Jak poznáte, že jste zažili změněné stavy vědomí

12.6.2024 v Spiritualita 6

My všichni každý den vstupujeme do změněných stavů vědomí. Kdykoli vás zaujme obrazovka (telefon, televize), nebo v noci spíte, vstupujete do změněného stavu vědomí.
V určité fázi života většina z nás zažije bizarní zkušenost, kterou si nedokážeme zcela vysvětlit. Někdy jsou tyto zvláštní zážitky skutečně blažené a extatické, jindy je to podivná směs radosti i bolesti… Už jste si někdy prošli něčím, co vám vyrazilo dech a dočasně to rozbilo vaše chápání reality, ale nikdy jste pořádně nepochopili, proč se to stalo, nebo co to znamenalo? To, co jste pravděpodobně zažili, byla slovy mytologa Josepha Campbella „Výzva k dobrodružství“ neboli výzva, abyste šli svou jedinečnou životní cestou a našli smysl svého života.Změněné stavy vědomí nastávají, když dočasně přejdeme do stavu mysli, který nám obvykle není dostupný. Změněné stavy mohou být buď záměrně vyvolány, nebo se mohou objevit spontánně.
Existuje řada typů změněných stavů vědomí. Například halucinogenní nebo psychedelické stavy vyvolané drogami, hypnotické stavy, meditativní stavy, mimotělní zážitky (astrální cestování), mimozemské únosy, šamanské transy, jógové stavy (např. Siddhis),  lucidní snění, psychóza (duševní nemoc), mystické zážitky.

Příčiny změněných stavů vědomí
Setkání s nedozírnou krásou, se smrtelnou nemocí, nebo s jakýmkoli extrémem, může vyvolat náhlý posun ve vědomí. Častěji se do stavů neobvyklého vnímání vstupuje cvičením – meditací, modlitbou, zpěvem, tancem v transu – nebo prostřednictvím halucinogenu.

Změněné stavy vědomí může u jedince vyvolat trauma (psychické, emocionální i fyzické), senzorická deprivace, zhoršený spánek,  půst, dechové cvičení (např. holotropní),  modlitba,  astrální projekce, enteogenní látky, zážitky blízké smrti, hypnóza a stavy transu, hluboká meditace, smrt ega, šamanské nebo duchovní léčení.
Seznam není vyčerpávající, ale může poskytnout představu o tom, co pravděpodobně spustilo váš vlastní změněný stav vědomí.


Příznaky, že jste zažili změněný stav vědomí
Následující popsané projevy pocházejí z definice psycholožky a šamanské učitelky Christy Mackinnon. S kolika z těchto znamení se dokážete ztotožnit?

Zkreslení času (čas se zpomaluje nebo zrychluje)
Změněné vnímání těla (můžete se cítit odpojeni od svého těla nebo přeladěni na různé jeho části)
Zvýšené soustředění nebo zúžené vnímání (jste hyper-uvědomělí o nějaké části své reality)
Vizionářské zážitky (na mysl přicházejí symboly a obrazy, často archetypální povahy)
Přestal vnitřní dialog (tj. „opičí mysl“, neboli vnitřní vypravěč, se vypne)
Amnézie nebo hypermnézie (tj. ztráta paměti nebo naopak velmi podrobné vzpomínání na minulé události)
Otevřenost (byli jste více otevření neobvyklým myšlenkám a dějům)
Katalepsie (svalová ztuhlost)
Věková regrese nebo progrese (přístup k minulému já nebo vytvoření budoucího já)
Analgezie nebo anestezie (tělesná necitlivost)
Intenzivní relaxace nebo aktivace (tj. pocit extrémního klidu nebo extrémního strachu)
Disociace (pocit odpojení od vlastních myšlenek, pocitů a vnímání sebe sama)
Schopnost hlubšího náhledu na věc (měli jste zjevení)
Stav proudění (tj. intenzivní naladění na přítomný okamžik)
Perspektiva ve velkém obrazu (tj. schopnost vidět nové souvislosti a vidět věci z ptačí perspektivy)

Nemusíte osobně zažít všechna tato znamení, abyste prošli plnohodnotnou zkušeností se změněným stavem vědomí. Některé z těchto znaků se vás mohou týkat a některé ne. To je v pořádku. Tento seznam navíc není vyčerpávající.

Proč zažíváme změněné stavy vědomí?
Proč absolvovat takovou zkušenost? Jaký je účel? Jaký to má smysl?
Existují různá vysvětlení. Od depresivních, přes průměrná, až po kosmická. Například, mnoho tradičně vyškolených psychologů a psychiatrů přiřadilo mnoho typů změněných stavů vědomí k pouhé formě patologie, tedy k duševní nemoci. Jiní vysvětlují změněné stavy vědomí jako neurologické selhání synapsí, čili chemickou nerovnováhu v mozku. Jiní věří, že změněné stavy vědomí jsou vždy a pouze znamením toho, že jste „vstoupili do alternativních vesmírů“, „upgradovali svou DNA“, „vyčistili své éterické energetické pole“ a další podobná vysvětlení dle duchovní filozofie nového věku.

Asi neexistuje černobílé vysvětlení tohoto fenoménu. Ano, některé změněné stavy mohou být způsobeny traumatem a duševní chorobou, jiné mohou být neurologickým postižením. Možná je možné komunikovat s mimozemšťany nebo vstupovat do alternativních vesmírů… Ale celkově jsou změněné stavy vědomí smysluplné a často jsou to klíčové události v životě člověka. Mají hlubokou hodnotu, poskytují vhled a nabízejí možnost osobní transformace. Často takové neobyčejné stavy uvádějí do pohybu existenční krizi, takže mnoho změněných stavů vědomí je opravdu „voláním po dobrodružství“, abychom se blíže podívali na naše životy, prošli svými vnitřními zraněními a znovu se spojili s naší duší. Jádrem změněných stavů vědomí je zaměřenost na nitro, na duši.


Změněné stavy vědomí jako cesta k duchovnímu zasvěcení
Nejvíce změněných stavů vědomí lze v průběhu historie nalézt v náboženském nebo duchovním kontextu. Ať už jde o súfijský tanec vyvolávající trans, zpěv hinduistů, modlitby křesťanů, meditační praktiky buddhistů, nebo svátostné požívání enteogenů, změněné stavy byly vždy ceněny jako posvátné.

Existují pro to tři hlavní důvody:
1. Posouvají nás z malého a omezeného ego-já do velkého a expanzivního Pravého Já.
2. Umožňují nám hluboké sebepochopení a následnou sebetransformaci.
3. Povzbuzují nás k duchovnímu rozvoji.

Většina prožitků setkání s duší vyvolává hraniční stavy dočasného rozpuštění ega, které nás osvobozuje od obvyklých pravidel a norem naší osobnosti i kultury a otevírá nám cestu k novým pozorováním a kreativním dobrodružstvím.

Změněné stavy vědomí nám dávají schopnost dočasně opustit svěrací kazajku podmíněného já a získat nový úhel pohledu. Všichni v sobě máme jiskru života, základní esenci, autentické Já – a pro ty z nás, kteří jsou ztraceni a už nevědí, kde najít svůj vnitřní Střed, jsou změněné stavy vědomí možnou cestou k osvícení.
Duše nás žene směrem ke změněným stavům vědomí, nebo je dokonce spouští, aby nás prostřednictvím dalšího hledání vábila vydat se na naši duchovní cestu.

Proč jsou změněné stavy vědomí občas děsivé
Pokud jsou změněné stavy vědomí tak přínosné a jsou známkou duchovního probuzení, proč jsou někdy děsivé? Protože nás mohou postavit tváří v tvář naší vlastní smrtelnosti, našim největším zraněním a našim největším strachům. Někdy jsou změněné stavy vědomí produktem traumatu, nebo samy tyto zážitky trauma vytvoří.
Například válečný veterán s PTSD může vstoupit do změněného stavu vědomí, kdykoli v televizi uslyší výstřel. Schizofrenik se může dostat do období psychózy, což je také změněný stav vědomí.
Některé změněné stavy vědomí jsou výsledkem traumatizovaného já (neboli ega), které se snaží dát dohromady.

Další důvod, proč mohou být změněné stavy vědomí děsivé – tentokrát u lidí, kteří jsou jinak mentálně zdraví – je ten, že ego se necítí být připraveno na přístup do vyšších stavů vědomí a neobvyklý zážitek ho prostě vyděsí.

Pokud jste někdy sledovali nebo užili entheogenní rostlinu, všimnete si, že počáteční duševní stav člověka je vším. Ti, kteří jsou ve stavu strachu, nedůvěry a odporu k životu, často končí se špatným tripem. Ti, kteří důvěřují procesu a nechají ego-já ustoupit, skončí s radostnými a euforickými zážitky.

Jak tyto zážitky maximálně využít
Přechod do změněného stavu vědomí není nic divného, děláte to pořád. Otázka ale je, zda ho používáte k vyvolání změny, a pokud ano, jak?
Každý den se dostáváme do změněných stavů vědomí, ale existují některé stavy, které nelze ignorovat jako běžnou zkušenost. Musí být do vašeho života integrovány smysluplně. Bez integrace tyto hluboké zkušenosti přijdou nazmar.

Zde je několik jednoduchých způsobů, jak můžete ze své zkušenosti se změněným stavem vědomí vytěžit maximum:

Sepište to a položte si následující otázky: „Jaká to byla zkušenost a co ji mohlo spustit? Která část z toho zážitku mě nejvíce zaujala? Jaký může být hlubší smysl této zkušenosti?“
Nakreslete to. Kreslení zapojí pravou hemisféru vašeho mozku, tedy vaši podvědomější, kreativnější a na emoce zaměřenou část. Najděte praktické uplatnění vašeho zážitku. Zažít neobyčejný stav vědomí je super, ale skutečnou hodnotou této zkušenosti je to, jak se promítá do vašeho každodenního života. Jaké praktické změny můžete udělat? Jak můžete využít své zkušenosti k tomu, abyste pomohli ostatním, dosáhli svých snů, nebo šli po cestě, která je pro vás správná? Buďte však pragmatičtí a usaďte své zkušenosti do reality.

Změněné stavy vědomí mohou být kosmické, děsivé, nadpozemské, hyperreálné nebo mírumilovné. V závislosti na vašem stavu mysli a vnímavosti ega. Bez ohledu na to, co je spustilo, jsou takové intenzivní zážitky mocnou formou duchovního zasvěcení – lze je vnímat jako pozvání od vašeho vnitřního Já k probuzení a vývoji.
Když k nim přistoupíte vědomě, mohou být změněné stavy použity k přeorientování na vaše skutečné životní poslání. Mohou vás vytrhnout z mlhy letargie, sebestřednosti, úzkoprsosti a náměsíčnosti, do kterých má ego sklon upadat.

Posvátno si na vás činí nároky. Jinými slovy, změněné stavy vědomí často zažíváme, aniž bychom si je zvolili. A i když vržení do stratosféry neobyčejného vnímání může být někdy děsivé a matoucí, učí nás to pokoře. Pomáhá nám to vidět, že Život je mnohem větší než my. Existence je tak tajemná… A následně může do našich domestikovaných životů znovu vstoupit posvátnost.

© aluska.org 2024

  

Komentáře

Ikona diskutujiciho není 2024-06-12 20:31:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Příčina může být prostě vývojová a v budoucnu „potká“ každého. Při současné úrovni vyspělosti ducha i těla člověka na Zemi, jde spíše o druh „superschopnosti“. Neznám nikoho rozumně myslícího, schopného něčeho „výjimečného“, kdo by tyto své nadschopnosti snadno prozradil a třeba se i nechal „pitvat“ státem a jeho tajnými službami a nutit se jimi ke „spolupráci“. Určitě zajímavé téma.

Ikona diskutujiciho Reny 2024-06-13 10:38:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím to napsat zde poprvé, ale tento článek je hrozná slátanina, ze všech stran něco, dohromady nic.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-06-13 23:08:03
Ikona diskutujiciho
sipka

díky za ocenění mé práce. těším se zase příště. 😀

Ikona diskutujiciho loc 2024-06-14 22:24:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Napsaný článek, spokojenost. Zde sleduji řád, seřazení: Typy – příčina – následky – příznaky – důvody – nábožensky – využití. Obsahem přínosný text.

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-06-15 14:16:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyhle sebezkoumací články mám moc ráda. děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Samuel 2024-06-17 16:02:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Některé komentáře, ač působí destruktivně, tak jsou pouze zrcadlem samotného pisatele. Ve své podstatě ale i ony tobě samotné Alue dávají jasně najevo, že odvádíš skvělou práci. Mimochodem tvůj nadhled je velmi inspirující.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek