Je AllatRa druhé Bílé bratrstvo? Politika strachu, aneb jak se pozná sekta

22.10.2020 v Zprávy 13

V Magadanu se začaly distribuovat tištěné materiály se symboly mezinárodního veřejného hnutí AllatRa. Brožury se objevily na pultu jednoho z centrálních trhů města s údernými tituly: „Společnost. Poslední šance.“, nebo „Laskavé noviny pro laskavé lidi“, časopisy a knihy jakési Anastasie Novych. Podivná literatura vzbudila zájem. Při bližším zkoumání se však ukázalo, že je to směs všeho: křesťanství, islámu, esoterismu, klimatických změn a problémů, prvotní fyzika a Příběhy o Atlantidě. Deník VM se pokusil zjistit, o čem to je. A proč mnoho regionů středního Ruska a sousedních zemí bije na poplach kvůli novému „společenskému hnutí“.Sensei a jeho studentka
Všechny časopisy „AllatRy“ obsahují inzeráty na knihy Anastasie Novych, navíc téměř každý článek obsahuje odkazy na tyto knihy (mimochodem, v mnoha městech se do jejich reklamy investuje spousta peněz – účastníci hnutí umisťují působivé bannery a lepí je i na auta) … Literatura A. Novych je zařazena jako fikce.
Její román vypráví o nevyléčitelně nemocné dívce, která se setkala se Senseiem, mistrem bojových umění a orientální medicíny, který ji vyléčil bez léků. Také s ní sdílí různé znalosti, říká si ztělesnění Rigdena Djapa (údajný vladyka Šambaly) a reinkarnace Agapita Pecherského (mnich Kyjevskopečerského monastýru a lékař).
Výsledek je, že na základě těchto knih vzniklo hnutí AllatRa, které vede skutečný žijící sensei. Je jím kyjevský lékař Igor Danilov.
Po distribuci knih se výrazně zvýšil oficiální příjem jeho kliniky a on sám se začal pravidelně objevovat na webových stránkách hnutí. Anastasia Novych zůstala neznámá, přestože pod jejím jménem již vyšlo více než 10 knih a mnoho článků.
Mnozí věří, že se ve skutečnosti  jedná o kolektiv několika autorů spojených s Marinou Tsvigunovou, známou jako Maria Devi Khristos a Viktoria PreobRAzhenskaya, což byla vůdkyně nechvalně známé ukrajinské sekty Bílé bratrstvo. Její poslední pseudonym, kde je zdůrazněn ,,RA“ ukazuje na její spojení s novým hnutím AllatRa.

Marina Tsvigun, vůdkyně nechvalně proslulého Bílého bratrstva, jehož ,,kariéra“ skončila pokusem o hromadnou sebevraždu následovníků.

Magadanští členové
Je poměrně obtížné najít členy AllatRa v Magadanu. Zaprvé je jich stále málo a za druhé po sobě nezanechávají kontakty. Jednoho z nich se nám ale podařilo potkat.
Nejmenovaná žena nám řekla, že vždy hledala duchovní poznání. Katolicismus ani protestantismus jí na otázky neodpověděl.
Chtěla vědět, co je to duše, ale neporozuměla tradičním náboženstvím a proto přešla do esoteriky. Studovala různou literaturu, byla na Reiki, dokonce absolvovala i kurzy, které trvaly několik měsíců. A tam poprvé uslyšela o AllatRa.
Jeden z účastníků kurzu se jí zeptal: „Četla jste Senseie? Znáte pravdu?“ Všichni měli v očích úžas. Žena chtěla o hnutí číst, ale zapomněla na to a vrátila se k tomu až o rok později. Do té doby byla v nestabilním duševním stavu, který popsala jako depresi: Nedostatek zájmu o cokoli, depresivní nálada, posedlost sebevražednými myšlenkami.
Mimochodem, lidé v tomto státě (Rusko) se nejčastěji nacházejí v různých sektách.
,,Začala jsem poslouchat jejich video a každé druhé slovo odpovídalo na otázky Kdo jsem?, Co jsem?.“

Poté žena začala mluvit o podstatě tohoto hnutí. Podle ní je výhradně veřejné a nemá nic společného s náboženstvím, nebo politikou. Ale pak začala říkat, že dříve byli lidé potravou pro mimozemské mravence (pozn. překl.: ,,муравьев“ – opravdu to tam je), pak přišli další mimozemšťané, kteří nás zachránili a nadále chrání lidi. Kromě toho hovořila o různých náboženských praktikách, kterým se věnuje asi 2 hodiny denně, a také o tom, že nepovažuje knihy A. Novych za fikci, ale jsou prý dokumentární, a věří tomu, že Danilov je knižní sensei. Hovořila také o potřebě budovat společnost bez politiky a o tom, že světová elita – nejbohatší lidé na světě, politici, duchovní vůdci, papeži a filmové hvězdy – pracují pro Satana.

Jinými slovy, ve skutečnosti má v sobě toto hnutí spoustu náboženství, politiky a dokonce i vědy, i když v pokřivené podobě.

Náboženství
Samotný termín „AllatRa“ je náboženský. Slovo „allat“ je údajně tvořivou silou a božským ženským principem a Ra je jméno staroegyptského boha. Toto hnutí bylo postaveno na kultovní osobnosti – senseiovi. Tím je obyčejný lékař Igor Danilov, jehož klinika se nachází v blízkosti Kyjevskopečerské lávry (Kyjevskopečerská lávra je pravoslavný klášterní komplex v ukrajinském Kyjevě).
Danilov, který se prohlásil za reinkarnaci Agapita Pečerského, tvrdí, že existuje „svatý týden mnicha Agapita“, během něhož „Duch svatý přebývá v relikviích Agapity“. V té době následovníci kultu přicházejí k jeho relikviím a „dobíjejí“ si z nich vodu.

Od roku 2016 zveřejňuje web Kyjevskopečerské lávry varování, že tito lidé provádějí proticírkevní aktivity a vytvářejí sektu.
,,Již několik let, počínaje 25. únorem, se pravidelně mnoho lidí, kteří mají daleko ke zbožným tradicím uctívání svatyně, nahrne k ostatkům svatého Agapita v Blízkých jeskyních. Stojí nehybně v chrámech a jeskynních chodbách, čímž blokují cestu ke svatým relikviím reverendům a ostatním poutníkům. Přívrženci této doktríny si přinášejí nádoby s vodou, aby si ji „dobíjeli“, a šeptají svou modlitbu v očekávání sestupu Ducha svatého na ostatky mnicha Agapita.“
Píše se na webu Kyjevskopečerské lávry.
 Diecéze Čeljabinska nazvala AllatRu psychokultem a satanským kultem. Odborník z Jaroslavli ve svém komentáři nazval toto hnutí sektou.
V učení tohoto hnutí existují další zkreslení křesťanských dogmat. Například podle Senseie vstupuje duše do člověka až osmý den po narození.

Kromě křesťanství přívrženci manipulují také s jinými náboženstvími. Sensei dále tvrdí, že „kněží jakéhokoli náboženství vloží masám pouze to, co je pro ně samotné prospěšné“. Sám pak věnuje velkou pozornost islámu a představuje muslimům dokonce samostatný směr AllatRy.
Snaží se rozebrat i buddhismus. Tvrdí, že „kněžská struktura“ tohoto náboženství je špatná, zkresluje podstatu učení a říká, že podstatou buddhismu je naučit se číst myšlenky jiných lidí, být jasnozřivý a mít nadpřirozené schopnosti.

Samozvaný reinkarnovaný Rigden Djapo hovoří o „levém, pravém a zadním aspektu“. V učení této „nenáboženské“ organizace se mísí hinduismus, zoroastrismus, taoismus a dokonce i šamanismus. Autoři často zasahují do postulátů světových náboženství a předělávají je do jejich zvrácené interpretace.
Snad nejpozoruhodnějším příkladem je jeden z programů Igora Danilova, kde byla účastnice konverzace na chvíli pomocí speciálních videoefektů zobrazena, jak mrká vertikální zorničkou. Organizátoři tohoto kultu se tak snažili přesvědčit diváky, že spolupracují s mimozemšťany. V jiném programu Danilov údajně ukazuje zabití kuřete na dálku a jeho „magické“ vzkříšení pouhou silou myšlenky. A co je nejpřekvapivější, tato videa shromáždila stovky komentářů od lidí, kteří věří v autentičnost těchto nahrávek.

Politika
Politika AllatRa je ještě nejednoznačnější než náboženství. Na jedné straně je na jejich webových stránkách spousta programů věnovaných skutečnosti, že všichni politici jsou zlí a pracují výhradně pro své dobro a proti všem ostatním lidem. Zároveň jsou politici údajně ovládáni archony – tajnými vládci světa, vůdci světové vlády, Ilumináty, zednáři a zástupci dalších tajných společností. Těmto archonům vládne Ahriman – Satan. Podle Senseie také archoni již naplánovali třetí světovou válku v roce 2025 a jediný, kdo je může zastavit, je Rusko. A to vše se děje jen kvůli řízení lidí a zisku.

Web AllatRy má současně 2 sekce věnované podnikatelům. Videa, která jsou tam zveřejněna, působí jako reklama. K dispozici je také ještě jedna sekce nazvaná „Lidská čest“, která je věnovaná armádě. Dvě ze čtyř videí jsou rozhovorem s Igorem Ritskem, zástupcem velitele represivního praporu Aydar, který používá nacistické symboly. Ritsuko rekrutoval teenagery z Donbassu, vydíral je a přinutil je vyhodit do povětří auto a několik vojenských zařízení. Za tímto účelem proti němu ruský vyšetřovací výbor zahájil trestní stíhání pro „použití zakázaných válečných prostředků a metod“. V programu však dotyčný hovořil o cti a vlastenectví.

V dalších programech, které se konaly ve formě videokonferencí, účastníci diskutovali o politické struktuře různých zemí, referendech a změnách legislativy, které by rádi viděli. A na jedné z jejich konferencí vystoupili Robbie Wells, kandidát na prezidenta USA (jeho reklama byla také umístěna na stupních vítězů), a Chander Gambier, bývalý indický konzul ve Spojených státech.
Wells z tribuny AllatRa navíc oznámil svůj úmysl kandidovat na prezidenta a hovořil o své volební kampani. Takže tvrzení, že toto hnutí je apolitické, je stejně falešné, jako v případě náboženství.

Strach a hrůza
Jak propojit politiku, náboženství a pseudovědu? Spojte je s myšlenkou na apokalypsu a bojem proti ní. Ústřední myšlenkou tohoto hnutí je klimatická katastrofa, která zničí vše živé. K přilákání pozornosti používají stoupenci hnutí hlasité titulky jako Poslední šance pro lidstvo, Apokalypsa nyní, Šokující změna klimatu napříč planetou, Země je na pokraji katastrofy. 
Aby se zvýšil účinek hrůzy, byl do horní části oficiálních webových stránek AllatRa přidán čítač, který odpočítává počet dní zbývajících do klimatické katastrofy nebo nové války – není to jasné.

Zdá se, že účastníci tohoto hnutí skutečně věří na apokalypsu a snaží se každého přesvědčit, že k tomu brzy dojde. Během našeho rozhovoru s místní stoupenkyní hnutí, řekla frázi „už není čas“ více než 10krát. Byla ráda za ty, kteří nemají děti, protože nebudou dlouho žít. Také uvedla, že cílem účastníků hnutí, je přežít. V jejím pojetí to znamenalo, že během apokalypsy všichni zemřou a stanou se „anděly“. (A hele, Svědkové jehovovi by jásali!)


Lidstvo. Poslední šance.

Sekta?
Existuje mnoho definic zhoubných náboženských kultů. AllatRa odpovídá téměř všem hlavním rysům těchto sdružení. První poznávací znak je přítomnost charismatického vůdce, který je považován za „osvíceného“ nebo „svatého“. Zde je to jasné. Igor Danilov se prohlašuje za reinkarnaci hned několika duchovních postav najednou.
Zadruhé je to nedostatek kritického myšlení. V této výuce najdete mnoho věcí, které by měly rozumného člověka zalarmovat.
Třetím znakem ničivé sekty je agresivní propaganda, která má přilákat nové členy.

Dokonce i v našem městě je celý stánek s jejich literaturou a po silnici jezdí auto, které je zcela přelepené reklamou společnosti AllatRa.
 Nemluvě o transparentech v jiných městech a desítkách materiálů ve federálních publikacích označených jako „reklama“.

Dalším kritériem destruktivní sekty je psychologický nátlak. Toho je v organizaci více než dost. Zastrašování lidí koncem světa stačí samo o sobě.
Prohlášení vnějšího světa za zlo je další kritérium, které vystihuje nebezpečné hnutí. Účastníci AllatRa věří, že ve všech, kromě nich, převládá „zvíře“ a obecně nepřímo pracují pro Satana.
Dalším kritériem je použití speciální psychotechniky prostřednictvím náboženských obřadů. V tomto případě se jedná o směs různých nekonvenčních modliteb a meditací. Jinými slovy, AllatRa má prakticky všechny vlastnosti destruktivního kultu.

Politika strachu: AllatRa monitoruje přírodní katastrofy po světě, o kterých vytváří sugestivní reportáže

Proč?
Zpočátku jsou takové organizace vytvořeny tak, aby jejich vůdci vydělali co nejvíce peněz. Organizace AllatRa spravuje desítky webových stránek, natáčí stovky programů a rozhovorů, produkuje a tiskne obrovské množství materiálů. To vše se děje za peníze členů a „partnerů“. Tito partneři zahrnují mnoho ukrajinských firem, kosmetické salony, sportovní organizace, ukrajinské školy a dokonce i celou ruskou vesnici z okresu Solnechnogorsk v Moskevské oblasti (žije zde 35 lidí) a samotný městský dům kultury Solnechnogorsk. Peníze jsou navíc shromažďovány crowdfundingem na samostatném webu AllatRy.
Kromě toho dělají různé projekty, včetně několika opravdu užitečných, jako nákup zdravotnického vybavení pro nemocnice a jídelny. Ale částky jsou malé, 30-60 tisíc hřiven.
Hlavní projekty slouží pro potřeby samotné organizace. Utrácí za natáčení, za počítače, za tištěné materiály, za reklamu na internetu. Zde jsou částky mnohem vyšší, v průměru 100 – 300 tisíc hřiven na každý projekt a těchto projektů je neporovnatelně více, než těch obecně prospěšných. Kromě toho členové sami publikují část literatury.
Peníze ale nepřinášejí prospěch jen samotné organizaci. Od doby, kdy byl „Sensei“ Igor Danilov představen světu, vzrostl příjem jeho kliniky desetkrát. AllatRa navíc provozuje několik komerčních projektů – nakladatelství, noviny, firmy, charitativní společnosti.

Zákon
V září 2019 bylo zahájeno trestní řízení proti Sergeji Shuryginovi. Tisková služba Federální bezpečnostní služby Ruska v Rostovském regionu uvedla, že byly ve městě Taganrog identifikovány a potlačeny aktivity extremistické komunity „Unie světového osvobozeneckého hnutí, Lidového bratrstva AllatRa“ (dále jen „Unie národů Slunce a národů půlměsíce“), vytvořené na základě ideologie zahraničního náboženského sdružení Mezinárodní veřejné hnutí AllatRa.
Podle FSB je hlavním cílem komunity „boj proti Židům a představitelům ortodoxních židovských náboženských sdružení, a to i násilím, pro něž byla na základě hnutí vytvořena militantní skupina“.
Bylo zahájeno trestní řízení proti vedoucímu komunity, bývalému policistovi Sergeji Shuryginovi, podle části 1 čl. 282.1 (organizování extremistické komunity), část 1 čl. 222 trestního zákoníku Ruské federace (nezákonné získávání, skladování, nebo přeprava zbraní, jejich částí, či střeliva).
Ve vztahu ke zbytku účastníků bylo zahájeno trestní řízení podle části 2 čl. 282.1 trestního zákoníku Ruské federace (účast v extremistické komunitě).

V mnoha městech byly reklamy na knihy a organizaci odstraněny z poutačů poté, co bylo hnutí úředně zkontrolováno. Na Ukrajině totiž místní obyvatelé pravidelně žádají SBU, aby zkontrolovala činnost této organizace, která je tam mnohem aktivnější a dokonce zasahuje do vzdělávacího procesu na školách.

Organizace dosud nebyla zakázána ani v Rusku, ani na Ukrajině, ani v Bělorusku. Mezitím média začala dostávat zprávy od příbuzných lidí, kteří se dostali do AllatRy s tím, že jim z domu začaly mizet peníze, a jedna zpráva dokonce říká, že jeden člen organizace na AllatRu přepsal byt.

Marina Tsvigun

Historie se opakuje?
V 90. letech se na Ukrajině objevila sekta Bílého bratrstva, kterou organizovala Maria Tsvigun, která si říkala Maria Devi Khristos, samozvaná Panna Maria, matka a nevěsta Krista. Základem učení sekty bylo vystoupení Panny Marie na Zemi v podobě Tsvigun a předpověď posledního soudu, který se měl odehrát 24. listopadu 1993.
V učení se mísilo také křesťanství, judaismus, buddhismus, roerichianismus, hinduismus a New Age.

Marina Tsvigun

Vedoucí sekty předpovídali různé přírodní katastrofy a také tvrdili, že po posledním soudu vstoupí na „novou transformovanou Zemi“ pouze ti, kdo přijali Tsvigun jako „velkou matku světa“. Nevypadá to podobně?

V té době příběh Bílého bratrstva téměř skončil tragicky. Krátce před předpovězeným „posledním soudem“ došlo k pokusu o masovou sebevraždu příznivců sekty. Policie tuto akci zastavila a zadržela 616 lidí.

O něco později se Tsvigun a její příznivci pokusili obsadit modlitební bohoslužbu v katedrále sv. Sofie v Kyjevě a v roce 1996 proto skončila na 4 roky v kolonii. V roce 1997 byla žena propuštěna a pokusila se znova obnovit Bílé bratrstvo. V roce 2006 odešla do Moskvy a změnila si jméno na Victoria PreobRAzhenskaya.

Marina Tsvigun

Je pravděpodobné, že se tato žena pokouší obnovit činnost sekty v mírně pozměněné podobě – ​​shod je příliš mnoho. Ale tentokrát pro organizaci pracuje mnohem více lidí. Nebo se možná jedná o napodobitele inspirované minulými excesy Tsvigunové. Ať je to jak chce, existuje vysoké riziko opakování scénáře o „soudném dnu“ z roku 1993.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020 / překlad ze Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho ivaII 2020-10-22 10:00:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všechny ty obličeje na úvodním obrázku na mne působí nesmírně špatně, nedůvěryhodně až destruktivně.
Ty další obrázky se ani netají odkazy na Egypt – a všichni víme, co odtamtud vylezlo (GP) a co to světu přineslo.
Za mne – nebrat!

Ikona diskutujiciho Amna 2020-10-22 14:16:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V jednou drivejsim clanku jste to mrkani oznacila za prave a zannu za reptil jesterku . V tomto clanku pisete ze to byl pouze efekt? Tak jak to je?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-10-22 14:25:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Dřívější článek byl můj. Dnešní článek je překlad. Dole je zdroj s originálem.

Ikona diskutujiciho Mikyn 2020-10-24 15:57:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím vás všetkých, v prvom rade chcem poďakovať autorke článkov, že sa kriticky vyjadruje k tejto téme. Buď požehnaná, je to veľmi dôležité. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, lebo na to nie je čas. Musím sa s vami podeliť o vlastné skúsenosti a zistenie, čo znamená slovo a symbol AllatRa. AllatRa je najväčší duchovný podvod v dejinách ľudstva. Ponúkne vám rôzne zrnká pravdy ako návnadu, aby vás ku sebe pritiahlo, no pri bližšom skúmaní súvislosť medzi týmito vecami a pojmamy je úplne nezmyselná. Všetko sa podivuhodne všade spája so slovom AllatRa. A teraz k podstate tohto slova, ktorého pôvod siaha až do starého Egypta. Všetci to pochopia, keď si prečítajú duchovne zjavený (nie vymyslený) príbeh z knihy „Zaviate doby sa prebúdzajú 3“ sekcia Egypt. Tento príbeh nám odkrýva túto veľmi dôležitú duchovnú etapu v dejinách ľudstva. Kedy bol vyslaný Vysoký vyslanec Svetla, aby osvietil a pozdvihol ľudský rozum. Myslím, že mnohí tušíte, kto bol týmto vyslancom. Áno, bol to archanjel Lucifer. Po Luciferovom páde a následnom páde ľudstva, ktoré sa začalo stále viac pútať len na rozum a pozemské si ľudstvo prirodzene zúžilo svoju schopnosť chápania a kontakt s duchovným svetom. A teraz vám zacitujem malý úryvok z tejto knihy:
„Tu v úzkosti pozdvihli svoje ruky a úpenlivo prosili Svetlo. Teraz však videli už iba pozemské slnko, pred ktorým sa rozprestreli mocné, takmer hrozivé perute Réa, ktorého trasúc sa vzývali, v strachu pred poruchami vo vesmíre, pred horúčavou, pred suchom, pred nákazami, nečasom. Trasúc sa prinášali obete, trasúc sa budovali sochy a chrámy. Stonajúc si vykonávali svoju každodennú pracu. Ré sa im zjavil a povedal: „Nasledujte ma a moju vôľu, a budete ako Boh!“ Ľudia sa podriadili jeho vôli. Jeho sľub sa však nesplnil.“
Z tohoto je úplne jasné, kto je „Ré“. Amon Ra, Amon Ré, skrátene „Ra“, „Ré“. Je to Lucifer, padlý anjel – Satan. Vyhladajte si na internete tento pojem a taktiež zistíte, čo je základným symbolom hnutia AllatRa. Zistíte, že je to ten istý symbol. AllatRa – „All at Ra“, kto nevie po anglicky, nech si to hodí do prekladača, ale znamená to „Všetko pri Réovi“ tzn. „Všetko pri Satanovi“.
Bol som aj v Egypte a symbol okrídleného Slnka som videl na vlastné oči v chráme Karnak v Luxore. Tento symbol nájdete napríklad na stránke: kemet.sk pekne vyfarbený. Ja som ho videl v reále, bez farieb, lebo tie sa nezachovali. Symbol otočeného polmesiaca nepoznám, ale vnímam to ako symbol smejúceho sa Satana. Úplne mi to pripadá ako úsmev – smiech. Prosím modlite sa za tieto pomýlené duše a zdielajte s nimi túto knihu – Zaviate doby sa prebúdzajú 3, nech môže byť, čím viac duší zachránených, odvedením od tohoto omylu.
Boh s Vami!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-10-24 18:59:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Ležatý měsíc je zlé znamení, které je předzvěstí zkázy lidstva. Na symbolu firmy/státu/vlajce znamená obecně likvidaci lidí a na nebi znamená konec časů.

Ikona diskutujiciho Tonino 2020-11-01 12:37:50
Ikona diskutujiciho
sipka

S Mikynom sa len dá súhlasiť – Ra alebo Re je ozaj sám padlý archanjel Lucifer, ktorý sa stal satanom, z vlastnej vôle odpadlíkom Boha, ten ktorý Bohu vyhlásil vojnu, lebo sám sa chcel stať rovný Bohu…Odkedy padol, meno Lucifer mu už nepatrí, lebo zo Svetlonosa sa stal temnonos…

Ikona diskutujiciho patacek 2020-10-31 10:07:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Četl jsem nějaké knihy Anastasie Novych. Byl to nějaký rozhovor s Rigdenem. Byly tam informace, se kterými jsem se dříve nesetkal, bylo to na jednu stranu zajímavé, ale na druhu stranu jsem vnutřně cítil, že si mám dávat pozor. Knihu jsem odložil a nedočetl. Zaujalo mne vřak srovnání hnutí AllatRa s Bílým bratrstvem. To ukrajinské hnutí neznám, ale je velmi neťastné, pokud bylo takto nazváno. Protože Bílé bratrsrvo přdstavuje v dějinách konstruktivní sílu. Je součástí Univesálního bratrstva, stejně jako černé bratrstvo, které sdruřžuje síly destruktivní. Podotýkým, že se obecně nejedná o nějakou formální světskou instituci. Přesto existuje ještě jedno uskupení, které se jako Bílé bratrstvo označuje. Vzniklo v Bulharsku a je organizováno na základě učení duchovního mistra Petra Danova. ten je u nás poměrně neznámý, ale jeho knihy Rozhovory u sedmi Rilských jezer nebo učitel hovoří dle mého názoru stojí za přečtení. Možní o hněco známější je jeho žák, který později působil ve Francii, Michael O. Aivanhov (Ivanov). Ten dokáže psát s nebývalou lehkostí a srozumitelností i o velmi náročných duchovních tématech. Řada jeho knih vyšla i u nás v češtině.

Ikona diskutujiciho Martina 2020-11-04 09:02:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný den, prošla jsem dvaceti lety práce na sobě, která v zásadě nikam nevedla. Magie, ezoterika, karty. Všechno možné i nemožné. Před relativně krátkým časem jsem potkala AllatRa. A konečně aspoň trochu pochopila, o co vlastně jde. Můžeme si nalhávat mnohé, naslouchat polopravdám, řešit, kdo je A. Novych. Ale co na tom záleží? Je důležité, kdo jsem Já 🙂 A kdo jednou pochopí, co přinášejí knihy, je na cestě Domů. Nepíšu tento koment, abych polemizovala, každý Člověk má právo svobodné volby. Píšu jej pro ty, kdo hledají a najdou tento článek. Nikdo vám při čtení knih duši neukradne, jediné, co se vám může stát je, že konečně pochopíte, KDO jste a PROČ jste tady. Jednoduše hledejte a sami si lamte hlavu 🙂
Přeji všem diskutujícím vše dobré.

P.S. Byt jsem nikomu nepřepsala, peníze po mě nikdo nechtěl, naopak jsem dostala mnohé zdarma a nikdo mě nenutil psát tento komentář 🙂 Strach od doby, co jsem poprvé pocítila svou duši nemám. A jsem dokonce osvč a matka, která maká na zahradě, vaří a peče. A ve volných chvílích působí jako dobrovolník a spolupracovník AllatRa

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-11-04 09:37:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to máš dobrý marti, můžeš se těšit na další články věnované tomuto tématu, ještě mi studna nevyschla 🙂

Ikona diskutujiciho Barca 2020-12-10 11:42:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano je to velmi destruktivní. Znám paní která je tímto neustále nenásilně krmena od svého partnera a je z toho tak špatná a samozřejmě by byl každý. Neustále očekávat konec světa a ještě ji řekne, že ale můžeme být v klidu, že to tak má být. Ano předává s láskou a vše co se děje ve světě, úplně cokoliv přetočí tak, že s tím souvisí, vše sedí do detailu, protože chce aby to tak bylo. Totální guláš všeho. Náboženství, politika, věda, pár dat se mu dokonce shoduje s Biblí, to ani neví, že je to zase ve Zjevení, do toho míchá chemii a komplet kde co. Zapadá to do jeho učení a reptiliany už vidí všude skoro. Paranoidní, očekává to nejhorší, bojí se, žije ve strachu a přitom smířený s tím, že to tak je a jeho partnerka ve sdílené psyhóze. Je mi ji moc líto. Ovšem fanatismus a tyhle víry v podstatě i katolíci a to jak má každý v ruce spoustu brožurek a je nucen společnosti to předávat, či chce dělat radost tomu svému Bohu a šíří to dál a každýmu to cpe, je neuvěřitelné. A jak je chudák ještě špatný, když nemůže odpovědět na moji otázku, svědčí o tom jak je vystresovaný v podstatě a řízený svoji nemocnou zpracovanou myslí. Podobně jako Svědkové Jehovovy, to je čas na dlouhou trať, než se člověk probere a začne používat zdravou kritiku a udělá si nadhled. Je to pro mě něco tak odpudivého tyhle demagogie všechny. Ať si v tom žijí když musí, ale ať si to nechají sakra pro sebe. Jo jenže oni si bohužel zas ještě někteří myslí, že to někomu pomůže, když ho zasvětí do té jejich jediné možné pravdy….

Ikona diskutujiciho Korina 2021-12-23 12:52:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Za tou sektou budou reptiliáni a anunnaki, ti se pořád snaží ovládnout lidi. Mají podobu lidských těl, ale oči je prozradí a duši nemají jen jakési plazmové éta. Chtějí se zalíbit, ale nic dobrého v nich není, viz. to strašení, to jim dělá dobře.

Ikona diskutujiciho Peter 2021-01-04 19:41:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fakty o knihe A. Novych „Križovatka“
https://vilneslovo.com/путін-номо-у-книгах-анастасії-нових/
Stačí to preložiť cez prekladač.
Odkazy na čísla strán úplne nesedia kôli prekladu knihy.
12-13=10-11,
13=11,
37-39=31-33,
39=33,
40-42=33-35,
50-51=42-43,
62=52
Toto sú označenia stránok v ukrainskej (v ľavo) voči českej (v pravo)verzii.
Názor si utvorí každý sám….

Ikona diskutujiciho dodo 2021-12-23 20:02:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No a to ste ešte nečítali aké správy chodia od mimozemšťanov z Plejád.
Tu si môžete prečítať -> http://cz.figu.org/
Je docela otázne či sú to vôbec nejaký mimozemšťania.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek