Jak využít Hypnagogické stavy pro sebeobjevování

8.6.2024 v Návody 1

Existují dva primární stavy vědomí, bdělost a spánek. A mezi nimi existuje ještě mezistav, kterému se říká Hypnagogický. Toto slovo pochází z řeckého výrazu „hypnos“ (spánek) a „agogos“ (vedení). Tedy „stav, který vede ke spánku„.
Už jste si někdy zdřímli a zažili jste u toho zvláštní stav podobný transu, při kterém se vám v mysli objevují obrazy, barvy, zvuky, nebo dokonce snové příběhy? Přistihli jste se někdy, že usnete a vidíte kaleidoskop barev a tvarů? Tyto zážitky vyvolává právě hypnagogie a je pravděpodobné, že hypnagogii zažíváte několikrát týdně, nebo dokonce každý den, když usínáte.
Dnešní článek odpovídá na otázku, jak může tento neobvyklý stav přispět k našemu sebepochopení a duchovnímu růstu.Typy hypnagogie
V závislosti na tom, zda jste primárně vizuálně, sluchově nebo kinesteticky zaměřený člověk, se liší i váš hypnogický zážitek. Zde jsou běžné formy hypnagogie:

Obrázky – např. monochromatické nebo barevné, statické nebo pohyblivé, ploché nebo trojrozměrné. Obrazy jsou obvykle pomíjivé, ale někdy tvoří celé snové scény.

Zvuky – mohou být hlasité nebo tiché a zahrnují slyšení hudby, hlasů, útržků konverzace, deště, větru, bílého šumu, opakujících se slov, oslovování jménem atd.

Opakující se chování – neboli „Tetris efekt“. Když člověk strávil dlouhou dobu děláním něčeho monotonního (jako je práce, hraní šachů, cvičení, čtení, nějaká hra…), může zjistit, že opět dělá totéž, když upadne do hypnagogického stavu.

Fyzické vjemy – chutě, vůně, textury, pocity chladu a tepla, pocity vznášení se, pádu, opuštění těla, nebo změny tvaru těla.

Mentální pochody – na pokraji spánku začnou myšlenky nabývat rozmazané a volně asociativní kvality, ve které se morfují a vyvíjejí neobvyklými, abstraktními a inovativními způsoby, neovlivněné egem a logikou.

Spánková paralýza – dočasná neschopnost pohybu, může v některých případech doprovázet i hypnagogii. I když tento stav může někoho vystrašit, ve skutečnosti je neškodný.

Je také možné (a běžné) zažít různé formy hypnagogie naráz. Můžete například vizuálně vstoupit do vzpomínky z prožitého dne, která se vám před očima promění v řadu fyzických vjemů a zvuků. Kombinace jsou neomezené.

Duchovní oneiromancie
V průběhu historie bylo mnoho spisovatelů, umělců a filozofů, kteří používali hypnagogii jako způsob, jak přijít na nové myšlenky, poznatky a dokonce i na vynálezy.
Umělec Salvador Dalí, spisovatelka Mary Shelleyová (autorka Frankensteina) a vynálezce Thomas Edison jsou jedni z nejpozoruhodnějších historických postav, které využívaly hypnagogii k tvorbě nových nápaditých myšlenek.

Jak Dali, tak Edison, používali velmi podobnou techniku, kdy seděli s určitými předměty v rukou. Dalí rád držel klíč, Edison zase mosazné koule. Seděli a usínali. Jakmile jim předmět vypadl z ruky a dopadl na podlahu, probudilo je to. Toto náhlé probuzení jim umožnilo rychle se vytrhnout z hypnagogického spánku a zapsat si myšlenky a obrazy, které  zažívali.

V tibetském buddhismu se hypnagogické stavy využívají jako způsob praktikování „snové jógy“. To je forma duchovní praxe, která je založena na předpokladu, že stavy podobné snu lze použít k tréninku mysli a ke zvýšení duchovního vědomí meditujícího. Může přispět k prožitku osvícení, nebo k seberealizaci.

V moderní době ještě najdeme lidi, kteří si říkají Oneiromanceři. To jsou jednotlivci, kteří používají sny jako prostředek k věštění. Slovo Oneiromancie pochází z řeckého „oneiros“ (sen) a „manteia“ (proroctví).

Dokonce i psychologové, jako Carl Jung a Sigmund Freud, se intenzivně zajímali o sny a jejich potenciální význam. Jung byl proslulý svou fascinací sny a jejich spojením s nevědomou myslí, již od svého dětství.


Jak používat hypnagogii k prozkoumání své nevědomé mysli
Hypnagogie je nejkratší cestou pro komunikaci s naším podvědomím. V sekulárním světě se hypnagogie často používá jako způsob stimulace kreativity. Hypnagogii lze také použít k hlubokým psychologickým objevům.

Nevědomá mysl obsahuje vše. I to, co jsme v sobě pohřbili a co jsme zapomněli: Vzpomínky, obranné mechanismy, zranění, traumata našich předků, archetypální síly, alter ega, minulé životy, prostupy do jiných dimenzí… na cokoli si jen vzpomenete. V transu podobném stavu hypnagogie jsme schopni pozorovat naši nevědomou mysl a její obsah, který začíná spontánně probublávat na povrch.
Chcete-li se naučit jednoduchý a účinný způsob, jak pomocí hypnagogie prozkoumat své nevědomí, zkuste následující cvičení.

1. Stanovte si záměr
Připravte svou mysl, než půjdete spát, nebo si půjdete odpoledne zdřímnout.
Můžete to jednoduše udělat tak, že budete neustále přemýšlet o tom, co chcete prozkoumat, asi 20-30 minut před spaním. Pomáhá, když si svůj záměr vyjasníte velmi jasně a shrnete ho do věty. Můžete si napsat tuto větu na kus papíru.
Váš souhrnný záměr může například znít: „Chci pochopit, proč opakovaně přitahuji špatné partnery“, „Chci zjistit, jak posílit své sociální hranice“, „Chci zjistit, proč se cítím tak nešťastný a ztracený.“ atd. Meditace na váš záměr je také účinný způsob, jak předem připravit svou mysl.

2. Připravte si něco, do čeho zaznamenáte svůj zážitek
Než vstoupíte do hypnagogie, najděte si zápisník, skicák nebo diktafon a umístěte ho vedle postele (pohovky/křesla).

3. Nastavte si budík
Usnutí trvá v průměru asi 10 až 20 minut.
Zamyslete se tedy nad tím, jak dlouho vám v průměru trvá usnout. Pokud jste v usínání rychlí, můžete nastavit budík na telefonu nebo na hodinách na 10 minut. Pokud vám trvá dlouho, než usnete, experimentujte s nastavením budíku na 20 minut a více. Díky zkušenostem a předchozímu posouzení své unavenosti, budete časem schopni šikovně nastavit budík na perfektní dobu, kterou potřebujete.

4. Zdřímněte si
Pamatujte, že vaším záměrem není usnout, jenom si tak trochu přispat.
Lehněte si na postel, pohovku nebo cokoliv pohodlného a relaxujte.

5. Pozorujte svou mysl
Není vždy možné jasně pozorovat svou mysl během usínání. Tento krok vyžaduje praxi. Jde o to, vnímat co vidíte nebo slyšíte při usínání a zapamatovat si to.

6. Zaznamenejte si zážitek
Váš budík by měl mít jemný nebo tichý tón. Příliš hlasité a nepříjemné budíky vás mohou naštvat, nebo vylekat. Jakmile se probudíte, zaznamenejte si, co jste slyšeli, viděli, cítili nebo zažili. Udělejte to rychle, abyste to nezapomněli.

7. Interpretace
Přemýšlejte o tom, co jste napsali, nebo nakreslili.
Jaké jsou první myšlenky nebo pocity, které vás k tomu napadají?
Pokud zažijete silnou fyzickou/emocionální reakci typu ‚aha!‘, našli jste tu správnou interpretaci.
Inspiruje vás vaše interpretace, vzrušuje vás, nebo vás šokuje? Pokud ano, pravděpodobně to máte správně. Podle jungiánského analytika Roberta A. Johnsona je nejlepší způsob, jak zjistit, zda jste snové představy interpretovali správně, podle úrovně energie za tím. Jinými slovy, pokud vám vaše interpretace připadá plochá, nudná nebo nezáživná, je pravděpodobně špatná. Pokud vám ale vysvětlení připadá živé a vzrušující, pravděpodobně jste našli správnou odpověď.

Hypnagogické představy mohou být velmi abstraktní, nebo velmi přímočaré. Jsou zkrátka nepředvídatelné. Interpretace toho, co jste zažili, někdy chvíli trvá. Někdy to, co jste viděli, nebude relevantní pro vaši otázku. Nenechte se tím zbytečně odradit a pokračujte ve cvičení. Obrazy, slova, zvuky a pocity se zpočátku mohou zdát zcela nesouvisející s vaší otázkou. Ale když se k nim vrátíte o několik dní později, může vám to zapadnout do sebe a možná najednou zjistíte, jak jsou výstižné a symbolické.

Poté, co si vyložíte svůj hypnagogický zážitek, popřemýšlejte o něm. Meditujte o jeho poselstvích. Hypnagogie je fascinující kaleidoskopický svět, plný nekonečného potenciálu a možností. Představuje lehce přístupnou bránu do vašeho podvědomí, takže máte příležitost řešit problémy, získat vedení, nebo zažít fascinující a duchovně povznášející stavy.

© aluska.org 2024

 

Komentáře

Ikona diskutujiciho není 2024-06-08 01:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spánková paralýza někdy končí tzv. syndromem náhlého úmrtí ve spánku, což je v podstatě především ventrikulární fibrilace, tedy týkající se malých srdečních komor a samovolného lokálního stahu svalu, který není pod kůží vidět. Většinou jde o telepatický útok prostřednictvím silné psychické energie s informací, vlastně může jít pouze o tzv. černou magii, třeba a především o voodoo. Obranou je snažit se probudit, ačkoliv jste zparalyzováni a nejde vám se jakkoliv pohnout. Výhrou je, když dokážete pocítit sílu a potom i nějaký tlak a následně pohyb svalu v ruce, a je potřeba dalších pohybů až se nakonec rozhýbete a probudíte „k životu“, totiž vrátíte se vědomím do živé reality z tzv. snového stavu. Jakmile se začněte hýbat a normálně vnímat skutečný reálný svět, už na vás ta negativní psychika nemůže a jste zcela v bezpečí. Prostě se musíte snažit plně se probudit a pokud možno i vstát.

K tomu zvláštnímu stavu polovědomí, kdy si uvědomujete nějaký snový děj a jeho průběh si potom dokážete i vybavit a zapamatovat si ho, to je situace únavy v prostředí nevhodném pro spánek, takže probíhá především v sedě a to když si musíte sami držet hlavu ve vzpřímené poloze. Tato poloha vám nedovolí plně se oddat spánku a napůl tedy bdíte. O tom, co se ve skutečnosti děje, o tom opravdu nyní nemohu napsat víc než to, že lidé ani článek neví.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek