomínky, které si pamatuju, jsou pořád stejné, ale co se týče vynořených vzpomínek, nevím, jestli těmto snům můžu věřit.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-13 22:37:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinak býv. illum. maso jedl a necítila jsem z něj žádný zápach (ani příjemný ani nepříjemný). A jiný bývalý se také často dožadoval sexu (že bez toho nemůže být), ale dokázal se ze dne na den změnit (když chtěl).

Radmil: O schizofrenii si myslím to samé.

22. Rozštěpení mysli. Může to také naznačovat pokus o vyvolání schizofrenie.
– schizofrenie neimplikuje „rozštěpenou mysl“ a není totožná s disociativní poruchou identity (rovněž známou jako „mnohočetná porucha osobnosti“ nebo „rozpolcená osobnost“)

Já když si změřím psychiku na přístroji healy, tak mi běžně (jako největší problém) vychází 82% (ze 100%) rozpolcená osobnost (podle mě = DID) a můžu si nastavit program, který přes kvantové pole posílá frekvence, které daný stav léčí. Všechno ostatní se mi díky healy vylepšilo (poznám následujícím měřením), ale toto můžu vibrovat každý den hodiny a občas se to pohne např. na 79%, pak se to ale zas mírně zvýší. Jenom když necítím žádné příznaky disociace ani PTSD a mám front jen jednu osobnost (která aktuálně nevnímá žádné další osobnosti), při měření se DID vůbec neukáže (=přístroj ukazuje jen prvních 5 nejvyšších problémů). Takže je záhada, že healy neumí DID zlepšit. Healy umí zlepšit (až vyléčit) panické záchvaty, které jsou podle něj způsobeny zablokovanou energií (např. trauma). Když se na mě nějaký člověk napojí nebo pošle destruktivní energii, tak to healy také umí odpojit/zpracovat. Z toho bych vyvodila, že by mohlo umět odpojit i reptiliánské energie, ale mám DID i v době, když nosím přímo na těle kartičku. Zjistila jsem ale, že když mám PTSD a vezmu do ruky křišťál, tak to většinou pomůže zmírnit (jako by vytahoval špatnou energii z těla a díky tomu pak něco, co se týkalo traumatu, dokážu vnímat – zatímco bez křišťálu bych to nikdy neviděla/nezpracovala..a nebo jen pomalu..a měla bych příznaky stále dokola).

Ikona diskutujiciho tpc 2023-04-15 03:36:59
Ikona diskutujiciho
sipka

takze kazdej nahodou dusevne nemocnej kluk co te chce hlavne ojet je ted jester

Ikona diskutujiciho adria 2023-04-14 00:38:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

šiblých je spousta lidí, jsou napadeni a ovlivňováni destruktivními entitami, to přece už dávno víme, tedy reptoši včetně, ale hodila bych to do jednoho pytle …. jsou to hnusné programy, fuj ….

každý už jsme narazili na někoho, kdo takovému popisu odpovídá a shodneme se na tom, že s takými není radno se bavit ani v jejich přítomnosti dlouho prodlévat

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-04-14 09:06:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo poviete na tieto videá s hýbajúcim sa krkom so šéfom Pfizeru?
https://www.usasupreme.com/video-something-weird-is-going-on-with-pfizer-ceos-neck-again-he-acts-like-a-frog/
https://winepressnews.com/2022/06/03/pfizer-ceo-albert-bourlas-devil-possession-manifests-itself-on-camera/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-14 09:13:33
Ikona diskutujiciho
sipka

To je silné kafíčko. Z toho by mohl být i zajímavý překládek.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-04-14 11:09:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedokonalý deepfake. Existuje program, ktorý tieto veci vie vyrobiť a bežne sa dá kúpiť. Kuknite na tento deepfake:
https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
Keď budete vidieť a počuť nejakého prezidenta hovoriť, že sa rozhodol začať atómovú vojnu, nemôžete si byť istý, že to on vôbec povedal.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-14 12:21:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska už se nedá ničemu věřit, už ani videu. Nevím, kam taková společnost dojde, ve chvíli kdy nebude ověřitelné a tudíž ani závazné ani mluvené slovo, ani záznam zvukový, ani záznam obrazový, by se zbortilo i soudnictví, všechny smlouvy, vše by bylo teoreticky neplatné. Systém, pokud chce přežít tak jak je, by ve svém vlastním zájmu měl tyto technologie potlačit a nešířit je mezi lidi, protože právě tato věc, kterou nás chce zaháčkovat, má zároveň schopnost ho úplně zrušit.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-04-14 14:34:54
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško to co právě vidíš je postupný kolaps celého metrixu a vůbec mě to nepřekvapuje když uvedu příklad internet měl právě lidi zaháčkovat a špehovat veškerou komunikaci lidí což sem jim podařilo ale na druhou stranu se stoho stal na šíření informací a to i těch pro elitu nepohodlných což ve finále dostaly ilumináty – ještěrky na lopatky a ted neví jak to zastavit zavadějí různé cenzury které lidi akorat naštvou a donutí si informace hledat jinde a podporuje to vznik protestů proti vládám internet se stává pro elitu přítěží, chtěli dokonce intelnet vypnout jenže pak zjistili že to nejde s internetem je provázaná ekonomika a jejich kšefty dalším dobrým háčkem byli kreditky a čísla na učtech to umožnilo sledovat lidi za co utrácejí a navíc elitě to umožnilo vyrábět fiktivní penize který nejsou podložený hotovosti a v tom nastal další problem banky začali ted krachovat a hrozi že lidi udělají RUN na banku a celej systém tak padne jejich posledním tahem bude zrušení hotovosti a na to stačí par erupcí na sluničku a mužeme si domyslet jak to skončí

Ikona diskutujiciho Petra 2023-04-14 11:54:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když už jsme u toho krystalického zla, nechápu jak tohle může někomu připadat vtipné: https://www.t-shock.eu/cs/produkt-s-potiskem/adrenochrom1 Já bych zvracela.
Dokážu si představit, že hodně lidí „pohádce o zneužívání dětí kvůli adrenochromu“ nevěří. Ale jak proboha může někdo tohleto odporné svinstvo koupit svému dítěti, případně vnoučeti ? Jo, pardon, ono je to z biobavlny….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-14 12:16:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkusit zkontaktovat, položit dotaz, jestli jim ubližování lidem připadá vtipné nebo etické, odůvodnění proč nabízejí takové zboží.
Je možné že závadný potisk odstraní sami, ale to by se jim muselo první pár desítek lidí ozvat, než by pochopili, že tím poškozují svoji pověst a je to proti jejich vlastnímu zájmu. Za sebe děkuji za upozornění, rozhodně vím, že tam nic nekoupím, morálně by to byl pro mě problém.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-04-14 12:49:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Ty kokos :O Podle mě je za tím někdo, kdo ví vo co gou a zkouší, co lidi přijmou, nebo mají adrenochrom fakt jen za konspiraci a zesměšňují to – asi jako když si obyčejný Pepík z Horní Dolní dá tričko s třema šestkama a obráceným pentagramem.
Je mně z toho ale smutno. I kdybych sama byla ovčan, co tyhle věci považuje za konspiraci, nekoupila bych to.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-14 13:24:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si na to najdu čas a zeptám se jich proč to mají v nabídce. Samotnou by mě to zajímalo.

Ikona diskutujiciho mike 2023-04-14 17:03:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si, že to nemôže byť náhoda, to je tak špecifická vec, a že by si to len tak nahodili do ponuky bez toho aby vôbec vedeli čo to je, je nepravdepodobné. Trochu som sa preklikal stránkou.

https://c2n.me/4ijfbzj -> všimnite si ako sa vykresľuje tento obrázok. Úvodná stránka.

https://c2n.me/4ijfkXb -> prečo tie 2 v strede ukazujú symboliku, a tie ďalšie 2 ukazujú práve na ne? Úvodná stránka.

https://c2n.me/4ijfsXq -> toto mi príde tiež pochmúrne v doporučených. Úvodná stránka.

https://c2n.me/4ijfEzB -> toto mi príde tiež veľmi divné. Politická agenda.

https://c2n.me/4ijfFZa -> toto taktiež. Politická agenda.
https://c2n.me/4ijfTa6

agent Pávek ano, Babiš nie. Opačne som v ponuke nenašiel.

https://c2n.me/4ijfM0b -> ďalšie agendy, čo to tam máme za vlajky?

https://c2n.me/4ijfR67

https://c2n.me/4ijfUVF -> ďalšia „náhoda“

https://c2n.me/4ijfXor -> prečo ponúkajú drogového dílera na tričku? Kto normálny to bude nosiť?

https://c2n.me/4ijg5Tp

https://c2n.me/4ijgatX

To je len čo som si všimol nebudem sa preklikávať všetkými motívmi ale normálne to nie je.

Ikona diskutujiciho Rozalia 2023-04-14 20:06:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Súhlasím mojom. Je to strašné a neverím, že to nie je zámer. Možno by bolo dobré sa pozrieť, kto to prevádzkuje/provozuje ten e-shop, či čo to je. Zdravim vsetkych

Ikona diskutujiciho Rozalia 2023-04-14 20:53:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Oprava: súhlasím s Mikom

Ikona diskutujiciho Jana 2023-04-14 14:46:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To všetko sedí na akéhokoľvek človeka, ktorý má psychopatické sklony. Ale osobne neverím, že sú všetci takto postihnutí. Poznám viacero ľudí s takými skonmi, ktorí dokázali vyhodiť blízkeho človeka z domu či nemali zľutovanie zbiť svoju polovičku. Žiaľ tak nejak si myslím, že to dokáže aj obyčajný človek, i keď to musí mať v hlave inak pospájané než ostatní/normálni/ ľudia. To je len môj pocit, no hlavne sa do budúcna modlím, aby takáto ľudská charakteristika nebola dedičná, chcela by som mať normálne deti 😀

Ikona diskutujiciho Eva 2023-04-15 00:02:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A je něco co reptilianum vysloveně vadí nebo je jim z toho špatně, třeba nějaká věc nebo cokoliv, co by je mohlo prozradit? Dá se před nimi vůbec nějak bránit?

Ikona diskutujiciho kešo 2023-04-15 10:38:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tieto manipulatívne, reptiliánske hry s ľudskou psychikou nám ukázali v seriáli „V“ z roku 2009.

https://www.csfd.cz/film/264254-v/prehled/

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-15 18:06:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A ještě jedna věc v článku chybí (s tímto jsem se jednou setkala u býv. illum. a jeden bývalý kamarád toto různým lidem včetně mě čas od času bezdůvodně dělal – úplně jsem v tu chvíli věděla, že to dělají se záměrem vyvolat ve mě nějaký pocit):
https://www.youtube.com/watch?v=86zfNGFjqUI&ab_channel=MentalHealness
– proč vás narcista z ničeho nic ignoruje (toto opravdu dělají jako jednu z manipulačních technik = jen se záměrem manipulace, tedy nikoli z jiného důvodu)
– pokud to někdo dělá z jiných (=nedestruktivních) důvodů, tak není narcista

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek