Jakou mocí vládl Bruno Gröning? Proč zázračný léčitel zemřel předčasně? Zpověď bývalého člena

22.2.2021 v Paranormální jevy 34

Bruno Gröning žil v letech 1906 až 1959. Měl to být zázračný léčitel, ale zemřel mladý, už v 53 letech. Trpěl rakovinou žaludku, která byla tak závažná, že se nedala operovat a pitva odhalila, že byl Bruno, v době své smrti, rozsáhle popálený zevnitř. Veliký nafouknutý krk, který je vidět na řadě Brunových fotografií, vypadá jako choroba štítné žlázy, ale spíše šlo o obrovský nádor, který se tlačil z trupu ven do krku.Je podivné, že i přes jeho brzký skon a obrovský nádor měl a dodnes má mnoho příznivců… Proč nikomu nevadí, že kovářova kobyla chodila bosa?

Níže nabízím zajímavý rozhovor s člověkem, který před lety patřil mezi jeho příznivce a snažil se v jeho kruhu léčit. Zjistil však, že na něj zaútočily démonské síly a po čase se jeho zdraví naopak zhoršilo. Do toho i zjistil, že řada zázračných uzdravení, kterými se přátelé Bruna ohánějí, ve skutečnosti neproběhla.

Bylo mi řečeno, že Bruno Gröning je velice nebezpečný černý mág (dokonce padlo slovo ,,démon“), který destruktivně působí na lidi i po své smrti. Důrazně varuji, nepokoušejte se spojovat s jeho duchem, je aktivní dodnes. I v České republice můžete narazit na ,,Kruh přátel Bruna Gröninga“, který vás s ním může údajně ,,propojit“.

Rozhovor
Ze svědectví Gröningových následovníků či přímých svědků jeho působení lze vycítit jistý stupeň „glorifikace“ osoby a díla Bruna Gröninga, ale pravděpodobně nelze zpochybňovat jejich reálný základ ve skutečných událostech. Jak lze ale rozlišit, „odkud vane vítr“, tedy jakým „duchem“ jsou tyto divy neseny? K jistému rozlišení a pro úvodní orientaci v této záležitosti nám může pomoci svědectví bývalého člena Kruhu přátel Bruno Gröninga a nyní obráceného křesťana Josefa D., jenž na vlastní kůži zakusil následky učení Bruna Gröninga a jeho pokračovatelů. Následující rozhovor s ním proběhl počátkem roku 2009.

RTh: Dobrý den, mohl byste nám sdělit něco o Vašich zkušenostech ze společenství přátel Bruna Gröninga?

JD: Určitě se s Vámi moc rád podělím o svoje zkušenosti s Kruhem Bruno Gröninga. Jsou to už dva roky a něco, co jsem po dvou letech Kruh opustil nadobro. Tehdy, když jsem poprvé přišel do společenství, jsem měl problémy s depresemi a s nedoslýchavostí, po pár návštěvách se mi hodně ulevilo. Vnímal jsem, že i když ne zcela, tak z velké části jsem svého problému zbaven. Půl roku nato jsem se ale dostal do daleko hroznějších stavů, než byly ty, se kterými jsem přicházel – skončil jsem v psychiatrické léčebně. Po nějakém čase, kdy mě propustili, a po třech měsících rekonvalescence v domácím pobytu, kdy jsem v té době nedokázal chodit do práce, jsem si sám pro sebe udělal závěr, že se jednalo pouze o nějakou zkoušku mé víry, o tzv. ,,regulace“, jak to nazývají přátelé společenství, kterou jsem prostě nějakým způsobem pouze nezvládl, a proto jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Po opětovných návštěvách Kruhu a práci s energií jsem se začal cítit zase v pohodě, mohl jsem vysadit psychofarmaka a konečně jsem si myslel, že jsem dosáhl plného uzdravení. Jak šeredně jsem se zmýlil, jsem zjistil asi o šest až sedm měsíců později, kdy jsem se dostal do takových stavů, že jsem pomalu nerozeznával realitu od snů, nedokázal jsem si ani už skoro nic zapamatovat. Byl jsem úplná troska, znovu jsem skončil na antidepresivech a dobrých pět měsíců jsem šel marodit. Nikdy jsem něco tak hrozného neprožil, toužil jsem si v té době sáhnout po životě… Naštěstí jsem ale v té době narazil na lidi, kteří si něčím podobným prošli také a dostali se těmito cestami léčitelství do obdobných bezvýchodných a beznadějných potíží jako já… Síly, které působí v Kruhu, nejsou Božího charakteru, ale právě naopak… V Kruhu koluje i hodně nepravd ohledně vyléčených, mnozí uzdravení, které uvádí literatura ohledně Bruna Gröninga, o své uzdravení přišli, a to nadobro, jedná se hlavně o ty, kterými se Kruh tolik chlubí. To jsem se dodatečně dozvěděl až po dvou letech účasti v tomto spolku, kdy se někteří vedoucí Kruhu prořekli… Mimo jiné jsem v tomto společenství nechal i dost peněz, a nejsem sám… Je skutečně potřeba, abych o tom mluvil a odrazoval druhé. Cena, kterou tu můžete zaplatit, je neskonale větší…

RTh: Můžete nám říci něco o Brunovi Gröningovi, kým byl a tak dále?

JD: Bruno Gröning byl celkem hodně známý německý léčitel (alespoň tedy hlavně v Německu). Na jeho shromážděních a přednáškách, kde vyučoval o všudypřítomné božské ,,energii“, kterou nalezl a která je údajně všude kolem nás a člověk se ji musí jen naučit správným postojem těla a mysli přijímat do svého těla, přicházelo tisíce lidí za svým uzdravením… Za zmínku určitě stojí, že ten, kdo chtěl tu energii přijmout, musel pokaždé v duchu nebo nahlas poprosit Bruna, aby ji tomu dotyčnému zprostředkoval, protože právě Bruno se považoval za transformátora této ,,energie“, bez kterého nelze tuto sílu přijmout v takovém množství, aby v těle způsobila uzdravení (tuto ,,energii“ podle něj přijímá každý i nevědomě, ale jen v minimálním množství bez většího užitku a v minimálním procentu z pohledu toho, aby člověk došel v těle uzdravení z nějaké nemoci).

RTh: Jsou informace o něm, které šíří jeho zastánci, věrohodné, nebo existují jiné informace, jež těm „oficiálním“ odporují?

JD: Vesměs všechny informace o něm pocházejí od lidí, kteří ho zažili osobně a kteří se následně stali i průvodci učení na jeho cestách… Na rozšíření jeho učení po jeho smrti se podílela a dodnes podílí Grete Häuslerová, která je hlavní vedoucí celosvětového společenství přátel Bruna Gröninga. Ano, skutečně existují informace (a není jich zrovna nejmíň), které těm oficiálním, o kterých pojednává literatura o Bruno Gröningovi na českém trhu, v zásadě odporují. Jedná se hlavně o zmanipulované informace o vyléčených, kteří po svém vyléčení pomocí zprostředkování léčivé ,,energie“ skrze Bruna o své uzdravení přišli, a jedná se právě o ty, jejichž uzdravení vyvolalo v lidech největší úžas. Podotýkám, že jsem se o tom dozvěděl až po cca dvou letech pobytu v Kruhu od některých vedoucích shromáždění. Za zmínku ještě určitě stojí zdůraznit, že za zprávami od lékařů o uzdravení nebo o zmírnění zdravotních problémů u přátel z Kruhu, kteří si myslí, že byli uzdraveni, stojí vždycky doktor, který je sám členem Kruhu Bruno Gröninga. Tato lékařská zpráva slouží následně jako potvrzení skutečnosti uzdravení.

RTh: Odkud vzal Bruno Gröning ony uzdravující a duchovní schopnosti? Kde si myslíte, že je jejich zdroj? Existují k tomuto nějaké věrohodné materiály?

JD: Sám Bruno udává, že mu bylo Bohem zjeveno, že on se stal tím vyvoleným, kdo tuto energii bude lidem zprostředkovávat. V Janovi 14,6 je psáno: ,,Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci nežli skrze mě.“ Na základě tohoto prohlášení Pána Ježíše můžu říct, že tohle jeho zjevení nebylo od Boha, ale od satana, respektive od nějakého démona. Síly, které Bruno popisuje, jsou jasně okultního charakteru, jejich zdroj je démonický. To, že tyto síly jsou v chodu i po jeho smrti, a to, že lidé prosí zemřelého Bruna dodnes, aby jim tuto energii zprostředkovával, mluví snad za vše. V Bibli, v Páté knize Mojžíšově ve Starém Zákoně je psáno, že Hospodin má v ohavnosti každého, kdo se doptává duchů zemřelých… Věrohodné materiály k tomu, jak Bruno toto zjevení a obdarování obdržel, neexistují, jen z jeho výpovědi…

RTh: Na některých fotografiích Bruna Gröninga si lze všimnout, že měl podivné útvary v oblasti krku, o co se jedná? Pokud jsou chorobného původu, jak je samotný Bruno Gröning vysvětloval?

JD: Pokaždé, když Bruno působil někde na shromážděních, krk se mu obrovitě nafoukl, přesně tak, jak je to vidět na těch fotkách… Bruno si to vysvětloval tak, že to působila ta energie, kterou v tak velkém množství manifestoval lidem… Údajně se v těch chvílích cítil neskutečně dobře… Jednalo se dle všeho taky o démonický doprovodný jev. Za zmínku stojí také to, že tyto síly ho nakonec stály život, dokonce doktoři při jeho pitvě prohlásili, že vnitřně jakoby shořel…

RTh: Můžete napsat něco o fungování současných skupinek Kruhu přátel Bruno Gröniga: jaká je jejich struktura, jaké mají důkazy, jaká je jejich praxe nebo jaký je jejich vztah k Brunovi Gröningovi a jací lidé se v nich vyskytují? Dějí se ve společenstvích Kruhu přátel i dnes uzdravení, a pokud ano, jakého rázu?

JD: Shromáždění se konají každé tři týdny ve městech, kde jsou Kruhy vybudovány. Jak jsem již zmínil výše, vedoucí celosvětového Kruhu přátel je Grete Häuslerová. Ta má na starosti celý svět a pod sebou má další lidi, kteří jsou vedoucími jednotlivých států, a ti dále pod sebou mají další vedoucí, kteří mají na starosti jednotlivá města. To se dále rozvětvuje na věkové skupiny – dospělí a mládež…
Největší důraz se na přednáškách klade na šíření učení Bruna Gröninga. Na každém společném shromáždění se pořád dokola a dokola opakuje život Bruna Gröninga a jeho praxe s energií za účelem toho, aby se každý nový člen naučil pracovat s touto energií. Dále tu vystupují lidé se svědectvími o svých uzdraveních anebo o pomoci, která se jim ,,skrze Bruna“ dostala. Za zmínku stojí, že jsou to často úplně obyčejné životní okolnosti, které si přátelé vykládají jako něco mimořádného, manipulace tu dosahuje skutečně velkých měřítek…
Co se týče postavení, tak tu jsou lidé všech vrstev; znal jsem se osobně dokonce i s doktory a učiteli… Většinou tu přicházejí nemocní ve snaze najít uzdravení. Není ani divu, byl jsem také jedním z nich. Skutečně, Kruh tím, že prohlašuje, že tímto učením dosáhnou lidé uzdravení, láká hodně nevědomých lidí do pasti…
Pohled přátel na osobu Bruna Gröninga je totožný s pohledem křesťanských věřících na Ježíše; dívají se na něj téměř jako na Boha. I když si to nemusejí vůbec přiznat, je tomu tak…
Uzdravení se dějí dodnes, ty větší, jako např. rakovina, jsou velice ojedinělé… Mnoho lidí, kteří cítí jen nějaké zlepšení svého zdravotního stavu, je lidmi z vedení donucováno k tomu, aby svědčili, že jsou úplně uzdravení. Manipulují je tímto způsobem: pokud o tom budeš svědčit, pak se úplně uzdravíš, uchopíš tak své úplné uzdravení. Mám s tím také zkušenost, tento tlak byl ze strany vedoucích vyvíjen i na mě… Sami slepí vedou slepé…

RTh: Můžete popsat svoji cestu k a z Kruhu přátel Bruno Gröninga? Co Vám to dalo a co Vám to vzalo?

JD: Jen v krátkosti… Do Kruhu jsem přišel také za účelem uzdravení. Měl jsem v té době problémy psychického charakteru a nepatrně jsem nedoslýchal. Během asi třech měsíců návštěv společných hodin jsem se najednou cítil zproštěn všech potíží, dokázal jsem vysadit všechny léky, které jsem v té době bral, a tak nějak jsem cítil, že jsem konečně schopen žít plnohodnotným životem. Ovšem vydrželo mi to asi jen půl roku nato. Poté jsem se ocitl v porovnání s tím, v jakém stavu jsem do Kruhu přišel, v daleko horším stavu. Došlo to dokonce až tak daleko, že jsem na nějaký čas skončil v psychiatrické léčebně. V té době jsem na nějaký čas s Kruhem skoncoval. Pak, když jsem se po nějaké době cítil zase lépe, jsem Kruh přátel začal opět navštěvovat. Sám pro sebe jsem si ten úpadek vysvětloval tím, že jsem jen špatně pochopil některé věci, které se vyučovaly. K mému opětovnému navrácení přispěly i telefonáty a prosby přátel, abych se vrátil. Ujišťovali mě, že všechno bude úplně v pořádku, že jsem si prošel jen nějakou rekonvalescencí a že i to se často stává, protože ta ,,energie“ musí některé bloky zničit a přetvořit (duchovně pojato z hlediska uzdravení), proto se lidé můžou na čas cítit hůře. V Kruhu se tyto dočasné stavy zhoršení zdravotního stavu nazývají ,,regulace“. Tak jsem tedy opět začal navštěvovat společné shromáždění. Asi za měsíc jsem se opět cítil ze všeho osvobozen, opět jsem vysadil všechny léky a měl jsem za to, že konečně bude všechno v pohodě… Jak šeredně jsem se zmýlil, jsem ale zjistil opět asi půl až tři čtvrtě roku nato… Dostal jsem se do tak hrozných stavů, kdy jsem měl pocit, že buď umřu, a nebo přijdu o rozum. Pomalu jsem nebyl schopen racionálního uvažování a realita se mi někdy prolínala se sny, nedokázal jsem si skoro nic zapamatovat. Skončil jsem tehdy půl roku na neschopence a opět na antidepresivech, často jsem celé dny jen proležel v posteli. Mým jediným přáním v té době bylo, abych skoncoval se životem. Neměl jsem sílu dále žít, skutečně to bylo hrozné… Tehdy jsem se ale začal hodně modlit k Bohu, aby mě z toho dostal… Naštěstí – věřím tomu, že za tím bylo Boží vedení – jsem narazil na svědectví jednoho dnes již mého dobrého kamaráda, který udělal podobnou zkušenost s léčitelstvím jako já… Odkaz na jeho svědectví je na této stránce… Právě díky němu jsem si uvědomil, že tohle vše, čím jsem se v Kruhu zabýval, bylo ohavností před skutečným Bohem, viz výše zmiňovaný verš z Páté knihy Mojžíšovy ze Starého zákona. S pomocí tohoto kamaráda jsem došel úplného osvobození, i když to nebylo vůbec jednoduché. Dnes jsem zdravý a svobodný…
Každého od Kruhu Bruno Gröninga jednoznačně odrazuji. Vím na sto procent, ne na devadesát devět, že za tím vším stojí démonický vliv, a můžete se tak dostat do hrozných stavů, ze kterých není vůbec jednoduchá cesta ven. Jsem přesvědčen o tom, že kdybych na tohle svědectví toho mého kamaráda nenarazil, nejsem dnes již mezi Vámi… O některých věcech, které jsem prožil během osvobození, nechci ani hovořit, abych Vás zbytečně nestrašil…

K otázce, co mi Kruh dal, můžu dát jednoduchou, přímou a jasnou odpověď: naprosto NIC! I vztahy, které jsem tu s druhými lidmi navázal, se po odchodu úplně rozbily. Kromě jednoho člověka, který z Kruhu také odešel, nejsem v kontaktu s nikým, a to jsem jich znal desítky, kteří se ke mě znali jako ke svým rodinným příslušníkům, ovšem jen po dobu, kdy jsem Kruh pravidelně navštěvoval. Tohle chování bych přisoudil také jednoznačně ke známkám sekty…
A co mi to vzalo? V první řadě zdraví. To, do jakých stavů jsem se dostal, se podepsalo i na vztazích se všemi mými nejbližšími a ztratil jsem všechny přátele. V neposlední řadě jsem v Kruhu nechal i hodně peněz, a i ten kamarád, co odtud odešel, může potvrdit to samé. I když Kruh Bruno Gröninga funguje na bázi dobrovolných příspěvků, necháte tu hodně peněz v rámci různých akcí…

RTh: Říkáte: „O některých věcech, které jsem prožil během osvobození, nechci ani hovořit, abych Vás zbytečně nestrašil…“ Můžete něco z toho přece jen popsat?

JD: V době, kdy jsem odešel z Kruhu, jsem po nocích slýchával praskání ve zdech a často jsem si uvědomoval přítomnost něčeho zlého kolem mě. Vnitřně jsem to jasně cítil, dnes vím, že to byli démoni. Pak se mi jednou stalo, že jsem zřetelně slyšel hlasy mluvící ve mě. Tyto útoky u mě trvaly asi něco přes rok. Přestalo to až v době, kdy mi sloužili modlitbou vysvobození, kdy jsem se jasně všech věcí týkajících se všeho okultismu zřekl a poprosil Pána Ježíše o odpuštění. Ono celkově toho bylo ještě daleko víc. Pán mi postupně ukazoval další a další věci hříšného charakteru, které bylo potřeba dát v mém životě do pořádku, a každá věc mě postupně vedla do svobody a do úplného uzdravení. Dohromady to trvalo necelé tři roky. Jinak modlitbou vysvobození jsem si musel projít vícekrát – nebyly to už věci týkající se okultismu, ale dalších oblastí. Poslušnost byla pokaždé zásadní. Většinou ke mě Pán promlouval skrze slovo Boží a přes mé věřící přátele.

RTh: Říkáte, že působení Bruna Gröninga je negativní, v čem podle Vás spočívá jeho nebezpečí?

JD: Podle toho, co jsem již napsal, máte určitě v pár věcech jasno. Největší nebezpečí spočívá v tom, že přátelé si neuvědomují, s jakými silami to vlastně přicházejí do styku. Jde skutečně o démonické síly. I když mají upřímně za to, že jsou na správné cestě a že jdou tímto učením Bruna Gröninga a skrze osobu Bruna Gröninga za Bohem, upřímně a slepě se mýlí… Tahle cesta není cestou živého Boha, ale satana, který se vás pokouší takto zničit a zaslepit vás před skutečným poznáním Boha skrze Pána Ježíše Krista, skrze jedinou a opravdovou cestu k Bohu…

Dalším faktem u všech, co zabřednou hluboko do okultismu, je problém s myšlením a pamětí. Nevím, jestli jsem se již o tom zmiňoval, ale když jsem odcházel z Kruhu, měl jsem s pamětí takové problémy, že jsem se špatně orientoval na místech, kde jsem se nacházel a která mi dříve byla dobře známa. Nebo jsem si třeba nebyl schopen zapamatovat větu o pěti slovech, i když jsem si ji opakoval nesčetněkrát, zkoušel jsem to.

RTh: Podařilo se některým z jeho žáků získat takové či podobné schopnosti, jaké měl samotný Bruno Gröning?

JD: Ne, to určitě ne, tato výsada je v učení dána jen Brunovi, který podle přátel působí dodnes.

RTh: Znáte více lidí, kteří byli rovněž v Kruhu přátel Bruno Gröninga a kteří později měli podobné problémy jako Vy? Pokud ano, dostali se z těchto problémů a případně jak?

JD: Přímo z přátel Bruna Gröninga neznám nikoho, kdo by se dostal do takových problémů jako já, určitě ale takoví jsou. Vím akorát o lidech, co přicházeli a zase odcházeli bez toho, že by do učení zabředli více. Co vím, tak většinou byli odrazeni svými blízkými; je dosti možné, že to byli křesťané, kteří jsou si vědomi nebezpečí okultismu a kteří je upozornili na nedůvěryhodné pozadí Kruhu. Stačí, když se zmíní jen o základech, na kterých učení stojí. Jinak z vlastního úsudku můžu říct, že i letmá zkušenost s Kruhem Bruno Gröninga má démonický dopad na život dotyčného. Učení Bruna Gröninga je určitě cestou do duchovního světa, avšak ne cestou k Bohu.

RTh: Velmi Vám děkuji, že jste se s námi podělil o Vaše zkušenosti.
(konec rozhovoru, zde je Originální zdroj)

Léčitel by především měl umět pomoci sám sobě, teprve potom druhým lidem. Rakovina žaludku v pokročilém stadiu byla Brunovi diagnostikována na podzim v roce 1958. Bruno odmítl operaci, místo toho pokračoval ve svých léčitelských aktivitách, ale nakonec na ni v prosinci šel. Tehdy ho museli šokovaní lékaři, poté co zjistili že je nádor neoperovatelný, opět zašít. Divili se ale, že je Bruno  v tak vážném stavu schopný normálně fungovat a že má dokonce výbornou krev.
Nemohli pochopit, že Brunovo vnější vzezření prozrazuje tak málo o jeho strašném vnitřním utrpení, že byl vůbec schopen normálně dýchat a že byl jeho krevní obraz výborný. V takto pokročilém stadiu rakoviny dochází k opakovanému zvracení při nejmenším příjmu potravy a takový pacient pak zemře na vyhladovění. U Bruna tomu tak vůbec nebylo.
22. ledna roku 1959 byl operován v Paříži kvůli uzavřenému oblouku tlustého střeva. 26. ledna upadl do komatu a zemřel. Oficiálně na rakovinu, jak to uvedl lékař v úmrtním listu. Byla to ale rakovina? Dr. Bellanger řekl po výkonu druhé operace: ,,Zkáza v Brunově těle je strašná, je to následek absolutního vnitřního spálení. Jak mohl tak dlouho žít, aniž by trpěl nepředstavitelnými bolestmi, to je mi velkou hádankou.“
Sám Bruno Gröning už před léty prohlásil: ,,Když mi bude moje působení neustále zakazováno, vnitřně shořím.“

O jakou podivnou energii asi šlo, která spaluje zevnitř, zejména pokud nemá potřebný odběr, tedy nemůže dopadnout na další osoby? Ať to bylo co to bylo, rozhodně nemohla být konstruktivní.

připravila www.aluska.org 2021Komentáře

Ikona diskutujiciho Kaja 2021-02-22 08:00:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška, veľmi rada čítam Tvoje články, ale tento je teda veľké sklamanie…. (už len to, že je z kresťanského webu a z takéhoto zdroja čerpáš…). Ja som mala možnosť dôkladne študovať Bruna Gröninga, aj z originálnych zdrojov a jeho prednášok, lebo viem dobre po nemecky a pre mňa Bruno Gröning je jedna z najvýznamnejších duchovných osobností. Ale tak zlo pôsobí všade a snaží sa pošpiniť hodnotné duchovné zdroje. Určite si pozri pre väčšiu objektivitu napr. toto video, kde Zouhar práve rozoberá akou silou Gröning liečil a aj svoju osobnú skúsenosť: https://www.youtube.com/watch?v=Sky-gferZ8g&t=11s (minúta 16 rozoberá aj tento článok)

Ikona diskutujiciho aneta 2021-02-22 09:35:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že to zhoršení psychických problémů měl z toho, že najednou vysadil prášky. Každý kdo bere prášky na psychiku ví, že se musí vysazovat postupně a pod dohledem lékaře. Podle toho co píše, to vypadá na schizofrenii.

Ikona diskutujiciho marian 2021-02-22 13:34:48
Ikona diskutujiciho
sipka

on preberal choroby iných ľudí na seba, čo tiež nieje správne, každý si potrebuje v živote prejsť tým čím má a choroby, úrazy a pod sú len následkom zlých nesprávnych rozhodnutí, hriechov (v biblií toto slovo zámerne nepreložili, lebo v preklade znamená kráčať nesprávnou cestou, jediná možnosť ako sa zbaviť hriechu je vrátiť sa späť na svoju správnu cestu), preberaním chorôb na seba ich preberal do seba, ale nepálil ich pri sviečkach

Ikona diskutujiciho karel 2021-02-22 13:17:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To už člověk neví, čemu věřit. Nejlepší je věřit jen sobě a svým pocitům, ale i to je někdy problém.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-22 18:06:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak neviem ako je to staré ešte som to neprečítal celé ale Grete Häuslerová už dávno nežije. Tak snáď už to nefunguje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-22 18:17:45
Ikona diskutujiciho
sipka

funguje to dál 🙂

Ikona diskutujiciho Diana 2021-02-22 19:19:52
Ikona diskutujiciho
sipka

A taky to jen tak fungovat nepřestane, protože i když informace o tomhle budete šířit všude kde můžete, pokaždé se najde aspoň malé stádečko lidí, které tomu věřit bude.

Ikona diskutujiciho jirka 2021-02-22 20:28:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

byli i u Duška na Kampě. Není to novinka. Tam popisují jen pozitivní vjemy. Mimochodem ten člověk má psychiatrické problémy a je otázka, zda by je neměl, kdyby do kruhu nechodil. Skončit na 5 měsíců v psychiatri.léčebně je hodně a je to závažné. V každé sektě nebo církvi jsou lidi, kteří řeknou, že někdo je ďábel. Určitě i papež je pro mnohé ďábel atd. Nelze to brát vážně. Ale kontakt s magií může být problém i pro psychické zdravé lidi, natož pro ty, co mají dušev. problémy.

Ikona diskutujiciho Verča 2021-02-23 10:52:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško,byla jsem v tom kruhu chvíli také, před deseti lety, asi 3 návštěvy a dost.Dál mě něco nepustilo.Tenkrát jsem tam potkala mladého muže,který chodil o holi a nosil silné brýle a dali jsme se do řeči.Řekl mi,že přichází o zrak a pohybové schopnosti,už nevím,co bylo příčinou,ani nevím,jestli tam ještě dochází.Občas ho potkávám a jeho chůze je horší a nezdá se ,že by lépe viděl.V té skupině jsem se cítila dost pod tlakem,neuměla jsem se uvolnit a meditovat s nimi.Připadala jsem si jako v kostele,stále stejné monotonní mantry,promluvy…působilo to na mě stísněně.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-23 11:30:49
Ikona diskutujiciho
sipka

dobře jsi udělala

Ikona diskutujiciho marian 2021-02-23 13:27:10
Ikona diskutujiciho
sipka

ľudia s každého podobného žijúceho človeka po jeho smrti urobia náboženstvo, či to bol ježis budha a teraz sa snažia využiť meno tohto človeka, podobným sektám a spoločnostiam sa treba vyhýbať, na podobnom princípe pracuje cirkev, a vyciciavajú energiu ľudí ktorý do nich vstúpia

Ikona diskutujiciho Verča 2021-02-23 11:42:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky si myslím, díky 🙂

Ikona diskutujiciho Josef 2021-02-24 00:45:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Bruno Gröning byl velký léčitel a jeho síla uzdravování byla od Boha, ale při nedávné žádosti o pomoc, odpověděl, že už má jiné úkoly a že už ho lidi mají nechat v klidu.

Ikona diskutujiciho marian 2021-02-24 09:57:48
Ikona diskutujiciho
sipka

josef, presne tak, ale ľudia urobili z neho kult osobnosti, podobne ako cirkev s ježiša a márie a v tam je ten satanizmus, nalákať a živiť sa na energií ľudí
liečiteľ nebol len preberal ich choroby na seba, podobných ľudí ako bol on je mnoho

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-24 10:00:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Základní pravidlo je, abys mohl pomoci druhému, musíš první umět pomoci sobě. Abys mohl druhé léčit, musíš sám být zdravý. Abys mohl druhého vytáhnout z bahna, musíš být v pozici, kdy s ním do toho bahna nespadneš taky… A to mluví za vše.

Ikona diskutujiciho Daniela 2021-02-23 11:43:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, o Brunovi mi řekla moje známá loni v létě, ale nezajímala jsem se o něj až do cca měsíce zpátky. Nedávno mě napadlo ti o něm napsat a zeptat se, co si o tom myslíš. Já si zatím neudělala názor. Tento článek jsem četla, ale je z křesťanského webu. Ten dotyčný pán si podle mě ty deprese mohl přivodit i sám. Delší dobu se zajímám o sílu podvědomí atd a pokud ten pán žil roky v problémech a najednou nastala změna, tak se někdy může stát, že to nezvládne a pak spadne do ještě horších věcí.
Poslouchala jsem na youtube rozhovor s Jardou Duškem. youtube.com/watch?v=ME4nt1pO5oE Líbilo se mi to, ale můj alarm v hlavě samozřejmě spustil. Věřím, že Bruno mohl mít napojení na Stvořitele/Zdroj a pomocí toho léčit lidi. A to mu mohlo způsobit rakovinu, protože z lidí stáhl tolik balastu, že se to muselo někde projevit. Nechápu ale, co to měl s krkem? :O
Jinak se o jeho smrti říká, že se proti němu spikli v té době pobouření doktoři atd a zakázali mu léčit. On prohlásil, že pokud nebude moci léčit, tak shoří a po jeho smrti pitva vypadala jakoby opravdu vnitřně vzplál. Ale nebyla jsem u toho a těžko říct, jak to je. Napadlo mě zkusit tu meditaci a požádat ho na dálku o pomoc, ale když byl stejně údajně jen prostředník k Bohu, tak to můžu rovnou meditovat a napojit se rovnou na Vesmír.
Moje známá byla na tom srazu přátel a prý jí to pomohlo. Jenže to může klidně být to, že si to vsugerovala. Podvědomí je mocné. Já bych teda své problémy nesvěřovala jiným. Kdoví jaké energie jsou mezi těmi lidmi a nechci se do toho míchat.

Ikona diskutujiciho jana 2021-02-25 15:25:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ja som mala nedávno zvláštny zážitok. moja známa uznáva ako vteleného Ježiša Krista nejakú pani Kyselovú. Letmo sme to okrem iných vecí prebrali s tým, že mne je jedno za čo sa pani považuje a je to iba jej problém. A moja známa nech si verí čomu chce.
ALE. Deň na to mi začala písať táto moja známa siahodlhú komunikáciu o tom, či by som sa nechcela s touto pani Kyselovou porozprávať a že si mám potom urobiť na ňu názor atď. Keďže som mierne znalá ezoterických vecí, došlo mi, že asi išlo o cielený útok zo strany tejto pani Kyselovej. Takto títo mágovia pôsobia cez svoje „ovečky“.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-25 15:33:50
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 Samej Ježíš. Tento článek by se ti mohl líbit:
https://aluska.org/seznam-soucasnych-inkarnaci-jezise-krista/

Ano, šlo o nábor do kruhu uctívačů. Nikdy se nenech zlanařit na podobné věci. Potřebu nechat se uctívat mají jenom nevyrovnané nezdravé osobnosti s manipulátorskými rysy, které takto z lidí sají energii a přesvědčují tak sami sebe o své nadřazenosti.

Ikona diskutujiciho Kraken 2021-02-26 09:56:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem sám Klub přátel BG vyhledal, kvůli bolestem kolen (začínající artróza). Taky mi vadilo ono zbožnění B. Groeninga co je popisováno v článku a když jsem se dočetl, že současné vedení v Německu vymazalo zmínky o Ježíši ve svých dokumentech, prý kvůli muslimům (což je nebetyčně pitomé – muslimové mají Ježíše za proroka), tak jsem po pár setkáních odešel. Nikdy jsem však od členů žádnou averzi nepociťoval a nikdo ze mne žádné peníze netahal (kromě dobrovolných cca 50 Kč kvůli nájmu místnosti, ve které jsme se scházeli).
Jenže – kolena mě bolet přestala.
Soukromě Bruno Groeninga považuji za krásnou duši, která se sem inkarnovala, aby lidem pomáhala (rozhodně za modlu být považován nechtěl). Daní za to bylo, že pokud onu energii lidé nevyužijí, zemře na ní . Doktoři mu po válce v Německu zakázali léčit (je z dokumentů jasné, že kvůli penězům – léčil zadarmo i když byl velmi chudý). V podstatě se kvůli nám obětoval. Kydat na něj špínu považuji od tebe Alue, za docela ubohé a hnusné.

Zřejmě onu energii (která se v Kruzích a nejen tam – generuje) je třeba umět využít, atom lze také využít jak pro elektrárnu, tak pro bombu.

Ikona diskutujiciho Marcela 2021-05-19 21:52:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Vám za krásný komentář.
Také nám pocit, že se tady na Bruna kydá špína. A ano zemřel právě na přebytek energie, kterou nemohl využít pro léčení lidí, což bylo jeho životním posláním. A to co měl na krku, s tím samozřejmě souviselo také, nejedná se o žádný nádor. Opravdu nechtěl být žádnou modlou a vždy říkal, že neléčí on, ale bůh zkze něj. Prožil obě války a ve druhé světové válce dokonce bojoval, aniž by zabil jediného člověka, právě naopak, mnoho jich vyléčil v zajateckém táboře. Říkal, že by nikdy nezabil člověka, ani zvíře…O jeho dobrotě by se dalo psát ještě mnoho.
To co bylo napsáno vyloženě o Brunu jsou pomluvy i o souzení jeho vzhledu.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-26 16:43:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kraken:
Aluška má pravdu,mně se z toho člověka dělá víc zle než z vůdce Allatry Danilova. A že léčil lidi, a zadarmo? Ale sobě pomoct neumněl,a jak píše aluška k takovému člověku bych fakt důvěru neměla. A jen tak mimochodem satan léčit umí i dát ten dar. Jo a Krakene dobrý nick,jen si dávej pozor aby jednou někdo nevytáhl hlavu Gordony Medůzy 😀

Ikona diskutujiciho Kraken 2021-02-27 09:57:36
Ikona diskutujiciho
sipka

izairi: spíše se pozastavuji nad vaším nastavením mysli. Copak vás nenapadlo, že by to mohlo být taky úplně jinak? Že si to třeba jeho duše naplánovala/domluvila před inkarnací, aby na té zkušenosti mohla duchovně růst?
Mě Greoning pomohl a existuje mnoho ověřených svědectví, že nejen mě. Na žádné jeho uctívání to vázáno nebylo a bylo to zadarmo. Dost jsem se o něm snažil získat informací a i když jdu duchovně poněkud jinudy, obdivuji ho jako člověka, jeho srdce. To, co o něm napadá vás, zas vypovídá o vás.

„zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ volali posměvačně kolemjdoucí na Ježíše. Kulisy se mění, lidé zůstávají stejní.

Ikona diskutujiciho Dia 2021-02-27 20:42:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vnímam to rovnako ako Kraken, a moje skúsenosti s Brunom a informácie, sú rovnaké. Hovoriť o nedôvere preto, že „obuvník chodí bosí“, je nepochopenie úlohy týchto bytostí, bodhisatvov, ktorí sa obetujú pre dobro iných. Bruno nikdy nehovoril, že lieči on, ale že lieči Boh a že sila je dostupná pre každého, on nie je na to potrebný.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-28 15:58:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak to má bruno spravené tie vlasy, má ich dozadu ale nemá tam gumičku ktorá by ich držala. Tam musí mať nejaké kvalitné tužidlo alebo čo.

Ikona diskutujiciho nany 2021-03-03 11:25:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tuto jeho skupinu jsem narazila na fb. Dala jsem si sledovat ……ALE….. pokaždé…když jsem na tyto stránky narazila, nechtělo mne to pustit se podívat, natož to číst. I fotografie toho člověka na mne působí tísnivě, až strašidelně. Dnes jsem skupinu opustila a jsem ráda, že mne i v tomto případě intuice nezklamala a své pocity si takto potvrdila….. děkuji ……

Ikona diskutujiciho Zdenka 2021-03-03 15:57:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přidám také svou zkušenost. Z mého úhlu pohledu z toho p.Hauslerová, teď již nežijící, udělala po jeho smrti sektu. Byla jsem tam taky nějaký rok, než jsem to dokázala opustit a osvobodit se od toho. Byla to fuška. A je nás takových více. Bylo to jako připoutanost, zhypnotizování a manipulace. Vlastní názor zadupáván. Boží sílu nevylučuji, ale určitě není dobré se na ni napojovat, přes mrtvého-můj názor. Jim nešlo ani tak o peníze, takže nastává otázka, zda jim člověk dobrovolně neodevzdával svou energii.

Ikona diskutujiciho Radka 2021-04-22 02:59:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja jsem v tomto za jedno. Ma zly pohled. Tchyni umirala fena na selhani ledvin, dala ji fotku Bruna do kalhotek a ona je setrasla a Bruno skoncil utopenej v bazenu🤣a fena umrela za par dni…zenich ho ma v kuchyni a uz jsem mu to rikala, zlej pohled, dej ho do prdele…nechci tam bejt

Ikona diskutujiciho Lenka 2021-04-29 09:56:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento článek. Na informace o tomto pánovi jsem narazila nedávno díky DušiK. Takže jsem zkoumala dostupné informace a přesně tohle mi vadilo – sám nemocný. Dokonce i jeho vzezření. Kdybych byla kočka, tak z něj mám naježené všechny chlupy do tvaru blesku a to i na ocase 🙂 Ráda na něj zase zapomenu.

Ikona diskutujiciho Alena Sura 2021-05-19 07:09:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím se tady Bruna zastat. Mám případ s kocourem. Ladila jsem se a dávala letáčky, kocoura spíš přitahovaly a také byl rád u lazení. Měl autoimunitní onemocnění a asi po 14 dnech jsem šla na kontrolu, paní doktorka byla velmi prekvapená, nejlepší výsledky za poslední rok. Chtěla bych zmínit i sebe, krční páteř nebolí. Ostatní se teprve čistí, ale to je normální proces, chtěla bych podotknout, že se to děje i u pití různých bylinek. Za zmínku stojí i jiné životní změny k lepšímu, vztahy s lidmi, atd. Atd. Než něco takového napíšete, přesvědčte se, ale chápu, že každý má svůj názor a postoj. Je to hlavně o víře a změně životního postoje , když není, nemůže to fungovat. Bruno miloval zvířata a přírodu, také je léčil, to mi teda,, ďábelské ani trichu nepřijde „. Myslete si, co chcete…

Ikona diskutujiciho Daniel 2021-11-05 15:06:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že tohle hovoří za vše. Citace z článku: Přímo z přátel Bruna Gröninga neznám nikoho, kdo by se dostal do takových problémů jako já, určitě ale takoví jsou.
U Alušky už jsem zaznamenal i „kritiku“ na Shambalu, což je také zavadějící. „kritizovat“ něco o čem nevím není na místě. Ja se Shambalou pracuji léta a musím potvrdit přesný opak.
Krásný den Všem Přátelé

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-11-05 18:24:58
Ikona diskutujiciho
sipka

O věcech, kterým nerozumím, nepíšu… proto není třeba dávat kritiku do uvozovek.

Ikona diskutujiciho Mari 2022-05-07 21:33:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bruno Groning je čistý člověk s čistou a léčivou energii od Boha. Takovejch jako jste vy, co ho chtějí pospinit a ublížit mu musel ve svém životě poznat mnoho. Nikdy se jim nepodal, věděl, že je láska a Bůh vždy s ním a je silnější, než tyhle vaše vymysli a převracování zkutecnosti. Vynecháváte důležité body a vysvětlujete si to velmi omezeně a v pozadí z vás mluví ten váš ďábel, kterým se tu ohanite. Lidi jako Vy nikdy neporozumi, že existuje něco, co se nedá vysvětlit. To vy jste démoni. Nemáte tušení o čem mluví Bůh a o co se snažil Bruno Groning.

Ikona diskutujiciho Veru 2022-07-07 09:54:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, také bych se chtěla zastat Bruna..před pár lety mi takto vyléčil chronickou zácpu, která trvala 4 roky. Nemohla jsem se i více jak týden vyprázdnit, nic nepomáhalo, doktoři si nevěděli rady. Musela jsem používat klystýr..střevo úplně bez pohybu..pak jsem slyšela o Brunovi a asi 3x jsem přijímala léčivý proud. Za 3 týdny bylo po zácpě, dodnes nemám žádné problémy..nemohla jsem tomu uvěřit.. Nějak jsem na něj pozapomněla..teď jsem 3 měsíce po porodu a rozjela se mi artritýda- velké bolesti loktu a prstů na levé ruce, nemohla jsem s nimi ráno hýbat, byto to čím dál horší a horší. Pak mi manžel řekl,ať zkusím zase požádat Bruna..v ten den měl i svátek..tak jsem opět začala a světe div se..po 14 dnech přijímání léčivého proudu 2x denně mě úplně přestaly bolet prsty na rukou i loket. Lépe se mi spí, cítím se psychicky víc v pohodě, což dřív nebylo…věřit nemusíte, ale můžete se sami přesvědčit, že to funguje..a co je víc než zdraví?

Ikona diskutujiciho Jiřina 2022-09-08 16:45:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Človėk, který je v článku citován, byl duševně nemocný.Jak může autor článku argumentovat jeho informacemi?
Bruno Groning byl nebyl žádný démon. Miloval Boha a neustále ho ve svÿch vystoupeních vzpomínal. Celý żivot se projevoval jako soucitný člověk, který pomáhal dobru a odsuzoval zlo. Já si ho vážím, navštěvují Kruh přátel BG
a nic, co označuje sektu tam nevidím. Právě naopak, váżím si všech, kdo zde dobrovolně vykonávají dobro pro ostatní. Bruno vždy mluvil o Bohu jako o nejvėtšįm a lásky plném lékaři, na rozdíl od církvi, které hrozí Boží odplatou a peklem. Ty hloupé komentáře zde jsou
od osob, které nic nechápou .
Blahoslavení chudí duchem to ale nebudou! Spíše jen chudí rozumem.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek