Jak poznat, že mě kontaktuje nadpřirozený svět

12.4.2023 v Spiritualita 14

Možná prožíváte etapu ve svém životě, kdy vnímáte zvýšenou přítomnost energie, jako by se s vámi snažil komunikovat duchovní svět. Nemůžete si pomoci, ale máte pocit, že vám Duchovní svět posílá znamení a snaží se vám sdělit něco důležitého. Ať už je to pocit, že vás někdo pozoruje, sen, který vám připadá spíš jako vzpomínka, nebo náhlé prozření, které přijde z ničeho nic, opravdu vnímáte, že se vás Duchovní svět snaží oslovit.Proč se mě Duchovní svět snaží kontaktovat?
Duchovní svět se vás může pokoušet kontaktovat, protože ví, že s ním máte zvláštní spojení. Mohou se vás snažit vést ve vašem životě, poskytnout vám útěchu a jasnost v těžkých chvílích, nebo vám dokonce odhalit důležitá poselství, která si máte vyložit. Duchovní svět se vás možná snaží oslovit, protože cítí, že jste otevření a ochotní naslouchat. Může to být také znamení, že vaše duchovní cesta nabírá na obrátkách a že duchovní svět chce být její součástí. Ať už je důvod jakýkoli, duchovní svět se vás pravděpodobně snaží kontaktovat, protože věří, že máte světu co nabídnout.

Dalším důvodem, proč se vás duchovní svět může snažit kontaktovat, je to, že máte potenciál být mocnou silou pro změnu ve fyzickém světě. Možná se vám snaží poskytnout duchovní vedení a vhled, které potřebujete k tomu, abyste se stali ještě silnější silou dobra. Tím, že se s vámi spojí, vám mohou poskytnout povzbuzení, sílu a podporu, která vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Duchovní svět se vám také může snažit poskytnout pochopení neviditelných sfér a moci, kterou v sobě skrývají.

Duchovní svět ve vás možná vidí velký potenciál. Možná se vám snaží pomoci odhalit vaše duchovní dary a objevit váš skutečný životní cíl. Možná se vám také snaží poskytnout znalosti a porozumění, které potřebujete k lepšímu pochopení duchovní sféry a jejího vlivu na fyzický svět. Ať už je důvod jakýkoli, nadpřirozené bytosti se vás pravděpodobně snaží kontaktovat, protože věří, že je ve vás něco zvláštního, co může pomoci udělat svět lepším.
Když se nás duchovní svět snaží kontaktovat, je to často proto, aby nám poskytl vedení a pomoc. Naši průvodci, předkové a další duchovní entity se nás snaží oslovit, aby nám nabídli vhled, vedení a podporu.

Může to být proto, že vidí, že procházíme těžkým obdobím a potřebujeme další pomoc a pochopení. Mohou se nám také snažit předat důležitou zprávu nebo varování před něčím, co by nás mohlo v budoucnu ovlivnit. Duchovní svět se nám také může snažit pomoci otevřít se duchovně. Tím, že nás osloví, nám mohou poskytnout nástroje a vedení potřebné k tomu, abychom se mohli napojit na svou intuici, rozšířit své vědomí a hlouběji se spojit se svou duchovní podstatou.

A jak se toto vše projevuje?

Ve vašem domě se objevují podivná světla. Věnujte pozornost svému okolí a hledejte další známky toho, že vás duchovní svět oslovuje. Pokud pociťujete klid a mír, může to být znamení, že jsou to dobří duchové.

Nevysvětlitelné, hlučné zvuky, klepání nebo ťukání. Duchovní sféra se takto snaží předat vám poselství s vedením nebo radou. Věnujte pozornost zvukům a jakýmkoli pocitům, které se v důsledku toho objeví.  Domácí ochranní duchové klepáním na nábytek často reagují na to, co jste prohlásili, aby to potvrdili jako pravdu.

Máte pocit, že vás někdo pozoruje. Může to znamenat, že se vás duchovní průvodce snaží oslovit a nabídnout vám vedení, nebo že vám předek z minulosti posílá poselství lásky a ochrany. Věnujte pozornost své intuici a věnujte čas spojení s duchovním světem. S otevřeným srdcem možná zjistíte, že jste schopni přijmout poselství, které je vám posíláno.

Neobvyklé náhody. Může to být v podobě číselných sekvencí, zpráv od cizích lidí nebo dokonce náhodných událostí, které se zdají být víc než náhoda. Je důležité věnovat pozornost znamením, která vám nadpřirozené bytosti posílají, protože často jde o zprávy, které vás vedou a ujišťují. Budete-li při těchto náhodách pozorní a přítomní, možná se vám podaří tato poselství přijmout a dozvíte se více o tom, co se vám duchovní svět snaží sdělit.

Poruchy elektronických zařízení. Je to jejich způsob, jak vás oslovit a pokusit se získat vaši pozornost, aby vám mohli poslat zprávy a dát vám najevo svou přítomnost. Věnujte těmto znamením pozornost, protože by to mohl být způsob, jakým vás duchovní říše vede na vaší cestě. Buďte otevření možnosti, že jste byli kontaktováni, a buďte ostražití vůči dalším znamením.

Sny s duchovními nebo prorockými poselstvími. Sny mohou být pro duchovní svět mocným způsobem, jak s vámi komunikovat, a tato poselství mohou mít často hluboký a závažný význam. Věnujte pozornost jakýmkoli symbolům nebo obrazům ve snu, protože by se mohlo jednat o znamení z duchovního světa. Je důležité mít otevřenou a vnímavou mysl a všímat si všech opakujících se snů. Mohlo by se jednat o znamení z duchovního světa, že byste měli podniknout nějaké kroky nebo následovat určitou cestu.

Pocit přítomnosti neviditelné bytosti. Vaši duchovní průvodci a andělé se s vámi snaží spojit, aby vám předali poselství o vedení, útěše a ochraně. Může to být také znamení, že se s vámi snaží navázat kontakt milovaná osoba z druhé strany. Určitě věnujte pozornost své intuici a jemným znamením, která vám duchovní svět posílá. Otevřete se možnosti spojení s nadpřirozenými bytostmi a svými blízkými.

Záhadné vůně. Ať už se jedná o známou vůni, která vám připomíná milovanou osobu, nebo o vůni, kterou nedokážete přesně zařadit, může to být způsob, jak s vámi duchovní svět komunikuje.
Byli jste třeba sami na zahrádce a najednou jste ucítili něčí parfém, který za deset vteřin zmizel? – To byla duchovní návštěva.

Vidíte stíny koutkem oka? Je známo, že duchovní svět se často prezentuje způsoby, které jsou nenápadné a těžko odhalitelné. Vidění stínů v koutku oka může být způsob, jak se svět duchů snaží upoutat vaši pozornost a dát vám najevo, že jsou zde. Více o tomto fenoménu a jak s ním pracovat najdete v knize Anděl strážný.

Pocit, že se vás někdo dotýká. Může se jednat o jemný dotek na vašem rameni, hlavě, čele, nebo o lehký dotek na vaší paži. Je to znamení, že je vám duchovní svět blízký a chce se s vámi spojit. Pokud se cítíte dobře, pozvěte tyto duchy do svého života a otevřete se možnosti duchovního spojení.

Slyšíte hlasy nebo hudbu, když nikdo není nablízku. Je to vzácné, vyžaduje to od vás vysokou míru vrozeného talentu, ale je to reálné. Může to být varování, rada nebo znamení, že se má stát něco důležitého. Ať to bylo jednoho slovo, útržek nebo věta, doporučuji všechno zapsat, protože se tato sdělení mohou týkat i daleké budoucnosti a hned na místě jejich význam nemusíte chápat. Hudbu také zaznamenejte, pokud to umíte.

Nečekané změny větru nebo teploty. Napojit se na jemné energetické vibrace duchovní sféry není vždy snadné, ale když se duchovní svět snaží upoutat vaši pozornost, mohou se projevit jako nečekané změny větru nebo teploty. Věnujte pozornost jakýmkoli fyzickým pocitům nebo znamením, která pociťujete, protože mohou být znamením, že se vás duchovní svět snaží oslovit.

Pohybující se nebo mizející předměty. Může se jednat o ducha, který se snaží upoutat vaši pozornost a snaží se s vámi komunikovat. Věnujte těmto událostem pozornost a sledujte, které předměty se pohybují nebo mizí.

Náhlé změny nálad. Duchové se snaží upoutat vaši pozornost a ujistit se, že jste si vědomi jejich přítomnosti. Věnujte pozornost jakýmkoli pocitům neklidu nebo chladu, které můžete pociťovat, a ujistěte se, že jste otevření a vnímaví vůči jakýmkoli zprávám ze světa duchů.

Zvířata jsou často považována za více naladěná na duchovní sféru než lidé a mohou se vám svým chováním snažit poslat zprávu. Strach, náhlý úlek a agresivita svědčí o přítomnosti zlého ducha.
Kočka se vás může pokoušet před zlým duchem chránit svou energií, kterou každá z nich vyzařuje. Bude vás provázet, nebude se od vás chtít vzdálit.
Klidné pozorování a hra se vzduchem naopak ukazují na konstruktivní přítomnost.

Předměty objevující se z ničeho nic. Mnohdy mohou mít předměty symbolický význam, který vám může poskytnout vhled do toho, co se vám duchovní svět snaží sdělit.

Můžete prožít přímé zjevení, buď v polospánku, nebo za bílého dne. Jedná se o naprosto jasnou a přímočarou formu komunikace. Vše co prožijete si detailně zapište.

Psychické dojmy nebo vědění věcí, které byste vědět neměli. Vaši duchovní průvodci vám mohou posílat zprávy přímo telepaticky a vy je pak můžete pokládat za své vlastní myšlenky a divit se, jak jste na něco přišli, jak vás to napadlo, jak jste to věděli. Pokud cítíte nutkání se něčím zabývat nebo prozkoumat určitou cestu, může to být znamení z duchovního světa. Naslouchejte své intuici a následujte ji.

Neobvyklé zkušenosti s technikou. Blbne vám v ruce elektronika, rozbíjíte počítače, zhasínají nad vámi pouliční lampy? Pokud vás elektronika neposlouchá, bývá to buď varovné znamení, snaha vás zdržet abyste se něčemu vyhli tím, že to musíte řešit, nebo tyto potíže způsobuje destruktivní energie, na kterou jsou tato zařízení citlivá.

Pocit emočního nabití. Náhle ucítíte příval energie, optimismu a milosti. Víte, že nejste sami a že situaci zvládnete. Jde o pomoc z vyšších sfér.

Jasnovidectví a prorocké sny. Je to jasná zpráva, abyste aktivně prozkoumali své duchovní dary. Vše si zapište a poselství vezměte v úvahu.

Náhlý výskyt alergií nebo přecitlivělosti. Vaše tělo může procházet změnou, transformací. Snaží se naladit na vyšší vibrace nebo energie. To doprovází zvýšená citlivost.

Nevysvětlitelné stopy nebo modřiny na vašem těle. Může to být útok, ale také varování. Mohli jste se také zranit ve snu. Buďte teď opatrní a určitě očistěte svůj domov. Návod najdete tady.

AC. Mimotělní zážitky mohou být vyvolány různými věcmi, například meditací, traumatem, a dokonce i fyzickými nebo emocionálními změnami. Naučte se astrálně cestovat, výbornou příručku si můžete zdarma stáhnout zde. Naučila mě všechno, co jsem potřebovala pro skutečný funkční rozvoj této schopnosti a doposud jsem nenašla nic, co by této příručce mohlo alespoň trochu konkurovat. Pouhý talent pro aktivní schopnost využití AC vám nestačí. Bez dobrého průvodce se nedostanete dál.

Podivné symboly nebo poselství ve vašich snech. Tyto symboly a vzkazy mohou být pokusem předat vám důležitou zprávu nebo vám ukázat znamení. Věnujte velkou pozornost tomu, co pro vás symboly znamenají, a pokuste se vyložit jejich význam. Pokud symboly nedokážete pochopit, měli byste zvážit vyhledání duchovního poradce nebo jasnovidce, který vám pomůže porozumět jejich významu. Můžete také zagooglit, či prohrabat místní rubriku Symbolika.

Chladná místa jsou také druh komunikace s duchovní sférou. Tyto nepochopitelně chladné body v jinak vytopených místnostech vyvolává přítomnost duší zemřelých. Z mých zkušeností vyplývá, že dobří duchové chlad nevyzařují a i jejich případný dotek je teplý.

Nevysvětlitelné vize. Vaše vize mohou být poselstvím od vašich duchovních průvodců, andělů nebo předků. Je důležité věnovat těmto znamením pozornost a pokusit se vyložit význam těchto poselství. Může jít o varování, potvrzení nebo znamení nadcházející události.

Slyšení nevysvětlitelných zvuků nebo kroků. Podle hlučnosti, místa a kontextu můžete snadno rozlišit, jestli je bytost dobrá nebo zlá, jestli s vámi aktivně komunikuje, nebo prostě jen prochází skrz váš dům někam jinam.

Peří. Pokud ho najdete na místě, kde byste ho jinak nečekali, je to znamení, že  vaši andělé jsou blízko. Možná je to i důvod, proč děti nadvědomě všechna nalezená pírka zvenku sbírají a nosí si je do pokojíčku.

Duchovní svět je  všude kolem nás a často se nás snaží oslovit a spojit se s námi. Stačí být otevřený jejich přítomnosti, důvěřovat své intuici a být ochotný přijmout naše spojení s duchovním světem. Když tak učiníme, můžeme zažít hluboké spojení s božstvím a s láskyplnou energií nadpřirozena.

Duchovní svět se nás nakonec snaží kontaktovat, aby nám pomohl na naší duchovní cestě. Tím, že se s námi spojí, nám může poskytnout podporu a vedení potřebné k tomu, abychom dosáhli svého nejvyššího potenciálu.
Jsou tu proto, aby nám připomněli, že nikdy nejsme sami a že naše duchovní cesta je společným úsilím, které můžeme sdílet společně s duchovním světem. Vždy nám budou na této cestě nápomocni a povedou nás na každém kroku, abychom mohli růst a vyvíjet se v nejlepší verzi sebe sama.

poslechnout si článek v audioverzi ZDE


© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-12 02:49:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je hezký. já to teď měla v o něco hrubší formě. nedokážu to dokonale vysvětlit druhým, ale vždycky když už se mi fakt nedaří nebo mi něco hodně ublíží a já si říkám, že už na všechno a všechny fakt kašlu, přijde něco nebo někdo co mě přitáhne „zpátky“ – že se zase začnu cítit líp a prostě víc jako já. Někdy životní krize znamenají rozvoj dál a právě v nich nás občas duchovní svět kontaktuje, jen pro každého jeho vlastními způsoby. Pro mě to dost funguje skrz vytváření něčeho, umění obecně:)

„Pokud cítíte nutkání se něčím zabývat nebo prozkoumat určitou cestu, může to být znamení z duchovního světa. Naslouchejte své intuici a následujte ji.“ – přesně

„Pocit emočního nabití. Náhle ucítíte příval energie, optimismu a milosti. Víte, že nejste sami a že situaci zvládnete. Jde o pomoc z vyšších sfér.“ – ano! přesně to jsem teď zažila:)

hezky jsi trefila článek, Aluško.

Ikona diskutujiciho Mari 2023-04-12 23:04:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, co bys řekla k tomu, co povídá jedna mystička Iva Adamcová „že andělé jsou pracovníci hmoty“.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-13 09:34:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyjádřila bych se k tomu asi tak, že mistička se píše s měkkým i.

Ikona diskutujiciho Martin 2023-04-13 22:15:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Při vší úctě Alue,
nemáte pravdu (nebo žertujete…), mystička se píše s „y“.
https://www.pravidla.cz/hledej/?qr=mystik
Jinak díky moc za kvalitní články! Váš web čtu pravidelně již delší dobu.

Ikona diskutujiciho fialka 2023-04-14 08:58:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Martine vy jste nepochopil že šlo o evidentní vtip? Citovaný výrok o andělech je hloupost a povolání „mystička“ neexistuje. Takže to má stejnou vypovídající hodnotu jakobych já řekla že jsem ředitelka myšího cirkusu.

Ikona diskutujiciho Karel 2023-04-14 08:59:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Dokonce i já starej dědek jsem při svém středním vzdělání pochopil že si z toho Alue dělá srandu.

Ikona diskutujiciho Will 2023-04-14 09:03:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Martine, pouze jste nepochopil vtip. Taky bych takovou věc vůbec nekomentovala a brala to s humorem.

Ikona diskutujiciho sylvie 2023-04-16 21:55:32
Ikona diskutujiciho
sipka

hmmm…. z první ruky mám info,ze mistička schvaluje ponechat doma kříže. viděla jsem ten domov, bylo jich tam fakt nespočet….. a to myslím jako důkaz mističky stačí.
moc vás všechny zdravím a díky všem za komentáře a alušce za topčlánky

Ikona diskutujiciho Mari 2023-04-13 23:29:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nene píše s tvdým y. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-14 09:07:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano vážení přátelé, by to z mé strany jen drobný vtip, jelikož k takovému výroku se vyjadřovat nechci. Škoda, že vás nepobavil, což byl jeho účel.

Ikona diskutujiciho mikuláš gera 2023-04-14 09:59:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K téme „mystička“ a „mistička“ …..

Ja som sa dobre zasmial, ďakujem ….

Ikona diskutujiciho kiana 2023-04-17 14:18:05
Ikona diskutujiciho
sipka

mikuláš gera: Taky mě to hodně rozesmálo, hned jak jsem četla tu první odpověď = někoho vtípek pobavil.

Ikona diskutujiciho Veronika 2023-05-29 10:50:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško toto byl úžasný článek. Konečně jsem si uvědomila že ke mě duchovní svět mluví a to velmi. Moc ti děkuji že píšeš takové články.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-29 13:37:49
Ikona diskutujiciho
sipka

rádo se děje 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek