Jak zjistím, zda se moji drazí zesnulí mají dobře?

3.2.2010 v Bytosti 0

Obavy o ty, jež milujete jsou v prvé řadě projekcí vaší vlastní viny. Obáváte se, že jste v minulosti chybovali a vaši milovaní teď vůči vám chovají zášť. Sžírá vás pomyšlení na to, že při umírání trpěli a ptáte se proto, zda svůj boj dobrovolně vzdali.

Smrt milovaných lidí je bezpochyby krutou ranou pro pozůstalé, ovšem nikoliv pro odcházející duše, které překonávají práh bolesti a utrpení. Nemusejí se více zajímat o svou identitu, vždyť je obklopují nebeské bytosti a připomínají jim jejich vlastní krásu danou od Boha. Už se neobávají toho, co přijde v budoucnosti, neboť žijí ve věčné přítomnosti. Pokud snad na zemi trpěli, nyní si mohou konečně vydechnout. Odhazují vzpomínky na tyto strasti a vás žádají, abyste udělali totéž. Přestaňte s výčitkami, že jste snad ve vlastních očích nedostáli povinnosti učinit své milované šťastnými v době, kdy byli s vámi. Přestaňte si podsouvat vinu za jejich utrpení, či dokonce smrt! Vždyť každý má vytyčený svůj čas, kdy se musí vrátit domů, do otevřené náruče nebeského Stvořitele. Všem byl s hůry učiněn termín, kdy mají projít závojem mlhy k Nebeskému domovu. V tomto domově není nevlídných slov, tedy ani místo na lítost, či kruté soudy. Obklopeni nádherou lásky, vaši drazí zesnulí žijí na měkkém polštáři blaženosti. Nemají čas počítat omyly druhých ,jsou zaměstnáni hodnocením činů, jež vykonali ve vlastním životě. Vidí své chyby a naslouchají andělům, kteří jim radí netýrat se sebeobviňováním, poučit se z těchto chyb a jít dál. Nebesa mají pro všechna stvoření stejnou lásku.

Takže vidíte sami, milovaní, nikdo v nebi vás za vaše zdánlivé poklesky neobviňuje. Nikdo v nebi netrvá na svém utrpení, aniž by k tomu musel vyvinout výjimečné úsilí. Nebesa zkrátka nepřipustí, aby převládla perspektiva ego, a vaši milovaní teď na vás shůry vyzařují svou lásku. Nemějte o ně strach, svatá dítka boží, ale napřete svou snahu ke vznešenému životu plnému služby. Posilujte své vědomí svaté božské nádhery a nedopřávejte pozornost fantaziím bolesti. Modlitby ve prospěch vašich milovaných míří přímo ke svému cíli a jsou tím nejkrásnějším darem-ne jenom pro ně, ale rozhodně také pro vás samotné.

______________________________________________

Z knihy Poslové světla od Doreen Virtue

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek