Jak poznat, že jste Telepat: Cítíte, na co druzí myslí?

3.12.2023 v Paranormální jevy 3

Vnímáte, co si lidé myslí? Měli jste někdy pocit, že jste právě „zachytili“, co si někdo myslí? Nebo jste měli sen, který se později splnil?
Naše mysl totiž umí „mluvit“, aniž bychom řekli jediné slovo. Telepatie je jako mentálně poslaná nebo přijatá SMSka. Lidé si takto mohou posílat myšlenky, pocity i obrázky. Nejčastěji zažíváme telepatii ve vztahu k lidem, které máme rádi ana kterým nás záleží, ale nezřídkakdy se může stát, pokud pracujete s lidmi a máte klienty, že vám přijde psychická zpráva i od člověka, se kterým pracujete, nebo ne kterém pracujete.
Pokud se často přistihnete, že přesně víte, co se druhá osoba chystá říct a pak to fakt řekne, zažili jste telepatii. Jste naladění na nevyslovené myšlenky.
Pokud někdy cítíte emoce druhého člověka, aniž by vám o nich něco řekl, je to také projev telepatie. Není to ale jen o pocitu; jde o pochopení kořenů těchto pocitů, záměrů a věcí skrytých. Emoce a myšlenky jsou kompletní, vzájemně propojený balíček.
Telepatie přesahuje klasickou empatii. Umožňuje vám nejen pochopit, co někdo cítí, ale také vědět, proč to cítí a co si o tom myslí. Mnozí lidé mají problémy vyjádřit své emoce, nebo je chápat a pak je obtížné s nimi efektivně komunikovat, nebo vycházet po dobrém. Pokud však dokážete dešifrovat jejich emocionální proudy pouhým pohledem, je to víc než intuice, je to telepatické okénko. Takový dar vám umožňuje cítit i to, co člověk neřekl a přizpůsobit tak svou komunikaci jeho vnitřní vlně, na které jede.
Telepatie je spojená se silnou intuicí. Se silnou intuicí věci nejenom předpovídáte, spíš je víte.

Jak poznáte, že jste telepat
Máte transcendentální zážitky:
Měli jste někdy pocit, že vás chvíle hlubokého zamyšlení nebo meditace přenesly za hranice všednosti? Jako by se tyto okamžiky staly branami k něčemu velkolepějšímu. Místo pouhého osobního klidu prožijete hlubokou propojenost s vesmírem. Tyto transcendentální zážitky nabízejí vhled do kolektivní mysli.

Dostali jste zprávy od lidí co jsou fyzicky daleko a někdy jste dokonce i nějaké odeslali: Zatímco většina lidí jen přemýšlí o svých vlastních myšlenkách, někteří lidé mají schopnost přenášet nebo zachytit myšlenky jiných, jakoby to byly mentální rádiové signály.

Hodně rozumíte zvířatům a zvířata vás vyhledávají: Není to jen o tom, že cítí dobrosrdečného jedince. Zvířata mohou zachytit vaše jemné telepatické vibrace. Cítí tichou komunikaci, nevyslovené porozumění, které mezi vámi probíhá.

Někdy máte sny, které se splní: Když spíme, naše mysl se ponoří se do světa, kde se prolíná realita a představivost. Probudili jste se někdy ze snu, který byl naprosto skutečný a detailní? A pak se stanete reálným svědkem událostí, které jste ve snu viděli? To nejsou náhody. Tak živé prekognitivní sny naznačují hlubší spojení s vesmírem.

Cítíte bolest, když se někdo ve vašem okolí zraní nebo má bolesti: Když někdo, kdo vám je drahý, trpí bolestí nebo úzkostí, není to jen soucit, který cítíte; jako by ve vás rezonovala jejich bolest. Je to víc než jen být naladěn na jejich emoce; je to jako ozvěna jejich úzkosti vibrující ve vašem bytí. Je to, jako byste byli oba nitkami ve stejné tapisérii života, spjati tak těsně, že se zkoušky jednoho prolínají do druhého. Toto hluboké, téměř hmatatelné spojení není jen o společných zážitcích nebo vzpomínkách. Naznačuje hluboké pouto, kde jsou duše propojeny, což vám umožňuje vnímat a sdílet břemena toho druhého, procházet vrcholy a pády života v jednotě.

Hluboce si rozumíte s miminky: Jedinečná schopnost porozumět malým dětem ukazuje na zvýšenou telepatii. Miminka jsou se svým nefiltrovaným vnímáním neuvěřitelně intuitivní. Pokud se přistihnete, že instinktivně znáte jejich potřeby, není to jen rodičovský/tetičkovský instinkt, ale univerzální spojení, které naznačuje, že máte telepatický dar.

Máte náhodné záblesky vizí: Zničehonic se vám v mysli objeví starý přítel, doprovázený pocitem starosti. Když se mu ozvete, zjistíte, že skutečně procházel drsnou zkouškou. Je to víc, než pouhá náhoda. Jeho emoce vytvořily tiché vlnění ve vesmíru a vaše intuice, vyladěná jako rádio, zachytila nouzový signál.

Jak používat telepatické schopnosti
Víra je základ. Pochybnost totiž funguje jako zeď. Blokuje signály a činí přenos nejasným. Věřte, že můžete, a už jste v polovině úspěchu. Je to jako ladění rádia; musíte věřit, že existuje stanice, abyste ji našli.

Cvičení dělá mistra. Začněte něčím jednoduchým a zkuste například kamarádovi poslat představu, nebo pocit, že ho chcete vidět. Pak čekejte, jestli se ozve. Zkuste si uvědomovat, když zachytíte něčí myšlenku, jestli ji fakt řekne nahlas.

Meditace je klíčová. Telepatie je především o duševní jasnosti. Je to jakobyste se snažili slyšet šepot ve velmi, velmi hlučné a přeplněné místnosti. Abyste zachytili jemné telepatické signály, vaše mysl potřebuje být klidná. Každodenní meditace vám může pomoci dosáhnout tohoto klidu a usnadnit vám vysílání a přijímání myšlenek.

Vytvořte silnou vazbu mezi odesílatelem a příjemcem. Telepatie často funguje nejlépe, když je mezi dvěma jednotlivci silné pouto. Vyberte si někoho, kdo je vám opravdu moc blízký – přítele, člena rodiny nebo partnera. Rozhodněte, kdo bude odesílatelem a kdo příjemcem. Odesílatel myslí na zprávu a příjemce se ji snaží přijmout. Vizualizujte pro zesílení vysílané zprávy. Čím silnější je vaše vizualizace, tím jasnější je signál, který vysíláte.

Přijměte své emoce. Telepatie není jen o slovech nebo obrazech. Je hluboce zakořeněná v emocích. Pokud se snažíte vyslat pocit, ponořte se do této emoce. Podobně při přijímání neposlouchejte pouze svou myslí, ale vnímejte i srdcem.

Představte si telepatii jako sval. Čím více ji používáte, tím silnější je. Hrejte hry posilující vaši mimosmyslovou zdatnost, trénujte meditaci, trénujte intuici.
Začleňte ji do svého normálního života. Pokud  budete mít pocit, že na vás někdo myslí, ozvěte se mu a zeptejte se, jak se má. Pokud budete cítit, že někdo není v pohodě, nezapomeňte se zeptat, jestli si chce promluvit, nebo mu máte s něčím pomoct.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kuku 2023-12-03 02:57:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento článek se týká přímo mého posledního příspěvku, asi je reakcí na něj a myslím, že bych se tedy ještě měl k němu vyjádřit. Zaprvé, opravdu dobře napsaný a myslím, že s ním můžeme splývat, skoro nemá chybu a lze ho brát absolutně vážně. Blahopřejeme Alue. Jde ale jen o tu nejzákladnější část tzv. telepatie a tou je ta prvotní tzv. mezilidská. Druhou fází, tedy zadruhé, je telepatie člověka, který už vývojově dosáhl spojení se svým tzv. vyšším tělem svým vědomím. Jinými slovy, znamená to, že když spí, tak i bdí. Zní to paradoxně ale je to skutečně tak. Lidské tělo musí odpočívat a pokud někdo zkusil nespat, asi usnul i při chůzi. Mozek odpočívá poměrně snadno, protože jeho činnost odpovídá jen pěti až deseti procentům jeho celkové kapacity a lze si jeho vypnutí představit jako stisknutí plamínku malé svíčky dvěma nasliněnými prsty. I regenerace trvá proto krátce a opravdu stačí spát i jen několik málo hodin, pokud je zdravotní stav toho jedince dobrý a už se nemusí tělesně vyvíjet. A právě v tom je rozdíl mezi tou první a druhou fází. Vývojově vyspělejší člověk už má aktivní i tu část mozku, která ve dne spí a v noci je vzhůru a jak už jsem výše uvedl, je „v ní“ přítomen svým vědomím. A opakuji, jde o přítomnost vědomím v tzv. vyšším těle, což vylučuje detekci činnosti této části mozku „běžnou“ pozemskou technikou, pracuje na vyšší frekvenci.

Když takový člověk spí, uvědomuje si už sama sebe v tom svém snu a dokonce už i je schopen myslet a i si pamatovat, dokonce si i uvědomovat myšlenkové závěry a hodnotit je. Jde o výuku při spánku, která je především řízena a vedena vyšší vibrační sférou a znovu bych tímto rád upozornil na indickou Bhagavadgítu, která to přímo konstatuje. Nejenže je tedy ten někdo už takto vyučován ale i řeší své mezilidské problémy a vztahy, jak už je v článku Alue uvedeno a to natolik vědomě, že potom někoho někde potká a už ho vnímá jinak, buď jako přítele, se kterým ve snu komunikoval a třeba se na něčem shodli a i se něco o něm dozvěděl a nebo jako nepřítele, který ho třeba zradil a nebo pomluvil a mohl se to i dozvědět i od někoho jiného, v tom snu, prostě ten jeho sen už je natolik v jeho vědomí, že si jeho průběh třeba zatím i jen podvědomě, uvědomuje a především má ten správný nový „pocit“. Nebo si ho už i pamatuje. Těžko se to vysvětluje. Stydím se, že mi to moc nejde, ale je toho mnoho a komplikovaného.

A tím se ale dostáváme ke třetí části telepatie, k té tzv. technické. To už je ale přímý a vědomý kontakt s vyšší vibrační sférou, i když, ono to lze nějakou technikou a to už i pozemskou, provádět primitivně také, stačí být v poli elektromagnetické indukce, přičemž ta obchází mechanické sluchové ústrojí a vysílání „telepatie“ elektricky vnímá přímo mozek. Jde tedy o přímý průnik do vědomí nějakého člověka a to i přes jeho plný odpor a tato telepatická komunikace může být v případě vyšší techniky i oboustranná. Tento jev je považován za tzv. hlasy v hlavě. Nelze ho vypnout, samozřejmě, protože mozek stále funguje a tedy stále vnímá a to dokud žije, což zní cynicky ale skvěle to vystihuje tu krutou pravdu. A na to nemá každý. Většinou takoví lidé končí u psychiatra, dokud to nezvládnou. Ale to už je zase o boji pozitivních a negativních vesmírných civilizací o takového člověka a komunikují s ním takto obě, v tomto případě tedy už do plného vědomí a už ne pouze do jeho podvědomí, protože před tím ještě nebyl svým vědomím ve svém vyšším těle a tedy vědomím nevnímal, tato technika je natolik běžná, že se používá vlastně vždy, i protože například Reptiliáni, tedy ještěři, nejsou schopni mluvit lidskou řečí, mají jen úzký otvor mezi tvrdými „rty“, ze kterého vysunují svůj tenký a mrštný jazyk plný senzorů a velmi ostré zuby v široké tlamě, takže spíše jen syčí, s jedním jsem mluvil a opravdu mu to česky nešlo, bez telepatie bych se neobešel a myslím fyzické setkání přímo z očí do očí doslova centimetry od sebe. Většinou jde o prostou vesmírnou techniku, která vlastně tedy tou pravou telepatií není a mohli bychom tedy konstatovat, že článek Aloe byl přesný a vyčerpávající,… ale o čem bych psal a proč, kdyby to bylo opravdu úplně všechno. Snažím se vám předat informace. Jako třeba i tu, že dokud člověk není svým vědomím v tzv. vyšším těle, nižší technická telepatie přesto, ale hodně drsně, funguje, „znásilňuje jeho psychiku, mysl i fyzický mozek“, a samozřejmě mu škodí a to hodně a je proto vesmírným civilizacím v těchto případech logicky zakázána. Takže musejí čekat. kk.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-12-04 11:20:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi jsi v dalším článku zachytila můj nepravidelný spánkový vzorec:) – ptž se článek strefil.
já telepatii docela umím, ale neřídím se podle ní (jakože to sice vnímám, ale nějak tomu nevěřím/nepřikládám váhu pro případ, že by to bylo špatně – sice mi to většinou víceméně funguje správně, ale ne úplně vždycky)

Ikona diskutujiciho klara 2023-12-04 19:53:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Toto poznám veľmi dobre. Akurát, že nič necvičím, je to spontánne a občas.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek