Když vás duchovní probuzení zbaví přátel

4.2.2023 v Poselství 18

Všimli jste si v poslední době změn ve svých vztazích? Je pro vás někdy obtížné nebo trapné hovořit s druhými lidmi o duchovních tématech? Cítíte se někdy se svým světonázorem osaměle? Ztratili jste v poslední době kontakt s některými dlouholetými přáteli? … Tak to nejste sami.Je mezi námi mnoho lidí, kteří myslí mimo většinovou škatuli, ale bojí se projevit, protože vědí, že by byli za své názory zesměšňováni. A to málokdo snese. Když začnete duchovně bádat a objevovat, ztratíte kvůli tomu jistě i pár dlouholetých přátel, ale časem získáte nové. Jakmile vaše ego (to je zejména strach a potřeba osobní důležitosti) poleví, přestanete se tolik bát konformity a nebudete tak podléhat tlaku vašich vrstevníků.

Stádové myšlení je známý psychologický jev, který strukturuje různé systémy přesvědčení ve skupině lidí a zároveň odrazuje od individuální kreativity a nezávislého myšlení. I ve skupině duchovně probuzených jedinců se samozřejmě setkáte se skupinovým myšlením.

Pokud se podíváte na zaznamenané dějiny lidstva, zjistíte, že tyto dějiny jsou pouze něčí interpretací přelomové události nebo evolučního procesu, podpořenou svědectvím očitého svědka, vědeckými údaji, videem nebo vírou. Skutečná pravda může být zamlčována nebo překrucována z mnoha důvodů, většinou však kvůli kontrole a moci. Nehledejte nic jiného než počátky lidstva a najdete množství mýtů o stvoření ze všech kultur s různými daty naší existence. A který z těch pramenů je pravdivý?

Dokážete se svými přáteli mluvit o vesmíru? Vědí, co je to hvězdná brána, nebo čakra? Jsou ochotni mluvit o vzestupu nebo duchovním osvícení?
Když s lidmi mluvíte o mýtu stvoření, mají tendenci zůstat uvnitř náboženské škatulky, která datuje počátek lidstva do doby 4 000 let př. n. l., nebo se drží teorie o vzniku z opic. Pokud vznesete palčivé otázky, třeba na téma skutečného původu lidstva, má to tendenci rozdělovat lidi. Vztahy mezi těmi, kteří myslí mimo škatulku, a těmi kteří myslí uvnitř škatulky, se tím narušují.
Když se tato témata objeví ve vztazích, často vyvolávají neshody. Pro každého člověka je těžké přiznat, že byl tak dlouho klamán, a ještě těžší je si připustit, že se ve svých domněnkách možná zmýlil. Proto je pro některé jednodušší útočit a pochybnosti potlačit.

Tohle podporuje i náš vzdělávací systém. Drží studenty v zajetých kolejích a nedovolí, aby zpochybňovali učebnice. Jedničku dostane ten, kdo nejlépe zopakuje to, co je v učebnici napsáno.
Lidé, kteří zůstávají uvnitř škatulky, se bojí, co by si o nich ostatní pomysleli, kdyby se odvážili vylézt ven a projevit protiproudní tendence, a tak zůstávají poddajní a přizpůsobují se tomu, co jim nadiktuje společnost, místo aby se více spoléhali na vlastní rozlišovací schopnosti a svůj úsudek. Lidé mohou i celý svůj život předstírat, že jsou takoví, jaké je společnost chce, a ani o tom sami neví.

Z pohledu ega jsou naše myšlenky v podstatě kultivovány tím, co jsme se naučili od rodiny, přátel, ze vzdělávacích systémů a z náboženské víry. Na to, abychom se mohli dostat ven z jejich vlivu, musíme nejdříve osobnostně dozrát. Proto není možné od některých lidí chtít, aby se teď hned okamžitě probudili. Prostě to nesnesou.

Naše předchozí existence a historie naší duše je uložena spící v naší buněčné DNA. Tyto poznatky je možné vyvolat prostřednictvím vstupu do podvědomí prostřednictvím hypnoterapie. Na úrovni buněčné DNA si pamatujete, proč jste sem přišli, čeho chcete dosáhnout a jaký smysl mají lidé, kteří do vašeho života přijdou a zase z něj odejdou. Ano, i takové kontakty vás mohou něčemu důležitému naučit.

Někdy se nutíme do toho, abychom byli takoví, jaké nás chce mít naše okolí. V psychologii se tomu říká stínové já. Je to situace, kdy si projektujeme identitu, která odpovídá tomu, jak nás chtějí vnímat ostatní lidé, místo abychom byli věrní sami sobě. Někteří lidé mohou i v pokročilém věku  zjistit, že nikdy nepoznali kým opravdu jsou, protože žili svůj život podle očekávání druhých.

Se stejnými tématy mohou být konfrontováni i ti, kteří se vydali na duchovní cestu, což zpočátku vyvolává kognitivní disonanci. Kognitivní disonance nastává tehdy, kdy máte nepříjemný pocit, že současně zastáváte protichůdné představy. Jedná se o přechodné období, kterým mnozí z nás prošli, kdy se naše přesvědčení změnilo, ale nebyli jsme si zatím jisti, zda tyto nové myšlenky prezentovat přátelům a rodině, kvůli našemu strachu z odmítnutí.
Jak ale naše duchovní cesta pokračovala, začali jsme se ve svých přesvědčeních cítit pohodlněji, začali jsme si být jistější a méně nám záleželo na tom, jak se na toto probuzení dívají naši přátelé a rodina.

Tehdy se ego rozpouští a strach nahrazuje sebepřijetí a láska. V této fázi už začínáme mluvit se známými i přáteli a rodinou o duchovních a metafyzických tématech s menším ohledem na to, co si o nás mohou myslet, nebo jak nás budou vnímat ostatní.
Někteří duchovní učitelé říkají, že časem bude spiritualita převládajícím myšlenkovým směrem a je pravděpodobné, že ti, kteří se od nás odchýlili, budou první v řadě mezi lidmi, kteří nás v budoucnosti požádají o pomoc při přizpůsobování se novému paradigmatu.


Vaše duchovní probuzení vás stálo několik přátel? – Buďte úplně v klidu, stalo se to každému!
Nejste v tom sami! Myslete na to, že lidé, kteří vás skutečně milují, budou stát při vás, ať se děje cokoli. Lidé, kteří již nejsou součástí našeho života, zřejmě už sehráli svou roli. Třeba v tom, že nám pomohli zjistit, kým skutečně jsme. Někdy je zapotřebí polarita, abychom dokázali rozlišit, kdo jsme a kam směřujeme. V tom nám neprobuzené osoby nesmírně pomáhají, protože nám poskytují onen kontrast, který nám umožňuje vidět rozdíly.

Představte si, že každý probuzený člověk na celé planetě drží jednu svíčku. I když se vaše individuální svíčka nemusí zdát jako velké množství světla, významně přispívá k celku. Udržuje vás ve spojení s ostatními, bez ohledu na to, jak daleko od sebe můžeme být vzdáleni.

I když může být ztráta některých drahých přátel bolestná, přemýšlejte o tom, co vám do života přinesli a proč. Je pravděpodobné, že ukončíte několik starých vztahů s lidmi, kteří vám kdysi byli velmi blízcí, jen abyste si vytvořili nové vztahy s podobně smýšlejícími lidmi. Odpusťte sobě i svým přátelům, pokud se kvůli tomu budete cítit špatně. Vstoupili do vašeho života z nějakého důvodu, i když jen na určité období.

Lidé vždy přicházejí do vašeho života z nějakého důvodu. Mohou pro vás být užiteční jenom na určité období, nebo to mohou být přátelství na celý život. Není to špatně, když je necháte ve vhodný čas odejít. I oni mají svoji cestu.

Když je někdo ve vašem životě z určitého důvodu, je to obvykle proto, aby uspokojil vaši potřebu. Přišel vám pomoci překonat obtíže, poskytnout vám vedení a podporu. Pomohl vám fyzicky, emocionálně nebo duchovně.
A pak, aniž byste se dopustili jakéhokoli pochybení, tato osoba řekne nebo udělá něco, co tento vztah ukončí. Někdy zemře, někdy odejde pryč, někdy se zachová tak, že vás donutí přehodnotit svůj vztah k nim. Musíme si v takové situaci uvědomit, že naše potřeba byla naplněna, naše touha splněna a jejich práce je hotová. Modlitba, kterou jste vyslali, byla vyslyšena a nyní je čas jít dál.

Někteří lidé přicházejí do vašeho života na pár let, protože nastala vhodná doba pro sdílení, společný růst nebo učení. Přinášejí vám pokoj, nebo vás umí rozesmát. Možná vás naučí něco, co byste bez nich nikdy nedělali. Je to skutečné. Ale jenom na určitou dobu.

Vaším úkolem je přijmout lekci, milovat danou osobu a využít to, co jste se od ní naučili, ve všech dalších vztazích a oblastech svého života. Říká se, že láska je slepá, ale přátelství je jasnozřivé.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Danny 2023-02-04 08:53:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na to jsem si už zvykla, že pro většinu lidí v mém okolí je konspirace, duchovno, a prostě jakýkoli alternativní výklad čehokoli absolutně zapovězená věc. A došla jsem do bodu, kdy mi je jedno, jestli by můj potenciální kamarád/přítel věřil na ufouny, ilumináty a anděly, nebo ne. Nejtěžší je narazit na člověka, co by měl životní a morální priority podobné mým – jednoduše nebyl by biorobot. A čím víc nahoru jde člověk po tom žebříčku duchovního poznání a čím dál jde do králičí nory, tím víc se vzdaluje myšlení, způsobu života a prioritám ostatních lidí. Každý je akorát ponořený ve svých (malicherných) problémech, řeší akorát, kam pojede na dovolenou, mladší lidi řeší, kolik by chtěli mít děcek, na co čumět na netflixe….. já už si prostě s takovýma nemám co říct. ….Tím si teda nestěžuju, protože už je mi to fuk, ale určitě to tak mají i jiní „probuzení“.

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-02-04 11:50:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho :) 2023-02-04 16:27:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám spíš pocit, že započal duchovní úpadek lidstva největšího kalibru všech dob…jsi vlastně jediná, která od začátku stojí pevně nohama na Zemi, je normální, cítící a příčetná lidská bytost s obyčejným selským rozumem, to už se jen tak nevidí, takového člověka opravdu pohledat. Za tu dobu, o sem chodím, od tvých úplných začátků lidé totálně sešli z cesty… někteří se změnili k nepoznání, zatímco ty si pořád na svým místě ♥️🙏 možná to by mě zajímalo, jak tohož docílit, nemáš nějaké své desatero hodnot, přes které u tebe nejede vlak a které prostě ctíš v každých případech a za každou cenu, právě proto aby sis uchovala sebe samu 😊

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-05 12:43:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji.

Lidé se přestali tak přetvařovat a ukazují co v nich skutečně je. Někdo by řekl úpadek, nebo je to spíš odhození masek?

Měl člověk, který jak říkáš „sešel z cesty“, vůbec někdy šanci někam dojít, nebo to celou dobu jenom hrát a dělal ze sebe někoho kým není a dělal věci které ve skutečnosti takto necítil? Protože cesta kterou jdeš – ano, může být přerušena smrtí, ano, může být zkomplikovaná hmotnou nouzí, – ale tvůj charakter, to jak myslíš a k čemu směřuješ, ten je daný a vrozený, ten se nedá ničím přepsat a překonanou nouzí se naopak víc tříbí a piluje, protože v něm najdeš tu skutečnou hodnotu, která vystoupí s kontrastem okolního zla.

Můj „systém“ je obsažený v napsaných knihách a vystihují ho i vydávané články. Myslím si, že život se nedá scvrknout do desatera, protože život je o dost složitější, ale určitě by se nějaké základní body našly.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-05 13:26:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky to vidím a nejsem z toho moc nadšený. Jak nechodím moc mezi lidi, ten energetický rozdíl, kdo si na věci jen hraje a kdo tím skutečně je, je obrovský. Ten rozdíl dělí pár týdnů a spoustu lidí už nepoznávám, jak se uvnitř změnili. Ani z dnešních dětí nejsem odvařený. Namísto, aby to byla budoucnost lidstva, která má v sobě mít ještě počestnost, čistotu a radost, tak z nich je cítit jen nadřazenost. Pohrdání vším a každý je tu jen pro ně, jako by jim někdo něco dlužil. Nejsou empatičtí a myslí si, že každý se bude učit od nich, protože mají telefony a všechno vědí. Stále budu tvrdit, většina lidí z vyspělých zemí se má nadmíru dobře a vůbec si toho neváží. Stále chtějí víc a nakonec na to dojedou všichni. Takže by mě zajímalo, kdy dojde už k nějakému rozuzlení a každý, ať si půjde svoji cestou, bez toho, aby křížil cestu druhému.

Ikona diskutujiciho Johny 2023-02-06 10:48:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Začalo to indigovými dětmi a teď se rodí křišťálový. Pocit, že si zaslouží tu být a mělo by s nimi podle toho být zacházeno je zakotvený v jejich DNA. Vypadá to jako nadřazenost. ale vzhledem k jejich dispozicím to je oprávněný instinkt i postoj. Nelze jim to mít za zlé, protože oni jsou generace , který dramaticky změní tenhle svět.. k lepšímu 😉

Ikona diskutujiciho Šárka 2023-02-04 17:42:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc hezké

Ikona diskutujiciho František 2023-02-04 18:20:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue děkuji vám za tyto špičkové stránky 👍

Ikona diskutujiciho Derek 2023-02-04 18:22:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No mám za sebou různé krize ale když jsem se vrátil zpátky a naskočil na správnou cestu tak mi tento web v tom vždycky hodně pomohl. Pomohl mi neztratit vůli sebedůvěru a nepodělat se z lidí okolo sebe a za to jsem fakt moc rád.

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-02-04 18:25:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě dost štve že si rodina myslí že jsem divnej duchovní a že jsem zblbnul z knížek a z netu. Ale já jsem byl takový odmalička. Akorát že jsem se v nějaké fázi před nima přestal přetvařovat. Pochopil jsem že je to na nic. Že mě neberou a stejně neuznávají takže proč se přetvařovat. A najednou byl hrozně oheň na střeše. Rozdělilo nás to a víte co, je mi bez nich líp. Mám jiné lepší přátele kteří mě neponižují a nesoudí mě podle dosaženého vzdělání a kolik vydělám peněz jak moje matka.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-04 19:24:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Najnovšíe odhalenie ako sa zmení Zem. https://sdu.sk/c0KOG

Zaujímavá časť je v sekcii „poznámka“, kde môžete jasne vidieť, že sme pripravovaní na veľkú slnečnú erupciu, inak nazývanú aj záblesk. Je dôležité si všimnúť, že sa hovorí o oneskorení 10 rokov a celkom dobre to zapadá do rozsahu 2030 až 2050. Je tam len malá chybka a to, že sa to opakuje každých 12000 rokov.

Veľká invázia Archontov nastala podľa niektorých oznamovateľov v roku 1996, čo sa množno nie až tak náhodou kryje s 50 ročným intervalom začiatku doby, ktorú Biblia nazýva „koniec časov“. Vo fyzickej rovine to znamená začiatok dramatického ubúdania sily Zemského magnetického poľa a psychického vlivu na ľudí keďže sme (a nielen človek) elektromagnetické bytosti.

Ak Američania na Mesiaci neboli, tak dávam do pozornosti, že pokles magnetického poľa bude pre nás znamenať ten istý problém s intenzitou kozmického žiarenia ako pre astronautov. Už teraz máme len 75% intenzity poľa a nezdá sa, že by to niekto zaregistroval.

Len málo-kto pri čítaní zaregistruje, že tak potichu je naznačované, že záblesk vo fyzickej rovine takmer nikto neprežije, iba tí, ktorí sa na túto udalosť zavčasu pripravia. Niektorí ďaľší len s veľou dávkou šťastia.

Údaj o počte ľudí na planéte napísaný na Georgijských poradných kameňoch nebol určený nám, terajšej civilizácii, ale až tej nasledujúcej, ktorá bude štartovať po obrate magnetického poľa. Text tam napísaný bol nezávadný, dokonca duchovný ak by nebol tak veľmi sprofanovaný. Mnohí by súhlasili.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-04 20:02:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Donedávna cestoval magnetický pól k 40°, v prosinci ale otočil…Počet slunečních skvrn měl být největší kolem července 2025, jenže největší je už teď. Magnetické pole je tak slabé, že ochrana před zářením je malá a stále častěji se vyskytují polární záře jiných barev, které značí, že záření proniká hlouběji do ionosféry a reaguje už s jinými plyny, než je normální. Stále častěji se vyskytují divné, duhové mraky a mlhy, které se tam normálně nevyskytovaly. Může být zvýšený výskyt meteorů. V Austrálií napadl před pár dny sníh, přitom tam mají léto. Takže skutečně se za nedlouho může něco stát a může to mít vliv na chod civilizace. Rozhodně je dobré mit nabité baterky a benzín v záloze (ideálně nový, aby byl ještě kvalitní, jelikož stárne). A hlavně počítat dopředu s tím, že když se něco stane, udržet si psychiku v poklidu.
Migrace pólu:
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/329107474_749642949615939_3840985768207756017_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=mh9lZh45_IUAX95Ai0S&tn=oAc7Fkp_Zwa4hXfo&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&oh=00_AfB1lQqta_KHg0pXAzUSN1srA0j9EJBjf2UYWvKTo5lwng&oe=63E33439

Sluneční skvrny:
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328938320_509635097907252_4376724576633729549_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=we7YW1aaPYEAX9twoip&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&oh=00_AfBOc4wtnkjzroNVarMOb1mQqKNKl7EQLWaytoYfHltywQ&oe=63E487CD

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-05 07:12:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Ospravedlňujem sa, zabudol som, že mám inštalovaný doplnok do FF, ktorý prekladá stránky, ale ako je vidieť, tak ten článok bol dokonca aj odstránený. Našiel som ho na inom webe ak by si ho niekto chcel prečítať. https://finalwakeupcall.info/en/2023/01/10/how-the-earth-is-changing/

@tauri
Nebude stačiť zavrieť sa doma a prečkať túto vec. Je k dispozícii už presnejší popis toho ako sa to udeje, ale stačí povedať, že na povrchu neprežije nikto. Bude potrebné byť aspoň 100 metrov pod zemou a to na dobu minimálne jedného roku. Po obrate budeme v zajatí plnej doby ľadovej, ktorá bude trvať niekoľko stoviek rokov.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-05 13:16:45
Ikona diskutujiciho
sipka

dodo:
Ano, nemusí to být růžový, ne každý může přežít, ale snad bych to nerad viděl až tak černě. Teď, když se věci už musí pohnout, se to nemůže tak podělat a být takřka konec. Stejně nevíme, co vše bude.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-05 15:22:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak je pravda, že minulý polárny obrat sa to niektorým podarilo, inak by sme tu neboli. My sme potomkovia tých, ktorí prežili. Pred minulým obratom si elita stavala pyramídové stavby, obyčajní ľudia mohyly. Taktiež do poslednej chvíle neverili, že sa udeje niečo strašné, preto zostali niektoré veľké stavby nedokončené, niektoré mnoho tonové bloky nevyťažené. Už nebol čas keď videli na oblohe znamenia. Začali zrezávať hory do tvaru pyramídy a pod nimi kopať tunelové systémy.
Jeden takýto tunelový systém spomenul Erich Von Daniken vo svojej knihe Zlato bohov. Tunelový systém preskúmala expedícia v roku 1971. O zisteniach expedície informovalo nemecké periodikum Bild der Wissenschaft. Povedali:
„Rozsiahle tunely, ktoré by aj moderných staviteľov podzemia nechali zelenať závisťou, sa začali za „šiestimi dverami“. Tieto tunely vedú priamo k pobrežiu, niekedy so sklonom 14 percent. Podlaha je pokrytá kamennými doskami, ktoré boli jamkované a ryhované, aby boli protišmykové. Dokonca aj dnes je dobrodružstvom preniknúť týmito 55 až 65 míľ dlhými dopravnými tunelmi smerom k pobrežiu a nakoniec sa dostať na miesto 80 stôp pod hladinou mora.“
Vchod do tunela bol objavený pri dedine Otuzco a bol nájdený 200 stôp pod povrchom zeme. Chodba viedla k šiestim vodotesným dverám. Tento jaskynný systém spomína veľa legiend.

Ikona diskutujiciho Petr 2023-02-04 19:45:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak a ta babička s knihou je pecka 8DDD

Ikona diskutujiciho :) 2023-02-06 19:17:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím jak se tady odpovídá na komentář, tak odpovídám Alue, já spíš myslela, že se mnoho lidí nechalo lapit do mnoho nesmyslných duchovních nástrah, pastí a to mělo zásadní vliv na ně i jejich vztahy kolem a oni jsou ještě schopni říct, omluvit si to pak tím, že je to tak dobře… Že vyměnili vztahy za peníze atp…

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-02-10 16:13:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi je pravda, jak se říká, že ke konci časů lidé odhodí masky.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek