Kdo jsem byl v minulém životě?

7.12.2023 v Spiritualita 16

Většinu lidí zajímá, jestli na tuto planetu přišli už „dříve“. “ Způsoby, jak toto téma prozkoumat, jsou omezené. Zábavné kvízy na internetu jen mrhají časem a nevedou k tomu, abychom se o sobě dověděli pravdu, stali se zdravějšími a celistvějšími lidmi. Pokud tuto otázku myslíte vážně, připravte se na to, že vás čeká skutečné bádání, protože hotovou odpověď venku nenajdete. Budete ji muset sestavit sami.Všichni jsme božské fragmenty (Božství, Tao, Univerzálního vědomí, nebo jak to chcete nazvat). Osvícení myslitelé, jako Eckhart Tolle, Mooji, Adyashanti, Gangaji, Ramana Maharshi a jiní, se v průběhu věků shodovali na tom, že mysl je omezená.Já“ je iluze. Všichni jsme v samém jádru Jedno a totéž.

Pokud je tedy naše identita iluzí, jak je možné se reinkarnovat? Tady to začíná být zábavné.
Pokud věříte, že jste svou osobností a jste odděleni od ostatních, uvěříte tomu, co lidé tradičně říkají o reinkarnaci: že se vaše identita znovu narodí do nového těla a za jiných okolností. 
Jak je možné, že se „vy“ reinkarnujete, když vlastně neexistuje žádné vy (kromě vaší mysli)? Někteří lidé si myslí, je je to další iluze, kterou nevinně páchá ego, které je posedlé svým přežitím. Ostatně, proč je idea reinkarnace tak přitažlivá? Možná proto, že nás ujišťuje, že naše ego bude žít i po smrti.

K čemu se přikloníte, je na vás. Nabízí se snadná odpověď na toto dilema a to jednoduše taková, že člověk, jako multidimenzionální bytost, po odložení fyzického těla neodkládá všechna svá těla, ale pouze to nejhutnější, fyzické. Proto lidská bytost existuje dál, je časově neomezená, nikdy neumírá a proto si může zachovat svou jedinečnou identitu celé věky. Pak víře v reinkarnaci nepřekáží ani ego, ani hmota, ani čas. Záleží ale na tom, jestli vy sami věříte a jste schopni přijmout myšlenku, že máte kromě těla ještě další éterická a že nejste pouze vaše tělo.

Buddhisté reinkarnaci představují v Kole dharmy, které odráží opakující se cyklus zrození, života a smrti (nazývaný „Samsara“). Vědomá esence, která nás oživuje, opouští fyzické tělo a je „znovuzrozena“ do nového stvoření. Všechny vzpomínky, zkušenosti, lekce a rány, které si během života vytvoříme, jsou pak ponechány v naší nefyzické vrstvě, kterou Carl Jung nazval „kolektivním nevědomím“, jiný název je „Akášické záznamy“, nebo „Morfogenetická pole“. I když tato nová bytost začíná s čistým listem, jejím úkolem je léčit zděděná základní zranění svých předchůdců.
Podobně jako u transgenerační epigenetické dědičnosti (velká slova, která popisují proces dědění fyzických, mentálních a emocionálních informací od vašich předků, které neovlivňují vaši DNA), je také možné, že zdědíme duchovní nemoci mnoha druhů.

Protože život sám je o vývoji, pokroku a zrání, lze také říci, že dozrává i náš emocionální a duchovní život. Společně se všichni vyvíjíme a odhalení toho, jaká zděděná základní zranění máme, je důležité k tomu, abychom se stali šťastnějšími a celistvějšími lidmi. Při odhalování našich transgeneračních zranění také pracujeme na zvyšování vibrací světa pro tuto generaci a budoucí generace.

Čím trpěli vaši předci v minulosti, co můžete vyléčit v přítomnosti? Možná zjistíte, že v procesu hledání, kým jste byli ve svém minulém životě, jste spojeni s jednou konkrétní osobou v jedné éře. Na druhou stranu můžete mít mnoho flashbacků z mnoha životů, které mají všechny stejné téma. Nemusíte mít vůbec žádné vzpomínky, ale místo toho máte ohromující pocit, že se musíte naučit „vyřešit“ určitý problém.

Zde je několik doporučení, která vám pomohou zjistit, kým jste byli ve svém minulém životě:

1. Zkoumejte, co vás přitahuje, zajímá nebo co ve vás vyvolává pocit nostalgie. Můžete se například dlouhodobě zajímat o jihoamerický šamanismus, může vás intenzivně přitahovat starověká asijská kultura, nebo můžete pociťovat hlubokou touhu a nevysvětlitelnou nostalgii po anglickém venkově. Ujistěte se, že si své myšlenky zaznamenáváte do deníku, abyste měli přehled o nalezených znameních a synchronicitách.

2. Dbejte na opakování obrazů ve svých snech. Naučte se také rozlišovat mezi sny, které se zdají být jenom sny, a těmi, které jsou výrazné,  živé. Tyto sny mohou představovat dveře do kolektivního nevědomí.
Zejména opakované sny nesou důležitá poselství, protože odhalují, na co je naše mysl na podvědomé úrovni fixována. Pokud například často sníte o tom, že budete opuštěni bezdůvodně (a přitom nemáte žádné problémy s opuštěním z dětství), můžete si v sobě nést zděděnou základní ránu ze zrady nebo strachu ze samoty.

3. Možná si budete chtít stanovit záměr, než se pokusíte oživit svůj minulý život. Udělejte to před spaním, meditací nebo praktikováním autohypnózy. Váš záměr může být například: „Kdo jsem byl v minulém životě? Prosím o odhalení.“ nebo jednoduše „Chci vědět, kdo jsem byl“.
Nakonec pomůže zopakovat svůj záměr několikrát, než se ponoříte do spánku, meditace nebo hypnózy.

4. Zamyslete se nad lidmi, které jste do svého života přitáhli. Jaké drsné, ale silné lekce vás naučili vaši přátelé, rodinní příslušníci a/nebo romantické vztahy? Cítíte nějaké konkrétní chronické téma, procházející vaším životem, které se zdá být tam od samého začátku?
Říká se, že všichni vstupujeme do tohoto života s rodinou duší, což je skupina bytostí, které společně pracují na vyřešení nahromaděné karmy, nebo na společném úkolu, který si stanovili před inkarnací.

Mějte prosím na paměti, že existuje mnoho dalších, i o dost přesnějších technik, ale tyto jsou jednoduché a snadno si je může vyzkoušet každý.


© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Jana 2023-12-07 02:29:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestliže jsou podle různých výkladů všechny duše „kolektivní substance“ nebo „všichni jsou uvnitř jedním“ nebo „všichni jsou jedno Kristovo tělo“, pak by to znamenalo, že jakákoliv duchovní práce, askeze, snaha o zdokonalení má takový efekt, že neslouží dané bytosti, která toto praktikuje, ale rozpouští se v kolektivním nevědomí ku prospěchu všech, například ke zlepšení karmy masových vrahů, alkoholiků, narkomanů atd. kteří jsou také součástí kolektivní substance. Takže pracující duchovní bytost pracuje pro jiné bez efektu. To si fakt myslíte, že je realita? Myslíte si, že učení katolické církve v rámci manipulace, že všichni jsou jedno, je pravdivé? To samé tvrdí hindu a buddhistický mainstream. Pokud ano, tak buď nechápete oč se jedná nebo si libujete v mučednictví. Pokud to ale takhle nefunguje, což asi ne, pak je to důkaz, že lidstvo není v Duchu jedna společná spatlaná „mlhovina“, ale je to o dost složitější, než tvrdí ony primitivní teorie.

Ikona diskutujiciho Petr 2023-12-07 21:14:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Je vidět že slova všem nedokáží vsvětlit to, jak jsou myšlena..

Ikona diskutujiciho jana 2023-12-08 20:22:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Petr
Jak jsou myšlena? To, co je sdělováno, má jiný význam, než jak je to sděleno?

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-07 13:51:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, VIP plácek je hodně trefný. Budu si to pamatovat, díky.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-12-08 03:46:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za zaujímavý článok. Už pomerne dlho sa pasujem s kacírskou myšlienkou. Čo keď neexistuje žiadne morfogenetické pole, žiadne Akášické záznamy atp.? Čo keď tieto názvy sú len nedokonalým opisom predstáv toho, ako v skutočnosti pracuje najvyšší stvoriteľ? Zabudnite na to čo ste čítali, myslite sami za seba. To, čo je na uvedených bodoch spoločné je to, že na ich vykonávanie je potrebné mať mozog, ktorý je interfacom pre pripojenie na vedomie jednoho (najvyššieho stvoriteľa). Po zomretí sa spojenie stráca a teda nemôžeme vykonávať ani jeden bod z uvedených. Ďaľšiu existenciu v rámci duše preberá a riadi najvyšší stvoriteľ. Nie je to nejaký chlapík, ktorý by skladoval duše v nádobe, leč najlepšie pripodobnenie je možné dosiahnuť ak si predstavíme najvyššieho stvoriteľa ako program. Bol by to najvyšší program počítača, ktorý poznáme pod názvom operačný systém. Takýto systém má najvyššie oprávnenia riadenia iných programov (duší). A dostávame sa znova k dimenziám. Bude musieť existovať štruktúra (pamäť RAM) kde sa zhromažďuje všetko, čo existuje ako hmota celého vesmíru včítane toho, čo nie je hmotné (duše) v podobe informácií. Táto štruktúra by bola prvou a základnou dimenziou všetkého a bola by mimo vesmíru. Môžeme ju nazývať napríklad kolektívnym vedomím. Najzaujímavejšou vecou na tejto filozofii je predpoklad, že Boh ako najvyšší stvoriteľ je totožný s tým čo by sme nazvali Operačný systém. Z tohoto pohľadu duša, ktorá opustí fyzickú schránku je informácia, ktorá je uložená do pamäte včítane indexu na informácie o stupni duchovného vývoja (to čo sa naučila za dobu života). Duša je po opustení tela v neaktívnom stave až do chvíle ďaľšej inkarnácie. Kedy sa tak stane riadi Operačný systém. Informácie, ktoré sa naučila sú ale prístupné iným aktívnym dušiam (bytostiam, ktoré žijú). Pozoruhodné môže byť to, že slovo RAM označovalo v starom hinduizme Boha, v súčasnosti to isté slovo RAM znamená pamäť (počítača).

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-09 13:31:58
Ikona diskutujiciho
sipka

@dodo – Program? RAM? Operačný systém? Takýto pohľad mi príde mŕtvy a pokiaľ všetko riadi program a my sme len programy akákoľvek slobodná vôľa odpadá. Po prečítaní vášho komentára, ktorý som si snažil predstavovať som mal nepríjemný pocit v oblasti solar plexu. Zaujímavá otázka je ako by vyzeral váš komentár keby ste ho písali pred 200 rokmi kedy počítače (ako ich poznáme – RAM) neexistovali. Tu je môj pohľad na tie pojmy, ktoré nemožno označiť za „totéž“ pretože to je akoby sme miešali jablká s hruškami. Majú niečo spoločné ale zároveň sú iné a to, že sú iné nie je žiadna ilúzia: 1. Morfogenetické pole – je pole, do ktorého sa rodíme. Morfo – genetické – morfovanie – tvárnenie / tvárnosť – čoho? genetiky to znamená narodíme sa do rodiny kde je láska a naše gény sa začnú tvarovať podľa tohto obrazu čiže pole má vplyv na fyzickú úroveň. Vďaka tomu sa vytvoria základy našej osobnosti patria tam vzorce myslenia (pripomína to program avšak je tu ešte napr. duša, ktorá do toho vstupuje sme multidimenzionálny) a áno pokiaľ sa vytvorí niečo nedobré potom vo vyššom veku môže prepuknúť „dedičná choroba“. 2. Akášická kronika – je pole, ktoré je všade okolo nás, na ktoré sa môžu naladiť bytosti, ktoré dosiahnu určitú úroveň (zrelosť) a sú v určitom stave (naladia sa). Táto kronika obsahuje informácie o dušiach ale aj o všehomíre. Čo sa týka budúcnosti tá je nejasná pretože aj keď je to menej pravdepodobné môže to dopadnúť úplne inak. Skôr obsahuje budúce možnosti. (Keby bol všehomír mŕtvy priestor = program tak podľa mňa by nebolo niečo také možné a budúcnosť by bola jasná)… 3. Kolektívne nevedomie – sa viaže k určitému kolektívu (národu ako celku, kultúre) – ovplyvňuje určitý kolektív ale popri tom každý z nás má individuálne vedomie, podvedomie, nadvedomie a nevedomie, ktorými ovplyvňuje to morfogenetické pole, ktoré je napr. uňho doma a všetko to ide do kroniky, ktorá to uchováva. Ak má niekto iný názor budem zaňho rád.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-12-09 18:39:31
Ikona diskutujiciho
sipka

@Samuel – Nakoniec aj ty pripúšťaš možnosť, že to pripomína program. Tvoj názor niečo takéto explicitne a kategoricky nevylučuje. Som názoru, že ak by mali hinduisti počítače, tak by najvyššieho stvoriltela opísali omnoho lepšie ako len slovom RAM=Boh. Ako môže existovať Akášická kronika, keď naše myslenie sa neodohráva v mozgu, ale v 1.dimenzii, ktorá je mimo vesmíru?

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-10 19:33:17
Ikona diskutujiciho
sipka

„že to pripomína program“ – hmm sú veci, ktoré sú dané – pravidlá hry napr. fyzikálne zákony, DNA ako skrutkovica, v ktorej je množstvo zakódované, atď. inak by náš život v hmote nemal oporu. Pravidlá hry zabezpečujú, že to drží pohromade, má to svoju formu, tvar, farbu, vôňu,…, vlastnosti. Používame jazyk ako kód, do ktorého kódujeme predstavy a myšlienky. Zastavil som sa a rozmýšľam: Čo je potom duch? Duch, ktorý to oživuje. Je všetko okolo nás proste energia, ktorá vibruje určitou frekvenciou vďaka čomu energia udržuje svoj tvar a zároveň má vlastnosti? Zdroj energie? Je Boh zdrojom? Je Boh dirigent? Vždy závisí z akého uhla pohľadu sa na niečo budeme pozerať. 3D / 5D / a kam až? Existuje limit v „D“? Existuje 99D? môžeme ísť do nekonečna? … „naše myslenie sa neodohráva v mozgu, ale v 1.dimenzii, ktorá je mimo vesmíru“ Kde je vesmír? Kde je to v čom je vesmír a kde je zasa to v čom je to v čom je vesmír? Ilúzia miesta, že to niekde je? Môžem vedieť zdroj tohto tvrdenia? Je produktom vášho vlastného rozmýšľania?… Rozlišujeme toto som ja tu je hranica a za ňou je svet. Lenže keď budem konať dobro a žiť v harmónii vo vysokých vibráciách oni to budú cítiť aj keď budú odo mňa trošku vzdialení. Hranica sa posúva? Môžem na niekoho myslieť a odrazu mi zavolá. Hranica sa posúva alebo všetci sme jedno a iba na chvíľu bariéra zmizla? Sprostredkoval to Boh (dirigent / ochranca)? Alebo my sami sme bariéru na chvíľu prerušili pretože na to boli vytvorené vhodné podmienky?…. Každý z nás je na inej úrovni, má iný pohľad na svet okolo nás. Asi nemá veľmi zmysel riešiť či „Akášická kronika“ môže existovať alebo nie ale jedno asi je isté, že aké myšlienky (obrazy) vo svojej hlave tvoríme a žívíme taký svet tvoríme a kam smeruje naša pozornosť tam ide naša energia. Sme sami tvorcovia a priamo ovplyvňujeme vesmír okolo nás aj v nás. A keď ja viem kto som a keď tvorím vedome svet (podľa vysnívaného obrazu) okolo seba som šťastný. Šťastnejší budem keď sa nájde niekto komu sa môj svet bude páčiť. Dá sa to považovať za systém v globálnom systéme? Čo ak by nejaká vyššia bytosť, ktorá má moc pracovať s rôznymi energiami vytvorí substanciu nazve ju kronika dá jej zámer uchovávať všetko (lebo má tú moc to takto vytvoriť) bude to existovať? Je niečo také vo vesmíre možné? No a keby bol Boh operačný systém podobal by sa na Windows alebo Linux? – s tým samozrejme žartujem len uvažujem či existuje iba jeden vesmír jeden operačný systém jeden Boh (najvyšší) alebo je niekto vyšší kto vytvoril náš operačný systém lebo ja sedím za počítačom, ktorý obsluhujem / servisujem / vylepšujem – servisuje niekto Boha? Je to verzia 7.3? Termín „RAM“ znamená „Random Access Memory“ a tento termín vznikol ako opak k „sequencial access memory“ (sekvenčná pamäť). Prirovnávať termín RAM k pomenovaniu Boha v hinduizme mi príde smiešne? … „Duša je po opustení tela v neaktívnom stave“ Mne zomrel blízky človek a prišla ma jeho duša navštíviť. Bola tá duša v neaktívnom stave? Alebo dokiaľ je tu – je iba napoli aktívna a v neaktívnom stave bude až keď prejde na druhý breh?

Ikona diskutujiciho dodo 2023-12-11 09:49:32
Ikona diskutujiciho
sipka

@Samuel – Ďakujem za reakciu. Podstata, ktorú hovoríš sa dá zhrnúť do niekoľkých slov: kód, zdroj, energia, frekfencia…
Vidím to asi takto: Astrálne pole, alebo morfogenetické pole je náš nedokonalý pohľad na to, čo sa v skutočnosti deje v 1.dimenzii. Hovoríme o prejavoch týchto polí. Aby v tom bol poriadok, tak najprv musíme vedieť ako fungujú dimenzie, koľko ich máme a čo v každej existuje. Táto vec sa vo vede nazýva jednotná teória poľa. Bez tohoto poznania budeme aj naďalej len tápať a hádať sa kto má pravdu. Predstava programov nevylučuje možnosť slobodnej vôle. Každá bytosť zanecháva v 1.dimenzii informáciu o jej konaní. Všetky činy, slová, myšlienky atď. všetkých bytostí sú uchované ako informácia. Zatiaľ neexistuje žiadny samostatný prístroj na čítanie informácií z 1.dimenzie okrem nášho mozgu. Všetky „tzv.brány“ (napr. Kozyrevove zrkadlá) potrebujú interakciu s mozgom. To sa ale môže zmeniť, pretože v minulosti existovala vec, ktorá vedela zmeniť realitu. Je opisovaná v Biblii pri zázrakoch, ktoré konal Mojžiš pred faraónom, alebo počas exodu. Zmeniť realitu je možné aj myslou. Existujú ľudia ako napr.Uri Geller, ktorý je známy ohýbaním lyžičiek svojou myslou, ale tiež dokáže premiestniť vec z bodu A do bodu B, kedy vec v bode A zmizne z tejto reality a objaví sa na inom mieste v bode B (v rámci laboratória).
Hovoriť o Bohu a duši ako o programe nie je až také zcestné ako by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. Veľkí myslitelia, filozofi, ale aj vedci prichádzajú na to, že žijeme v naprogramovanej realite = Matrixe. http://www.oazaviery.sk/images/casopis/2018_1/Zijeme-v-naprogramovanej-realite.pdf

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-11 22:43:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež ďakujem za reakciu. Z určitého uhla pohľadu môže niekomu dávať logiku čo píšete ALE pozriem sa napr. na Uriho Gellera – ja sa od malička venujem (hobby) kúzleniu – trikom / ilúzie (David Copperfield) nepopieram existenciu ľudí s ozajstnými schopnosťami (poznám mám skúsenosť) ale po naštudovaní a pozretí videí, poviem vám Geller je skvelý herec. Aj ja vám presne takto ohnem lyžičku a premiestnim z A do B a nebudete chápať – na začiatku to ošaháte – a na konci budete veriť, že je to skutočné = realita – to je naša práca (iluzionistov), pozrite si napr. „Shin Lim AGT“ (youtube – dokonalé umenie). Mám potrebu odbočiť inam: Kde bolo tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala (pred potopou? katastrofou ?, ktorá možno nebola jediná) existoval na Zemi život nevieme presne v akej forme.. V súčasnosti keď si náš národ prešiel vojnami násilným pokresťančením upálením nepohodlných (vedomých/vidiacich) to určite nevieme. Vieme iba čo po ňom ostalo. Fyzické dôkazy, ktoré rok čo rok vykopávajú archeológovia alebo náhodný stavbári, ktoré absolútne nezapadajú do oficial. histórie. Budovy, do ktorých ročne príde množstvo turistov a sprievodca im hovorí teóriu ako to bolo, na čo to slúžilo – celé zle 95% tomu uverí …majú otvorené oči ale nevidia… lebo každý rok by sa mali meniť učebnice dejepisu na školách no X rokov sa ľudským bytostiam pod nátlakom a hrozbou trestu predkladajú nezmysly (teórie) do hláv. Artefakty a fotky sa nevystavujú ani v múzeách – kontrolóri sveta to nedovolia (sem tam niečo unikne na internet – ešte že ho máme). Kde sú vynálezy Teslu / Viktora Schaubergera? Je nám znemožnené rozvíjať sa, prirodzene spoznávať svet a samých seba. Každá snaha sa trestá býva zničená či zmanipulovaná (inkvizícia, cenzúra – výsledkom ktorej sú polopravdy=klam)… A to sa netýka iba histórie (dejín) ale všetkého ostatného – Zemepis, Biológia, Astronómia, Náboženstvá, Poľnohospodárstvo, Zdravotníctvo, … Veda, úplne každá podstatná časť nášho života. Moderné technológie založené na počítačoch, chytrých telefónoch dokonalé uväznenie bytosti jej mysle vymytie mozgu. Robotizácia života, umelá inteligencia. Človek aby potom nemal pocit, že svet a my sme programy, hologramy a neviem čo. Stroje vytvárajú elektromagnetické žiarenie vplývajú na nás bez nášho vedomia sa dejú zmeny v nás samých rozličné frekvencie podprahové informácie (sme ako zakliata princezná)… Oficiálna veda nemá nič spoločné s realitou aj kvantová fyzika má muchy. Otvorím si odkaz, ktorý ste poslal www.oazaviery – predýcham poďme ďalej … titulok VEDCI ZISTILI ŽE MOŽNO ŽIJEME – slovo „MOŽNO“ predýcham – okej nová teória, teraz si to zbežne prejdem listujem a čítam : mená ako Elon Musk a potom text a narazím na…“Niektorí ľudia prežijú celý život v klame – ilúzii – a nechápu… pravú realitu…večný život…čo my kresťania už vieme“… tu končím toto sa nedá brať vážne -indoktrinácia-škatuľa-klietka-väzenie-sebaklam (a ešte aj to kresťanstvo) – presne tak ako som začal spontánne písať vyššie neznajúc obsah článku. Snažím sa vám presne toto ukázať, ten klam, tú ilúziu, tú absurdnosť spoločnosti, ktorá sa nazýva homo sapiens sapiens, kde ľudia slepo veria uznávajú umelé autority namiesto toho aby sme si všetci dali mesiac pauzu od práce deti neposlali do školy ale urobili ako celý národ pokus zobrali dron, lietadlo, neviem a živý prenos či išli fyzicky na výlet, obleteli zem (ak je to možné) zistili by sme raz a navždy, že je guľatá išli by sme cez Antarktídu, ktorú strážia ako oko v hlave nie v telke to čo niekto natočil lebo mu to dovolili nie to čo je v učebnici lebo niekto dal tie noty… mali by sme realitu priamo pred očami… sme iba malá kvapka v oceáne nemá zmysel si nič dokazovať pravdu nikto nemá každý sa jej z časti dotýka… ale môžeme začať tu v realite, ktorá nás bezprostredne obklopuje a priamo sa nás dotýka žiadna teória jednotných polí (vizualizovanie teórii v hlave nebodaj sa na ne zakvačiť začať veriť a špŕtať sa v slepej uličke) ale odkryť závoj A ZACHRÁNIŤ princeznú z pazúrov draka. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec 🙂

Ikona diskutujiciho dodo 2023-12-12 11:20:52
Ikona diskutujiciho
sipka

@Samuel – Mám na vás otázku. Čo je to pravá realita a je iba jedna? Vy hovoríte o duchovnej stránke, ja zase o fyzične, len aby sme si to ujasnili. Bez fyzického tela ako nosiča by žiadne duchovno nebolo, pretože duchovno je možné rozvíjať len vtedy keď sme pripojení mozgom na vedomie jednoho. Tým chcem povedať, že fyzično ako hmota je dôležitá súčasť rozvoja vedomia. Ak sa budete donekonečna presviedčať o tom, že je všetko zmanipulované, tak sa nikam neposuniete.

Ad hologramy. Všetko je informácia. Vesmír má holografickú podstatu a na jeho vytvorenie sú potrebné informácie. Podstatné na procese tvorenia vesmíru je to, že niečo musí vesmír vytvoriť z tých informácií. Je možné sa domnievať, že to bude niečo, čo bude vysielať holografický obraz tohoto vesmíru s tým, že navyše dokáže vyrobiť hmotu (elementárne častice). Táto vec bude mimo vesmíru a teda nikdy to nebudeme vidieť, ale poznať ako to funguje bude možné. Máme predpoklady to vytvoriť reverzným inžinierstvom. Čo si myslíte vy, že vytvára tento vesmír?

Všetky prvky sú vo vlnovej podobe charakterizované frekfenciami a z 1.dimenzie sa do ostatných dimenzíí dostanú prenosom. Niečo, čo vytvára tento vesmír to robí šialenou rýchlosťou. Všetky častice celého vesmíru sú vytvorené v čase Planckovej konštanty 6.6 x 10 -27 sec ako statický holografický obraz bez pohybu (času). K ďaľšej iterácii tvorenia dochádza až za čas, ktorý je definovaný ako rýchlosť svetla (~3.3 nano sekundy) kedy ďalší obraz znova blikne a vytvorí hmotu celého vesmíru, tentokrát na iných súradniciach, čím sa dosahuje pohyb (rozpínanie vesmíru) a teda aj čas. Podobne ako obraz na filmovom plátne.

Celá existencia je do ostatných dimenzií prenášaná na modulovanej nosnej vlne v ktorej sú zakódované informácie o každej častici v celom vesmíre. Že sú častice prejavom frekfencií je možné pozorovať pomocou optického hranola, ktorým vieme detekovať vlnové charakteristiky každého prvku. To, čo pozorujeme pri prechode nekohorentného svetla cez optický hranol sú spektrálne čiary rôznych prvkov. http://universevocab.weebly.com/spectral-lines.html

Tieto čiary je možné chápať ako pulzy a je možné si všimnúť, že sú niekedy hrubšie (svetlejšie) čo sa kóduje ako intenzita (amplitúda). Pri znalosti teórie signálov je možné povedať, že sa to celé podobá na niečo ako pulzne amplitúdová modulácia (PAM) a teda informácia o každom prvku je zakódovaná do pulzov. Priestory medzi impulzmi tvoria frekvenčne alebo fázovo modulovanú časť impulznej modulácie. Každý prvok Mendelejevovej tabuľky je tvorený frekfenciami, ktoré ho charakterizujú. Funguje to aj obrátene kedy častice (fotóny) ako prejavy interakcií opúšťajú túto dimenziu vo forme vlny (informácie) a vracajú sa späť k zdroju (Bohu) do 1.dimenzie.

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-12 19:05:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja nehovorím čisto o duchovne – duchovno / fyzično, jemnohmotné / hrubohmot. – podľa mňa je rozdiel v hustote – tento pojem mi na to najlepšie pasuje ale nie hustota z fyziky kde definícia hovorí o objemovej hmotnosti (symbol ρ gréc. ró.) ale oveľa komplexnejšie. Som Ing. elektrotech. takže úplne rozumiem o čom píšete aj súhlasím keď použijem vedomosti. Viem ako funguje telekomunikácia integrované obvody… Ja za realitu považujem Všetko všetko všecičko čo je Tu bez ohľadu na to čo si o tom myslí moja (naša) myseľ bez ohľadu na to čo sa píše v tzv. odborných článkoch. Realita pred X rokmi mohla byť iná. Neberiem ju ako fix niečo nemenné zároveň však mám dojem, že tu sú určité pravidlá (nemenné ? neviem) lenže ja za realitu nepovažujem iba tie pravidlá. Všimnime si makrosvet a mikrosvet. Sú tam rozdiely príklad nízko napäťové obvody sa počítajú inými vzorcami ako vysokonapäťové obvody (nemyslím DC vs AC) z dôvodu ich rôznych charakteristík a chovania pretože niečo sa pri nízkonapäťovom neprejavuje a nie je to ani možné detekovať. Čiže to čo môžeme pozorovať a overovať pokusmi tu dole neznamená, že nutne tak isto funguje aj tam hore. NASA vydá článok kde tvrdí, že pomocou spektroskopie zistila, že hviezda Betelgeuse má vo svojej atmosfére vodík, hélium,… Čo ak tam hélium nie je? To iba dávam ako príklad. Čo ak tam je prvok, ktorý vôbec nepoznáme a fyzikálne možné to je. Čo ak v galaxii Andromeda niektorá z našich fyzikálnych konštánt vôbec neplatí je trošku iná? Možné to je. Ja sa nepresviedčam, že všetko je zmanipulované ja vidím každý boží deň kopu ľudí robiť nelogické rozhodnutia tvrdiť veci, ktoré im a nám vo výsledku škodia, počujem ich tvrdiť veci, ktoré majú z výchovy, zo správ, ktoré pozerajú veria tomu a prijímajú to bez nejakého hlbšieho poznávania bez odstupu – je to ich realita, ktorej sa držia a majú aj strach aby o ňu neprišli. A na druhej strane vidím ľudí, ktorí postupne si začínajú veci uvedomovať a niečo s tým robia – v ich vnútri dochádza ku zmene, ktorú potom reálne vidieť ako ju aj do života zapájajú na fyzických činoch. A tiež vidím zvieratá a deti, ktoré sú napojené, triezve, vnímajúce, veselé a plné energie. Ja sa už niekoľko rokov nepozerám na život ako na pojmy. V momente keď povieme „toto je strom“ (alebo si to pomyslíme v hlave) tak prestávame vidieť to na čo sa skutočne pozeráme. Kto je to odborník? Je kuchár odborník? Môže byť za odborníka považovaný ale môže byť naozaj dobrý to sa pozná. Je vyštudovaný lekár odborník? Má atestáciu + ďalšie kurzy certifikáty a nevylieči pacienta z rakoviny možno ho aj zabije vedeckou metódou založenou na fyzike. A potom tu je človek, ktorý sa sám vylieči z rakoviny napíše knihu, urobí o tom rozhovor lebo svoju nemoc včas uvidel komplexne a príde na kontrolu k odborníkovi a ten to označí slovom zázrak – zázrak sa stane jeho realitou lebo nedokáže to popísať metódami, ktoré pozná, ktoré sa naučil v škole. Jeden čas som sa zaoberal chiralitou (štandardne sa tvrdí, že chlad je neprítomnosť tepla). Neviem čo vytvára tento vesmír a nehanbím sa za takú odpoveď. Nič si o tom nemyslím. Myslite si o mne čo chcete a kľudne aj tento komentár vnímajte ako opis sveta cez duchovno a tvrďte, že vy hovoríte o fyzične. Ja viem o čom hovoríte (mám Ing. 🙂 ) a svoje komentáre nepíšem aby som vám chcel nejakú svoju pravdu ukázať alebo vám povedať, že je hlúposť čo píšete, hádať sa s vami. Iba sa na život pozerám inak a tento pohľad vám ukázať nič viac. Ja si príklad beriem od ľudí, ktorí keď sa tak zamyslím žijú teraz inak ako 99% populácie ( ale ako to tu bolo pred X rokmi či takých bolo viac a boli múdrejší), napr. aj z Indiánov – vo filme Aluna 2 sa stretol Indián s astronómom a astronóm mu ukázal fotografiu vesmíru z teleskopu aby sa mu pochválil akí sme my ľudia šikovný a na akej úrovni. A indián z lesa sa pozrel na fotku ukázal prstom na jeden objekt a povedal táto hviezda sa volá Sulabena a astronóm sa začal smiať lebo nechápal. Na celom obrázku to bola jediná izolovaná hviezda všetko ostatné boli systémy (galaxie). A stojím si za tým, že nemá zmysel popisovať niečo exaktne ale, že tu na zemi je najpr potrebné zmeniť veľmi veľa vecí. Ľudstvo sa musí posunúť na inú úroveň aby dokázalo pochopiť niečo tak komplexné a zložité aby to dokázalo možno aj popísať vzorcami ale to teraz nie je možné. Jedno nejde bez druhého a bráni nám v tom aj náš jazyk založený na podstatných menách…

Ikona diskutujiciho františek 2023-12-09 08:51:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem se o sobě nejvíc dozvěděl přes meditace a sebedotazování. Na regresi jsem se neodvážil jít protože je to taky o důvěře k terapeutovi a když spolehlivého člověka neznáte, nebo víte že je to nemehlo a že se mu nedá věřit, tak je lepší zkoušet sám. A fakt bych řekl že od doby co jsem o s bě zjistil pravdu jsem se hodně uklidnil, protože se hodně věcí vysvětlilo a líp se mi z té pozice žije. Beru situace s větší lehkostí.

Ikona diskutujiciho Simona 2023-12-09 08:51:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky. tyto články jsou potrava pro moji duši ❤

Ikona diskutujiciho Amigo 2023-12-09 08:52:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu umíš to vždycky tak skvěle podat. Díky. Taky jsem se o to zajímal ale čím víc jsem zjistil tím víc jsem si uvědomoval že je lepší některý věci nechat ležet. Chápu že je to individuální a že to někomu i pomůže ale pravda někdy bolí.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-12-10 17:53:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nevim, zda někdo tu zna skupinu Deloraine ale jedna z jejich pisni mě od prvopočátku vzala za srdce. Ale takovým tím způsobem jako kdyby se vracela zpět domů. Lughnasad…Vnitřne jsem při tom videoklipu jásala..takový ten pocit že to znáte.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek