Kvantová fyzika naznačuje, že lidské tělo je možná projekcí vědomí

1.5.2022 v Zajímavosti 6

Uvažovali jste někdy o tom, že vaše tělo možná ve skutečnosti neexistuje? Co když je to jen holografická projekce vašeho vědomí?
Kvantová fyzika představuje různé teorie o tom, co je to vědomí a jak náš svět obecně vnímáme. Jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba si v souvislosti s kvantovou fyzikou uvědomit je, že naše myšlenky určují realitu. To bylo již dokázáno při pokusu s dvojitou štěrbinou a je to znovu a znovu dokazováno při každém jeho opakování.„Čím více se noříme do kvantové mechaniky, tím podivnější se svět stává. Oceňujeme podivnost tohoto světa, zatímco se stále pohybujeme v tom, co považujeme za realitu. A to je základ pro posun současné trajektorie našeho života od obyčejného k neobyčejnému. Je to tao, které mísí tuto vesmírnou podivnost s praktickým a fyzickým životem, a které vám umožní pohybovat se okamžik za okamžikem paralelními světy, abyste dosáhli svých snů.“
– Kevin Michel

Dvojštěrbinový experiment, o kterém byla výše řeč, zjistil, že určujícím faktorem chování energie (částic) na kvantové úrovni je vědomí pozorovatele. Elektrony se za stejných podmínek někdy chovaly jako částice a jindy jako vlny. Experiment byl zcela závislý na tom, co pozorovatel očekával, že se stane.

Pokud se nad tím člověk opravdu zamyslí, mohl by v budoucnu dokonce využít sílu svých myšlenek a v podstatě v rámci možností „ovládat vesmír“. William Brown to popisuje v knize The Resonance Project. Podle Browna se realita a energetické pole, které společně tvoří vesmír, dokážou zhmotňovat jedna do druhé rychlostí asi 1044 krát za sekundu. V našem energetickém stavu máme absolutní kontrolu nad tím, co se rozhodneme v příštím okamžiku udělat. Dává vám to smysl?

Pokud jsou naše těla projekcí našeho vědomí, pak naše vědomí také vytváří plán, který tvoří naše těla, je to tak? Nebylo by to náhodou lidské energetické pole, o kterém tolik slýcháme? Je to v podstatě energetický plán, s nímž se naše těla sama o sobě sladí, aby vytvořila naše bytí, a naopak.

Je toho hodně k pochopení a prostudování, a není to stoprocentně jistá teorie, ale je to něco, o čem je dobré přemýšlet. Možná jsou naše těla pouze naším přesvědčením o sobě samých. Možná, že je můžeme i změnit, pokud bychom měli správnou úroveň vědomí.
Bez ohledu na to, k jakému závěru nakonec dojdete, nelze popřít, že naše vědomí je mnohem mocnější, než si většina z nás uvědomuje.

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Zdeněk F 2022-05-01 18:18:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dvouštěrbinový experiment je zcela objektivní. Když foton nebo jiná částice prochází jednou štěrbinou, chová se jako částce, když dvěma, chová se jako vlna. To naprosto nezávisí ne tom, jestli to někdo pozoruje, nebo co pozorovatel očekává. Výrok „Experiment byl zcela závislý na tom, co pozorovatel očekával, že se stane“, který je základním předpokladem této teorie je tedy nepravdivý.

Ikona diskutujiciho Petr C 2022-05-06 11:59:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale v článku se mluví o elektronech a ne o fotonech. Slyšel jsem o částicově vlnovém charakteru fotonů, ale elektronů ne. Jste si tedy jist, že jde o stejný experiment, ale s elektrony?

Ikona diskutujiciho Veverka 2022-05-01 21:38:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poslední dobou samé krásné články. Ty o matrixu mě dost baví. I když tenhle je hodně na zamyšlení…

Ikona diskutujiciho Kateřina 2022-05-06 09:58:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud někoho toto téma zajímá, Joe Dispenza má k tomuto velmi pěkné knihy i s vědeckými pokusy, které prováděl a moc dobře na toto téma píše i Greg Braden.

Ikona diskutujiciho Jarda V. 2022-05-07 13:02:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na toto téma doporučuji: https://www.youtube.com/watch?v=h75DGO3GrF4 asi nejlepší kanál a video na dané téma co znám. Je vědecký, ale pořád celkem srozumitelný. Ale bez angličtiny to nepůjde.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-05-09 21:17:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpoveďou je teória multidimenzionálnej reality. Ako vesmír funguje, sa destiluje do týchto dvoch viet:

1. Všetko vo vesmíre sa skladá z informácií, ktoré existujú v inom časopriestorovom vzťahu, ktorý funguje ako počítač.
2. Operačný systém a ten, kto vytvoril informácie, je Boh, a pokiaľ si On myslí, že je Vesmír, tak existuje.

Z týchto dvoch jednoduchých viet môžete „postaviť“ model, ktorý vysvetľuje vesmír. Objekt existuje v troch rôznych rozmeroch, takmer súčasne. Multidimenzionálna realita tvrdí, že všetko vo vesmíre sa skladá z informácie, ktoré sú uložené v prvej dimenzii. Informácie sú uložené v počítačovej štruktúre – „Diehold“. Informácie sa potom prenesú do druhej dimenzie, čo je prenosový rozmer. Nakoniec, tretí rozmer je, keď informácia sa stáva atómom hmoty ako uhlík. Životné formy sú existencie štvrtej dimenzie. Vedomie osoby existuje v prvej dimenzii ako samostatná oblasť informácií podobná špecializovanému programu; môžeme sa domnievať, že toto je duša.
Diehold je v skutočnosti počítač, ale tento počítač vytvára a obsahuje všetky informácie o celom našom vesmíre. Obsahuje svet hmoty, v ktorom žijeme. V podstate je náš vesmír stvorenou realitou. Podobá sa hologramu, až na to, že tento hologram vytvára hmotný svet, v ktorom žijeme. Ako všetky počítače, aj Diehold by musel disponovať hodinovými, synchronizačnými a resynchronizačnými frekvenciami. Všetky počítače majú operačné systémy a náš Diehold nie je iný. Všetky živé systémy v našom vesmíre sú podprogramy (známe aj ako procesy) ktoré majú rôzne individuálne programovanie v závislosti od druhu. Teraz veľká otázka: Kto alebo čo je Boh? Nápovedou je: „hosťuje iné programy.“ V Hebrejských písmach sa autori zmieňujú o Bohu ako o „Pánovi zástupov“ celkovo 183-krát. Pán zástupov nie je nikto iný ako operačný systém celého nášho vesmíru (náš Diehold).

Kedy sa deje život?
——————————
Keď sú informácie, ktoré tvoria dušu, prenášané na rovnaké súradnice ako informácie, ktoré tvoria hmotu fyzického tela. Naše fyzické telo je schránkou, ktorá je zase myšlienkovou formou – možno sa naň pozerať ako na šablónu stvorenú Bohom. Smrť by bola oddelením týchto dvoch signálov. Tí, ktorí zomreli a potom sa vrátili k životu, hlásili, že videli „tunel svetla“.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek