Jak se setkat s vládci karmy – cvik

3.2.2010 v Bytosti 0

Z knihy Světla andělů od Diany Cooper

_________________________________________

Vládci karmy nám pomáhají činit naše životní volby. Udržují karmické záznamy, které představují bilanci všeho dobrého a zlého. Když o to požádáme, poskytnou nám svoji pomoc a rady. Pokud se ve vašem životě objeví nějaká výzva, ohledně které se toužíte zeptat na radu, možná byste se chtěli rozhodnout dříve, než se vydáte na svoji cestu.


 1. Několikrát se zhluboka nadechněte, a když vydechujete, říkejte si pro sebe “mír”.
 2. Uvolněte své tělo, začněte u palců u nohou a pokračujte až k temeni hlavy.
 3. Pozvěte svého anděla, aby k vám přišel blíž a pociťujte nebo sledujte, jak se k vám přibližuje. Chvíli věnujte tomu, abyste ho láskyplně přivítali.
 4. Požádejte ho, aby vás vedl láskyplně k vládcům karmy pro pomoc a radu.
 5. Nechejte jej, aby vás vzal za ruku a vytáhl přes mraky mezi hvězdy do celého vesmíru.
 6. Nadechujte světlo a vydechujte závist a zlobu, vinu, ublížení nebo strach. Věnujte tomu určitý čas.
 7. před vámi je nádherný bílý chrám. Nechejte svého anděla, aby vás vzal nahoru po bílých schodech a přes dvůr ke dveřím vedoucím do místnosti, kde sedí vládci karmy.
 8. Zaklepejte a požádejte o dovolení vstoupit. Poté přistupte k vládcům karmy, pokorně a klidně.
 9. Položte svoji otázku nebo požádejte o radu, která by vám pomohla odhalit vaši karmu.
 10. Očekávejte odpověď. I když se nezdá, že by se cokoli dělo, váš požadavek bude zapsán a rada přijde, jakmile budete připraveni ji přijmout.
 11. Poděkujte vládcům karmy za to, že vás přijali a dovolte svému andělovi, aby vás zanesl zpět dolů na Zemi.
 12. Poděkujte svému andělovi, a než otevřete oči, chvíli tiše odpočívejte.

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek