Kdo jsou muži v černém 9: Tajný výzkum

16.10.2022 v Matrix 30

Některé projekty řídí DARPA přímo, tedy bez mezičlánku v podobě specializovaného oddělení. Jedním z takových projektů je např. Global Eye, technologie seskupených elektronických skenerových antén (ESA), které dokážou simultánně vyhledávat různé radarové a frekvenční oblasti a dokážou současně data přijímat i vysílat.
Jiným projektem, který řídí DARPA přímo, je CUGR – Counter Underground Facilities Project. Tady jde o podzemní zařízení, jejich plánování, technické vybavení, zásobování, střežení a obranu, též o identifikaci oprávněných osob.FEMA neboli Federal Emergency Management Agency, je přinejmenším navenek záslušná instituce, která pomáhá obyvatelstvu zvládat krizové situace, jako jsou požáry, hurikány, nebo záplavy. Vyšlo ale najevo, že tyto úkoly tvoří pouze vedlejší pracovní náplň tohoto úřadu. Ve skutečnosti je FEMA stínový mocenský nástroj netušených rozměrů.
Když v roce 1992 zpustošil hurikán Andrew velké části Floridy, čelila FEMA velké kritice za své naprosté selhání. Zákonodárci ve Washingtonu se tím začali zabývat a to, co díky tomu zjistili, předčilo i ta nejčernější očekávání.
FEMA vydává každý rok dvanáctkrát víc peněz na černé projekty, než na účely, pro něž byla vytvořena. To je 1,3 miliardy dolarů ročně. FEMA také zastřešuje velkorysý projekt podzemních zařízení v rámci projektu COG (Continuity of Government – kontinuita vlády), který má zabezpečit fungování vlády v situaci národního ohrožení nebo nouzového stavu. Se stavbou těchto zařízení se začalo už v padesátých letech, tedy v době, kdy vrcholila studená válka.

FEMA údajně přímo kontroluje asi padesát podzemních zařízení, která mohou v případě ohrožení sloužit jako úkryty. Tyto bunkry jsou rozmístěny na různých místech po celých USA. Nejdůležitější z nich se nachází v pohoří Blue Ridge Mountains (Virginie), na úpatí hory Mount Weather. Ani FEMA, ani tento podzemní komplex, nejsou považovány za tajné. Informace o nich najdete i na oficiálních stránkách americké vlády. Samozřejmě to jsou jsou pouze běžné informace, které se navíc vztahují pouze na budovy stojící na povrchu země či k oficiálním úkolům agentury FEMA. O podzemních tunelech a bunkrech tady nenajdete ani slovo. FEMA  navíc udává pro své zařízení na úpatí hory Mount Weather chybné zeměpisné souřadnice.

Mimojiné udržuje tato instituce v pohotovosti více než tři sta technicky dokonale vybavených mobilních jednotek, které mohou autonomně existovat a operovat po dobu jednoho měsíce. Tyto jednotky jsou umístěny v pětí různých státech, disponují rozsáhlými komunikačními sítěmi a všechny jsou vybaveny generátory, takže mohou zásobovat elektřinou 120 obytných objektů. Žádná z těchto jednotek se však nikdy nezapojila do odstraňování následků přírodních katastrof!
Přitom pro administrativu by bylo velmi snadné aktivovat tuto obrovskou sílu FEMA. Stačil by jen prezidentův podpis, souhlas kongresu není potřeba. Země ani nemusí být ve válce, podle zákona stačí, aby došlo ke zvýšení mezinárodního napětí, domácím nepokojům, nebo rozsáhlé ekologické katastrofě.

Jak by se při výskytu takové situace postupovalo? Platnost ústavy je pozastavena a výkonná moc přechází na agenturu. Nejdůležitější vládní úřady jsou rozdělené do tří skupin, nazvaných „týmy“: Alfa, Bravo a Charlie. V případě národní katastrofy zůstane jeden z nich ve Washingtonu, druhý se ukryje v nitru hory Mount Weather a třetí se přesune na jiné místo USA.
To mimo jiné znamená, že v podzemním komplexu ve Virginii bude úřadovat paralelní láda, která nevzešla z všeobecných voleb a nemusí ani dodržovat ústavu. Tato vláda přečká i případnou změnu administrativy ve Washingtonu.

Federace amerických vědců má k dispozici informace, podle nichž se v podzemním komplexu pod horou Mount Weather již od devadesátých let nepřetržitě zdržuje zhruba 900 lidí. V případě naplnění katastrofického scénáře by měla FEMA absolutní moc úplně nad vším, včetně bank, nebo distribuce potravin. K převzetí moci nad celými USA, málem třikrát došlo. Poprvé v roce 1984 (plánovaný tajný projekt REX84, podruhé v roce 1990 (první válka v Perském zálivu) a v roce 1992 (velké rasové nepokoje v Los Angeles). Naštěstí k tomu nedošlo, protože není jasně definovaný zákon, který by určil, za jakých okolností (nebo jestli vůbec!) se musí FEMA vzdát své absolutní moci a vrátit ji civilní vládě vzešlé z voleb. Je tam jenom formule, podle které má kongres právo situaci přehodnotit až po šesti měsících.

A na co vůbec utrácí FEMA 1,3 miliardy ročně v mírových časech? Podzemní komplexy DUMBs jsou už postavené a jejich udržování stojí jenom zlomek z této částky. Další otázka je, čím se asi zabývá těch 900 lidí, kteří v podzemních úkrytech pracují?
Dá se předpokládat, že se FEMA rovněž podílí na některých dalších projektech, o jejichž existenci nemáme tušení. Možná se za zkratkou FEMA ve skutečnosti skrývá FailurE od MAtrix a agentura ve skutečnosti experimentuje s chybami v Matrixu, přičemž možná využívá futuristické technologie, na nichž pracuje její sesterská organizace DARPA.

Jeden z insiderů z Area 51 napříkad přiznal, že tam spolupracují s mimozemšťany (snímek z roku 1994 výše). Pod povrchem země, tam kde vládne Deep state, zkrátka existuje úplně jiný svět, o kterém běžní lidé nemají ponětí.

Tato domněnka není tak fantastická, jak by se mohlo na první pohled zdát. Už delší dobu totiž prosakují na veřejnost informace, podle kterých existovala málo známá tajná organizace „Majestic 12″, zaštítěná institucí s názvem Office od Emergency Preparedness, jež je přímou předchůdkyní agentury FEMA. Pod hlavičkou Majestic 12 pracovala utajovaná skupina vědců, zorganizovaná po skončení druhé světové války prezidentem Trumanem. Její existenci úřady nikdy oficiálně nepotrdily. Mělo jít o tým odborníků, jehož hlavním úkolem byl výzkum fenoménu UFO, možnosti existence mimozemšťanů a dalších podobných témat, která s tím souvisejí.
Mimochodem manipulátory s matrixem nemusíme hledat jen ve vládních a mocenských kruzích. Na světě existují i jiná mocenská centra, která mohou mít svá želízka v ohni a patří do skupiny „vědoucích“. Jednou z těchto institucí je nepochybně Vatikán.

Co to všechno znamená pro náš běžný život v Matrixu?
Vyplývá z toho, že k manipulacím s ním nemusí nutně docházet jen zvnějšku, dají se provádět i zevnitř! Jde o technické manipulace. Už samo globální a permanentní bombardování všeho živého nejrůznějšími frekvencemi elektromagnetického spektra (třeba projekt Global Eye) nemůže zůstat bez vedlejších účinků na vědomí, a to jak na individuální, tak i skupinové. Nepochybně dokáže měnit naše vnímání a tím i samotný Matrix.
Do této problematiky určitě spadají i poměrně dávno známé vlny ELF (Extremely Low Frequency) extrémě nízká frekvence, o kterých se ví, že rovněž ovlivňují vědomí i klima. Určitě kruhy podle všeho disponují technologiemi, které oficiálně vůbec neexistují, například za účelem ovlivňování morfogenetických polí.

Zmínit by se měly také tajemné kruhy v obilí, kteé se objevují po celém světě. Většinou se objevují v blízkosti starých kultovních míst. Postupně prošel tento fenomén určitým vývojem, od kruhů a triviálních forem směrem ke složitějším fraktálním útvarům. To je zřetelná indicie toho, že obrazce nevznikají v Matrixu, ale skrze matrici, která tvoří tento svět a utváří ho fraktálně.


Mohly by to být i vedlejší účinky použití nějaké technologie, jejímž účelem je manipulace s Matrixem. Taková technologie používá přímé spojení s dědičnou informací, která zase obsahuje podvědomé archetypální symboly. Proto vznikají takové vzory nejen v lánech obilí, ale například i na tělech zvířat a lidí. Existují pro to i důkazy.

V některých rodinách se zjevná náchylnost k prožitkům s hyperkomunikací přenáší z generace na generaci. Zdá se tedy, že skutečně existuje nějaký „hyperkomunikační gen“, který je aktivován pouze u poměrně malého počtu lidí. V nedávném článku Úloha DNA v matrixu a pátá jemnohmotná báze φ je vysvětleno přes výpovědi takových jedinců, že tohoto způsobu komunikace se účastní i některé zatím neobjevené složky DNA, například doposud neznámá a vědecky neprokázaná látka, kterou osoby v transu označovaly řeckým písmenem φ (fí). Tato nukleová kyselina údajně plní funkci jakéhosi zaměřovacího vysílače, který možná slouží k lokalizaci daného individua v Matrixu. To by ostatně naprosto přesně odpovídalo tomu, čeho dosáhli vědci tím, že do DNA implantovali nanokrystaly (touto metodou pak bylo možno měnit vlastnosti DNA).
Hypotetický nukleotid by totiž mohl představovat přímý spojovací kanál k hyperprostoru, tedy k oblasti nacházející se mimo Matrix. Hyperkomunikaci musíme považovat za další klíč otevírající možnost manipulace s Matrixem. To je zřejmé již z toho, že dokáže generovat neobvyklé vjemy, které nejsou ničím jiným než chybami v matrixu. Jinou cestou k manipulaci s matrixem může být využití poznatků kvantové fyziky.

Když vidíme, z kolika stran a kolika různými metodami se usiluje o ovlivňování Matrixu, musíme si položit otázku, proč se to děje a jaký je účel?
Cílem manipulací s Matrixem, a je jedno jestli je to zásah vnější nebo vnitřní, je velmi často získání, nebo udržení moci.

konec seriálu

Podzemní základna NORADu, vchod hlídají 23 tunové dveře.Komentáře

Ikona diskutujiciho kiana 2022-10-16 15:38:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

U těch lidí, kteří umí pomocí techniky v nějaké míře ovlivňovat matrix, mě zajímalo, jak to dělají, ale to jsem nezjistila. Každopádně dělají to kvůli ovládání/moci a pravděpodobně i nějakým způsobem „pracují“ pro destruktivní stranu. Ona i technika je nějakým způsobem „spojená“ (byť jenom trošku) s vědomím, protože co mi ukazoval třeba býv. illum. tak nemůžou tak úplně dát nějaké sledovací zařízení bez jakéhosi (i třeba nevědomého) „souhlasu“ dotyčné osoby, nebo tedy můžou, ale poruší tím nějaký princip a měli by z toho špatné důsledky, takže se v první řadě snažili získat vědomý nebo nevědomý nebo zmanipulovaný souhlas a když ho nemají, tak počet lidí, u kterých tedy poruší zákon svobodné vůle a udělají to i přes to, se snaží mít na minimálním počtu. Také totiž když s tím (sledováním) někdo nesouhlasí, tak když mu třeba nahrají nějaký program do pc (nebo do mobilu), tak se jim ten program častěji porouchá a moc jim to pak nefunguje (člověk do nějaké míry může rozhodovat „proti fyzikálním zákonům..nebo i přes technické vymoženosti“ o svých věcech/o svém životě a o tom, co se ho týká). Ale přímo ovlivňování matrixu pomocí techniky nevím, jak funguje (a to by mě také zajímalo).

Ikona diskutujiciho vivaldi 2022-10-20 11:17:47
Ikona diskutujiciho
sipka

ma.ni. 2022-10-18, 04:33:14 hod.:
Trump je padlý draconiád?? No to je mega blábol. 😀 Probuď se…..

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-16 19:42:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spíš by se hodilo i téma, zda vůbec existují nějaké bílé klobouky a zda všechno jen není kec na lidi, aby byli stále v klidu a učinkovalo to na více rovinách. Ovce jsou v klidu a spokojení, alternativa je taky v klidu, protože jim je stále předhazován nějaký termín a jak se za ně bojuje a pořád se vše odsouvá a vlastně jsou v klidu na obou stranách a mezitím se plní plány, jak zotročit lidstvo. Protože jedna strana je pro technologii a druhá strana věří, že jsou to bílé klobouky, Musk je jejich zachránce a tak většina příjme kredity a pak už nebude úniku..Pořád, jak mají bílé klobouky vše pod kontrolou, ale doteď je tu chemtrails a když člověk vidí, kde až všude se ovlivňuje stále počasí a jak vypadá dešťová voda, plná červeného barviva, neřekl bych, že je uplně vše ok. Věřím stále svému pozorování. Pořád si s námi Matrix dělá, co chce a my jsme pro něho jen další mravenci, s kterými se dělá co chce.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-10-17 20:16:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Termínů, kdy se mělo stát něco, co uvidí i slepý bylo několik, ale nic se nedělo. Sice bych měl robouzet spící, ale nějak není čím. Už nám v práci zase zavedli povinost se otestovat na tu smyšlenou nemoc. Sice mám připravenou reakci na svou obranu až mi přikážou si jít vyšťourat, ale asi nebudu říkat nic, protože dám těm přisluhovačům něco co půjde použít proti mě. V případě neexistence bíých klobouků je pak otázka z jakých důvodů to někdo vytvořil. Buď aby se lidstvo vzpamatovalo a udělalo něco samo nebo aby se zjistilo kdo je probuzený (myslící), my co jsme myslící, probuzený, uvědomělí jsme další na řadě k likvidaci. Lidstvo má samo o sobě velkou moc, něco udělat s tím co se děje, ale to by si muselo chtít uvědomit, že je něco jinak a spojit se. Já sice mám návrh na zlepšení světa, ale kde vzít armádu podobně smýšlejících lidí? Pak nám tady hrozí nadvláda technologií, kterou temná strana zavádí za zády všem, třeba čipy ve vakcínách a druhá strana tu údajně zavádí med bed už teď když to ani nemůžou poskytnout lidem a bude tím lidstvo postaveno před hotovou věc, ještě k tomu přidejte replikátor a máte tu další nadvládu technologií. Vemte si třeba když jdete koupit rohlík, tak při tom vykonáte nějaký pohyb, který je celkem důležitý pro zdraví, ale když ho zhmotníte, tak neuděláte žádný pohyb a nějaký zdravotní problém z nedostatku pohybu vyřeší zas nějaká technologie, to je přeci jiná podoba nadvlády technologií. Udržet se ve zdraví bychom se měli hlavně změnou přístupu k životu. Dá se za pokrok považovat něco co život usnadní a zároveň bude poškozovat? Ty technologie, které někdo vymyslel za účelem osvobození lidí se také dají použít na jejich zotročení, když to rozdáte lidem, tak už se totálně nebudou zajímat o to kolem, ale jen o to svoje. Abychom nakonec nezotročili sami sebe. To téma o existenci bílých klobouků, kdo napíše? Alternativa je další virtuální realita, další je v televizi a ještě další je v diskuzi na novinkách. O tom co si lidi nemůžou jít osahat nebo se přesvědčit na vlastní oči se dá napsat cokoliv. Práškovací letadla pozoruji stále, pokud to nechávají, aby si to lidi uvědomili, tak můžou sypat třeba mouku nebo jim to měli obarvit, když se nám říká, že už se jen hraje divadlo. Já také raději věřím svému pozorování, ta doba, kdy jsem slepé přijímání jedné strany vyměnil za slepé přijímání druhé strany je už dávno pryč, poněvač si vše uvědomím. Už jsem byl svědkem, že když někdo nepoužívá mozek, tak to vadí, a když ho používá více, tak to vadí také. Člověk ani nemůže pořádně svobodně vyjádřit co si skutečně myslí, aby se nebál, že bude nálepkován, já jsem nikdy nikoho nenálepkoval, slušně jsem vyjádřil s čím nesouhlasím a navrhl jiné řešení. Už jsem se i přistihl, že jsem nějakou odpovědí na reakci na můj komentář hrbil hřbet, pak se nemůžu divit, že mi v dětství našli křivý záda, když pořád hrbím hřbet před ostatními a ještě jsem měl/mám problém s pravým uchem a to mám z toho, že neposlouchám svůj vnitřní hlas, teď jak předělávám ten svů článek pracuji s myšlenkou jestli to má smysl dělat, abych se pak reakcema případných čtenářů nepřesvědčil, že jsem zratil čas, a to tvrzení že budeme my lidi utvářet nový svět mi nepřijde jako pravdivé. Toť necenzurované výsledky mého pozorování.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-10-18 04:33:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím. Mám pocit, že označení bílé klobouky je co by symbol iluminátů nebo jezuitů. Musk nikdy nebyl a nebude nikdy zachránce m světa, když někdy vypustí z úst pro nás lidská, milá slova. Twitter převzal co by zase podle jezuitský h výpočtů gematrie, všechno je to o číslech. Odkaz bych sem dala, ale nevím, jestli by se tento příspěvek zveřejnil. Musk je technokratická zrůda a Jezuitská loutka, Trump je padlý draconiád.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-10-18 19:19:49
Ikona diskutujiciho
sipka

o Muskovi teď píše fulford, je malý zločinec a rusáci i ukrajinci ho chtějí mrtvého.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-18 23:01:13
Ikona diskutujiciho
sipka

martin ******
Ono ale probuzených není stále mnoho. Třeba já se snažím používat svoje cítění a mozek/logiku. Jsou ale lidé, kteří se cítí být probuzení, ale doslova žerou alternativu, aniž by to brali bez zaujetí. Prostě neutrálně a nějak používali svoji hlavu a intuici. Zkrátka oni myslí, že čtení alternativy z nich dělá probuzené. Zase jen spadli do pasti Matrixu, který jim předhodil udičku, jak zase dostávat předžvýkané zprávy bez přemýšlení.
Já neříkám, že bílé klobouky nejsou, ale těch dezinformačních zpráv bylo už tolik i od alternativy, které se i docela měnily, protiřečily, že to muselo být i slepci jasné. Normální člověk, který je nestranný, což je nejtěžší vlastnost, tak vidí a slyší. Nevidí a neslyší vždy jen ten, co se snaží vidět jen to dobré, nebo naopak. Třeba někdo může hlásat, jak Musk je tu pro lidi, protože to psali na alternativě a pak to všude troubí, protože to psali tady a tam a pak se klidně i pohádají. Přitom nikdo z nás o tom nic neví a dokud to člověk nevidí a nezažije, ví kulový, jak to je. Když třeba zmíním jiný postoj, než má sluníčkář, tak se už pak odmítá bavit, protože jsem destruktivní a narušuje to jejich víru v tuto realitu. Protože nechtějí vidět, co se děje a chtějí žít už v jiné realitě, která prostě zatím není. Je to jako scholené děcko, které si zažilo trauma, je někde v koutě a představuje si něco hezkého, přitom vedle v pokoji řeže muž svoji ženu a nechtějí to vidět, ani slyšet. Je to stále dost zajímavé, jak si „probuzení“ lidé myslí, že vše je vlastně divadlo a zalité sluncem. Když je vše divadlo, lidé nepadnou a rodině by nepřišlo parte. Když člověk vidí, jak lidi v Rusku sbírají z ulic a povolávají je do války, kde je tedy potom ten lepší svět, který je o svobodné volbě/vůli?
Zrovna nedávno jsem si říkal, kolik jsem vlastně probudil lidí…Taková duše jako já, co sem přišla pomoct lidem pozvednout se… Teď se pochlubím, kolik jsem „probudil“ lidí…je to nula.
Většina i přes moji snahu jim otevřít oči, tak si to nechala píchnout. Prostě si to musí zažít a projít si tím. Pak zas budou stejně brečet, jak naletěli a zase budou prosit o pomoc..A lidé, kteří byli jiní vlastně probuzení být nemuseli, protože cizí pomoc nevyžadují a mají na věci určitý názor už od narození. Takže z mého pohledu se pouze hraje na „probuzené“. Lidi, kteří „probuzeni“ nějak byli si stejně info našli a zachovali se dle sebe.
Když čtu Fullforda, kolik už vlastně amerika měla konečnou s placením, tak se to počítá snad na roky a vždy je to nakonec, s odkladem za 14 dní, který je už po několikáté :))
Prostě lidé stále čekají na druhé, namísto, aby makali na sobě a změnili myšlení s tím, koho vlastně ve svém životě chtějí podporovat a koho kopnout do zadku. A nyní se řiká probuzeným těm, kteří se bouří proti vládě. No nechali do sebe píchnout srajdy, nechali opíchat děti, ale jakmile jim někdo sáhne na jídlo, tak je teprve zle a ti jsou nově probuzení :)))

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-18 23:12:41
Ikona diskutujiciho
sipka

ma.ni.
Už teď lidé hlásí problémy s rychlostí internetu od Muska a to má pouze pár % lidí. Tak co by se dělo, kdyby to mělo jet pouze od něho a onen špatný internet měl být odpojen si nedokážu představit. Protože stejně všechno jde dneska přes optické kabely, které jsou někde třeba napíchnutý. Musk si stejně kupuje nějakou konektivitu od hlavních ISP. Takže když by vypadl internet, vypadne i Musk. To by musela mít každá stránka/server svůj terminál, který by vysílal do družic svoje data, která by nebyla nikde napíchnutá, zneužitá, blokovaná na úrovni DNS, jak to udělal český nic.cz
Takže pokud člověk zná nějaké věci, ví, že hodně z toho, co se píše na alternativě jsou jen keci v kleci a jen přeposílají data, která jim nakukává NWO, aby lidi uchlácholil. Stačí se jen podívat, jak se chová Tesla, jak jsou kvalitní…většina věcí nelícuje, reklamace nejsou skoro možné. Hodně věcí se připlácí…a to má být nový svět? To má být ten hodný Musk, který má zachránit lidstvo?

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-10-19 12:42:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Na svobodný internet vůbec nepotřebujeme nějakého Muska. Na svobodný internet je potřeba, aby vlády a technologické společnosti přestali určovat, co se tam smí a nesmí. Vše je uleženo někde na serveru, ale vše prochází přes omezovače svobodného přístupu a to je potřeba odstranit.
Já vše beru s rezervou a stojím nohama na zemi, vážně beru jen to, o čem se můžu přesvědčit nebo s tím mám zkušenost. Nějak se ani nechci považovat za probuzeného, spíše za myslícího a uvědomělého.
Pokud chceme lepší svět, tak bychom si ho měli udělat sami a ne to přenechat nějaké organizaci, která se tu z ničeho nic vyloupla a víme o ní jen to co nám dovolí vědět. Pokud vyčistí dokonale temnou stranu, tak jim za to poděkujme a zbytek si udělejme sami, když budou rozumní, tak to pochopí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-10-19 13:19:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Naše společnost se tak extremizuje, že je problém i v klidu něco někam napsat. S nostalgií vzpomínám na dobu před deseti lety. Svět byl sice taky v pr*li, ale dalo se ještě nějak normálně fungovat. Teď už ne.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-10-19 20:00:04
Ikona diskutujiciho
sipka

martin: vám opravdu zavedli v práci povinnost se vyšťourat? Teďka, když se už v tomto směru nic neděje, žádná čísla, média ani nestraší? To se tedy divím. Naopak se mi zdá, že v posledních měsících se situace zklidnila.

Ikona diskutujiciho vivaldi 2022-10-20 13:14:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Můj předchozí komentář k ma.ni. 2022-10-18, 04:33:14 hod. měl patřit sem do tohoto vlákna, sorry 🙂
Takže ještě jednou: Trump je padlý draconiád?? No to je mega blábol. 😀 Probuď se…..

tauri:
Z tvého komentáře je zřejmé, že nevíš, co sama si máš myslet.
Ovce jsou v klidu a spokojené?! Fakt? No hodně z nich už ne. Zvyšují jim ceny elektřiny, plynu a základních potravin.
Vše se odsouvá? Co vše? Myslím, že většina událostí ve světě jede dle plánu. Ale my nemáme přístup ke všem datům.
Takže stejná rada jako pro ma.ni: Probuď se…. 😀

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-20 17:06:33
Ikona diskutujiciho
sipka

vivaldi:
A ty víš, co si máš myslet? Víš, co je na internetech mudrců, co si přečtou nějakej blábol a hned tomu věří, že je pravda? V rámci dezinformačního boje, když vlastně nikdo z nás nemá pravdivé info, jak vše skutečně je a co bude dál si spousta lidí skutečně jen myslí..ale neví.
To, že jsem napsal, že ovce jsou šťastné? Ano, chodí si pro další dávky, zatím si jezdí na dovolené a nakupují. A začnou se zajímat o dění kolem, až když jim někdo sáhne na plnej pupek. Takže zdravý už mají v pr***, ale ještě to nevědí, protože jim se přece nic nestane..a pokud, tak je to jeden z milionu, co umře. Alespoň jim to řekl doktor, tak proč by se měli bát…Oni to rozhodně nebudou, protože jsou silní..sportují, nebo jedí zdravě, že. A začnou být jen naštvaní, když jim někdo znehodnocuje peníze..takže je vidět, kolika lidem záleží na vztazích, na zdravý a nebo na plným pupku a materiálních věcech. Spousta lidí je stejně rozhádaných díky očkování, ukrajině..
No a ta rada probuď se? Tohle na mě zkoušeli i jehovisti s tim jejich letákem, ale naštěstí jsem je poslal slušně někam..
A že myslíš, že události jdou podle plánu..myslíš dle not elit, nebo bílých klobouků? Pokud neznáš jejich plány, nemůžeš tvrdit, že většina událostí jde podle plánu..

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-20 17:16:15
Ikona diskutujiciho
sipka

vivaldi:
Kdyby jsi nepotřeboval sám probudit, nepsal by jsi o druhých, aby se probudili. Každý, kdo tu je potřebuje pochopit a uvědomit si věci a „probudit se“. Kdyby to nikdo nepotřeboval, vč. Tebe, tak tu nikdo není…NIKDO. Kdyby někdo vyprdl už moudrou duši, která všechno ví a zná, tak nepotřebuje už růst a její čas zde by postrádal smysl 🙂 Takže jaká je vlastně definice probuzení? Co si pod tím představit..?

Ikona diskutujiciho dodo 2022-10-20 21:20:20
Ikona diskutujiciho
sipka

No právaže tauri sa začína probouzet. Pochybovať nie je na závadu. Ja to vidím tak, že GF je hra spravodajských služieb a s celou Elenou Danaan. V tých správach sa vždy objavujú okultné čísla a tí, ktorí vedia, ako ich vypočítať môžu jednoducho správu vyrobiť a pridať k tomu omáčku aby to vyzeralo, že pravda postupuje. Tým netvrdím, že sa nič nedeje, práve naopak, ale to čo sa deje, z toho väčšina ľudí úžitok mať nebude. Jedni tvrdia, že budú vládcami planéty a druhí, že sa im budeme klaňať. Na to druhé treba mať hodne naštudováno aby sa vedelo ako je to myslené, inak skončíme s nevraživosťou, opovrhovaním a inými necnosťami. A keď bude mať niekto skutočne hodne naštudováno, tak bude vedieť ako je myslené Gatesovo vyjadrenie, že z dlhodobejšieho hladiska je potrebné odstaviť jadrové elektrárne.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-20 22:12:29
Ikona diskutujiciho
sipka

dodo:
Probouzet se člověk začíná vždy jen díky pochybám. Protože víra je slepá a přesvědčeného člověka nepřemluvíš, že je všemu jinak. Důvěřovat druhým můžeme, ale věřit musíme pouze sami sobě. Spoléhat se musíme vždy jen sami na sebe a ne na klobouky, „mimozemšťany“. Ten, kdo se nechá zase uspat je ten, co se nechá uchlácholit na dobrý plán a spoléhá zase na něho. Spoléhá se na klobouky, na Ježíše, na mimozemšťany…Pořád je to stejný matrix. Vždy svoji moc lidé předají někomu, kdo za ně něco může udělat. Takhle stejně to viděli třeba i Orájové ve Hvězdné Bráně. Z lidí udělali nemocné, aby je pak mohli zázračně uzdravit pod podmínkou, že je budou uctívat a tak jim odevzdávat svoji moc a energii..to samé je tu.
Vytvoří se iluze, že vše jde podle plánu. Vše klape jako hodinky, alespoň na internetu..když něco nevýjde, musí se to prezentovat jako plán. Protože lidé, pokud už se bavím alespoň o vytvoření klidu, musí žít stále ve sladké nevědomosti, aby se nestresovali. Pokud někdo za nás bojuje, tak lidé jim vědomě pomáhají svoji energii, i když něvědí třeba komu a kolektivní vědomí alespoň není samý strach. Takže plán je, udržet lidi v klidu, jinak by se z toho „probuzení“ už dávno zbláznili. Když se musí člověk s někým prát/válčit, musíš se stát stejným nepřítelem, abys pochopil jeho další tah. Proto říkám, že obě strany mají máslo na hlavě a pokud už někdo bojuje, je to krvavé vykoupení a nic nejde vždy podle plánu, nikdy. Vždy je tam hromada neznámých a nepředvídaných okolností, kdy stačí i maličkost a je všemu jinak.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-10-21 13:43:12
Ikona diskutujiciho
sipka

hanka
Já jsem na to taky čuměl, ale já už se ničemu nedivím, jsem přišel z dovolený a tam visel papír od kdy se máme šťourat a jak často. Byl to nějaký vytištěný e-mail s důležitostí vysoká. Jaké je za tím pozadí by mě docela zajímalo, jestli si to udělali jen tak nebo se zas něco zavedlo za našimi zády. Vyrábíme tam obaly pro potravinářský průmysl.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-10-21 18:52:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Nešlo si nevšimnout, že tu došlo ke vzájemnému napadení. Tak si ukrojím a vložím sem poslední dvě věty z prvního odstavce z toho mého článku. Nic jsem si teď nevymylel, mám to tam takto už samého začátku psaní.

Hlavně bychom se neměli vzájemně nenapadat i když je to třeba nesmysl, jestli se máme dopracovat ke správné možnosti tak se musí vést diskuse a sdělovat názory pro a proti a navrhovat i jiná řešení. Stále je mnoho otázek a málo odpovědí a otázky na které se nikdo neptá.

Ještě bych dodal, že občas musí někdo říct/udělat něco, co nechtějí říct/udělat ostatní, kdyby nikdo takový nikdy neexistoval, tak neexistuje ani lidstvo.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-10-22 09:26:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Naozaj prebudení by sa dali počítať možno na tisícky, pretože najväčšie tajomstvo vám nikto neprezradí. Musíte na to prísť sami. A keď sa ho dozviete bude to veľmi zlé, skľučujúce. Mnohí si môžu zobrať život keď sa ho dozvedia. Všetky veci, ktoré sa okolo nás dejú začínajú razom dávať zmysel. Bez elektriny, zima v obydliach, pojedanie chrobákov, vakcinácie a podobne. Na tomto sa ukáže ako je to s tou prácou na sebe, odolnosť jednotlivca, schopnosť racionálne myslieť. Najväčie tajomstvo aké táto planéta má je prezradené v tejto publikácii, väčšie tajomstvo neexistuje:
https://ia803200.us.archive.org/11/items/mdocs/Books/The%20Next%20End%20of%20the%20World%20-%20The%20Rebirth%20of%20Catastrophism%20by%20Ben%20Davidson%20%282021%29.pdf

Sú to vedecké poznatky o tom čo sa blíži a je neodvratné. Hovorila o tom napríklad aj Dolores Cannon. Ak by niekto chcel mám to aj preložené. A je toho viac, nielen jeden autor o tomto píše.

Ikona diskutujiciho lenka f 2022-10-16 20:16:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady je jeden velmi zajímavý rozhovor. Kdo má chuť, může se podívat.
https://www.youtube.com/watch?v=G_L9rlPA5q0

Ikona diskutujiciho dodo 2022-10-17 17:27:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Bíle klobouky existovať môžu. Hocikto môže tvrdiť, že je členom MI-9, zvlášť keď oficiálne neexistuje. Vrchným mluvčím klobúkov je slobodomurár 32.stupňa. Inak povedané títo ľudia majú prístup k informáciám o ktorým my nemáme ani zdania a to aj v okultnej rovine. Ide o úplne inú vec, ktorá je a bude utajená až do poslednej chvíle keď to každý uvidí, pretože by to viedlo k rozpadu civilizácie v priebehu niekoľkých mesiacov, zabíjaniu, vojne, genocíde a podobne.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-10-17 11:57:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdo netvrdil tauri, že to bude jednoduchý, nicméně to vnímáš dost jednostranně. Je tu tolik energií, který můžeš nasávat a povznést se nad všechen ten bordel, který je tady ještě třeba uklidit. Když ale budeš svojí pozornost upínat na tu poslední megačistku, tak se těm energiím těžko otevřeš. O ten úklid se postarají jiní a to dokonale, to už můžeme pustit z hlavy, dopadne to dobře. Tak už vylez konečně z toho sklepení na terasu a rozhlídni se kolem sebe. Viděl jsi např. někdy, že by slunce v polovině října mělo takovou sílu? Nemusíme čekat na ty přibržděnce, pro ně se tu ještě musí sehrát tohle divadlo. Je to jako, kdyby jim někdo dal pořádnou facku, aby se konečně probudili. My už nemusíme, my už si dneska v pohodě můžeme tvořit svůj svět a ty starý energie klidně pohřbít. Někteří se třeba neprobudí vůbec, protože o ničem lepším ani nesní. Tak ať se ti podaří plnit si svoje sny a je nech klidně dál tápat ve tmě.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-10-18 04:35:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Vím, slunce má sílu, to předtím nebylo. Ale chci upozornit, že je i falešné bílé světlo a Falešný vzestup do fantomového Matrixu, takže bacha.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-10-18 23:27:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Samuel:
Ale máš pravdu, co starý se musí nechat už „chcípnout“. I když to stále knučí, chce naši pomoc, tak musíme ukázat zadek a jít dál, ať to prosí, jakkoli. Jsou tu už jiný energie a musíme tomu dát jasný rozhodnutí, co vlastně chceme. A hodně lidí stejně pořád vrávorá a neví a pořád si myslí, že někoho zachrání. A nevnímám to snad jednostraně..zatím řeším energii, která nás ovlivňuje. Když něco funguje, je hezké, nepotřebuje to řešit.

ma.ni:
Ano, slunce má sílu, ale třeba letos rajčata stále zelené. Slunce je nedokázalo opálit, některá zelenina stále bez cukru. Takže stále blokují asi nějaké spektrum.
Letos se člověk ani neopálil tolik, jako předchozí rok. Potřeboval daleko víc času k opálení.
Ale jiný energie tu už určo jsou, jen to bude už pro lidi, kteří to myslí skutečně vážně a vydají se podpořit tu novou energii.
A s tim falešným světlem je to pravda. Je světlo a čistota. To jsou dvě odlišné věci.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-10-17 21:56:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak už jsem na něco přišla ohledně té vize – sice se něco vyplnilo, ale byly tam i zmatečné věci nebo podle mě blbosti. Než ta vize začala, tak jsem si nechávala od té pani, u které jsem dala fotku že vypadá skoro jako dvojnice, na dálku zapnout přístroj Healy zlaté frekvence (přes noc). Ten přístroj jsem si pak koupila, ale ten koupený přišel přímo z té firmy ze zahraničí a už žádnou vizi nezpůsobil, takže si nejsem jistá, proč by to na dálku od ní fungovalo jinak než když ten samý přístroj mám doma koupený (a jestli tedy byl tento přístroj tím spouštěčem, ale myslím si, že asi jo, protože při tom puštění na dálku přes kvantové pole jsem cítila jako by se z těla odpojil nějaký energetický kanál matrixu a pak jsem zažívala vidiny budoucnosti, nevím, proč koupený takto nefunguje..)…
V té vizi jsem mimo jiné (byla hodně dlouhá) viděla, že se jeden kluk, kterého jsem znala, přestěhuje do určitého města, já se s ním začnu bavit ale pak se na něj vykašlu a on se bude bavit s určitou holkou (kterou do té doby ani jeden z nás neznal a já na ní narazila ani nevím jak na internetu), ale tu holku odmítne protože bude chtít mě a já se s ním dám na nějaký čas dohromady, budeme spolu chodit a teprve pak se definitivně rozejdeme. Tomu klukovi jsem nic z toho neříkala. On se během necelého měsíce přestěhoval přesně do toho jiného města (ale pak se přestěhoval po čase zase zpět), že mu nabídla levný pronájem kamarádka. Začali jsme se tenkrát zase bavit, protože jsem díky tomu změněnému stavu vědomí zapomněla na všechno špatné, co jsem s ním dříve zažila a pamatovala jsem si jen to dobré a říkala jsem si, proč se s ním vlastně nebavím, když jsme si rozuměli. Jenže to opět nevyšlo (po x-té, takže by se to dalo čekat..) a já jsem se na něj definitivně vykašlala, vynořily se mi totiž v té době i vzpomínky z minulosti na to špatné a i když jsem s ním zažila dobré věci, tak i dost špatné (proto byl pro mě takový „nečitelný“, že jsem nikdy nevěděla, na čem jsem, jelikož to bylo buď úžasné ale pak od něj přišla vždycky hodně ledová sprcha a tento vzorec se neustále opakoval). Poté, co jsem se s ním tedy naposledy přestala bavit, jsem ještě na internetu viděla, že on se začal bavit přesně s tou holkou, kterou jsem viděla v té vizi (a ta ho balila), on jí nakonec asi odmítl (nezkoumala jsem proč). No ale od té doby, co jsem si už na všechno vzpomněla (jak to dobré, tak to špatné), tak bych s ním rozhodně nechodila, takže ta vize se v tomto musí mýlit.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-10-19 11:52:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tí skorej narodení si mohli všimnúť, že Slnko už nie je také žlté ako bývalo keď predmety vrhajú najmenší tieň. Deti v minulosti automaticky kreslili Slnko ako žlté. Galaktická supervlna sa približuje. Atmosféra na Plute skolabovala, veľká červená škvrna na Jupiteri sa mení a prichádzajú z neho podivné rádiové signály, na Venuši namerali super silné vetry až o 33% silnejšie ako obvykle, na úrovni extrémneho počasia ako hurikány 7. kategórie. Zem rapídne stráca silu magnetického poľa a takmer nikto si to nevie spojiť s udalosťami, ktoré nás obklopujú. Do budúcnosti to neveští nič dobré.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-10-21 04:28:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

vivaldi

Jen jsem se ptala, klidně věřte všem, klidně i eleně danaan, která slibuje krásné zítřky s muskem a s jeho vynálezy. Nebezpečí číhá na každém rohu, ať je každý obezřetný. Agenda 2030 je ve zrychlené formě.
Klidně se mi všichni vysmějte.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-10-21 19:26:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska jsem se dočetl, že byl aktualizovaný OS OPENBSD, tak jsem se podíval do české wikipedie a jeden ze sponzorů je DARPA:
V minulosti byl projekt vyvíjen pod částečným sponzoringem organizace DARPA, která je podřízena Ministerstvu obrany USA. Dnes je ale projekt závislý na darech dobrovolníků. Součástí financování je též prodávání propagačních materiálů a oficiálních CD projektu. Vůdčí osobností projektu je Theo de Raadt.
https://cs.wikipedia.org/wiki/OpenBSD

Ikona diskutujiciho jaroušek 2022-12-24 11:54:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Linuxy nejsou čisté od chvíle, kdy vyšel SELinux( https://cs.wikipedia.org/wiki/SELinux ), ve zkratce je to zvirtualizování souborového systému a vytvoření fiktivních složek, ale naštěstí se dá vypnout – anebo líp, používat starší distribuci bez tohohle ojebu; ono by vylepšená ochrana proti hackerům byla fajn, když se zvenčí dostaneš jen na neexistující složku, tam asi moc bordelu nenaděláš. Jenže pak přišlo prozření – ono totiž( a to se na odkazu výše nepíše ) je trochu problém, že autorem je Red Hat Linux( teda ti rozhodně problém nejsou ), ale jejich spoluautor – NSA – a právě tahle NSA se na wikipedii nezmiňuje, ale na báňské v Ostravě nás to tehdy učili. Ono aby americká vládní agentura strkala prsty do ochrany, to se mi nezdálo v pohodě vzhledem k neustálé agresivitě ameriky. No a po letech jsem objevil tenhle článek( https://mspoweruser.com/cs/cia-hacking-tool-exposes-myth-safe-mac-linux-computers/ ); nojo, to je asi ten americkej sen, každýho ojebávat..

Ikona diskutujiciho jaroušek 2022-12-24 13:08:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj rodinko a přeji krásné a šťastné a veselé Vánoce, jestli je teda někdo slavíte, já osobně si ze svátků beru svoje a na pomluvy a původ seru = nijak mě to neohrožuje.

Co se bílých klobouků týká,.. ..a není jedno, jestli vůbec jsou? Sami jste si všimli změn energie ze Slunce, ne? 🙂

..ale jestli se v tom chcete rýpat, tak přidám svou zkušenost. Jednou, asi tak před měsícem, jsem se nacítil na Galaktickou radu( anebo federaci, jak chcete, pro mě je to gala-cirkus ), a přišlo mi, že spolupracují s Anunaki. Tak jsem se nasral, začal jsem hlasitě nadávat na ten gala-cirkus, jak můžou být tak hnusní že spolupracují s nanukama( pracovní název pro Anunaki ) a teď se budou tvářit jakože nás spasí, hnusně jsem jim nadával, a byl jsem na vážkách jako někteří bráškové a sestřičky tady, ani nevím jak dlouho jsem byl nasraný, nasraný bývám, parkrát mi to zachránilo život, tak to nasírání neřeším jak jiní, no a po chvíli jsem ucítil mráz, to byli agenti gestapa z gala-cirkusu, ne koně s rohem a víly a jiný potvory co sem chodí, a tak jsem jim vysvětlil, že mi je u prdele, jestli mě sejmou, protože aspoň jako čistá duše zjistim pravdu a pak hurá nakopu jim prdele. No, občas chodí, ale drží se dál. Jeěto divný, protože já dal příkaz svým andělům( praotci, průvodci, opět názvosloví ponechám na slovníku čitatele ), že zakazuji těm gestapákům kontakt se mnou, jenže oni to porušují. Takže otázka zní, jak můžou porušit svobodnou vůli, a co za tím vůbec je.. No a potom mi přišlo, že náš stvořitel( tvůrce/majitel tohohle systému ) byl ojebán někým výš, někým nad NÍM. Zatím nevím, co za tím vším je, ale tenhle bordel nanukáckej dorazil ne z našeho stvoření, ale už se napravuje, to je vážně cítit na energiích. I ty potvory co sem chodí říkají, ať se nebojím, že je vše tak, jak to má být, že i na těch vyšších místech se to čistí..

..ale dokud jsem gala-cirkusákům nenadával, tak to andílci sami nevěděli( tu spolupráci gala-cirkusáků s nanukama ), ale teď už je to prý v pohodě..

Mějte se krásně rodinko čmuk 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek