Matrix 22: Pořád si myslíte, že to byl jen film?

29.8.2022 v Matrix 42

Matrix je mýtus, podle kterého lidstvo žije v záludné simulaci, jejíž samotná podstata vyžaduje, abychom si tuto skutečnost vůbec neuvědomovali. Protože nevědomost je zde nejdůležitějším faktorem, prvním a nejobtížnějším, nejvýznamnějším krokem je, jednoduše uvědomit si skutečnou povahu našeho postavení. Vezmeme-li to vše v úvahu, matrix slouží nejstaršímu a nejváženějšímu, nejuctívanějšímu účelu umění – poučování obyvatelstva zábavným i hlubokomyslným způsobem. Možná, že jen jeden z tisíce těch, kteří tento film uvidí, rozpozná jeho pravé poselství. Bez ohledu na to mu však budou vystaveni všichni, kdo film uvidí.Někdo samozřejmě může namítnout, že Matrix plní přesně opačnou funkci, když podává pravdu jako sci-fi a tím snižuje její věrohodnost. Tento argument však může obstát, pouze je-li zpochybňovaná práce sama o sobě směšná. Matrix je však natolik inspirující, účinný a působivý, že jej lze pouze považovat za zjevení pravdy.

Všichni bioroboti nebudou mít na výběr a budou muset celý seriál o matrixu odmítnout jako směšnou slátaninu plnou hovadin. Možná se pobaví nad tím, jak vůbec tohle někdo mohl vymyslet a pak splácat do takového monstrdíla.
Kdykoliv pomyslíme na existenci matrixu, protože většina lidí nemá nad svými myšlenkami kontrolu, okamžitě tuto myšlenku sestřelí protiútok myšlenek vycházejících ze samotné matrixové mysli. Toto vědomí proto může vyplout na povrch pouze prostřednictvím sci-fi, fantasy, případně hororů. Jinde pro ně není místo. Lidé tak mohou alespoň na chvíli zahlédnout pravou tvář své situace, konfrontovat své skryté, nevědomé, vnitřní strachy a dospět tak k pravdě.

Vláda matrixu je ve své podstatě slabá. Právě kvůli své naprosté slabosti je tak tyranská. Pouze budeme-li se podřizovat jejím příkazům a posilovat v sobě zálibu v zapomnění, může nad námi udržet kontrolu. Na druhé straně je možnost překonání tyranie tohoto predátorského matrixu otevřená všem, a to je ta pravá podstata šelmy: nevyslovená výzva. Nabídla jsem vám šanci se této výzvy chopit, ale volba je na vás. Ke svobodě se lze dostat prostřednictvím vědomí, poznání. Otevřete-li svou mysl všem možnostem a dovolíte jim vstoupit, jedině pak můžete posoudit, co je co. Některým myšlenkám je samozřejmě těžší se otevřít, než jiným. Některé myšlenky nás zkrátka zděsí, jsou bolestivé.

Co se týče bojovníků a aspirantů na bojovníky, kteří se bezesporu na mém webu koncentrují více než kdekoli jinde, jsem přesvědčena o tom, že v sérii našli dost vědění, poučení a praktických návodů, které jsou uplatnitelné v každodenním životě v matrixu.

Na své cestě stát se vidoucím má bojovník čtyři nepřátele. Jsou to strach, jasnost, moc a stáří (nebo vyčerpání). Pokud kráčí po stezce poznání, zatímco ho pohlcuje čistá hrůza z toho co vidí, nakonec tento strach přemůže, pokud vytrvá.
Pak začne mít pocit, že objevil klíč ke všem tajemstvím a že je už všechno jasné. Právě to je jasnost. Nebezpečí jasnosti (na které bazírují guruové co dle svých slov dosáhli vyššího stavu vědomí) spočívá v tom, že bojovník začne mít pocit, že už všemu rozumí a je osvícený. Díky tomu se však jen zasekne v jiné interpretaci vesmíru. Sám sebe tak klamem zavedl do stagnace. Pokud se však nenechá ovládnout potřebou vše racionálně zdůvodňovat  a interpretovat, překoná i tohoto druhého nepřítele a začne si nárokovat moc.
Odolat pokušení moci je ze všeho nejtěžší. Vidoucí překročil propast, znovu se zrodil, zredukoval sám sebe na bezvýznamné nic. Splynul s jsoucnem a svým způsobem se stal bohem. Člověk je však v pokušení dosáhnout tohoto stavu a přitom si ponechat své ego, což je naštěstí nemožné. Mnoho bojovníků tak podlehne pokušení, jsou okouzlení svou všemocností a stanou se z nich krutí a nevypočitatelní lidé. Říká se jim „staří vidoucí“ a jsou to temní vládci tohoto světa (deep state, stínová elita, Ilumináti, zednáři, satanisti). Znají sice pravdu, jsou však v zajetí svého ega, pocitu nadřazenosti, jsou opilí mocí, jsou krutí. Nejsou to skuteční vidoucí, jsou to odpadlíci, které v procesu svedla temná strana.
Posledním nepřítelem je stáří, které bojovníka limituje. Než překoná první tři nepřátele, bývá to už často na sklonku jeho života a je už vyčerpaný. Bojovníkova cesta poznání není až tak cestou duchovní, ale zejména praktickou. Sestává z konkrétních, přizpůsobivých disciplín, abstraktních procedur a nikoli pevně daných kroků, jejichž hlavním cílem je dosáhnout stavu, v němž dokáže přímo vnímat a čerpat energii. Ztráta pocitu vlastní důležitosti, vymazání své osobní historie, převzetí odpovědnosti za vlastní myšlenky a činy a používání smrti jako rádce, jsou čtyři hlavní součásti bojovníkovy cesty.

Bojovník a aspirant na vidoucího má dvě hlavní techniky, snění a stopařství. Jak už bylo vysvětleno, pojem VŮLE neznamená sílu vůle (silná touha, schopnost se soustředit a disciplinovaně jít za svým cílem), v případně bojovníka jde o schopnosti tvůrčí intuice a představivosti. Průměrný člověk svou vůli nerozvíjí, ani neví co to znamená. Proto svět posuzuje jen svým intelektem a rozumem. Bojovníkova vůle představuje jinou formu bytí, jinou skutečnost, kde zákony rozumu neplatí. Toho dosahují pomocí snění. To je schopnost zůstat vzhůru, když sníme. Je to schopnost dosáhnout stejné (či větší) jasnosti a kontroly, jako v bdělém stavu. Prostřednictvím snění se lze spojit se svým dvojníkem, svým vyšším já a to bojovníkovi může propůjčit obrovskou moc.

Stopařství zase souvisí s naprostým přijetím smrti jako něčeho nevyhnutelného, co jednoho dne potká nás všechny. Z tohoto úhlu pohledu se většina běžného lidského pinožení smrskne na pouhou pošetilost a vše se stává podobně bezvýznamné, nebo podobně významné. To bojovníkovi poskytuje výhodu zůstat v životě vždycky nad věcí. Bojovník nelpí na věcech, svých činech, touhách, nestará se a nebojí se o výsledek. Přijímá fakt, že výsledkem toho všeho bude jednou jeho smrt a nic horšího se stát nemůže.

V knize Aktivní tvář nekonečna od Carlose Castanedy je velice zajímavá část, kde autor popisuje temnou sílu, která zotročila lidstvo. Říká jim „létavci“ a údajně jsou to dravci, kteří přiletěli z vesmíru a převzali nad lidmi nadvládu. Vnutili nám svůj systém hodnot, svou představu o dobru a zlu, své společenské zvyky. Dali nám svou vlastní mysl. Prostřednictvím mysli, která je vlastně jejich vlastní mysl, promítají tito dravci do lidského života vše, co jim vyhovuje. Lidé jsou jejich potravou v tom smyslu, že létavci stravují „obal vědomí“ (energii), která nás činí lidmi. Stravují tento obal a ponechají člověku jen tak malý zbytek, aby zůstal naživu. Drobný zbytek vědomí, který létavec ponechá, je přitom sama mysl létavce, která je ztělesněním egoismu a slepé sebestřednosti a točí se především kolem bezpečnosti, komfortu, jídla a dalších materiálních potřeb. Nezní vám to nějak povědomě?
Castaneda, stejně jako filmový Morfeus tvrdí, že lidé se nevědomky kolektivně podřídili neznámému dravci a stali se součástí jeho temného plánu.

konec seriálu

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Milan 2022-08-29 07:11:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Aluško za brilatní zakončení seriálu, za nastínění dalšího pochopení jsoucna.
Objímám tě za tvou neúnavnou snahu o zkrášlení naší věčné evoluční cesty.
Jsi prostě naše sluníčko.

Ikona diskutujiciho Květa 2022-08-29 08:28:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc vám děkuji paní Alue. Četla jsem každý díl se zatajeným dechem. Opravdu úžasné a velice pravdivé. neumím si představit kolik muselo dát práce dát to všechno dohromady. Opravdu to oceňuji seriál jsem natiskla a budu pročítat opakovaně není to na jedno prolítnutí. posílám příspěvek na provoz webu a prosím vydejte více podobných článků velice mě toto téma naplňuje. s láskou Květa 😊

Ikona diskutujiciho Fantomas 2022-08-29 08:31:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vskutku perfektní dílo. Aluska.org zase prokázala že je nejlepší alternativní web. Jiné už nečtu. Skutečná data se dočtu jenom tady. Jde poznat že to tvoří skutečný znalec. Děkuju za všechnu práci kterou to muselo dát.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-08-30 20:29:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Dala bych vám lajk. Myslím si to samé 🙂

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-29 08:49:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue aj ja este raz Dakujem, za vyborne spracovanie a za energiu, ktoru si do tejto serie dala, usmev.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-29 08:51:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bioroboti podle mě vůbec nepochopí o čem to je. Ztratí se někde na začátku.

Ikona diskutujiciho Danny 2022-08-29 09:20:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Luxusní seriál, hodně věcí mi to osvětlilo. Články na tohle a podobné témata bych mohla číst pořád 🙂
Skvělá práce

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-29 10:37:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za skvělý seriál. Na doma jsem si každý díl kopirovala. Chtěla jsem se zeptat, jak je tu na tomto webu články o destruktivním symbolu květ života, jaká je kniha o prastarým tajemství květu života? Není konstruktivní symbol lotos?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-29 12:50:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Dotazovanou knihu jsem nečetla a lotos jako symbol jsem zatím neměřila.

Ikona diskutujiciho petra 2022-08-29 11:45:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za perfektní seriál.

Ikona diskutujiciho astrei 2022-08-29 14:19:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tomuto seriálu jsem věnoval speciální pozornost a každý jsem si pečlivě přečetl a zálohoval. Rozhodně se k němu budu vracet, už teď jsem si některé díly přečetl dvakrát.

Zatím jsem ne úplně všemu porozuměl a osobně bych místo slova „bojovník“ spíše používal jiné slovo, například „probuzený/vzdorující“. Řekl bych totiž, že boj vytváří zase boj, můžeme to vidět v politice. Neustále mezi sebou válčí a co z toho… Velmi se mnou ale souzněl díl číslo 7, kde jsi popisovala, že se bojovník snaží po ničem netoužit, protože to produkuje další udičky připojení k matrixu. To byl za mě nejlepší díl. Moc ti za tento seriál děkuji.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-29 21:05:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Bojovník však skutečně po svém probuzení bojuje, protože se ho systém snaží setřást. Kdo nezažil, nemá představu o tom jak je to těžká cesta.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-29 22:36:53
Ikona diskutujiciho
sipka

astrei:
Spíš se bojovník naučí přestat bojovat s tím, co nemá cenu a dává energii jen tomu, v co věří, že má smysl.
Ale v dnešním pojetí je to spíš takový, že bojuje už o přežití :))
Ano, boj vytváří zase jen boj, ale jak se má člověk bránit bez boje. Rozdíl v tom je…bojovat a vyžívat se v tom a nebo se jen bránit a vědět, kdy přestat.
Proto řekl ochránce vědmy Neovi: Jen v boji toho druhého poznáš.
Protože pokud by byl Neo agent Smith, vždy se u toho agent vyžíval..Kdežto Neo byl neutrální a jen se bránil.
Alespoň tak jsem to pochopil já..

Ikona diskutujiciho josef 2022-08-29 14:49:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mnohokrát děkuji.
Jeden Ital pravil : ,, Pravda je podivnější než fikce“.

Ikona diskutujiciho Maroš 2022-08-29 17:17:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojte, viem, že to bude mimo tému, ale hľadám nejakú dobrú knihu o duchovne na čítanie. Knížky od Alue som prečítal a hľadám ďalej, viete mi poradiť? Lebo kníhkupectvá sú plné takých kníh, ale, ktoré sú tie dobré vie iba málokto.
Ďakujem za každý nápad

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-29 21:04:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuji Roman Zeman, Pravda mezi nebem a zemí. Případně Margot Ruiz, Bytosti přírody. Obě pěkné, moudré, užitečné.

Ikona diskutujiciho Eliška 2022-08-29 22:33:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda mezi nebem a zemí toho obsahuje dost, ale je také dosti lichotivá k Ježíši Kristovi. Ježíš je přitom destruktivní tak jako všechna ostatní božstva a démoni. To tu knihu v mých očích poněkud sráží. Objevuje se v ní také třeba symbol jistého druhu kříže, který jim tam dokonce září na čelech. Artefakty jako grál a nebo kopí osudu sice opravdu existují. Už Adolf Hitler získal 1/3 z kopí osudu a dobyl s ním zhruba 1/3 světa než se ho podařilo zastavit. Kdo ho složí celý, ten s ním ovládne svět, traduje se. Jeho současní pohrobci ho už prý údajně složený celý mají. Grál existuje také. Ten je prý zase naopak uschován někde v Rusku. Vím, že kniha Pravda mezi nebem a zemí pojednává o seslání specifických duší s posláním sem na tento svět, které se na sebe postupně rozpomínájí. Ale jsou tam věci, který mě tam v ní poněkud iritují.

Ikona diskutujiciho SerpentinaOle 2022-08-29 17:33:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To už je konec , škoda :(.Děkuji, mnohé věci mě vaše série článků vysvětlila.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-29 21:19:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Také jsem četla se zatajeným dechem každý díl alespoň 2x. Úžasný seriál! Člověk si ani nevšimne že už to bylo přes 20 dílů! Hezky mi to uteklo.

Ikona diskutujiciho Lenka 2022-08-29 20:34:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji, Aluško za velmi zdařilý seriál.

Ikona diskutujiciho Will 2022-08-30 12:01:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc vám děkuji za tyto články! Rozposílala jsem všem, skvělé čtení a moc důležité v této době!

Ikona diskutujiciho Lord Haart 2022-08-30 12:03:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tuto úžasnou práci. Aluska.org je skutečně královna mezi alternativními weby. Tohle je podle mě nejlepší seriál co jsem kdy četl. Moc mi dal a taky jsem si ho natisknul. Obrovské díky.

Ikona diskutujiciho Silvie 2022-08-30 12:05:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško moc vám děkuji že jste to sem dala a ještě navíc bezplatně. Mohla jste to prodávat klidně jako e-book a věřím že by byl zájem veliký ale dala jste to zdarma pro všechny a za to vám patří veliký dík. Posílám vám alespoň příspěvek na provoz webu abych vyvážila neuvěřitelnou práci kterou jste si při přípravě dala. Jen tak dál!

Ikona diskutujiciho Fialka 2022-08-30 12:07:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu moc děkuji. Tohle je opravdový klenot.

Ikona diskutujiciho maro 2022-08-30 15:09:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem vám za tieto články veľmi mi to pomohlo pochopiť dianie okolo seba. Krásne mi všetko zapadá. Muselo to dať strašne veľa práce.

Ikona diskutujiciho Q 2022-08-30 15:14:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jejda já jsem tak rád že je tohle volně na internetu! Rozeslal jsem po kamarádech, jsme nadšení! Díky díky za tu práci!

Ikona diskutujiciho kopretina 2022-08-30 15:18:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super články moc děkuju že jste to sem dala 🙂 Je vidět že vám jde o lidi.

Ikona diskutujiciho zdenek vl. 2022-08-30 15:29:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska.org… Opravdu špičkový web. Nikde jsem se snadno a zdarma nedostal k tolika užitečnému vědění jako právě tady. Moc děkuji. A velká poklona za vaši obrovskou trpělivost. V poslední době web velmi posílil na kvalitě.

Ikona diskutujiciho nagualista 2022-08-30 16:31:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško a další bojovníci proti vlastním slabostem. Čaroději se stáváte až po té, co se začnete usmívat na šklebící se masku času. Aneb poznání bez laskavosti a vědění bez střízlivé střídmosti jsou k ničemu. Don Juan Matus.

Ikona diskutujiciho Pavel 2022-08-31 08:00:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní Děkuji .

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-08-31 11:52:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tvoje stránky Aluško jsem odkázala jednoho známého, který mi posílá slátaniny, blbosti a nesmysly se kterýma se normální lidi nikam nepohnou. Přímo na tenhle seriál jak funguje Matrix a on mi odepsal, že byl v kině na posledním dílu filmu Matrix. A to mi stačí ta jeho odpověď.

Ikona diskutujiciho Libuška 2022-09-01 14:31:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Zřejmě mu jeho program nedovolil si přečíst ani začátek.

Ikona diskutujiciho mandelinka bramborová 2022-09-01 14:22:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velké díky za tyto články, tolik mi toho osvětlily! Nejlepší alternativní stránka, těším se co tu najdu příště! 🙂

Ikona diskutujiciho Luboš 2022-09-10 13:24:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, musím ti ještě jednou poděkovat za vynikající práci na tomto seriálu. Jak píší lidé výše, je to fakt klenot. Já tvoje stránky pravidelně nesleduji, dříve, před 11 lety jsem je sledoval, ale pak jsem se vydal svoji vlastní cestou poznání. No a tady jsme se opět protli ;-).

Ikona diskutujiciho peace 2022-09-19 12:34:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě jeden z nejužitečnějších sérií na tomto webu. Ale stát se bojovníkem je opravdu hodně těžké. I když se to už někomu jakž takž daří, tak stejně se zase ozve ego ve stylu „Hmm tak už jsem bojovníkem, teď si můžu nad sebou myslet, jak jsem nad všemi těmi humatony co vůbec nic nechápou“. Ale už tohle zase člověka srazí do Matrixu.
Jinak nevíte co znamená, když jsem ve snu zkusil projít zrcadlem jinam, tak jsem sice do zrcadla vlezl ale ocitnul jsem se v nějaké prázdnotě kde vůbec nic nebylo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-09-19 12:49:58
Ikona diskutujiciho
sipka

to se mi taky stalo. dveře do nicoty, nebyla tam ani podlaha

Ikona diskutujiciho peace 2022-09-19 15:06:25
Ikona diskutujiciho
sipka

No přesně tak, nebylo tam prostě vůbec nic, jen tma. Dá se toho nějak využít nebo zjistit co to znamená, že se člověk dostal zrovna tam?

Ikona diskutujiciho tauri 2022-09-19 18:11:30
Ikona diskutujiciho
sipka

A šlo projít v pohodě zpátky? Nemohla to být třeba rovina mrtvých?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-09-19 18:35:52
Ikona diskutujiciho
sipka

V mém případě to bylo AC, a tím, že tam nic nebylo, jsem nemohla upevnit fázi, takže mě to vrátilo zpátky do těla. Zpátky jsem se nedostala, ani portál zpátky už tam nebyl.

Ikona diskutujiciho peace 2022-09-20 12:29:29
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri: Nebylo jak jít zpátky, nic tam nebylo, prostě jak v nám prezentovaném vesmíru mezihvězdný prostor, kde nic není jen vakuum.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-09-20 13:07:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je hustý, jak se shodujete. Já jednou procházel skálou a bylo to něco super. Každou chvíli jiné energie, někde lehké, někde těžké. Ale tohle jsem si ještě nezadal, že bych chtěl zažít.
Jak jsem už jednou psal, chtěl jsem se několikrát dostat nad Zemi, ale prostě mě to tam nepustilo za žádných okolností.
Když jsem byl hodně vysoko, prostě mě záhadná síla tlumila, zpomalovala a když jsem se snažil ještě víc, hodilo mě to zpátky do těla a nazdar. Tak nevím, co si o tom myslet, jak tedy vypadá naše Země.

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2022-09-29 12:08:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pořád se tu mluví o bojovnících. Kolik nás ale je ? 60% je očkovaných, to jsou zbabělci, i když mnozí z nich už zjistili,že udělali chybu, ale i tak do bojovníka mají daleko. Většina neočko jsou proto, že žádnému očku nevěří, neví sice proč, ale to také nejsou bojovníci. Abychom tu umirajíci zdechlinu deepstate porazili, na to my lidé nestačíme. Je třeba si nalít čistého vína. Jak řekl Prezident trump, vše zařídí armáda.
K tomu Matrixu. Po převratě jsem získal tolik informací, že vím, že žijeme v počítačové hře nějaké vyšší inteligence. Klidně ji můžeme nazvat Stvořitel. Proč ve hře ? Je to jednoduché. Jak mohou znát nějací proroci budoucnost, která se ještě nestala ? Jak mohou být lidé na dvou místech najednou, jak se to mě stálo dvakrát ? Jak může Někdo ukázat duchovní bytosti po smrti těla jak żila ? Jak jí může ukázat, jak bude żít v dalším životě a jak zemře ? Jde to pouze v Replay a při přehrání celé hry. Vše známe z počítačových her. Tam, kde dochází k těm přehráním, neexistuje čas. Takže duchovní bytosti by mohly být najednou v několika lidech.
V Bibli se píše, že nemůžeme vidět svého stvořitele. Myslí si někdo, že řidič, kterého ovládáme, nás může vidět ? Vždy jsem se divil věřícím, že prosí Boha, aby je zachránil ve válce a jinde. A bůh je nezachránil, miliony padly ve válkách. Proč ? Proč existuje dobro a zlo ? Protože takto to nastavil Stvořitel, aby se duchovní bytosti rychleji a lépe učily a postoupily co „vyšší třídy“.
Ve filmu Free Guy z r.2019 uvidíte, jak to s nadsázkou v životě funguje. Navíc žijeme pod klenbou. Vidíme za ní, ale nemůžeme se za ni dostat. Jako v té autopočitačové hře. Vidíte do dálky, ale narazíte na neviditelnou stěnu, jako v tom filmu a dalším, kde na hlavní postavu spadne svítidlo Jupiter a pak narazí s loďkou na stěnu, na keré je namalován obzor, obloha, moře.
Z toho všeho zákonitě vyplyne, že žijeme ve hře. Ale v této hře vystupují entity, které tu hru kazí, a to my nazýváme Matrix. A jsou to ti např. deepstate, illumináti, cabalisti ve službách těch entit, reptiliánů, drakoniánů. Ale jestliže vše vytvořil ten Stvořitel, musel vytvořit i ty entity. Nebo ty entity jsou na kordy s autorem tam „u nich“. Jako v tom filmu Free Guy.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek