Materiální pomoc

3.2.2010 v Bytosti 0

JAK NÁM MOHOU ANDĚLÉ POMOCI V MATERIÁLNÍM SVĚTĚ?

Často dostávám otázku, zda je v pořádku žádat anděly o pomoc s materiálními záležitostmi. “Můžu je požádat o parkovací místo?” “Plýtvám jejich časem, když je žádám o pomoc s něčím, co bych klidně mohl udělat sám?” a “Co když se Bůh urazí, když ho požádám o nějaké hmotné statky nebo podobné podružnosti?” Tyto věty, které běžně slýchám, vyjadřují obavy, jež nám pak brání žádat o pomoc.

Andělé mě opakovaně ujišťují, že: “je jedno, o co se jedná”. Bůh a andělé “netřídí” lidi jako doktoři, kteří musí rozhodnout, koho ošetřit nejdříve. Pro Boha ani anděly neplatí žádná časová ani prostorová omezení, takže mohou všem pomáhat zároveň.

Boží vůlí rovněž je , aby nám andělé pomohli naplnit poslání našeho vyššího já. Bůh a andělé vědí, že pokud jsou naše mysl a program přeplněny starostmi, obavami a strachem z materiálního nedostatku, nezbývá nám času ani energie naplňovat naše poslání. Neznamená to, že andělé jsou tu od toho, aby nám pomohli dosáhnout životního stylu bohatých a slavných, chtějí jen odlehčit naší mysli, a tím nás osvobodit.

Vědí také, že občas používáme hmotné věci k marnění času. Já tomu říkám taktika odkladu. Myslím tím jakoukoliv činnost, která odvádí pozornost od naplňování našeho poslání.

Andělé se tedy snášejí na zemi, aby utišili naše přehnané starosti s materiálními záležitosti a předměty. Prosím, nevykládejte si to špatně. Nezachraňují nás před naší vlastní nezodpovědností.. Kdyby tomu tak bylo, nikdy bychom nevyrostli a nepoučili se. Bůh a andělé chtějí, abychom věděli toto: “Pokud něco potřebujete, prosím neváhejte zavolat nás na pomoc. Odevzdejte nám jakoukoliv situaci, která vás trápí a narušuje váš duševní klid. Slibujeme, že vám poskytneme útěchu a ovlivníme materiální svět tak, aby vás ve vaší současné situaci podpořil. Dovolte nám, abychom vás zavedli domů.” Domovem přitom myslí nebe na zemi-náš přirozený stav, v němž jsou všechny naše materiální potřeby uspokojovány v Božském řádu, zatímco my se soustředíme pouze na to, abychom svými přirozenými vlohami a zájmy prospívali světu.

Další Andělé – ZDE

Článek je z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue Ph.D.


Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek