Kvůli geneticky upraveným potravinám lidstvo zdegeneruje už v 21. století (1/2)

29.11.2014 v Prevence 36

3 ROKY STARÉ, ALE V TOMTO SVĚTLE ZAČNETE CHÁPAT ZDRAVOTNÍ SOUVISLOSTI!!!

P.S. BABIŠOVI TO NEPOSÍLEJTE, TEN TO DOBŘE VÍ…

Geneticky modifikované potraviny (GMO) a Monsanto – 1. díl

Kvůli geneticky upraveným potravinám lidstvo zdegeneruje už v tomto našem 21. století.
Toto zásadní téma, které se týká nás všech, je hodné pozornosti. Nejen celosvětová populace, ale i naše česká nemá ponětí, o čem to vůbec je, pokud se mluví o geneticky upravených potravinách. Mnozí se mylně domnívají, že se jedná o podstatné zvýšení jejich kvality a tím i jejich zvýšený vliv na prodloužení délky věku lidského života a též i jeho kvality.


O důsledcích GM potravin na naše zdraví.

Už v tomto století ztratí většina lidských párů na naší zemi schopnost mít děti. Děti těch, jimž se to podaří, budou mentálně zaostalé.
Ruští vědci provedli experiment dokazující, že hlavním principem účinku geneticky upravené produkce (GM) je „zákaz plození“ pro další generace savců.
Tento účinek od GM výrobků požaduje zakladatel Microsoftu Bill Gates, který zahájil tento „boj proti růstu světové populace“. Tak komunita miliardářů dnes hází na Afričany a asijské země GM „bomby“ maskované dobročinnými úmysly. Ale i v dnešní Moskvě, kde je prodej takových transgenetických produktů zakázaný státem, snadno koupíte 20% místních a 35% dovážených geneticky upravených produktů.

Počátkem devadesátých let sužovala Nikaraguu, Mexiko a Filipíny děsivá zvláštní epidemie, že mladé a zdravé ženy přicházely o plod během druhého a třetího trimestru těhotenství. Všechny další pokusy o graviditu měly stejné následky – následné neplodnosti. Všichni lékaři byli z toho úplně bezradní. I současným vědcům trvalo dost dlouho, než nakonec objevili zdroj. Jediným společným jmenovatelem ve všech případech byla účast těchto žen na hromadné vakcinaci proti tetanu, která byla realizována pod kontrolou WHO, tj. Světové zdravotnické org anizace financované Rockefellerovým fondem.


Upřímnost takového záměru lze jen stěží zpochybnit. Římsko-katolická organizace Comite Pro Vida se sídlem v Mexiku se přesto rozhodla nechat ampule s vakcínou otestovat a pak vyšlo najevo něco hrozného. Roztok obsahoval lidský chorionicky gonadotropin (HCG), přirozený hormon potřebný k udržení těhotenství. Jak se ale mohl stát součásti očkovací látky? Další analýza znamenala pro celou vědu šok: Ukázalo se, že kombinace agens tetanu s HCG stimuluje tvorbu protilátky, která později udělá ženy neschopnými odnosit dítě. Jinými slovy tato vakcína představovala SKRYTOU FORMU INTER RUPCE.

Když bylo spiknutí miliardáře Davida Rockefellera a WHO odhaleno, pokračovalo se v započaté činnosti pomoci GM. Už za dva roky se stejná situace opakovala v Zimbabve a Guineji. Tentokrát si to vytrpěly ženy, které měly rády konzervovanou kukuřici. Naproti všem očekáváním žádné testy neodhalily život ohrožující komponenty a taktéž množství konzervačních prostředků vyhovovalo platné normě.

S prvním podezřením ohledně bioterorizmu a destruktivního vlivu transgenetických substancí na lidi přišel toxikolog z Jihoafrické univerzity. Epidemie neplodnosti v rozvojových zemích přece nespadla jen tak z modrého nebe. Bill Gates jeden z nejbohatších lidí na naši planetě s image šlechetného lidumila je zapojen do řešení globálních zdravotních problémů. Bojuje s nedostatkem potravin a chudobou v Africe a k podpoře tohoto zápasu potřebuje miliardy dolarů. Nedávno otevřeně prohlásil, že cílem jeho dobročinnosti je REDUKCE planetární populace – především v zemích třetího světa.

„Je veřejným tajemstvím, že se světoví magnáti, zejména z USA, Japonska, Kanady a EU obávají o nedostatek přírodních zdrojů“, vysvětluje doktorka sociologie Irina Aliverova. Organizace spojených národů v oficiálním dokumentu dělí světovou populaci do tří hlavních skupin: „zlatou miliardu“, pak střední skupinu, která nemá dostatečné přírodní zdroje a „výpomocnou“ skupinu reprezentovanou obyvatelstvem rozvojových zemí, včetně Ruska. Této poslední kategorie by se rádi zbavili, jako plevele. Vždyť ona prezentuje téměř PĚT MILIARD světové populace.

Jeden mechanizmu hrůzného záměru Gatese a Rockefellera, který aktivně podporuje vláda USA, odhalil celému světu Epicyte Mitch Hein, prezident biotechnické společnosti. Sdělil, že ženám s ojedinělou kondicí imunitní neplodnosti, byly odebrány jisté protilátky. Tyto byly následně izolovány a metodou genetického inženýrství vloženy do genomu běžných kukuřičných semen dodávaných do zemí třetího světa. Z toho vyplynulo, že Afričané zaseli do svých polí vražednou geneticky upravenou kukuřici – s vloženou skrytou antikoncepci. Hein tak objasnil, co se stane lidem, kteří takovou kukuřici snědli: zmíněné protilátky zpravidla přilnou k povrchu spermatu, přilepí se na ně a udělají je tak těžkým, že se nemůže pohybovat.

Pozor! V Rusku je na jedné straně pěstování GM potravin zakázáno, ale spotřeba potravin z pěti transgenetických kultur je povolena. Řepa, dále v Evropě je zakázána kukuřice 810, sója, brambory a rýže. Oficiální závěr ohledně zhoubných účinků GM na lidí prostě vůbec neexistuje. Moskevský Koltsovův institut biologie a Národní sdružení pro genetickou bezpečnost provedly nezávislý experiment: po celý rok krmili transgenetickou sójou křečky. Stejná sója dodávaná z Holandska jako GM prostá je v Rusku používána ke krmení skotu. Táto sama sója je povolená i pro lidskou spotřebu. Dnes je už jasné, jaké mohou být toho důsledky: hlodavci vykazovali zpožděný růst a vývoj, dále seriozní pokles reprodukční funkce a v KONEČNÉM DŮSLEDKU NESCHOPNOST ZPLODIT TŘETÍ GENERACI.

Tato „neplodnost v třetí generací zvířat chovaných na GM produktech znamená, že příroda nechává tento druh zaniknout a nedopustí, aby se dále množil“ sděluje nám Alexandr Baranov z Biologického institutu. Jinými slovy GM potraviny vedou nás do slepé uličky a k degradací druhů. Během tohoto výzkumu jsme odhalili ještě další zajímavý zvláštní fenomén: Takovým zvířatům začínají růst chlupy v ústní dutině!

Tak si světová věda ověřila jakou mutaci způsobila GM potrava, že z transgenetických plodin se mohou vyvinout toxické proteiny i další různé mutace. Teď pozor: Dnes už žádný vědec nebude souhlasit s pouhými předpověďmi o tom, jak se asi uměle vložený rostlinný gen zachová v chromozomu (část buněčného jádra, která je držitelem genetiky). Možná že i ženy o tři generace pozdějí budou rodit děti s chlupatými ústy, teda stejné, jako ti křečci. Nebo nebudou vůbec schopny otěhotnět. Možná i to je důvod, proč se ruští i jiní producenti transgenetických produktů obávají označovat tyto výrobky jako GM a dávají přednost placení vysokých pokut za porušení zákona. Jiný způsob k rozpoznání GM produktů neexistuje.

Dále je potřeba vzít na vědomí, že tento hrůzný pekelný stroj Billa Gatese už skutečně dosáhl i do Ruska. Protože i tam rok od roku roste počet neplodných párů. V současné době tam nemůže mít dětí už na pět milionů lidských párů.

Někdo věří tomu, že vědci se obávají dělat pokusy na lidech. Ale ve skutečnosti každý, kdo dnes vejde do obchodu s potravinami, aby si tam něco koupil, stává se pokusným králíkem proti své vůli. Proto ruská Akademie věd navrhla zavést moratorium na všechny GM produkty, pokud nebude zcela bezpečně prokázaná jejich bezpečnost. Ale bohužel, pokusy vědců přesvědčit pracovníky státní správy byly úplně zbytečné. Tak vysoko zřejmě nedosáhly.

Dále žádné nové řešení nezůstane definitivně stát v současné době: Fond Billa a Molindy Gatese už připravuje další novou GM bombu: Transgenetickou „zlatou rýži“, o níž je už ověřeno, že způsobuje cysty ve vejcovodech. A jak jinak, zas je to ukryto za zástěrkou dobročinných úmyslů. Že prý tato rýže údajně doplňuje vitamin A a železo v těle. Nakonec čemu bychom se divili? – Vždyť Bill Gates nedávno na konferenci v Long Brach pronesl projev, v němž se zmínil, že už se těší na vakcínu, která pořádně zredukuje růst světové pospolitosti!

Co proti tomu dělají jiné země:

1. Indie odmítla humanitární pomoc USA ve formě produkce v hodnotě 100 milionů dolarů ročně.
2. Čína zakázala prodej GM potravin na svém vnitřním trhu, ale přesto pokračuje ve vlastním exportu.
3. GM produkty nejsou používány ve Slovinsku, v Rakousku, Řecku, Francii, Lucembursku a Velké Britanii.
4. Ve Velké Británii musí být GM výrobky označeny dokonce i na jídelních listcích v restauracích
5. Itálie nenakupuje žádná transgenetická osiva. Ještě zatím.

Zakažte geneticky manipulované potraviny

Enviromentální medicína?

Výzva AAEM deklaruje, že „vysokým zdravotním rizikům spojeným s GM potravinami nasvědčuje několik studií na zvířatech“. Působí neplodnost, problémy s imunitou, zrychlené stárnutí, změny v distribuci inzulínu, degenerativní změny na podstatných orgánech a gastrointestinálním systému. Zpráva uzavírá: „Vztah mezi GM potravinami a negativními dopady na zdraví není náhodný. Podle všech vědeckých kritérií je tyto potraviny přímo vyvolávají.“ „Řada studií na zvířatech potvrdila přímou spojitost mezi GM potravinami a onemocněními.“

Stravu bez GM předepisuje stále více lékařů. Dr. Amy Dean, specialistka na interní medicínu v Michiganu a členka komise AAEM, říká: „Všem důrazně doporučuji aby jedli výhradně nemodifikovanou potravu.“ John Boyles, specialista na alergie z Ohia říká: „Testy na alergii vůči sóji jsem dělal vždy, ale teď, když je většina geneticky modifikovaná, je tak nebezpečná, že radím lidem aby ji vůbec nejedli.“

Dr. Jennifer Armstrong, presidentka AAEM, říká: „Lékaři pravděpodobně pozorují účinky na svých pacientech, ale neví, jak se jich správně ptát.“

Ještě o krok dále jde světoznámý biolog Pushpa M. Bhargava. Po studiu více než 600 článků ve vědeckých časopisech dospěl k závěru, že geneticky modifikované organismy významně přispívají k silnému zhoršení zdraví Američanů.

Velké riziko pro těhotně ženy a kojence

Biolog David Schubert ze Salk Institute varuje: „V populaci budou s největší pravděpodobností nejvíc nepříznivě postiženy toxiny a dalšími zažívacími problémy v důsledku konzumace GM potravin děti. „Děti se staly pokusnými zvířaty bez adekvátních studií,“ říká.[2]

Současné zkušenosti s pokusnými zvířaty krmenými GM potravinami jsou děsivé. Většina mláďat samiček krys krmených GM sójou umírala do 3 týdnů, zatímco v kontrolní skupině, krmené přirozenou sójou, pošlo jen 10% mláďat.[3] Mláďata krmená GM sójou byla menší a později měla problémy s oplodněním.[4]

Když byla samci krys zkrmována GM sója, změnila jejich varlata barvu z normální růžové na tmavě modrou.[5] U mladých myší krmených GM sójou došlo ke změnám spermatu.[6] Embrya myší u rodičů krmených GM vykazují významné změny v DNA.[7] Studie vyžádaná rakouskou vládou ukázala, že myši krmené GM kukuřicí měly méně mláďat, která byla menší než normálně.[8]

Problémy s reprodukcí postihují rovněž hovězí dobytek. Výzkum v indickém státě Haryana ukázal, že problémy měla většina buvolů krmených semeny GM bavlny. Šlo o předčasné porody, zmetání, neplodnost a pokles dělohy. Mnoho telat uhynulo. V Už asi dva tucty farmářů v USA oznámily, že po zkrmování jistého druhu GM kukuřice přišlo o plodnost tisíce prasat. Některé prasnice vykazovaly falešnou březost, jiné porodily jen vaky s vodou. Po krmení stejným krmivem přišel o plodnost i hovězí dobytek.[9]

Počet dětí s nízkou porodní váhou, neplodnost a kojenecká úmrtnost stoupá i v americké populaci.

Plodiny produkující toxiny
Poznámka: taková dokonalá rajčata, jedno jak druhé, kupuji v místním Otrokovickém supermaketu. Ta dokonalost mě děsí – to přece nemůže být dílo přírody. Podle prodavačů nejsou určitě GM, ale ze Španělska (red).

Dá se tedy říci, že pokud sníte geneticky modifikované rajče, tak jíte i kus ryby. U oleje z řepky olejky je to zase kousek krysy. Když se na to podíváte z tohoto pohledu, tak to vypadá trochu nechutně, nemyslíte? Pokud byste chtěli ochutnat geneticky upravené rajče, tak máte v Evropě smůlu, protože zde není povoleno. V USA jej ochutnat můžete, stačí najít obchod se zeleninou a hledat na popiscích k zelenině značku GM, kterou geneticky upravené potraviny musí být označeny. V Evropě jsou povoleny zatím jen tři geneticky upravené potraviny: sója, kukuřice a řepka olejka. Pokud koupíte produkt vyroben z geneticky upravených rostlin , tak musí být označen opět značkou GM. Jestli máte strach, že byste si smažili řízky na oleji, ve kterém je obsažena krysa, tak pozorně čtěte obaly.

GM kukuřice a bavlna jsou pozměněny tak, aby v každé buňce produkovaly vlastní vestavěný pesticid. To hubí škodlivý hmyz. Biotechnické společnosti prohlašují, že pesticid Bt – získávaný z půdní bakterie Bacillus thuringiensis – má dlouhou historii bezpečného užívání. K přirozené kontrole nad hmyzem jej už po léta ve formě postřiků používají i bio-farmáři. Genetičtí inženýři tedy vložili Bt geny do kukuřice a bavlny, aby se rostliny chránily samy.

BT toxin produkovaný v GM rostlinách má však tisíckrát vyšší koncentraci než BT postřiky a tedy mnohem jedovatější.[10] Má všechny vlastnosti alergenu, a na rozdíl od postřiku se z rostliny nedá smýt.

Studie dále potvrzují, že škodí i méně toxický postřik. Po leteckém rozptýlení k vyhubení potravinových molů na pacifickém severozápadě, oznámilo asi 500 lidí alergii či příznaky podobné chřipce. Někteří museli vyhledat pohotovost.[11, 12]

Stejné příznaky nyní mají indičtí rolníci pracující s Bt bavlnou.[13]
„V souvislosti s pěstováním Bt bavlny přibylo tento rok velké množství lidí s kožním onemocněním.“[14]

GMO vyvolávají imunitní reakce

AAEM tvrdí: „Mnohé studie na zvířatech ukazují významnou deregulaci imunity, včetně zvýšení cytokinů souvisejících s astma, alergiemi a záněty“ – všeho, co je v USA na vzestupu.

Podle Dr. Arpada Pusztala, experta na bezpečnost GM potravin, jsou změny imunity u zvířat krmených GM krmivy „předmětem stálých studií“.[15] Významné změny imunitního systému u krys krmených Bt kukuřicí vykázal i vlastní výzkum firmy Monsanto.[16] Imunitní reakci na Bt kukuřici u myší potvrdila i studie italské vlády z roku 2008.[17]


GM sója i kukuřice obsahují dva nové proteiny s vlastnostmi alergenu.[18] GM sója obsahuje více než sedminásobek inhibitoru trypsinu – známého sójového alergenu.[19] Kožní testy prokázaly, že mnozí lidé reagují na výtažek z GM sóji, zatímco na přírodní nikoli.[20] Brzy po zavedení GM sóji do Velké Británie alergie na sóju prudce stoupla o 50%. Rovněž americká epidemie potravinových alergií a astmatu může být způsobena genetickou manipulací.

Úhyn velkého množství zvířat

V Indii po sklizni zvířata spásají zbytky bavlníků. Ale poté, co je pastýři nechali pást ovce na plantážích s Bt bavlny, tisíce zvířat uhynulo. Pitvy ukázaly prudké záněty, černé skvrny ve střevech a játrech a rozšířené žlučovody. Podle výzkumníků: „… předběžné nálezy silně naznačují, že úhyn ovcí způsobila otrava … s největší pravděpodobností Bt toxinem.“[21] Podle následné menší studie provedené Deccan Development Society, všechny ovce pasené na BT rostlinách bavlny do 30 dnů uhynuly. Ty, které spásaly zbytky přirozených bavlníků, zůstaly zdravé.

Ve vesničce v Andhra Pradesh pásli buvoly na bavlníkových rostlinách bez problémů po 8 let. 3.ledna 2008 buvoli poprvé spásali BT bavlník. Následující den všichni onemocněli a do 3 dnů uhynuli.[22]

Bt kukuřice také zřejmě může za úhyn krav v Německu a koní, vodních buvolů a kuřat na Filipínách.[23]

Při laboratorních studiích uhynulo dvakrát více kuřat krmených „Liberty Link“; 7 z 20 krys krmených GM rajčaty dostalo krvácení do žaludku, dalších 7 ze 40 uhynulo do dvou týdnů. [24] Podle předního francouzského toxikologa G. E. Seraliniho přinesla důkazy o otravě orgánů krys krmených Bt kukuřicí i vlastní studie Monsanto.[25]

To nejhorší z GMO zůstává v nás

Dosud jediná provedená studie odhalila patrně nejnebezpečnější problémem z GM potravin u lidí. Gen vložený do GM sóji se přenáší do DNA bakterií žijících v našich střevech, a nadále působí. To znamená, že se přímo v našem těle mohou tvořit potenciálně škodlivé GM proteiny ještě dlouho poté, co GMO přestaneme jíst. Jinak řečeno: jestliže sníme jediný lupínek vyrobený z Bt kukuřice, mohou střevní bakterie přeměnit naše trávicí systémy na živé továrny na pesticidy, možná až do konce života.

Co se týče důkazů o přenášení genu prezentovaných na lékařských konferencích mimo USA, lékaři často uvádějí, že mezi jejich pacienty došlo v posledním desetiletí k obrovskému nárůstu gastrointestinálních problémů. Střevní flóru severoameričanů tedy GM potraviny možná už kolonizují. Varování vědců ze státních agentur jsou ignorována a popírána.
Vědci z FDA (Food and Drug Administration) před těmito problémy varovali již počátkem devadesátých let. Podle dokumentů poskytnutých právníky se vědci pracující pro tuto agenturu už tehdy shodli v tom, že GM potraviny jsou škodlivé už z podstaty; mohou vyvolávat těžko zjistitelné alergie, vytvářet jedy, genové přenosy do střevních bakterií, působit nové nemoci a nutriční komplikace. Naléhali na nadřízené, aby požadovali přísné dlouhodobé testy.[27] Bílý dům však agentuře nařídil, aby biotechnologii propagovala. FDA na tento politický nátlak odpověděla vytvořením GMO politiky, jímž pověřila bývalého obhájce firmy Monsanto, Michaela Taylora. Tato dodnes sledovaná linie úporně popírá všechny poznatky a obavy vědců a prohlašuje, že žádné bezpečnostní studie o GMO nejsou potřebné. Určení, zda jsou jejich potraviny bezpečné, je plně na Monsanto a jiných biotech společnostech. (Taylor se později stal vicepresidentem firmy Monsanto.)

Nebezpečně málo výzkumu; nepostižitelné choroby

AAEM tvrdí: „Nedostatečně testované GM potraviny představují významné zdravotní riziko.“ Nebyla publikována žádná klinická zkouška GMO na lidech. V přehledu vědecké literatury z roku 2007 „O možných toxických účincích či zdravotním riziku GM rostlin“ se konstatuje, že „údajů z pokusů je mizivé množství.“ Autor uzavírá přehled otázkou: „Kde je vědecký důkaz o tom, že GM rostliny, či potraviny, jsou toxikologicky bezpečné, jak tvrdí biotechnologické společnosti?“[28]

Dr. Schubert míní: „Pokud budou problémy, pravděpodobně se to nikdy nedozvíme, protože příčina nebude vysledovatelná a mnoho nemocí se dlouhodobě vyvíjí.“ Kdyby GMO vyvolávaly okamžité a akutní symptomy s jednoznačnou vizitkou, možná bychom měli šanci.

Přesně to se stalo během epidemie v USA koncem 80. let. Nemoc, která způsobovala jen jednu měřitelnou změnu v krvi, byla rychlá a smrticí – přesto trvalo více než 4 roky, než byla příčina epidemie identifikována. Mezitím zabila asi 100 lidí, přičemž onemocnělo nebo bylo trvale postiženo 5 – 10 000 lidí. Příčinou byl genetickou úpravou získávaný potravní doplněk l-tryptophan.

Jestli jiné GM potraviny přispívají k vzestupu autizmu, obezity, diabetu, astmatu, rakoviny, srdečních onemocnění, alergií, reprodukčních nebo jakýchkoli jiných běžných zdravotních problémů, se možná nikdy nedozvíme. Ale jelikož natolik rozsáhlými problémy trpí zvířata krmená GM, mohli by citlivější lidé reagovat na GM mnoha symptomy. Výmluvný je zejména fakt, že se v prvních 9 letech po širokém zavedení GM osiv (v roce 1996) počet lidí trpících třemi či více chronickými onemocněními takřka zdvojnásobil, ze 7% na 13%.[30]

Za účelem zjištění skutečné škodlivosti GMO vyzývá AAEM své „členy, lékařské společenství a nezávislé vědecké společenství, k shromažďování důkazů a studii případů potenciálně spjatých s vlivem GM potravin na zdraví, započetí epidemiologického výzkumu za účelem zjištění vlivu GM potravin na lidské zdraví, a zavedení spolehlivých metod zjišťování vlivu GM potravin na lidské zdraví“.

Lidé by ovšem neměli čekat na výsledky a raději se řídit radou lékařů, aby se GM potravinám vyhýbali. Neměli bychom konzumovat nic, co je odvozeno ze sóji nebo kukuřice, oleje z bavlníkových semen a řepky či cukru z cukrovky, pokud to není zřetelně označeno jako organické nebo „neobsahuje GMO“. Kapesního Průvodce nakupováním bez GMO, který sestavil Institut pro bezpečné technologie a Centrum pro bezpečnost potravin, lze najít na adrese www.responsibletechnology.org

K dispozici jsou obchody s nepančovanými přirozeným způsobem pěstovanými potravinami a informace v ordinacích lékařů.

Když si začne vybírat potraviny bez GMO už jen malé procento lidí, potravinářský průmysl v USA pravděpodobně odpoví tak jako v Evropě – (téměř) všechny GM přísady z potravin zmizely. Doporučení AAEM nekonzumovat GMO může znamenat přelom v americké potravinové nabídce.


Jeffrey M. Smith
Executive Director
Institute for Responsible Technology
www.healthiereating.org
Dr. Amy L. Dean, D.O.
Public Relations Chairhttp
Member, Board of Directors
American Academy of Environmental Medicine

Kam dál:

Otevřít rubriku ZDRAVÍ: ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihy! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

.

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho sp 2014-11-29 10:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pán Blbiš je bude ve svém agrofertu pěstovat ve velkém, vždyť je to přeci skvělý byznys.

Ikona diskutujiciho Petr 2014-11-29 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

však GMO bylo i v sipmpsnech, kde ho Líze předvedl záporňák Levák bob.. už nevík který to byl díl ale jisté poselství tam bylo 🙂

Ikona diskutujiciho Martin Martin 2014-11-29 11:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano s Babišem jsme to opravdu vyhráli :D

Ikona diskutujiciho Alue 2014-11-29 11:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Já si vybavuji díl o TOMACO. Kdy Homer radiací zkřížil rajče s tabákem…. Byl to celkem brutální díl.

Ikona diskutujiciho asdf 2014-11-29 12:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to jsou hrozný hnoje.

Ikona diskutujiciho Míra 2014-11-29 14:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím,

Ikona diskutujiciho sp 2014-11-29 14:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:On je hlavně pro to, aby vydělával. Pěstování řepky mu také nedělá problém, přestože je to hnus a zlodějna. Myslím, že v ČR se už pěstuje GMO řepka.

Ikona diskutujiciho Alue 2014-11-29 14:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: hahaha, dobrá komedie. Má to na svědomí, ale v televizi bude před ovčany předstírat, jak mu jde o jejich blaho :D

Ikona diskutujiciho Naty 2014-11-29 15:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To by mě tedy zajímalo jak je to s tím novým očkováním proti rakovině děložního čípku… Teď se o tom s mámou celkem hádáme, já to nechci a ona pořád jak se to nepozná včas apod… Ale zase mám strach že bych jí mohla dostat (rakovinu…

Ikona diskutujiciho Martin Martin 2014-11-29 15:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Řepka místo oliv?

Ikona diskutujiciho Alue 2014-11-29 16:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Ale na netu myslím pořád jsou k dohledání dokumenty o tom, jak dívky po tomto očkování umíraly a dostávaly právě tuto nemoc. (ještě před rokem dvěma tam byly) Když je najdeš, mohla bys jí to podstrčit. Ať si to přečte sama, když ti nevěří.

Ikona diskutujiciho aaa 2014-11-29 18:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak potom prečo sme ich ku nám pustili?

Ikona diskutujiciho sp 2014-11-29 20:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]:Protože podplátili politiky a ti jim to dovolili.

Ikona diskutujiciho Luz 2014-11-29 22:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Rakovina děložního čípku je na rozdíl od jiných typů rakoviny přenosná viry přes pohlavní styk, chránit se proti ní dá stejně jako před jinými pohlavními nemocemi. Média to prezentují, jako že ji může chytit kdokoli jen tak z ničeho. Ake kdo je monogamní a má i věrného partnera (což by myslím mělo být normální), ji dostat  nemůže! Takže toto bys taky mohla mámě zkusit vysvětlit.

Ikona diskutujiciho Alue 2014-11-29 22:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Na to proti čemu cervarix očkuje, se dají nasadit MMS, KS a homeopatika. To jen tak mimochodem. Takže když člověk přemýšlí a zajímá se o své zdraví, absolutně z toho nemusí mít strach.

Ikona diskutujiciho vika 2014-11-30 07:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Před touto vakcínou speciálně varovala prof. Strunecká (jak napsala Dobu jedovou atd.), že je naprosto nevyzkoušená a neví se do budoucna, co to všechno způsobí. Mrtvých holek už je spousta… Tato paní tomu opravdu rozumí, takže bych to nepodceňovala, na youtube jsou s ní i videa, tak to mamce pusť.Držím palce, já bych si to píchnout nedala.

Ikona diskutujiciho sv. 2014-11-30 10:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Naty, pořiď mámě k Vánocům knihu – je to od Dr. Elekové jmenuje se očkování, má to 2 díly. Kup třeba první díl, stojí kolem 80kč. Dozvíte se tam obě dvě spoustu dat ohledně očkování.

Ikona diskutujiciho sv. 2014-11-30 10:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Drřím Ti pěsti! Je to TVOJE tělo, TVOJE zdraví, ne mámino. I když to mamina mysli asi dobře, jak jinak. V klidu ji to vysvětli. Tu máš odkaz na 1 díl, mají tam oba. 78kč/1ks.

Ikona diskutujiciho sv. 2014-11-30 10:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

k té řepce tu – taky mám pocit že se tu jede GMO řepka možná jen místy, Člověk to pozná pocitem i z dálky.

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2014-11-30 12:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Minulý rok na jaře jsem mluvil s paní, co má manžela včelaře a u domu měli pole rozkvetlé řepky. Divila se tomu, proč jejich včely na tu řepku nelétají jako dřívější roky. Hned mi došlo, že by to mohlo být GMO, a podle toho, co se dozvídám dál, tak to sedí. Včely GMO od přirozených plodin poznají. Kdyby takový čuch měli i lidé, tak by si to geneticky modifikované svinstvo nikdo snad nedovolil vynést z laboratoří ven.

Ikona diskutujiciho Alue 2014-11-30 13:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Včela není blbá, řídí se na rozdíl od některých lidí moudrostí přírody 🙂

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2014-11-30 13:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Tož si vzít z těch včel příklad 🙂 Občas si zkouším kyvadlem, jak mi některé jídlo sedne než ho sním, tak se dá testovat i s dotazem na GMO. Možná by stálo za to vytáhnout kyvadlo i v potrvinovém marketu a testovat to přímo tam 🙂

Ikona diskutujiciho avenes 2014-11-30 15:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A když je třeba na Lukaně slunečnicovém oleji uvedené, že není z GMO surovin, znamená to, že ostatní oleje jsou? I když GM slunečnice není dovolená?

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2014-11-30 15:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejaké to GMO a monsanto je už pomaly skoro všade. V rakúsku na poli som videl starú plechovku s nápisom Monsanto herbicide. Rozšírenie GMO repky je len otázkou času. Je to nezastaviteľný byznis bohatých Babiš-ovcov, povedia vám že GMO je neškodné, že bez neho nastane vo svete hladomor, spravia tomu dobrú reklamu a ľudia to budú kupovať. Sú také tyčinky sojový suk, na obale jednej som videl nápis že je bez konzervantov a umelých farbív a označenie že by bola GMO som si nevšimol. Je možné že by mohla byť GMO a že to tam neni napísané?

Ikona diskutujiciho Alue 2014-11-30 15:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: Včely nevim, ale lidi budou GMO. :D

Ikona diskutujiciho Luz 2014-11-30 16:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[24]:  Zřejmě to nebude ve všech, ale není to zaručené, pokud tam výslovně není napsané, že to GMO není. Ze slunečnicových olejů to tam má napsané Vegetol a Lukana, nevím, jestli i nějaké jiné značky.

Ikona diskutujiciho Kač 2014-11-30 16:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: Ještě Majola by měla být nezávadná 🙂

Ikona diskutujiciho aaa 2014-11-30 19:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: s Maďarskom je to inak, v Maďarsku má Monsanto tiež pobočku a celkom výkonnú – tržby za rok 2012 – 35 miliárd forintov, akurát sa tam nesmie pestovať GMO, konvenčnú kukuricu sadiť môžu, lenže všimne si niekto, či občas nevysadia aj GMO? No raz si to v Maďarsku všimli a len o tom bol ten škandál,kedy sa aj u nás písalo ako v Maďarsku zaorali GMO kukuricu…nič viac, nie je to tak , že Maďari vyrazili Monsanto z krajiny a teraz majú kvôli tomu problémy…a Monsanto trpezlivo čaká na svoju príležitosť

Ikona diskutujiciho Ameline 2014-11-30 21:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: Hej, aby to nebylo něco jako tohle: http://xkcd.com/641/ (počkejte na mouseover text :D)

Ikona diskutujiciho adonajpetr 2014-12-01 21:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

AHOJ, je třeba VE SVÉM VOLNÉM ČASE  dobrovolně plánovat a rozumně se činit tak, aby naše mladá generace(rozhodující generace) byla informovaná (i o GMO) a věděla například to, že 80% pralesu je zničeno a největší korálový útes světa-bariérový útes (zásadně důležitý) možná v dalších 10 letech vymře, ikdyž je chráněný… Každý člověk tyto informace uvnitř sebe ví nebo je slyšel, jen je toho na něho mnohdy moc a nebo ho to ani trochu nezajímá a pak to ani netuší. Moc toho přestane být, až bude aktivní a zajímající se o své svědomí člověka. GMO výrazným způsobem může narušit naše propojeni a vztah k přírodě- to je můj názor a věřím, že člověk je předurčen ke koexistenci s přírodou. Velká milionová města rozhodně nejsou budoucností člověka :-), to jen pro informaci, at si vyjasníme, co v té televizi pouští za hlouposti.

Ikona diskutujiciho Karotka Saurus 2014-12-05 16:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A já vždycky přemýšlela, jak se "ti nahoře" vypořádají s přelidněním na světě. Jestli vyvolají 3. světovou nebo tak něco. Ale jak tak na to koukám, jdou na to ještě mnohem podleji a fikaněji, aby si nahrabali na svůj vlastní píseček, než jsem původně čekala 0,o Je to hnusné, jen tak se domluvit a podplatit , vzít životy jiných lidí do vlastních rukou a rozhodnout o jejich osudu. Je to hnus.

Ikona diskutujiciho W 2014-12-17 18:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Babiš se chystá pěstovat geneticky modifikované sračky ve velkém a v jeho novinách Idnes.cz (idnes.cz, mladou frontu, lidovky — všechno vlastní Babiš)

Ikona diskutujiciho W 2014-12-17 18:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Pokud nebudeš promiskuitní, tak to nedostaneš. Pokud budeš promiskuitní, tak to dostaneš i s očkováním.

Ikona diskutujiciho W 2014-12-17 18:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: Na kyvadlo bych se nespoléhal. Kyvadlo se kýve podle zákonů mechaniky a potraviny se chovají podle zákonů chemie.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek