Jak využít sílu negativních iontů pro podporu vašeho zdraví

9.2.2020 v Léčba 42

Negativní ionty jsou ve vzduchu který dýcháme, i v našem těle. Negativní ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole.Co jsou ionty?
Starověké národy předpokládaly, že vzduch obsahuje „elektriku“. První odborné studium iontů začalo poměrně nedávno. V roce 1899 dva němečtí vědci Elster a Geitel zjistili, že v atmosféře existují částice, které nesou elektřinu. Tyto částice později pojmenoval britský vědec Faraday jako „vzdušné ionty“. Slovo „ion“ bylo převzato z řečtiny a znamená „jít“, nebo „putovat“.

Ionty jsou okem neviditelné částice (molekuly nebo atomy), které nesou elektrický náboj. Atomy se skládají z atomového jádra, které obsahuje neutrální neutrony a kladně nabité protony. Dále obsahují obíhající elektrony, které jsou záporně nabité. Atom v neutrálním stavu má počet protonů (+) a elektronů (-), stejný. Pokud není počet protonů a elektronů stejný, iontové částice jsou buď kladně, nebo záporně nabité. Obecně řečeno, kladné ionty jsou škodlivé pro lidské tělo, zatímco záporné ionty jsou prospěšné.


Atom

Pozitivní Iont je atom (nebo molekula), který ztratil jeden nebo více elektronů důsledkem nárazu s vysokou energií. Přírodní síly, které generují pozitivní ionty jsou: rozpad radioaktivních minerálů, radonový plyn, lesní požáry, blesky a ultrafialové záření.

Negativní Iont je atom (nebo molekula), který získal jeden nebo více dalších záporně nabitých elektronů. Negativní ionty jsou přirozeně generovány odpařováním vody.

Elektrony jsou velmi citlivé na šokový náraz elektrického proudu a atmosférické změny. Například při vysokém tlaku, nebo teplotě, mohou elektrony unikat z atomů. Zvyšuje se tak počet kladně nabitých iontů ve vzduchu.

Rovnováha negativních a pozitivních iontů ve vzduchu může být snadno narušena. Několik hodin před bouřkou bývá nízký atmosférický tlak. Ten způsobuje nárůst hladiny pozitivních iontů až na úroveň přesahující 5.000 iontů na cm3. Naopak, během bouřky se zvyšuje hladina záporných iontů na několik tisíc na cm3, zatímco počet pozitivních iontů klesne pod 500 na cm3. Podobně vysoké koncentrace negativních iontů můžeme naměřit v blízkosti vodopádů.

V našem každodenním životě můžeme vnímat elektrické ionty ve vzduchu ve formě statické elektřiny, zejména v zimě, kdy je vzduch suchý. Statické výboje jsou způsobeny vysokým podílem pozitivních iontů z důvodu nedostatku vlhkosti ve vzduchu.

Pro naše zdraví je důležitý správný poměr iontů
Poměr negativních a pozitivních iontů je velmi důležitý, protože negativní ionty jsou schopny neutralizovat škodlivé účinky kladných iontů. Na začátku 20. století byl poměr v atmosféře 1,2 záporných iontů na každý kladný iont. Nicméně, v uplynulých letech se poměr obrátil. Nyní je to 1,2 kladných iontů na každý negativní iont. Životní prostředí je ohrožené znečistěním ovzduší a vody, elektromagnetickým smogem a dalšími faktory.

Pozitivní a negativní ionty existují také v našem těle. Poměr iontů ve vzduchu, který dýcháme, ovlivňuje poměr iontů v našem těle. Ionty pronikají do těla přes plíce (inhalace), stejně jako přes kůži – zejména prostřednictvím meridiánů (akupresurních) bodů, které mají slabý elektrický odpor. Ionty pak cestují v krvi přes lymfatický systém do buněk v našem těle.

Naměřené hodnoty negativních a pozitivních iontů na různých místech (na cm3):

Množství iontů v prostředí
V některých kancelářích s počítačovými stanicemi nebyly detekovány žádné negativní ionty! Uvnitř typického Tokijského bytu bylo naměřeno 500 krát víc pozitivních iontů, než negativních. To může být způsobeno nedostatečným větráním a to jak v kancelářských prostorách, tak v energeticky úsporných domech. Pozitivní ionty generují elektromagnetická pole, stavební materiály a další škodlivé látky.

Vysokou hladinu negativních iontů vytvářejí vodopády, horké prameny a další vysoce vlhká prostředí.
Negativní ionty pak neutralizují kladné ionty, což způsobuje velmi nízkou úroveň škodlivých kladných iontů.

 

Jak pozitivní a negativní ionty ovlivňují naše tělo:

Škodlivé účinky kladných iontů
Ionty poprvé spojila s lidským zdravím japonská lékařská studie v roce 1910, která ukázala, že pacienti s artritidou pociťovali větší problémy při výkyvech počasí, kdy je zvýšené procento kladných iontů v atmosféře.

Studené fronty a systémy nízkého tlaku zvyšují procento kladných iontů v atmosféře, což vede ke snížení počtu záporných iontů v našem těle. Lékaři z Japonska prokázali, že za takových podmínek se příznaky astmatu a artritidy u pacientů zhoršují.

Vztah mezi kladnými ionty a astmatem byl zkoumán v severní Americe. Bylo zjištěno, že oblasti s tzv. pozitivními iontovými větry (v nichž jsou velmi vysoké koncentrace kladných iontů) v Calgary, Albertě, jižní Kalifornii, a na dalších místech po celém světě se shodují se zvýšenými astmatickými záchvaty. (Guy Cramer, „Advanced Research, Atmosférické ionty a respirační problémy, „Certified Medinex Webové stránky, 02. 9. 1996)

V posledních letech se mnoho lékařů shoduje na tom, že vysoká hladina pozitivních iontů v bezprostředním okolí (elektromagnetické pole generované počítači, mobilními telefony a dalšími elektronickými zařízeními) může destruktivně ovlivnit funkci mozku a potlačovat imunitní systém. To pak vede ke vzniku mnoha onemocnění. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, nedostatek energie, únava, úzkost, podrážděnost, nevolnost, bolesti břicha, potíže s dýcháním, závratě, špatné soustředění, nízká duševní výkonnost a poruchy spánku. U jedinců s takovými příznaky byly ve vzorcích moči zjištěny extrémně vysoké hladiny stresového hormonu serotoninu. Tento hormon je velmi škodlivý pro tělo a má se za to, že právě kladné ionty zvyšují koncentraci serotoninu v těle. Naopak negativní ionty dokážou přebytek serotoninu převést na neškodnou sloučeninu.
Kladné ionty vnikají do volných radikálů v těle, které způsobují oxidaci buněk celého systému. Poškozují zdravé buňky a zvyšují kyselost krve. Pokud jsou buňky oxidované (okysličené), dramaticky se zvyšuje hladina kyseliny mléčné, což má za následek řadu nemocí, včetně rakoviny. Nervový a imunitní systém je oslaben, klesá cirkulace krve, jsou napadeny lymfy. Výsledkem je proces předčasného stárnutí.

Co způsobuje zvýšenou hladinu pozitivních iontů?
– Výfukové plyny
– Tovární kouř
– Znečištěné řeky a kyselé deště
– Dioxin vznikající spalováním odpadních materiálů
– Pesticidy a potravinářské přídavné látky
– Formaldehyd
– Sloučeniny fosforu používané v běžných produktech
– Elektromagnetická pole (EMP), rentgenové paprsky, elektrické spotřebiče, počítače a další elektronická zařízení, elektrická vedení, atd.
– Klimatizace bez ionizátorů

Záporné ionty neutralizují volné radikály
Bylo zjištěno, že 2% kyslíku, který dýcháme, se promění v našem těle na volné radikály. Pokud se k těmto volným radikálům přidají volné radikály z dalších zdrojů (těžké kovy, chemikálie, bakterie, viry a pozitivní ionty), pak je tato kombinace ještě více škodlivá. Negativní ionty zabraňují oxidaci tím, že neutralizují volné radikály v našich buňkách. Výsledkem je oživení buněk a posílení imunity.

Záporné ionty udržují nervové a gastrointestinální funkce v rovnováze. Uvolňují mysl a tělo, podporují zdravý spánek, zlepšují metabolismus, chuť k jídlu a upravují krevní tlak. Po fyzické námaze se lépe zotavíte, cítíte se svěží a odpočatí. Negativní ionty jsou důležité pro celkové zdraví.

Léčivé vlastnosti záporných iontů
Regenerace: Rychlé zotavení z fyzického vyčerpání nebo únavy – zvýšená hladina kyslíku v krvi usnadňuje efektivnější využití kyslíku.

Stabilizace: Stabilizace funkce mozku – záporné ionty pomáhají normalizovat funkce mozku zvýšením hladiny kyslíku v krvi. Cítíte se uvolnění a klidní.

Krev: Čištění krve – tím, že zvyšují hladinu vápníku a sodíku v krvi, pomáhají záporné ionty obnovit zdravou (mírně zásaditou) pH rovnováhu krve.

Metabolismus: Zvýšení metabolismu – tím, že záporné ionty stimulují výměnu elektrických látek v buněčných stěnách, pomáhají zvyšovat metabolismus.

Imunita: Posílení imunitního systému – vysoké hladiny záporných iontů podporují produkci globulinu v krvi, což vede k větší odolnosti proti nemocem.

Vyrovnanost: Vyrovnaný vegetativní nervový systém – záporné ionty mohou zklidnit a uvolnit „napjaté“ nervy

Trávení: Lepší trávení – záporné ionty neutralizují nadměrné dráždění nervového systému, pomáhají zmírnit napětí v žaludku a střevech, podporují tvorbu trávicích enzymů a lepší trávení.

Mládnutí: Omlazení – záporné ionty pomáhají oživit buněčný metabolismus, zvyšuje vitalitu svalové tkáně a posilují vnitřní orgány.

Zdraví: Celkové zdraví – záporné ionty mohou omladit a oživit všechny systémy a buňky v těle.

Výzkum účinků záporných iontů
Mnozí lékaři a vědci v Japonsku studovali účinky záporných iontů. Nedostatečný počet záporných iontů potlačuje imunitní, nervové a trávicí funkce, které nakonec vedou k mnoha nemocem. Někteří odborníci v Japonsku léčí své pacienty pomocí lékařského zařízení, které produkuje přirozené (ne uměle vyrobené) záporné ionty, s úspěšnými výsledky.

Níže jsou uvedeny některé z výsledků výzkumu o vlivu negativních iontů:
V roce 1975 byla zveřejněna studie s úžasnými výsledky (Nanzandoh Medical Clinic v Japonsku). Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidy, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Bylo zjištěno, že urychlují léčbu a zpomalují proces stárnutí.

Na klinice (Ueyamada Hot Spring v Shinshu, Japonsko) prováděli léčbu pacientů s Alzheimerovou chorobou pomocí terapie negativními ionty. Víc než polovina pacientů byla z nemoci vyléčena a zotavují se bez dalších problémů. Současně prováděli pokusy na myších a zjistili, že záporné ionty vyléčily poškozené buňky.

Dr. Tomoh Tsubushi, lékař a profesor (Metropolitan University) dospěl na základě svých studií terapií zápornými ionty k překvapivému výsledku. Negativní ionty rychle normalizují krevní tlak, snižují hladinu serotoninu, zrychlují čas na zotavení po fyzické námaze.

Podle průzkumu prováděného společností Shiseido, světově proslulé japonské kosmetické firmy, vdechování vzduchu s obsahem 3200 kladných iontů na krychlový centimetr po dobu 20 minut má za následek žízeň, ztrátu hlasu a překrvení nosní sliznice z důvodu zvýšené hladiny serotoninu. Naproti tomu, vdechování záporných iontů po 10 minut stabilizuje mozkové vlny, což vede k pocitu klidu. Ve skupině, která inhalovala negativní ionty, nebyl zjištěn téměř žádný serotonin ve vzorcích krve nebo moči. (Záporné ionty způsobují, že tělo převede přebytek serotoninu na neškodné chemické sloučeniny).

Studie provedené v USA a jiných zemích:
Dr. Beck: V kyslíku, který dýcháme, jsou obsaženy volné radikály, které způsobují oxidaci krve. Volné radikály vytvářejí také bakterie, viry a chemikálie. Generátor mikro-proudů postavený podle poznatků Dr. Becka, dokáže odstranit z krve tyto nežádoucí prvky a zabránit tak další oxidaci, stejně jako to umí negativní ionty. Výsledkem je oživení buněk a posílení imunity.

Následující studii popisuje výňatek z článku Guy Cramera, s názvem „Pokročilý výzkum atmosférických iontů a jejich vliv na respirační problémy“.
(Certified Medinex webové stránky, 02. 9. 1996)
„Ošetřující lékař zjistil, že iontová terapie prospěla pacientů, kteří měli problémy s dýcháním – chronická bronchitida nebo astma. Začali snadněji dýchat. 63 % pacientů trpících sennou rýmou nebo bronchiálním astmatem zažili částečnou, nebo úplnou úlevu. Přicházejí s kýcháním, slzavýma očima, svěděním v nose a unavení z nedostatku spánku tak, že sotva můžou chodit. Po patnácti minutách terapie negativními ionty se cítí mnohem lépe, že ani nechtěli odejít.“

Američtí odborníci Windsor a Becket předávkovali během 20 minut šestnáct dobrovolníků kladným ionty. Každý z nich si stěžoval na sucho v hrdle, chraptění, bolesti hlavy, svědění a obstrukci nosu. Pět z nich prodělalo test na celkovou kapacitu plic. Bylo zjištěno, že předávkování pozitivními ionty snižuje tuto kapacitu o 30 procent. Desetiminutová expozice negativními ionty neměla žádný vliv na maximální kapacitu plic. Výsledkem testu je, že záporné ionty nemají vliv na množství vdechovaného vzduchu, zatímco kladné ionty způsobují obtížnější dýchání!

V Británii (Oxford University) provedli studii na náhodně vybraných 100 pacientech trpících astmatem, bronchitidou, sennou rýmou, kteří si zakoupili iontové generátory. Konečného hodnocení se zúčastnilo 74 ze 100 pacientů. Iontová terapie výrazně zlepšila stav u 18 z 24 astmatiků, 13 z 17 trpících bronchitidou, 11 z 12 obětí senné rýmy a 6 z 10 lidí postižených nosním katarem. Několik z nich tvrdilo, že se úplně vyléčilo.

Brazilské nemocnice běžně používají ionizujícího zařízení k léčbě dýchacích problémů, včetně alergií. Test zahrnoval 36 dětí s astmatem a alergiemi. Všichni měli problémy před tím, než se podrobili iontové terapii. V průběhu testu dostalo pouze jedno dítě astmatický záchvat, ostatní byly údajně vyléčené.

V Jeruzalémské nemocnici provedli lékaři test na 38 dětech ve věku 2-12 měsíců. Všechny trpěly stejnými respiračními problémy. Byly vytvořeny dvě skupiny po devatenácti dětech, jedna skupina byla v oddělení bez záporných iontů, druhá v místnosti s generátorem negativním iontů.

Vědci uvádějí, že záporné ionty způsobují rychlejší vyléčení astmatu i bronchitidy, bez léků a antibiotik. Iontová terapie je bez vedlejších nežádoucích účinků. Naopak léčba antibiotiky má vždy nežádoucí vedlejší účinky. Děti byly po iontové terapii méně náchylné k relapsům. Atmosférické ionty mají účinek na kojence, zejména ty, kteří trpí astmatickou bronchitidou. Děti nepláčou tak často a hlasitě, když dýchají záporné ionty – než když byli venku, v normálním ovzduší.

CO DĚLAT:
Množství záporných svěžích iontů zvyšujeme pomocí větrání (pomůže i „mikroškvíra“) nebo aktivněji pomocí vodních a mlžících fontán, nebo přímo pomocí umělých ionizátorů. U těch je třeba pak dbát na vhodné umístění, protože kolem ionizátoru sahá často velmi silné magnetické pole téměř do dvou metrů! V ložnici je tedy potřeba ionizátor umístit až do rohu, nebo alespoň 1,5m od postelí a stačí navolit střední či slabší množství emitace iontů. Nebo menší prostor zásobit ionizátorem a ionty pořádně předem a na spaní ionizátor již odpojit ze sítě.

Problematika zdraví v souvislosti s přítomností svěžích záporných iontů je velmi široká a týká se samozřejmě i celkové koncepce stavby domu. Velmi nápomocné jsou kamenné podlahy či dlaždice, díky nim se udržuje v prostoru více záporných iontů (opačným extrémem je linoleum holé (PVC), tvořící přebytek kladných iontů). Důležitý je také princip větrání. Problém s „mrtvým vzduchem“ bývá v novostavbách, které jsou dokonale utěsněné, aby se snížily náklady na topení (tzv.“pasivní dům“).

Aktuální doporučení od tomáše marného:
Zakoupil si speciální měřič iontů Air Ion Counter Model AIC2 a obešel s ním velikou prodejnu, kde byla různá zařízení na výrobu záporných iontů do domácnosti. Podle tohoto měření vyšly nejlépe dva modely od firmy ETA, konkrétně je to ETA NUBELA 2569 90000 a ETA VENTUM 1569 90000, přičemž VENTUM měl ještě o něco lepší hodnoty, než NUBELA. Tyto ionizátory se dají objednat i přes internet.

ETA VENTUM, vítěz nezávislého měření

ETA NUBELA, druhý vítěz nezávislého měření

připravila aluška.org 2020
podle zdrojů:
https://www.elektrosmog-zony.cz/mereni_iontu.html
https://tadesco.org/kazdemu-doporucuji-bezrozdilu-zakoupeni-generatoru-na-negativni-ionty-pojdme-se-seznamit-s-celou-problematikou-blize/Komentáře

Ikona diskutujiciho Sisi 2020-02-09 10:54:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Inšpirujúci článok 👍🍀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-02-09 11:51:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

já ionizátor budu pořizovat určitě, spíš jsem přemýšlela o něčem dražším, aby to ionizovali co nejvíc m2. pořídila bych ETA VENTUM, ale má to dosah jen 30m2… :/ to bych jich musela pořídit víc nebo si to na noc aspoň brát k posteli.

ale co mě pobavilo je tohle: https://www.chytry-obchod.cz/cisticka-vzduchu-Winix-TOWER-QS-s-reproduktorem-JBL
….. s reproduktorem ツ ツ ツ

Ikona diskutujiciho Tauri 2020-02-09 12:14:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Nirvano,
nevím, jak Ventum, ale už mě jen pozastavilo věta: filtr ze skleněných vláken
Co tam sakra dělají skleněná vlákna? To jako vážně? To jako, že po nějaké době mi bude lítat mikro sklo z filtru přímo do místnosti?
Raději už příště skutečně vezmu něco, co neobsahuje filtr, ale filtr uzpůsobený díky elektrostatice…není to absolutně slyšet a není nutno dokupovat filtry za 599,-

Ikona diskutujiciho Tauri 2020-02-09 11:54:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám doma onu ETU a abych přidal do svého poznání..Nevím, jak je natom kdo se sluchem, ale skutečně být v jedné místnosti s ETA Nubela je trochu o uši…Dal jsem samozřejmě na tomáše, jak je tichý a tak ho koupil..Dříve jsme měli doma totiž Ionic Care (který se po několika letech porouchal) a nebyl slyšet i když jsem spal, sice bylo cítit více ozonu, ale nemusely se měnit drahé filtry. No a když jsem u PC a mam ho zapnutý na tichý režim, bolí z něho uši, díky tomu, že má stále stejné a přesto vysoké otáčky, aby vytáhl vzduch přes filtr.
Čekal jsem skutečně daleko menší hluk…tak možná je na zvážení, zda více negativních iontů po kratší dobu, zheldiska hluku, nebo méně záporných iontů, ale můžete to mít zapnuté celý den i když spíte. Možná jsou jiné a lepší zařízení, než ten Ionic, ale neměl jsem s jiným zařízením zkušenosti, tak pokud má ještě někdo nějaký tip, tak klidně nadhoďte..
A taky jsem si všiml, že ETA sice ve vypnutém stavu nic nebere, ale zdroj píská na slyšitelné úrovni zhruba 14-15kHz. Takže pokud ho máte klidně 2,5m od sebe, já to slyším a není to příjemné..Za mne ETA nic moc..asi to už není kdovíjaká firma, jako dřív. Kdyby to bylo co k čemu, zdroj nepíská, má i dejme tomu lépe udělané sání, aby to netrpělo takovým hlukem..A navíc, na etiketě máte záruku 3 roky, ale malým písmem je napsáno, že pouze na motor. Čili motor sice vydrží déle, ale jinak máte smůlu, pokud odejde něco jiného…
Mám objednáno z číny pár zařízení, co vyrábí negativní Ionty a jedno takové výjde na 120Kč, sice to nemá filtr, ale nepíská to a můžu to mit zaplé celý den..Prodávají buď na 220V nebo i 12V, takže má dobré bezpečné napětí na vstupu.
A ano mám dobrý sluch, protože naslouchám..ten, komu to nevadí má buď velký pokoj, nebo má otupělé uši, že už nic nechce slyšet…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-09 16:51:53
Ikona diskutujiciho
sipka

ventum je tišší než nubela a vydá víc iontů… ale samozřejmě jde taky slyšet jak fučí

Ikona diskutujiciho Tauri 2020-02-09 17:24:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za reakci Alue,
Ventum jsem neslyšel…ale koukal jsem i na dražší věci od ETY, kolem 7k…ale to už se mě fakt nechce dávat tolik..Ale někdo psal, že je tichý..Nu co už, na pročištění vzduchu pustím občas tu ETU a po celý den budu mit stejně zaplou tu krabičku na ionty..tak asi vyřešeno…Jen doufám, že kolem nebude plno prachu, jelikož to bude staticky nabitý :)))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-09 18:26:59
Ikona diskutujiciho
sipka

mně tady nikde borčus nelítá a zaplý je to furt… v pohodě

Ikona diskutujiciho Lamir 2020-02-09 15:41:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neví někdo jestli se dá koupit nějaký levnější měřák na negativní ionty? Hledal jsem ale nevyznám se v tom co to musí umět měřit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-09 16:49:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to ti asi měřák bude na houby, pokud se v něm nevyznáš. Je tam kopa tlačítek, čísílek, jednotek a pásem.. ten model co jsem popsala v článku slouží dobře. Jiné neznám

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-02-09 18:00:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Existuje aj jednoduchý merač iónov ale neviem kde ho kúpite v čr a cena bude niekoľko tisíc https://www.personaloxygen.eu/produkt/digitalny-merac-zapornych-ionov

Čo sa týka ionizátorov asi by som to nemal niekde pri posteli, taký ionizátor bude asi tiež pekný zdroj elektrosmogu a ozónu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-09 18:26:28
Ikona diskutujiciho
sipka

cca do dvou metrů – rozhodně nepatří k posteli

Ikona diskutujiciho Lamir 2020-02-09 18:47:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento měřič jsem našel v Číně za cca 1000 Kč. Jenom nevím jestli bude měřit dobře.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-02-10 15:05:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Pustil som namatkovo nejaké video a vyzerá to že merak hádže čísla aké sa mu zrovna zachce, o nejakej presnosti merania že by to hodilo nejakú stabilnú hodnotu sa hovoriť nedá, trebars na iných videách funguje lepšie. https://youtu.be/6Ur57v6TGvE

Ikona diskutujiciho Dayananda 2020-02-09 16:14:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tomáši, mohl byste srovnat zmíněné ionizátory ETA s poměrně běžným Ionic Care Triton (cena něco přes 3000 Kč).
Děkuji.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-09 16:47:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi nepůjde kvůli tvému dotazu hledat osobně prodejnu kde mají tento konkrétní model zrovna v prodejně a zapnutý v provozu 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-02-09 18:14:28
Ikona diskutujiciho
sipka

U Ionic Care Triton by nameral nižšie hodnoty negatívnych iónov než u ETA keďže Triton nemá ventilátor a nemôže ióny tak efektívne ,,vyfukovať“.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-02-09 18:51:21
Ikona diskutujiciho
sipka

:D:D

Ikona diskutujiciho Tauri 2020-02-09 18:57:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak on by tam možná postačil i ventilátor z PC, který je na 12V, klidně 2-3ventilátory, který by se daly vypínat a znížit popř. napětí odporem, aby to nejelo na plný točky, ale šlo to tiše..

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston 405 2020-02-09 18:30:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vynikající článek! Krásně sesumírované.

Ikona diskutujiciho lenka f 2020-02-09 19:39:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám také Nubelu. Ale v ložnici a pokojíku je problém ho umístit, aby byl dál od postele než 2 metry, proto kromě větrání okny ho tam pouštím, když tam nikdo není. V obýváku ho můžu zapnout dál, i když tam jsem. Je slyšet, ale přes den mě to nějak extra neobtěžuje, zapnutý ho celý den stejně nemám. Je to dobrá věc. Když si tak vzpomínám tak nejlepší vzduch jsem dýchala na jedné dovolené v západočeském kraji. A to místo, kde jsme byli muselo mít i nějaké léčivé zóny. Vzduchu jsem se doslova nemohla nabažit a tak hezky vyčištěnou hlavu jsem nikdy neměla. Byl to moc hezký pocit, který po nástupu do práce po pár dnech zmizel. 🙂

Ikona diskutujiciho iris 2020-02-09 20:06:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jakto, že když kliknu na zápisníček nemám oprávnění na zobrazování?????

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-10 08:22:58
Ikona diskutujiciho
sipka

co? lol… spravím

Ikona diskutujiciho iris 2020-02-10 11:04:04
Ikona diskutujiciho
sipka

jej můžeš ten koment prosím smazat?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-10 12:01:17
Ikona diskutujiciho
sipka

tak nepiš komenty pokud je nechceš mít zveřejněné

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-02-09 20:33:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po čase som bol včera v lese, ide sa tam do kopca po asfaltovej ceste ale bol som zadýchaný a mal som ťažké topánky cítil som že to nedám tak som si to rozmyslel že dôjdem na koniec asfaltky tam si oddýchnem a otočím sa a pôjdem späť. Ako som došiel k lesu, ako naschvál tam prišlo auto a ,,vytlačilo“ ma do lesa. Tam som akoby chytil nový dych a ďalej som to už v pohode prešiel cez les. V lese sú najlepšie ióny. No bolo by zaujímavé ísť do lesa s merákom čo tam nameria a či je to všade rovnaké alebo majú rôzne lesy rôzne hodnoty.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-10 08:24:54
Ikona diskutujiciho
sipka

hodně udělá vlhkost

Ikona diskutujiciho niky 2020-02-11 14:19:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejlepší je jít se procházet do lesa bosky právě po dešti, to je totiž půda nasáklá vodou a na spojení se zemí to bude úplně nejlepší. Navíc je to hodně příjemné. Doporučuju hlavně v létě, třeba po bouřce, to je naprostá paráda.

Myslím, že nejvíc negativní hodnoty bude mít les, který je hodně starý a hodně rozlehlý a moc lidí do něj nechodí, jako že je mimo turisticky navštěvované oblasti. Takové lesy jsou na místě, kde jsem vyrůstala a kde jsem se skoro pořád jako malá pohybovala.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-02-09 21:12:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám ionizátor vzduchu IN03, který má tu výhodu, že neprodukuje žádný ozón. Ale když jsem ho měřila (měřič mám docela špatný), tak v návodu ionizátoru bylo napsáno, že se nemáme zdržovat déle do 2m od ionizátoru, protože je tam až moc těch záporných iontů (což mi měřič změřil) – ale 3m od ionizátoru a dál už mi měřič nezměřil téměř nic (ale on nemá moc velkou přesnost ani s ním neumím). Mám ten ionizátor s jednou štětinkou a to podle mě nestačí – nejlepší od nich bude asi ten s 5ti štětinkami který se má pověsit na strop..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-10 08:22:42
Ikona diskutujiciho
sipka

nemůžeš mít ,,moc – iontů“.. ty dva metry jsou kvůli elektrosmogu

Ikona diskutujiciho Marcel 2020-02-09 21:47:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

záporné ióny (česky: iónty) merá pán Jiří Matějka, nameral viac ako 1.000.000 (milión) záporných iónov v starej chodbe vo vrchu Kota 664: http://kotazulu664.sk/, ďalej v jaskyniach na Morave a v Čechách, ďalej v tuneloch v Bosnianskej pyramíde v tunely Ravne a podobne.
http://novycestovatel.cz/2019/09/20/prvni-mereni-evina-jeskyne14755/
http://novycestovatel.cz/2019/01/29/iontova-energie-tunelu-ravne/
Teraz som ho spropagoval 🙂

Ikona diskutujiciho SAGALI 2020-02-11 13:19:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška, a je to pravda, že negatívne ionty „vyrába“ aj SOĽNÁ LAMPA /keď v nej horí čajovka, resp. je elektrická/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-11 13:54:51
Ikona diskutujiciho
sipka

ano, existují i solné inhalátory

Ikona diskutujiciho niky 2020-02-11 14:51:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Měla jsem solnou lampu na svíčku a byla dobrá, pak jsem si koupila ještě solnou dýmku, ale musím teda říct, že nic moc. Jako má to určitě nějaký účinek, ale co se týče počtu negativních iontů a celkového efektu na dýchání, tak podle mě je nejlepší fakt ta čistička vzduchu. Lampička je spíš hlavně pro efekt, vytváří takové příjemné oranžové světlo, což taky člověku prospívá.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-11 19:56:57
Ikona diskutujiciho
sipka

jasný no, výkon je malý, ale je tam

Ikona diskutujiciho niky 2020-02-12 14:43:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak mi dneska konečně po čtyřech dnech čekání došla čistička ventum, dotáhla jsem to dom, vybalila filtr z pytlíku a okamžitě zapla na plný výkon a hned po pár minutách cítím takové příjemné brnění po těle, něco podobného jsem cítila například při dlouhém pobytu bosky v lese a v řece s křištály v ruce. Takže díky za doporučení, protože ta síla záporných ionů je opravdu velká a velmi konstruktivní.

Když to dám na automatické nastavení podle míry znečištění, tak je to úplně tichučké a v klidu se dá u toho i spát. Je to tišší, než když vám bručí lednička.

Akorát mě překvapuje, jak dementně to mají v tom návodu, jako vždycky ti tam desetkrát napíšou, že se to nemáš pokoušet sníst a nepoužívat ve vaně, nebo u otevřeného ohně, což dojde každému blbci, ale aby tam napsali, co přesně máš udělat, než to zapneš, nebo jestli je potřeba to nechat před použitím deset hodin stát, tak jako například ledničku, protože to obsahuje rtuť. To ti tam nenapíšou. Takže nevím.

Je to potřeba nechat před prvním použitím stát nezapnuté? Vyndala jsem akorát plastový obal filtru, jinak nic dělat nemusím a normálně už to můžu zapnout, že jo?

Protože to nějak smrdí, ale to bude asi ten ozón, nebo novota.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-12 14:45:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Smrdět by to nemělo. Hlavně vlez dovnitř do toho Ventumu, (zezadu je krytka) a vybal z igelitu uvnitř ten filtr. Aby ti to necucalo přes sáček. To je celý.

Ikona diskutujiciho niky 2020-02-12 14:55:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, to jsem udělala.
Já jsem si právě všimla, že v tom návodu jsou obrázky, kde ještě v zadu někdo vydělává takovou tu stříbrnou tyčku, co je pod filtrem, ale to bude asi až na výměnu, takže v pohodě.
Fakt to nějak smrdí, jako když si koupíš nový vysavač, tak to bude asi tím, že je to nový. Díky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-13 08:32:11
Ikona diskutujiciho
sipka

dobrý, hlavně že ne po spáleným 😀

Ikona diskutujiciho Ondřej 2020-03-11 15:05:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,
nevíte někdo jaké množství iontů ten ionizátor Ventum přesně vytvoří za minutu? Budu mít díky tomu doma vzduch jako v lese nebo u moře? Nevím, jestli se mě za něj chce dávat polovinu své výplaty.

Ikona diskutujiciho niky 2020-03-11 18:37:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to ti můžu říct zcela přesně: velké :-).

Z dlouhodobého hlediska se to určitě vyplatí, já to mám doma zapnutý pořád i přes noc, ale jenom na ten nejnižší výkon, abych nerušila ostatní. Když je to na nejnižší stupeň, dá se u toho v pohodě spát, člověka to nijak neruší ani nebudí. Mnohem líp se mi dýchá a určitě to má i milion jiných zdravotních přínosů, skvělé pro člověka, který má často rýmu, nebo alergii a ani se mi zde už netvoří žádná plíseň. A taky mi přijde, že když si ve stejné místnosti suším prádlo, že je jakoby svěžejší a rychleji uschne.

A když to zapneš na plný výkon a za dvě hodiny se vrátíš, tak ti to fakt bude připadat, jako bys byl ve vysokých horách, nebo v lese, budeš cítit, jak ti je příjemně po celém těle. Určitě doporučuju, stojí to za to.

Kdybych bydlela sama, tak bych to nechávala zapnutý na plný výkon, zatímco jsem pryč a potom v tu dobu, kdy bych byla doma, bych to přepla na ten nejnižší tichý. Teď to mám pořád na ten nejnižší, protože na ten plnej výkon to fakt fučí a je to poměrně hlasité, skoro jako vysavač, nebo fén, ale na ten nejnižší se u toho dá v pohodě i spát, připadá mi to dokonce i uklidňující, třeba jako zvuk moře.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-03-11 18:59:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Ondřej: nemám šajna, ale zkus napsat výrobci. bývají ochotní 🙂

Ikona diskutujiciho Adriana Fenix 2021-08-04 18:09:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám v bytě dvě velká akvária a přibližně 95 pokojových rostlin. Koncipovala jsem svůj byt 2 plus 1 tak, aby rostliny zásobovaly energií celý prostor a pomáhaly ionizovat prostředí. Vysoká vlhkost vzduchu v místnosti zároveň díky vyšším vibracím a dostatku kyslíku nevytváří prostředí pro tvorbu plísní – žádné plísně tu nemám. Rostliny vytváří v obou místnostech celou obytnou stěnu od země až po strop, je to nádhera, balzám pro oči, život jako v pralese či v botanické zahradě. U sousedů – stejný byt, stejná dispozice – úplně jiné prostředí – v létě horko (venku 32 stupňů, u sousedů 28 v byte, u mě v bytě 23.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek