Marie, černá Madonna, Smrt, slovanská bohyně Mara: Tato bytost skutečně existuje

24.6.2019 v Bytosti 28

Slovanská bohyně smrti Mara nebo Mora je mnohým lidem známa jen velmi okrajově, mnohým vůbec. V pohádkách vídáme tak ještě Smrtku s kosou – převládá destruktivní dojem. Přitom se jednalo o velmi významnou bohyni, která se smrtí byla spojována jen natolik, že doprovázela duše zemřelých do nového života. Ale o tom později.Kdysi dávno jsem se s jednou z jejích podob setkal osobně. A nebyl jsem sám, kdo ji viděl. Bylo to na Slovensku, v Chočských vrších nedaleko přehrady Liptovská Mara. Byla zima, sníh a já lezl dolů po skále, zatímco mí kamarádi šli po chodníku kolem skály. Byli rychlejší než já a pozorovali zdola mé lezecké pokusy. Byl mezi nimi jeden opatrný kluk, podařilo se mu přesvědčit ostatní, aby nestáli přímo pode mnou. Krátce nato se se mnou utrhl kus skály a roztříštil se přesně na místě, kde předtím stáli. Já jsem zažil zvláštní stav, že jsem viděl sám sebe shora, jak padám dolů. Když jsem se probral, zjistil jsem, že visím zachycen za malý stromek, který kousek níž ze skály vyrůstal.

Dokončil jsem šťastně svůj sestup a šli jsme si odpočinout. Sedli jsme si na zábradlí můstku, bylo krásné počasí, bílý sníh, modrá obloha. Z dálky se rychle přibližovala stará drobná paní celá v černém. Když přecházela přes můstek, pozdravili jsme ji. Krátce se zastavila, podívala se na nás, a aniž by odpověděla, pokračovala v chůzi a hodně rychle zmizela. Zděšeně jsme se na sebe podívali – ta paní neměla obličej. Mohl to být optický klam, měla na hlavě černý šátek předsazený dopředu, aby poskytl očím stín a náš zrak byl přivyklý na bílý sníh. To samé vidíte na přeexponované fotografii. Ale i tak to byl docela nepříjemný zážitek, ještě dlouho poté, kdykoliv jsem si na něj vzpomněl, přešel mi po zádech mráz. Jeden kamarád dokonce tvrdil, že viděl místo obličeje jen lebku. Vzhledem k tomu, že jsme se krátce předtím vlastně znovuzrodili, jsme všichni dodnes přesvědčeni, že jsme tenkrát potkali Smrtku.

Plynula léta, při jedné ze svých meditací jsem došel k názoru, že bych se měl smířit se smrtí, zbavit se strachu z ní. Podobný obřad dělali japonští samurajové, aby mohli lépe a neohroženěji bojovat. Vybavil jsem si dávnou vzpomínku na mé setkání s její podobou, která mne pořád děsila. Překonal jsem v sobě strach a nechuť a tuto bytost jsem k sobě přivolal. Přišla. Stejná jako tehdy. Díval jsem se přímo do temného místa, kde se nachází obličej, a řekl jsem, že se jí nebojím. Snažil jsem se opravdově procítit svou absenci strachu, představil jsem si, že je to opravdu moje poslední sekunda. Uvědomil jsem si, že smrt opravdu není konec všeho, existuje nový začátek. Zmocnil se mne povznášející pocit štěstí a míru. Strach byl pryč.

Několik dní nato jsem měl velmi živý sen, jaký se dostaví velmi zřídka. Byla válka, zřejmě 2. světová, byl jsem obyvatelem horské vesnice. Přijelo tam německé komando a začalo nás vyhánět z domů a cpát na korby nákladních aut.

Kolem mne samý křik a pláč, jen já jsem byl v klidu a usmíval se. Zastavil mě voják a houknul na mě, čemu se směju. Odvětil jsem mu, že vím, že už to budu za chvilku mít za sebou a oni se na světě budou ještě dlouho trápit. Zaslechl to velící důstojník, který si mě změřil pohledem a zeptal se: „Ty se nebojíš smrti?“ „Ne, proč bych měl?“, zněla moje odpověď. „My tě naučíme se bát“, řekl výhružně a nechal mne odvést k bazénu, který se v blízkosti nacházel. Poručil jednomu vojáku, aby si vzal kyslíkový přístroj a pomalu mě utopil. Byl jsem v klidu. Voják mě zezadu držel pod vodou a čekal, až se začnu zmítat. Byl jsem pořád beze strachu, i když mi v plicích docházel vzduch.

Vždy, když jsem si řekl, že to ukončím a vdechnu vodu, vytáhl mne nad hladinu, nechal mě nadechnout a znovu ponořil. To se opakovalo mnohokrát a já byl stále v klidu. Jen jsem si všímal, že obecenstvo, těšící se na můj zoufalý zápas o život, zklamaně odcházelo. Odešel poslední divák a já jsem věděl, že to již potápěč se mnou určitě ukončí, protože bude chtít odejít taky. Hned po ponoru jsem přestal být bezvládnou odevzdanou loutkou, otočil jsem se tváří k překvapenému vojákovi, usmál se na něj, vyndal jsem mu z pusy náustek s kyslíkem, dal si jej do svých úst a nepřítele jsem utopil. Vyšel jsem z vody a v klidu jsem odkráčel do blízkého lesa.

Sen jsem zřejmě právem mohl považovat za úspěšnou zkoušku, že jsem se smrtí vyrovnán. Druhý den jsem si při meditaci k sobě znovu přivolal onu tajemnou bytost. Zjevila se, stejná jako před tím. Poprosil jsem ji, jestli by mi mohla ukázat svůj obličej, že to už unesu. Sám jsem byl zvědavý, jak pohled na umrlčí lebku budu snášet. Jaké bylo mé překvapení, když šátek spadl a já spatřil obličej nadpozemské krásy. Tvář se usmívala a já se nemohl vynadívat. Pak bytost zmizela a už nikdy se mi ji nepodařilo přivolat.

O to víc jsem se pak snažil získat jakékoliv dostupné informace o ní. A jak zajímavé byly. Dozvěděl jsem se, že na rozdíl od ostatních ohavných bohů smrti po celém světě je slovanská bohyně jedinou krásnou. Takže obraz mé meditace se potvrdil. Dále jsem zjistil, že důvod její přítomnosti u umírajícího nebylo děsit, ale naopak přivádět duši ke světlu.

MARA – MAtka RA (Ra = zářící všeprostupující energie). Musela být velmi oblíbena a uctívána, protože si křesťanští ideologové museli dát velkou a důkladnou práci, aby stopy po ní: 1. zahladili, 2. vzpomínky na ni znepříjemnili a 3. její uctívání přetransformovali na bytost spojenou s křesťanstvím.

1. Úkol zahlazení byl proveden natolik důkladně, že se o ní prakticky neví. Až v době nedávné, s oživením tzv. panslavistických idejí, byly na světlo boží vytaženy střípky starých materiálů, většinou z ruských archívů. U nás zůstaly jen nepřímé stopy – např. slovenský kříž, součást státního znaku, je snad čirou náhodou hodně podobný starověké runě znázorňující právě Maru. Nebo se dozvíme, že Morava se původně jmenovala Marava, stejně tak řeka Morava. Na našem území žil údajně germánský (kdo to dnes posoudí?) národ Markomanů. Nezapomeňme na – tentokrát keltského? – krále Marobuda.

2. Úkol znepříjemnění byl proveden jednoduše – slovní základ Mar byl nahrazen destruktivní emoce vzbuzujícím Mor. Cítíte ten rozdíl? Mar bylo něco pohádkového – dodnes v německém Märchen, Mar tj. pohádka. Kdežto Mor je dodnes vnímán negativně ve všech jazycích – mora, úmorný, mord, Mordor atd. To je důvod, proč byla Marava nenápadně změněna na Moravu. Ztížilo se vystopování skutečnosti.

3. A kdo je onou náhradní bytostí? Budete se divit, ale je to Marie. Mariánský kult je dodnes jedním z nejsilnějších na světě. Slovník říká, že jméno Maria vzniklo odvozením z hebrejského Miriam. Mnohem pochopitelnější ale je sloučení Mara a Miriam – zákonitě vznikne Maria. Také některé starší domácké podoby jména ten původ odhalují – Mařena, Mařka. A když se vrátíme k původnímu významu Matka Ra, Ra byl nejvyšším egyptským bohem. Takže boží matka, který se rovněž často používá u Panny Marie. Atributy pro uctívání nové bytosti byly splněny.

Tady vidíme, že i bohyni smrti se dá v přeneseném významu slova zabít. V zájmu pochopení naší minulosti, odkazu dávných předků je důležité, tyto snahy přinejmenším oslabit, aby hledající člověk mohl i nalézt.

A ještě jednu zajímavost na závěr. V dnešní době se hodně mluví o čakrách (Čak = krouživá Ra = energie), které se zjednodušeně v těle starají o oběh energie. Yoga těch hlavních zná 7, jsou seřazeny od nejspodnějšího místa trupu až po temeno hlavy v jedné úsečce. Pro vyspělé bráhmany byly určeny pro rozvoj vyšších duchovních schopností dvě utajované v oblastech blízko podpaždí. Jejich propojením vzniká úsečka vytvářející s tou hlavní svislou kříž. A pokud budete chtít posilnit malé čakry očí a uší a budete se na ně soustředit a posilovat jejich činnost, vznikne druhá vodorovná úsečka a s ní i znak bohyně Mary. Umím si představit, jak se dávní vysoce duchovní jedinci se silně rozvinutými čakrami museli jevit sensibilnějším lidem – jako světelný dvojitý kříž. U souhvězdí byly taky jednotlivé hvězdy spojovány do dodnes známých obrazců. Když si u člověka odmyslíte hmotné tělo, zůstane jen to energetické, ve kterém čakry září jako velké hvězdy. Propojte je a získáte znak bohyně Mary.

napsal: Vihaj v roce 2015
původní zdroj článku: https://www.matrix-2001.cz/clanek/jak-zabit-bohyni-smrti-8118


Dovětek od Alue:

Velice cenná zkušenost a moc zajímavé poznatky, které vytáhl autor o slovanské bohyni smrti. O bytostech bez tváře jsem již párkrát slyšela, ale pokaždé to na mě udělá velký dojem. Poslední odstavec se může zdát poněkud matoucí, kdy pokládá dvojitý kříž za něco dobrého, ale není to matoucí. Když si uvědomíte, že se stále bavíme o smrti a kříž je symbol smrti. A veškerá náboženství celého světa od počátku věků až doteď slouží ďáblu. Není tedy divné, že by si bráhmani na sebe vizualizovali dvojitý kříž a ukřižovávali tak sami sebe, to je přesně to, co náboženství přece dělá. Likviduje lidi.
A to, že se dala Slovákům vlajka s dvojitým křížem jenom potvrzuje, že tady probíhají snahy likvidovat slovanské národy. Česká vlajka taky není žádná velká výhra, ale aspoň na ní není ten kříž.
Autor naprosto správně odhadl, že Marie je zástupná postava za bohyni smrti. Panenka Marie je totiž černá Madonna. Kdo uctívá panenku Marii, modlí se ke smrti.

V této souvislosti si nemůžu odpustit připomínku na velice zajímavý symbolický videoklip, kde je MADONNA (bohyně smrti) v klipu Frozen. Na začátku se dokonce vznáší ve vzduchu, aby se zdůraznilo, že je to bohyně smrti, nelidská, neživá bytost. Určitě si ho pusťte. Jsou tam i moc zajímavá slova, která prakticky popisují to, v čem člověk v Matrixu žije, jeho denní realitu.

 

Vidíš jen to, co tvé oči chtějí vidět
Jak může být život takový, jaký chceš, aby byl
Jsi zamrzlý, když tvé srdce není otevřené
Jsi tak zaujatý tím, kolik dostaneš
Plýtváš svůj čas nenávistí a lítostí
Jsi zlomený, když tvé srdce není otevřené

Mmm… kdybych mohla rozehřát Tvé srdce
Mmm… nikdy bychom se nerozdělili
Mmm… dej mi sám sebe
Mmm… Ty držíš ten klíč

 

Abychom to dlouho neobkecávali, Madonna je smrt. V tomto klipu vám to jasně řekli. Proto se umělkyně jmenuje zrovna takto. Pokud jste sledovali články týkající se symboliky ďábla a jeho moci nad tímto světem, tak moc dobře víte. A zaprodaní celosvětově úspěšní umělci mají za úkol šířit tuto energii a vyznávat tuto symboliku. Takže není divné, že si to takhle slavná hvězda přímo dá do jména a ještě se za to přestrojuje v klipu.

Andělé smrti opravdu existují a skutečně se někdy zjevují umírajícím, aby je odvedli na druhý břeh (… ale proč někdy přijdou příbuzní, jindy andělé, jindy černá smrtka? Mno, asi je to téma na dlouhé zamyšlení). A lidé, kteří si sáhnou na smrt, že s nimi mohou skutečně potkat i za života. Rozhodně to není náhoda, že lidé vykreslují a popisují smrt na celém světě stejným způsobem. Je to založeno na skutečné výpovědi svědků, kteří smrt viděli. Speciálně vás však varuji, nezkoušejte volat smrt do svých meditací a nechtějte ji vidět. Se smrtí se nikdy nelaškuje, je to dost nebezpečné. Aby si pro vás nakonec nepřišla dřív, když po ní tak toužíte.Komentáře

Ikona diskutujiciho Mikuláš Gera 2019-06-24 07:47:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Áno.

„Oni“ bojujú nie len o každé slovo, ale aj každú slabiku a hlásku.
A v tomto prípade urobili ozaj dôkladnú prácu …..

Ikona diskutujiciho pavel-))) 2019-06-24 08:09:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ty bláho doufám že se stímhle nikdy nesetkám života si hoznně vážím jestli se tohle ke mě bude snažit vecpat budu se to snažit odehnat a na co potřebují lidi smrtku která je dovede na druhou stranu vždyt duše si najde cestu sama tohle mi přijde celkem zvláštní ja si myslím že je to jedna z temných bytostí která se ty lidí snažila pořadně vyděsit

ale celkově si lidé tuto bytost stvořili sami svým vlastním strachem ze smrti zde vidíme krasně zhmotněny strach lidí tedy je to destruktivní energie kdokoliv se stým setká nepřibližuj te se k tomu v případě to obalte enegetickým bílím vajíčkem a skus te to rozpustit ale to bude asi náročný ale odpor jí zažene pokud jí potkáte berte že vás chce zabít potože lidé věří že má seznam a podle něho zabíjí lidi je to zhmotněny strach lidí

Ikona diskutujiciho Ajuška 2019-07-01 20:48:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Krasna a zajimava knizka o smrti je: Kdo se boji smrti -od Jana van Helsinga…vazne stoji za precteni,at uz je vas názor na smrt jakykkoliv-a dost mozna ho po precteni zmenite…anebo taky ne…:-) da se stahnout i na uloz to.cz a pak je ještě jedna nadherna kniha-ale mam ji zalozenou na jinem PC v praci a nepamatuji si nazev…

Ikona diskutujiciho Dan79 2019-06-24 17:54:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To mi připomnělo Babu Jagu na polský způsob :)… cz titulky stačí zapnout….
https://www.youtube.com/watch?v=uKbuFYd468w&list=PLGkjXe4p1BNHtoWRe_aDoMcidDohn3GE4&index=4&t=0s

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-24 18:45:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ostatně nosítka na mrtvoly se jmenují máry, takže to, že souvisí jméno Mára nebo Morana se smrtí není nic divného.
Každopádně to není odvozeno ze Slova MAtka RA. Tyhle ty přebírané slova razí společnost Allat-Ra. Dobře se podívejte na logo té společnosti. A jen tak mimochodem asi je náhoda, že vypadá skoro stejně jako logo pyramidy na americké dolarové bankovce.

Na území ČR se nikdy nepoužívaly slova z egyptštiny.

Existují slova, která jsou přebraná ze sanskrtu a asi není náhoda, že jeden z nejmocnějších indických bohů se jmenuje Máro – velký pokušitel a mistr iluzí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-24 18:51:41
Ikona diskutujiciho
sipka

s tím souhlasím, není logický důvod, proč by se v češtině měly přebírat nebo tvořit slova podle RA, když to naši neznali… to jsou jenom úvahy new age nadšenců, co to nemají úplně porovnané dokopy, ale není to pro mě důvod článek zcenzurovat, když je jinak zkušenost napsaná krásně

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-24 20:10:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Ty věci o RA razí tato společnost, zde mají knihy ke stažení, ze kterých to ti raziči mají.
https://allatra.tv/cs/category/knigi-anastasii-novykh

Bohužel problém je, že to logo s pyramidou již ze svých stránek stáhli. Asi je na to někdo upozornil. Bylo to jednoznačně zednářské logo velice podobné s pyramidou na jednodolarové bankovce. Takže bylo hned jasné, odkud fouká vítr.
Je to jen další ze zednářských lóži, jak šířit tu jedinou správnou víru a získávat další ovečky. Jejich videa jsou velice dobře udělané, je vidět, že mají bohaté sponzory.

Ještě loni tam to logo s pyramidou bylo…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-24 21:07:41
Ikona diskutujiciho
sipka

… mno, úplně zbytečné sledovat.

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-28 09:38:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: Popravdě řečeno je dobré aspoň vědět, o čem to je a popravdě řečeno jejich pořady jsou docela zajímavé a určitě mají něco do sebe. Ukazují zajímavé vědecké pokusy
Třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=R2drwMlLoyY
https://www.youtube.com/watch?v=ZxqQvz1akgY

Je dobré si to prohlédnout a něco se dozvědět. Jen si člověk musí dát pozor, aby tomu nepropadl…

Ikona diskutujiciho Anelie 2019-06-24 19:01:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mara, morena, morana je odvozene od slova morit, umorit.

Mimochodem knizku Allat ra jsem si koupila, protoze jsem na ni cetla skvele recenze a lituju toho. Jakkoliv me duchovni literatura bavi, tahle knizka mi prijde hodne nudna a bez zivotnich mouder v ni obsazenych se obejdu.

Jinak si nemyslim, ze morena je obdoba panenky marie. To uz spis vesna, nositelka noveho zivota (prichod jara), rekla bych.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-24 21:12:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Já ji držela v ruce a nechuť jsem pocítila už při pohledu na obálku.. tož šla do bazaru. Poslali mi to tři lidi nezávisle na sobě a nenechala jsem doma ani jeden výtisk.

Ikona diskutujiciho kalia 2019-06-24 19:53:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se v jednom snu zdálo o andělu smrti (byla to žena s tmavě hnědými nebo černými vlasy cca po lopatky, měla na sobě černé šaty a měla černá andělská křídla – zajímavé je, že myslím, že měla něco hozeného přes hlavu = taková černá kapuce/kápě). Byla ale mladá a hezká (ne nějak nadpozemsky krásná, ale hezká byla) a nebyla destruktivní.

V tom snu jsem se vrátila do historie a tam jsem něco změnila, pak jsem nasedla do loďky s tímto andělem, který mě převážel na druhý břeh a říkala mi u toho nějaký plán další inkarnace (ale tak ve stručnosti – to už si nepamatuju, co mi přesně říkala). Pak jsem se objevila v životě v budoucnosti a viděla jsem následky toho, co jsem v té minulosti změnila (jak by se lidstvo vyvinulo, kdyby se něco v minulosti změnilo).

V tom snu jsem se ničeho nebála (takže jsem si to nevymyslela na základě strachu) a do té doby jsem o ničem jako je anděl smrti neměla ponětí (že by to mohlo existovat). Poté, co se mi zdál tento sen, jsem věděla, že takovýto anděl existuje (který je černý a přitom není destruktivní, což je divné).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-06-24 21:11:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Divné..? – Smrt je přechod z jedné dimenze do druhé, nutně to tedy nemusí obsluhovat nějaký zlý ďábel (je to špatné, nebo dobré? I když je to destruktivní proces, tak ve výsledku z něj není zlo, jen změna pro tu duši), proč by si jinak lidi ,,vymýšleli“ smrtku. Odněkud to přijít muselo. Dneska máme průvodce na každý prd, proč by tedy nebyl průvodce do světa duchů. Tak i tak si ale myslím, že je to bytost velmi mocná a že kdyby si s ní někdo chtěl zahrávat, se zlou se potáže. Pořád je to přece anděl smrti.

Ikona diskutujiciho kalia 2019-06-24 21:25:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Divné se mi zdálo to, že měla černá křídla, a přeci nebyla destruktivní.

(Iveta: V tom snu jsem věděla, že se ta bytost nazývá „anděl smrti“ = a že to je anděl průvodce, s pannou marií z náboženství nic společného neměla.)

Ikona diskutujiciho Andy 2019-06-24 23:19:12
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj, přečti si tuhle knihu: https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-se-boji-smrti-110386
Je na netu volně ke stažení. doporučuji ♥

Ikona diskutujiciho kalia 2019-06-25 18:35:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Andy: zrovna tahle kniha u mě už čeká na přečtení, ale kdo-ví, kdy se k tomu dostanu..

Ikona diskutujiciho Iveta 2019-06-24 19:54:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alusko.
A co Marie Magdalena???
Co nam o ni muzes napsat?
Tusim, ze je to uz osoba – bytost uplne jineho druhu energie, ne?!?
Dekuji Ti za odpoved.

Ikona diskutujiciho kalia 2019-06-24 20:16:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco jako tato: https://i.pinimg.com/originals/a7/85/bd/a785bdb8294ae12f79c965d965a46d1b.jpg
kdyby nedělala sexy pózy, šaty jí splývaly kolem těla (sukně kratší a ne tak široká) a měla přes hlavu kapucu, pod kterou jde vidět, když se člověk podívá = zakrývala jen tak napůl ta kapuce. Křídla měla větší (hlavně do délky a zajímavý tvar). Nenosila křídla úplně rozevřená (tak trochu složená byla). I když se to snažím popsat co nejdetailněji, tak jsem se v tom snu na toho anděla moc nedívala, protože jsem tu bytost znala (asi z období mezi životy) a zajímaly mě jiné věci. Možná i něco držela v jedné ruce, ale to nevím jistě (myslím, že možná držela nějakou hůl a nebo meč).

Ikona diskutujiciho Peter 2019-08-01 16:11:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Ak sa chcete niečo dozvedieť o Márii Magdaléne, tak veľa informácií o jej živote nájdete tu: http://nikolay-levashov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
Stručne: Volali ju aj Svetlá Mária alebo Čistá Mária. Narodila sa v 11. storočí v Doline mágov v južnom Francúzsku (Okcitánia, Doline mágov dominuje hrad Montségur). Volali ju Máriou z Doliny mágov – Magdolinou – Magdalénou. Bola vedmou a neskôr aj manželkou Radomíra, ktorého v roku 1086 ukrižovali v Konštantinopole. Spolu mali dve deti – Vestu a Svetodara (posledným potomkom Svetodara bol posledný templársky veľmajster Jacques de Moley). Po jeho smrti sa vrátila do Doliny mágov kde začala šíriť učenie Radomíra, ktoré bolo učením nesmrteľných z dávneho kontinentu Daária. Nasledovníkov tohoto učenia začali volať Katarmi alebo Gójmi z Albi (Albigéncami). Oni sami sa volali rytiermi Radomíra. Nešlo o kresťanstvo, ale o kult, ktorý vyznával svetlo, slnečný kult. Myslím si, že to bolo cca 8 rokov po jej príchode do Okcitánie, ju a aj jej malú dcéru Vestu zavraždili Vatikánom najatí vrahovia. Syn Svetodar to prežil len preto, lebo Radomírov brat Radan ho po smrti Radomíra zobral na územie dnešného Španielska. Do Okcitánie sa vrátili až po smrti Svetlej Márie. Inak Radomír (jeho obraz sa zachoval na Turínskom plátne) spojený s prorokom Ježišom sa stal základom pre postavu Ježiša Krista, ktorý v kresťanstve nahradil Krista Dionýza. Predchodcom Dioníza bol Oziris (vládca sveta mŕtvych – podsvetia), manžel čiernej Izidiy (Isis), jej kult sa v uznával v kresťanstve 1. tisícročia, kresťanstve s Kristom Dionýzom. Z tej doby pochádzajú aj obrazy čiernych Madon. Príklad Čierna Panna Mária ako Pražské jezuliatko alebo Čenstochovská Panna Mária.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-06-26 09:34:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tohle mám jen jednu odpověď: Já chci žít! 😃
Něco jako „volat k sobě smrt“ by mě už z principu v životě nenapadlo, jako malá jsem nesnášela i když kamarádky vyvolávali duchy. Přijde mi to jako fakt hodně velká hloupost a nezodpovědnost, dělat něco takového z nudy – už jen z principu… přeci nebudu rušit mrtvé protože se nudím, lol. to je jako s těmi pitomými rituály z netu které se dělají před zrcadlem a ideálně ještě ve tmě, za nás to bylo hrozně populární. a už tehdy mi nějaký instinkt říkal, že je to blbě a ať to určitě nedělám.

Pamatuju si, jak mě jako malou Moranou děsila tetička, když se mi nechtělo spát. říkala, že si pro mě přijde a už čeká v poli, že jen projde zahradou a bude u mě, tak musím usnout aby usoudila, že jsem hodná holčička a nechala mě být. teta pak i schválně ťukala na okno, jakože už jde. fuj fuj fuj. tohle strašení dětí absolutně nesnáším, jako kdyby to mělo být to, po čem v klidu usnou. čerti mě jako dítě nikdy neděsili, ale Morana jo a to hodně. bála jsem se pak chodit sama na půdu(bojím se dodnes)a hlavně do té zahrady u domu:( ten program mi tam bohužel zůstal a není mi v té zahradě dodnes dobře samotné. přitom se mi tam dřív tak líbilo, je to tam krásný – ale musí tam jít někdo se mnou 😁

Jinak na českou vlajku jsem byla vždy hrdá protože je tam lev 🙂

K Madonně se nebudu ani vyjadřovat, to nemá cenu – ta je prostě jasná. nebo spíš temná, hehe.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-06-26 18:10:51
Ikona diskutujiciho
sipka

*kamarádky vyvolávalY

… pardon, občas udělám chybku z nedbalosti – měla bych to po sobě víckrát číst

Ikona diskutujiciho Ferko 2019-06-26 12:12:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Som dosť sklamaný a v zápětí aj šťastní aj zmätení Aluško, Odkedy som tu som sa dozvedel že Ježiš je podvod, Boh podvod, Panna Mária podvod, Cirkev podvod, a Smrť existuje Akože existuje niečo také ako prvotní stvoriteľ všetkého a všetkých ako všadeprítomná bytosť? Ku ktorému sa môžu ľudia obrátiť v núdzi? Alebo len Konštruktívné bytosti vesmíru? Alebo ako to vlastne mám správne pochopiť?

Ikona diskutujiciho armag 2019-06-26 14:09:25
Ikona diskutujiciho
sipka

žádný stvořitel všeho a všech neexistuje. Existují určité principy, kterými se stvoření a vesmír řídí.
Smutné je to, že určité skupiny, které z toho něco pochopily – církve – to zneužívají ve svůj prospěch.

Smrt neexistuje, protože sice hmotné tělo ukončí svou existenci, ale duše se z něj uvolní a jde zase někam jinam.
Pokud si svou duši nazatížil nějakými velkými svinstvy, tak nemusíš mít strach. Ale pokud je člověk vydřiduch – kapitalismus je založen na vykořisťování, tak takoví lidi to potom po smrti mají horší a proto se bojí. Dostanou totiž to, co dávali ostatním, když byli v hmotném těle.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-06-26 18:06:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu velmi ti doporučuji Aluščiny knížky, najdeš tam vše potřebné, všechny základy a mnohem víc 🙂 obracej se v případě potřeby na Konstruktivní Sílu Vesmíru(je tu o tom HROMADA článků) a svého anděla, mně pomohli vždycky a oni jsou to jediné, co potřebuješ. Také se prosím nauč jak se správně modlit, pokud to neumíš(https://aluska.org/jakou-podobu-by-mela-mit-spravna-modlitba/).

Existuje spoustu velice vysoce postavených konstruktivních bytostí, které řídí konkrétní věci a dohlížejí na konkrétní planety, principy a cokoliv jim je svěřeného. To můžeš brát jako svého stvořitele, pokud potřebuješ pocit, že je někdo „nad tebou“ kdo hlídá – protože i lidé byli stvořeni těmito „vrchními konstruktéry“, to oni jsou našimi stvořiteli. Ve Vesmíru nic nemá začátek ani konec, pouze zde v Matrixu je čas lineární a my jsme na to naučeni, proto nechápeme, jak je možné, že základní principy podle kterých byl stvořen Vesmír a vše živé tu jsou odjakživa a nemají začátek ani konec, nemají stvořitele. Neřekla bych, že my lidé zde potřebujeme vědět více, stejně bychom to našimi nyní omezenými mozečky nepobrali. To je něco, co musíš cítit. K této Nirváně se dá dojít podle mě až po smrti(přechodu do jiné dimenze). Zemřeš a když přejdeš do světla, najednou prostě víš.

Také doporučuji dovzdělat se ohledně konstruktivních/destruktivních symbolů.

https://aluska.org/konstruktivni-a-ochranne-symboly-v-praxi-1-dil-slunce-a-mesic-doporucuji/

https://aluska.org/cerna-magie-nebo-konstruktivni-sila-vesmiru-prostredni-cesta-neexistuje-doporucuji/

a tohle je taky pěkné odpočinkové počtení…
https://aluska.org/prosim-konstruktivni-bytosti-vesmiru-budte-se-mnou-chrante-me-poslete-mi-energii-doporucuji/

Mimoto… Děje se mi něco divného a uvědomuji si to plně až teď. Někdy píšu a „prostě vím“. Někam se tak jako napojím a doslova stahuju data. huh. Aluško ty určitě víš, o čem mluvím. ale je to jen občas a je toho absolutní minimum oproti třeba Alušce, která si dost možná umí „sáhnout pro jaká data chce“… a spontánně mi to nejde, spíš takhle při psaní když něco potřebuju vědět – přijde to samo. není to jako automatické psaní, to neumím, tohle je jiné. těžko popsat.

Ikona diskutujiciho Ferko 2019-06-26 18:04:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stou existenciou smrti som myslel tú ženu v tom článku ako smrť že existuje ta žena Moja chyba ušlo mi to nevyjadril som sa dosť presne A ďakujem za odpoved a ujasnenie v mojej nejasnosti cením si to 😇

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-06-26 22:09:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bytost která si nechá říkat Panna
Maria přináší tam kde se ukáže neštěstí a smrt.
Ve Rwandě a v
Medžugorje vypukla
válka a po tom co se roku 1917 ukázala v Portugalsku přišla epidemie španělské chřipky.
A když nic jiného,tak alespoň těžce onemocní ten
komu se zjevuje
Ta bytost má velkou moc,protože stovky miliónů katolíků se k ní modlí víc než k bohu a tím jí neustále dodávají energii. A vím o čem píšu protože jsem k nim patřila.
K tomu videoklipu
bych jen napsala že mi z něho bylo fakt zle,fuj prostě děs.
Jinak Aluško krásné
články
děkuji

Ikona diskutujiciho hanka 2019-06-27 17:53:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Z videoklipu mi je taky nevolno. Přijde mi naprosto zrůdné, že se něco tak krásného jako je hudba zneužívá k tak podlým a odporným účelům, lidem se tím znetvořuje vkus a přirozené cítění krásy. Jako ona má esteticky pěkný hlas (i když podle mých měřítek nic moc, no, zpěvačka je průměrná :o), jenže je studený jak led. Krutost z toho úplně čiší.
Ještě by mě zajímalo, o čem jsou takové ty lidové tradice „vynášení Morany“ na jaře. To bych si mohla nastudovat.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-07-09 12:33:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možno som ju videl. Spal som a mal nějaký nepríjemný sen a náhle som otvoril oči. Bolo už svetlo a nad hruďou som uvidel velké čierne drápy a postavu v černej kápi. Nepamätám si či mala tvár ale ziadnu bielu lebku ako býva niekedy popisovaná som nevidel. Ako som ju zbadal okamžite sa stiahla a zmizla v stene. Kosu pri sebe nemala, inak tu už možno niesom.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek