Kirlianova fotografie umí zachytit vaši auru

5.1.2021 v Energie 8

Již v dávné minulosti se vědělo, že každý nosíme kolem sebe určitý světelný obal, což bylo dokumentováno např. na skalních kresbách, nebo křesťanských obrazech v podobě svatozáře. Energii vyzařují nejen lidé, ale i zvířata, rostliny, dokonce i neživé předměty. Tato energie nás ovlivňuje víc, než si většina z nás uvědomuje.Kirlianova fotografie je metoda, pomocí které lze získat fotografie aury, která odhaluje mentální a tělesné poruchy lidí dříve, než se projeví v podobě fyzických symptomů.


Fotografie energetického vyzařování jako první vytvořil Nikola Tesla v roce 1891.
Znovuobjevení fotografie energetického vyzařování (aury) provedl souhrou několika náhod v roce 1939 ruský inženýr Semjon Kirlian, při práci v nemocnici v Krasnodarsku.

Vyfotografoval vysokofrekvenční elektrický výboj, vznikající mezi jeho dlaní a elektrodou. Na snímcích nalezl záři, obklopující jeho ruku.


Kirlian pak začal experimentovat a fotil prakticky vše, co nalezl. Spolu se svou ženou zjistili, že velikost vyzařování se mění podle toho, v jaké „kondici“ je fotografovaný objekt. Např. čerstvě utržený list stromu měl vyzařování jasné a zářivé oproti listu uvadlému, kde nebylo vyzařování téměř žádné.


Po mnoha experimentech došli manželé Kirlianovi k závěru, že energetické vyzařování není závislé na elektrocharakteristikách fotografovaného objektu, ale zcela jiných vlastnostech, které souvisejí s tzv. životní energií.

Energetické vyzařování je souborem mnoha polí a emanací, z nichž pouze některé v současné době dokážeme změřit (el.magnetické pole, el.pole, optické jevy atd.) ostatní pole jsou jakési vyšší součásti polí, které neumíme měřit přímou metodou. Tyto vyšší součásti jsou velice jemnými vibracemi, kterými disponuje každá hmota na úrovni mezimolekulárních sil (Hideki Yukawa- Nobelova cena za fyziku – matematické prokázání těchto částic).

Kirlianova fotografie chodidel dítěte

Tyto částice nesou specifickou informaci o hmotě – jakési DNA hmoty. Díky této informaci, kterou nesou, vytvářejí energetický prostorový model předmětu. To znamená, že můžeme vyfotografovat auru celého listu stromu, i když z něho byla část odstřižena. Tentýž „prostorový model“ je pravděpodobně zodpovědný za fantomové bolesti pacientů, jimž byla amputována část těla.

Kirlianova fotografie a aura
Jestliže dáme například ruku velmi blízko ke kovové desce, do které je přivedeno napětí řádově alespoň desítek tisíc voltů při frekvencích desítek kilohertzů, začíná docházet k výbojům zpravidla fialové barvy, které vytvoří jakousi „auru“ kolem obrysů ruky. Elektřina je však při výše uvedených parametrech nebezpečná, protože způsobuje popáleniny.

Zajímavější jsou pokusy při napětích řádově stovek tisíc až milionů voltů při frekvencích kolem 1 MHz a výše, (například z Teslova transformátoru), kdy již docílíme velmi výrazné „aury“, ovšem za relativně bezpečných podmínek, protože elektřina při těchto parametrech již není díky takzvanému „skin efektu“ tolik nebezpečná.
Při vybíjení se do země například přes naše tělo neprojde tělem, ale „klouže“ těsně nad povrchem kůže.

Velmi pěkných fotek „aury“ lze docílit vytvořením skleněné elektrody, tedy úzké ploché skleněné nádoby naplněné osolenou destilkou, do které zavedeme drát s tímto napětím, a z jedné strany můžeme přikládat na skleněnou elektrodu různé předměty, či ruce a podobně, a z druhé strany fotografovat nádherné efekty.

připravila www.aluska.org 2021, s použitím Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-01-05 01:31:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

😍😍😍

Ikona diskutujiciho Pěkný 2021-01-05 08:27:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To vypadá, že žijeme ve světě podobnému tomu z filmu Avatar, jen to nevidíme.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-05 13:22:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi to funguje len na ako-tak vodivých veciach. Keby tam položil knihu či kameň, kryštál, asi by z toho nič nebolo. V podstate sú to fotografie aury ale životná energia bola nahradená elektrickou, takže skutočná aura by mohla mať aj iné farby nielen fialovú.

Ikona diskutujiciho NamurM 2021-01-07 12:16:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vidět auru, není výsadou nějakého kednotlivce. Vodět ji může každý. Jen je to , dle mého úmyslně, potlačená schopnost. Any to neznělo hloupě…. Od dětství se mi rozvěcovali lidé. Někdy žlutě, někdy bíle, někdy bleděmodŕe.
V dospělosti, po očiště, půstu a meditacích se mi ozevřeli oči a mohu říct, lidská Auta má více vrstev. Barev. Jolem sebe jsem viděl základní inkoistovou a naní tyrkys zelenou.
Jiní lidé jiné barvy.
Je to o bloklé pravé jemisféře mozku.

Ikona diskutujiciho NamurM 2021-01-07 12:18:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kirlianovi fotky jsou autentické.
Musim dodat.

Ikona diskutujiciho kiana 2021-01-08 20:22:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

krásné – přesně tohle vidím v představě u různých lidí celý život a myslím si, že to je DNA (že DNA existuje primárně na energetické úrovni) a že toto světelné tělo je duše

Ikona diskutujiciho NamurM 2021-01-10 21:22:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To světelné tělo jsme mi, to vyzařuje naše prána. My – eneegie…. Kiana- vidíš to i kolem stromů, květin?

Ikona diskutujiciho dodo 2022-06-25 12:12:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Najzaujímavejší experiment je s odrezanou časťou listu, tzv.fantómový list. Vysvetlenie tohoto javu je možné zrozumiteľne opísať pomocou informačnej teórie existencie a jediná možná odpoveď je, že informácia pre celý list existuje v inej dimenzii! Efekt fantómových listov dokazuje dva dôležité princípy: prvým je, že energia nepochádza z hmoty (vzorec E = mc2 nie je správny!). Druhým, ktorý to dokazuje, je, že naše vedomie existuje v inom časovo-priestorovom vzťahu. Že „šablóna“ alebo programovanie, ktoré tvorí predstavu rastliny alebo človeka, existuje ako informácia v počítači. Film 13.poschodie nemá tak ďaleko od reality.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek