Lectio Divina: Čtení jako potrava duše

10.12.2023 v Spiritualita 7

„Čtení je jediným prostředkem, kterým nedobrovolně, často bezmocně, vklouzneme do cizí kůže, do cizího hlasu, do duše jiného.“ – Joyce Carol Oates 
Ze všech praktik, které máme k dispozici na našich cestách duchovního probuzení, je čtení možná jednou z nejjednodušších a nejdostupnějších. Slova a myšlenky jsou všude kolem nás: ve zprávách, na mnoha webových stránkách, na streamech, na sociálních sítích, v reklamách, knihách… Ale ne každé čtení je stejně hodnotné čtení.Vezměte si například tupou konzumaci informací na povrchové úrovni. Jako žába, která vyplázne jazyk a spolkne vše, co jí přijde do cesty.
A porovnejte s tím hluboké, kontemplativní čtení. To je Lectio divina – stará tradice, vhodná i pro dnešní moderní duchovní cestu.

Lectio Divina se překládá z latiny jako „božské čtení“. Praxe vzešla ze židovského národa, později ji převzali křesťanští mniši v rané církvi. Lectio Divina je stále populární, především mezi katolíky, ale může obohatit, vyživit, zmocnit a inspirovat kohokoli. Vůbec není vázaná na systém víry (nebo její nedostatek).

Čtyři etapy Lectio Divina
K Lectio Divina lze přistupovat dvěma způsoby. První přístup je intuitivní a nestrukturovaný. Při této metodě si jednoduše vybereme knihu, která nás intuitivně přitahuje, a použijeme ji jako zdroj meditace a kontemplace.

Druhý přístup je strukturovanější a byl nastíněn kartuziánským mnichem z 12. století jménem Guigo II. V dopise (známém jako The Ladder of Monks) popsal a nastínil čtyřstupňový žebřík do nebe definovaný následujícími praktikami:
Lectio (čtení)
Meditatio (meditace)
Oratio (modlitba)
Contemplatio (rozjímání)

Prozkoumáme jak intuitivní, tak strukturovaný styl Lectio Divina.

Nejvyšším účelem Lectio Divina je znovu se spojit s vaší Duší a vaším Božstvím. Je to mocná práce s duší. Krása Lectio Divina spočívá v tom, že je to cvičení, které vám umožňuje zpomalit a účastnit se aktivní formy kontemplace, která dává Duši prostor, aby ji bylo slyšet, cítit a naslouchat.

Vhodnou knihou je například Tao Te Ťing

Nebo Moc přítomného okamžiku

Kniha nebo text, který si vyberete, je ústřední součástí vaší praxe Lectio Divina. Knihy jsou zrcadlem duše. Aktivní čtení kvalitní duchovní literatury posiluje duši.
Knihy hrají posvátnou roli v naší evoluci. Obsahují vědění a moudrost. Podnítily největší realizace, vynálezy a objevy, jaké lidstvo zná. Jsou tu pro nás v dobách nouze – mohou vrhat světlo na temná místa, provázet nás temnou nocí duše a dokonce hrát roli pečovatelsků, společníků a přátel, když všechny ostatní podpůrné systémy kolem nás selžou.

Vyberte si k tomuto účelu knihu, která promlouvá k vaší duši
Může to být tradiční moudrý text, poezie, pohádka, nebo jiná kniha, ze které chcete integrovat lekce. Může v ní figurovat fiktivní kniha, může to být příběh pro děti. Nevybírejte si k tomuto cvičení téma, které vás nebere, jen protože je to kniha populární, či doporučená. Příběh a jeho téma by vás měl vnitřně oslovovat a pro každého člověka to bude něco jiného.
Obecně bych řekla, že tím vícekrát se nad knihou dojímáte, čím více se zastavujete, zamýšlíte se nad jejím obsahem, čím více zjišťujete, že už nečtete ale jste ve své vlastní úvaze nad něčím velmi zajímavým a velmi hlubokým co jste si zrovna přečetli, tím je pro vás kniha vhodnější a lepší. Čím více vás kniha vede k zamyšlení, tím více vám dává. Správné duchovní a hluboké filozofické knihy nejsou takové, které se rychle přečtou jedním dechem, měly by vás zastavovat a přirozeně vést k rozjímání.

V eshopu Alue.cz najdete další knihy vhodné pro posílení vaší duše.
Svět za oponou – duchovní beletrie, vhodná pro mladší čtenáře.
Svítání – návod k nalezení a pěstování sebelásky, vhodná především pro mladší čtenáře.
Nebo Anděl strážný, návod pro spojení s vyšším Já a strážným anděly. Ta je vhodná pro všechny věkové ktegorie.

Pro Lectio Divina jsou vhodné také duchovní články, webové stránky. Nemusí to být pouze kniha. Vaši duši může obohatit i podcast, pokud vyberete správný zdroj a téma.

Intuitivní Lectio Divina
Typické Lectio Divina je většinou nestrukturované
a zaměřuje se na čtení jako na formu aktivní meditace, což znamená, že může nebo nemusí zahrnovat modlitbu a rozjímání.

Chcete-li cvičit intuitivní Lectio Divina, zde je několik jednoduchých tipů:
– Držte vybranou knihu v ruce, zavřete oči, pokud vám to bude příjemné, a pozorně se spojte se svým dechem.
– Až budete ukotvení a vycentrovaní, otevřete intuitivně náhodnou stránku v knize, nebo najděte pasáž, kterou jste si přidali do záložek, nebo zvýraznili ke čtení.
– Při čtení citátu, pasáže nebo stránky, postupujte pomalu a vychutnávejte si každé slovo.

Několik meditativních technik, které můžete použít při svém duchovním čtení:
– Pomalu čtěte a soustřeďte se na mezery mezi jednotlivými slovy, každou chvíli se zastavujte.
– Setrvávejte u slova nebo fráze, která vás vnitřně oslovuje, zastavte se a nechte ji ponořit se do hlubin vašeho bytí.
– Soustřeďte se současně na svůj dech a slova, která vstupují do vašeho vědomí.
– Zaměřte se nejen na slova, která čtete, ale také na své tělo, zvuky kolem vás a okolní prostředí.
– Pozorujte a meditativně prohlížejte celou stránku, nechte své oči volně klouzat po řádcích a zastavte se, když najdou konkrétní slovo nebo frázi, která „vyskočí“. Představte si, že vdechnete toto slovo nebo frázi do své bytosti a transformujete tak své vnitřní já.

– Kdykoli během své Lectio Divina byste možná rádi vyslovili intuitivní modlitbu, inspirovaní tím, co jste si přečetli (interně nebo nahlas). Například, pokud jste právě četli o hodnotě nechat věci jít, můžete se modlit: „Drahý Bože/Zdroji/Otče, prosím, pomoz mi nechat jít, důvěřovat a odevzdat se. Dovol mi, abych se z tohoto textu hluboce poučil a integroval jeho lekce. Děkuji.“
– Když se cítíte připraveni ukončit své Lectio Divina, zavřete oči, spojte se se svým dechem, vědomě zavřete knihu a pak prociťte vděčnost (pokud to ve vás zrovna rezonuje).

Strukturované Lectio Divina
1. Lectio (čtení)
Vyberte si konkrétní knihu a pasáž, která k vám promlouvá. Čtěte slova pomalu, meditativně, pečlivě a věnujte tomu tolik času, kolik potřebujete.

2. Meditatio (meditace)
Jak pomalu čtete text, všímejte si, která slova nebo fráze vás „vtahují“ nebo ve vás aktivují nějaký druh vnitřní reakce (komfortní nebo nepříjemné).
Nechte své vědomí meditovat nad těmito slovy, nechte je proniknout dovnitř a všímejte si toho, co se děje ve vaší mysli a těle.

3. Oratio (modlitba)
Po meditaci nad textem a umožnění mu proniknout dále do vašeho vědomí možná budete chtít pronést modlitbu.
Modlitba pomáhá otevřít srdce, vyzývá k milosti a usnadňuje užší spojení s vaším Božstvím.

4. Contemplatio (kontemplace)
Kontemplaci lze považovat za aktivní formu meditace – pomáhá nám získat přístup k duchovnímu vedení. Když o něčem uvažujeme – v tomto případě o úryvku z knihy – současně se tomu otevíráme a klademe reflektivní otázky.
V případě Lectio Divina se můžeme setkat například se slovem „synchronicita“ a pak tomuto slovu dovolit, aby zapadlo do našeho vědomí. Pak uvažujeme o tomto slově, jaký vztah máme k synchronicitě. Zažili jsme v poslední době nějaké pozoruhodné synchronicity? Co nám může Božství sdělovat prostřednictvím takové synchronicity?
Dalším příkladem by bylo vzít knihu o sebelásce a použít ji v našem Lectio Divina. Možná v textu narazíme na slovo „stará duše“ a z nějakého důvodu nám toto slovo vyčnívá. Potom uvažujeme o významu „staré duše“, přemýšlíme o našem vztahu k takovým slovům. Jsem stará duše? Může být duše stará? Jak to, že jsem stará duše?

Čtení je setkání s vaší duší
Lectio Divina, neboli Božské čtení, je vědomé zrcadlení našeho hlubšího poznání. Pro lidi, kteří bojují s tradičními formami meditace, je Lectio Divina vhodným způsobem, který jim pomůže ztišit mysl, otevřít své srdce a být otevřený k hlasu svého Božství. Někdy je to právě vhodná kniha, která nás tam příjemně zavede a my můžeme prožít překrásný duchovní moment a náhled, aniž bychom zápasili s klasickou meditací.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kiana 2023-12-10 05:36:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek. To jsem pár bodů (nebo něco podobného) dělala občas sama od sebe (u vybraných knih či článků a videí). Ale jen když jsem na to měla náladu a souznělo to se mnou (když nesouhlasím, tak to spíš přelítnu, jinak by mě to víc štvalo, když bych tomu dávala víc pozornosti..). I když někdy je dobrý meditovat nad tím, co mě štve (to taky výjimečně dělám, ale opět když mě to specificky zaujme). Když mě něco nezaujme, tak by toto dělat nemělo smysl (=nic dobrého by mi to nepřineslo).

Ikona diskutujiciho Will 2023-12-10 17:17:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

HA! 😀 Dělám to roky. Ale až nyní jsem se dozvěděla že to má název. 😀

Ikona diskutujiciho adri 2023-12-10 21:55:00
Ikona diskutujiciho
sipka

přesně 😀

Ikona diskutujiciho Simona 2023-12-10 17:19:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je pravda že zmíněné knihy skutečně jsou vhodné pro duchovní rozjímání. Znám Tolleho, I Ťing a četla jsem i všechny knihy od Alue. Nejhloubější hloubání u mě z jmenovaných vyvolávala kniha Anděl strážný. Je psaná opravdu skvěle a je to moje téma. Vlastně jsem ani nečetla lepší knihu o andělech. Tato je skutečně praktická a jde vidět že to psal člověk který má zkušenosti.

Ikona diskutujiciho Koblih 2023-12-10 17:20:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám rozečtenýho Zaklínače. Ale hltám ho a nezamýšlím se. To asi nebude žádný lectio divina. 🙂

Ikona diskutujiciho adri 2023-12-10 21:54:44
Ikona diskutujiciho
sipka

zaklínač je super, jsou tam takové pasáže na zamyšlení, ale moc jich není …. spíš je to žůžo dobrodrůžo, spousta kousků ze skutečné historie a pochybuju o tom (stejně tak, jako v případě tolkiena) že to napsal autor všechno sám 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-12-11 09:09:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě se radil s chytřejšími. Není možné aby měl jeden člověk takový přehled. Politika, techniky boje, dokonce ekonomie… ale super, ve výsledku je to mnohem věrnější.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek