Jak vychovávat duchovně probuzené dítě?

24.10.2017 v Spiritualita 3

Děti jsou čistá stvoření, která se rodí s otevřeným srdcem a duchovními schopnostmi. Jejich spirituální podstata a konstruktivní energie jsou však již v raném věku narušeny díky výchově a dalším metodám ochočování, jaké jsou v tomto světě bežné.

Jak stárneme, necháváme se Matrixem uvěznit do smyčky emocionálních těžkostí a od hledání duchovního naplnění zcela upustíme. Když se narodí dítě, tak je od tohoto vlivu ještě zcela odstřiženo. Právě proto mají malé děti mimořádné duchovní schopnosti.

Některé z nich dokáží své dary vyjádřit, zatímco jiné ne. Je však nad slunce jasné, že duchovně probuzené se rodí všechny děti. Pokud budete o dětskou duši již od počátku pečovat, může si své dary i konstruktivní energii uchovat.

V tomto článku se nyní pobavíme o tom, jak vychovávat duchovně probuzené uvědomělé dítě.


1. Naučte své dítě, že emoce jsou v pořádku

Své dítě musíte naučit přijímat všechny typy emocí: štěstí, smutek, zlost, radost, atd. Všechny emoce by se mělo naučit zvládat stejně. Pokud svému dítěti budete neustále přikazovat, aby potlačovalo smutek nebo zlobu, může mu to způsobit emoční blok.

3 způsoby jak se vypořádat se vztekem

  • Rozpoznejte emoci
  • Dovolte dítěti této emoci porozumět
  • Povolte mu zdravě tuto emoci vyjádřit. Například mu dovolte zakřičet: „Mám vztek! Zlobím se!“
  • Poté mu nabídněte řešení jeho příkoří. Zeptejte se ho, co jej naštvalo. Nechte ho vyplakat, pokud to potřebuje. Obejměte ho. Ukažte mu způsoby, jak se může uklidnit. Pusťte mu uklidňující hudbu. Doveďte ho do přírody, kde ho kontruktivní energie zajisté uklidní. Můžete mu také ukázat, že se se svými trablemi může svěřovat stromům nebo oblíbenému zvířátku.

2. Upusťte od programování dobrého a zlého chování metodou „cukr a bič“

Označování dítěte za „dobré“ a „špatné“ vytváří proces jeho sebehodnocení a vede k vnitřnímu odloučení. Dítě začíná samo sebe vidět jako alter ego. Spíše než dítě hodnoťte jako dobré či špatné jeho skutky nebo děje, se kterými se setkává. Tak jej nebudete mást tím, že jednou je „hodné“ a podruhé „zlé“. To, že totiž udělá něco, co vy považujete za špatné, nutně neznamená, že je špatné samotné dítě. Proto dávejte pozor na svá slova.

3. Naslouchejte jim

Tento zdánlivě jednoduchý tip je pravděpodobně ten nejdůležitější. Máme tendenci ignorovat to, co děti říkají, protože si zkrátka myslíme, že jen tak blábolí. Naslouchejte dětem a vnášejte do výchovy zvyk mluvit vždy jen pravdu. Nesmějte se jim a nesnižujte to, co vám říkají. U duchovně probuzených dětí se vám může stát, že budou hovořit o něčem, čemu nerozumíte. V tom případě ale udržte své ego na uzdě a uznejte to, že nechápete, co vám chce říci. Dáte mu tak hned dva konstruktivní příklady: uznáte, že něco nevíte – dítě se tak v budoucnu nebude bát udělat to samé, a zároveň projevíte zájem dozvědět se více o tom, co vám chce říci – budujete jeho sebevědomí.

4. To, že jsou zde, má svůj důvod

Každé dítě v tomto světě se sem narodilo z nějakého důvodu a vy byste jej měli rozpoznat a poskytnout mu to, co je pro něj nejdůležitější – váš čas. Každé z nich má na této planetě úkol, který náleží splnit pouze jim. Vy však hrajete v jejich životech důležitou roli a tak je můžete buď podpořit a nebo úplně zabrzdit a způsobit, že se uzavřou do sebe.

Hodně štěstí!

přeložila raja

primární zdroj (eng.) http://soultravelrules.com/2017/10/01/raise-spiritually-awakened-children/

převzato z: http://tadesco.cz/vychovavat-duchovne-probuzene-dite/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Petr L. 2017-10-25 23:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úplně mi mluvíš z duše :-) Moc krásný článek!!

Ikona diskutujiciho Michal 2017-10-26 11:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článek. Z vlastní zkušenosti s ním souhlasím. Dětem je potřeba naslouchat. Mají velmi zajímavé postřehy :-). Dítě a rodič se mohou učit vzájemně.

Ikona diskutujiciho Juri 2018-09-18 23:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkný článek pořad říkám, že my starší se máme učit od děti ne naopak. :-)

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek