Je váš partner jen staromódní, nebo misogynista? Jak poznáte rozdíl

7.4.2024 v Psychologie 13

V moderním světě často ženy objevují půvab romantiky ze staré školy. Volání po návratu do jednodušších časů v nás rezonuje stále hlasitěji, než kdykoli předtím. Zejména ženy, které po přestávce od toxického vztahu znovu zabrousí do seznamovacích vod, touží po partnerovi s nadčasovými hodnotami, který je nechá rozvíjet svou ženskost v bezpečném domově. Jenomže někdy je až příliš snadné zaměnit nefalšované staromódní kouzlo za zlověstné podtóny misogynie.Jak můžete rozeznat, zda je nějaký muž staromódní, nebo jestli je to misogynista? V dnešním článku odhalíte složitý tanec mezi tradičními hodnotami a znepokojivými předsudky vůči ženám, známými jako misogynie.

Objektivizace žen
Jedním z výrazných projevů misogynie je objektivizace žen. Toto zákeřné chování redukuje ženy na pouhé předměty, jejichž primárním účelem je podle těch, kteří zastávají misogynní přesvědčení, být esteticky líbivá pro muže. Tato redukcionistická perspektiva spočívá v myšlence, že hodnota ženy je bytostně svázána s jejím fyzickým vzhledem.
Jeden často přehlížený signál, že někdo objektivizuje ženy, lze často vidět na seznamovacích aplikacích. Představte si, že si s někým chatujete a zdá se, že jde konverzace dobře, když vás druhá osoba najednou požádá, abyste jí poslali další své fotografie (nedělejte to, chce se ujistit podle vašeho vzhledu, jestli jste pro něj zajímavá).

Hodnocení žen na stupnici
Misogynní jedinci se často vyžívají v bodovém hodnocení žen, což je pokus kvantifikovat a kategorizovat jejich hodnotu na základě vnímané přitažlivosti. To podporuje škodlivou mentalitu, kdy je hodnota ženy závislá na splnění těchtokritérií.
To může být běžná praxe puberťáků na střední škole, ale nikdy by to nemělo být akceptováno v dospělém životě a vztazích. Je to jasný znak nejen misogynie, ale také vážného nedostatku emocionální zralosti.

Hanlivý jazyk
Kromě číselných hodnocení používají misogynisté ponižující jazyk k popisu žen, které nesplňují jejich subjektivní standardy krásy. Používání hanlivých výrazů pro označení neatraktivních žen podporuje kulturu, která znehodnocuje jednotlivce na základě jejich vzhledu, a podporuje mentalitu, kde je sebeúcta úzce spjata se společenskými normami krásy.
Další způsob, jak misogynisté používají hanlivý jazyk proti ženám, je, že ženy nazývají cour*ami, když se v nich snaží vzbudit strach, když se snaží „vrátit ženu zpět na její místo kam patří“, nebo když se jí snaží připomenout, jaká je její identita. Její ženské části jsou v podstatě vše, co smí používat. Ne však svůj mozek, srdce, hlas, nebo vášeň.
Když misogynista nazve ženu cou*ou, říká tím: „Poznej svou hodnotu – nejsi tu pro nic jiného, než abych tě využil.“


Kritizuje mladé dívky
Je to znepokojivé, ale misogynista zaujímá toxický postoj i vůči mladým dívkám. Má sklon kritizovat vzhled a těla nezletilých dívek. Tento aspekt misogynie může mít vážné psychologické důsledky na sebeúctu a duševní zdraví mladých dívek, které se stanou terčem takové kritiky. To je naprosto nevhodné.

Projevuje kontrolující chování

Misogynisté se často uchylují ke kontrole. Diktují vám výběr oblečení, jak si upravujete vlasy a make-up. Jde to nad rámec obvyklého vyjádření preference, což je jinak normální aspekt zdravého vztahu.
Tatová osoba může trvat na tom, abyste změnili své oblečení, pokud není v souladu s jejími představami. Tento kontrolující vliv proniká do různých aspektů vztahu i mimo něj. Postupně časíná zasahovat do vaší práce, stravovacích návyků, koníčků, přátel a kontaktu s rodinou.
Izolace totiž posiluje kontrolu nad ženou.

Ženy jako trofeje
Dalším aspektem misogynie je nahlížení na ženy jako na trofeje, které je třeba sbírat. Misogynista ženu více předvádí jako symbol svého statusu, než jako jednotlivce s působností a autonomií. Jeho sebevědomí je založené na tom, že když vejde do místnosti, má ženu jako pěkný doplněk.

Také rádi střídají ženy a chlubí se tím. Neberte to tak, že dotyčná osoba je zranitelná, nebo se bojí skutečné intimity. Ve svém jádru se misogynisté cítí oprávněni takto zacházet se ženami. Jednotlivci, kteří sbírají ženy jako trofeje, často čerpají velké potěšení ze svého pocitu atraktivity. Koncept „hezkého doplňku“ je symbolem tohoto myšlení, kde se přítomnost esteticky příjemné ženy stává zdrojem potvrzení ve společnosti.
Tyto hodné hezké ženy však doma nedostávají žádnou příjemnou péči.
Pokud jste někdy viděli Deník šílené manželky od Tylera Perryho, je to dokonalý příklad toho, jak misogynisté zacházejí se svými partnery v reálném životě.

Rotující vztahy
Silná averze k jakékoli formě emocionálního spojení vede tyto jedince k tomu, aby neustále střídali vztahy. Neustálým střídáním partnerů se vyhýbají zranitelnosti a intimitě spojené s navazováním hlubších citových vazeb, především proto, že o to nemají zájem.
Tento vzorec nejen udržuje jejich povrchní chápání vztahů, ale také přispívá k cyklu prchavých a nefunkčních spojení.

Sériové podvádění
Když jedinec s misogynními sklony vstoupí do monogamního vztahu, ubližuje své ženě tím, že soustavně porušuje svůj závazek a je jí nevěrný. Jeho pocit oprávněnosti udržovat sexuální vztah s kýmkoli se mu zlíbí, se stává ospravedlněním pro podvádění. Může se pokusit svalit vinu na ženu tvrzením, že nebyla dostatečná v uspokojení jeho potřeb.

Má napjaté vztahy s důležitými ženami
Klíčový aspekt porozumění misogynii zahrnuje zkoumání vztahů jednotlivce s významnými ženami v jeho životě, jako jsou maminky, sestry a babičky.
Zatímco náročný vztah s neurotickou nebo problémovou ženou ze své podstaty nedělá z muže misogynistu, nevyřešené emoce pramenící z těchto interakcí se mohou projevit jako hněv vůči ženám, který ovlivňuje jak jeho romantické vztahy, tak obecné postoje k celému pohlaví. Tento přenos hněvu se může projevit jako nepřátelství, objektivizace nebo všudypřítomný pocit nedůvěry vůči ženám v různých aspektech života.

Chová se k vám, jako byste byla zlatokopka
Jedna věc je držet se rozpočtu, nebo si spořit na důchod. Něco jiného je chovat se, jako byste nebyla hodna hezkého rande, nebo speciálních dárků, i když na to má prostředky. Bere vás na místa, kde nic nemusí platit? Odmítá vám kupovat dárky pro zvláštní příležitosti a pak vás označují za zlatokopku, když řeknete, že máte pocit, že vás bere jako samozřejmost? Misogynisté obecně věří, že většina žen jsou paraziti.
Alternativně misogynisté často přistupují ke vztahům tak, že ženu při prvním seznámení úmyslně vezmou na super levné rande, a jakmile vidí, že této ženě nejde o peníze, „odmění“ ji tím, že za ni něco zaplatí.

Misogynisté věří, že všechny ženy touží po jejich penězích, a to je zvláště patrné v rozvodových řízeních. I když jste maminkou v domácnosti, nebo jste byla požádána, abyste zůstala doma na jeho žádost, stále máte nárok na svůj spravedlivý podíl v případě rozvodu. Nechte svého právníka vyřídit podrobnosti a neveďte žádné nesmyslné rozhovory s narcistickým misogynistou, protože se vás pokusí přesvědčit, že si nic nezasloužíte.

Zavádějící představy o staromódních nebo misogynních lidech
Je nezbytné zabývat se běžnou mylnou představou, že misogynní chování je synonymem pro staromódní hodnoty. Zatímco tradiční hodnoty mohou zahrnovat soubor přesvědčení a praktik zakořeněných v minulosti, nepodporují ani neospravedlňují škodlivé postoje vůči ženám.

Zaměňování respektu s kontrolou
V některých případech vzniká zmatek z nepochopení tradičních genderových rolí, kde může být respekt k ženám zaměňován za kontrolní chování. Tradiční hodnoty, zdůrazňující respekt a zdvořilost, mohou být nesprávně interpretovány, když se obracejí k restriktivním očekáváním a omezením autonomie ženy.

Závěrem
Pokud jste v tomto článku svého partnera poznala, pak máte odpověď, kterou jste hledala. Pokud vám nevyhovuje jeho celoživotní ponižování a neúcta, tato osoba pro vás pravděpodobně není to pravé. Proto zvažte, zda by nebylo lepší jít jinam.
Přesunutí své pozornosti z toxického nebo lhostejného partnera na sebe, je zásadním krokem k uzdravení z toxické dynamiky vztahů. Umožňuje vám to převzít kontrolu nad svým vlastním životem a pracovat na své emocionální pohodě.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2024-04-07 09:33:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Téměř kompletně se vším souhlasím, kromě to o těch seznamkách. Na podzim se mi totiž stalo, že jsem si psal s celkem zajímavou slečnou. A měla na svém profilu šikovně pořízenou fotografii, kde bylo vidět, že má opravdu krásný obličej (byl vidět pouze obličej), který mi byl sympatický. Pak jsme se domluvili, že si dáme vzájemně kontakty na Instagram, abychom v konverzaci pokračovali tam. Jenže na jejím profilu měla i fotky svého celého těla a já zjistil, že je no… při těle, docela dost. Tak jsem se vytratil. Jediné, co si vyčítám je, že jsem jí měl nějak slušně napsat, že není můj tělesný typ, na což jsem asi neměl odvahu.

Nemám nic proti holkám při těle, ale ze začátku vztahu mám požadavek, aby se mi holka celkově líbila. Aby tam prostě byla ta zamilovanost. Když se nám časem podaří vypěstovat zdravý vztah a lásku, tak bych řekl, že mi už vadit nebude, když přibere a bude mít kila navíc. Ale aspoň pro ten počátek vztahu a pár let rozjezdu prostě chci, aby nebyla vyloženě tlustá :/…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-07 09:39:35
Ikona diskutujiciho
sipka

To je normální Astreji. Nic si nevyčítej. Chtít zdravou holku co se o sebe stará je adekvátní nárok a nikomu se za to omlouvat nemusíš. Obezita v mladém věku, u holky co nerodila, je symptom.

Ikona diskutujiciho Verca 2024-04-07 09:49:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zcela souhlasím, kdysi jsem si takového člověka bohužel vzala. Zastrašoval mě, abych neodešla. Že si mě najde a udělá mi že života peklo. Pomlouval moje kamarádky, které se rozváděly, že jsou to mrchy. Mě se snažil rozkazovat, např. co mám vařit, nejlépe vše smažené. Naše sousedka si např. na mateřské přivydělávala. Řekl mi tehdy, to jsem měla asi 2 roky po mateřské, že mi neodpustí, že jsem také na mateřské nevydělávala. Vyčítal v minulém čase, zpětně. Dával mi na mateřské malý příděl peněz, protože kdyby mi prý dal přístup k účtu, tak vše utratím. Tak špatně o mě smýšlel. Nebo na ulici ukázal na zanedbanou ženu a řekl, že bych tak dopadla, kdybych nebyla s ním. Bylo šokující v jak primitivního člověka se měnil. Tohle nebylo únosné pro společný život. Tento vztah mě naučil bojovat za sebe a své dítě. Nikdy se nevzdat. Osamostatnit se. Být silná a jít za svým cílem. Tohle jsem učila i naši dceru. Je z ní skvělý člověk, jsem na ni hrdá. Dokázaly jsme to. Můj exmanžel po našem odchodu žil sám. Dcera ho chodila navštěvovat. Když potřeboval radu, poradila jsem. Později mi poděkoval za přátelství. Zemřel na infarkt. Důsledek silného kouření a nezdravého stravování, bez zdravého pohybu.

Ikona diskutujiciho Ellie 2024-04-07 11:22:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Společnost pořád poukazuje, že chtít krásnou ženu je povrchní, ale myslím si, že je to přirozene. Chtít někoho, kdo se o sebe stará, fyzicky, mentálně, má hezke rysy nemuže být povrchní.

Sama jsem byla vždy atraktivní a měla kvanta nápádníku, ale vždy jsem vybírala moudře.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-07 13:26:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Mládí, štíhlost a souměrná postava jsou znaky plodnosti a dobrého zdraví. Je normální, že tyto rysy u budoucího partnera vyhledáváme.

Ikona diskutujiciho sm 2024-04-07 15:58:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Ellie, sám mám zkušenost, že čím hezčí holka, tím víc je v pohodě (a naopak). Člověk by řekl že to tak nebude, ale podle mě to tak je.

Ikona diskutujiciho sm 2024-04-07 15:46:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Misogynie je hnus. Vo tym žádná. Na druhou stranu, dá se napsat i např.: Objektivizace mužů (ženy na ně často nahlížejí jako na zdroj), Hodnocení mužů na stupnici (typické velmi rozšířené odškrtávání dobrých vlastností chlapa na seznamkách a vyřazování nevhodných jedinců), Hanlivý jazyk (neustálé rady na ženských fórech typu: „ten můj moula zase..“, „vysvětlila bych tomu tvýmu troubovi, že“ atd.), Kritizuje mladé chlapce (běžné u učitelek: ignorují jinou hormonální soustavu chlapců a potřebu vybít se fyzicky, chlapecké chování považují za nevhodné a špatné, cílem je aby se mladí chlapci chovali jako dívky – bezproblémově, tiše atd.), Projevuje kontrolující chování (hehe 😀 extračasté „muži, tohle si neber. Jsi jak hadran. Vezmi si tohle, to ti sluší.“), Muži jako trofeje (žena bere svého muže často jako vnitřní trofej, tzn. čím více vydělává, čím více je vzdělaný a vážený, ví že tím více jí ho budou ostatní ženy závidět), Rotující vztahy + Sériové podvádění (platí na obě strany stejně – jen muž je monogamií daleko více postižen, pokud ji preferuje), Napjaté vztahy (to stejné), Zlatokopka (o5 – muž je hlavně zdroj a má být hlavně zdroj). To ostatní jsem nerozklíčoval 🙂 jenže to všechno co jsem napsal se bere často za běžné a normální – možná v některých případech i za pozitivní, na rozdíl od misogyna a asi to nemá ani pojmenování.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-07 15:49:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Jaký si to uděláš, takový to máš. Jsou moc fajn ženy a jsou i krávy. Problém je volba. 🙂

Ikona diskutujiciho sm 2024-04-07 15:54:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Naštěstí máš pravdu. To mi připomnělo co říkal klávesista Pet Shop Boys Chris Lowe: Byl jsem vlastně vždycky negativistický člověk, pořád jsem na všechno nadával, všechno kritizoval, nic mi nebylo dost dobré…až jsem jednoho dne zjistil, že štěstí není nic co k vám přijde, ale je to volba. Bohužel jsem to sám zjistil až ve svých 42 letech.. Tohle jsem si zapamatoval a vždycky na to myslím 🙂

Ikona diskutujiciho Anne 2024-04-27 15:16:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Já se omlouvám, ale přijde mi, že hormonální chování se v pubertě u chlapců toleruje učiteli až moc. Mnoho lidí, kteří mají kluky šikanované
děti ve škole, pak zažijí že rodiče dětí agresivních chlapců pak využívají jako výmluvu to, že chlapec je přece kluk co se má chovat jako kluk, že nevadí když ubližuje vrstevníkům, a že je přece učitelé pak nemohou usměrňovat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-27 16:40:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Někde je tu v archivu článek o tom, proč měly v minulosti smysl chlapecké školy vedené učitelem s rákoskou. Hoši potřebují pevnou ruku, jiné vedení než holky. Nějaká úča, co ho pošle za dveře a nic mu nemůže, mu může akorát víš co.. 🙂

Ikona diskutujiciho Standa 2024-04-08 09:25:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za tento článek, odhaluje totiž mnohé…

Ikona diskutujiciho Daniel Květoň 2024-04-10 14:01:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mír všem.
Zažili jsme si se ženou dost takových situací, byli jsme v učitém ohledu stejní. Přišel jsem na to dřív, než má paní a chvíli trochu trpěl, dle obecného pohledu. Pro mne to byla škola, postrádám potřebu někoho měnit, ale zde jsem ji čekal, je to asi přirozené. Čekal jsem na tolik, že už nemáme skleněné dveře.
Když jsem byl zahnán do kouta, něco jsem rozbil. A to s vědomím, že to stejně budu muset opravit. A měl chvíli klid.
Naštěstí pochopila i má paní. Takže žijeme bez výčitků, je to fakt super, miluju svou paní.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek