KONEC ILUZÍ O JEMNOHMOTNÉM SVĚTĚ / Víly

21.7.2009 v Spiritualita 0

V knihách od Doreen Virtue, které čte skoro každý včetně mě, je jeden zásadní nedostatek. Kniha mluví o tom, že víly mají polohmotná těla a že své potřeby zhmotňují myšlenkou. – Problém je, že to není úplně tak pravda jak by se na první pohled zdálo. Mnoho lidí si tohle myslí a pak vznikají různé omyly. Chtěla bych proto tímto článkem věci trochu uvést na pravou míru.

(Nemám nic proti Doreen Virtue, mám její knihy moc ráda. Dobře se u nich relaxuje. Bohužel knihy jsou knihy a v knihách prostě lži napsané bývají. Virtue taky nemusí vědět všechno, ale je možné, že je za tímto jiný skrytý účel, možná to tam někdo přidal?)

______________________________________________________________________________

Tak za prvé, víly rozhodně žádná polohmotná ani hmotná těla nemají. Víly jsou z jemnohmotné dimenze a jejich podobu tvoří pouze energie.

Řeči o tom, že někdo viděl mrtvou vílu, elfa nebo duši stromu je lež. – Není to prakticky možné.

Vaše duše nemůže nikdy umřít a nikdy nezaniká, stejně tak jako nemůže umřít duše víly, která nemá hmotné tělo.

Jakmile uhyne rostlina, její víly odchází. Jejich energie se přesouvá jinam. Většinou k jiné rostlině. Víla nikdy neumírá s květinou. Umírá pouze hmotná část, energie květiny, tedy její duše také odchází jinam.

Vílu nemůžete zabít, zranit ani zničit.

Řeči o tom, že jim škodí čistící prostředky bych upravila. Víly nemají chemii rády. To ale neznamená, že jim chemikálie škodí. Škodí jejich přírodě, jejich rostlinám, ale samotnou vílu nikdy nemůže nějak chemikálie zranit.

Pochopte, že víla je energie, která obsahuje vědomí. Stejně tak jako vaše duše.

Veškerá energie, která existuje ve vesmíru obsahuje vědomí. Jsou to dvě neodloučitelné části. Toto vědomí se nachází ve všech a ve všem, jak v hmotném, jak v jemnohmotném.

ENERGIE JE VĚDOMÍ, TEDY DUCH. – Proto je snadné s energií pracovat, obsahuje totiž inteligenci.

– Podoba víly není nikdy striktně stanovena, stejně jako u andělů. Energie může nabývat jakýchkoliv podob a forem a může procházet jakýmkoliv hmotným stvořením. – Vílu nemůžete zašlápnout.

Víly jsou velice rychlé a hbité, utečou vám většinou zpod nohy, protože nemají rády, když je někdo nevidí a klidně po nich dupe. Ale když už se to stane, víle se nic nestane. – Její energie jen projde tou vaší. Vílu tím rozhodně nepotěšíte, (zvláště pokud je cizí) ale neublížíte jí. A taky mi řekněte, která víla by byla tak hloupá a pohybovala se v okolí člověka, který si víl nevšímá? Ony poznají, kdy se okolo vás motat a kdy ne.

Tedy ještě jednou: Víla je energie. Obsahuje duši, má svoji podobu, má svoji povahu, ale nevlastní žádné hmotné ani polohmotné tělo. Tedy nepotřebuje teplo, nepotřebuje domeček, nepotřebuje jídlo. Jediné co víla potřebuje, je konstruktivní energie, která obklopuje její rostlinu.

Málokdy se víla objeví u člověka, ale u vtělených přírodních bytostí to bývá docela běžné. – Člověk ale musí obsahovat dostatek konstruktivní energie, aby v ní mohla víla žít.

Další důvod, proč není prakticky možné, aby víla měla polohmotné tělo je velice jednoduchý. Kdyby ho měla, musela by se neustále motat okolo své květiny, ale kdo víly skutečně vidí, ten ví, že ne úplně vždy lze vílu vedle své květiny najít. Často lze vidět jen malou nebo větší jiskru, která poletuje okolo své květiny, jindy vílu nemůžete vidět vůbec. – V takovém případě energie víly splynula s energií své rostliny. V této podobě je to pro vílu pravděpodobně nejpříjemnější. Není oddělená od svého domova a cítí se skvěle ve spojení se svojí rostlinou. Je to jakoby vás objal člověk, kterého na světě nejvíce milujete. Cítíte se slastně a v bezpečí. – Jak je to možné? – Je. Energie je vždy jen jedna, pouze nabývá různých podob. Toto splynutí bývá docela časté, ale ne trvalé. Stačí myšlenka, kterou víla pocítí a oddělí svoji energii od květiny, aby se vám mohla zjevit.

Podobně to bývá s duchy stromů. Strom obsahuje vědomí v každé části svého hmotného těla. Když ke stromu příjdete, hezky ho pozdravíte, začne s vámi strom komunikovat a někdy mu z kmene vykoukne usměvavá tvář. – Ona ale z kmene nevykukuje neustále. Až si stromu přestanete všímat, tvář zmizí. – Je to jen energie.

Samozřejmě je mnoho druhů přírodních bytostí, existují i mnohem větší bytosti, které nemají na starosti jen jednu rostlinku. Najdete je v lesích a v horách. Ti jsou vázáni zase k určitému místu, kde je dostatek konstruktivní energie, kde se jim dobře pobývá.

Principy jsou vždy stejné. Zákony vesmíru platí pro všechny úrovně všech stvoření stejně a to bez výjimky. Když dobře pochopíte základ, nemůžete se už zmýlit. Protože od základu se odvíjí vše, stačí tedy jen trochu myslet…

Chovejte se k bytostem přírody s úctou, mějte je rádi, chovejte se pěkně k jejich přírodě. Ale nezapomeňte si uvědomovat jejich pravou podstatu. Potom se vám s nimi bude i dobře komunikovat, protože je budete lépe chápat.

Víly vycítí, když znáte zákony stvoření a podle nich se řídíte, stejně tak vycítí úroveň vašeho poznání. – Nemusíte se před nimi přetvařovat, nemusíte je uplácet. Ony vědí kdo jste a podle toho k vám příjdou, nebo ne. A rozhodně větší zájem u nich vyvoláte, když jim budete rozumět.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek