JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost / Díl 2.

4.8.2017 v Poselství 2

2. díl

Zde předkládám ještě dva důkazy otevření časoprostorových kanálů na planetu Zemi a zároveň torzních polí. Snímky pochází z Norska.

Pozn. Alue: Druhý díl tohoto seriálu v originálech začíná opakováním závěru z prvního dílu. My přejdeme rovnou na pokračování. Naposledy jste viděli obrázek ofocený přes aplikaci Google Earth, pracovně nazvaný ,,mimouš a klíč“. Na dalším snímku je to samé místo, akorát více v detailu přiblížené a článek se věnuje symbolickému rozboru na tomto malém kousku území:


V červeně orámovaném poli najdete (tak jako všude u důležitých-velkých věcí) dvojitou dualitu a dva zakódované vzkazy:

Jedná se o červeně ohraničený výřez zobrazený níže s orientací na sever a jih. Udělal jsem chybu při dělání tohoto screenu, jednu číslici jsem zde omylem uřízl. To ale nevadí.

Zde máte v arabštině popsány čtyři následující slova:

BŮH (ALAH) Konstruktivní sílu vesmíru dodává tm

SJEDNOCENÍ (SOUDRŽNOST) ZEMĚ

REVOLUCE

Bůh či Alah můžeme taky pojmenovat pro nás konstruktivní sílou vesmíru.

Co tedy znamenají pro lidstvo slova zde vypálená?????

Domnívám se, že je to každému jasné a úsudek si může udělat sám.

Pro všechny, kteří se nechtějí zabývat dekódováním, dívejte se na další obrázky a jejich vysvětlení.

Číslice na snímku níže jsou hodně zajímavé. Podíváme se jim „na zoubek“, co nám mají říci. Při jejich vzájemném vynásobení dostanete taky zajímavé číslo:

14 * 22 * 30 * 26 = 240240 (opět dvojitá dualita)

Nebudu dopodrobna vysvětlovat převody, je to naprosto zbytečné, matematici pochopí.

240 (decimální číslo) binárně vychází = 11110000 dalším přepočtem a dekódováním se dostaneme k roku 2011. Opět dvojitá dualita u binárního čísla.

a nyní součtem stejných čísel dostaneme

14+22+26+30 = 92 → kin 92 = 1 ČLOVĚK

144000 KIN = 1 BAKTUNS je zde 144000 světelných bytostí, kterým bylo povoleno se vmísit mezi lidstvo a pomoci jim.

12 = ČLOVĚK s omezenými schopnostmi

13 = SKYWALKER = MOTÝLÍ MUŽ (Byl vytvořen v obilí mimozemskou rasou, je to upozornění pro lidstvo pro děje nastávající)

14 = ČLOVĚK S VEŠKERÝMI SCHOPNOSTI (…..a právě tomu chtějí lidem zabránit, jiní tomu říkají přechod do 5. dimenze)

Bylo by dobré se podívat na film LUCY, pak mnohé pochopíte.

Ještě dodatek k hornímu obrázku, který ukazuje čísla vypálená do skály:

Nad číslicí 22 se nachází 1*φ Znamená to tedy 22 na 1*φ

Pod číslicí 14 máte slabým písmem 2Z což znamená nahradit Z v číselném textu dvojkou.

Další významy písmena Z a celkovou symboliku, která je zde zakódovaná, je zbytečné pro naši potřebu uvádět.

Fí (velké písmeno má formu Φ, malé písmeno φ nebo ϕ, řecký název φῖ[1]) je jednadvacáté písmeno řecké abecedy. V řecké číselné soustavě označuje číslovku 500 (φʹ) nebo 500,000 (͵φ). Ve starořečtině reprezentovalo hlásku [pʰ], tedy neznělou bilabiální plozivu s přídechem. V moderní řečtině se vyslovuje [f], tedy jako neznělá labiodentální frikativa.

Znamená taky zlatý řez v matematice, umění a architektuře.

500 je číslicí lidstva, je to 555 ( v nule je nic a všechno ). Potom se nahrazuje 0 číslicí 5 nebo 00 číslicí 55. Tím prvním číslem. Má tedy něco býti řečeno lidstvu.

Pod číslicí 22 se nacházejí dvě pyramidy. Jedna na špici, což naznačuje nejvyšší tajemství a druhá směrem nahoru, méně zajímavá…..

V pyramidě na špici hned v horní části se nachází známý znak hákového kříže.

Na obrázku níže je červeně znázorněn. Copak nám chtěli tímto naznačit. Opět dvojitá dualita rozdělena špicí horní pyramidy na dva znaky 2 2 . Jedná se zároveň o znaky jak pravotočivého, tak levotočivého hákového kříže. Zajímavé, zajímavé, zajímavé…..

Pravotočivý je konstruktivní, ten na spodním obrázku znázorněn červeně je levotočivý, tedy destruktivní.

A nyní se dostáváme k zajímavému obrázku. Nazval jsem ho klíčem, protože taky jím je. Je jen jedno místo na planetě Zemi, které má následující koordináty.

KOORDINÁTY

14° 0´ 51.61187´´ N = 230 π1 (14*51.61187 = 722.566310326 : 3,141592653 = 230 )

48° 21´ 23.499058´´ O = 2400 π2 (48*21*23.499058 = 23687.05 : 3,141592653 : 3,141592653 = 2400 )

Z TOHO PLYNE RELACE

23 * 101 * π1

24 * 102 * π2

A zde je druhý klíč, který jsem zmínil výše.

1 den který má 24 hodin nebo 1440 minut se dělí zlatým řezem na 890 +550 = 1440 minut

1440:890:550 = relace 1: π1 : π2

Další zajímavý útvar z území kolem klíče je měsíc se sluncem. Slunce na horní straně obrázku má moc nad měsícem.

Všimněte si prosím v levé spodní části měsíce se nachází ruka, která ukazuje jakoby ukazováčkem někam do prostoru.

Na noční obloze v Evropě byly vidět úkazy ležícího měsíce. Otočíme proto obrázek o 180°. A to je dnešní doba, kdy vítězí měsíc nad sluncem.

Můžete si klidně myslet, že je to náhoda, ne není. Bylo nám kdysi řečeno že přijde doba, kdy budou na nebi zlá znamení. Zde je právě máte.

Měsíc byl vyfocen nad Českou republikou a nikoliv nad Tureckem či Arábií. (Pozn.Alue: Fotili jsme to právě v době, kdy se blížil rituál v Jemenu, o kterém je tato série článků.)

Tečna k měsíci a zároveň k ostrovu má právě 144,00° a od míst doteku je to 5,4 km

Když také otočíme ostrov, na který ukazuje ruka, o 180°, uvidíme obraz na kterém je laserem vypálen obličej rasy, která nás navštívila (nebo má zájem nás navštívit). Snímky jsou zesvětleny nebo barevně ztmaveny, jenom aby vynikl obličej. Jedná se o nejnebezpečnější rasu ve vesmíru. Nazývají se ANIMUS, ANDROIDI z planety M51. Nevím, jak bych to nyní popsal, ale tyto bytosti jsou zhotoveny, vyrobeny, nebo v život uvedeny šesti padlými anděly.

Kolem hlavy se nacházejí symbolicky lidé se zvednutýma rukama a volající o pomoc.

Dobře se podívejte na kříž, který má na čele. Je vypálen do ostrovu tak znázorněn na „skutečné“ rase ve filmu.

A právě zde Vám byla tahle rasa představena:

Star Trek: Nemesis – Trailer (2007)

https://www.youtube.com/watch?v=FckGQzqXgpE

A zde máte další zajímavou upoutávku:

Battle Los Angeles – Trailer 3 (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=eFDq1K4ZTls

Pro lepší pochopení se jedná o válku Lost Angels, neboli padlých andělů. Přesně podle padlých andělů bylo nazváno město LA. Všimněte si, že na úplném konci filmu, jsou tři zajímavé číslice:

3.11.11 které se promění na BATTLE, dopsáno je pak LOS(t) ANGELES.

(Pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Andy 2017-08-04 08:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj Aluško, víš jak se případně chránit?

Ikona diskutujiciho Jiří Navrátil 2017-09-24 11:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já tam ale nevidím runu hákového kříže , je to spíše malé písmeno f. Nemám rád když se mě nekdo snaží něco podsouvat.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek