Kdo je doopravy Ježíš Kristus? Lidstvo neví, k čemu se modlí! / 3.díl

27.2.2018 v Symbolika 12

3.díl

Ježišove príbehy sú alegórie súvisiace so solárnym Saturnom, astronómiou, astrológiou, tajnými spoločnosťami, kráľovskými pokrvnými líniami, tajným vedením či rituálmi používanými v tajných spoločnostiach. Nájdeme tam mnoho skrytých alegorických metafor prepletených s fikciou. Veta “nech ten, kto má uši, počúva”, znamená, že ‘nech ten, kto je zasvätený do tajného vedenia, porozumie tomu, čo v skutočnosti hovorím’.
Mýty o spasiteľovi ľudstva a sveta vidíme v rôznych náboženstvách a vierach, a majú identickú manipulatívnu stratégiu: ‘človek sa narodil s prvotným hriechom, takže je od narodenia len bezcenný kus handry, ktorý môže byť zachránený iba vierou v spasiteľa, čo znamená, že bude robiť to, čo mu kňažstvo nakáže; pokiaľ tak neurobí, bude odsúdený a bude sa navždy smažiť v pekle’.
Čo vlastne vedia ľudia o náboženskej viere, ktorú vyznávajú? Len to, čo im náboženstvo predloží a nakáže. Skutočné pozadie im však definitívne uniká.

“Všetky vaše náboženstvá sú prípravou na peklo.” –Osho


article_photo

Všetky hlavné svetové náboženstvá ako judaizmus, kresťanstvo, islam či hinduizmus vzišli z regiónu Stredného a Blízkeho východu. Tieto náboženstvá boli kňazstvom navrhnuté tak, aby uväznili ľudskú myseľ do strachu a viny. Sú často založené na postave ‘boha-spasiteľa’ ako Ježiš alebo Mohamed a iba tým, že v neho budeme veriť, uctievať ho a počúvať jeho inštrukcie, môžeme byť spasení. Babylonskí kňazi toto isté tvrdili o Nimrodovi.

article_photo

V Babylone pobývali Leviti, ktorí stáli za vytvorením starých ‘náboženských’ príbehov, ktoré následne ovplyvnili svetové náboženstvá. Leviti boli fanatici, ktorí konali krvavé obety, pili krv a prevádzali čiernu mágiu. Mali k dispozícii poznanie a zdedili príbehy zo Sumeru. To oni vyprodukovali Starý zákon. Vytvorili kabalu – metódu používanú pre zdieľanie najtajnejších informácií daným zasvätencom. Kabala je zašifrovaná v Starom zákone a ďalších textoch.
Mostom spájajúcim Starý zákon, Nový zákon a stvorenie kresťanstva boli Esejci a Nazaréni.

article_photo

V mene Krista sa viedli najväčšie ohavnosti proti ľudstvu. Najmä voči nevinným ľuďom. V mene Saturna, pána smrti, bolo zmrzačených a odsúdených na smrť mnoho nevinných. Cirkevné autority si svoju úlohu plnili svedomito.

article_photo

Slobodomurársky vodca Albert Pike (1809-1891), zasvätenec vysokého stupňa a koordinátor aktivít Iluminátov o vývoji kresťanstva nasledujúcom po druhej svetovej vojne, ktorú sám navrhol, povedal, že “kresťanstvo bude obmedzované a držané v šachu až do doby, než ho budeme potrebovať pre finálnu spoločenskú kataklizmu”.

S úlohou kresťanstva sa v globálnej agende na kontrolu ľudstva počíta. Myslím si, a sú tu už náznaky, že niektoré zaslepené alternatívne médiá začnú kresťanstvo ohromne propagovať (buď ako reakciu na narastajúci islamizmus umelo pretláčaný systémom alebo z iného, zrejme naivného dôvodu podporeného ich arogantnou ignoranciou) a tým budú fantasticky vymývať mozočky svojmu fanúšikovskému stádu.

(pozn. Alue: A neděje se tohle už náhodou? Autor to velmi dobře odhadnul, kolik už je dneska webů a ,,esoteriků”, kteří ježíškují a cpou to všem, zejména tak rádi spamují v diskuzích?? Ještě pár let dozadu to nebylo. Nebo již zmíněná Doreen Virtue. Nebyla náhodou její celosvětová sláva a pozdější obrat k Ježíši celou tu dobu v rámci satanského plánu?? Přivést k ďáblovi co nejvíce ovcí prostřednictvím proslavené hlásné trouby, která je řadu let předtím sbírala prostřednictvím svých knih a sympatického andělíčkování? Co když je to pravda?)

article_photo

Autor Victor Garrod, Th. M. o kresťanstve v knihe Did God Screw Up? napísal: “Kedykoľvek sa kresťanstvo alebo jeho kohorty rozhodli prevziať kontrolu nad krajinou či regiónom, staroveké duchovné texty a záznamy boli odstránené a/alebo zničené a tí, ktorí mali duchovné poznanie, boli zavraždení inkvizíciou. Toto prerušovanie cirkulácie pravého poznania tými, ktorí sú pri moci, bolo a je stále zavádzané, aby bola ignorantská populácia manipulovaná pomocou duchovnej/okultnej moci. Biblia je jedným z najmocnejších podprahových nástrojov užívaných vybranou hŕstkou na zotročenie más. Väčšina ľudí si toho nie je vedomá, pretože im chýba poznanie ohľadom skrytej myšlienkovej sily a psychickej energie. Zničenie starovekých záznamov dovolilo napísať vymyslenú alternatívnu “históriu”, ktorá odlúčila ľudstvo od jeho pravých koreňov.”Staré pravé poznanie bolo kresťanstvom zničené a nahradené falošnou manipulatívnou dogmou.”

article_photo

Keď sa pozrieme na to, koľko ľudí vo svete uctieva kresťanského Ježiša, židovského Jehovu, islamského Allaha či hinduistických bohov, všetky božstvá reprezentujúce Saturn, zistíme, že uctievanie Saturna je extrémne masívne. Saturn sa musí teteliť radosťou. Najelitnejšie tajné okultné spoločnosti uctievajú Saturn vedome a slúžia mu zámerne, plebs o ničom nevie a slúži planetárnemu bohovi Saturnovi najmä skrz náboženské uctievanie. Kam smeruje pozornosť, tam prúdi energia. Saturn je gnostický ‘boh’ – energetický parazit priživujúci sa na energii ľudí. Saturn je Pastier, ktorý vedie svoje ovečky tam, kam si zmyslí – do pekla pod svojou nadvládou.

article_photo

Ježiš versus Bafomet

Bafomet je démonická bytosť so zvieracou hlavou, krídlami a ľudským telom s mužskými i ženskými prvkami. Podobu Bafometa na obrázku nižšie (vpravo) vytvoril Eliphas Lévi v devätnástom storočí. Jeho pôvod ale siaha až do staroveku. Bafomet predstavuje diabla a symbolicky reprezentuje Saturn.
Obrazy s mystickou, náboženskou či okultnou témou bývajú vždy plné symbolov. Na ilustrácii nižšie je možné nájsť spoločné aspekty týchto dvoch postáv. Obe postavy majú prvky obojpohlavnosti; Ježiš má dlhé ženské vlasy a mužskú bradu, Bafomet má ženské prsia a falus v podobe tyče s guľou obtočenou hadmi. Obe postavy robia rovnaké gesto prstami na pravej ruke. Obe svojim gestom znázorňujú okultný princíp ‘ako hore tak aj dolu’ či ‘ako v nebi tak aj na zemi’. Ohnivé srdce u Ježiša a biely pentagram na hlave Bafometa reprezentujú žiarivú Venušu nachádzajúcu sa v prastarej konštelácii pred Saturnom. Obe postavy majú v oblasti hlavy žiaru/svetlo/oheň (predstavuje osvietenie – ilumináciu, je to svetlo prvotného slnka Saturna).

article_photo

article_photo

Druhý príchod Krista a projekt Lucifer

Trochu znepokojivá je predpoveď v Biblii, ktorá hovorí, že raz sa Ježiš vráti a s ním príde i všetko nové: nebo i zem; Boh bude žiť uprostred svojho národa. Odkazuje to na tzv. druhý príchod Krista. Pre zopakovanie: Kristus = Saturn = Satan = Lucifer.
Na začiatku deväťdesiatych rokov bývalý člen amerického bezpečnostného výboru William Cooper odhalil vo svojej knihe zvanej ‘Zjavenie bledého koňa’ myšlienku, že NASA, organizácia slúžiaca Iluminátom, chce vytvoriť v slnečnej sústave druhé slnko. Vraj sa tak má zabrániť menšej dobe ľadovej, ktorá má postihnúť Zem. Cooper bol insider, ktorý vynášal von informácie o činnosti Iluminátov. Zomrel záhadnou smrťou v roku 2001, kedy ho zastrelil šerif, ktorý si ‘myslel’, že Cooper je terorista. Elita po ňom išla, ako to Cooper sám priznal.

Americký spisovateľ a bádateľ Richard Hoagland pred pár rokmi povedal, že NASA sa pokúsi zapáliť Saturn pomocou sondy Cassini, ktorá v sebe nesie atómovú rozbušku, ktorá by vraj mohla vyvolať termonukleárnu reakciu v Saturne. Sonda Cassini je stále aktívna a prevádza prieskum Saturna a jeho mesiacov. Saturn by svojim vzplanutím údajne mohol otepliť Zem a zároveň zabrániť jej ochladzovaniu.

Avšak ide tam o niečo iné. Saturn predstavuje padlého anjela Lucifera, ktorý sa stal Satanom. Lucifer bol Ježiš, ktorý zomrel a zmizol zo scény. Lucifer ako slnko odišiel do ústrania. Saturn sa stal temným slnkom.

Tajná okultná spoločnosť Saturnské bratstvo (Fraternitas Saturni) očakáva čoskorý návrat Lucifera – Svetlonosa, ktorý bude vládnuť veku Vodnára, ktorý práve započal. Vek Vodnára je vekom Svetla. (Pozn. Alue: A dokonce vznikly i webové stránky s názvem ,,Věk světla”, v době kdy se odděluje zrno od plev. V době, kdy zlí lidé jsou ještě horší a kdy dobří lidé jsou ještě lepší. Kdo zná historii a pozadí dění, a kdo si pamatuje s kým a proč jsem v minulosti ukončila spolupráci, ten chápe. Věci začínají do sebe postupně zapadat tak dobře, až je mi z toho špatně.)

Táto spoločnosť vraví, že elita slúžiaca Saturnovi sa definitívne zmocní vlády na Zemi. Môže to potom znamenať, že dnešný Saturn sa onedlho opäť chopí vlády na nebesiach a stane sa slnkom – Svetlonosom Luciferom pomocou termonukleárnej reakcie vyvolanej explóziou sondy Cassini v Saturne (Satan bude symbolicky porazený Kristom). Ak sa im to teda podarí uskutočniť. Je to len jedna z potenciálnych možností, čo bude.
Cirkev už dlho tvrdí, že očakáva príchod Krista. Má dôjsť k tomu, že Satan bude vystupovať ako Kristus. Ľuďom sa vraj ukáže ako vznešená bytosť oslňujúcej krásy. Ľudia majú pred ním padať na kolená a on im bude žehnať. Bude žehnať najmä svojim ctiteľom.
Zjaví sa po pár tisíc rokoch znovu na oblohe saturnsko-slnečný Kristus?

article_photo

V hollywoodskom filme Hráč z roku 1992 s Timom Robbinsom v hlavnej úlohe je scénka, v ktorej sa spomína, že v budúcnosti má mať planéta dve slnká. Na nebesiach majú visieť dva solárne disky.

article_photo

Vo filme 2010: Rok prvého kontaktu z roku 1984, vytvoreného podľa knihy spisovateľa Arthura C. Clarka, je ukázané, ako vznikne v našej slnečnej sústave druhé slnko, ktoré dostane meno Lucifer. Obyvatelia Zeme tak majú možnosť pozorovať dve slnká na oblohe. (pozn. Alue: Ano, taky mi to něco připomíná. Vždyť dvě slunce na obloze už jsme mohli pozorovat reálně a jsou o tom záznamy!! Proto je kolem toho takový poprask. Věci do sebe zapadají jako puzzle. Druhé slunce na nebi znamená příchod Ježíše, tedy ďábla. Někdo říká, že to druhé slunne je schované za větším sluncem, nebo že je to Nibiru, a zde je další varianta. Žeby NASA skutečně zrealizovala svůj plán a nám to nějak uteklo?)

article_photo

Vzkriesenie Saturna – “vytvorenie” druhého slnka v slnečnej sústave naznačuje tarotová karta zvaná Posledný súd. Na nebesiach je zjavený anjel svetla Lucifer/Kristus a ľudia pred ním padajú na kolená.

article_photo

Záver

Ezoterické vedenie sa predáva skrz symboliku, ktorej môžu porozumieť iba zasvätenci. Zasvätenec mystérií rozpozná prastarú symboliku a rôzne šifry. Nezasvätený dav chápe náboženské texty doslovne a nevidí tento skrytý význam. Dá sa povedať, že dav zašifrované temné posolstvá chápe ako pozitívne, ale je tomu presne naopak. Uctievanie Ježiša je uctievaním demiurga Saturna.

article_photo

konec série

použitý zdroj: https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=499651

Komentáře

Ikona diskutujiciho aves passeri 2018-02-27 08:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, mně se tohle tedy moc komentovat nechtělo, ale přece. Vystudovala jsem religionistiku, před 20 lety jsem tu svou cestu začínala skrze seznamování se se symbolikou astrologie a tarotu a jsem Kozorožka s ascendentem v marsovském Beranu a měsícem v citlivém Raku a se svým domovským Saturnem jsem se tedy vyrovnávala a vyrovnávám náročně. Jeho symbolika je náročná, velmi těžko pochopitelná a velmi snadno zneužitelná. To, jak si ho přebralo lidstvo, různá náboženství a církve, ale i různé teorie popsaného rázu, je smutné. A v některých případech až vražedně smrtící…

Ikona diskutujiciho Verča 2018-02-27 12:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super serie!!..doufám, že budou další podobné:-)

Ikona diskutujiciho misko 2018-02-27 14:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rozumiem tomu, že náboženstvá sú zneužívané, vytvorené na manipuláciu nevedomých ľudí najmä v RKC. Rozumiem tomu, že sa diabol snaží a úspešne infikuje a priam vytvára náboženské systémy v ktorých má svoj vplyv.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-27 15:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  zamrznutý den to teda je… vždycky vylezu ven na procházku, pleskne mě to do obličeje a zalezu zpátky :D

Ikona diskutujiciho Elfí 2018-02-27 19:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Série je moc zajímavá, díky za ni. A pro lehké doplnění tématu, slyšela jsi o případu jeptišky Isabelly Tomasiové? Žila v 17. století a jednou, "posednutá ďáblem", napsala zašifrovaný dopis, který se částečně podařilo rozluštit až před nedávnem, a na základě útržků v něm kriticky mluví o systému, Bohu a Ježíši, bohužel ale nikde jsem ho nenašla celý. Buď ďábel opravdu odhalil svoje karty, nebo ona chtěla pod záštitou posednutí předat pravdu, kdo ví…

Ikona diskutujiciho kiko 2018-02-27 20:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a ako konkrétne má byť nebezpečný kus kameňa? aspoň myslím že je saturn pevný :D

Ikona diskutujiciho Okoloprechádzajúci 2018-03-01 06:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo sa týka historie zabúdate na jednu dôležitú vec. Vďaka tomu vášmu nenávideného kresťanstvu nie je Európa pod nadvládou islamu a nevládne tu právo šaríja. A jedine kôli nemu sa tu môžte o tomto rozpisovať. To len tak na zamyslenie.

Ikona diskutujiciho Petra 2018-03-01 06:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ehm, nie je tento článok trochu v rozpore s vašou vierou v dutozem?

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-01 08:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]:  Z toho co si pamatuji z dějin, byli turkové vždy naši nepřátelé a vždy jsme se proti nim bránili a s vírou to nemělo co dělat, šlo o to přežít a nepustit si sem krvelačného slimáka. Víra pak může být jen dodatečný doháněč morálky pro mužstvo. Pokud někdo vysekne jen určité období, kde si křesťanské země braly zpět svoji půdu kterou jim předtím islám zabral, tak by toto ztvrzení byla pravda. Oni by se ale vraceli zpátky i bez křesťanství, protože co se dělo na zabraných územích to si neumíme představit… Na youtube je moc zajímavá přednáška o tom, jak se islám šířil po evropě a kde všude byly boje na základě dochovaných dat a je to opravdu velice zajímavé a poučné.

Ikona diskutujiciho Dáša 2018-03-05 20:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Za sebe jsem ráda, že český národ je ateistický a nenechal se zblbnout. Věřím, že jsme opravdu vyvolený národ k tomu, abychom pomohli ostatním, až dojde k nejhoršímu. :-)

Ikona diskutujiciho AHoJ 2018-03-31 23:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi ľúto, keď vidím, že niekto spája Pána Ježiša so Saturnom-Satanom. Pán Ježiš hovorí "JA SOM" (Ján 8:58) Čiže On nezjavoval Pána Boha ako osobu, ale ako Bytie, ktoré je vo vás. "KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ JE VO VÁS" (Lukáš 17:21) Po smrti Pána Ježiša sa chrámová opona, kde mohol vstúpiť iba kňaz roztrhla na dvoje (Matúš 27:51) Čiže človek môže mať priamy vzťah s Bohom skrze Pána Ježiša Krista bez účasti kňaza či gurua. Biblia je pre mňa najvzácnejšia kniha na svete. Hlupáci, ktorí jej nerozumejú, o Pánovi Ježišovi píšu a myslia si rôzne veci, no človek, ktorý Bibliu pozná a má osobný vzťah s Pánom Ježišom, vie.

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-11-18 18:04:00 Odpovědět

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek