Jste ,,Stará duše“, nebo ,,mladá duše“? A záleží na tom?

21.2.2020 v Poselství 20

Určitě jste o tom už slyšeli, nebo jste to zažili na vlastní kůži. Velmi mnoho lidí si oblíbilo pojmy ,,stará a mladá duše“. Nejčastěji tyto dvě nálepky zaznívají na různých esoterických setkáních z úst samozvaných guruů a duchovních vůdců. Aby si získali vaši přízeň a polichotili vám, ale přitom vám nelezli do zadku až tak moc okatě, prohlásí o vás, že jste ,,stará duše“, tedy ta která už je vyzrálá a zkušená. Pokud je si vůdce skupiny hodně nejistý a potřebuje se hned zezačátku pro jistotu zalíbit všem, prohlásí, že ,,se tu dnes sešly jen samé staré duše“…Jakoby snad měli nějaký zázračný okulár, pomocí kterého jsou schopní ,,měřit vaše duchovní stáří“. Položili jste si někdy otázku, jak se to pozná a jak může někdo něco takového o vás prohlásit, i když vás třeba ani nezná a jenom vás viděl deset minut někde sedět na polštářku? Nezdá se vám to směšné?

Pojem ,,mladá duše“ se příliš nepoužívá, ale můžete se s ním setkat, když se třeba duchovnímu guruovi nějak nezamlouváte, nebo když podle něčí (jistě velice fundované) optiky vykazujete znaky neznalosti, nezralosti, nebo unáhlenosti…. ,,On je ještě mladá duše, na to přijde časem“.

Dlouho mi vrtalo hlavou, kde se vlastně tyto pojmy vzaly a jestli jsou založeny na skutečnosti a jestli reflektují něco reálného. Když tuto nálepku dostanete od někoho, může vám to také začít vrtat hlavou. Mnohokrát se mi stalo, že se na mě lidé obraceli s dotazem, abych jim vysvětlila nějaký záhadný pojem, kterým byli označeni, ale už jim nebylo vysvětleno, co to znamená. Mohou to být naprosto exotické výmysly které nezná ani google, ale pojem ,,stará duše“ se opakuje. Je zkrátka populární.

Na internetu se můžete o starých duších dočíst, že jsou to podivíni, samotáři, duchovně založení lidé, zvláštní děti, lidé co nevyhledávají žádné duchovní autority a jedou si svoje, nejsou to materialisté. Stará duše by podle charakteristik měla být také moudrá, samostatná, nezávislá, s potřebou pomáhat druhým lidem, silně empatická, ovládá svou mysl, je originální, raduje se z maličkostí, má smysl pro spravedlnost a etiku… Když si všechny tyto popsané symptomy ,,staré duše“ dáte dohromady, zjistíte, že je to perfektní popis introverta 🙂 … Znamená to snad, že všichni introverti jsou staré duše? Samozřejmě, že ne.

Někteří lidé berou pojem staré duše tak vážně, že dokonce vymysleli stupňování. Podle toho, jaké máte duševní nastavení, se prý dá zjistit, v jaké jste fázi a když dojdete do fáze ,,stará duše“, tak jste prý na konci své inkarnační cesty:

,,Po dokončení čtvrté fáze reinkarnace již duše ušla notný kus cesty.
– V první fázi se právě zrozená duše dozvídá o své fyzické existenci, životě a smrti, a potřebě péče.
– V druhé fázi se duše jako dítě učí o společnosti, kultuře a společenství a o potřebě struktury, pocitu náležitosti a hraní určité role.
– Ve třetí fázi se mladá duše učí o svobodné vůli a sebeurčení, o vzetí zodpovědnosti za svůj osud do vlastních rukou a o tom, jak se s tím vypořádat.
– Ve čtvrté fázi se coby zralá duše učí o spoluexistenci a propojenosti, vzetí zodpovědnosti za své vlastní vztahy a respektu k rozdílnosti a jinakosti.
A nakonec je duše připravena na svou poslední štaci – návrat do jednoty a konec reinkarnace.“ (zdroj)

Nebo:

,,Co je základní orientací každého věku duše:

  • Nová Duše – přežití
  • Dětská Duše – rodina, komunita, rutina, dobro a zlo
  • Mladá Duše – materiální úspěch, ovlivňování okolního světa
  • Zralá Duše – vztahy, globální problémy
  • Stará Duše – filozofie, integrace, odstup, nepřipoutanost, vyšší perspektiva“ (zdroj)

Zeptejte se upřímně sami sebe, v jaké fázi podle těchto charakteristik jste vy sami, případně jestli vám to něco řeklo. Uvědomíte si, že jste jiný člověk každých pár let, protože řešíte jiné věci, každá životní fáze má jiné nároky, postupně se měníte, dospíváte během života a v tomto světle jsou dané charakteristiky naprosto nekonkrétní plácnutí játrem, ve kterém se nemusí najít nikdo a zároveň všichni.

anděl

Proč je to mýtus
Pojem stará a mladá duše očividně vychází z přesvědčení, že jste jako duše polapeni do jakéhosi povinného vyučovacího kurzu s názvem ,,inkarnační proces“. Tato představa je převzata z východních náboženských směrů. Věříte-li tomu, že jste stará duše a zároveň součástí vaší ,,oficiální charakteristiky“ je vlastní koncept a nezávislost na jakémkoliv náboženství nebo autoritě, tak si silně protiřečíte. Protože vírou v ,,povinný inkarnační kurz“ přebíráte původem náboženský koncept a zapomínáte na své největší právo: Svobodná vůle.

Uznáváte-li všeobecný fakt, že lidská bytost je svobodná a má jedinečné svaté právo mít svou vlastní svobodnou vůli kterou jí nikdo nesmí brát, koncept povinného inkarnačního výcvikového táboru vám připadá směšný. Každý člověk přišel na planetu Zemi zcela dobrovolně, protože tu něco hledá a má svůj plán  a záměr. Rozhodně tu není z povinnosti a už vůbec ne za trest.

Lidská bytost je dokonalá, existuje v bezčasém prostoru, má přístup k veškerému vědění a – pro některé asi překvapující – nemá žádnou povinnost se kamkoliv vtělovat. Udělá to, když má pro to důvod a když se tak sama rozhodne. To znamená, že ani neexistuje pravidlo vícero inkarnací. Některé lidské bytosti na této planetě můžou být jednou, některé vícekrát, některé ani jednou. Jak potom rozdělíte tyto duše na staré a mladé? Nijak. Celý koncept se tím jednoduše rozpadá.

Z pohledu duše neexistuje ani koncept času. Duše nezná čas, to je pouze místní pojem. Jednotlivé duše nevznikají postupně v lineárním čase (který ve Vesmíru lineární rozhodně není), takže představa že něčí duše vznikla před 10 tisíci lety a jiná teprve před tisíci, je také naprostá fikce.Je to nějak použitelné?
Dělení duší na ,,mladé“ a ,,staré“ může mít využití pouze v jednom jediném případě a to ve chvíli, kdy tím chceme vyjádřit, kolik času už jsme strávili na této planetě. Pokud je tu někdo poprvé, může se cítit jako mladá duše a může tak být označen, nebo se k tomu může sám hlásit. To však samo o sobě nevypovídá nic o jeho duchovní vyzrálosti, ani o duševních kvalitách.
Pokud někdo vnitřně cítí, nebo dokonce ví, že se sem dostal opakovaně a zažil více životů, může se označit jako stará duše, nebo tak může být i někým označen, ale moc věcí to o něm nevypovídá. Maximálně to, že za několik životů ještě nenašel to, kvůli čemu sem původně přišel, takže se vrací. Vrací se ale z vlastní vůle pro nové pokusy, ne proto že by musel, nebo že by se snažil dokončit svůj výcvikový proces. To je asi jediná věc, kterou se z označení ,,stará duše“ dozvíte.

Zcela fiktivní pojem to tedy není a určitou vypovídající hodnotu to má, i když malou. Rozhodně to však není to, co se obecně vykládá. Není to žádná ,,fáze v inkarnačním koloběhu“.

Moje zkušenost
Asi vás to nepřekvapí. Mnohokrát jsem si vyslechla, že jsem stará duše. Vyslechla i přečetla. Nikdy jsem se s tím však neztotožňovala, ani jsem tomu nepřikládala váhu. Například už jen díky tomu, že žádný člověk na světě vás nemůže znát lépe než vy sami a jediné na čem skutečně záleží, je váš vnitřní pocit. To, co si pustíte k tělu, si můžete cíleně vybírat. Nemusíte vůbec přebírat názory ani přesvědčení od druhých lidí a nemusíte se za to omlouvat. Naopak je to veliká výhoda, která vám poskytne větší vnitřní stabilitu. Vaše vnitřní orientace se nebude otřásat mnohými protichůdnými názory, se kterými se čas od času setká každý z nás.

Mám zkušenost, která není až tak vzácná, zažilo ji kromě mě i mnoho jiných lidí, že pokud je člověk uvědomělejší, tak může vnitřně cítit, kolik času tady strávil. Já si byla vždycky naprosto jistá tím, že jsem tady poprvé. Nejenom tím, jak mi všechno připadalo vždycky nové, zvláštní a často i dost postavené na hlavu, jak jsem nechápala to co jiným připadalo úplně jasné a naopak jsem chápala to co jiné ani nenapadlo rozebírat, ale měla jsem i vize o místech kde jsem bývala předtím, podle kterých jsem si to i potvrdila. A také vím, že už znova do stejného systému nepřijdu, protože to nebudu potřebovat.
Přesto jsem pořád poslouchala, jaká jsem stará duše. Úsměvné…. Jediný člověk, který na to přišel sám od sebe, byla paní Lenka. Pamětníci ví, že to byla paní, která po dobu asi dvou let dělávala automatické písmo a že jsem ji hodně doporučovala lidem, kteří řešili zapeklité osobní záležitosti, které se nedaly zodpovědět žádnou obecnou radou, ale spíš vyžadovaly radu od vědmy. Byla to moc sympatická žena, se kterou jsem se osobně setkala. Ptala jsem se jí tehdy, jak na ten dar přišla a řekla mi něco, co mě velice obohatilo a pamatuji si to živě dodnes:

,,Moje kamarádka měla obrovské problémy, chodívala za mnou, svěřovala se mi, ale bylo to moc složité a já jsem nevěděla, jak jí můžu pomoct. Moc mě to trápilo, protože jsem ji měla moc ráda. A tak jsem se začala modlit ke svým andělům, aby mi řekli, jak můžu své kamarádce pomoct. Modlila jsem se takto opakovaně a pak jsem začala slyšet hlasy v hlavě. A ty hlasy mi začaly jakoby ve verších diktovat, jak problém řešit. Takže jsem hned vzala papír, slovo od slova jsem všechno zapsala a kamarádce to dala. Ukázalo se, že věty byly velice přesné a moc jí to pomohlo. A od té doby jsem ty hlasy začala slyšet, vždycky když jsem myslela na to, že chci někomu pomoct. Moje dětičky se mi většinu času smějou, ale jakmile ve škole nebo mezi kamarády nastane problém, hned utíkají za mnou a prosí, abych jim udělala písmo.“

K jejímu daru ji tedy přivedla upřímná touha pomoct druhému člověku… překrásné a hluboké moudro.Lenka říkala, že andělé mluví většinou ve verších a v některých situacích odmítají odpovídat. Funguje tam tedy určitá regulace, jakoby věděli který člověk odpověď nemá dostat, protože by mu pravda mohla ublížit, nebo se minout účinkem. Nebo možná nadvědomě nesouhlasí s tím, aby se cokoliv o něm rozkrylo.
Bylo mi to velice sympatické a mám k lidem kteří skutečně něco umí obrovský respekt. Protože jsou velmi vzácní.
Pár písem od Lenky jsem viděla, i jsem měla srovnání nakolik se vyplnila a byla přesná. Tak jsem ji zde jednu dobu doporučovala, do doby než mi Lenka napsala, že už tuto službu nedělá. Oficiální důvod není blíže specifikovaný.
A právě tato Lenka, když byla požádána o písmo o mé bytosti (neobjednávala jsem ho já, ale mně blízký člověk s mým dovolením, který mi to potom dal přečíst), to odhalila hned v první větě. Písmo andělů začíná slovy ,,Je to mladá duše…“ a celý zbytek velmi trefný, až ,,krutě upřímný“. I po mnoha letech neztrácí na pravdivosti.

Co z toho vyplývá?
Že oficiální charakteristika staré a mladé duše je úplně mimo mísu a vůbec nevypovídá o vaší kvalitě, ani o míře vaší uvědomělosti, či vyzrálosti. A pokud chcete vědět jestli jste mladí nebo staří, měli byste se orientovat pouze na svůj vlastní pocit a rozhodně se na to neptat nějakých duchovních učitelů a kartářek, protože vás vůbec neznají a nevidí do vás tak dobře jako vy sami (většinou dokonce vůbec nevidí).
Maximálně to může říct, kolik jste na této planetě strávili času. Stojí za to položit si otázku – pokud cítím že jsem velmi stará duše a už jsem tu byl mockrát – co dělám špatně, když jsem ještě pořád nenašel to co hledám a pořád se sem pro to vracím?
Rozhodně to však nevypovídá nic o skutečném ,,stáří duše“ (duše neexistuje v čase a nemá žádný věk), ani o tom ,,jak jste daleko“.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-02-21 01:30:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nene, já tu poprvé nejsem. určitě ne, to vím. jinak je mi to uplně fuk, je mi jedno co bylo, je mi to k ničemu… mně jen ze srdce, strašně moc záleží na tom, abych v tomto životě došla tam, kam si přeju. pokud tam nedojdu, vživotě neuspokojím to silné volání, které už pár let cítím(a čím víc ho neposlouchám, tím je silnější). žít s tím zbytek života? ne, díky. to bych nedala. to by bylo hrozné. navíc k čemu nikam nejít?? a dělat to, co mě nebaví? být nešťastná? zahodit jeden život? proč?? navíc je i dokázané, že lidé jsou šťastnější, když někam směřují(na něčem makaj) a starají se o sebe.

„Lenka říkala, že andělé mluví většinou ve verších a v některých situacích odmítají odpovídat.“
– velká pravda. můžu potvrdit. někdy se uplně zdrží komentáře, ani nedají znamení. prostě nechají volný průběh protože vědí, že to tak má být a že je to tak pro nás, ve skutečnosti, nejlepší.

jinak velmi děkuji za článek, Aluško. je skvělý, tak jako vždy. pomůže určitě spoustě lidí, aby si v tom udělali větší pořádek(většina v tom má ze začátku maglajz, to není nic trapnýho – trapný je sedět jak pytel písku na sedačce celý svuj život a nic se sebou nedělat, ač bych to neměla říkat… proti gustu žádný dišputát, no).

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-02-21 01:33:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jinak… Aluško.. ne, že bych teď měla něco, co bych si vyloženě nemohla vyřešit sama, ale.. neznáš teď někoho takového jako je paní Lenka? nedala bys tip – třeba do mailu? takový kontakt by se mi hodně hodil, do budoucna… jen se ptám 😊

Ikona diskutujiciho Mariam 2020-02-21 12:07:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Trefa do černého. Ego je nemilý fenomén i v esoterických kruzích, raději upřímný materialista než ezo-pozér. Vždy mi přišlo zvláštní, proč se lidé zabývají svými minulými životy. Pokud by byly důležité, samy by vyvstaly z podvědomí.

Ikona diskutujiciho Jarda 2020-02-21 12:19:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

👍 Hezky napsané. Souhlas. 😃

Ikona diskutujiciho elbar 2020-02-21 18:12:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V astrále jsem potkal světelné bytosti,
tyto bytosti mají světelné tělo,proto by
se mohlo říkat že jsou starší ve
srovnání s bytostmi,které světelné tělo
ještě nevyvinuli.

Ikona diskutujiciho Luk 2020-02-21 19:53:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle byl fajn článek 😀 i ty další předchozí o jasnovidectví a astrálním cestování. Přejde z toho takový vřelý příjemný pocit 😀
Vzpomínám si na sebe, jako dítěti se mi zdálo, o světě zahaleném do žlutější barvy. O takové mírně kopcovité krajině a já tam často lítal po čtyřech. Jednou se mi zdávalo, že jsem zřejmě nějaké zvíře a vzbudil jsem se z toho a říkal jsem si (ty vogo,to bylo úplně skutečné)
Od jedné paní kinezioložky, bylo řečeno mým rodičům, že jsem mladá duše, že jsem tu byl jen jednou na zemi a předtím jsem žil někde v pralese, takže mi může zařazení zde dělat problémy. Kineziologie sama o sobě, může být v něčem energeticky mimo, třeba pokud jí vykonává někdo, kdo věří na karmu a problémy nyní se mohou napravovat po předcích zpětně. V tomto případě by nebylo na škodu někdo zhotovit právě tu automatickou kresbu 😀 .S pojmem mladá/malá duše, jsem se setkal i ve formě urážky, takže zřejmě taky jak se to komu hodí 😀
Zajímavé mi přijde, že na tom životě mém minulém něco je. Nebádal jsem po něm sám, jen jako dítě si vzpomínám, jak jsem přemýšlel. Seděl jsem jednou ve vaně, bylo mi tak možná 2 roky, možná i méně a moje mamka si přišla pro mne a já zažíval jakési dežaví, kdy jsem si říkal, že takhle ve vodě jsem už někde byl a čekal jsem, že si pro mě přijde člověk jiné pleti než bílé XD
A poté jsem zažil i jeden sen, kdy jsem vyšel před náš badák a viděl jsem samé lidi světlé pleti, blonďaté a s modrými oči jak lítaly do nebe a já si říkal (však tady jsou bílí lidé, tady se přece musí už dávno lítat!) XD
Takže věci jsou někdy sranda no 😀 mne třeba přijde, že duše mladé či staré pokud to má být dle nějakého času, který vlastně neexistuje. Tak mi přijde, že je nějaké splynutí s jednotou, mimo inkarnaci a individuálně si může každý sestoupit mimo to jako oddělená duše a vlastně v momentě teď prostě vzpomínat si na vývoj vesmíru, tím smyslem, že si vyjevíme to, co potřebujeme vědět. Potom mi přijde, že to zapadá do věčného času a každá duše byla od počátku vesmíru už s ním, pak už je otázkou co jí individuálně vystihuje a volí si sama 😀
Mě přijde má duše celkem jako milovník adrenalinu

Ikona diskutujiciho Ceneon 2020-02-22 21:52:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Čau Luku, tak to si zajeď do EnergyLandie, tam se adrenalinu nabažíš maximálně :-), vřele doporučuji, já zase kupuji roční vstupenku 😀

https://energylandia.pl/cs/

Otevření sezony mají 4. dubna, pak od 13. dubna je otevřeno každý den. Pokud máš zájem, můžeš jet se mnou, hledáme lidi, zatím je nás 5 a ideálně aby nás bylo 8 do dvou aut. Je tam třeba jet hlavně v dubnu a květnu, to si to tam užíváš maximálně, od léta si začínáš spíše „užívat“ fronty“, i hodinu, dvě v jedné frontě, takto až bez front, max. 5 minut. Vedle přírody je to pro mne ten nejlepší oddych, co znám :-).

Ikona diskutujiciho niky 2020-02-23 17:02:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Ceneone týjo, ta EnergyLandia vypadá fakt hustě. Tam si asi někdy zajedu a předpokládám, že tam nechám tak půlku výplaty :-).

Ikona diskutujiciho Ceneon 2020-02-23 20:12:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Vstupenka vychází na 760 korun, můžeš i asi stovku ušetřit, když máš slevový kupón z minula nebo vychytáš akci, průběžně nějaké mají. V ceně vstupenky máš kompletně všechny atrakce, všechna představení. Takže si v podstatě platíš jen občerstvení, to není nijak drahé, já za tříchodový oběd dal asi 450 a byl jsem plný, byla to polévka, pizza, salát a mega větrník, je to v suprové restauraci u formulí ;-). Ta restaurace má na nejvyšším podlaží snad nejlepší výhled ze všech restaurací, jiná třípodlažní tam totiž není :-). Fotky zde: https://imgur.com/a/CI97CLT
Za den tam dám za jídlo, pití a zmrzliny asi 800.
Kromě toho jsou potřeba mince na nějaké automaty, střelnice atd. a na turbosušáky :-D, ale stejně pražící slunce funguje nejlépe.
Pokud bys chtěla EnergyLandii navštěvovat pravidelně, tak roční vstupenka vychází na trojnásobek jednodenní.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-23 21:53:10
Ikona diskutujiciho
sipka

hustýý 🙂

Ikona diskutujiciho Luk 2020-02-26 17:15:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Čau Ceneon, promiň že se ozývám takhle zpožděně 😀 , ale pokud si to ještě přečteš, kontaktuj mě kdyžtak na fb: Lukáš Gracik, já nad takovou nabídkou ještě popřemýšlím. Díky 😀

Ikona diskutujiciho Ceneon 2020-02-26 18:15:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Čau, FB nepoužívám, napiš mi na Skype, jsem tam též jako Ceneon, ten s tou zelenou ikonkou.

Ikona diskutujiciho ginze 2020-02-21 21:40:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně přijde, že spousta lidí z těchto ezo-kruhů zapomíná na ten hlavní fakt – že všichni jsme duše. Hotovo, tečka. Nějaké další dělení, které duše pomyslně rozdělí na ty ‚horší‘ a ‚lepší‘ už je prostě projev ega.
Zaujalo mě, jak jsi napsala o tom, že člověk může vni

Ikona diskutujiciho ginze 2020-02-21 21:48:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

lol, rozbila se mi klávesnice na noťasu, tak říkám, že se přemůžu napsat koment z mobilu a odešlu ho předčasně 😀 na psaní na mobilech nejsem zvyklá.

Tak tedy, pokračování předchozího komentu: Zaujalo mě, jak jsi psala, že někdo může vnitřně cítit, zda je tu poprvé nebo ne atd. Já mám totiž odmala pocit, že jsem tu už byla, vždy mi do hlavy naskočí 70.-80. léta v ČR, ale mám vnitřní pocit, že v té době jsem nebyla ani stará, a protože jsem se narodila v 90.létech, tak jsem si to asi moc dlouho v tom minulém životě neužila. A je to to jediné, co jsem tak nějak vnitřně cítila a cítím již delší dobu, takže třeba jsem tu podruhé, ale třeba taky ne, kdo ví. Nechávám těmto věcem volný průběh a věřím, že to co vím, mi stačí.

Ikona diskutujiciho Šárka 2020-02-22 12:35:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přijde mi, že všichni co jsou dobří , ted je budu srovnávat s paní Lenkou. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu s touto prací skončí.

Co se týče duše, já prostě nemůžu přijmout pocit, nebo to nechápu, že to prostě jsem já, ale nebudu to já.
Prostě je tady ten život, pak přijde další, ale už to nebudu vnímat jak tady ten život .
Nebo budou nastavený jiný role, že můj přítel bude třeba moje dítě. Což mi přijde taky divný…

Ikona diskutujiciho ellie 2020-02-22 23:21:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle výkladu budu asi stará duše, podle toho co jsem tu četla. Viz filosofie, esoterika, svoboda, vztahy. I já sama ale racionálně na sebe pozoruju, že jsem si třeba nikdy nerozuměla se svými vrstevníky a vždy s někým starším nad 10 let. Mám ráda klidnější, introvertní typy.

Ale z ezo hlediska mě zajímá zmíněná filosofie, kvantová fyzika, myšlenky a vibrace.

Ikona diskutujiciho vladimir 2020-02-27 19:57:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja neviem či som stará duša, ale viem čo som bol v minulých životoch.A vtedy som žil na inej planéte.Viem približne ako som vyzeral.A teraz tu na zemi som prvý krát.Tak že tu medzi ľudmi na zemi patrím medzi najmladšie duše.A je to ťažké.Dá sa to prirovnať asi takto.Ako ked dáš škôlkára študovať vysokú školu.Ja som tu v prvej triede oproti ostatným dušiam.A nemám takzvane hrošiu kožu.(získanú a odolnú už dlhým životom tu v tomto pre mňa divnom svete)Často si hovorím čo ja tu hľadám,kam som sa do sem dostal,medzi akou som to zverov.(česť výnimkám).Neznášam alkohol,cigarety,tetovanie(o tom sa píše aj v biblii)nadávanie,vadenie,drzosť,chamtivosť,ľudí čo nerešpektujú zákony a ani ich znenie nezaujíma-načo však čo sa dá (kto sa dá)využije,a klamstvo…Ak mám klamať tak to už musí byť aby ma k tomu niekto dostal.Mám rád prírodu,vtáctvo,všetko živé.A neviem sa toho nabažiť.Zase je pravda že operenec či napr.aj pes človeka neokradne a ani sa s ním nevadí!… Mám zato že STVORITEľ je v každom z nás (vlastne je prítomný všade a vo všetkom) a teda musí mať z nás „veľkú radosť“ na nás sa pozerať. Ja som sem na zem vraj udajne sa ani nechcel ísť inkarnovať ale že vraj práve tu ma potrebovali …??? A toto ked človek nevie ale tuší a teraz stretne človeka ktorého nikdy nevidel (a nie len raz a nie jedného)a ten mu zabije:
A ty si……. a čo tu robíš a čo vieš a aké tu máš poslanie?Prezrad!Stačí sa na teba pozrieť a už vidím .A vyzvedá že čo viem aby som prezradil.A ja sem dáko nepasujem-nepatrím.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-03-06 18:44:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já teda nevím, ale když je zde na Zemi někdo poprvé a dříve byl na jiných planetách / někde jinde, tak by se měl označovat pojmem stará duše (a ne mladá). Ale tyhle pojmy téměř nepoužívám, takže mi to je celkem jedno..

Ikona diskutujiciho noro 2020-04-05 12:44:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prva vec, nemozme hovorit o dusi v tretej osobe. Plati… „I dont have a soul, I am the soul, I have a body.“ Dalej, stara dusa mlada dusa, je skor pojem ktory pouzivaju ludia s vrodenymi schopnostmi vyjadrit pocetnost inkarnacii, a nejde k tomu priradzovat ziadne charakteristiky. Dalsia vec, dusa neni vecna. Dusa moze nalsedkom okolnosti byt tzv. pohltena, spracovana, takzvane skonzumovana inymi entitami ktore su negativne ale energeticky silnejsie v urcitych urovniach, ak sa tam dostane. Okolnosti a moznosti popisuje Levashov vo svojich knihach. Co sa tyka vyvoju duse,, zalezi VRAJ, na jej pocinoch. Vyvyjat sa vraj moze iba v telesnej schranke, preto sa inkranujeme. Moze sa dookola dopustat tych istych postupov ktore to neumoznia. Akusi pomyselnu stupnicu, lebo nejak to vyjadrit treba, popisuje Levashov. Je dobre si to precitat
A vestkyne a kartarky neni to iste ako uprimny obdareny clovek. Vacsina ludi si mysli ze hovori s anjelmi ale nema si to ako potvrdit. Na taketo kontakty treba mat dostatocne uvedomenie, schopnost urcit entitu s ktorou komunikujeme a jemnocit z nej vyzarovanej energie, ktorym to ide urcit.

Ikona diskutujiciho Dana 2020-04-05 15:49:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nezáleží na stáří duše, její kousíčky jsou po celém vesmíru a získávají zkušenosti. Záleží na touze duše po rozvoji… někteří na vývoj až tak moc nespěchají, jiní to berou tryskem… někdy se domluví na určité hře jedni, pak druzí… někdy se vrátí do hry na Zemi, jindy jsou dlouho jinde… potkávají se stále dokola, někdy jsou jako ti dobří, jindy poskytnou druhým zlé prostředí k jejich vývoji… a někdy se v tom zle ztratí, zacyklují a stále více ztrácí ze světla… Bůh je vše, cesta k němu vede přes bod na konci cesty… vše je v rovnováze, nebo se k ní nějak snaží dostat (jinak by nám to celé zkolabovalo), proto cesta ke zdroji vede přes bod na obou koncích cesty… temné, i světlé… jeden z těch, kteří působili nad Zemí dospěl do svého bodu návratu na temné straně… doufám, že rovnováha znamená i vyrovnání tisíciletí útlaku obdobím radosti, ještě bych nerada dospěla k mému bodu návratu… ještě na mě někdo čeká, tam nahoře, v úžasném duhovém městě jiné planety… jiné dimenze…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek